TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7"

Transkript

1 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks. html eller linke til) referatet eller videofilmen uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Tune Kabelnet. Generalforsamling Tune Kabelnet 2008 Her følger det forkortede referat fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt onsdag den 23. april 2008 i Tune Menighedscenter fra kl Med venlig hilsen, Bestyrelsen i Tune Kabelnet Version april 2008 (HAR) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt....7

2 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 2 af 7 1. Valg af dirigent Næstformand Knud Reinhardt åbner generalforsamlingen og foreslår Frede Kruse Christiansen som dirigent, som bliver valgt. Dirigenten takker for valget, og konstaterer at generalforsamlingen er blevet varslet i januar iflg. vedtægterne, at materialerne er postet 10. april, også i overenstemmelse, dagsordenen er også tilføjet de aktuelle navne, og spørger om der er nogen der bestrider, at generalforsamlingen er lovlig. Det er der ikke, generalforsamlingen bliver dermed erklæret lovlig. Svend-Erik Stampe og Inger Jensen bliver godkendt som stemmetællere. Der er 32 stemmeberettigede og ingen fuldmagte. Når formanden kommer er der 33 til stede. Materialet er af unormal beskaffenhed, men er udsendt som det er modtaget. Vi tager det i den rækkefølger det foreligger. 2. Formandens beretning Dan Berring byder velkommen til den ordinære generalforsamling. I 2007 blev udvidelsen i vor hovedstation afsluttet. Foreningen er gældfri. Det har altid været foreningens målsætning. Vi følger løbende digitaliseringen, som i efteråret 2009 betyder, at det analoge net lukkes. En konsekvens af den fremtidige situation for TKN er, at der skrues ned for det antal analoge kanaler, som leveres i vores net. Det kan allerede nu fastslås, at man for at modtage de digitale kanaler må købe en digital settop-box. Bestyrelsen forventer, at der i de digitale løsninger etableres forskellige tillægspakker. Tune Kabelnet er i dialog med flere leverandører, og vi forsøger at spille kortene rigtigt for at få den bedst mulige aftale. Det er årsagen til, at ingen har fået oplyst det endelige resultalt at den gennemførte kanalafstemning. Kanalafstemingen blev også denne gang gennemført i eget regi med en betydelig besparelse. Det havde være 2-3 gange så dyrt at få den gennemført af eksterne leverandører. Og lad mig bare slå fast, at kanalafstemningen ikke umiddelbart medfører ændringer i vor kanaludbud. Det er vigtigt for bestyrelsen at slå fast, at Tune Kabelnet fortsat skal eje infrastrukturen. Vi regner med det kommende år at få nedgravet fiber fra hovedstationen frem til øernes knudepunkter. I det forløbne år har er der lagt mange timer i vedligehold og support at internettet. Der indløber i dag så mange henvendelser, så bestyrelsen må erkende, at vi ikke længere er i stand til at magte opgaven. Derfor har vi et ønske om, at installationsarbejde og problemløsninger i hjemmene outsources. Der er indhentet tilbud på sådanne løsninger - eventuelt i kombination med hele internetleveringen til Tune Kabelnet. Det seneste år har bestyrelsen modtaget næsten mails.

3 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 3 af 7 De private installationer giver stadig i nogle tilfælde anledning til problemer. Vi leverer signalet til standeren - fra standeren ind til egen ejendom er det den enkelte parcelejer, der skal sikre, at installationen er i orden. Vi har et glimrende samarbejde med vores servicepartner. Internettet i Tune Kabelnet er en rigtig god ydelse, som mange andre foreninger misunder os. Vi leverer i dag både radio- og TV-kanaler, og det gør vi ud fra de forudsætninger, der nu er blevet givet til Tune Kabelnets bestyrelse. Vor økonomi er sund, og det skal den fortsat være. Men formuen er nu helt i bund, og der er intet likviditetsoverskud. Radio-tv udbyderne vil også fremover påfører os ekstra udgifter. Her til slut vil jeg opfordre medlemmerne til, når de skal købe nyt TV, at tænke meget over, hvad fremtiden kommer til at byde på. Hermed afsluttes beretningen og der er mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Lars Peter Hansen siger at det har været svært at komme igennem på internettet og spørger om der er kapacitetsproblemer. Tage Lauritsen: intranet.tunenet.dk + IP-adresse er meget nyttige værktøjer ved driftproblemer. Der har været få driftproblemer, Tune Kabelnet er en af de 3 bedste i Danmark. Der er nogle gange hård belastning af firewallen pga fildelingstrafik pga hundredevis af samtidig sessioner. Peter Thornemann: Mailleverandør har desværre oplevet nogle problemer med leverandøren. Men I må sende fejlmeldinger til os i bestyrelsen, vi skal have den service vi betaler for. Mogens: Har haft en del perioder i 5-10 minutter hvor han slet ikke kunne komme i forbindelse med Tunenet. Peter Thornemann: De har lavet vedligehold på injen og de har overskredet tidsfristen. Dirigenten: Der er ikke andre spørgsmål eller kommentarer. Beretningen er enstemmigt godkendt. Tak for det. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Ordet går til kassereren som forelægger regnskabet. Kenneth Rossen: Hvorfor bruger man ikke pengene til at opgradere internet-forbindelsen? Internet-abonnenterne skal komme i første række fordi det er dem der bidrager med det største overskud. Peter Thornemann: Vi skulle først sikre at vi havde økonomien i orden og have den store omlægning først, inden vi kunne begynde at bruge penge på internettet. Men vi går i gang med gravning til den ø-opdeling. Vi undersøger flere muligheder. Det er både tv- og internettet der får glæde af den ø-opdeling. Men internetbrugere er også tv-brugere.

4 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 4 af 7 Tage Lauritsen: Planen er at have maks. 200 på én ø. Mogens Christiansen: Programafgifter. Hvordan kommer vi til det tal. Markedsføringsbidrag? Programpakkerabatter? Peter Thornemann: Programpakkerabatter får vi ikke. Men fordi vi har forhandlet en samlet programpakke hos leverandøren får vi markedsføringsbidrag. Og det tal er selvfølgelig fratrukket programafgiftsbeløbet. Ellers var tallet højere på fuldpakken, fordi det er den eneste vi betaler for. Dirigenten spørger om der er flere spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet eller til aktiver og passiver. Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Forslag til ændring af vedtægterne er ikke til behandling her fordi halvdelen af medlemmerne ikke er tilstede i dag. Disse forslag bliver videresendt til ekstra-ordinær generalforsamling. Det er dem der vedrører, fra bestyrelsen, 7 og 9 i vedtægterne, samt forslag fra Finn Værnholdt 12. Næste punkt er beslutningsforslag 1 t/m 9 fra Mogens Christiansen. Dirigenten foreslår at foreslag 1, 2 og 3 bliver afvist og salen er enig. Spørgsmål 4 vedrører teknik. Vi kan ikke garantere, at du ikke skal købe en set-top-box, tværtimod, så kan vi garantere at du skal ud og investere i sådan en hvis du vil modtage digitale kanaler, da der bliver et mindre udbud af analoge kanaler. Det er vejen frem. Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag 4 og 5. Dirigenten går videre til nummer 6. CopyDan oplysninger og separate opkrævningen. Peter Thornemann: på medlemsmødet blev tallene vist. Det koster det samme om du får én kanal eller om du får 34 kanaler igennem systemet. Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag nummer 6. Dirigenten: Så er der nummer 7 vedr. kontigenter. Peter Thornemann: Jeg ved ikke hvor de udsagn kommer fra. Vi opkræver ikke for meget Copydan/Koda. Vi opkræver ikke for meget kontingent, da vi opkræver iflg. Takstbladet som bliver godkendt på generalforsamlingen. Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag nummer 7. Dirigenten: forslag nummer 8 omkring CopyDan afgifter. Peter Thornemann: Vi indberetter til CopyDan den og den gælder for det efterfølgende år. De kanaler vi har per ligger således til grund for det beløb vi betaler i CopyDan/Koda Kun hvis der sker væsentlige ændringer, f.x. vi mister 10 kanaler, kan vi lave en ny indberetning til CopyDan. Vi accepterer derfor kun skift af grund/fuldpakke én gang om året, fordi vi hænger på afgifterne og programafgifterne på den måde. Mogens Christiansen takker for svaret.

5 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 5 af 7 Dirigenten: Så er vi nået til forslag 9, som vedrører danske lovkrav om prisoplysninger. Peter Thornemann: De tal vi har sat på vores kanalafstemning er vejledende, for at give en indikation. Det er ikke 100% faste priser, det står der ikke nogen steder. Vi må prøve at være bedre til sikre, at tallene på papir- og online-versionen for radio/tv er de sammen. Mogens Christiansen: Det er fint, at I fremover vil gøre det rigtigt. Dirigenten: Forslag 10. Her begynder Mogens at bruge vedtægtsbegrebet. Han er i direkte modstrid med vores mangeårige, gentagne beslutninger om, at vores vedtægter ikke indeholder bestemmelser af teknisk karakter, end sige programvirksomhed og lign. Det skal ikke indføres i vedtægterne ad denne vej. Dirigenten synes ikke, at ting omkring Nordiske programmer skal stå i vores vedtægter. Nogle kan vel huske, at vi på tidligere generalforsamlingen stemte et program ind, og næste år stemte vi det ud igen, osv. Det kan ikke være meningen med en generalforsamling. Mogens Christiansen: Jeg har gjort det i den bedste mening. Men jeg trækker forslaget. Dirigenten: Så har vi nået alt fra Mogens Christiansen frem til Stort B som omhandler vedtægtsændringer i 2006 som ikke behandles her, nu er vi nået til det punkt der starter med Tilføjet efter informationsmødet den Det er ikke den måde man stiller forslag til vedtægtsændringer på, når man starter med at skrive Det ville være korrekt af bestyrelsen, at.... Hvis Mogens vil have en debat om dette, må han og bestyrelsen mødes direkte, men ikke bruge generalforsamlingens tid. Så det er afvist. Så kommer der på side 7 Alternativt foreslår jeg en ændring til 5. Den eneste ændring i forhold til vores nuværende vedtægter er 15 dage, fra 1. marts til 15. marts. Mogens fastholder forslaget, og derfor bliver det sendt videre til den ekstra-ordinære generalforsamling. Der er ikke flere indkomne forslag. *** PAUSE *** 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Dirigent: Dagsordenens punkt 5, som hedder fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Peter Thornemann gennemgår budgettet og fortæller at der bl.a. er afsat penge til at opdatere gamle routere hos nogle medlemmer. Skal sikre en bedre hastighed så alle får Quality of Service. Det fremgik af budgettet, hvor meget internettet subsidierer TV-siden med og at det er rimelig meget. Hvis vi skal købe den HelpDesk support ud i byen, så falder den del af overskud på internettet ret kraftigt. Lars Peter Hansen: Hvem afgør at vi skal betale for alle disse kanaler, er det medlemmerne, er det bestyrelsen eller hvordan i alverden er det sat sammen det her. Peter Thornemann: Det tal der bliver vist, er din egen afstemning, det er beløbet vi ville ende op med, hvis det kun er disse programmer der kommer til at ligge i programudbuddet. Vi arbejder stadigvæk med programleverandørerne, derfor er kanalafstemningen ikke offentliggjort endnu, men der er ikke sket de store ændringer i programmønsteret i forhold til hvad vi havde allerede. DR-Update har skubbet SAT1 ud i grundpakken. Budgettet er lagt efter at vi skal have det samme antal kanaler i år. Mht digitaliseringen hvor vi fjerner de dyreste

6 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 6 af 7 kanaler efterhånden som det bliver muligt og omlægger dem til digitalt som medlemmet selv skal tage for på den måde at nedbringe prisen på den analoge fuldpakke. Dirigenten spørger om der er andre spørgsmål. Mogens Christiansen: er boxer allerede ind i billedet nu eller kommer de senere. Peter Thornemann: Boxer er ikke et alternativ for Tune Kabelnet. Dirigenten: Der er ikke andre spørgsmål til det fremlagte budget og budgettet er godkendt. Peter Thornemann: Bestyrelsen bestemmer programudbuddet ud fra det fastlagte budget. Hvis man ønsker et mindre programudbud, skal man stille ændringsforslag til budgettet. Lars Peter Hansen: Var det muligt af det fremsendte materiale at se hvilke kanaler der fremgik af budgettet? Dirigenten gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan offentliggøre kanalafstemningen endnu pga igangværende forhandlinger med programleverandørerne. Peter Thornemann: Det blev præsenteret på medlemsmødet i februar i Tune Hallen, det er der hvor man har muligheden for at komme og høre og stille spørgsmålene. Det har I selv været med til at pålægge os. Takstbladet. På grundlag af det budget, så er dette takstbladet for Det er en fuldpakke på kr, grundpakke på 492 kr. Resten af priserne er sådan set uændret i forhold til PBS gebyret opkræves bagud. At tilmelde sig elektronisk girokort er ikke det samme som at melde sig til Betalingsservice. Dirigenten: Takstbladet bliver vedtaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Til valg for en to-årig periode er Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Flemming Grønager. Der er ikke andre, de 3 er genvalgt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Dan Bjerring (2. suppleant) og posten til 1. suppleant (Henning Bech stiller ikke op igen). Jan Grønsund og Kenneth Rossen stiller op. Der skal skrives 2 navne på stemmesedlen. Den der har fået flest stemmer, vil være 1. suppleant, den næste 2. suppleant. Kenneth Rossen, Jan Grønsund og Dan Bjerring præsenterer sig selv. Der er 32 der har afgivet stemme. 1. og 2. suppleant har fået lige mange stemmer. Jan Grønsund får 3 stemmer. Kenneth og Dan får 28 stemmer hver. Dan Bjerring: Jeg foreslår Kenneth som 1. suppleant, fordi hvis nogen af bestyrelsen går, har vi brug for en der kan noget med teknik. Dirigenten: Kenneth accepterer posten som 1. suppleant, Dan Bjerring er 2. suppleant.

7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING APRIL 2008 Side 7 af 7 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Svend-Erik Stampe er genvalgt som revisor. Inger Jensen er genvalgt som revisorsuppleant. Vores egne revisorer og de eksterne revisorer har konstateret at alt vedrørende vores regnskab er som det skal være. 9. Eventuelt. Steffen Petersen kunne forestille sig en lokal supportgruppe i stedet for den dyre løsning. Kenneth Rossen takker for valget og fortæller lidt om HD udsendelser, som ikke kan være bedre end det rå-materiale der lå der i forvejen. Han synes endvidere, at bestyrelsen bør overveje, hvor mange stemmer skal en analog kanal have, før man vælger at sætte den på nettet. Tune Kabelnets pris er billig i forhold til andre udbydere. En anden udbyder tager omkring kr for nogenlunde det samme indhold. Men det kunne blive endnu billigere hvis man satte flere skarpe kriterier op for hvor mange stemmer en kanal skal have før den er berettiget at blive udsendt. Mogens Christiansen: Kan vi ikke få debatforum åbnet igen, således at der ikke skal password til for at kunne læse debatforum, kun for at skrive? Peter Thornemann: Nej, der bliver ikke åbnet, og det har ikke noget at gøre med at du lukker folk ude. Det er et sikkerhedsspørgsmål. Der var virus i debatforum. Man behøver ikke at være medlem af Tune Kabelnet, enhver kan gå ind og registrere sig. Mht. Nogle af de andre ting. Det er altid en afvejning om hvor mange stemmer der skal til før en kanal sættes på. Vi har aldrig sagt, at vi afskaffer grundpakken. Vi har ingen planer om at sende kanaler både analogt og digitalt. Dirigenten: flere spørgsmål eller kommentarer fra salen eller bestyrelsen? Bernt Freiberg, formand: Tak til dirigenten og tak til bestyrelsen og suppleanter, og de få IThjælpemennesker vi har rundt omkring i. Vedr. Forslag om IT-supportgruppe, den har vi villet etablere længe, og han håber, at den bliver realiseret. Tak for i aften og fortsat god aften.

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede. PRISER OG GEBYR: Forslag til TAKSTBLAD for 2005 Kontingent fuld pakke 30 tv-kanaler 2005 *) 2.265,00 Kontingent grundpakke 10 tv-kanaler 2005 *) 920,00 Grundkontinent, uden signallevering 770,00 Rykkergebyr

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Den 19. februar 2015, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere