KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(21) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav i 1996 og 1997

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav i 1996 og 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Foranstaltninger indeholdt i forordning (EØF) nr. 219/ Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af foranstaltningerne Særlige forsyningsordninger ) Yoghurt...7 2) Sukker ) Hvedemel ) Foderstoffer ) Frugt og grøntsager Støtteforanstaltninger for lokale produkter ) Husdyr ) Mejeriprodukter ) Frugt, grøntsager og blomster ) Kartofler ) Vinsektoren ) Olivenlunde ) Honning EUGFL, garantisektionens omkostninger i forbindelse med gennemførelse af foranstaltningerne Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet Nationalt kontrolsystem Evalueringsrapport Økonomisk indvirkning Konklusioner

3 BILAG 1 Forordninger vedtaget pr. 31. december Rammeforordning Detaljerede gennemførelsesbestemmelser ) Særlige forsyningsordninger ) Støtteforanstaltninger for lokale produkter Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet BILAG 2 Administrative bestemmelser vedtaget til gennemførelse af foranstaltningerne SÆRLIGE FORSYNINGSORDNINGER STØTTEFORANSTALTNINGER FOR LOKALE PRODUKTER UNDTAGELSESBESTEMMELSER PÅ STRUKTUROMRÅDET BILAG 3 Støtte til forsyningsordning oversigt BILAG 4 Støtte til lokal produktion Oversigt

4 FORORD Dette dokument sammenfatter både den Årlige Rapport om de foranstaltninger, der er gennemført på de Ægæiske Øer i årene 1996 og 1997, ligesom en Almindelig Beretning, hvori der redegøres for virkningen af disse foranstaltninger på øernes økonomiske situation. Disse to rapporter er udarbejdet i henhold til Artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 219/93. 4

5 1. INDLEDNING Det Europæiske Råd erkendte under samlingen på Rhodos d december 1988, at en række ø- regioner i Fællesskabet har særlige socioøkonomiske problemer. I forlængelse af Det Europæiske Råds konklusioner fra ovennævnte topmøde gennemførte Europa- Kommissionen i overensstemmelse med dens forpligtelser og i samarbejde med de græske myndigheder en generel undersøgelse af de særlige problemer, som øerne i Det Ægæiske Hav har, og denne undersøgelse resulterede i udarbejdelsen af en foreløbig rapport fra Kommissionen 1 om gennemførelsen af undersøgelsen. Denne undersøgelsesfase gjorde det muligt for Kommissionen at fremlægge en endelig rapport 2 ledsaget af passende forslag, hvori defineres den overordnede strategi og de praktiske redskaber, der skal tages i anvendelse for at løse de problemer, som øerne i Det Ægæiske Hav har. I den endelige rapport skitseredes Fællesskabets reaktion, og den satte Kommissionen i stand til at fremsætte lovgivningsforslag på landbrugsområdet, der skal danne rammerne om de landbrugsforanstaltninger, som EUGFL, garantisektionen og udviklingssektionen skal finansiere. De foreslåede foranstaltninger skulle fremme økonomisk og social udvikling af mindre øer (mindre end 1 indbyggere), der befinder sig i en geografisk vanskelig situation og er strukturelt tilbagestående i forhold til andre regioner i Fællesskabet. De problemer, som disse øer har med at få sat skub i deres økonomiske og sociale udvikling, skyldes deres østatus, deres afsondrethed, små landarealer og vanskelige geologiske og klimatiske forhold. I lyset af øernes særlige problemer indeholdt Kommissionens forslag en række flerårige og multisektorielle foranstaltninger, der har til formål at lette forsyningen, yde økonomisk støtte til produktionen med det formål at gøre øerne mere selvforsynende og forbedre deres landbrugsstrukturer og deres indbyggeres levevilkår. Rådet fulgte Kommissionens forslag op ved at vedtage forordning (EØF) nr. 219/93 3. Kommissionen vedtog hurtigt alle de forordninger, der var nødvendige for at gennemføre de planlagte foranstaltninger, så de kunne gennemføres fra 1993, men de administrative procedurer for den faktiske gennemførelse og de økonomiske operatørers nødvendige tilpasning til de nye mekanismer, der blev indført, betød, at kun en lille del af støtteforanstaltningerne for lokale produkter kunne gennemføres i I 1994 blev alle foranstaltningerne gennemført med undtagelse af den foranstaltning, der vedrørte udvikling og/eller differentiering af produktionen og/eller forbedring af kvaliteten af frugt, grøntsager og blomster, der heller ikke kunne gennemføres i 1995 på grund af personalemangel i den nationale administration. I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 219/93, skal Kommissionen fremlægge en årlig rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i forordningen. I 1996 forelagde Kommissionen den første rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmet i 1993 og 1994 (KOM(96) 387 endelig udgave) SEK (92) 36 endelig udgave af 13. januar KOM (92) 569 endelig udgave af 23. december EFT L 184, , s. 1. 5

6 I 1998 forelagde Kommissionen en anden rapport for Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmet i 1995 (KOM(1998) 292 endelig udgave). Denne rapport dækker gennemførelsen i 1996 og Den sene udarbejdelse af disse rapporter skyldes den nationale administrations problemer med at indhente alle de oplysninger, der var behov for, fra de lokale kontorer på øerne. I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 219/93 skal Kommissionen fremlægge en almindelig beretning om den økonomiske situation på øerne i Det Ægæiske Hav, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der gennemføres. Med henblik herpå blev en evaluering bestilt hos og gennemført af en uafhængig konsulent (Speed Ltd), og erne af denne fremgår af punkt 7 og 8 nedenfor. 2. FORANSTALTNINGER INDEHOLDT I FORORDNING (EØF) NR. 219/93 Forordningen introducerer: en række særlige markedsforanstaltninger, hvortil udgifterne afholdes af EUGFL, garantisektionen (hovedsageligt særlige forsyningsordninger og støtteforanstaltninger for visse lokale produkter), og som er omfattet af særlige overskrifter på Fællesskabets budget til et samlet beløb på EUR 25 mio. i 1996 og EUR 24,3 mio. i 1997 (EUR 21 mio. og EUR 2,4 mio. under overskrift B til planteafgrøder i henholdsvis 1996 og 1997 og EUR 4 mio. og EUR 3,9 mio. under overskrift B til animalske produkter i henholdsvis 1996 og 1997), der var behov for en række undtagelsesbestemmelser på strukturområdet for at lette EUGFL's udviklingstransaktioner. Der blev imidlertid ikke afsat ekstra beløb på budgettet til disse undtagelsesbestemmelser, da udgifterne dækkes af bevillingerne fra EUGFL, udviklingssektionen under fællesskabsstøtterammen. 3. FREMSKRIDT MED HENSYN TIL GENNEMFØRELSEN AF FORANSTALTNINGERNE 3.1. Særlige forsyningsordninger Ordningerne skal opveje ekstraomkostningerne som følge af øernes geografiske beliggenhed i forbindelse med levering af en række dagligvarer fra resten af Fællesskabet, så de kan sælges til rimelige priser. De produktr, der omfattes af nævnte forsyningsordninger, skal fastlægges i forbindelse med foreløbige forsyningsopgørelser, der revideres løbende afhængigt af markedskravene. Der lægges særlig vægt på ordningernes sneboldeffekt, navnlig så fordelene kommer den endelige forbruger til gode. I forbindelse med gennemførelsen af forsyningsordningerne blev øerne inddelt i to grupper, A og B, på grundlag af deres afstand fra fastlandet, og støtten blev tildelt på grundlag af transportomkostningerne, der beregnes ab de havne på det græske fastland, som forsyningerne normalt afsendes fra. 6

7 De øer og præfekturer (nomoi), der indgår i gruppe A (øer tæt på fastlandet), er Thásos, Samothrake, Sporadhes, Kithira, Antikithira, Amouliani, øerne under præfekturet Evvia, undtagen øen Evvia, og følgende øer under præfekturet Kykladerne, Kea, Kithnos, Giaros, Andros, Tinos, Syros, Mykonos, Dilos og Rinia. De øer og præfekturer, der indgår i gruppe B (fjernt beliggende øer), er præfekturerne Dodekaneserne, Khios, Lesvos og Samos og øerne i præfekturet Kykladerne med undtagelse af dem, der indgår i gruppe A. Fællesskabets bidrag beløber sig til 9% af de samlede omkostninger til foranstaltningerne, mens de resterende 1% finansieres af medlemsstaten. Forsyningsstøtten blev fastsat til EUR 15/t og EUR 3/t 4 for henholdsvis gruppe A og B. Derudover blev støtten i 1993 forøget med 5% for at tilskynde operatørerne til at gennemføre foranstaltningen hurtigere. For så vidt angår forsyningen med frugt og grøntsager skulle gennemførelsen være midlertidig og degressiv (fra 1993 til 1997). For 1994, 1995, 1996 og 1997 blev støtten fastsat til henholdsvis 8%, 6%, 4% og 2% af beløbet for Gennemførelsen af foranstaltningen startede først i 1994, da de relevante administrative instrumenter skulle godkendes af den græske administration, og operatørerne skulle tilpasse sig den nye procedure. Situationen med hensyn til udvikling af forsyningerne fordelt på produkt ser ud som følger: 1) Yoghurt øgruppe Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat % sml. omk. opgørelse (EUR ) % sml. omk. (EUR ) A 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) 3 (4) B 3 (1) 36,22 (2) 3 (3) 6 (4) I alt 4 9 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 182/95 af 25. juli 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 34/94 af 9. december (4) Forordning (EF) nr. 26/97 af 3. februar Mejerileverandørerne viste ingen interesse for denne foranstaltning i 1996 og Dette var forventet på grund af den dårlige gennemførelse i de foregående to år. Industrien hævder, at de høje udgifter til den særlige mærkning af hver enkelt bæger (et nationalt krav for at vise, at produktet støttes af EUGFL) set i forhold til den lave støtte på grund af produktets værdi forhindrer den i at lade støtten komme den endelige forbruger til gode. 4 Siden den , hvor justeringsfaktoren (dengang 1,2759) for landbrugsomregningskurserne blev afskaffet, er støtten blevet tilpasset til henholdsvis EUR 18,11/t og EUR 36,22/t. 7

8 2) Sukker øgruppe A B De græske myndigheder mener, at en forøgelse af støtten pr. enhed som kompensation for de ekstra udgifter til mærkning og indførelse af nogen fleksibilitet, når støttecertifikatet godkendes, vil kunne bidrage til en forbedring af denne foranstaltning. Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat sml. omk opgørelse % (EUR ). % sml. omk. (EUR ) 15 (1) 18,11 (2) 3 (3) 159 5,3 2,88 6 (4) ,17 2,63 3 (1) 36,22 (2) 9 (3) 418 4,64 15,14 9 (4) ,44 229,64 I alt ,81 18, ,55 232,26 (1) Forordning (EØF) nr.2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr.15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,27 59) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 116/96 af 26. juni (4) Forordning (EF) nr. 1274/97 af 1. juli Den græske sukkerindustri (GSI) er den største leverandør af sukker. I 1995 leverede den 92% mod de små sukkerhandlendes 8%. Den lave udnyttelse af den fastsatte opgørelse mellem lokal produktion/behov i 1996 skyldtes, at GSI ikke benyttede sig af støtteordningen. De græske myndigheder mener, at situationen har forbedret sig i 1997, idet GSI har omorganiseret sit forsyningssystem og øget sin deltagelse i støtteordningen (67,55%) til trods for den ringe forsyning til øerne i gruppe A. Der skønnes således, at der er mulighed for at øge forsyningen til øerne i gruppe A, da der på disse øer findes berømte små virksomheder, som fremstiller sukkervarer. 3) Hvedemel øgruppe Fremskridt med gennemførelsen: Støtte/enhed (EUR/t) fastsat opgørelse Tabel fastsat sml. omk. opgørelse % (EUR ) % sml. omk. (EUR ) A 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) ,82 146,37 11 (4) ,85 115,25 B 3 (1) 36,22 (2) 3 75 (3) ,77 4 (4) , ,32 I alt ,29 126, , ,57 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2949/95 af 2. december (4) Forordning (CE) n. 2416/96 af 18. december Gennemførelsen forløber tilfredsstillende, selv om der for øerne i gruppe A var en lavere (58%) udnyttelse af opgørelsen i 1997 sammenlignet med

9 De græske myndigheder mener, at den vellykkede gennemførelse af denne foranstaltning skyldes den sunde konkurrence mellem de storleverandører fra fastlandet, som deltager i denne støtteordning, og den effektivitetsfaktor, der kendetegner transport af produkter med en høj specifik vægt såsom mel og sukker. 4) Foderstoffer Det fremgår af nedenstående tabel, at gennemførelsen af denne foranstaltning forløber tilfredsstillende, særlig for øerne i gruppe B, og for nogle produkter nærmer den sig 99% af den foreløbige forsyningsopgørelse. Byg produceret på øen Lemnos har været omfattet af ordningerne og modtager støtte til den sats, der er gældende for øerne i gruppe A, uanset hvilken ø, den transporteres til. Det lave skyldes faldet i Lesvos' forsyninger fra Lemnos, da bygleverancer fra de nordlige havne på fastlandet, Alexandroupolis og Kavállas, til Lesvos i henhold til de græske myndigheder er mere konkurrencedygtige, eftersom de modtager støttesatsen for gruppe B. Tabel 4 (EUR ) ø- gruppe produkt støtte/ enhed (EUR/t) opgørelse % samlede omkostn. opgørelse % Samlede omkostn.. A korn byg fra Lemnos restprodukter og affald fra levnedsmiddelindustri tilberedninger anvendt i dyrefoder lucerne og grovfoder 15 (1) 18,11 (2) 1 (3) 12 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (4) ,29 5,51 85, 72,, 89,26 11,97 15,39 13,4 7 3 (5) 5 (5) 4 (5) 2 5 (5) 1 (6) ,22 22,6 92,5 4,, 14,73 2,46 67,1 18,11 I alt ,64 129, ,8 21,31 B korn restprodukter og affald fra levnedsmiddelindustrien tilberedninger anvendt i dyrefoder lucerne og foder 3 (1) 36,22 (2) 3 75 (3) 16 5 (3) 6 5 (3) 2 (4) ,82 99,85 99,35 77, ,74 596,72 233,91 56, (5) 26 3 (5) 12 (5) 2 45 (6) ,88 98, , ,37 941,72 434,64 83,85 I alt , , , ,58 Total ,2 2128, , ,89 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2949/95 af 2. december (4) Forordning (EF) nr. 258/96 af 12. februar (5) Forordning (EF) nr. 2416/96 af 18. december (6) Forordning (EF) n. 87/97 af 2. januar

10 5) Frugt og grøntsager Fremskridt med gennemførelsen: øgruppe A B støtte/ enhed (EUR/t) Tabel 5 (EUR ) støtte/ enhed (EUR/t) produkt fastsat fastsat opgørelse samlede opgørelse samlede % omkostn. % omkostn. kartofler 3 (3) 523 (4) 42,9 77,4 1,46 3(1) grønsager 6(1) 1 (3) (375 (4) (559,1 3,62 (2) ( ( 51,49 3,84 frugt 7,24 (2) 2 (3) (1 687(4) (52,7 I alt ,7 56,66 5,3 kartofler 1 (3) ,6 2,37 2 (4) 12, 5,1,74 6(1) grønsager 12 (1) 5 3 (3) ,28 14, (4) 253,4 13,4 1,83 7,24 (2) frugt 14,49 (2) (3) ,54 33, (4) 982,2 26,55 7,11 I alt ,67 68, ,6 17,62 9,68 Total ,37 68, ,3 27,54 14,98 (1) Forordning (EØF) nr. 2958/93 af 27. oktober (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2995/95 af 19. december (4) Forordning (EF) nr. 2432/96 af 18. december Gennemførelsen af foranstaltningen vedrørende forsyning med frugt og grøntsager skulle være degressiv, og skulle dække en begrænset tidsperiode (indtil 1997) for at lette forsyningerne til øerne i en periode, mens den lokale produktion blev tilpasset via specifikke incitamenter, der indgår i programmet. Som det fremgår af tabel 5 har gennemførelsen af foranstaltningen været dårlig. Dette kan skyldes, at frugt og grøntsager leveres til øerne i små r, og små operatører, som ikke har tilstrækkelige faciliteter til at kunne udføre de administrative procedurer, der er nødvendige for at kunne drage fordel af støtten Støtteforanstaltninger for lokale produkter 1) Husdyr Der ydes følgende støtte til husdyrbrug: handyrspræmie, der beløber sig til EUR 4 pr. dyr som tillæg til den særlige præmie, der er fastsat i artikel 4, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 85/68 om den fælles markedsordning for oksekød, et tillæg til præmien for opretholdelse af ammekobesætninger som fastsat i artikel 4, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 85/68; tillægget udbetales til oksekødsproducenter og er på EUR 4 pr. ammeko, som indgår i producentens besætning den dag, ansøgningen indgives, og det ydes for højst 4 køer pr. bedrift. 1

11 Fremskridt med gennemførelsen: type støtte støtte/enhed (EUR/stk.) Tabel 6 (stk.) sml. omk. (EUR ) mængd e(stk.) sml. omk. (EUR ) handyrspræmie 1. rate 4 (1) ,93 48,3 (2) ,69 2. rate ,84 ammekopræmie 4 (1) 48,3 (2) , ,81 I alt , ,58 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli 1993 og nr. 2889/93 af 21. oktober (2) Forordning (EF) nr. 2417/95 af 13. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningkurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Foranstaltningen anvendes på en tilfredsstillende måde. For 21-23% af kvægets vedkommende udbetales hvert år den anden støtteudbetaling med henblik på opfedning af tyre. 2) Mejeriprodukter Der ydes støtte på EUR 2,28/t/dag til privat oplagring af visse lokale oste (feta, graviera og ladotyri). Der er fastsat et loft på 5 t pr. år, og den minimale oplagringsperiode er på 6 dage. Støtten må ikke overstige et beløb svarende til standardoplagringsperioden på 15 dage. Fremskridt med gennemførelsen: produkt støtte/enhed (EUR/t/dag) Tabel varighed dage sml. omk. (EUR ) varighed dage sml. omk. (EUR ) Ladotyri 2,28 (1) 2,75 (2) Graviera 2,28 (1) 2,75 (2) ,78 Feta 2,28 (1) 2,75 (2) , I alt , (1) Forordning (EF) nr. 3393/93 af 1. december (2) Forordning (EF) nr. 182/95 af 25. juli 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af foranstaltningen var ikke tilfredsstillende på grund af den hurtige afsætning af produktionen. 11

12 3) Frugt, grøntsager og blomster Der ydes hektarstøtte til producenter og anerkendte producentsammenslutninger, der gennemfører et af myndighederne godkendt initiativprogram med henblik på at øge produktionen og/eller forbedre kvaliteten af frugt, grøntsager og blomster. Der ydes støtte til initiativer, der især går ud på at øge produktionen og forbedre produkternes kvalitet bl.a. ved sortsomstilling og forbedring af dyrkningsmetoderne. Initiativerne skal indgå i programmer, der mindst varer tre år, og de skal omfatte et areal på mindst,3 hektar. Programmet omfatter ikke tomater. Støtten er på højst EUR 5 pr. hektar, hvis medlemsstaten selv yder et tilskud på mindst EUR 3 pr. hektar, og hvis producenterne, enkeltvis eller i sammenslutninger, selv yder mindst EUR 2 pr. hektar. Hvis medlemsstatens og/eller producenternes bidrag er mindre end de nævnte beløb, nedsættes fællesskabsstøtten tilsvarende. Støtten forhøjes med EUR 1 pr. hektar, hvis initiativprogrammet fremlægges og gennemføres af en producentsammenslutning eller -organisation, og hvis det fastsættes, at der ydes teknisk bistand ved programmets gennemførelse. Denne supplerende støtte ydes til programmer, der omfatter et areal på mindst 2 hektar. Fra 1995 blev ovennævnte beløb justeret til henholdsvis EUR 63,75, EUR 362,25, EUR 241,5 og EUR 12,75, fordi justeringsfaktoren for landbrugsomregningskurser blev afskaffet. Denne foranstaltning forventedes gennemført i slutningen af 1995, men den er faktisk endnu ikke gennemført. Denne fiasko tilskrives personalemangel hos de lokale myndigheder med ansvar for udbredelse af kendskabet til foranstaltningen og mobilisering af landbrugerne. Producenterne har ikke oprettet sammenslutninger, og der er derfor ikke udarbejdet initivativprogrammer. De specialiserede virksomheders manglende interesse for at yde teknisk bistand og bedrifternes ringe størrelse, idet de ofte ikke har det mindsteareal, der er nødvendig for at kunne modtage støtte. 4) Kartofler Der ydes et fast årligt beløb på EUR 494 pr. hektar for dyrkning af læggekartofler og spisekartofler på mindst,2 hektar og højst 3 2 hektar dyrket og høstet areal pr. år. afgrøde Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/ha) kartofler 494 (1) 596,51 (2) fastsat opgørelse (ha) (ha) Tabel fastsat % sml. omk. opgørelse (EUR ) (ha) (ha) % sml. omk. (EUR ) ,25 772, ,5 965,15 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli 1993 og (EF) nr. 344/93 af 1. december (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen forløber ret tilfredsstillende og er nået op på henholdsvis 48,25% og 5,5% af maksimum i 1996 og Målet på 3 2 hektar blev sandsynligvis ikke nået på grund af kravet om en mindste bedrift på,2 hektar for at kunne modtage støtte. 12

13 5) Vinsektoren Vinarealer Der ydes et fast beløb på EUR 394,83 pr. hektar for opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling af kvbd i de traditionelle dyrkningsområder. Fremskridt med gennemførelsen: afgrøde støtte/enhed (EUR/ha) vinarealer 394,83 (1) 476,76 (2) (ha) Tabel sml. omk. (EUR ) (ha) sml. omk. (EUR ) 5 156, , , ,2 (1) Forordning (EF) nr. 3112/93 af 1. november (2) Forordning (EF) nr. 2537/95 af 3. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af foranstaltningen forløber tilfredsstillende. Fra produktionsåret 1997/98 ydes støtten kun til producentgrupper eller organisationer, der iværksætter en foranstaltning til kvalitetsforbedring af de producerede vine ifølge et program, myndighederne har godkendt; programmet skal navnlig omfatte midler til forbedring af betingelserne for vinfremstilling, oplagring og distribution. Støtte til privat lagring af hedvine Der ydes støtte til lagring af den lokale produktion af kvalitetshedvine, som er fremstillet traditionelt, og som lagres i mindst to år. Støtten udbetales i andet lagringsår og for højst 4 hl pr. år. Fremskridt med gennemførelsen: Tabel støtte/enhed Produkt fastsat fastsat (EUR/hl/dag) sml. omk. sml. omk. (hl) (hl) (EUR ) (hl) (hl) (EUR ) lagring af hedvine,197(1),2379 (2) 4 65, ,5 (1) Forordning (EF) nr. 3112/93 af 1. november (2) Forordning (EF) nr. 2537/95 af 3. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Gennemførelsen af denne foranstaltning har været utilfredsstillende, da den lokale produktion i øjeblikket afsættes hurtigt på markedet. I 1996 blev lagringen afbrudt, så der blev ikke udbetalt støtte. I marts 1997 blev 67,5 hl lagret. Støtten udbetales efter to års lagring. Ovenstående tabel viser omkostningerne for den del af kalenderåret, hvor vin blev lagret. 6) Olivenlunde Der ydes en fast hektarstøtte på EUR 12 pr. hektar pr. år for opretholdelse af olivenlunde i områder, hvor der traditionelt dyrkes oliven, forudsat at olivenlundene vedligeholdes og 13

14 opretholdes på gode produktionsbetingelser. Den minimale plantningstæthed blev oprindeligt fastsat til 5 træer pr. hektar. Fra 1995 blev den minimale plantningstæthed øget til 8 træer pr. hektar. Fremskridt med gennemførelsen: afgrøde støtte/enhed (EUR/ha) olivenlunde 12 (1) 144,9 (2) (ha) Tabel sml. omk. (EUR ) (ha) sml. omk. (EUR ) 93 66,11 (3) , ,79 (3) ,84 (1) Forordning (EØF) nr. 219/93 af 19. juli (2) Forordning (EF) nr. 15/95 af 23. januar 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. (3) Forordning (EF) nr. 2813/94 af 18. november Tæthed 8 træer/ha. 7) Honning stader Der ydes støtte i forhold til antallet af producerende bistader til anerkendte sammenslutninger af honningproducenter til produktion af kvalitetshonning med et stort indhold af timianhonning forudsat, at sammenslutningerne gennemfører årlige initiativprogrammer til forbedring af vilkårene for afsætning af og reklame for kvalitetshonningen. Støttebeløbet er på EUR 1 pr. producerende bistade pr. år, og støtten ydes for højst 5 bistader pr. år. I en overgangsperiode på to år (1993,1994), indtil sammenslutningerne blev oprettet og anerkendt, blev der udbetalt støtte på EUR 7 pr. bistade til alle biavlere, der havde mindst 1 producerende bistader. Der blev ydet støtte til højst 1 producerende bistader Fremskridt med gennemførelsen: støtte/enhed (EUR/stade) fastsat opgørelse (stader) Tabel fastsat sml. omk. opgørelse sml. omk. (stader) (EUR ) (stader) (stader) (EUR ) 1 (1) 12,8 (2) , , (1) Forordning (EF) nr. 363/93 af 5. november (2) Forordning (EF) nr. 2362/95 af 9. oktober 1995: den blev justeringsfaktoren (1,2759) for landbrugsomregningskurser afskaffet, og beløb fastsat i ECU blev derfor tilpasset. Det skal bemærkes, at de godkendte r i begge år oversteg den fastsatte opgørelse, og følgelig blev der anvendt en reduktionsfaktor på,31148 for 1996 og på, for I 1996 modtog seks grupper med i alt 912 medlemmer støtte efter, at de nationale myndigheder havde godkendt deres programmer. I 1997 indgav ni grupper støtteprogrammer. 4. EUGFL, GARANTISEKTIONENS OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGERNE De omkostninger, der er anført i kapitel 3 og i bilag 3 og 4, er beregnet pr. kalenderår på grundlag af de tal, som de græske myndigheder har opgivet. På grund af den tid, der medgår til de græske myndigheders gennemførelse af kontrol og indberetning af omkostningerne til 14

15 Kommissionen, og på grund af den manglende overensstemmelse mellem kalenderåret (for gennemførelse af foranstaltningen) og budgetåret (16. oktober til 15. oktober det efterfølgende år) (for udbetalinger fra EUGFL, garantisektionen) er de udgifter, der opgives til og opkræves af EUGFL, garantisektionen pr. budgetår i 1996 og 1997, som følger. Tabel 13 (EUR millioner) produkter Opgivne og opkrævede udgifter planteafgrøder 18,66 21,27 animalske produkter,97 1,16 i alt 19,63 22,43 5. UNDTAGELSESBESTEMMELSER PÅ STRUKTUROMRÅDET 1) Uanset artikel 5, 6, 7, 1 og 19 i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet 5, ydes der investeringsstøtte til landbrugsbedrifter på de mindre øer i Det Ægæiske Hav på følgende betingelser: investeringsstøtteordningen kan anvendes på landbrugere, som uden at have landbrug som hovederhverv har mindst 25% af deres samlede indkomst fra landbrug, og hvis bedrift ikke kræver større arbejds, end hvad der svarer til en mandsarbejdsenhed (MAE), såfremt de påtænkte investeringer ikke overstiger EUR 25 ; bortset fra lokale specialiteter skal hele fødevareproduktionen være begrænset til lokalt forbrug, der skal føres et forenklet regnskab, for svineproduktion på familiebedrifter kræves betingelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 ikke opfyldt; når forbedringsplanen er afsluttet, skal mindst 1% af den foder, der fortæres af svinene, produceres på bedriften, for æg- og fjerkræproduktion er investeringer i familiebrug tilladt, den maksimale støtte er 55% uanset, hvilken type investeringer der er tale om, udligningsgodtgørelsen kan øges til EUR 18,5 pr. storkreatur dog højst et maksimumsbeløb på EUR 3 54 pr. bedrift for 1993; der kan udbetales udligningsgodtgørelse for alle planteafgrøder, hvis de dyrkes på en måde, der er forenelig med kravene til miljøbeskyttelse, ved beregningen af udligningsgodtgørelsen for alle ugunstigt stillede områder, indgår køer, hvis mælk er bestemt til regionens hjemmemarked i beregningen. 2) Uanset artikel 17, stk. 3, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 kan Fællesskabets bidrag øges til over 5%, såfremt der foretages investeringer i forarbejdning og afsætning af visse landbrugsprodukter, hvis produkterne skal tjene til at forbedre indbyggernes levevilkår. 5 EFT L 218, , s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 95/97 (EFT L 142, , s. 1). 15

16 Fremskridt med gennemførelsen: antal Tabel skønnede ekstra omkostninger for EUGFL (EUR ) antal skønnede ekstra omkostninger for EUGFL (EUR ) forbedringsplaner for landbrugere, som ikke har landbrug som hovederhverv forbedringsplaner for unge landbrugere med 65% støtte forbedringsplaner for landbrugere med 55% støtte forbedringsplaner for fjerkræproduktion forbedringsplaner for svineproduktion unge landbrugeres etablering af landbrug med,5 MAE Udligningsgodtgørelse forarbejdning/afsætning Ialt NATIONALT KONTROLSYSTEM Med henblik på en effektiv overvågning af støtten til forsyninger er der offentliggjort en interministeriel afgørelse (nr af 22. december 1993), hvori det bestemmes, hvilke støttedokumenter der skal ledsage produkterne. I afgørelsen bestemmes det ligeledes, hvilke organer der er ansvarlige for kontrollen, og der fastlægges betalingsmetoder og regler for kontrol med, at støtten rent faktisk kommer den endelige forbruger til gode. Denne procedure anvendes i alle tilfælde i forbindelse med støttedokumenterne. Landbrugsministeriets regionale kontorer gennemfører stikprøvekontrol. Med hensyn til støtteforanstaltningerne for lokale produkter er der blevet offentliggjort specifikke administrative bestemmelser, der dækker hver enkelt aktivitet, om gennemførelse af proceduren for tildeling af statsstøtte. Kontrollen omfatter generel administrativ kontrol og stikprøve. Tabel 15 nedenfor indeholder en oversigt over den kontrol, der er gennemført, og over erne af denne. 16

17 Tabel 15 præfektur 1. Lesvos 2. Samos 3. Dodekaneserne 4. Kykladerne år type foranstaltning forsyninger lokal produktion 1996 dyrefoder frugt og grøntsager sukker 1997 dyrefoder olivenlunde vinarealer kartofler bistader ammekøer handyr vinarealer 1996 frugt og grønsager dyrefoder olivenlunde vinarealer bistader kartofler lagring af vin 1997 dyrefoder sukker hvedemel ammekøer handyr vinarealer 1996 dyrefoder og hvedemel olivenlunde kartofler vinarealer handyr ammekøer 1997 dyrefoder ammekøer handyr olivenlunde kartofler vinarealer bistader 1996 dyrefoder hvede olivenlunde 1997 ammekøer handyr lagring af vin vinarealer 5. Khios 1996 dyrefoder hvede kartofler sukker (forsyningsstop) kartofler olivenlunde 1997 ammekøer handyr gennemf. kontroller (antal, ha, t, ansøgninger, osv.) ansøgninger (411,57 ha) , ha ,7ha 93,7 ha 1216,4ha stk stk stk. 552 stk. 177,9 ha 9,9 ha 1 185,7 ha 2 385,9 ha stk stk. 67,5 hl 1 987,76 ha 2 24 ansøgninger (12,2 ha) 7437ha 81 stk. 218 stk. kontroller som %af ansøgninger eller områder 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 13% 15% 1% antal påviste uregelmæssigheder forsyninger lokal produktion ,5 ha afvist 1% 1% 1% afvist 1,5% 1,55% 25,6% 1,% 1% 1% 21,34% 1% 1% 11,3% 11,4% 1,% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 59,95 ha afvist 5% 1% 1% 1% 1% 2 administrativ kontrol administrativ kontrol forsyningsstop administrativ kontrol bemærkninger administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 1% administrativ administrativ 1% administrativ kontrol og administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 11,3% 1% administrativ kontrol og 11,4% 1% administrativ kontrol og 1% i.h.t. forordningen om producentsammenslutninger administrativ kontrol og administrativ kontrol og 1% administrativ kontrol og 1% 9 ansøgninger afvist 1% reduktion, der berørte 8 ansøgninger (336,7 ha) administrativ administrativ 6. Evros (øen 1996 dyrefoder 2 Samothrake) olivenlunde 827,7 ha 1% 7. Eubea 1996 olivenlunde 14 ud af 135 ansøgninger 1% 8. Magnesia 1996 hvede 4 olivenlunde % ammekøer og handyr 9 1% 9. Kavala 1996 dyrefoder 15 hvede 3 frugt og grøntsager 21 olivenlunde ha 1% 1997 dyrefoder Pireus 1996 hvede olivenlunde ammekøer handyr honning 5 t 1736,7ha t 1% 1% 1% 1% stikprøver stikprøver 65 ansøgninger (21,9 ha) 16 ansøgninger (21,4 ha) 17

18 På strukturområdet anvendes den samme procedure for kontrol som i forbindelse med den normale gennemførelse af foranstaltningerne. Nærmere betegnet: i forbindelse med forbedringsplaner gennemføres der kontrol med alle investeringer, i forbindelse med unge landbrugere undersøges hver enkelt tilfælde, så man kan se, om modtageren opfylder alle kravene, og i forbindelse med udligningsgodtgørelse anvendes både almindelig administrativ kontrol og stikprøve. 7. EVALUERINGSRAPPORT Den uafhængige konsulents evaluering gav følgende er: "Særlige forsyningsordninger". Støtten til hvedemel og foderstoffer var i vid udstrækning blevet gennemført, og den havde haft en stor indvirkning på priserne, idet den havde bidraget til at opretholde konkurrencedygtige priser selv på produkter, der ikke indgår i støtteordningen. Gennemførelsen af støtten til sukker og frugt og grøntsager var uregelmæssig for så vidt angår sukker og lav for så vidt angår frugt og grøntsager, mens den for yoghurt var ikke-eksisterende. For så vidt angår frugt og grøntsager samt yoghurt anses hovedårsagen til den dårlige eller ikke-eksisterende udnyttelse af støtteordningen at være det faktum, at disse produkter betragtes som konsumprodukter med en høj merværdi, og støtten er meget lav. En anden årsag til, at frugt og grøntsager ikke drager fordel af støtteordningen, er engros- og detailhandelsstrukturen. På samme måde udgør sukker en alt for lille del af produkterne med en høj merværdi, såsom fremstillingen af Turkish delight på Syros eller af bolsjer på Khios, og til at have en indvirkning på det færdige produkts pris. En generel bemærkning til denne foranstaltning er, at forskellene i transportomkostningerne ikke ser ud til at være proportionale med den faktiske afstand, og de i nogen tilfælde ikke svarer til forskellene i støtten til øerne i gruppe A og øerne i gruppe B. Opmærksomheden henledes navnlig på visse små øer, hvor støtten aldrig nåede frem, når produkterne blev transporteret fra havne på de større øer. Henstillinger vedrørende denne foranstaltning: Inddelingen af øerne i gruppe A og gruppe B bør erstattes med et system baseret på de faktiske transportomkostninger til modtagerøen. De produkter, der modtager støtte, bør undersøges igen, og de produkter, der er vigtige konsumprodukter for mennesker og dyr, bør identificeres i forhold til de produktions- og/eller forbrugsstandarder, der er fremherskende på øerne. 18

19 For at fremme distributionen af frugt og grøntsager på øerne foreslås det, at der indføres specifikke incitamenter for producentsammenslutninger på fastlandet, der er villige til at sælge deres produkter til øerne. "Støtteforanstaltninger for lokale produkter" Foranstaltningerne vedrørende traditionelle landbrugsaktiviteter såsom husdyropdræt, olivendyrkning, kvbd vingårde og bihold blev i vid udstrækning gennemført. Foranstaltningerne inden for produktoplagring (privat oplagring af ost og lagring af vin) og inden for frugt og grøntsager blev gennemført i begrænset omfang. I forbindelse med produktoplagring skyldes den manglende gennemførelse markedsvilkårene, nemlig en hurtig omsætning af produkter, eller at støtten kun yder et marginalt bidrag til oplagringsomkostningerne. I forbindelse med frugt og grøntsager skyldes den begrænsede gennemførelse af støtten kravet om et mindsteareal for at kunne modtage støtte og det faktum, at der ikke findes nogen producentsammenslutninger. Den støtte, der ydes gennem støtteforanstaltningerne for lokale produkter, dækker, selv om den ikke er for høj, en kritisk procentdel af produktomkostningerne. Henstillinger vedrørende denne foranstaltning: Det foreslås, at der fortsat ydes støtte til olivenlunde, vinarealer, husdyrbrug og bihold. Foranstaltningen vedrørende privat oplagring af ost og vin bør tage op til fornyet behandling eller begrænses. Det foreslås, at der indføres mere fleksible kriterier for tildeling af støtte til frugt- og grøntsagsproducenter, og at oprettelsen af producentsammenslutninger tages op til fornyet behandling. "Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet" Det ser ud til at gennemførelsen heraf har haft en langt mere dynamisk indvirkning end forventet på landbrugsbedrifterne gennem den omfattende gennemførelse af forbedringsplaner. Henstillinger vedrørende disse foranstaltninger: Den vellykkede gennemførelse af undtagelsesbestemmelsen på strukturområdet (forbedringsplaner, udligningsgodtgørelse, unge landbrugere) viser klart behovet for at videreføre denne foranstaltning. Offentlig administration og overvågning Med hensyn til den offentlige administration og overvågning af forordning (EØF) nr. 219/93 var den største svaghed manglen på en effektiv mekanisme til overvågning af gennemførelsen. 19

20 Det anbefales kraftigt, at der oprettes et overvågningssekretariat, som skal overvåge gennemførelsen af forordningen ved hjælp af specifikke procedurer og computerbaserede data og arkivføring. Forvaltningen og gennemførelsen af interventionerne i forordningen bør forbedres navnlig med hensyn til godkendelse af betalinger i forbindelse med forsyningsordningerne og evaluering og udvælgelse af støttemodtagere (register over støttemodtagere, forenkling af godkendelsesprocedurerne, undgå efterfølgende nedsættelse af støtten). 8. ØKONOMISK INDVIRKNING I forbindelse med de to gennemførte foranstaltninger, særlige forsyningsordninger og støtteforanstaltninger for lokale produkter, står det klart, at indikatorerne for den økonomiske situation på øerne i Det Ægæiske Hav på grund af foranstaltningernes specifikke karakter og det moderate støttebeløb er priser i det førstnævnte tilfælde og produktionsomkostninger i sidstnævnte tilfælde. Med hensyn til foranstaltningen vedrørende undtagelsesbestemmelser, hvis gennemførelse har oversteget de oprindelige forventninger, er indikatoren derimod den høje procentdel af landbrugsbedrifterne, der har draget fordel af foranstaltningen og dens betydning. Undersøgelsen blev gennemført i fire byer på øerne, nemlig hovedstæderne i præfekturerne Syros, Rhodos, Khios og Mytilene. Særlige forsyningsordninger ser ud til at påvirke både prisniveauet og strukturerne på de lokale markeder. Det fremgår af den undersøgelse, som SPEED LTD har gennemført, at gennemførelsen af denne foranstaltning lægger pres på priserne ved også at nedbringe priserne på de produkter, der ikke modtager støtte, som vist nedenfor. Foderstoffer: Det fremgår af de to nedenstående tabeller, at de private handlende har tendens til at tilpasse deres priser (med eller uden støtte), så de fortsat ligger på linje med de priser, som kooperativerne, der afsætter de største r, fastsætter. Kategorier Klid Bomuldsfrøkage Korn Blandinger (t29) Tabel 16 VEJLEDENDE SALGSPRISER FOR FODERSTOFFER PÅ SYROS (23/2/99) Uden støtte Kooperativ Med støtte Kooperativ Uden støtte Grossist

21 Tabel 17 VEJLEDENDE SALGSPRISER FOR FODERSTOFFER PÅ DE VESTLIDE KYKLADER (2/99) Kategorier Uden støtte Kooperativ Med støtte Kooperativ Uden støtte Grossist Med støtte Grossist Korn Bomuldsfrøkage A K M A K M A K M A K M A = Andros, K = Kea, M = Milos. Hvedemel: Der kan kun foretages indirekte beregninger af, i hvor vid udstrækning prisnedsættelserne kommer den endelige forbruger til gode. En undersøgelse af priserne på færdige bagerprodukter afslørede den interessante konklusion, at priserne i alle fire byer var de samme som eller lavere end de tilsvarende priser i Athen. Nedenstående tabel viser forbrugerprisudviklingen i Athen-området, på Khios og på Lesvos. 21

22 Tabel 18 Forbrugerprisudviklingen for mel i Athen, på Khios & på Lesvos Absolut pris for 1 kg mel (i dr) Afvigelse fra Årlig stigning Athen-Piræus i prisen på mel Athen-Piræus Khios Lesvos Khios Lesvos Ath-Pir Khios Lesvos År min. maks. median min. maks. median min. maks. median % 2% % 6% 7% 4% 11% % 4% 8% 1% 6% % 2% 6% % 4% % 2% 4% 2% 4% % 5% 6% 4% 6% Prisdifferencer 56 dr eller 26% 25 dr eller 9% 2 dr eller 7% Kilde: Grækenlands statistiske kontor % Afvigelse 12% 1% 8% 6% 4% 2% Mel - Prisudviklingen % År Khios afvigelse fra Athen- Piræus Lesvos afvigelse fra Athen- Piræus Det fremgår af ovenstående tabel, at de gennemsnitlige forbrugerpriser på Khios og Lesvos generelt overstiger priserne i Athen-Piræus området med gennemsnitligt omkring 5%. De højere priser på Khios og Lesvos viser, hvilken byrde transportomkostningerne lægger på de endelige forbrugerpriser. Udviklingen i detailpriserne på mel udtrykt i årlige ændringssatser er ensartet og ret jævn i alle områder (Athen-Piræus, Khios og Lesvos), og den går langsommere på grund af de senere års faldende inflation i Grækenland. Det fremgik af drøftelserne mellem Speed Ltd og de lokale repræsentanter for melbranchen, at en af de positive virkninger af gennemførelsen af den særlige forsyningsordning er, at industrien ikke kan vende tilbage til den pris, der var gældende, da støtten blev indført, i perioder, hvor der ikke ydes nogen støtte. Industrien er på grund af den store konkurrence under pres fra forbrugerne for at 22

23 bibeholde sine priser på det niveau, som er gældende for støttede produkter. Konkurrencen bekræftes af prisforskellene i ovenstående tabel. Konkurrencen er større i Athen-Piræus området på grund af de store supermarkedskæders prispolitik. Sukker: For så vidt angår sukker er der en modsigelse mellem de fremherskende vilkår på sukkermarkedet og nedenstående tabel over forbrugerprisudviklingen på regionalt plan, som fører til den konklusion, at det ikke er transportomkostningerne, der er direkte afgørende for detailprisen. Tabel 19 Forbrugerprisudviklingen for sukker på de regionale markeder Middelprisniveau for 1 kg sukker (i dr) Afvigelser fra Athen-Piræus År Ath-Pir Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom. Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom % % % % % % -2% -2% -4% 7% % % 6% % 2% 7% % % % % % 4% ,3% % 1,3% -,3% -,3% 6% Kalam.= Kalamata, Kom.= Komotini Regionale sukkerpriser Pris (middel) - dr/kg Ath-Pir Khios Lesvos Kreta Korfu Kalam. Kom. By Det fremgår af tabellen, at der ikke er de store forskelle på detailprisen på sukker mellem byerne på øerne (Khios, Lesvos) og Athen-Piræus området, hvilket fører til den konklusion, at prisstøtte via forordningen spiller en positiv rolle med hensyn til at lette transportomkostningsbyrden til øerne i Det Ægæiske Hav. Dette er dog ikke tilfældet, hvis følgende markedsvilkår tages i betragtning: der findes en enkelt sukkerproducent og leverandør i Grækenland, nemlig den græske sukkerindustri, der er beliggende i Nordgrækenland, Speed Ltd fandt, at det var vanskeligt at bevise, at støtten kom forbrugeren til gode, da den græske sukkerindustri fører sin egen rabatpolitik, i 1996 blev kun 4,81% af den tildelte opgørelse udnyttet, og priserne påvirkedes ikke heraf, som det fremgår af ovenstående tabel. Yoghurt: Opgørelsen blev slet ikke udnyttet. 23

24 Støtteforanstaltninger for lokale produkter blev i vidt omfang gennemført inden for husdyrbrug, olivendyrkning, kvbd vinarealer og bihold, men var begrænset inden for oplagring af produkter (ost og lagring af vin) samt frugt- og grøntsagsdyrkning. Den støtte, der blev udbetalt i , ser ud til at have dækket en meget stor del af den lokale produktion og har i betydelig grad bidraget til opretholdelse af landbrugsaktivitet i de fleste øregioner. Denne foranstaltning blev vurderet ved, at støtten blev sat i forhold til de faktiske produktionsomkostninger. Det er naturligvis vanskeligt at tale om en gennemsnitlig eller repræsentativ produktionsomkostning på øerne. Dyrkningsbetingelserne er meget forskellige, navnlig på øerne. En lokal undersøgelse gennemført på øerne Rhodos og Kos viste, at støtten dækker 5,5% af omkostningerne til olivenolieproduktion, 14,9% af omkostningerne til produktion af druer til vinfremstilling, 4,1% af omkostningerne til kvægopdræt og 12,6% af omkostningerne til produktion af timianhonning. Tabel 2 Forhold mellem produktionsomkostninger og støtte Produktionsperiode Produkt Produktionsomkostninger Støtte % Oliventræer (omkostning pr.,1 ha) Sted Dr Dr På Lesvos På Rhodos og Kos ,9 5,5 Landsgennemsnit Vin (KVBD) (omkostning pr.,1 ha) Oksekød (omkostning pr. dyr) Honning (omkostning pr. bistade) På Rhodos og Kos ,9 På Rhodos og Kos ,1 På Rhodos og Kos ,6 Kilde: Interviewundersøgelse. Støtten til opretholdelse af olivendyrkning blev positivt modtaget på Khios og Lesvos (vigtige olivenproducerende regioner), og i to olivenproduktionsområder på Lesvos udgjorde støttens andel af produktionsomkostningerne henholdsvis 12,5% og 19,8%. Disse høje procentsaster viser den betydning, som støtten har for den ø, der er mest specialiseret inden for olivendyrkning. I Kykladerne (region med meget begrænset olivenproduktion) blev støtten anset for at være utilstrækkelig til at kunne opretholde olivenproduktionen. I præfekturet Dodekaneserne blev støtten anset for at være af lidt større betydning for forbedringen af dyrkernes indkomst og opretholdelsen af olivenlunde end i Kykladerne. Støtten til opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling kvbd, blev positivt modtaget i præfekturerne Lesvos og Kykladerne. Støttens bidrag til opretholdelse af vinarealer og støtten til vindyrkernes indkomst blev anset for at være af afgørende betydning i præfekturet Lesvos (kvbd Lemnos). 24

25 Støtteforanstaltningerne til fordel for husdyrbrug ser ud til at have ydet et væsentligt bidrag til opretholdelse af øernes husdyrkapital. I præfekturet Lesvos blev bidraget betegnet som "afgørende", mens det på Khios, i Kykladerne og i Dodekaneserne blev betegnet som et "ret vigtigt bidrag". Støtten til biavlersammenslutningerne ser ud til at have ydet et ret betydeligt bidrag til forbedring af vilkårene for afsætning og reklame for honning. Bihold og honningproduktion er steget i præfekturerne Khios, Lesvos og Kykladerne. På Lesvos var incitamentet afgørende, da først støtten var blevet udbetalt. Selv om undersøgelsen vedrørte isolerede produktionsenheder, førte udvælgelsen af disse på grundlag af deres aktiviteters systematiske karakter til den konklusion, at den støtte, der tildeles under foranstaltningerne i forordning (EØF) 219/93 til lokale produkter, selv om den ikke er for høj, dog dækker en kritisk procentdel af produktionsomkostningerne, hvilket for en stor del af landbrugsbedrifterne kan betyde forskellen mellem økonomisk ruin og overlevelse. Undtagelsesbestemmelser på strukturområdet, somdeblevgennemførtpåøernei Det Ægæiske Hav i perioden , lagde grundlaget ikke blot for at opretholde landbrugsbefolkningen og bevare landbrugsaktivitet på øerne, men også for at udvikle et effektivt initiativ for at vende tendensen til, at landbefolkningen forlader øernes landregioner. Denne særlige økonomiske indvirkning på øerne i Det Ægæiske Hav viser sig i det høje antal godkendte investeringsplaner og i det højeste antal bedrifter, der har modtaget støtte, i forhold til alle de tretten regioner i Grækenland. Tabel 21 Forbedringsplaner - Periode Godkendte planer Bedrifter, der er omfattet Region % af det samlede antal % af landbrugsbedrifterne for hele landet i regionen Det Nordægæiske Område 9,7 4,1 Det Sydægæiske Område 6,7 4, Kreta 13,5 2,3 Vestmakedonien 7,9 3,3 Midtmakedonien 16,8 1,9 Østmakedonien - Thrakien 8,9 1,8 De Ioniske Øer 4, 2, Vestgrækenland 6,1 1, Ipiros 4,1 1,3 Thessalien 1, 1,7 Midtgrækenland 4,3,8 Peloponnes 7,4 1, Attika,5,3 IALT 1 Kilde: Undersøgelse af forbedringsplaner (1997) VAKAKIS/KANTOR/REMACO 25

26 Tabel 22 Investeringsplaner 18, 16, 14, 12, i%afialt 1, 8, 6, 4, 2,, Ægæiske Område(Nord+Syd) Kreta Vestmakedonien Midtmakedonien Østmakedonien - Thrakien De Ioniske Øer Vestgrækenland Regioner Ipiros Thessalien Midtgrækenland Peloponnes Attika Godkendte planer Bedrifter, der er omfattet Det fremgår af ovenstående tabeller, at antallet af investeringer i forbedringsordninger i de fem præfekturer i den nordlige og den sydlige del af Det Ægæiske Hav i perioden udgjorde 16,4% af det samlede antal ordninger, der blev godkendt for hele landet. Øerne i Det Ægæiske Hav er med de øgede incitamenter (investeringsstøtte på op til 55% og 68% for unge landbrugere) og den fleksible anvendelse af kvalificeringskriterierne (ret til støtte for landbrugere, som har mindst 25% af deres samlede indkomst fra landbrug), som forordning (EØF) nr. 219/93 indeholder bestemmelser om, den region i landet, som har den højeste andel af landbrugsbedrifter, der gennemfører forbedringsordninger. Nærmere betegnet gennemføres 44,64% af forbedringsordningerne i hele regionen af unge landbrugere (under 4 år). På samme måde gennemføres 49,25% af landbrugere med mindre end ti års landbrugsaktivitet bag sig. Hvad angår størrelsen af budgettet til forbedringsordninger er 49,6% lavbudgetordninger (EUR 23 ), hvilket var forventeligt på grund af bedrifternes størrelse på øerne. Der er imidlertid også et betydeligt antal ordninger med et relativt højt budget (over EUR 57 2,2% af ordningerne). Størstedelen af de ordninger, der gennemføres på øerne, vedrører investering i dyrkning af afgrøder (42%), landbrugsbygninger og -udstyr (13,2%) og landbrugsturisme (11%). Sammenlignet med resten af landet har øerne i Det Ægæiske Hav kun få ordninger, der vedrører traktorer og udstyr til husdyravl. 26

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere