Færgefart i danmark 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færgefart i danmark 2015"

Transkript

1 Færgefart i danmark 2015

2 2 Årsberetning mio. passagerer tager ikke fejl Hvert 47. sekund afgår der en færge til eller fra en dansk havn. Det er altså ikke tilfældigt, at vi danskere har færgefart i vores DNA. Det gælder selvfølgelig især for de mange, som dagligt sejler med færgen til og fra job eller skole. Men færgen er meget mere: Den tidsbesparende smutvej med indbygget afslapning, den behagelige vej til nye oplevelser i nabolandene eller den indlysende rute til smukke egne af Danmark. Faktisk viser den undersøgelse, som Bilfærgernes Rederiforening har fået lavet i 2015, at det alt i alt er 32 mio. passagerer, som årligt bruger færgerne. Det er mere end den samlede mængde af passagerer til ind- og udland i de danske lufthavne. Vækst i hele landet Når vores nye regering taler om vækst i hele landet, er færgerne derfor uomgængelige. I det lys er det fornuftigt, at både den nye og den gamle regering har fokus på at sænke taksterne for ø-færger. Det er klart, at vi fra Bilfærgernes Rederiforening bakker op om dette. Vi tager det også som en anerkendelse af vigtigheden i den ydelse, som vi leverer. Færgen er i mange sammenhænge motoren i lokalsamfundet, der kan generere vækst og afledt beskæftigelse, hvis betingelserne er rigtige. Lavere priser vil være et skridt i retning af trafikal ligestilling, hvor vejtransport og færgetransport i højere grad stilles ens. Men der er fortsat langt igen og trafikal ligestilling er mere end prisen for en transporteret kilometer. Det handler også om, at faste forbindelser og færger med samme potentielle publikum stilles lige i forhold til at koble sig på det øvrige trafik system. Der skal fortsat være ordentlige veje til færger såvel som faste forbindelser. Det gælder også de vilkår, vi som selskaber har for at byde på ruter i offentligt udbud. Her skal det sikres, at vilkårene er ens uanset, om byder er offentlige eller private aktører. Færgefart i fremdrift Den danske færgefart er klar til at skabe sammenhæng internt i Danmark og til nabolandene. Vi vil være en aktiv del af infrastrukturen, som leverer gode kundeoplevelser og skaber grundlaget for vækst i lokalområderne. For at fastholde de aktuelle gode takter, kræver det, at der fra politisk hold værnes om rammebetingelserne for den kommercielle færgefart. Færgerne spiller en central rolle som både navlestreng for lokalsamfund, vækstskaber og som den hurtige genvej. Derfor skal vi holde fast i færgefarten som en integreret del af den danske infrastruktur. Også i fremtiden. John Steen-Mikkelsen Formand

3 Årsberetning ½ år: Nul klager med medhold Den 18. december 2012 trådte EU s forordning om passagerrettigheder i kraft. I den forbindelse kan danskerne klage, hvis de er utilfredse med håndtering af muligheden for kompensation fra bl.a. færger, fly eller tog. 9. juni 2015 kom Søfartsstyrelsen med en evaluering af, hvordan danskerne har brugt den klagemulighed over for færgerne. På 2½ år har tre klaget. Kun én klage blev fundet relevant at behandle, og her fik rederiet tilmed medhold. Med over 30 mio. passagerer årligt på de danske færger i ind- og udland, så opstår der selvfølgelig ud fordringer. Anderledes kan det ikke være. Men Søfartsstyrelsens rapport viser, at det bliver håndteret af rederierne direkte med kunderne på en god måde, siger Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening. I 2014 indgik Bilfærgernes Rederiforening nye 3-årige overenskomster med de faglige organisationer. Forhandlingerne forløb planmæssigt og resultatet var efter omstændighederne fornuftigt. Næste gang, der skal forhandles overenskomster, bliver i Tillid og samarbejde På de i alt 65 færge ruter blev der i 2014 sejlet ture. Danske personbiler sejler årligt ca. 368 mio. km med færger til og fra danske havne. Det er mere end dobbelt så mange km, som samtlige personbiler kører over Storebæltsbroen på et år. På to velbesøgte kurser i oktober 2014 og april 2015 om tillid og samarbejde fik færgernes tillidsrepræsentanter og ledere mulighed for at arbejde med konfliktløsning og samtidig styrke det gode samarbejde. Kurserne blev afholdt i samarbejde med Dansk Metals Maritime Afdeling og 3F Privat Service og blev afviklet i Rederiforeningens lokaler. Tiltaget finansieres delvist af Kompetenceudviklingsfondene, som Bilfærgernes Rederiforening har etableret sammen med de faglige organisationer. Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at deltagerne var meget glade for initiativet, og synes at det var værdifuldt for samarbejdet på færgerne. Flere har da også opfordret til, at kurset gentages og udbygges, fortæller Anne Louise Wulff, ansættelsesretschef i Danmarks Rederiforening. Danmark er en del af Østersøaftalen for farligt gods, hvilket glæder Bilfærgernes Rederifore ning. Den betyder nemlig, at alt farligt gods håndteres ens i alle lande rundt om Østersøen. Og det på en måde, som både lever op til alle internationale konventioner og samtidig undgår unødigt bureaukrati.

4 4 Årsberetning 2015 FærgeN en attraktiv arbejdsplads Den danske færgefart bidrager betydeligt til dansk beskæftigelse, ikke mindst i geografiske yderområder, hvor det ellers er vanskeligt at skabe og fastholde arbejdspladser. I 2014 beskæftigede færgerederierne mange tusinde medarbejdere rundt om i Danmark. Langt størstedelen er danskere. Det er attraktivt at arbejde om bord på danske færger. Men det kan i stigende grad blive en udfordring at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, såvel på landkontorerne som til søs. Her gælder problematikken i særlig grad maskinmestre, men også til dels skibsassistenter. Der skal derfor fortsat gøres en indsats for at sikre, at færgerne er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklings muligheder. Bilfærgernes Rederiforening har løbende fokus på medlemmernes beskæftigelse og rekrutteringsbehovet, som varerier en del fra rederi til rederi. For at understøtte ønsket, om at det skal være endnu mere attraktivt at arbejde i danske færgerederier, har foreningen søsat tre konkrete initiativer, hvoraf de to er gennemført. Én udløber er, at der er afholdt kurser i tillid og samarbejde for ledelse og tillidsrepræsentanter. Desuden har man fra foreningens side sat fokus på efteruddannelsesmulighederne for det sejlende personale med ledelsesansvar, herunder foretaget et kvalitetstjek af de eksisterende kursusforløb, som Danmarks Rederiforenings Lederkurser udbyder. Det tredje initiativ handler om at sikre, at unge danskere kender til de gode karrieremuligheder, der ligger i danske færgerederier. Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne, World Careers, der de seneste år med stor succes har øget unge danskeres kendskab til en maritim karriere, vil således styrke sit fokus på beskæftigelsesmuligheder i færgerederierne. Det betyder bl.a., at der den 1. december 2015 vil blive afholdt en karriereevent om bord på en af Mols-Liniens færger i Aarhus. Her er håbet at tiltrække en bred skare af unge danskere med maritim interesse Beskæftigelse hos Bilfærgernes Rederiforenings medlemmer (ekskl. associerede) 2500 Skibspersonale i Bilfærgernes Rederiforening efter nationalitet ,2 % 0,1 % Danske søfarende ,7 % EU/EØS søfarende Skibspersonale Landansatte I alt 0 Øvrige søfolk Kilde: Bilfærgernes Rederiforening

5 Årsberetning IMO skal sikre implementering af ballastvandkonventionen Ballastvandskonventionen, der blev vedtaget i IMO i 2004, har fortsat ikke opnået tilstrækkelig tilslutning fra medlemslandene til at træde i kraft. IMO s retningslinjer for typegodkendelse af ballastvandudstyr er pt. under revision. Det skyldes, at der mangler tillid til ballastvandsanlæg, som er godkendt efter de eksisterende guidelines. US Coast Guard har eksempelvis ikke godkendt et eneste system endnu, på trods af at mere end 50 systemer er godkendt efter IMO-kravene. Konventionens formål er at forhindre, at invasive marine arter importeres til områder, hvor de kan ødelægge den lokale maritime flora og fauna, dvs. flytning af arter fra en geografisk region til en anden. For ikke at ramme nærskibstrafikken med en regulering, der er tænkt som en trans-ocean regulering, indeholder konventionen regler for undtagelse og fritagelse. I øjeblikket fortolkes disse regler meget forskelligt fra land til land, og emnet er sat på dagsordenen i IMO for at sikre en ensartet implementering.

6 6 Årsberetning 2015 Trafikal ligestilling vi er ikke i mål Effektiv transport til øerne Færgerne til de store og små ø-samfund er livliner. Effektiv og konkurrencedygtig færgedrift er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for erhvervslivet på øen såsom landbrug og industri. Derfor er det positivt, at der i 2014 blev afsat midler til at sænke godstaksterne på de offentligt støttede ruter. Imidlertid er ét ud af fire jobs på de danske øer afhængig af de turister, som de danske færger sejler ud. For at udvikle turisterhvervet og i det hele taget erhvervslivet på øerne yderligere er det derfor vigtigt, at godspakken følges op med en pakke rettet mod en sænkelse af passagerbilletpriserne. Det er i den forbindelse et skridt frem, at Venstre og SR-regeringen før valget i juni 2015 begge ville sænke færgetaksterne på vores ø-færger. Det er godt, at V-regeringen har indikeret, at den vil sætte handling bag ordene, hvilket samtidig vil give både erhvervsliv og beboere på øerne bedre vilkår. Fair konkurrence med offentlige selskaber Mange af de danske ø-færger sejler med offentligt tilskud, fordi passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til, at ruterne kan blive betjent på markedsvilkår. Når der er udsigt til, at en rute kommunaliseres, er det klart, at de private rederier er optaget af, at konkurrencen er rimelig. I den forbindelse finder Bilfærgernes Rederiforening, at der bør være et tættere tilsyn med, at offentlige selskaber for eksempel ikke gives adgang til billigere kommunal finansiering af ny tonnage, end andre har mulighed for at opnå. Fair konkurrence i forhold til offentligt ejet infrastruktur er også væsentligt for de rederier, der sejler fra Danmark til udenlandske havne. Også her må det forventes, at konkurrencen foregår på lige vilkår. Adgangsforhold til havne Færgernes konkurrencesituation påvirkes ikke kun af de offentlige udbud, men af det offentliges ageren i det hele taget. Foreningen har påpeget, at baglandsinfrastrukturen til færger og broer ikke må påvirke chaufførernes valg af overfartsform, og anlægsloven for Fehmern-forbindelsen er glædeligvis blevet ændret på det punkt. Ligeledes er det vigtigt, at der opretholdes toldbetjening i nærheden af færgelejerne, og der godkendes veje til transport med modulvogntog, hvor det er relevant. Forbrugerne skal have valgmuligheden og både færge og bro skal kunne komme i spil. Når der gives offentlige tilskud til driften, sker det efter udbud af ruten, hvor det offentlige stiller krav til pris og kvalitet mv. Derefter vælges byderen med laveste krav til tilskud. I den forbindelse har de relevante kommuner i visse tilfælde valgt selv at give bud på driften.

7 Årsberetning Beskatning af EU-miljøtilskud Som en del af arbejdet for at gøre færgefarten grønnere driver også færgerederierne projekter med ny grøn teknologi. Det er glædeligt, at HH-Ferries Group og Scandlines har fået stillet EU-medfinansiering i udsigt på 28 mio. euro til ny miljøteknologi i form af bl.a. scrubbere, batteripakker samt hybriddrift. Men de danske skatteforhold bør ikke betyde, at betydelige dele af den type EU-tilskud går til statskassen frem for at gå til miljøforbedringer.

8 8 Årsberetning 2015 Grøn Færgefart Idékatalog over grønne løsninger Færgefarten i Danmark har grundlæggende et ønske om at opnå en grønnere profil gennem mere bæredygtig transport af passagerer og gods, men må dog også erkende, at der ofte er store investeringsomkostninger forbundet med grønne initiativer. I 2014 gennemførte Bilfærgernes Rederiforening et større analysearbejde, der resulterede i et idékatalog over mulige grønne tiltag for eksisterende danske færger. Det blev offentliggjort i begyndelsen af Rapporten Grønnere færgefart i Danmark identificerede muligheder og barrierer med udgangspunkt i de driftsprofiler, som færgerne opereres ud fra i dag. Udgangspunktet var at identificere de løsninger, der ud fra en økonomisk og miljømæssig synsvinkel vil kunne betale sig samt eventuelle barrierer af fx teknisk eller regulativ karakter. Økonomiske fordele ved omlægning Rapportens overordnede konklusion er, at der for de fleste eksisterende færger i Danmark vil være såvel økonomiske som miljømæssige fordele ved omlægning til hybrid drift. Altså ved at fremdriften sker med generatorer drevet af forbrændingsmotorer i kombination med en batteripakke, der fungerer som energilager. Løsningen muliggør, at forbrændingsmotorerne konstant kan holdes i deres optimale belastningsområde og derved er så energieffektive som muligt. Den overskydende energi lagres til senere brug, hvor forbrændings motorerne så helt eller delvist kan slås fra. Løsningen reducerer brændstof forbruget med % til gavn for både klima og bundlinje. Tilbagebetalingstiden for en hybridløsning varierer fra færge til færge, men i to af rapportens casestudier er den beregnet til seks år. Ren el-drift med udfordringer Ren el-drift er en anden løsning, der bliver peget på. Ved ren elektrisk forsyning elimineres udledningen, og klimabelastningen flyttes til de kraftværker eller alternative energikilder på land, der producerer strømmen. I denne løsning er færgen isoleret set emissionsneutral. Ren el-drift er forbundet med større udfordringer end hybridløsningen og er derfor ikke i samme omfang en økonomisk attraktiv løsning. Muligheden kan dog være attraktiv for særligt større kommercielle færger og mindre kommunale færger med høj frekvens og kort overfartstid. Retrofit kræver tilskud Rapporten peger endvidere på en lang række forhold omkring driftsoptimering relateret til energiforbruget, fx belysnings forhold, kølesystem samt varme- og ventilationssystem, der vil kunne betyde mindre brændstofforbrug og dermed lavere omkostninger for den enkelte færgerute. Endelig dokumenterer rapporten, at uden ekstraordinære økonomiske tilskud vil overgang til LNG som fremdriftsmiddel kun blive aktuelt i forbindelse med nybygninger ikke i forbindelse med retrofit af eksisterende færger. Idékataloget kan allerede nu tjene som inspiration for relevante rederier.

9 Årsberetning Håndhævelse af svovlkrav De nye skærpede svovlkrav fra 1. januar 2015 indebærer en markant meromkostning og dermed et incitament til at omgå reglerne. Sammenholdt med en lav grad af kontrol er der risiko for en forvredet konkurrencesituation for de mange rederier, der overholder reglerne. Rederiforeningerne støtter derfor myndighederne i indsatsen for at få et effektivt, internationalt kontrolsystem. Her er det vigtig at kunne kontrollere skibe under sejlads. Rederiforeningerne er derfor med i et pilotprojekt, der i 2015 sætter målere op på Storebæltsbroen for at kontrollere skibenes svovludledning, når de passerer under broen. Idéen er på sigt at bruge sådanne data til målrettet fuelkontrol på de skibe, der måtte bryde reglerne. Ens, effektiv håndhævelse bliver ikke mindst relevant i forhold til 2020-kravet om maks. 0,5 % svovl, og rederiforeningerne har derfor også fokus på at få et effektivt håndhævelsesregime i IMO.

10 10 Ruter Læsø-Frederikshavn Færgeselskabet Læsø K/S Feggesund I/S Mors-Thy Færgefart Egholm-Aalborg Aalborg Kommune Hals-Egense Aalborg Kommune Thyborøn-Agger Thyborøn-Agger Færgefart Venø-Kleppen Venø Færgefart Rønbjerg-Livø I/S Miniline Fur-Branden Skive Kommune Hvalpsund-Sundsøre Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Udbyhøj Randers Fjords Færgefart I/S Mellerup-Voer Randers Fjords Færgefart I/S Anholt-Grenå Norddjurs Kommune Silkeborg-Himmelbjerget-Laven Hjejlen ApS Odden-Aarhus Mols-Linien A/S Ry-Himmelbjerget Hjejlen ApS Odden-Ebeltoft Mols-Linien A/S Esbjerg-Fanø Barsø Landing-Barsø Aabenraa Kommune Aarø-Aarøsund Aarø Færgefart Hardeshøj-Ballebro Sønderborg Kommune Hjarnø-Snaptun Hjarnø Færgefart Tunø-Hov Odder kommune Endelave-Snaptun Horsens Kommune Baagø-Assens Assens-Baagø Færgen ApS Bøjden-Fynshav Faaborg-Avernakø-Lyø Ø-Færgen Bjørnø-Faaborg Bjørnøfærgen A.m.b.a. Kalundborg-Ballen Agersø-Stigsnæs Slagelse Kommune Omø-Stigsnæs Slagelse Kommune Fejø-Kragenæs Lolland Kommune Hundested-Rørvig Hundested-Rørvig Færgefart A/S Sejerø-Havnsø Kalundborg Kommune Nekselø-Havnsø Kalundborg Kommune Orø-Holbæk Holbæk Kommune Femø-Kragenæs Lolland Kommune Hammer Bakke-Orø Østre Færge A/S Rønne-Køge Bogø-Stubbekøbing Vordingborg Kommune Svendborg-Skarø-Drejø Svendborg Kommune Spodsbjerg-Tårs Strynø-Rudkøbing Langeland Kommune Maribosøerne Lolland Kommune Askø-Bandholm Lolland Kommune Rødby-Puttgarden Scandlines Danmark ApS Gedser-Rostock Scandlines Gedser-Rostock ApS

11 Årsberetning Foreningens medlemmer Færgeselskabet Læsø K/S HH Ferries Group Helsingør-Helsingborg HH Ferries Group Mols-Linien A/S Rønne-Ystad Gudhjem-Christiansø Christiansøfarten ApS Scandlines Danmark ApS Scandlines Gedser-Rostock ApS Småøernes Færgeselskaber Rønne-Sassnitz

12 12 Medlemsprofiler Scandlines Danmark ApS Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Sverige siden Hovedfokus i alle Scandlines aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines butikker. Scandlines sejler på to ruter mellem fire havne i Østersøen: Rødby-Puttgarden: M/F Deutschland (tysk registreret) M/F Prinsesse Benedikte M/F Schleswig-Holstein (tysk registreret) M/F Prins Richard M/F Holger Danske (farligt gods) Gedser-Rostock: M/F Kronprins Frederik M/F Prins Joachim (tysk registreret) Scandlines implementerede i 2013 et banebrydende hybridsystem, der kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift. På verdensplan er Scandlines det første rederi, der benytter sig af hybridteknologien i denne størrelsesorden. Den overskydende energi, der kan lagres i batterier om bord, svarer til den mængde energi, der er lagret i 600 hybridbiler og gør Rødby-Puttgarden færgerne i stand til at sejle 30 minutter på ren batteridrift. Fordelt på over afgange på 7 færger transporterede Scandlines i 2014 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler, fragtenheder og busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser- Rostock. DANSKE FÆRGER A/S Færgen er et vigtigt bindeled i den danske infrastruktur. Danske Færger overfører årligt 4,4 mio. passagerer, 1,1 mio. biler og lastbiler fordelt på 12 færger og med en organisation på 600 medarbejdere. Rederiet varetager sejladsen på følgende ruter: AlsFærgen: Bøjden-Fynshav BornholmerFærgen: Rønne-Køge Rønne-Ystad (Sverige) Rønne-Sassnitz (Tyskland) Apr.-Okt. FanøFærgen: Esbjerg-Fanø LangelandsFærgen: Spodsbjerg-Tårs SamsøFærgen: Ballen-Kalundborg Den 1. oktober 2014 ophørte Danske Færger A/S med at betjene overfarten mellem Samsø og Jylland. Derfor kunne M/F Kanhave, som siden 2009 havde betjent Jyllandsruten, flyttes over på den nye Sjællandsrute mellem Ballen på Samsø og Kalundborg. I efteråret fik M/F Kanhave en gennemgribende ombygning med nyt hængedæk og en helt ny aptering i alle passagerområder. Den 4. januar 2015 blev den nyetablerede havn i Ballen indviet, og Kanhave gik i drift på ruten. har indgået kontrakt med Transportministeriet om besejling af overfarten de kommende 10 år. Efter at M/F Kanhave var flyttet over til Samsø Øst, gik M/F Kyholm på værft for at få sat helt nye møbler i alle passagerarealer, og færgen har siden marts 2015 sejlet på ruten Bøjden-Fynshav (AlsFærgen) under det nye navn M/F Fynshav. Den har ca. dobbelt så stor kapacitet som den tidligere færge. Indsættelsen af M/F Fynshav har betydet, at M/F Odin er blevet solgt. Den sejler i dag på Ålandsøerne. HH Ferries Group HH Ferries Group sejler på ruten mellem Helsingør og Helsingborg med en afgang hver 15. minut i begge retninger det meste af døgnet. Således krydses Øresund af en færge omkring gange årligt, og dermed udgør rederiet den flydende bro i Øresundsregionens nordlige del. Varemærket er under licens fra Scandlines. HH Ferries Group har hovedkontor i Helsingborg og har omkring 800 medarbejdere. HH Ferries har fået tilsagn om støtte til en elektrificering af overfarten mellem Helsingør og Helsingborg. I 2014 transporterede HH Ferries Group 7,4 mio. passagerer, 1,4 mio. personbiler og lastbiler.

13 Årsberetning Mols-Linien A/S Mols-Linien er et børsnoteret, dansk rederi, der med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og Odden-Ebeltoft sikrer en hurtig, effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. Mols-Linien udgør en betydelig del af infrastrukturen mellem Øst- og Vestdanmark, og der overføres i dag flere passagerer med selskabets færger end med indenrigsfly. Kun Storebæltsbroen har et højere niveau af trafikken mellem Øst- og Vestdanmark. Rederiet råder over tre moderne hurtigfærger: hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, KatExpress 1 og KatExpress 2, der er blandt verdens største katamaraner. Superfærgerne kan tage op til passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på én overfart. Overfarten mellem Odden-Aarhus varer 75 minutter og 55 minutter mellem Odden-Ebeltoft. Med den nye motortrafikvej mellem Holbæk og Vig kan rejsen fra Aarhus til Storkøben havn gøres på lidt mere end to timer på hver af de op til 24 daglige afgange. Mols-Linien overførte 1,1 mio. personbilsenheder og 2,5 mio. passagerer i Færgeselskabet Læsø K/S (Associeret medlem) Færgeselskabet Læsø K/S blev stiftet den 1. januar 2007 og er ejet af Læsø Kommune som komplementar og Samsø Kommune som kommanditist. Selskabets formål er at drive færgefart fra Læsø og i den forbindelse besejle ruten mellem Læsø og Frederikshavn samt at sikre en effektiv opfyldelse af samfundets behov på en forretningsmæssig forsvarlig måde under størst mulig hensyntagen til Læsøs trafikbehov. Rederiet har færgerne Margrete Læsø og Ane Læsø og besejler ruten mellem Læsø og Frederikshavn 3-4 gange dagligt i lavsæsonen fra november til april og 5-7 gange dagligt i højsæsonen i juli og august. I den øvrige periode sejles 4 daglige ture. Rederiet beskæftiger i gennemsnit 50 fuldtidsansatte, der hovedsageligt er bosat på Læsø. Omsætningen i 2014 var på 58,3 mio. kr., heraf 2,9 mio. i Bistroen og Turistkontoret. Læsø K/S: passagerer personbiler fragtmeter Småøernes Færgeselskaber (Associeret medlem) Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark. Foreningen er stiftet i Sammenslutningens færger betjener især de mindre øsamfund samt opretholder forbindelse over fjorde og sunde som Limfjorden, Randers Fjord, Alssund og Isefjorden. De fleste af færgerne drives af kommuner, hvor enkelte er selskabsformer som A/S, ApS mv. Enkelte ruter er privatejet. I alt er 36 færgeselskaber medlem af foreningen. Sammenslutningen repræsenterer rederier med færger i mange størrelser fra rene passagerskibe over bilfærger med plads til kun 2 personbiler til de største med plads til 36 personbiler. Færgerne har varierende overfartstid fra 2 minutter til 2 ½ time for de længste ruter. Sammenslutningens rederier beskæftiger ca. 360 personer. I 2014 overførte Småøernes Færgeselskaber: passagerer personbiler lastbiler med tons gods.

14 14 Årsberetning 2015 Turisme og færge to alen, et stykke De danske færger spiller en afgørende rolle for flere dele af det danske samfund. Det gælder blandt andet den voksende turismeindustri i nogle af landets mindre befolkede egne, som er afhængige af en velfungerende færgefart. Alene på Danmarks fem største ikkebrofaste øer (Bornholm, Samsø, Fanø, Læsø og Ærø) udgør turisme tre gange så meget af økonomien, som det er tilfældet i det øvrige Danmark. Det viser den nye undersøgelse Færgefart og turisme, som Bilfærgernes Rederiforening fik lavet i Her fremgår det også, at 22 % af det samlede antal fuldtidsstillinger på disse fem øer er skabt af turisterhvervet. Derfor er pålidelig og velfungerende færgesejlads fuldstændig afgørende. For turister forventer i stigende grad høj service også når det kommer til infrastruktur. En anden konklusion fra den nye rapport er, at 15 % af turisterne i Danmark bruger færger i løbet af deres ophold. Det er altså 8,5 mio. turister årligt, der tager en færge tur/retur som en del af deres ophold i Danmark.

15 Årsberetning Der er ingen tvivl om, at vores velfungerende færgefart er vigtig for den danske turistbranche. Når den nye regering taler vækst i hele Danmark og peger til turisterhvervet, er færgerne derfor ikke til at komme uden om. Det gør det tydeligt, hvorfor rammer for færgefarten er vigtige ikke kun for pendlere og erhverv, men også for at turisterne kommer til Danmark og ud på vores mange smukke øer, siger Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening med ansvar for Bilfærgernes Rederiforening. Den nye analyse viser, at der blandt de 26,4 mio. privatrejsende passagerer på færgerne er 16 mio. eller over 60 %, som har ferie, miniferie eller éndagsudflugt som det primære formål med turen. Det er endnu en klar indikation på, hvor stort samspillet mellem færgefart og turisme er mange steder i Danmark. Færgen en vigtig arbejdsplads Den nye rapport har også kigget nærmere på færgernes betydning for lokalsamfundene. Her springer det i særlig grad i øjnene, at færgefarten er et afgørende element af beskæftigelsen i den mere tyndt befolkede del af Danmark. Skattemyndighederne har således defineret 16 såkaldte udkantskommuner ift. at give særligt fradrag. Faktum er, at 2 ud af 3 medarbejdere på færgeruter til Danmark rent faktisk er på ruter, som har destination i disse kommuner. Det understreger, hvor central færgefarten er for disse områder. Ikke kun som livsnerve og daglig transport, men også som arbejdsplads.

16 16 Årsberetning 2015 Det siger ordførerne Hvad skal der gøres i denne valgperiode for at udvikle færgeaktiviteterne til danske øer? Vi synes, at færgepriserne er for dyre. Det hæmmer turisme og erhvervsmuligheder på vores øer og er til gene for mulighederne for de mennesker, som bebor vores øer. Derfor satte vi taksten ned for gods til gavn for erhvervslivet på øerne. Vi foreslog også at indføre store besparelser på de almindelige billetter uden for højsæsonen i sommerferien. Vi nåede ikke at få en aftale om det inden valget, men en række Venstrefolk har lovet det samme, herunder transportminister Hans Christian Schmidt, så vi håber, at den nye V-regering tager teten op, og vi vil gerne samarbejde om at få billigere billetter til vores øer. Dansk Folkeparti ønsker en trafikal ligestilling eller noget der kommer tæt på, når vi taler færgedrift til småøerne og ø-kommunerne. Dette blev der taget hul på med vækstpakken, hvor der blev afsat 125 mio. årligt. Dansk Folkeparti regner med at den nye V-regering lever op til valgløfterne og finder de nødvendige midler og vil bakke op om alle initiativer, der kan forbedre øernes muligheder. Kim Christiansen, transportordfører, Dansk Folkeparti Andreas Steenberg, transportordfører, Radikale Venstre

17 Årsberetning Enhedslisten vil fortsat kæmpe for trafikal ligestilling i form af landevejsmodellen. Som minimum og som et skridt på vejen til trafikal ligestilling skal vi have gennemført de takstnedsættelser for 133 mio. kr., som den tidligere regering foreslog kort før valget, og som der var bred enighed om i Folketinget. Nedsættelse af færgetaksterne til vores øer har afgørende betydning, hvis vi vil vende udviklingen på øerne. Sammen med nedsættelse af godstaksterne, som vi også har gennemført i den sidste folketingsperiode, vil det være et godt bidrag til at skabe udvikling, ikke mindst i turisterhvervet. Det skal være billigt at komme frem og tilbage til vores mange øer. Det vil medvirke til men er kun ét af flere midler at det kan blive attraktivt at bosætte sig på en af øerne og gøre det nemmere og billigere at drive erhverv her. Venstre er helt enig i, at der skal arbejdes for billigere færgetakster til ø-samfundene som et led i at opnå et Danmark i bedre balance. Så flere vælger at tage en tur ud på vores dejlige øer og dermed skaber mere aktivitet og beskæftigelse. Regeringen er nu i gang med et generelt kasseeftersyn. Når der er overblik over økonomien, vil regeringen så her i efteråret komme med et konkret udspil på færgeområdet. Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, Venstre Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten

18 18 Flåden Flåden Assens-Baagø Færgen ApS M/F Baagø-færgen Bygget Længde ,6 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Bjørnøfærgen A.m.b.a. M/B Lillebjørn Bygget Længde ,5 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Christiansøfarten ApS M/S Ertholm Bygget Længde ,6 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Christiansøfarten ApS M/S Peter Bygget Længde ,7 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Fenja Bygget /2003 Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer /396 Maks antal biler M/F Frigg Sydfyen Bygget Længde ,1 m Bredde ,3 Maks antal passagerer /338 Maks antal biler

19 Årsberetning M/S Hammerodde Bygget /2010 Længde ,9 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Kanhave Bygget Længde ,43 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Fynshav Bygget Længde ,8 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Langeland Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler H/F Leonora Christina Bygget Længde ,6 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Lolland Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/F Menja Bygget /2003 Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer /396 Maks antal biler M/F Povl Anker Bygget Længde m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler M/B Sønderho Bygget Længde ,3 m Bredde ,1 Maks antal passagerer Maks antal biler

20 20 Flåden H/F Villum Clausen Bygget Længde ,6 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Færgeselskabet Læsø K/S M/F Ane Læsø Bygget Længde ,8 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Færgeselskabet Læsø K/S M/F Margrete Læsø Bygget Længde ,5 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjarnø Færgefart M/F Hjarnø Bygget Længde ,9 m Bredde ,3 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Falken Bygget Længde ,3 m Bredde ,0 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/S Hejren Bygget Længde ,2 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS S/S Hjejlen Bygget Længde ,7 m Bredde ,9 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/S Mågen Bygget Længde ,98 m Bredde ,0 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Rylen Bygget Længde ,5 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler

21 Årsberetning Hjejlen ApS M/B Ternen Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Tranen Bygget Længde ,1 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Turisten Bygget Længde ,7 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hjejlen ApS M/B Viking Bygget Længde ,4 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Aurora Bygget /2012 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Hamlet Bygget /2011 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Mercandia IV Bygget /2012 Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Mercandia VIII Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler HH Ferries Group M/F Tycho Brahe Bygget /2011 Længde ,2 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler

22 22 Flåden Holbæk Kommune M/F Orø Bygget Længde ,8 m Bredde ,3 m Maks antal passagerer Maks antal biler Horsens Kommune M/F Endelave Bygget Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hundested-Rørvig Færgefart A/S M/F Nakkehage Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Hundested-Rørvig Færgefart A/S M/F Isefjord Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S M/F Mary Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Kalundborg Kommune M/F Nekseløfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Kalundborg Kommune M/F Sejerøfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Langeland Kommune M/F Strynø Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Lolland Kommune M/F Askø Bygget Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler

23 Årsberetning Lolland Kommune M/F Christine Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Lolland Kommune M/F Femøsund Bygget Længde ,2 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler I/S Miniline M/F Mini II Bygget Længde ,85 m Bredde ,00 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F KatExpress 1 Bygget Længde ,6 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F KatExpress 2 Bygget Længde ,6 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Mols-Linien A/S H/F Max Mols Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler I/S Mors-Thy Færgefart M/F Feggesund Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Norddjurs Kommune M/F Anholt Bygget Længde m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Odder Kommune M/F Tunøfærgen Bygget Længde ,5 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler

24 24 Flåden Randers Fjords Færgefart I/S M/F Ragna Bygget Længde ,4 m Bredde ,6 m Maks antal passagerer Maks antal biler Randers Fjords Færgefart I/S M/F Udbyhøj Kabelfærge Bygget Længde ,3 m Bredde ,1 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Danmark ApS M/F Holger Danske Bygget /1992 Længde ,8 m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Kun lastbiler Scandlines Danmark ApS M/F Prins Richard Bygget /2003 Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Danmark ApS M/F Prinsesse Benedikte Bygget /2003 Længde m Bredde ,4 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Gedser-Rostock ApS M/F Kronprins Frederik Bygget /1998/2004 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Scandlines Gedser-Rostock ApS M/F Prins Joachim Bygget /2001/2004 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Skive Kommune M/F Mjølner-Fur Bygget Længde ,4 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Skive Kommune M/F Sleipner-Fur Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler

25 Årsberetning Slagelse Kommune M/F Omø Bygget Længde ,3 m Bredde ,92 m Maks antal passagerer Maks antal biler Slagelse Kommune M/F Agersø III Bygget Længde ,4 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer Maks antal biler Svendborg Kommune M/F Højestene Bygget Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Sønderborg Kommune M/F Bitten Clausen Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Thyborøn-Agger Færgefart M/F Kanalen Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler Venø Færgefart M/F Venø Færgen Bygget Længde ,4 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Venø Færgefart M/F Venøsund Bygget Længde ,8 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Vordingborg Kommune M/F Ida Bygget Længde m Bredde ,9 m Maks antal passagerer Maks antal biler Ø-Færgen M/F Faaborg III Bygget Længde ,9 m Bredde ,5 m Maks antal passagerer /97 Maks antal biler

26 26 Flåden Østre Færge A/S M/F Karen Orø Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Østre Færge A/S M/F Østre Færge Bygget Længde m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Aabenraa Kommune M/F Barsøfærgen Bygget Længde ,6 m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egense Bygget Længde ,1 m Bredde m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egholm Bygget Længde ,3 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Egholm II Bygget /2011 Længde m Bredde ,7 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aalborg Kommune M/F Hals-Egense Bygget Længde ,9 m Bredde ,2 m Maks antal passagerer Maks antal biler Aarø Færgefart M/F Aarø Bygget Længde ,9 m Bredde ,8 m Maks antal passagerer Maks antal biler

27 Årsberetning Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og befordre mere end 12 passagerer. Foreningen varetager medlemmernes branche- og arbejdsgiverinteresser nationalt og internationalt, hvilket bl.a. inkluderer deltagelse i udvalg og nævn, samt indgåelse af kollektive overenskomster. Bestyrelse Formand: Adm. direktør John Steen-Mikkelsen Næstformand: CEO Søren Poulsgaard Jensen Scandlines Bestyrelsesmedlem: Adm. direktør Søren Jespersen Mols-Linien A/S Sekretariat Bilfærgernes Rederiforening har siden 1996 haft en samarbejdsaftale om sekretariatsmæssig betjening. Aftalen betyder, at de konkrete opgaver løses af medarbejdere i Danmarks Rederiforening, men at Bilfærgernes Rederiforening er sikret autonomi, herunder muligheden for at fremme sager med særlig betydning for færgeområdet. Ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening og foreningens forretningsførelse er placeret hos direktør Jakob Ullegård. Færgefart i Danmark 2015 Udgivet af Bilfærgernes Rederiforening Redaktionen er afsluttet den 14. august 2015 Redaktør: Jakob Ullegård og Søren Kitaj Fotos: Scandlines Danmark ApS, Mols-Linien A/S,, Scandlines/Claus Lillevang, Erik Wilhelmsen, Jesper Aagesen, VisitDenmark, Hans Henrik Fentz, Jørn Jensen, Peter Therkildsen, Hans Otto Kristensen, Anders Riis og paxpix - maritime photography. Særlig tak til medlemmerne af Dansk Færgehistorisk Selskab for kommentarer og billeder til flåden. Produktion: Martensens Bogtrykkeri

28 Bilfærgernes Rederiforening Amaliegade København K Tlf Fax:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

færgerederierne 2017 Årsberetning

færgerederierne 2017 Årsberetning færgerederierne 2017 Årsberetning En vigtig del af infrastrukturen Med fremgang i både antal passagerer, biler og gods blev 2016 et år, der satte tyk streg under færgefartens rolle som en central del af

Læs mere

Dansk færgeoversigt 2016

Dansk færgeoversigt 2016 Dansk færgeoversigt 2016 Michael Koefoed-Hansen Starnia Dansk færgeoversigt 2016 Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2016: Michael Koefoed-Hansen og Starnia ISBN 978-87-998843-0-8 Layout: Michael

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland.

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. Færgen: Danmarks største ø-rederi Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. Færgen tilbyder en række fleksible løsninger og rabatordninger

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04 1 Ebeltoft, den 24. november 2004 Sideantal: 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet Fondsbørsmeddelelse nr. 96 (Findes på Internettet under www.mols-linien.dk)

Læs mere

Danske Færger A/S Præsentation v/ Rederiinspektør Bent B Hansen

Danske Færger A/S Præsentation v/ Rederiinspektør Bent B Hansen Danske Færger A/S Præsentation v/ Rederiinspektør Bent B Hansen September 2012 Danske Færger A/S - struktur Færgen, det nye fusionerede selskab med daglige ledelse: John Steen-Mikkelsen, adm. direktør

Læs mere

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl Kære Agenter 24.09.2015 ornholmerfærgen sejlplan og priser 2016 Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten 2016. Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl. 10.00. SEJLPLANEN

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Agenda - vi har 3 budskaber i dag Miljølovkrav 2015 - vi har investeret et stort beløb

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

LNG til Danske Færger A/S

LNG til Danske Færger A/S Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG til Danske Færger A/S Status for færgerne på Langelandsbæltet Maj

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i andet halvår af 2011 en ny færge ind på overfarten til Samsø fra Jyllandssiden. I begyndelsen

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september

Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 571 Offentligt Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september Overvejende positive reaktioner på Bornholm Jeg vil gerne indlede med at understrege,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar september 2008

Delårsrapport for 1. januar september 2008 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008.

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Færgefart i danmark 2013

Færgefart i danmark 2013 Færgefart i danmark 2013 2 Årsberetning 2013 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S December 2007 Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for Mols-Linien A/S Storebæltsforlig Med udgangspunkt i Storebæltsforliget besluttede Mols-Linien at investere i det nye færgekoncept på

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 30.10.40G01-0028 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 19-06-2014 5 Kontaktrådet

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

Priser 2016. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort. Færgen. faergen.dk

Priser 2016. SamsøFærgen. Færgen Bizz Færgen Kort. Færgen. faergen.dk Priser 2016 SamsøFærgen Færgen Bizz Færgen Kort Færgen faergen.dk FÆRGEN BIZZ SAMSØ Færgen tilbyder Færgen Bizz aftale, enkel og fleksibel rejse for 1 personbil inkl. 9 personer med eller uden anhænger/campingvogn

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Kan sikkerhed aflæses på bundlinjen?

Kan sikkerhed aflæses på bundlinjen? Kan sikkerhed aflæses på bundlinjen? Lidt om mig Palle B Jensen - DPA/CSO/Nautisk Inspektør i Scandlines siden 2006 - Nautisk Inspektør i Scandlines siden 2004 - Overstyrmand i Scandlines (DSB) siden 1991

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Færgen Bizz og Kort 2017

Færgen Bizz og Kort 2017 og Kort 2017 AlsFærgen BornholmerFærgen FanøFærgen LangelandsFærgen SamsøFærgen faergen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 2017 3 AlsFærgen 4 LangelandsFærgen 5 FanøFærgen 6-7 BornholmerFærgen 8-9 SamsøFærgen 10-11

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015

Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015 Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015 Emner til drøftelse/orientering: 1) IC Bornholm ensidig og uigennemtænkt nedlæggelse Debatindlæg om IC Bornholm

Læs mere

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen.

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen. Priser 2016 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson 03.01-24.06.2016

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Maskinmester Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ 1. INDLEDNING Baggrunden for indlægget er 2 projekter udført

Læs mere

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten.

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten. Notat fra møde med Færgen den 27.4.2017 kl. 10. Deltagere: Jørgen Jensen, Lindy Kjøller, Jonny Hansen, Jørgen Boutrup, Kim Riis Sørensen, Erik Nørreby, Niels Heinel, Kristine Kaas Krog, Kjeld Nielsen,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bilag 1 til besvarelse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Færgefart i danmark 2014

Færgefart i danmark 2014 Færgefart i danmark 2014 2 Årsberetning 2014 Foreningen Bilfærgernes Rederiforening er en branche- og arbejdsgiverforening for danske rederier, der driver færgedrift med bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart,

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere