Forår Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet, Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Standerhejsning. Generalforsamling. Havørnene på Bognæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2007. Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet, Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Standerhejsning. Generalforsamling. Havørnene på Bognæs"

Transkript

1 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet, Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2007 Standerhejsning 2 Generalforsamling 3 Havørnene på Bognæs 5 Arbejdsdag 6

2 2 Standerhejsning søndag den 25. marts. Det næsten perfekte vejr havde ved 10 tiden lokket 17 kajakroer i bådende. Skiftet til sommertid havde ikke snydt de fremmødte, men det er selvfølge muligt at et enkelt eller to medlemmer kom lidt for sent op til at nå en rotur inden champagnen. De fleste af os roede under nogen snak over i Kattinge vig, mens vi ivrigt spejdede efter ørnene. De lod sig nu ikke se, og der var heller ingen observationer af sæler, marsvin eller delfiner. Men det er nu nok værd at holde øjnene åbne, for i skrivende stund strejfer der en Rissosdelfin rundt nede i Lejre vig, ørnene ruger og inden længe kommer hornfiskene. Helt efter traditionerne blev der åbnet et par flasker champagne i saunaen og efterhånden som temperaturen steg, sad og vi drømte om alle de skønne ture vi skal ro til sommer. Som sædvanlig var tiden ved at løbe fra os, men lidt over 1 var vi dog ved at være klar. Da Aksel lige er fyldt 50 (tillykke) fik han tildelt æren af at hejse standeren og måtte derfor op på stigen. Vi andre gik i gang med at skænke champagne og få sangen delt ud. Under Hannes kommando lykkedes det i fin stil at få sunget Den danske sang. Flagstangen var derimod stadig tom, og vi begyndte så småt at overveje om vi havde champagne nok, men endelig lykkedes det. Vi fik ønsket hinanden en god sæson, og der var udbredt enighed om, at det vejr vi havde haft til standerhejsningen så tegnede alt til en god sæson. Kokostoppene kom frem, champagnen flød og snakken gik lystig. Deres udsendte må med skam meddele, at han ikke så den sidste kokostop blive spist. Et øjebliks uopmærksomhed kostede efterfølgende et større stykke journalistisk udrednings arbejde. Det viste sig, at det ikke var Willy, men Finn J. der havde snuppet den sidste kokostop bag ryggen på Deres udsendte. Karl Ps. Det er åbenbart også rygtedes i myggekredse at rosæsonen er startet, i hvert fald var der myg ved kajakskuret, da vi kom tilbage efter aftenturen om tirsdagen. Til højere ses et såkaldt flagknob, det kan efter sigende også anvendes til fastgørelse af stander

3 3 Generalforsamlingen den 15. marts Godt en snes medlemmer havde fulgt indkaldelsen til dette møde og blev budt velkommen af formanden, der udbad sig forslag til dirigent. Hermed åbnedes mødet.: Valg af dirigent: Helge Max Andersen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav herefter ordet til formanden. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden refererede til klubbens mange afviklede aktiviteter f.eks. skovturen til Gyldenløveshøj, generalforsamlingen og standerhejsningen samt entringsøvelserne i Maglegårdsbadet i april måned og begynderinstruktionen. Han kom også ind på vores tur til Vallnäs Camping i Sverige, hvor vi blev jagtet af et tusindtals knott er, men hvor vi også kunne fejre RFK s 30 års fødselsdag. Skt. Hans aften var vi til fællesspisning (grill) og bål på stranden og traditionen tro havde vi folk på Roskilde Festivalen som vagter. Det gav også denne gang en god skilling til klubben. Formanden oplyste også, at Martin Lorenzen havde deltaget i Sea Challenge Fyn rundt, ikke noget helt nemt løb, og hvorom en beretning stod at læse i klubbladet fra efteråret 2006, og som sædvanligt havde vi deltaget i det årlige Tour de Gudenå. Den 23. sept. smækkede vores kasserer pengekassen i, forlod regneark og computer for at deltage i Mølleåens Blå Bånd, hvor han naturligvis vandt sin klasse. Heller ikke standerstrygningen med efterfølgende spisning den 28/10 blev forbigået af formanden, ligesom vores glögg-aften med besøg fra Vikingeskibsmuseet med demonstration af og information over gps.-udstyr med hvilket man ombord i kajakken kunne hitte og få oplysning om noget historisk på bunden af fjorden, ja det blev heller ikke glemt. Klubben havde også deltaget i juleræs i Hvidovre, der dog kun havde få deltagere denne gang. Vores mandags-svømning i Maglegårdsbadet blev også nævnt. Ro-statistikken for 2006 viste lidt bedre takter end året før, skønt ingen af klubbens herrer gjorde sig fortjent til at komme på tavlen. Det gjorde til gengæld Hanne R. for damernes vedkommende, og hun fik da også et fortjent bifald af forsamlingen. Formanden oplyste, at der vil ske en ændring af afspærringen ved slæbestedet således at afspærringen (kæde mellem 2 pæle), der i øjeblikket sidder parallelt med vejen, nu ændres til at gå tværs over vejen, hvilket vil blive til gene for os, når vi skal læsse kajakker på taget af bilerne. I givet fald må vi jo så i det mindste selv have nøgler til afspærringen. Endvidere er der ønsker om, at vores flydebro skal flyttes om på den anden side af den lange bro. Alt dette til glæde

4 4 for motorbådsfolket, der benytter slæbestedet. I beretningen nævnte Finn også, at der nu (igen) var observeret både marsvin og sæler i fjorden, ligesom et ynglende havørnepar nu kan ses ovre ved Egehoved (læs mere herom senere). Bådreparationen pågår stadig, og vi skal iøvrigt have en ny arbejdsdag til maling af kajakhuset. Vores nye klublokale (med herlig udsigt over fjorden) er blevet malet ved frivillig arbejdskraft, der også har givet omklædningsrum og sauna en grundig overhaling. Og så har vi købt en ny kajak, en Coastrunner igen. Medlemmerne af RFK kan få rabat ved køb af varer fra Friluftsland i Roskilde. Til det brug udleveres et rabatkort af Finn og Mads til interesserede, og det er nok lige værd at huske på. Denne beretning blev godkendt med applaus fra forsamlingen, og vi kunne skride til næste punkt på dagsordenen. Fremlæggelse af revideret regnskab. Dette punkt stod Aksel Hadberg for. Regnskabet var allerede udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og det udviste et driftsoverskud på kr ,73. Det pæne overskud skyldtes ikke mindst større indtægt fra instruktionskursus og Roskilde Festivalen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. Bestyrelsens planer for det kommende år, Formanden oplyste, at den tidligere arrangerede skovtur i februar måned desværre havde måttet aflyses pga. snestorm. Han nævnte også igen den frivillige arbejdskraft, der dels havde været beskæftiget i og omkring klubhuset og dels fortsat vil være nødvendig med maling af kajakhus, bådreparation, indretning af træningslokale osv. Af fastlagte arrangementer: Standerhejsning den 25. marts. Vi ror kl og ceremonien begynder kl Endvidere Entringsøvelser den 21. april i Maglegårdsbadet fra 1300 til Nyt instruktionshold og deltagelse i diverse kajakløb og ture, herunder evtl. Weserløbet? og naturligvis Tour de Gudenå, ligesom bestyrelsen vil arbejde på en klub-sommertur til Jylland eller Sverige igen. Endvidere kan man under arrangementet: Vis dit rovand besøge andre klubber og deltage i roning dér eller få lokale anbefalinger til ture i området.. Budget. Aksel Hadberg henviste til det fremsendte budget. Der var ingen særlige kommentarer til dette, og budgettet blev vedtaget. Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyr osv. Bestyrelsen foreslog, ikke mindst under henvisning til det nye lokale, at kontingenterne blev forhøjet til kr. 850, kr. 600, kr. 300 og for instruktion kr.

5 1400. For nøgledepositum en forhøjelse fra til kr Disse mindre forhøjelser blev vedtaget af forsamlingen uden sværdslag. Valg af bestyrelsesformand m/k. Da Finn var villig til genvalg, var der ingen tvivl om det punkt. Så Finn blev genvalgt med akklamation. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer & suppleant. Alle på valg var villige til genvalg, og således blev Aksel Hadberg, Mads Jakobsen, Martin Lorenzen og Tom Søndergaard genvalgt. Suppleanten Hanne Rasmussen blev ligeledes genvalgt. Valg af revisor og revisorsuppleant. Også her var man villig til genvalg, og således blev Asger Max Andersen og Bjørn Johansen genvalgt i denne rækkefølge. Eventuelt. Formanden benyttede lejligheden til at takke Asger og Helge for de små navneskilte på tavlen og til alle instruktørerne og bestyrelsesmedlemmer og bladets redaktion for godt samarbejde og ikke mindst de medlemmer i øvrigt, der ofrede deres fritid på arbejder til klubbens trivsel. Frank foreslog at klubben anskaffede sig en projektor til undervisningsbrug, instruktion og billeder. Vores nye lokale ville være egnet til dette. Bestyrelsen ville tage ideen op. Det blev oplyst, at samme Frank nu var blevet en slags vicevært for Brinchhjemmet, selv kalder han sig koordinator, men hvem ved hvad det er? Men han skal altså holde styr på hele butikken og alle klubberne. Hermed sluttede generalforsamlingen kl Ref./Willy Ynglende havørnepar på Bognæs I de sidste måneder har et havørnepar vist interesse for Bognæs i Roskilde Fjord som fremtidig bolig. Det er indtil videre udmundet i, at havørneparet har etableret rede, lagt æg og er begyndt at ruge. Dette kræver en del ro i området, da Europas største rovfugl godt vil have fred. Dette er en helt unik situation at vi kan huse dem så tæt på en større by. Det er så vidt vides det 16. par rugende havørne i Danmark. For at skaffe størst mulig ro, har Lejre kommune allerede etableret et adgangsforbud fra land. For at det skal nytte noget, må adgangen fra fjorden også begrænses, således at der bliver adgangsforbud i et mindre område i yngleperioden 1/2-31/7 foreløbig i en treårig periode. Området ligger, som det ses på nedenstående kort vest for Elleore. Når bekendtgørelsen er endelig vedtaget, vil området blive markeret med sømærker på land og en bøje mod nordøst. 5

6 6 Der må ikke roes i området inden for linierne. Sømærke Bøje Ørnerede Sømærke De hidtidige regler for fredning af øer og holme i Roskilde Fjord gælder selvfølgelig stadig. Med de mange ornitologer der i øjeblikket kan ses på havne er det sikkert en god ide lige at genopfriske reglerne. Øerne og holmene i fjorden er først og fremmest fredet for at sikre fuglenes ynglemuligheder. Derfor er det forbudt at gå i land på øerne og holmene fra 1. april til 15. juli og i samme periode er der endvidere forbud mod færdsel inden for en afstand på 50 meter fra øerne. Adgangsforbudet gælder ikke Eskilsø s nordvestlige del, hvor adgang er tilladt via molen på øens vestside. Arbejdsdag søndag den 25. februar Karl Det var med lidt forsigtighed jeg kørte til klubben, for var der nu ryddet for sne, skovturen til Humleore Skoven om lørdagen var jo blevet aflyst pga. en smule sne. Selv om sneen flere steder lå i mandshøje driver og bunker langs vejen var der dog pænt ryddet. Vores normale indgang var dog spærret af en

7 pæn stor snedrive, men vi kunne dog lige snige os hen langs den og ind ad døren til køkkenet. I løbet af et kvarters tid dukkede der cirka 20 medlemmer op og da det kun havde været annonceret via hjemmesiden og mail er det rigtig pænt. Et par stykker gik i krig med baderummet og saunaen. Nogle af os gik i gang med at fjerne søm og skruer inden vi dækkede af for at male vægge og lofter i det nye lokale. Andre gik udenfor for at rydde nogle af buskene og træerne, så vi kan få en god udsigt fra det nye lokale. Arbejdet blev selvfølgelig afbrudt af en hyggelig frokost, så vi lige kunne sunde os inden vi gjorde arbejdet færdig. Hvis der nu skulle sidde nogle, der gerne ville have givet en hånd med hvis bare de havde hørt om arbejdsdage, behøver de ikke fortvivle. I løbet af sommeren skal kajakskuret males, så hvis man ellers holder øje med opslag i klubben og hjemmesiden kan man sikkert få lov til at give en hjælpende hånd. Karl 7 Finn (vinter)roer Jensen har taget et billede af vinterroeren Marlis

8 Ansvarshavende redaktør: Karl Venzel Vejrup tlf: Gyvelvej 12 B st.tv 4000 Roskilde Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller es til: Redaktionen forbeholder sige ret til at redigerer i indsendt materiale. Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante. Tegninger med religiøst indhold og andre ikke kajakrelaterede emner optages ikke, med mindre der er akut stofmangel. Bestyrelsen: Formand: Finn Petersen Kasserer: Aksel Hadberg Best.medl. Mads Jakobsen Best.medl. Tom Søndergaard Best.medl. Martin Lorenzen RFK. s hjemmeside kan hentes på adr.: hvorfra der kan sendes s til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen. Klubroning hver tirsdag og torsdag samt søndag kl Der er er Entringsøvelser i Maglegårdsbadet den 21. april Nybegynderne kommer klokken 13 og de erfarne må selvfølgelig gerne komme og demonstrere, hvordan man lige gør det. Hvis man lige har behov for at øve sig lidt uden alt for mange tilskurere, kan det anbefales at man tropper op et par timer senere. På det tidspunkt er en del af nybegynderne taget hjem så der er både bedre plads og instruktørerne har også bedre tid til at hjælpe, hvis det mod forventning skulle være nødvendigt. Wessermarathon den 4-7. maj Finn har slået et opslag op i klubben, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret i at deltage. Man behøver ikke at ro alle 130 km, det er muligt at stoppe efter 50 og 80 km, hvis man skulle få lyst til at smage på det lokale øl. Se mere på Sverigesturen Der er endnu ikke sat dato på og det planlægges at den i år går til Jylland... Se nærmere info på døren i klubben og på hjemmesiden.

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Forår 2014. Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde

Forår 2014. Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2014 Referat fra generalforsamlingen Hygge & vinaften i RFK Europas næst hurtigste 2 5 7 2 Generalforsamlingen den 6.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Side 2: Adresseliste Side 3: Aktiviteter Side 5: Juniorprogram Side 5: Nye vedtægter Side 6: Rengøring Side 8: Kajakafdelingen Side 10:Ansvarsområde

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Nr. 3 Juni 2000. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Arbejdsdag i og omkring klubhuset

Nr. 3 Juni 2000. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Arbejdsdag i og omkring klubhuset Nr. 3 Juni 2000 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Arbejdsdag i og omkring klubhuset TILLIDSPOSTER I KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ Bestyrelsen: Formand, medlemsadministration, klubtøj, bådepladser, frigivning,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

PAGAJEN December 2010. Hellerup Kajakklub Årgang 73:4

PAGAJEN December 2010. Hellerup Kajakklub Årgang 73:4 PAGAJEN December 2010 Hellerup Kajakklub Årgang 73:4 1 PAGAJEN Klubblad for Hellerup Kajakklub Hellerup Lystbådehavn Onsgårdsvej 18 2900 Hellerup, tlf 3961 1571 e-mail: hk@hellerup-kajakklub.dk hjemmeside:

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev. Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen. ny sæson gik i gang.

Nyhedsbrev. Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen. ny sæson gik i gang. F R E D E R I K S H A V N R O K L U B M A J 2 0 0 8 Nyhedsbrev Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen indfandt sig og en ny sæson gik i gang. Så hver gang vi hejser

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere