UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej Nørresundby Telefon Web Skoleleder Antal elever 340 Antal klasser 23 Antal klassetrin Antal Spor 2 Orla Juul-Pedersen 10 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Ingen "officiel" profil Generel beskrivelse af skolen Skolen har netop fået en ny ledelse. Vi arbejder med at give skolen en mere moderne organisering og retning, så vi i højere grad lever op til at være en moderne skole. Det betyder en tydeligere afdelingsopdeling og flere opgaver lagt hos skolens medarbejdere. Skolen ligger i et meget varieret skoledistrikt med alle former for boligtyper. Skolen har 6-7 % tosprogede elever. Skolen satser på faglighed, trivsel, forældresamarbejdet og IT-baseret læring. Skolen er organiseret med 1 leder, 1 viceskoleleder og 1 dusleder. Der ud over har vi en teknisk serviceleder til den samlede skole og en afdelingsleder i dussen. Skolen har cirka 70 medarbejdere, heraf nogle stykker i flexjob. Generel beskrivelse af bygningsmassen Indskolingsbygningen er fra 20'erne, hovedbygningen er fra 50'erne. Der ud over har vi 2 tidligere tjenesteboliger, der anvendes til vores specialklasser. Dussen holder til i lejede lokaler en lille kilometer væk fra skolen. Vedligeholdelsesniveauet ligger generelt på et fint niveau, men den ene af tjenesteboligerne er ikke særlig anvendelig til undervisning. Vi har blandt andet fået skiftet vinduer henover de seneste 10 år, ligesom der er lavet tidssvarende ventilation i klasselokalerne i hovedbygningen. Tilgængelighed Der er adgang til elevator i hovedbygningen, hvorimod der er trapper til alle øvrige bygninger. I specialklassernes bygning (bygning 21) er der store tilgængelighedsproblemer og en irrationel logistik, som bør løses. Vi foreslår en lille tilbygning i enden af bygningen med en elevator, en hovedtrappe samt et mindre areal til garderobe. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Lokaler af forskellige størrelser, projektorer i alle klasser, ingen ventilation i lokalerne. I øjeblikket har vi ikke pladsproblemer i indskolingen. Grupperum/aflastningsrum To grupperum, hvoraf det ene primært bruges som kopirum og depot. Fælles opholdsrum Centralt rum, der også bruges som morgendus. I fællesrummet er der borde/bænkesæt til gruppearbejde. Toiletter Fine, nyere toiletter Garderobe Almindelig, traditionelle knagerækker udenfor alle klasser. DUS Dussen ligger en lille kilometer væk i lejede lokaler, hvorfor der bruges mange pædagogtimer på at hente og bringe eleverne. Dussens lokaler er gode og velegnede til formålet med fine udendørsarealer. Boligselskabet står for udvendig vedligeholdelse, mens vi primært står for den indvendige. Fokuspunkter for indskoling/dus - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på Vi foreslår dussen flyttet hen på skolen, da de afsides lokaler ikke er optimale for hverken børn eller lærere. Hvis fodboldklubben frigøres ved sammenlægning af områdets fodboldklubber, vil dussen kunne få nogle fine lokaler der. Men i forhold til at bringe dussen mere i spil ved dobbeltudnyttelse af lokaler vil de sagtens kunne bruge Indskolingens faciliteter i bygning 4. Det vil naturligvis betyde en ændring af pædagogernes/lærernes arbejdskultur, ligesom det betyder, at der skal etableres integreret depotplads samt aldersdifferentieret inventar, som kan favne begge aktiviteter. En stor fordel ved denne placering af Dussen er nærheden til den lille gymnastiksal samt Håndværk & Design. Disse lokaler vil med fordel kunne bruges i Dussammenhænge i hverdagen. Vi foreslår den lille bygning 10 samt de eksisterende depoter i bygning 3 renoveret og omdannet til kreative værksteder til DUS/indskolingen (De eksisterende depoter rykker ned i de store depotrum i kælderen). En sammenlægning af DUS og indskolingens hjemområder vil naturligvis være en omvæltning for skolen, men erfaringer fra andre skoler viser, at denne synergi generelt er en succes og genererer nye måder at arbejde på. Vi har primært hørt godt om denne synergi fra de lærer, som har prøvet det. Så længe ledelsen sammen med lærerne tager hånd om de organisatoriske udfordringer. PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved indskolingen ligeledes får sit eget PLCområde, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Indskolingens PLC kommer til at ligge i et eksisterende grupperum, som åbnes op mod gangen, ligesom PLC en får lov til at flyde ud i deres fællesrum. På gangen og i fællesrummet skabes forbedrede differentierede læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter, som kan fungere både i skoletiden og fritiden. Dette sker vha. inventar, som i gangarealerne gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Alle lokaler er cirka 48 m2 og indrettet traditionelt i forhold til bordopstilling, tavle, næsten alle har forhøjning, alle har projektorer, ældre gardiner, ventilation og meget begrænset skabsplads. Den måde, som eleverne passer på lokalerne, er meget forskellig. Grupperum/aflastningsrum Ingen Fælles opholdsrum Ingen, udover gangen, hvor der er opstillet borde/bænkesæt. Toiletter Acceptable nyrenoverede toiletter (8-10 år siden) DUS Ingen Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Differentierede læringsrum - Fællesarealer - Gruppefaciliteter og fordybelse PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved mellemtrinet ligeledes får sit eget PLCområde, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Mellemtrin får derfor sit eget område i kælderen, hvor PLC en er placeret i dag. Området bør åbnes mere op mod samlingsrummet, hvorfor vi foreslår at fjerne det lille rengøringsrum og toilet. Her kan ligeledes opsættes glasvægge i rummet til grupperum eller til et evt. aflåseligt kontor. Skulle der på sigt blive behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de placeres i dette område og PLC en til mellemtrin flytter hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. (i det tilfælde kan pedellen rykke hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til depoterne, ol.). Med mellemtrinets PLC i kælderen lige under deres hjemklasselokaler vil det være oplagt for dem at bruge det fælles samlingsrum i kælderen ved boden, som deres fælles opholdsområde. På den brede gang etableres forbedrede og mere inspirerende faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem for at skabe flere muligheder for holddeling ol. i undervisningen. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE UDSKOLING Hjemklasselokaler Alle lokaler er cirka 48 m2 og indrettet traditionelt i forhold til bordopstilling, tavle, næsten alle har forhøjning, alle har projektorer, ældre gardiner, ventilation og meget begrænset skabsplads. Den måde, som eleverne passer på lokalerne, er meget forskellig. Grupperum/aflastningsrum Ingen Fælles opholdsrum 9. årgang deler et tidligere klasselokale, som de selv har været med til at indrette med blandt andet sækkestole, bordfodbold og bordtennis. Toiletter Acceptable nyrenoverede toiletter (8-10 år siden) Garderobe/Lockers Knagerækker uden for alle klasser. Lockers på gange, der udlejes via ekstern firma. Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - Fællesområder - Gruppefaciliteter og fordybelse PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved udskolingen ligeledes får sit eget ungdommelige PLC område. Hertil bliver det eksisterende IT-rum på 1. sal inddraget og indrettet som et ungdomsmiljø med aldersrelateret litteratur og møblering. Området kan opdeles med glasvægge for at danne grupperum eller evt. et aflåseligt kontor efter behov. Udskolingen forbliver i sine nuværende omgivelser, som vha. inventar kodes som en inspirerende ungdomsfløj. Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem. Faglaboratorier er omgivet af en bred gang, hvor der etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder samt lockers. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Spisesalen - med plads til cirka 500. Indeholder mulighed for diverse opstillinger samt alle moderne AV-faciliteter. I tilknytning til spisesalen ligger skoleboden, hvorfor rummet også bruges til elevernes spisning. Samlingsrummet fungerer optimalt. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Vi har ingen specielle lokaler for de humanistiske fag. Her bruges hjemklasselokalerne. I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde Skolen råder over et billedkunstlokale af absolut ældre dato. Madkundskab er ligeledes er af ældre dato og akustisk dårligt. Lerkælder samt håndværk og design ligger i kælderen og er det gamle sløjdlokale, hvor håndarbejde er flyttet over. For at skabe en bedre sammenhæng og udnyttelse af de kreative billedkunstfaciliteter flyttes det meget tavelige lerrum hen i det eksisterende personalerum til rengøring. Her vil der kunne åbnes op til Billedkunst med dobbeltdøre, således at rummet kan bruges mere i undervisningen. Håndværk & Design etableres i de eksisterende sløjdlokaler. Disse rum er store nok til faget, men mangler optimal indretning samt en rummelig bearbejdning/inddeling, så rummene kan komme til at danne kreative og inspirerende rammer om Håndværk & Design. Her skal tilføres nyt inventar og der kan bl.a. etableres et mellemliggende depot, hvor igennem der er fysisk og visuel kontakt til både grov- og finværksted. Ligeledes vil udendørs værkstedsfaciliteter give det nye Håndværk & Design mulighed for at trække undervisningen ud i godt vejr. Det kropslige/musiske fagområde Skolen råder over 2 gode, gamle gymnastiksale - meget traditionelle - med tilhørende omklædningsfaciliteter, bad og redskabsrum. Desuden et veludstyret musiklokale samt grupperum hertil. Scenen i den ene gamle gymnastiksal i stueplan har på 1. sal i dag et repos, som ligger i forlængelse med musik. Der er dog ingen adgang fra musik til dette repos/scenen, hvilket med få midler vil kunne etableres. Vi foreslår derfor at få sat en dobbeltdør i væggen ved musik og koble scenens to niveauer med en trappe. Dette vil give en større synergi rummene imellem og gøre scenen mere anvendelig i undervisningen og ved arrangementer. Det naturfaglige fagområde Skolen råder over en naturfaglig gang med tre lokaler: Natur/teknik, biologi og fysik/kemi. Natur/teknik er forholdsvis nyrenoverede, mens de to øvrige lokaler er af ældre dato. Lokalerne bliver plejede og passede og er fuldt funktionsdygtige. De naturfaglige faglokaler fungerer optimalt. På den brede gang etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. Skolens læringscenter/bibliotek I øjeblikket har vi et mindre skolebibliotek i kælderen. Der er dog store ønsker og planer om en ændring af forholdene, så vi får et mere moderne og tidssvarende Pædagogisk Læringscenter. PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, så den er dér, hvor børnene er, hvorved de får mest gavn af PLC en. Dvs. at udskolingen får sit eget PLC område i det eksisterende IT-rum på 1. sal, som vil blive indrettet som et ungdomsmiljø med aldersrelateret litteratur og møblering. Området kan opdeles med glasvægge for at danne grupperum eller evt. et aflåseligt kontor efter behov. Mellemtrin får sit eget område i kælderen, hvor PLC en er placeret i dag. Området bør åbnes mere op mod samlingsrummet, hvorfor vi foreslår at fjerne det lille rengøringsrum og toilet. Her kan ligeledes opsættes glasvægge i rummet til grupperum eller til et evt. aflåseligt kontor. Skulle der på sigt blive behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de placeres i dette område og PLC en til mellemtrin flytter hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. Pedellen kan i så fald rykke hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til Depoterne, ol. Indskolingen får ligeledes sit eget PLC-område, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Indskolingens PLC kommer til at ligge i et eksisterende grupperum, som åbnes op mod gangen, ligesom PLC en får lov til at flyde ud i deres fællesrum. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolen råder over 3 gode møderum fra 10 mødedeltagere til 18. Lokalerne er nyindrettede i forbindelse med overgangen til "den nye skole". BESKRIVELSE

4 BESKRIVELSE Forberedelsesrum Nyindrettede forberedelsesrum inddelt i tre dele til hver af de tre afdelinger. Hver medarbejder har egen arbejdsplads - alt er nyt! I tilknytning til forberedelsesrummene har vi pædagogisk værksted. Personalefaciliteter Skolen råder over et personalerum, der er forholdsvis nyrenoveret. Personalerummet fungere mest som pauserum nu, ligesom det bruges til større møder - op til cirka 50 personer. Administration Kontoret ligger i tilknytning til hovedbygningen med forkontor med to arbejdspladser til sekretær og flexjobber samt to kontorer til henholdsvis viceskoleleder og DUS-leder og et større lokale som skoleleders kontor. Desuden er der et mindre køkken og et depotrum. Hele området er fra cirka UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Ingen Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Ingen Idrætsfaciliteter Større grønne arealer og boldbaner, der deles med den lokale fodboldklub Overgange ude-inde?? Der dannes et udendørs værkstedsområde ud for Håndværk & Design, som kan bruges i undervisningen. Bliver der på sigt behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de får PLC ens område i kælderen. I så fald kan mellemtrins PLC flytte hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. Pedellen vil i det tilfælde kunne rykkes hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til Depoterne, ol. Vi foreslår at rengøringspersonalets personalerum nedlægges, og at de får personalerum sammen med resten af skolens personale i personalerummet på stueplan. Skal de have deres egne omklædningsrum kan deres eksisterende toiletter indrettes til formålet. Området uden for Støttecenteret bør opgraderes, da det nu forekommer som en straf at gå derned. Her kan med fordel skabes miljøer i mindre enheder på gangen, som kan inspirere til ophold. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. BESKRIVELSE

5 FOTOREGISTRERING - NØRRE UTTRUP SKOLE Området ved Støttecenteret er et eksempel på et tarveligt og klinisk område, som ikke inspirerer til ophold. Dette bør opgraderes, så det ikke er en straf at skulle derind. Her kunne gangene med fordel medtages i indretningen. Skolens biograf er et godt eksempel på differentierede læringsrum, hvor rummet kodes til en bestemt type undervisning. De brede gangarealer er forsøgt indrettet med enkelte gruppeborde, men inventaret bør optimeres for at skabe inspirerende læringsmiljøer for børnene. De gamle store sløjdlokaler trænger til en optimal indretning samt en rummelig bearbejdning/inddeling, for at de vil kunne rumme det nye fag Håndværk & design. Det lyse og store samlingsrum ved skoleboden bruges meget og vil med foredel få større kolntakt med PLC en. Skolens PLC er utidssvarende, uinspirerende og ikke lettilgængelig for eleverne. Den eksisterende gymnastiksal er gammel men velholdt. Scenen i den gamle gymnastiksal har et repos i 1. sals plan, som grænser op mod musik. Ved at åbne opog etablere en trappe vil scenen kunne komme mere i spil i undervisningen. Gangen ved lærerforberedelsen er et godt eksempel på, hvordan man kan få etableret differentieret ophold på gangene. Fodboldklubbens lokaler er lyse og flotte, hvorfor det vil være attraktive lokaler for skolen til f.eks. Dus, hvis faciliteterne bliver ledige. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

6 LUFTFOTO - NØRRE UTTRUP SKOLE LUFTFOTO

7 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby 1959/2002 Kælderplan 51 m² DISP. DEP. VARME CYKELKÆLDER TEKNIK/ VARME 1914/2000 Kælderplan 110 m² LERRUM EL HJEMKUNDSKAB 1959/1997 Kælderplan 1805 m² BILLEDKUNST/ HÅNDARBEJDE PEDEL- VÆRKS PEDEL Scene SPISESAL SKOLE- BOD KONTOR DEP. TEK. STØTTE- CENTER STØTTE- CENTER GR.RUM GR.RUM GR.RUM KØK. SUNDH. PLEJE/ PSYK. MØDE TOI. TRAPPE RENG. PERS. TOI. BAD BAD TOI. TOI. R. ELE. TEK. R. OMKL. OMKL. OMKL. BIBLIOTEK BAD OMKL. OMKL. BAD OMKL. 1979/2004 Kælderplan 280 m² BAD OMKL. KLUBLOKALER NUBI BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby DEP. 1959/2002 Stueplan 182 m² TOI. GARTNERE 1970 Stueplan 70 m² 1970 Læskur 200 m² GR.RUM KONTOR R. TOI. GANG/GARD. GR.RUM TOI. VF. KØKKEN 1914/2000 Stueplan 773 m² O.- SLØJD GR. RUM R. GR. RUM VF. NR. 81 GANG HALL GYMNASTIKSAL VF. SLØJD ALRUM REDSK./ SCENE OMKL. FEJE- MASK. AFF. TEKN Stueplan 140 m² KØKKEN OMKL Stueplan 132 m² TRAPPE BAD 2005 Garage 18 m² LÆRER- FORBEREDELSE KONTOR 1959/1997 Stueplan 1805 m² 1970 Læskur 149 m² GANG TOI. TOI. KØKKEN LÆRERVÆRELSE KONTOR/ MØDE KONTOR/ MØDE LÆRER- FORBEREDELSE GARD. TRAPPE GANG PÆD. VÆRKS KONTOR R. R. KØK. TOI. ELEV. KONTOR DEP. KØKKEN HALL SEKR. INSPEK SOLSIDEN 1970/1993 Stueplan 204 m² KIOSK MØDE VICE. KLUBLOKALE 1979/2004 Stueplan 280 m² KLUBLOKALER NUBI BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

9 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby 1914/ salsplan 89 m² 2. SALSPLAN OMKL. REDSK. BAD OMKL. NR. 81 RENG. DEP. R. GR. RUM GYMNASTIKSAL 1914/ salsplan 773 m² KØKKEN GR. RUM SCENE DEP salsplan 100 m² (tagetage) MUSIK MUSIK INDSKUDT ETAGE 1959/ salsplan 1648 m² FYSIK D. NATUR OG TEKNIK GRP.RUM BIOLOGI GANG GANG R. R. ELEV. R. TOI. TEK. EDB BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Bil B illed ille iill il lle ll ledle ed ed d-billedkun ku k un u nst ns n sstt kunst MadM ad a d-d ku k undsk. un u nds n nd dsk ds sk. sk k.. k kundsk. BilledBill Bi Bil B ill lle le ed d-d kunst kun ku k un unst u nst n ns st Pedel Pede Pe Ped P ed de de ell Fælles Fæ F æll æ lles llle le les es es B Bod od Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ecen ec nttte er PLC P PL L LC C Idrætsklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD - NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Ekstra Special 0. kl. Idræt Grp. Sløjd Special Grp. 1. kl. 1. kl. Omkl. L.F. Udskoling L.F. Mellemtrin Biograf 4. kl. 4. kl. 5. kl. 5. kl. L.F. Personale Børnehave Indskoling Adm. Idrætsklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 NUVÆRENDE FORHOLD - NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 3. kl. 2. kl. 0. kl. Idræt Special 3. kl. 2. kl. Musik Fysik Natur/ Teknik 7. kl. 7. kl. 6. kl. 8. kl. Biologi 8. kl. 9. kl. Elev Grp. 9. kl. råd IT DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot MadM ad d-kundsk. ku k undsk. un u nds ndsk nd nds dsk sk. sk k.. k BilledBill Bi Bil B ille lle le ed ed d-kunst ku k unst u un nst ns n st st Pede Pe Ped P ed de d ell e Pedel Fælles Fæ F æll ælle æ lles llle le les es es Bod B od Fælles Lerrum Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ece ec en nttte n er Mellemtrin Grp. PLC Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN _ VERSION 1 (IKKE MÅLFAST)

14 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Pedel Pedel MadM ad d-kundsk. ku k undsk. un u nds ndsk nd nds dsk sk. sk k.. k BilledBill Bi Bil B ille lle le ed ed d-kunst ku k unst u un nst ns n st st PLC Fælles Fæ F æll ælle æ lles llle le les es es Bod B od Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ece ec en nttte n er Mellemtrin Fælles Lerrum Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Adm. Efter behov Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN _ VERSION 2 (IKKE MÅLFAST)

15 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER SPECIALKLASS SSEE SS SPEC ECIA EC IALKLASS SSE SP ADM./PERSONALE EKSTERNE EKST EK STER ST ERNE ER NE BRUGERE DUS Værksted Special DUS Håndværk & Design Idræt 0. kl. Grp. Finværksted Depot Værkstedstorv Udendørs værkstedsområde Grovværksted Trappe fra musik på 1. sal ned til scenen PLC Indsk. Special Grp. 1. kl. 1. kl. Depot/ Værksted DUS Elevator/Trappe /Garderobe Værksteder Omkl. L.F. Udskoling L.F. Mellemtrin Biograf Personale 4. kl. 4. kl. 5. kl. 5. kl. L.F. Børnehave Indskoling Adm. Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

16 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE DUS 3. kl. 2. kl. 0. kl. Idræt Special 3. kl. 2. kl. Trappe ned til scenen Elevator/Trappe /Garderobe Musik Natur/ Teknik Fælles Fysik Biologi 6. kl. Fagl. Fagl. Fagl. Fagl kl kl kl kl. Elev Fagl. Fælles råd kl. Fagl kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST) Grp. PLC Udsk. Grp. Fælles

17 INVESTERINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 28. Nørre Uttrup Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler 28. Nørre Uttrup Skole kr kr kr kr kr kr G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 28. Nørre Uttrup Skole kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

18 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

19 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

20 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Udviklingen af de fysiske rammer på CG 2007-14 Troels Vang Andersen November 2013 BYGNINGERNE PÅ CG

Udviklingen af de fysiske rammer på CG 2007-14 Troels Vang Andersen November 2013 BYGNINGERNE PÅ CG Udviklingen af de fysiske rammer på CG 2007-14 Troels Vang Andersen November 2013 BYGNINGERNE PÅ CG VIGTIGE NYERE MILEPÆLE BYGNINGSMÆSSIGT 2007 bliver CG en statslig selvejende institution Taxameterstyring

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort.

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Gråbrødre Arkitekter maa Ramvad Arkitekter Bygningsafsnit og udvidelser Otterupskole Farvemæssigt Tilbageblik! Eksisterende farver Male mere hvidt,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Gruts allé. Gruts allé FORSLAG - MARTS 2006. Gersonsvej. Gersonsvej FØR EFTER DISPOSITIONSFORSLAG TRANEGÅRDSKOLEN

Gruts allé. Gruts allé FORSLAG - MARTS 2006. Gersonsvej. Gersonsvej FØR EFTER DISPOSITIONSFORSLAG TRANEGÅRDSKOLEN Gruts allé Gruts allé FORSLAG - MARTS 2006 Gersonsvej Gersonsvej FØR EFTER DISPOSITIONSFORSLAG TRANEGÅRDSKOLEN TRANEGÅRDSKOLEN DISPOSITIONSFORSLAG INDHOLD 2 Indhold/Intro 3 Processen 4 Referenceområde

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

REFERENCELISTE SKOLER

REFERENCELISTE SKOLER DTU OPP Ørstedsskolen Tornbjerg Gymnasium Kirkebakkeskolen Kold College - ny elevfløj DTU E. Pihl & Søn A.S. Vejle Kommune Kold College og automatik 1 ventilationsanlæg for klasselokaler 1 udsugningsanlæg

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

REFERENCELISTE SKOLER

REFERENCELISTE SKOLER Projekt REFERENCELISTE Hovedentreprenør/ bygherre Omfang Kirkebakkeskolen Vejle Kommune Ventilationsarbejdet er under Skrydstrup Skole Haderslev Kommune Ventilationsarbejdet er under Dannevirkeskolen Stepping

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 1. Bavnebakkeskolen A Om- og tilbygning klassefløj og ny centerbygning 59.720 5.220 26.500 26.500 1.500 B Nyt naturfagslokale

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere