Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen."

Transkript

1 Forslag Forslag

2 Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan Kommuneplanen er det primære administrationsgrundlag for den fysiske planlægning. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Hvis du har ideer, forslag eller kommentarer til planstrategien skal de sendes til eller Ærø Kommune, att. Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. De skal være Kommunen i hænde senest d. 2. december Hvorfor skal der laves en planstrategi? Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Hvad skal planstrategien indeholde Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanstrategien tage stilling til i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. Planstrategien skal indeholde: En oversigt over den planlægning, der er gennemført siden seneste kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsens beslutning om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist. Hvordan arbejder vi med planstrategien for Ærø Kommune I foråret 2014 påbegyndte Kommunalbestyrelsen udarbejdelsen af Udviklingsstrategi for Ærø Kommune Udviklingsstrategiens missioner og visioner blev endeligt vedtaget i sommeren Udviklingsstrategiens mål er knyttet til kommunens budget og besluttes én gang årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for de kommende 4 år. Udviklingsstrategien kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside Planstrategi 2014 beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for, hvordan udviklingsstrategiens visioner kan gennemføres med konkrete tiltag i den fysiske planlægning. Inden planstrategien vedtages endeligt, sendes den i offentlig høring i 8 uger. Alle kan komme med bemærkninger i offentlighedsperioden. Kommunalbestyrelsen tager stilling til de indkomne bemærkninger, inden planstrategien vedtages endeligt. 2 3

3 Borgmesterens forord s. 6 Kommunalbestyrelsens visioner og ledetråde Planstrategien tager udgangspunkt i de visioner og ledetråde for Ærøs udvikling som Kommunalbestyrelsen formulerede i udviklingsstrategien s Indsatser Kommunalbestyrelsen har valgt 5 indsatser, der skal prioriteres. s Her gennemgås indsatserne og hvordan indsatserne understøtter kommunalbestyrelsens visioner for Ærøs udvikling. Forslag Anden planlægning og andre samarbejder I forbindelse med kommuneplanen, skal der udarbejdes en række planer og strategier. Her er en oversigt over planer og strategier, der er kendt på nuværende tidspunkt. Der forventes, at der vil komme flere til. s Planlægning gennemført siden sidste planperiode Oversigt over planlægning gennemført siden s Beslutning om revision af Kommuneplan s. 27

4 Vision for Ærø Kommune Borgmesterens forord Ærø er en ø og en kommune, som vi alle kan være stolte af. Det ved vi, der bor her, og det ved vores mange feriehusejere, turister og gæster, der besøger os år efter år. Ærø er i dag et levende helårssamfund, og det er vigtigt, at der er gode muligheder for at drive virksomhed, arbejde, bo og opholde sig året rundt. På Ærø er der nærhed til landskabet, havet og hinanden, og der er kort afstand mellem både borgere og kommunen og erhvervsliv og kommune. Der er, øens størrelse til trods, et rigt kulturliv og mange muligheder for at skabe sin egen tilværelse. Ærø Kommunes overordnede vision er; Ærø det bedste alternativ til storbyen og med Ærøs unikke kulturmiljøer og beliggenhed har vi noget at have visionen i. Men visioner skal også omsættes til handling. Planstrategien fortæller hvilke indsatser inden for den fysiske planlægning, kommunalbestyrelsen prioriterer i de kommende 4 år for at skabe den nødvendige positive udvikling af vores ø. Ærø er det bedste alternativ til storbyen Vi er en selvstændig kommune Vi er et levedygtigt helårssamfund Vi er Danmarks bedste ø at bo på Vi vil det sunde liv Vi er Danmarks uddannelses-ø Vi har havet og naturen som fundament Vi har unikke muligheder for at arbejde sammen på tværs God fornøjelse med læsningen og debatten Jørgen Otto Jørgensen Borgmester 6 7

5 Visioner for indsatsområder Ærøske børn og unge er sunde samt socialt og fagligt kompetente Alle børn bliver set, hørt og forstået Der er tæt samarbejde mellem alle omkring det enkelte barn og den enkelte unge Vores skoleelevers faglige niveau ligger i Danmarks Top % af vores unge får en ungdomsuddannelse Vores lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner er attraktive valg for både lokale og unge udenfor øen Ungdomsskole, musikskole, foreninger og erhvervsliv er en integreret del af børne og ungdomslivet. Ærøs voksne befolkning har en selvforsørgelsesgrad, der ligger blandt de 10 % højeste i Danmark Jobskabelse giver en levende ø Frivillighed, Det lysegrå guld og lokalt engagement er bærende kræfter Livet på Ærø er kendetegnet ved kreativitet og iværksætteri Livslang læring og kompetenceudvikling er nøglebegreber Ærø har Danmarks mest aktive ældre Det er livskvalitet at være selvhjulpen og have et socialt liv Ærøs ældre er kulturbærende og ressourcefulde medspillere Ærøs ældre er aktive samfundsborgere BØRN OG UNGE (0-17 ÅR) VOKSNE (18-64 ÅR) ÆLDRE (65 +) 8 9

6 Visioner for indsatsområder Ærø har ø-kultur i øjenhøjde, græsrødder og højt til loftet Ærø Kommunes kulturpolitik er medskabende, og alle kan være med Øens foreninger og ildsjæle er omdrejningspunktet for kulturlivet Der er intet kulturelt arrangement, som er for snævert, og der er intet, som er for stort Ærøs rige kulturhistorie er et fantastisk ståsted for nutiden og fremtiden Idrætsforeningerne er vigtige medspillere i forhold til at opnå det sunde liv Ærø er Danmarks førende iværksætter-ø De maritime erhverv er en væsentlig del af udviklingspotentialet Ærøs status som VE-Ø er motor for erhvervsudvikling, transportudvikling og fagturisme Ærøs unikke placering er kulturhistorie skal være en del af fortællingen om Ærø som bosætnings-ø, sammen med fortællingen om mulighederne for at udleve drømmen om at blive herre i eget liv Lokal produktion af fødevarer er en væsentligt del af oplevelsesøkonomien Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og udvikling af ny teknologi Ærø er Danmarks mest tilgængelige ø Færgedriften er effektiv, stabil og tilpasset erhvervslivets og borgernes transportbehov Det er ikke dyrere at sejle med færgen end det er at køre på landets veje At tage (el-)bussen er et reelt alternativ til at bruge bilen på Ærø Den kollektive trafik er CO 2 neutral i 2025 Tilgængelighed skaber sammenhængskraft på Ærø og i forhold til verden uden for Ærø KULTUR, FOLKEOPLYSNING OG IDRÆT ERHVERV, TURISME OG BOSÆTNING KOLLEKTIV TRAFIK 10 11

7 Indsatser Ophævelse af bestemmelser om helårsbeboelse i lokalplaner mm. Vi er et levedygtigt helårssamfund Jobskabelse giver en levende ø Fritidshusejerne er med til at bevare Ærø som et helårssamfund. De går op i at vedligeholde deres huse, og generere ekstra omsætning til de ærøske håndværkere og handlende. Selvom huset er købt som et fristed om sommeren, vidner belægningen på færgerne om, at fritidshusene for mange fritidshusejere, er et fristed hele året rundt. Dermed er fritidshusejerne med til at skabe liv på Ærø hele året rund. Ærø Kommune har 11 lokalplaner med bestemmelser vedr. anvendelse til helårsbeboelse. Størstedelen af disse lokalplaner ligger i gamle Marstal Kommune. Kommunalbestyrelsen arbejder for lige forhold for hele øen. Derfor iværksættes arbejdet med at opdatere lokalplanerne, så det fremover er op til den enkelte borger, om et hus skal anvendes som fritidshus eller til helårsbeboelse. Ved samme lejlighed opdateres lokalplanerne, så de lever op til dagens krav om præcision. Som led i processen overvejes desuden om mindre lokalplaner kan samles i større lokalplaner

8 Indsatser VE-Ø - Vedvarende Energi Ø Jobskabelse giver en levende ø Livet på Ærø er kendetegnet ved kreativitet og iværksætteri Livslang læring og kompetenceudvikling er nøglebegreber Ærøs status som VE-Ø er motor for erhvervsudvikling, transportudvikling og fagturisme Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og udvikling af ny teknologi At tage (el-)bussen er et reelt alternativ til at bruge bilen på Ærø På Ærø har man siden 1970 erne satset på vindmøller og anden vedvarende energi. I dag er Ærø på årsbasis selvforsynende med elektricitet fra øens seks store vindmøller. Alle øens tre fjernvarmeanlæg er baseret på 100% vedvarende energi: Solvarme og biomasse. Det betyder at øen har en stærk profil som vedvarende energi-ø, som blandt andet, tiltrækker besøgende, der kommer specifikt for at se øens vedvarende energianlæg og at Ærø får tilskud til nye projekter inden for vedvarende energi. Den kollektive trafik er CO 2 neutral i 2025 Tilgængelighed skaber sammenhængskraft på Ærø og i forhold til verden uden for Ærø Ærø Kommune arbejder for, at øen skal være selvforsynende med vedvarende energi og kommunalbestyrelsen har senest besluttet, at øen skal være CO 2 -neutral inden For at få størst mulig gavn og jobskabelse ud af det, vil der i planperioden blive etableret et energicenter i Marstal, hvor aktiviteter og personer, der har med vedvarende energi at gøre, bliver samlet under samme tag for derigennem at opnå en synergi og at kunne igangsætte nye projekter. Et eksempel på et projekt, der vil kunne give øget jobskabelse og øget profilering er elfærger

9 Indsatser Udvidelse af Søby Havn Jobskabelse giver en levende ø Livet på Ærø er kendetegnet ved kreativitet og iværksætteri De maritime erhverv er en væsentlig del af udviklingspotentialet Ærøs status som VE-Ø er motor for erhvervsudvikling, transportudvikling og fagturisme Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og udvikling af ny teknologi 95 % af vores unge får en ungdomsuddannelse For at videreudvikle, fremtidssikre og stimulere erhversudviklingen, de maritime uddannelser på Ærø og de virksomheder, som driver virksomhed på Søby Havn, er det en nødvendighed at udvide de ydre rammer for Søby Havn. Ungdomsskole, musikskole, foreninger og erhvervsliv er en integreret del af børne og ungdomslivet. Havnen og det erhvervsliv, der drives med udgangspunkt fra Søby Havn samt de inducerede effekter har en meget central betydning for det ærøske erhvervsliv og samfund som helhed. En oplandsanalyse fra 2013 viser at 14 % af samtlige arbejdspladser på Ærø har sit udspring i aktiviteterne på Søby Havn. Tendensen er, at skibene bliver større og at konkurrencen fra især Østeuropa er blevet hårdere. Derfor vurderes det som en nødvendighed, at havnen udvides for at undgå stagnation i værdiskablelsen og tilbagegang i beskæftigelsen. Havnens rammer må følge med udviklingen i skibsfarten for, at virksomhederne på havnen kan bevare deres konkurrenceevne

10 Indsatser Ungdomsboliger i Marstal Vores skoleelevers faglige niveau ligger i Danmarks Top % af vores unge får en ungdomsuddannelse Vores lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner er attraktive valg for både lokale og unge udenfor øen Ungdomsskole, musikskole, foreninger og erhvervsliv er en integreret del af børne og ungdomslivet. De maritime erhverv er en væsentlig del af udviklingspotentialet Marstal Navigationsskole og VUC i Marstal, har mere end 330 studerende om året. Der er potentiale for en stigning i antallet af studerende, så der vil være knap 400 studerende inden for de næste 4 år. Det er kommunalbestyrelsens vision, at fastholde Ærøs position inden for de maritime uddannelser og ungdomsuddannelserne. Vi er klar over, at livet som studerende rummer meget, ud over den gode undervisning. Der skal være mulighed for et godt ungdomsliv, med samvær med de medstuderende, fritidsinteresser og interessefællesskaber. For at understøtte campusmiljøet i Marstal, arbejdes der for, at der etableres nye tidssvarende ungdomsboliger i det gamle lægehus i Marstal. Samtidig arbejdes for indretning af kollegieværelser i Torvecenteret og udfasning af de utidssvarende ungdomsboliger i Klinten og Mejerigården. De udfasede ejendomme planlægges afhændet til andre formål

11 Indsatser Landskabskarakterkortlægning Vi har havet og naturen som fundament Ærøs rige kulturhistorie er et fantastisk ståsted for nutiden og fremtiden Ærøs unikke placering er kulturhistorie skal være en del af fortællingen om Ærø som bosætnings-ø, sammen med fortællingen om mulighederne for at udleve drømmen om at blive herre i eget liv Det er et ønske fra statens side, at der i den kommunale planlægning er fokus på at have en balance mellem turisme og natur og landskabsværdier. Da Ærø ligger i kystnærhedszone, og de første 300 m fra kysten i det åbne land er omfattet af Strandbeskyttelseslinje, er udpegning af nye områder til udvikling og byggeri generelt vanskelig. Det opleves ved, at der stilles særlige statslige krav til argumenterne for placeringen af nye anlæg. Det gælder også planlægning for nye ferie og fritidsanlæg på Ærø, hvor al planlægning kræver sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Tilgængelighed skaber sammenhængskraft på Ærø og i forhold til verden uden for Ærø Jobskabelse giver en levende ø En landskabskarakterkortlægning kan kvalificere kommunens turisme og erhvervsudviklingsplaner

12 Samarbejder og anden planlægning - Generelt Byregion Fyn og Strategi Fyn Jobskabelse giver en levende ø Færgedriften er effektiv, stabil og tilpasset erhvervslivets og borgernes transportbehov Det er ikke dyrere at sejle med færgen end det er at køre på landets veje Ærø Kommune deltager i Byregion Fyn, hvor de 9 kommuner på Fyn og øerne samarbejder politisk om strategisk planlægning og udvikling. Samarbejdet er etableret for at opnå gennemslagskraft i forhold til Landsplanlægningen, og styrke det strategiske samarbejde om udvikling af erhvervsliv, bosætning og infrastruktur. Byregion Fyn har udarbejdet Strategi Fyn Det er en fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner. Det betyder, at Ærø Kommunes prioriteringer i kommuneplanstrategien er afstemt med retningslinjerne i Strategi Fyn, hvor der fremadrettet arbejdes mod udarbejdelse af en fælles fynsk Strategisk Energiplan, en Strategisk Infrastrukturplan og styrkelse af samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner gennem Byg til Vækst mm., samt udarbejdelse af en Strategisk Kommunikationsplan og en fælles friluftsstrategi

13 Samarbejder og anden planlægning Særligt værdifulde landbrugsområder og større husdyrbrug Jobskabelse giver en levende ø Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og udvikling af ny teknologi Lokal produktion af fødevarer er en væsentligt del af oplevelsesøkonomien 95 % af vores unge får en ungdomsuddannelse. Det er et krav fra statens side, at kommuneplanen også sikrer, at der i fremtiden vil være sammenhængende jordbrugsområder til rådighed til udvikling af landbrugserhvervet. Derfor udpeges der i kommuneplanen nogle særligt værdifulde landbrugsområder og angives potentielle placeringer for større husdyrbrug. I de udpegede områder vil landbrugets planlægningsmæssige udviklingsinteresser blive prioriteret frem for andre interesser. Arealer udlagt til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Ved lokalisering af husdyrbrug er det et mål at undgå konflikter med naboer og med natur og landskabsinteresser. Udpegningen hindre ikke, at der fortsat kan drives og etableres jordbrug andre steder på Ærø efter gældende lovgivning

14 Planlægning siden sidste planperiode Siden 1. januar 2009 er der blevet gennemført følgende planlægning: Kommuneplantillæg vedtaget Nr. 1 Område nord for Søby Skole 21 Aug 2013 Nr. 2 Søby Skole 18 Sep 2013 Nr. 4 Affaldsanlæg ved Husmarken 21 Maj 2014 Nr. 5 Klimatilpasningsplan 21 Maj 2014 Lokalplan 9-25 Et område ved 16 Sep 2009 Lerbækken Lokalplan Maren Minors Minde 15 Apr 2009 Lokalplan Klinten i Marstal 11 Feb 2009 Kommuneplantillæg Forslag Nr. 3 Nyt erhvervsområde ved 18 Dec 2013 Reberbanen, Marstal Nr. 6 Det gamle rådhus og lægehus 12 Maj 2014 i Marstal Lokalplaner - Vedtaget Lokalplan 12-5 For Affaldsanlæg ved 21. maj 2014 Husmarken Lokalplan 8-2A Lokalplan for 18 juni 2014 Marstal Indre By Lokalplan Søby Skole 18 Sep 2013 Lokalplan 19-9 Et område ved Søby 21 Aug 2013 Nørremarksvej Lokalplan Område syd for 18 Apr 2013 Æblelunden Lokalplan Marstal Havn 20 Mar 2013 Lokalplan 9-27 Vestre Bådehavn 14 Sep 2011 Ærøskøbing Lokalplan Solvarmeanlæg ved 13 Apr 2011 Marstal Fjernvarme Lokalplan 5.1 Et område til vindmøller 30 Jun 2010 ved Vejsnæs Lokalpan 9-26 Et område ved Statene 19 Maj 2010 og Nyvej Lokalplan 8.1 Bevarende lokalplan for 19 Maj 2010 Marstal by Lokalplan 9-24 Et område ved Statene 07 Okt 2009 Ærøskøbing Lokaplan Et område ved Ellenet 19 Aug 2009 Revision af kommuneplan Kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage en fuldstændig revision af kommuneplanen

15

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere