Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF"

Transkript

1 Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion, Borup Cykelmotion, Ringsted Motionsklub, Holbæk Cykelsport, X-Trainer Studio, Næstved Cykel Motion, Haslev Cykel Motion og Østsjælland Cykelmotion I alt 18 personer fra 11 klubber. Fra DCU-Motion: John Sørensen, Søren Boysen og områdets lokale medlemmer, Sven-Arne Røpke og Hans R. Radich. Gæster: DCU bestyrelsesmedlem David Gullberg og Udviklingskonsulent Jens Kasler Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. John Sørensen og Søren Boysen tog referat 2. Formandens beretning. John Sørensen henviste til den udsendte beretning og havde følgende tilføjelser: Tillæg til beretningen. Siden beretningen er udsendt er der sket en masse. Som i nok alle ved. Vi er bleven lovet at alt hvad der hedder enhedslicens og en stor klubafgift er taget af bordet. Og DCU har fået en ny formand. Tom Lund valgte ikke at genopstille ved kongressen i januar. I Toms tid som formand for DCU har der været store og vellykkede arrangementer. Man kan vel godt sige, at Tom på mange måder har været en god formand for DCU. Men han havde også sine fejl. En af de helt store fejl var hans behandling af Motionisterne. Trods det at Motionisterne udgør den helt store medlemsskare i DCU. Det er mig en gåde man tro man kan behandle den store skare af motionister på den måde som Tom gjorde. Uden nogen form for samarbejde overhovedet. Hvis Tom var fortsat som formand var der ingen tvivl om at det var for et delt DCU. Mon ikke Tom vil blive husket som den formand der ville nedlægge DCU-Motion. Alt dette er nu fortid. Nu skal vi se fremad og se hvad det nye DCU i fremtiden vil byde på. Det vil David Gulldberg komme ind på senere. Den nye formand i DCU er Niels Sørensen, Niels har i mange år været formand for Jysk distrikt Vi har haft et møde med Niels Sørensen og han har lovet at vi, altså Motion, fortsætter som hidtil.

2 Hvis der senere sker en forandring, vil det blive med Motionisternes samtykke. Og jeg vil love, at vi i DCU Motions bestyrelse vil holde Niels op på, at han holder det løfte. Samtidig blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer i DCUs bestyrelse. Så fremtiden om et bedre samarbejde med arbejdet om det nye DCU føler vi ser meget bedre ud nu. Vi vil håbe, at de kræfter der har arbejdet på at udmelde sig af DCU vil vente og se tiden an. Endnu engang vil jeg gentage mig selv, jeg tror på, at der vil blive et bedre klima og et meget bedre samarbejde i fremtiden. Det vil kun lykkedes hvis Motionsklubberne og cykelklubberne også er indforstået med det. Vores håb er, at alle medlemmer af DCU og DCU-Motion vil det gode samarbejde. Vi er jo alle medlem for det samme nemlig at Cykle. Blot skal man huske, at vi ikke har de samme ambitioner. Der var flere spørgsmål til problemet med det manglende DCU tilskud hvilket der dog forhåbentligt ville komme en ordning på idet bestyrelsen havde haft møde med den nyvalgte formand og skulle fremkomme med et retvisende budget. Efter fremlægning af tilføjelserne til dagsordenen var der ikke den store spørgelyst og John Sørensen sluttede af med at konstatere at der forhåbentligt var bedre tider på vej for DCU Motion. Beretningen enstemmigt godkendt. 3. Hvad tilbyder DCU/DCU-Motion klubberne i 2013 Jens Kasler fremlagde sit oplæg med de tilbud han som DCU-udviklingskonsulent havde til klubberne ligesom han på det kraftigste opfordrede disse til at gøre brug af alle de tilbud man kan gøre brug af som DCU klub, både fra DCU og fra DIF, Jens Kasler nvænte bl.a.: De 2 udviklingskonsulenter havde i forbindelse med visionsarbejdet kontaktet 112 motionsklubber At Motionsklubber i 2013, som et prøveår, kunne tegne licens At DCU`s focus område i 2013 specielt ville være sikkerhed i forbindelse med motioncykleløb At DCU ville deltage i en forårskampagne i samarbejde med FDB At klubberne skulle huske cyklingens dag den 13. maj Derudover blev Jens Kasler opfordret til størrer samarbejde med motionsklubberne Der blev ligeledes spurt til Traffic Official uddannelsen, svaret var at man skulle kontakte DCU`s kontor for tilmelding idet de nu står for hele uddannelsen. Der er ca. 200 uddannelse TOere, men heraf er kun ca. de 55 aktive. Der vil senere på foråret komme datoer på DCU`s hjemmeside for afholdelse af uddannelsen.

3 4. DCU Vision 2016 David Gullberg orienterede forsamlingen omkring det nye visionsarbejde, besvarede spørgsmål fra forsamlingen. Visionsoplægget vedlagt dette referat. DCU-Motion opfordrede klubberne til at tilmelde personer til procesgruppe Sjælland, pt. er der 3 tillmeldte, så der er stadig pladser frie. 5. Ny forsikring: David Gullberg orienterede forsamlingen om den nye kollektive fritids- ulykkesforsikring som kan tegnes gennem DCU, den ligger nu på hjemmesiden og prisen er kr. 349,00, ifølge de som havde set på forsikringen er det en ganske god én til prisen. 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2011 til orientering. Søren Boysen fremlagde regnskabet for 2011, år 1 efter sammenlægningen af de 3 områder. Det aftalte tilmeldingssystem havde bevirket at der var indkøbt database samt kortprinter til DCU-Motion, desværre var DCU`s bestyrelse løbet fra aftalen omkring leveringen af tilmeldingssystemet således at det forventede kortsalg ikke var opnået. Året udviste et underskud på kr Desuden fremlagdes regnskabet for år 2012, år 1 efter at DCU havde opsagt samarbejdsaftalen samt inddraget de kr. 75,00 som man opkrævede for DCU-Motion. Dette bevirkede således at man kom ud af 2012 med et underskud på kr Kasseren fremlægger DCU-Motions budget 2013 til orientering. Søren Boysen fremlagde bestyrelsens budget 2013 som udviser et budgetteret underskud på kr Nyt fra området Intet at berette 9. Motionsløbskalenderen for det kommende år Søren Boysen fremlagde løbskalenderen for 2013 samtidig med at han opfordrede til at man holdt sig ajourført via hjemmesiden idet der til stadighed kommer nye løb med i kalenderen. Søren Boysen orienterede om DCU-Motions intention om at lave en landsdækkende løbsserie for 6-8 mands holdløb, intentionen var at afholde 3 arrangementer, eet i hvert områder afsluttende med en fælles finale. Desværre er det pt. kun lykkedes at finde én med-arrangør, nemlig Rødkærsbro Cykel Klub til afholdelse den 24. august, evt. interesserede klubber kan dog stadig nå at melde sig på banen. Der var blandt deltagerne spørgsmål til TRI-styr, løbsudvalget har valgt at følge DCU- Motions egne regler mht. TRI-Styr, hvorfor disse ikke må bruges af deltagerne.

4 Søren Boysen opfordrede ligeledes arrangørklubberne til at fremsende deres løbsinvitationer til webmasteren, gerne sammen med klubbens logo som så ville blive lagt på hjemmesiden. Endelig opfordredes til at arrangørklubberne sponsorerede x-antal gavekort i forbindelse med konkurrencen på medlemskort. 10. Indkomne forslag til fremlæggelse Forslag 1: Jeg foreslår, at der laves en DCU Motions løbsserie på tværs af de motionsløb, der allerede arrangeres på Sjælland af klubberne. Her samler man point henover sommeren alt efter hvilken placering man får i hovedløbet i det pågældende motionsløb, hvilket kan være en udvalgt distance. Man kan også lave en motionsløbsserie indenfor mountainbike og indendørs cykling. Formålet med dette initiativ er: 1) At gøre DCU motion synlige i motionsløbene 2) At man som DCU motion medlem får lidt mere i motionsløbene end andre ryttere som ikke har et medlemskab 3) At samle endnu flere ryttere til motionsløbene, hvilket arrangørerne vil være glade for med flere penge til klubkassen. Man kan eventuel centralt tilmelde sig løbsserien ved at indbetale kr. pr. deltager. Beløbet går til pokaler/præmier til de bedste mandlige og kvindelige ryttere. Med venlig hilsen X-trainer studio Tom Eklund Manager Forslaget blev diskuteret, forslagsstilleren havde selv 2 løb som man kunne medtage i i løbsserien, holdningerne gik dog mere på om man kunne lave en sådan løbsserie og så tro at motionisterne ville overholde færdselsloven. I de øvrige områder blev bestyrelsen pålagt at finde et koncept og det må være det der arbejdes videre med i DCU-Motion. Forslag 2: 5. Områdemøderne: Stk1. Områdemøderne afholdes én gang årligt i hvert de tre områder i oktober/november måned. Tillige kan der indkaldes til ekstraordinært områdemøde i et område, såfremt DCU-Motions bestyrelse beslutter det, eller mindst 1o % af de tilsluttede klubber i området skriftligt overfor DCU-Motions bestyrelse anmoder om det. En sådan anmodning skal tillige være vedlagt forslag til dagsorden.

5 5 ønskes ændret til: Områdemøderne afholdes én gang årligt i hvert de tre områder februar/marts måned. Tillige kan der indkaldes til ekstraordinært områdemøde i et område, såfremt DCU-Motions bestyrelse beslutter det, eller mindst 1o % af de tilsluttede klubber i området skriftligt overfor DCU-Motions bestyrelse anmoder om det. En sådan anmodning skal tillige være vedlagt forslag til dagsorden. Motivation herfor: At forslaget herved følger kotume pt. samt at man derved kan fremvise et mere aktuelt regnskab. Forslagsstiller: DCU-Motion`s bestyrelse Forslaget vedtaget og DCU-Motion`s bestyrelse ændre vedtægterne til næste års årsmøder. 11. Valg: På valg var kasserer Søren Boysen for en 2-årig periode Genvalgt 12. Valg til område Sjælland/Øer: På valg var Sven-Arne Røpke for en 2-årig periode Genvalgt På valg var Hans Radich for en 1-årig periode Valgt Som suppleant for en 1-årig periode valgte forsamlingen Tom Eklund, X-trainer Studi 13. Valg af revisor: Revisor ikke på valg i år. Som sidste punkt på en lang og god aften orienterede David Gullberg om alle de tilbud medlemsklubberne kan gøre brug af fra DCU og DIF, det var en meget lang liste og klubberne tog opfordringen til sig. Kl. 22:00 var mødet slut og formanden takkede for god ro og orden. Ref. Søren Boysen Efterskrift: Efter afholdelse af de 3 årsmøder har et vist sig at der manglede et bestyrelsesmedlem i det Nord- og Midtjyske, Suppleanten på Sjælland, Tom Eklund, har derfor indvilliget i at træde ind i bestyrelsen for DCU-Motion.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere