Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, kl Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, kl Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg PS- Peter Storm, JKF-Kerteminde LK - Leif Klimek, JKF-Odense PBS - Per B. Sørensen, JKF-Nordfyn. NCJ - Niels Christian Johansen, JKF-Middelfart AO - Axel Olsen, JKF-Assens. TJ Torben Jensen, JKF-Svendborg. TA - Thomas Andersen, Strand/ Havjagt EVJ- Ejgil V Jensen, JKF-Faarborg TSJ - Torben Skov Jensen, JKF-Langeland. KH - Kim Hansen, JKF Ærø.. HKN - Hans Kristian Nielsen, Hjortegruppen. L.R.N- Leif R. Nørgaard, Jagthorn. K:B: Kim Broholm, Jagtsti. C:L: Claus Lykke, Friluftrådet. Fraværende/afbud Torben Skov og Kim Broholm har meldt afbud. Orientering fra DJ v. Arne Greve. Velkommen til ny mand for JKF-Svendborg, Torben Jensen, Gudbjerg og omegn Jagtforening. Arne kunne fortælle, at Kim Feldingborg JKF formand i Svendborg Kommune havde valgt at trække sig som formand og kursuskoordinator pga. stort arbejdspres på hjemmefronten. Han bød den nye JKF formand for Svendborg Kommune Torben Jensen velkommen og så frem til et godt samarbejde. Han kunne tillige fortælle, mht. Tillidsmandstøj var der nu vedtaget et pointsystem der skulle sikre en fornuftig uddeling af dette.

2 Orientering fra Kasserer, Per Kredsen økonomi - Gennemgang af kredsens økonomi - Gennemgang af økonomi for dyrskuet - Orientering omkring nye retningslinjer/præcisering af kredsens økonomiske råderum. Per oplyste, at dyrskuebudgettet i skrivende stund så ud til at blive overholdt. Kredsen økonomi ser rigtig fornuftig ud og holder sig inden for budgettet. Han vil fremover udsende kvartals opfølgning til kredsbestyrelsen. Og endnu en gang understregende Per vigtigheden af, at folk får sendt penge og bilag frem til ham senest 14 dage efter et arrangement.

3 Orientering fra HB-medlem, Kaj Refslund Nyt fra H:B. Kaj henledte opmærksomheden på det nye kursuskatalog, specielt omkring et kursus i bestyrelsesarbejde. Der blev spurgt ind til om det skal være en samlet hel bestyrelse eller om det kan være folk fra flere bestyrelser, hvis det sidste er tilfældet foreslog K.S. at kredsen blev koordinator på dette.

4 Orientering fra fagkoordinatorerne - Riffelkoordinator, Peter Storm. - Hundekoordinator, Niels Chr. Johansen. - Strand- og Havjagtkoordinator, Thomas Andersen. - Friluftsrådet koordinator, Claus Lykke + Knud Hansen. - Kursuskoordinator, Torben Jensen. - Flugtskydningskoordinator, Torben Skov Jensen. - Nyjægerkoordinator, Kristian Spodsberg, - Jagthorn, Leif R. Nørgaard. - Jagtsti. Kim Broholm, - Hjortegruppen, Hans K. Nielsen. - Skydevogn, Arne Greve. KS- ønsker kort gennemgang/evaluering af de netop overstående frivillige jagtprøver Jagthorn: Der er blevet afholdt F.M. i jagt på Dragsholmslot. Der arbejdes på at få F.M. til Fyn næste år. Hundekoordinator: Det uofficielle fyns mesterskab for apporterende hunde er på plads. Strand og Havjagt: Edderfugletællingerne rundt om Fyn er forløbet rigtig fint. Nyjæger: Der har været problemer med de frivillige jagtprøver, dette skyldtes at Naturstyrelsen kom med et nyt og stort pensum kort før opstart af div. kurser og uden at have taget jagttegnsunderviserne med på råd. Dette finder K.S. meget uheldigt og håber at DJ vil tage dette op med Naturstyrelsen. Den 24/6 er der nyjægerskydning på Lærkedal. Hjortevildt: Hans Nielsen oplyste at den fynske forvaltningsplan bruger Kalø som fundament for fremtidige forvaltningsplaner.

5 Dyrskue. Dyrskue 2011 sagsfremstilling: EVJ EVJ Status på koordineringsgruppen - Gennemgang af kommende dyrskue heriblandt gennemgang af drejebog og vagtplaner. Der mangler lige sidste hånd på vagtplanen, da der er problemer med at skaffe hjælpere nok, Ejgil foreslår at der afholdes en evaluerings aften for alle hjælperne, det er der opbakning til.

6 Drøftelse af diverse emner Diverse emner sagsfremstilling: KS referater i kredsen er - kredsen - KS ønsker en drøftelse kredsens forretningsorden for referater fra kredsens bestyrelsesmøder og årsmøder. et skal som tidligere aftalt være udsendt senest 14 dage efter afholdt møde. Afholdelse af forbundsmesterskaber - KS ønsker præcisering af forretningsorden for afholdes af DM-arrangementer deriblandt forbundsmesterskaber i jagthornsblæsning. Hvordan udvælges aktørerne til afholdes af disse arrangementer. Kan det være rigtigt, at man skal være med i en budrunde med dertilhørende masser af forarbejde inden en egentlig stillingtagende fra forbundet? Forlanger vi ikke for meget for de frivillige folk? Peter Storm - Så durer det ikke, at administrationen spiller de enkelte kredse ud mod hinanden. Der skal ikke afholdes licitation om hvem der skal have de enkelte mesterskaber m.m. (jagthorn). Det er frivilligt arbejde der skal spilde kræfter på det og de kan bruges bedre i kredsene /de lokale jagtforeninger. Det er trods alt dem vi sidder der for. Man har her i kreds 5 fået det indtryk at FM bliver sendt i udbud, dette vil kredsen ikke være med til. Vi vil stille spørgsmål omkring dette, til næste formandsmøde. Leif Nørgård tager endvidere sagen op på jagthorns koordinatormøde senere på året. Evaluering af formandsmøder - KS ønsker drøftelse af formandsmøder. Bruges resurserne korrekt? - KS- Hvorfor nedprioritere HB formandsmøderne, hvor netop erfaring for almene tillidsfolk kan komme frem i lyset og bruges i det videre arbejde i HB. - KS- Bedre udarbejdelse af referater, så alle i formandskredsen kan blive bedre orienteret omkring konstruktive emner omkring udstillinger, aktivitetsudvalg m.m Peter Storm - fra formandsmøder skal komme inden der afholdes HB møder så vi mulighed for får punkter med via vores lokale HB, så der ikke gå flere måneder. Det bliver svære at holde fokus på det i så lang tid, og tungt at arbejde med. Peter Storm - et skal være mere fyldestgørende så vi kan genkende det møde vi har deltaget i (tror HB ikke vil diskuterer visse sager med os medlemmer) Mener det er vores ret. Det er tros alt os der er grundstenen i DJ eller Hvad : Vi vil stille spørgsmål omkring dette, til næste formandsmøde. Kaj vil foreslå til næste H.B. møde, at referaterne fra formandsmøderne bliver mere fyldestgørende. KS håber, at så vidt muligt alle HBér møder op til formandsmøder og ikke, som i dette tilfælde halvdelen + enkelte, som kører allerede til middag. Vi bruger formandsmøderne til at blive bedre orienteret og forhånbentlig klogere, dette skulle gerne være gensidigt

7 Udstillingsudvalg Kreds 5 - KS ønsker at orientere om arbejdet er det nyoprettet udstillingsudvalg/erfa gruppe - Fremlæggelse af fremtidig køreplan for udvalget - Orientering omkring HB holdning til dette udvalg? Udvalget afvikler en række møder i den kommende tid og frem til ultimo august, hvor et kommissorium udarbejdes med henblik på vedtagelse i HB. Tanken er, at alle bliver bedre klædt på, når der afholdes JKF-arrangementer, dyrskuer m.m. Jagt & fiskeri messen OCC KS, kort orientering omkring den kommende køreplan for OCC-messen OCC. Første møde imellem de ansvarlige for denne messe er blevet afholdt. Se referat under de enkelte punkter Evt. / næste møde Diskussion under punktet evt. Der afholdes møde på Lejbølle fredag d Mødetidspunkt kl Ole Roed Jakobsen + Simon Ove Rasmussen vil være tilstede på mødet

8 Formøde for repræsentantskabsmødet Mødedeltagere: Repræsentanter for de respektive JKF på Fyn og øerne Kredsbestyrelsen vil foreslå til mødet med de fynske delegere at vi indstiller Erik Andresen til kritisk revisor for Danmarks Jægerforbund. Vi foreslår at de 20kr til jægernes Naturfond som bliver opkrævet sammen med vores kontingent også vil blive opkrævet ved de direkte medlemmer.

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune) Nyborg Kommunale Fælles Råd Dagsorden tirsdag d. 24-11-09 kl. 19.00 på Naturskolen Mødedeltagere Kristian Spodsberg - KS Claus Lykke - CL Lars Schmidt - LS Kaj Holm Petersen - KHP Claus Andersen - CA Fraværende/afbud

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere