ÅRSRAPPORT anlæg for fremtiden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. - anlæg for fremtiden!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT anlæg for fremtiden!

2 Overskud, konsolidering og nye opgaver I 2008 opnåede CG Jensen et overskud før skat på 32 millioner kroner og en omsætning på 541 millioner kroner. Omsætningen var 50 procent mere end årets budget. Det skyldes navnlig, at CG Jensen blev bedt om at udføre en række ekstraarbejder af vores igangværende kunder. Det er meget tilfredsstillende, at vores kunder kommer med tillægsopgaver. Det ser vi som en tillid til CG Jensen som samarbejdspartner og tilfredshed med kvaliteten af det udførte arbejde. CG Jensen har ved årsskiftet seks måneder i ordrebogen. Det svarer til vores forventninger og i 2009 budgetterer vi med en omsætning på 400 millioner kroner, der er cirka 20 procent under Forventningen afspejler markedssituationen på entreprenørmarkedet i det kommende år. Vi er opmærksomme på at vores markedsrisiko er knyttet til evnen i at fastholde vores nuværende position på det danske marked. CG Jensen har trods alt 78 års erfaring og en godt sammentømret stab af funktionærer og timelønnede. Det er en glæde at se tilbage på, hvor godt processen med det nye CG Jensen er forløbet, og jeg er meget taknemmelig for kundernes tro på os. En åben og ærlig kommunikation om vores planer gjorde, at kunderne kunne mærke, at vi ville videre, og vi fik skabt tryghed. Samtidig har alle vores medarbejdere vist et engagement og en vilje til at lykkes. Vi har en lang historie sammen og med stærke kerneværdier, der betyder, at fagligheden, miljø- og arbejdsmiljøpolitikken og sansen for kvalitetsarbejde står stærkt i CG Jensen. Jeg er stolt over de opgaver, vi har lagt navn til i Blandt andet P-huset til Fields på etagemeter og 850 P-pladser, afslutningen af Københavns største modnings- og kloakeringsprojekt på Sluseholmen, en større udvidelse af Hundested Havn og Skagen Havn, indvielsen af helikopterplatformen i 68 meters højde på toppen af Rigshospitalet samt Tivoli Hotel og Congress Center ved Kalvebod Brygge m.fl. Vi udfører både mindre og større, komplekse opgaver. Vi udfører som udgangspunkt alt i egenproduktion, men råder ligeledes over ekspertisen til styring af underentreprenører. Et nyt strategisk samarbejde med et af de udenlandske konsortier, der søger at blive prækvalificeret til at byde på den kommende Metro Cityring i København, åbner et spændende perspektiv. Over de næste 10 år skal der bygges for 15 milliarder kroner, og en stor del af opgaverne er vores kerneområder. For CG Jensen spiller bløde værdier som miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed en stor rolle. I 2009 vil vi derfor fortsat have fokus på at skabe gode resultater med arbejdsmiljø, sikkerhed på byggepladsen og med at tænke grønt i byggeprocessen, blandt andet sikker affaldssortering, håndtering af farlige stoffer m.m. Michael S. Larsen Adm. direktør CG Jensen A/S

3 Nøglen til succes: Engagerede og dygtige medarbejdere Vores medarbejdere er CG Jensens vigtigste ressource. Maskiner og udstyr er en god hjælp, men det er de mennesker, der udfører det daglige arbejde, der gør den afgørende forskel. HR-politikken videreudvikler og vedligeholder medarbejdernes kompetencer tillige med at motivere og engagere dem. Målet er, dels at vi kan leve op til de krav, vi møder fra kunderne og fra myndighederne. Dels at vores gode, dygtige medarbejdere er loyale og tilfredse og ser os som en attraktiv arbejdsplads, så vi kan fastholde dem. HR-afdelingen ruster alle medarbejdere, såvel timelønnede som funktionærer, til fremtiden gennem at tilsikre et højt kompetenceniveau. Vi arbejder systematisk med at kortlægge medarbejdernes kompetencer, udarbejder uddannelsesplaner og tilskynder vores medarbejdere til løbende efteruddannelse, der kan opgradere deres kompetencer, ligesom vi tager lærlinge ind for at sikre fremtiden. CG Jensens kerneværdier - åbenhed, ærlighed og troværdighed - gælder også internt i forhold til medarbejderne. Ansvar er delegeret til den enkelte, vi lytter, og det giver mange gode input. Engagerede medarbejdere er nemlig nøglen til gode resultater for kunderne. Sammenhæng mellem godt arbejdsmiljø og god økonomi Et godt arbejdsmiljø betaler sig, men giver også en god samvittighed. Det er vigtigt at vide, at alt er gjort for at undgå skader, og at det lykkes i praksis. Det kræver en betydelig indsats i form af penge og tid, men vi kan se, at det betaler sig. CG Jensen har en af branchens laveste arbejdsulykkesfrekvenser. Fokus er på at holde den på et fortsat lavt niveau. Arbejdsmiljøpolitikken spiller tæt sammen med HR for at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom og dermed passe godt på vores folk. I takt med, at kunderne stiller krav, kan vi med certificeringen af arbejdsmiljøet efter OHSAS og det eksterne miljø efter ISO hurtigt og enkelt dokumentere den gode miljøprofil. CG Jensen arbejder på at blive certificeret i Vi bruger rigtig mange kræfter på arbejdsmiljø og miljøarbejde. Eksempelvis har 50 medarbejdere i løbet af 2008 været på kurser for at vedligeholde kompetencerne eller videreuddanne sig. Vi har en holdning til brugen af farlige stoffer og produkter i byggeriet og tager gerne en dialog med projektets rådgivere for at finde bedre alternativer ud fra substitutionsprincippet. I 2008 gik CG Jensen ind i et to-årigt projekt Arbejdsmiljø i øjenhøjde under Forebyggelsesfonden med sigte på at undgå nedslidning og andre arbejdsrelaterede sygdomme. Det løber frem til slutningen af Vi forventer, at projektet skaber større bevidsthed og fører til nye metoder og redskaber, der aflaster tunge løft, forbedrer arbejdsstillinger m.m.

4 Ramning og vandbygning Forstærkning af 10 meter høj dæmning i Fredericia og sikring af Holmegård Gods fundament Udvidelse af Skagen og Hundested Havn samt havneaptering i Ishøj Havn En 200 meter lang banedæmning ved Spang Å syd for Fredericia er forstærket, som led i Banedanmarks overvågningsprogram. Spunsen er rammet ved foden af den 10 meter høje banedæmning, og efterfølgende er der udført et fladere anlæg på baneskråningen. I samarbejde med Banedanmark fik vi ændret forudsætningerne, så rammearbejdet kunne foregå om dagen i stedet for om natten. Dermed kunne vi skåne naboernes nattesøvn for støj og rystelser. Rundt om Holmegård Gods ved Næstved har vi nedvibreret en 5 meter lang spuns. Fundamentet på det fredede gods var efterhånden hårdt medtaget pga. sin alder. Hovedbygningen er bygget helt tilbage i 1635 og er omkranset af en bred vandfyldt voldgrav og fundamentet er opbygget af syldsten. Det var disse sten, der ikke var sikret tilstrækkeligt. CG Jensen udfører alle former for spunsarbejde, pæleramning og borede pæle, ligesom vi efterfunderer eksisterende bygninger. Vi bevæger os gerne ud, hvor andre er på gyngende grund. Skagen Havn har i yderbassinet fået en ny 170 meter lang kaj med en vanddybde på 9 meter til at modtage mindre krydstogtsskibe, færger og gods. CG Jensen har udført ramning af spunsvæg, opbygning af ny kaj, anlægsrampe og kajgade. I Hundested har vi udført havnens til dato største udvidelse. Vi har etableret 390 lbm kajstrækning, uddybet så havnen nu kan modtage skibe som stikker 9 m og opfyldt det bagvedliggende areal med m3 sand. Hundested Havn er nu klar til at modtage nye kunder. I Ishøj Havn har vi etableret bedre opbevaringsplads til bådene, bedre parkeringsforhold og nye bådebroer. Et promenadedæk i azobétræ er udført af vores dygtige tømrere med speciale i konstruktioner af azobétræ. Herudover har vi udgravet, flyttet og indbygget m3 sand, etableret 400 lbm stenskråninger og 235 lbm træbolværk. Banedæmning ved Fredericia Udvidelse af Hundested Havn Promenadedæk i Ishøj Havn

5 Spildevandsbassin ved Kolding Fjord Vandkanal i Ørestad Kanaludgravning på Sluseholmen Jord- og kloakopgaver Erfaren partner til jord- og kloakopgaver Fem år i kloakken på Sluseholmen i København Hver af Danmarks kommuner skal de næste år anlægge 5-10 forsinkelsesbassiner for at løse problemet med de stigende regnmængder ifølge en rapport fra COWI. Mange kloaksystemer trænger desuden til at blive renoveret eller udbygget. Den opgave er CG Jensen godt rustet til at hjælpe kommunerne med at løse. Eksempelvis har vores folk anlagt et lukket selvrensende spildevandsbassin ved Kolding Fjord. Bassinet medvirker til en reduktion i overløb af fjorden under regnvejr. I Søllerød har vores jord- og kloakfolk lagt 13,5 km nye spildevandsledninger og bygget tre underjordiske sparebassiner på m3. I Københavns nye bydel Ørestad har vi anlagt en 772 meter lang og 10 meter bred vandkanal og etableret et m2 stort søområde. Opgaven omfattede desuden ledningsarbejder og beplantning. CG Jensen udfører større jord- og kloakarbejder i hele Danmark, både som selvstændige entrepriser, og som en naturlig forløber for kommende betonopgaver. På Sluseholmen, Københavns nye kanalby har CG Jensen afsluttet fem års arbejde med byggemodning. Kanalbyens areal er på m2 og består af fem boligområder, som er opført på otte øer. Øerne er omkranset af kanaler - inspireret af arkitekturen i Amsterdam. Projektet har været blandt de største boligudviklingsprojekter nogensinde i hovedstaden. Vi har udgravet kanalerne og lagt lbm kloak. Blandt andet hovedkloakledningen til spildevand, huskloakker og ledninger til afledning af regnvand fra tage og pladser. Vi har sat Danmarksrekord i flytning og miljøhåndtering af forurenet jord. I alt har vi udgravet ton forurenet jord. Projektet er udført dels i fagentreprise og dels i totalentreprise. Vi råder selv over det nødvendige materiel og de nødvendige fagfolk som opgaven har krævet. Udover jord- og kloakopgaverne har vi bygget og monteret 14 stålbroer, rammet lbm spuns og pæle. Vi har beklædt spunsvæggene med trykimprægneret fyrtræ og konstrueret promenadedæk og trapper i azobétømmer.

6 Elementmontage på Fields Parkeringskælder Fields Tivoli Congress Center Beton- og råhusentrepriser P-kælder i tre plan til indkøbscentret Fields og faunapassager i Svendborg Velafsluttet råhusentreprise har kastet yderligere opgaver af sig Den vigtige 2008-julehandel i Fields blev sikret med 850 nye P-pladser. CG Jensen afleverede de etagemeter efter kun 14 måneders arbejde. Da arbejdet var på sit højeste, var 100 medarbejdere i gang. Bundpladen er in situ-støbt, og kælderen er konstrueret med betonsøjler, HSQ-stålbjælker og etageadskillelser af huldæk. Der er monteret tons stål og støbt m3 beton. CG Jensen anbefalede denne konstruktion, som betyder flere P-plaser på arealet og optimerer byggeriet økonomisk og tidsmæssigt. CG Jensen har med succes anvendt samme konstruktion på en række nyopførte P-anlæg. I Svendborg har vi anlagt to motorvejsbroer og to faunapassager. Faunapassagerne er anlagt for at sikre, at dyr i området har mulighed for at passere vejen uden fare for dem selv og trafikanterne. Den ene faunapassage er 80 meter lang og er en af Danmarks hidtil største. På Kalvebod Brygge ved Københavns Havn er Tivoli Congress Center ved at tage form. Efter den første velafsluttede råhusentreprise har CG Jensen fået yderligere to råhusentrepriser og en stålentreprise på det kommende Tivoli Congress Center. Det opføres af Københavns største hoteloperatør Arp-Hansen Hotel Group i samarbejde med Tivoli og med Arpe & Kjeldsholm A/S som totalentreprenør. For bygherren betyder CG Jensens brede kompetence, at han kan klare sig med kun en enkelt partner på hele råhusentreprisen med byggemodning, kloak, beton, stål og elementmontage. Projektet blev indledt med at pælefundere, ramme spuns og ibore jordankre. Dernæst blev kloakken lagt og fundamentet støbt. For at hotel A kan blive færdigt og modtage gæsterne til klimatopmødet i december monterede CG Jensen på kun 100 arbejdsdage de 4200 betonelementer.

7 Stålteknik Patienten i behandling på under 5 minutter Leverance af HSQ-bjælker til Bella Center Hotel På taget af Rigshospitalet har CG Jensen bygget den nye helikopterlandingsplads. Landingspladsen betyder markant forbedrede muligheder for rettidig livreddende behandling. De kan nu køres fra helikopteren til elevatoren på taget af Rigshospitalet og på under fem minutter være i behandling på afdelingen. Helikopterplatformen er opbygget i aluminium og hviler på et stålskellet, som er forankret i 16 betonplinter, der er støbt på stedet på taget af Rigshospitalet. De er solidt og godt forankret direkte i den nuværende bygningskonstruktion. Platformen vejer 62 tons, har en diameter på 36 meter og dermed et fladeareal på ca kvadratmeter. På seks måneder samlede CG Jensens stålafdeling de stål- og aluminiumselementer, støbte fundamenter m.m. De længste stål- og alu-elementer er 16 meter lange. Det hele kom som en æske LEGO, der skulle samles på stedet. Hos CG Jensen er vi stolte af at have medvirket til en så stor forbedring i behandlingen af kritiske syge. Til det nye, 23 etagers høje Bella Center Hotel leverer CG Jensen i en fagentreprise 200 tons HSQ-bjælker som den bærende konstruktion. Bygherrens rådgiver anbefalede totalentreprenøren at tage CG Jensen ind i en fagentreprise på ståldelen af byggeopgaven. Arbejdet løber frem til begyndelsen af Vores medarbejdere i stålafdelingen har haft stor betydning for udviklingen af HSQ-bjælken. Bjælken er udviklet til at bære huldækelementer og er et pladsbesparende alternativ til traditionelle betonbjælker. Det færdigmonterede dæk fremtræder æstetisk flottere og udnytter pladsen bedre. Samtidig effektiviserer HSQbjælken byggeprocessen betydeligt. Vi har bl.a. benyttet HSQ-bjælken på et kontorbyggeri og et boligbyggeri på Havneholmen ved Fisketorvet, på tre boligkarréer på Sluseholmen og på parkeringskælderen til Fields. Stålafdelingen udfører alle former for stålmontage, herunder gitterkonstruktioner, råhuse og tagkonstruktioner i stål. Afdelingen består af en kerne af erfarne medarbejdere, der har specialiseret sig i opgaver, der kræver særlig ekspertise, bl.a. ved montagearbejder i højden. Helikopterplatformen på Rigshospitalet Første landing på platformen HSQ-bjælker

8 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over perioden 19. december december 2008 kan moderselskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2007/2008 DKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere 233 Nøgletal i % Bruttomargin 9,6% Overskudsgrad 5,0% Afkastningsgrad 18,9% Soliditetsgrad 23,8% Forrentning af egenkapital 141,2% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

9 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 19. december december /2008 DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

10 Balance 31. december 2008 Aktiver DKK Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Virksomhedskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser A conto forudfaktureringer Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldige omkostninger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

11 Den uafhængige revisors påtegning Ingen anledning til forbehold Vi har revideret årsrapporten for CG Jensen A/S for regnskabsåret 19. december december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 19. december december 2008 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Hellerup, den 30. marts 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor

12 Hovedkontor CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Tlf Fax Kontor Jylland CG Jensen A/S Rokhøj Lystrup Tlf Fax Kontor Odense CG Jensen A/S Rismarksvej Odense V Tlf Fax

ÅRSBERETNING 2014. www.cgjensen.dk. - anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 25. Kontor Fyn.

ÅRSBERETNING 2014. www.cgjensen.dk. - anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 25. Kontor Fyn. 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 25 ÅRSBERETNING 2014 www.cgjensen.dk Hovedkontor Kontor Jylland Kontor Fyn CG Jensen A/S Fabriksparken 37 2600 Glostrup Tlf. 43 44 68 00 Fax 43

Læs mere

- anlæg for fremtiden!

- anlæg for fremtiden! - anlæg for fremtiden! KERNEVÆRDIER CG Jensens kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Indadtil og udadtil. Det skaber engagement og ansvar hos vores medarbejdere. Åben, ærlig og troværdig dialog

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

arkil holding indholdsfortegnelse

arkil holding indholdsfortegnelse ARKIL HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2013 arkil holding indholdsfortegnelse arkil holding a/s Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Telefon 73 22 50 50 Telefax 73 22 50 00 arkil@arkil.dk www.arkil.dk CVR-nr. 36 46 95 28

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2013/14 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Hjemsted: Aalborg CVR-nr.: 32 89 54 68 Regnskabsår:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

KOMBIT samler kommunerne om it

KOMBIT samler kommunerne om it KOMBIT samler kommunerne om it I KOMBIT er det vores mission at samle kommuner om fælles it-løsninger, der øger effektivitet og kvalitet i den kommunale opgavevaretagelse. Vores vision er at være kommuners

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere