Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 75 Folketinget Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms (Forlængelse af ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag) 1 I lov nr. 175 af 12. marts 2009 om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres»16. december«til:»22. december«. 2. I 1, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 22. januar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 22. februar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 22. marts Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 22. april Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 25. maj Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 22. juni Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 22. juli Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 23. august Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 22. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 22. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 22. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 16. december 2010.«3. I 2, stk. 1, ændres»7. december«til:»14. december«. 4. I 2, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 12. januar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 12. februar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 12. marts Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 12. april Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 12. maj Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 14. juni Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 12. juli Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 12. august Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 13. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 12. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 12. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 6. december 2010.«5. I 2, stk. 1, ændres»2.-5. pkt.«til:» pkt.«skattemin., j.nr AN010160

2 2 2 Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Gældende ret 4. Lovforslaget 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 6. Administrative konsekvenser for det offentlige 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 9. Administrative konsekvenser for borgerne 10. Miljømæssige konsekvenser 11. Forholdet til EU-retten 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 13. Sammenfattende skema 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Formålet med lovforslaget er at give virksomhederne en yderligere forlængelse af de midlertidigt udskudte betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 2. Lovforslagets formål og baggrund Selvom forholdene på de finansielle markeder er forbedret, er forholdene endnu ikke normaliseret. Derfor er likviditeten i erhvervslivet fortsat presset på grund af finanskrisen. I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har regeringen og Dansk Folkeparti derfor vurderet, at der er behov for at forlænge den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Den gradvise afvikling af de forlængede betalingsfrister, som blev indført med lov nr. 526 af 12. juni 2009, medfører, at virksomhederne på nuværende tidspunkt har ca. 12 dages længere kredittid med indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag end normalt. Med forlængelsen af ordningen for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fastholdes kredittiden for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på det nuværende niveau i et år. Herefter udfases ordningen gradvis over 2 måneder. Der er således tale om, at der vil ske en langsommere gradvis tilbagevenden til de sædvanlige frister. Ved en forlængelse af fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, men ikke moms, målrettes forlængelsen af den midlertidige ordning mod beskæftigelsen og eksporterhvervene. 3. Gældende ret Betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er i foråret 2009 to gange blevet midlertidigt forlænget. Ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 blev fristerne for betaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms midlertidig forlænget med en måned i perioden februar til juli Ved lov nr. 526 af 12. juni 2009 blev den midlertidige forlængelse af betalingsfristerne yderligere forlænget, samtidig med at der blev indført en gradvis afvikling af de forlængede betalingsfrister for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms med henblik på en lempeligere tilbagevenden til de sædvanlige betalingsfrister. Denne gradvise afvikling af den midlertidige forlængelse af betalingsfristerne er nu delvist gennemført således, at virksomhederne har ca. 12 dages længere betalingsfrist for A- skat og arbejdsmarkedsbidrag end efter de sædvanlige frister. For moms vil forlængelsen af betalingsfristerne være afviklet pr. 1. december For store virksomheder skal indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 betales senest den 7. december Betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 skal ske inden for de sædvanlige frister, dvs. sidste bankdag i december. Ved store virksomheder forstås virksomheder, hvis årlige tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag overstiger 1 mio. kr. henholdsvis kr. For små virksomheder skal indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 betales senest den 16. december Indeholdt A-skat og arbejds-

4 4 markedsbidrag for december 2009 skal betales til de sædvanlige frister, dvs. den 18. januar Betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned følger en særlig regel om årsafslutning, som forlænger den sædvanlige betalingsfrist fra den 10. til den 17. januar. Ved små virksomheder forstås virksomheder, hvis årlige tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør henholdsvis 1 mio. kr. og kr. eller derunder. 4. Lovforslaget Det foreslås at forlænge betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i perioden frem til december Forlængelsen sker ved en fastfrysning af kredittiderne på niveauet for oktober Herefter udfases ordningen gradvis over 2 måneder. Virksomhederne får herved ca. 12 dages længere kredittid end normalt. De foreslåede regler indebærer, at den gradvise afvikling af de forlængede kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sættes i bero i perioden frem til og med tilsvaret for oktober Herefter udfases de forlængede kredittider over de to følgende måneder, således at betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned sker til de sædvanlige frister. Efter lovforslaget sker der alene en forlængelse af den midlertidige ordning med længere betalingsfrister for A- skat og arbejdsmarkedsbidrag. Betalingsfristerne for moms ændres ikke ved dette lovforslag, men udfases som fastsat i lov nr. 526 af 12. juni I nedenstående skema vises betalingsfristerne for store virksomheder efter gældende regler og efter forslaget med angivelse af, hvor meget betalingsfristerne efter forslaget er forlænget i forhold til de sædvanlige frister. Store virksomheder Afregningsperiode Betalingsfrist efter gældende regler Betalingsfrist efter forslaget Kredittid ud over de sædvanlige regler Oktober november november dage November december december dage December december januar dage Januar januar februar dage Februar februar marts dage Marts marts april dage April april maj dage Maj maj juni dage Juni juni juli dage Juli juli august dage August august september dage September september oktober dage Oktober oktober november dage November november december dage December december december dage I nedenstående skema vises betalingsfristerne for små virksomheder efter gældende regler og efter forslaget med angivelse af, hvor meget betalingsfristerne efter forslaget er forlænget i forhold til de sædvanlige frister. Små virksomheder Afregningsperiode Betalingsfrist efter gældende regler Betalingsfrist efter forslaget Kredittid ud over de sædvanlige regler Oktober november november dage November december december dage December januar januar dage Januar februar februar dage Februar marts marts dage Marts april april dage April maj maj dage

5 5 Maj juni juni dage Juni juli juli dage Juli august august dage August september september dage September oktober oktober dage Oktober november november dage November december december dage December januar januar dage Med lovforslaget er det alene betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som forlænges. Oplysningerne om de ansattes løn skal fortsat indberettes til indkomstregistret til de sædvanlige frister. Det er nødvendigt for at sikre, at oplysningerne i indkomstregistret er opdateret med, hvad de ansatte har tjent i de enkelte måneder. Hermed kan indkomstregistret fortsat danne de korrekte elektroniske skattetrækkort, og ordningen med lønindeholdelse over det elektroniske skattetrækkort kan tilsvarende fungere uden ændringer som følge af lovforslaget. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Den forslåede forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vil primært medføre et umiddelbart rentetab for det offentlige. Hertil kommer, at forslaget må forventes at medføre en beskeden forøgelse af statens tab på debitorer ud over den stigning i tabene, der må påregnes som følge af den aktuelle konjunkturog likviditetssituation. I de seneste måneder har den midlertidige udskydelse udgjort ca. 22 mia. kr., fordelt med 19,25 mia. kr. vedrørende store virksomheder og 2,75 mia. kr. vedrørende små virksomheder. I 2010 skønnes de månedlige indbetalinger omfattet af ordningen at falde med 0,75 mia. kr. til 21,25 mia. kr. med baggrund i blandt andet skattelettelserne i Forårspakke 2.0. Det samlede rentetab skønnes at udgøre 525 mio. kr., hvoraf de 25 mio. kr. vedrører 2009 og der resterende 500 mio. kr. vedrører Rentetabet vedrører alene staten. Den varige virkning af forslaget skønnes til et rentetab på ca. 10 mio. kr. årligt. Forlængelsen medfører, at virksomhederne sparer renteudgifter eller opnår større renteindtægter, hvilket umiddelbart forøger deres skattegrundlag, ligesom der på sigt fremkommer forøgede aktionærskatter og øgede forbrugsafgifter. Herved reduceres det varige provenutab til ca. 4 mio. kr. Forslaget medfører, at store virksomheders betaling A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende december 2009 udskydes fra 30. december 2009 til 12. januar Herved reduceres statens indtægter i finansåret 2009 med ca. 19,25 mia. kr. og forøges tilsvarende i finansåret Af de ca. 19,25 mia. kr. skønnes de 15,75 mia. kr. at vedrøre A-skat og 3,5 mia. kr. at vedrøre arbejdsmarkedsbidrag. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes at medføre administrative omkostninger for SKAT på kr. Beløbet går til dækning af systemændringer samt kommunikation herunder udsendelse af nyhedsbreve og mails fra Tast- Selv Erhverv systemet. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet For virksomheder med ansatte betyder forslaget, at likviditetsbelastningen i forbindelse med aftrapning af den gældende forlængelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i den resterende del af 2009 formindskes, samt at de tilføres likviditet i en stor del af Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten EF-traktatens regler om statsstøtte gælder fuldt ud på skatteområdet. Dette betyder, at det ved anvendelsen af skatteinstrumenter skal vurderes, om anvendelsen af in-

6 6 strumentet er foreneligt med traktatens statsstøtteregler, afledte regler og retspraksis. Af Europa-Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne fremgår det, at en foranstaltning udgør statsstøtte, hvis den - helt eller delvist fritager bestemte virksomheder, sektorer eller regioner fra de byrder, som følger af normal anvendelse af det almindelige system, uden at denne fritagelse berettiges ved dette systems karakter eller forvaltning. Den foreslåede ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ydes til alle virksomheder, som indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i Danmark. Der er tale om en videreførelse af de eksisterende regler på området for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Ordningen er således af generel natur og vil ikke udgøre statsstøtte i EF-traktatens artikel 87 (1) forstand. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er sendt i høring hos Advokatrådet, Danske Advokater, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug og Landbrugsrådet, Håndværksrådet, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, FTF og SKAT. 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Afledte virkninger i form af øgede indkomstskatter m.v. giver på sigt en indtægt på 6 mio. kr. om året. Ingen. For virksomheder med ansatte betyder forslaget, at likviditetsbelastning i forbindelse med aftrapning af den gældende forlængelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i den resterende del af 2009 formindskes, samt at de tilføres likviditet i en stor del af Ingen. Negative konsekvenser/merudgifter Udskydelsen af afviklingen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne skønnes at medføre et umiddelbart rentetab for staten på ca. 0,525 mia. kr. samt et beskedent tab på forøgede tab på debitorer. Det varige provenutab udgør ca. 10 mio. kr. Finansårsvirkningen i 2009 er et mindreprovenu på ca. 19,25 mia. kr. og et tilsvarende merprovenu i finansåret Omkostninger på kr. til systemtilretning og kommunikation. Ingen. Administrative konsekvenser for Ingen. erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Lovforslaget udgør ikke statsstøtte i henhold til EF-traktaten.

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter 1 i lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms skal små virksomheder indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 senest den 16. december Det foreslås at udskyde denne frist til den 22. december Herved får virksomhederne 6 dages længere kredittid. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 skal efter de gældende regler indberettes til indkomstregistret senest den 10. december Med forslaget ændres der ikke på indberetningsfristen. Indberetningen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 skal således fortsat ske senest den 10. december Til nr. 2 Efter 2, stk. 5 i opkrævningsloven skal små virksomheder indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag senest den 10. i måneden efter afregningsperiodens udløb. For december er fristen dog den 17. januar. Hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som rettidig betalingsdag. Det foreslås at forlænge kredittiden for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne december 2009 til og med oktober 2010 med gennemsnitlig 12 dage. For november 2010 foreslås det at forlænge kredittiden med 6 dage. Ved fastsættelsen af de foreslåede nye betalingsfrister er der taget højde for lørdage, søndage og helligdage, således at de foreslåede betalingsfrister alle falder på hverdage. Der henvises til almindelige bemærkninger afsnit 4, hvor der er indsat et skema, der viser de konkrete datoer for sidste rettidige betalingsfrist for små virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Fristen for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag foreslås ikke forlænget. Små virksomheder skal fortsat indberette indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag seneste den 10. i måneden efter afregningsperiodens udløb. Ved små virksomheder forstås virksomheder, hvis årlige tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør henholdsvis 1 mio. kr. og kr. eller derunder. Til nr. 3 Efter 2 i lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms skal store virksomheder indbetale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 senest den 7. december Det foreslås at udskyde denne frist til den 14. december Herved får virksomhederne 7 dages længere kredittid. Indberetningen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 skal efter de gældende regler indberettes til indkomstregistret senest den sidste hverdag (bankdag) i november Med forslaget ændres der ikke på indberetningsfristen. Indberetningen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 skal således fortsat ske senest den 30. november Til nr. 4 Efter 2, stk. 6 i opkrævningsloven skal store virksomheder indbetale og indberette indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 og senere måneder senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, anses den nærmest følgende hverdag ikke som rettidig betalingsdag. Betalingsfristen fastholdes til den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Det foreslås at forlænge kredittiden for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne december 2009 til og med oktober 2010 med gennemsnitlig 12 dage pr. måned. For november 2010 foreslås det at forlænge kredittiden med 6 dage. Ved fastsættelsen af de foreslåede nye betalingsfrister er der taget højde for lørdage, søndage og helligdage, således at de foreslåede betalingsfrister alle falder på hverdage. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 4, hvor der er indsat et skema, der viser de konkrete datoer for sidste rettidige betalingsfrist for små virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Fristen for at indberette indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til indkomstregistret forlænges ikke. Det betyder, at indberetningerne fortsat skal ske senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslaget 1, nr. 4. Ændringen sikrer, at store virksomheder i hele perioden med udskudte betalingsfrister skal betale rente fra den første i den måned, hvor beløbet skulle have været betalt, hvis virksomheden ikke betaler

8 8 rettidigt. Det vil sige, hvis virksomheden ikke indbetaler inden for de udskudte frister. Dette svarer til, hvad der gælder for små virksomheder. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og at lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Hermed kan loven nå at blive sat i kraft, så den kan anvendes på store virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009, som efter gældende regler skal betales den 7. december 2009.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 1. Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den 1. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, mens den sidste rettidige indbetalingsdag udskydes til den 10. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 2. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 5. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober og skal indbetales senest den 28. oktober Indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 23. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 16. december Lovforslaget 1 I lov nr. 175 af 12. marts 2009 om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres» 16. december«til:»22. december«2. I 1, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 22. januar Indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 22. februar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 22. marts Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 22. april Indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 25. maj Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 22. juni Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 22. juli Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 23. august Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 22. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 22. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 22. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder

10 10 den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 16. december 2010.«2. Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den sidste hverdag (bankdag) i den første måned efter den måned, indkomsten vedrører. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 24. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober 2009 og skal indbetales senest den 19. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 12. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 7. december Betales beløb efter pkt. ikke rettidigt, finder opkrævningslovens 7, stk. 1, 1. pkt., anvendelse. 3. I 2, stk. 1, ændres»7. december«til:»14. december«. 4. I 2, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 12. januar Indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 12. februar Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 12. marts Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 12. april Indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 12. maj Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 14. juni Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 12. juli Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 12. august Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 13. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 12. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 12. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 6. december 2010.«5. I 2, stk. 1, ændres»2.-5. pkt.«til:» pkt.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 2008/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -711-0032 Fremsat den 15. maj af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere