UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej Nørresundby Telefon Web Skoleleder Antal elever 340 Antal klasser 23 Antal klassetrin Antal Spor 2 Orla Juul-Pedersen 10 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Ingen "officiel" profil Generel beskrivelse af skolen Skolen har netop fået en ny ledelse. Vi arbejder med at give skolen en mere moderne organisering og retning, så vi i højere grad lever op til at være en moderne skole. Det betyder en tydeligere afdelingsopdeling og flere opgaver lagt hos skolens medarbejdere. Skolen ligger i et meget varieret skoledistrikt med alle former for boligtyper. Skolen har 6-7 % tosprogede elever. Skolen satser på faglighed, trivsel, forældresamarbejdet og IT-baseret læring. Skolen er organiseret med 1 leder, 1 viceskoleleder og 1 dusleder. Der ud over har vi en teknisk serviceleder til den samlede skole og en afdelingsleder i dussen. Skolen har cirka 70 medarbejdere, heraf nogle stykker i flexjob. Generel beskrivelse af bygningsmassen Indskolingsbygningen er fra 20'erne, hovedbygningen er fra 50'erne. Der ud over har vi 2 tidligere tjenesteboliger, der anvendes til vores specialklasser. Dussen holder til i lejede lokaler en lille kilometer væk fra skolen. Vedligeholdelsesniveauet ligger generelt på et fint niveau, men den ene af tjenesteboligerne er ikke særlig anvendelig til undervisning. Vi har blandt andet fået skiftet vinduer henover de seneste 10 år, ligesom der er lavet tidssvarende ventilation i klasselokalerne i hovedbygningen. Tilgængelighed Der er adgang til elevator i hovedbygningen, hvorimod der er trapper til alle øvrige bygninger. I specialklassernes bygning (bygning 21) er der store tilgængelighedsproblemer og en irrationel logistik, som bør løses. Vi foreslår en lille tilbygning i enden af bygningen med en elevator, en hovedtrappe samt et mindre areal til garderobe. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Lokaler af forskellige størrelser, projektorer i alle klasser, ingen ventilation i lokalerne. I øjeblikket har vi ikke pladsproblemer i indskolingen. Grupperum/aflastningsrum To grupperum, hvoraf det ene primært bruges som kopirum og depot. Fælles opholdsrum Centralt rum, der også bruges som morgendus. I fællesrummet er der borde/bænkesæt til gruppearbejde. Toiletter Fine, nyere toiletter Garderobe Almindelig, traditionelle knagerækker udenfor alle klasser. DUS Dussen ligger en lille kilometer væk i lejede lokaler, hvorfor der bruges mange pædagogtimer på at hente og bringe eleverne. Dussens lokaler er gode og velegnede til formålet med fine udendørsarealer. Boligselskabet står for udvendig vedligeholdelse, mens vi primært står for den indvendige. Fokuspunkter for indskoling/dus - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på Vi foreslår dussen flyttet hen på skolen, da de afsides lokaler ikke er optimale for hverken børn eller lærere. Hvis fodboldklubben frigøres ved sammenlægning af områdets fodboldklubber, vil dussen kunne få nogle fine lokaler der. Men i forhold til at bringe dussen mere i spil ved dobbeltudnyttelse af lokaler vil de sagtens kunne bruge Indskolingens faciliteter i bygning 4. Det vil naturligvis betyde en ændring af pædagogernes/lærernes arbejdskultur, ligesom det betyder, at der skal etableres integreret depotplads samt aldersdifferentieret inventar, som kan favne begge aktiviteter. En stor fordel ved denne placering af Dussen er nærheden til den lille gymnastiksal samt Håndværk & Design. Disse lokaler vil med fordel kunne bruges i Dussammenhænge i hverdagen. Vi foreslår den lille bygning 10 samt de eksisterende depoter i bygning 3 renoveret og omdannet til kreative værksteder til DUS/indskolingen (De eksisterende depoter rykker ned i de store depotrum i kælderen). En sammenlægning af DUS og indskolingens hjemområder vil naturligvis være en omvæltning for skolen, men erfaringer fra andre skoler viser, at denne synergi generelt er en succes og genererer nye måder at arbejde på. Vi har primært hørt godt om denne synergi fra de lærer, som har prøvet det. Så længe ledelsen sammen med lærerne tager hånd om de organisatoriske udfordringer. PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved indskolingen ligeledes får sit eget PLCområde, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Indskolingens PLC kommer til at ligge i et eksisterende grupperum, som åbnes op mod gangen, ligesom PLC en får lov til at flyde ud i deres fællesrum. På gangen og i fællesrummet skabes forbedrede differentierede læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter, som kan fungere både i skoletiden og fritiden. Dette sker vha. inventar, som i gangarealerne gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Alle lokaler er cirka 48 m2 og indrettet traditionelt i forhold til bordopstilling, tavle, næsten alle har forhøjning, alle har projektorer, ældre gardiner, ventilation og meget begrænset skabsplads. Den måde, som eleverne passer på lokalerne, er meget forskellig. Grupperum/aflastningsrum Ingen Fælles opholdsrum Ingen, udover gangen, hvor der er opstillet borde/bænkesæt. Toiletter Acceptable nyrenoverede toiletter (8-10 år siden) DUS Ingen Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Differentierede læringsrum - Fællesarealer - Gruppefaciliteter og fordybelse PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved mellemtrinet ligeledes får sit eget PLCområde, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Mellemtrin får derfor sit eget område i kælderen, hvor PLC en er placeret i dag. Området bør åbnes mere op mod samlingsrummet, hvorfor vi foreslår at fjerne det lille rengøringsrum og toilet. Her kan ligeledes opsættes glasvægge i rummet til grupperum eller til et evt. aflåseligt kontor. Skulle der på sigt blive behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de placeres i dette område og PLC en til mellemtrin flytter hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. (i det tilfælde kan pedellen rykke hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til depoterne, ol.). Med mellemtrinets PLC i kælderen lige under deres hjemklasselokaler vil det være oplagt for dem at bruge det fælles samlingsrum i kælderen ved boden, som deres fælles opholdsområde. På den brede gang etableres forbedrede og mere inspirerende faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem for at skabe flere muligheder for holddeling ol. i undervisningen. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE UDSKOLING Hjemklasselokaler Alle lokaler er cirka 48 m2 og indrettet traditionelt i forhold til bordopstilling, tavle, næsten alle har forhøjning, alle har projektorer, ældre gardiner, ventilation og meget begrænset skabsplads. Den måde, som eleverne passer på lokalerne, er meget forskellig. Grupperum/aflastningsrum Ingen Fælles opholdsrum 9. årgang deler et tidligere klasselokale, som de selv har været med til at indrette med blandt andet sækkestole, bordfodbold og bordtennis. Toiletter Acceptable nyrenoverede toiletter (8-10 år siden) Garderobe/Lockers Knagerækker uden for alle klasser. Lockers på gange, der udlejes via ekstern firma. Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - Fællesområder - Gruppefaciliteter og fordybelse PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, hvorved udskolingen ligeledes får sit eget ungdommelige PLC område. Hertil bliver det eksisterende IT-rum på 1. sal inddraget og indrettet som et ungdomsmiljø med aldersrelateret litteratur og møblering. Området kan opdeles med glasvægge for at danne grupperum eller evt. et aflåseligt kontor efter behov. Udskolingen forbliver i sine nuværende omgivelser, som vha. inventar kodes som en inspirerende ungdomsfløj. Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem. Faglaboratorier er omgivet af en bred gang, hvor der etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder samt lockers. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Spisesalen - med plads til cirka 500. Indeholder mulighed for diverse opstillinger samt alle moderne AV-faciliteter. I tilknytning til spisesalen ligger skoleboden, hvorfor rummet også bruges til elevernes spisning. Samlingsrummet fungerer optimalt. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Vi har ingen specielle lokaler for de humanistiske fag. Her bruges hjemklasselokalerne. I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde Skolen råder over et billedkunstlokale af absolut ældre dato. Madkundskab er ligeledes er af ældre dato og akustisk dårligt. Lerkælder samt håndværk og design ligger i kælderen og er det gamle sløjdlokale, hvor håndarbejde er flyttet over. For at skabe en bedre sammenhæng og udnyttelse af de kreative billedkunstfaciliteter flyttes det meget tavelige lerrum hen i det eksisterende personalerum til rengøring. Her vil der kunne åbnes op til Billedkunst med dobbeltdøre, således at rummet kan bruges mere i undervisningen. Håndværk & Design etableres i de eksisterende sløjdlokaler. Disse rum er store nok til faget, men mangler optimal indretning samt en rummelig bearbejdning/inddeling, så rummene kan komme til at danne kreative og inspirerende rammer om Håndværk & Design. Her skal tilføres nyt inventar og der kan bl.a. etableres et mellemliggende depot, hvor igennem der er fysisk og visuel kontakt til både grov- og finværksted. Ligeledes vil udendørs værkstedsfaciliteter give det nye Håndværk & Design mulighed for at trække undervisningen ud i godt vejr. Det kropslige/musiske fagområde Skolen råder over 2 gode, gamle gymnastiksale - meget traditionelle - med tilhørende omklædningsfaciliteter, bad og redskabsrum. Desuden et veludstyret musiklokale samt grupperum hertil. Scenen i den ene gamle gymnastiksal i stueplan har på 1. sal i dag et repos, som ligger i forlængelse med musik. Der er dog ingen adgang fra musik til dette repos/scenen, hvilket med få midler vil kunne etableres. Vi foreslår derfor at få sat en dobbeltdør i væggen ved musik og koble scenens to niveauer med en trappe. Dette vil give en større synergi rummene imellem og gøre scenen mere anvendelig i undervisningen og ved arrangementer. Det naturfaglige fagområde Skolen råder over en naturfaglig gang med tre lokaler: Natur/teknik, biologi og fysik/kemi. Natur/teknik er forholdsvis nyrenoverede, mens de to øvrige lokaler er af ældre dato. Lokalerne bliver plejede og passede og er fuldt funktionsdygtige. De naturfaglige faglokaler fungerer optimalt. På den brede gang etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen. Skolens læringscenter/bibliotek I øjeblikket har vi et mindre skolebibliotek i kælderen. Der er dog store ønsker og planer om en ændring af forholdene, så vi får et mere moderne og tidssvarende Pædagogisk Læringscenter. PLC en fordeles ud på skolens tre afdelinger, så den er dér, hvor børnene er, hvorved de får mest gavn af PLC en. Dvs. at udskolingen får sit eget PLC område i det eksisterende IT-rum på 1. sal, som vil blive indrettet som et ungdomsmiljø med aldersrelateret litteratur og møblering. Området kan opdeles med glasvægge for at danne grupperum eller evt. et aflåseligt kontor efter behov. Mellemtrin får sit eget område i kælderen, hvor PLC en er placeret i dag. Området bør åbnes mere op mod samlingsrummet, hvorfor vi foreslår at fjerne det lille rengøringsrum og toilet. Her kan ligeledes opsættes glasvægge i rummet til grupperum eller til et evt. aflåseligt kontor. Skulle der på sigt blive behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de placeres i dette område og PLC en til mellemtrin flytter hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. Pedellen kan i så fald rykke hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til Depoterne, ol. Indskolingen får ligeledes sit eget PLC-område, som indeholder aldersrelateret litteratur og møblering. Indskolingens PLC kommer til at ligge i et eksisterende grupperum, som åbnes op mod gangen, ligesom PLC en får lov til at flyde ud i deres fællesrum. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolen råder over 3 gode møderum fra 10 mødedeltagere til 18. Lokalerne er nyindrettede i forbindelse med overgangen til "den nye skole". BESKRIVELSE

4 BESKRIVELSE Forberedelsesrum Nyindrettede forberedelsesrum inddelt i tre dele til hver af de tre afdelinger. Hver medarbejder har egen arbejdsplads - alt er nyt! I tilknytning til forberedelsesrummene har vi pædagogisk værksted. Personalefaciliteter Skolen råder over et personalerum, der er forholdsvis nyrenoveret. Personalerummet fungere mest som pauserum nu, ligesom det bruges til større møder - op til cirka 50 personer. Administration Kontoret ligger i tilknytning til hovedbygningen med forkontor med to arbejdspladser til sekretær og flexjobber samt to kontorer til henholdsvis viceskoleleder og DUS-leder og et større lokale som skoleleders kontor. Desuden er der et mindre køkken og et depotrum. Hele området er fra cirka UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Ingen Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Ingen Idrætsfaciliteter Større grønne arealer og boldbaner, der deles med den lokale fodboldklub Overgange ude-inde?? Der dannes et udendørs værkstedsområde ud for Håndværk & Design, som kan bruges i undervisningen. Bliver der på sigt behov for en udvidelse af administrationen vil det være oplagt, at de får PLC ens område i kælderen. I så fald kan mellemtrins PLC flytte hen i pedellens to rum på den anden side af samlingsrummet. Pedellen vil i det tilfælde kunne rykkes hen i det eksisterende lerrum, som ligger strategisk godt i forhold til Depoterne, ol. Vi foreslår at rengøringspersonalets personalerum nedlægges, og at de får personalerum sammen med resten af skolens personale i personalerummet på stueplan. Skal de have deres egne omklædningsrum kan deres eksisterende toiletter indrettes til formålet. Området uden for Støttecenteret bør opgraderes, da det nu forekommer som en straf at gå derned. Her kan med fordel skabes miljøer i mindre enheder på gangen, som kan inspirere til ophold. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. BESKRIVELSE

5 FOTOREGISTRERING - NØRRE UTTRUP SKOLE Området ved Støttecenteret er et eksempel på et tarveligt og klinisk område, som ikke inspirerer til ophold. Dette bør opgraderes, så det ikke er en straf at skulle derind. Her kunne gangene med fordel medtages i indretningen. Skolens biograf er et godt eksempel på differentierede læringsrum, hvor rummet kodes til en bestemt type undervisning. De brede gangarealer er forsøgt indrettet med enkelte gruppeborde, men inventaret bør optimeres for at skabe inspirerende læringsmiljøer for børnene. De gamle store sløjdlokaler trænger til en optimal indretning samt en rummelig bearbejdning/inddeling, for at de vil kunne rumme det nye fag Håndværk & design. Det lyse og store samlingsrum ved skoleboden bruges meget og vil med foredel få større kolntakt med PLC en. Skolens PLC er utidssvarende, uinspirerende og ikke lettilgængelig for eleverne. Den eksisterende gymnastiksal er gammel men velholdt. Scenen i den gamle gymnastiksal har et repos i 1. sals plan, som grænser op mod musik. Ved at åbne opog etablere en trappe vil scenen kunne komme mere i spil i undervisningen. Gangen ved lærerforberedelsen er et godt eksempel på, hvordan man kan få etableret differentieret ophold på gangene. Fodboldklubbens lokaler er lyse og flotte, hvorfor det vil være attraktive lokaler for skolen til f.eks. Dus, hvis faciliteterne bliver ledige. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

6 LUFTFOTO - NØRRE UTTRUP SKOLE LUFTFOTO

7 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby 1959/2002 Kælderplan 51 m² DISP. DEP. VARME CYKELKÆLDER TEKNIK/ VARME 1914/2000 Kælderplan 110 m² LERRUM EL HJEMKUNDSKAB 1959/1997 Kælderplan 1805 m² BILLEDKUNST/ HÅNDARBEJDE PEDEL- VÆRKS PEDEL Scene SPISESAL SKOLE- BOD KONTOR DEP. TEK. STØTTE- CENTER STØTTE- CENTER GR.RUM GR.RUM GR.RUM KØK. SUNDH. PLEJE/ PSYK. MØDE TOI. TRAPPE RENG. PERS. TOI. BAD BAD TOI. TOI. R. ELE. TEK. R. OMKL. OMKL. OMKL. BIBLIOTEK BAD OMKL. OMKL. BAD OMKL. 1979/2004 Kælderplan 280 m² BAD OMKL. KLUBLOKALER NUBI BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby DEP. 1959/2002 Stueplan 182 m² TOI. GARTNERE 1970 Stueplan 70 m² 1970 Læskur 200 m² GR.RUM KONTOR R. TOI. GANG/GARD. GR.RUM TOI. VF. KØKKEN 1914/2000 Stueplan 773 m² O.- SLØJD GR. RUM R. GR. RUM VF. NR. 81 GANG HALL GYMNASTIKSAL VF. SLØJD ALRUM REDSK./ SCENE OMKL. FEJE- MASK. AFF. TEKN Stueplan 140 m² KØKKEN OMKL Stueplan 132 m² TRAPPE BAD 2005 Garage 18 m² LÆRER- FORBEREDELSE KONTOR 1959/1997 Stueplan 1805 m² 1970 Læskur 149 m² GANG TOI. TOI. KØKKEN LÆRERVÆRELSE KONTOR/ MØDE KONTOR/ MØDE LÆRER- FORBEREDELSE GARD. TRAPPE GANG PÆD. VÆRKS KONTOR R. R. KØK. TOI. ELEV. KONTOR DEP. KØKKEN HALL SEKR. INSPEK SOLSIDEN 1970/1993 Stueplan 204 m² KIOSK MØDE VICE. KLUBLOKALE 1979/2004 Stueplan 280 m² KLUBLOKALER NUBI BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

9 BYGNINGSAFSNIT - NØRRE UTTRUP SKOLE Hjørringvej Nørresundby 1914/ salsplan 89 m² 2. SALSPLAN OMKL. REDSK. BAD OMKL. NR. 81 RENG. DEP. R. GR. RUM GYMNASTIKSAL 1914/ salsplan 773 m² KØKKEN GR. RUM SCENE DEP salsplan 100 m² (tagetage) MUSIK MUSIK INDSKUDT ETAGE 1959/ salsplan 1648 m² FYSIK D. NATUR OG TEKNIK GRP.RUM BIOLOGI GANG GANG R. R. ELEV. R. TOI. TEK. EDB BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Bil B illed ille iill il lle ll ledle ed ed d-billedkun ku k un u nst ns n sstt kunst MadM ad a d-d ku k undsk. un u nds n nd dsk ds sk. sk k.. k kundsk. BilledBill Bi Bil B ill lle le ed d-d kunst kun ku k un unst u nst n ns st Pedel Pede Pe Ped P ed de de ell Fælles Fæ F æll æ lles llle le les es es B Bod od Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ecen ec nttte er PLC P PL L LC C Idrætsklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD - NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Ekstra Special 0. kl. Idræt Grp. Sløjd Special Grp. 1. kl. 1. kl. Omkl. L.F. Udskoling L.F. Mellemtrin Biograf 4. kl. 4. kl. 5. kl. 5. kl. L.F. Personale Børnehave Indskoling Adm. Idrætsklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 NUVÆRENDE FORHOLD - NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 3. kl. 2. kl. 0. kl. Idræt Special 3. kl. 2. kl. Musik Fysik Natur/ Teknik 7. kl. 7. kl. 6. kl. 8. kl. Biologi 8. kl. 9. kl. Elev Grp. 9. kl. råd IT DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot MadM ad d-kundsk. ku k undsk. un u nds ndsk nd nds dsk sk. sk k.. k BilledBill Bi Bil B ille lle le ed ed d-kunst ku k unst u un nst ns n st st Pede Pe Ped P ed de d ell e Pedel Fælles Fæ F æll ælle æ lles llle le les es es Bod B od Fælles Lerrum Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ece ec en nttte n er Mellemtrin Grp. PLC Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN _ VERSION 1 (IKKE MÅLFAST)

14 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Pedel Pedel MadM ad d-kundsk. ku k undsk. un u nds ndsk nd nds dsk sk. sk k.. k BilledBill Bi Bil B ille lle le ed ed d-kunst ku k unst u un nst ns n st st PLC Fælles Fæ F æll ælle æ lles llle le les es es Bod B od Støttecenter Stø St S tø tø øtt ttec tte ttt tte ece ec en nttte n er Mellemtrin Fælles Lerrum Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Adm. Efter behov Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN _ VERSION 2 (IKKE MÅLFAST)

15 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER SPECIALKLASS SSEE SS SPEC ECIA EC IALKLASS SSE SP ADM./PERSONALE EKSTERNE EKST EK STER ST ERNE ER NE BRUGERE DUS Værksted Special DUS Håndværk & Design Idræt 0. kl. Grp. Finværksted Depot Værkstedstorv Udendørs værkstedsområde Grovværksted Trappe fra musik på 1. sal ned til scenen PLC Indsk. Special Grp. 1. kl. 1. kl. Depot/ Værksted DUS Elevator/Trappe /Garderobe Værksteder Omkl. L.F. Udskoling L.F. Mellemtrin Biograf Personale 4. kl. 4. kl. 5. kl. 5. kl. L.F. Børnehave Indskoling Adm. Evt. DUS hvis fodboldklubbens lokaler frigøres Idrætsklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

16 UDVIKLINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE DUS 3. kl. 2. kl. 0. kl. Idræt Special 3. kl. 2. kl. Trappe ned til scenen Elevator/Trappe /Garderobe Musik Natur/ Teknik Fælles Fysik Biologi 6. kl. Fagl. Fagl. Fagl. Fagl kl kl kl kl. Elev Fagl. Fælles råd kl. Fagl kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST) Grp. PLC Udsk. Grp. Fælles

17 INVESTERINGSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 28. Nørre Uttrup Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler 28. Nørre Uttrup Skole kr kr kr kr kr kr G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 28. Nørre Uttrup Skole kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

18 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

19 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

20 VENTILATIONSPLAN / NØRRE UTTRUP SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

UCL Campusstrategi. December 2010

UCL Campusstrategi. December 2010 UCL Campusstrategi December 2010 Forord Forandringen er et vilkår. Derfor nytter det ikke noget at bygge læhegn, når forandringens vinde blæser. Men hvordan bygger man vindmøller, der udnytter de muligheder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2012 Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Side 1 Undervisningsmiljøvurdering af Adventure efterskolen Indledning Med henvisning til lov

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA PRÆSENTATION Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANSÆTTELSER Curriculum Vitæ I 2012 I 02 2010 - Statens Byggeforskningsinstitut Dr Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm _ Videnskablig assistent - By, bolig og ejendom.

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Facilitets- og udviklingsplan

Facilitets- og udviklingsplan Facilitets- og udviklingsplan Facilitetsundersøgelse - Beskrivelse og vurdering af idræts- og kulturfaciliteterne Bilag 2 for Næstved Kommune 2009 Næstved Museum Boderne Sct. Peders Kirkeplads 8-12 DK

Læs mere