BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER"

Transkript

1 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet på byggepladser. BS-måling viser pladsens øjeblikkelige niveau, og resultatet udtrykkes ved et tal, BS-indekset. Metoden er enkel at bruge: BS-måling gennemføres ved at gå hele byggepladsen igennem, og undervejs observere og optælle korrekte og ikke-korrekte forhold ved hjælp af et fortrykt skema. Til sidst omregnes observationerne til BS-indekset, som drøftes med pladsens medarbejdere, tages op på byggemøder eventuelt rapporteres til sikkerhedsorganisationen.

2 BS-målemetoden BS-måling opfylder behovet for en enkel metode til måling af sikkerhed. BS-måling har en god og objektiv måleenhed, BS-indekset. BS-indeks kan umiddelbart sammenlignes med resultater fra andre pladser eller med andre BS-målinger fra samme plads. BS-indekset viser andelen af observationer med korrekte forhold altså en metode der måler det positive! Metoden kan supplere eller erstatte andre målemetoder, fx Mønsterarbejdsplads. BS-målinger benytter altid samme systematik. Hvor kan BS-målinger bruges? BS-målinger kan gennemføres for en hel byggeplads, eller som måling af enkelte firmaer eller faggrupper. Når BS-måling benyttes for en hel byggeplads gennemgås pladsen, og alle forhold og arbejdsprocesser observeres undervejs, uanset firma og faggruppe. Alle forhold registreres, uanset ansvarsområde. Ved måling af enkelte firmaer observeres firmaets arbejdssteder samt relevante fællesområder, for eksempel adgangsveje. Der observeres altså også forhold, som eventuelt ligger uden for firmaets ansvarsområde, men som frembyder en fare eller risiko for medarbejderne. 2

3 Hvem kan benytte BS-målinger? BS-måling kan anvendes af alle byggeriets involverede, herunder internt af firmaer eller sjak og af sikkerhedsorganisationen på en byggeplads. Hoved-, fag- og underentreprenør kan benytte BS-måling til at kortlægge egen sikkerhedspræstation. BS-målinger kan være et redskab til at fastlægge konkrete sikkerhedsmål og til løbende drøftelser om sikkerhedsforhold og sikkerhedsarbejde. BS-indekser fra flere pladser kan sammenlignes, og målingerne kan være grundlag for udregning af sikkerhedsbonus og lignende. Bygherre, byggeledelse og sikkerhedsorganisation kan med BSmåling effektivt konstatere pladsens sikkerheds- og risikoniveau, og kan på baggrund af målingen iværksætte nødvendige sikkerhedstiltag. BS-måling kan gennemføres af medarbejdere og ledere, som har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og har kendskab til de grundlæggende sikkerhedsregler. 3

4 Hvordan gennemføres BS-måling? Byggepladsen opdeles først i en række overskuelige målefelter. I hvert målefelt gøres observationer af arbejde og pladsforhold i henhold til skemaets 11 måleemner. Målefelterne omfatter hele byggepladsen og tilpasses efterhånden som byggeriet skrider frem. Målefelterne bør afgrænses af naturlige skillelinjer på pladsen. Observationsemner inddeles i naturlige størrelser eller sammenhænge. Fx observeres rullestilladser og maskiner hver for sig. Adgangsveje, facadestilladser og afspærringer opdeles i et antal lige forløb og bedømmes i sektioner. BS-måling kan begynde udefra med observation af pladsens adgangsveje, skiltning og indhegning, og kan fortsætte med gangveje, køreveje, oplagspladser, udvendige fællesområder og arbejdssteder. Til sidst observeres stilladser, indvendige adgangsveje og arbejdssteder, ledningsføringer og lignende. I hvert målefelt gennemføres observationerne efter det fortrykte skema. Skemaet indeholder vejledninger og hjælpetekster til BSmålingens gennemførelse, som vist på de næste sider. 4

5 For hver observation noteres i skemaet om forholdet var korrekt eller ikke korrekt. Det er vigtigt at registrere både korrekte og ikke-korrekte forhold i hvert målefelt. Skemaet udfyldes med pinde ( hegnspæle ). Alvorlige fejl og mangler noteres, gerne med supplerende bemærkninger. Brug af BS-indeks og notater Efter BS-målingen udregnes BS-indekset og bemærkningerne opsummeres. BS-indekset og bemærkningerne drøftes herefter med kolleger eller sikkerhedsorganisationen og danner grundlag for øjeblikkelige tiltag. Særligt veludførte sikkerhedstiltag bør fremhæves, da det i høj grad bidrager til fokus på sikkerhedsarbejdet. BS-målinger gentages regelmæssigt og giver et billede af udviklingen i sikkerhedsniveauet. Resultatet af BS-målingen offentliggøres hurtigst muligt efter målingen, og bør være umiddelbart tilgængeligt for alle berørte medarbejdere. Formel for BS-indeks (antallet af korrekt -observationer multipliceres med 100 og divideres med det samlede antal observationer). Særlige forhold på mindre byggepladser o Ofte mange mindre firmaer på pladsen samtidigt o Store, samtidige materialeleverancer på pladsen o Pladsforhold til affaldscontainere o Høj andel af kortvarige, ofte uforudsete opgaver o Manglende etablering af samarbejde om sikkerhed Ved gennemførelse af BS-målinger på mindre byggepladser bør man være særligt opmærksom på disse forhold. 5

6 6

7 7

8 Forbedringer og tiltag Et godt BS-indeks, og effektiv gennemførelse af tiltag til forbedring af sikkerhedsniveauet, er et fælles anliggende og bør ske i et samarbejde mellem byggeriets aktører. Fordelene ved en velordnet plads og ved gode sikkerhedsforhold er færre ulykker og dermed en højere produktivitet samt bedre mulighed for planlægning af arbejdet. Hvis det på en plads er besluttet at gennemføre BS-målinger, finder rapportering, drøftelse og opfølgning løbende finde sted under formaliserede former. BS-målingen vil så være et målrettet værktøj til højnelse af det fælles sikkerhedsniveau. Læs mere Dette faktablad giver en præsentation af metoden BS-måling. Du kan læse mere, og se eksempler på bedømmelsesgrundlaget, i Branchevejledning om Byggeriets Sikkerhedsmålinger, som kan downloades eller rekvireres på ISBN varenummer juli 2008

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere