Så er det snart jul! - medlemsmøde om hjørnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er det snart jul! - medlemsmøde om hjørnet"

Transkript

1 ISSN November årgang nr. 3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Så er det snart jul! - medlemsmøde om hjørnet Sidste nyt fra generalforsamlingen Festival så er det næsten nu... 1

2 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2004, nr. 3. Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende) og Erik Marcussen. Formanden skriver Kære medlemmer Interesserede og tilfredse medlemmer. Ja, sådan tolker jeg generalforsamlingen. Der var flot fremmøde og spørgsmålene var, hvad jeg vil kalde opklarende. Så det er en glad bestyrelse, som ihærdigt vil arbejde videre på at få alt, og især den kommende festival, til at blive vellykket. Vi har fået to nye ansigter i bestyrelsen, nemlig Finn Bagger og Anna Lykke Jensen. Hjertelig velkommen! Når det danske vejr gradvis bliver mørkere og koldere, så dagdrømmer jeg (mon jeg er den eneste?) om nogle små øer i det caribiske hav. Jeg drømmer om tyrkisblåt hav og hvide strande. Jeg drømmer om slentreture ned ad Kongensgade og op ad Bjergegade. I tankerne fryder jeg mig over de gamle huse, deres proportioner og pastelfarver. For de gamle huse (både de velholdte og de faldefærdige) er for mig af stor betydning. Alle, der som jeg kan lide de gamle huse, får nu en enestående mulighed for at vide mere om dem. I 1961 tog en gruppe på 25 danske arkitekter under stor mediebevågenhed af sted til det tidligere Dansk Vestindien. To af dem tog derud igen i De havde nemlig en plan. Kom til vores julemøde og hør arkitekterne Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht fortælle og vise lysbilleder. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? lyder en populær sang. Og jeg vil tilføje: For at give vores festivalgæster til næste sommer en helt speciel gave. Vi har nemlig fået den ide, at der i hver eneste gæsts pose, skal ligge 2 rød-hvide julehjerter. Ikke købehjerter, men hjerter klippede af vores medlemmer. Så derfor Husk saks til vores næste møde, vi skal nok have glanspapiret parat til jer. Vel mødt Anne Walbom 2

3 Jule-medlemsmøde i Valby Søndag den 28. november 2004 kl. 14:00 i Valby Medborgerhus,Valgårdsvej 4, Valby (lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby Station) Kunstakademiets Vestindien studier Huse på St Thomas og St Croix. Opmålt i 1961 og genset i Foredrag ved arkitekterne Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht. Efter foredraget vil der være julehygge og hjerteklipning. Tilmelding allersenest den 24. november til OBS OBS bemærk mailadressen. - eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen - eller ring til Esmé Baltzer, telefon Brug stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål eller endnu bedre: Læg kuponen i en kuvert, så er der chance for, at den når frem via postvæsenet Tilmelding til medlemsmødet søndag den 28. november 2004, kl. 14:00 i Valby Antal deltagere: Navn: Telefon: Sendes til Erik Marcussen - adresse på næste side... 3

4 - har som navnet siger den helt individuelle rejse som speciale, både for den enkelte og for grupper. Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det tidligere Dansk Vestindien. Ring til HEIDI CHRISTIANSEN Lyngsø allé 3c - DK-2970 Hørsholm Telefon Fax (Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026) Porto kr. 4,50 til Erik Marcussen Græsager Kokkedal 4

5 Et opråb fra bladet nye redaktør! Det er en svær opgave at skulle overtage jobbet som redaktør af vort medlemsblad efter en journalist af format som Ole Bidstrup. Bestyrelsen og jeg vil gøre vort bedste for fortsat at kunne producere medlemsbladene så gode og indholdsrige som muligt. Det vil hjælpe os meget hvis foreningens medlemmer vil hjælpe med at skaffe relevant stof i form af for eksempel slægtsforhold til øerne, rejseoplevelser ved besøg på øerne, historiske informationer eller f. eks. madopskrifter med vestindisk tilsnit. Jeg føler også trang til at takke de mange medlemmer som allerede har bidraget med billeder og artikler til dette og de foregående blade. TAK. Alle bidrag modtages med kyshånd, så hold jer endelig ikke tilbage! Farmer s pond An old farmer in Kansas had owned a large farm for several years. He had a large pond in the back, fixed up nice, picnic tables, horseshoe courts, and some apple and peach trees. The pond was properly shaped and fixed up for swimming when it was built. One evening the old farmer decided to go down to the pond, as he hadn t been there for a while, and look it over. He grabbed a five gallon bucket to bring back some fruit. As he neared the pond, he heard voices shouting and laughing with glee. As he came closer he saw it was a bunch of young women skinny-dipping in his pond. He made the women aware of his presence and they all went to the deep end of the pond. One of the women shouted to him, We re not coming out until you leave! The old man frowned, I didn t come down here to watch you ladies swim naked or make you get out of the pond naked. Holding the bucket up he said, I m here to feed the alligator. Finn Ferrall. Moral: Old age and cunning will triumph over youth and enthusiasm every time. Finn Ferrall. 5

6 Referat af Dansk Vestindisk Selskabs generalforsamling Her følger et sammendrag af referatet af den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2004 i Valby Medborgerhus. Ca. 40 medlemmer deltog. Formandens beretning Efter de indledende procedurer, hvor advokat Ole Schultz blev valgt til dirigent, indledte formanden, Anne Walbom, sin beretning med at fortælle om, hvordan hun oplevede at blive nyvalgt til bestyrelsen og samme aften overtalt til at tage ansvaret som selskabets formand. Anne fik indtryk af, at formandens vigtigste opgave er at stille sig op og tale ved passende lejligheder (undertiden på engelsk). Og med en erfaren bestyrelse og et velfungerende mødeudvalg kunne det jo ikke gå helt galt. Anne fortsatte med at berette om årets begivenheder. Bestyrelsen havde holdt 6 møder. For formanden var en del tid gået med henvendelser udefra, fra journalister, skoler og private, som ønskede råd og oplysninger om øerne, inden de skulle derud. Det blev nævnt, at Endrupskolen i Nordsjælland skulle holde temauge om De Vestindiske Øer. De har købt mange af vore bøger og bedt Camilla Jensen og Anne Walbom om at holde foredrag. Generelt kan man mærke, at det er blevet nemmere at komme ud til øerne med Torben Eirbys charterrejser. Også sidste års julekalender på DR var med til at rette fokus på de vestindiske øer. Da den umiddelbare fremtid står i festivalens tegn, venter bestyrelsen med at fremkomme med fremtidsvisioner om kommende nye tiltag for vores forening. Arbejdsmæssigt er festivalen jo en krævende opgave. Og for at vi ikke skal drukne i arbejde, og for at festivalen endnu engang skal blive en succes, så sluttede formanden med at appellere til vore medlemmers goodwill i forbindelse med den kommende festival. Kulturhistorisk udvalg Udvalgets formand, Louise Steensgaard Sebro, berettede, at udvalget i årets løb havde holdt 5 møder. Arbejdet har været koncentreret om bøger og udstillinger, ikke mindst arbejdet med at udgive bogen om orlogsfartøjet Valkyriens togt i To historiestuderende er sat til at skrive bogen, som ser ud til at blive spændende. Den kommer til at fortælle om livet om bord, om mødet med den lokale befolkning, om politiske spørgsmål m.m. Der er søgt om økonomisk støtte fra forskellige fonde. Indtil nu har man fået tilsagn om støtte på kr. Derudover et beløb fra kulturpuljen i Dansk Vestindisk Selskab, som i øvrigt har garanteret udgivelsen. For nylig har Poul Kristensens Forlag meddelt, at man gerne vil være med til at udgive bogen. Bogen om skolevæsenet i Dansk Vestindien, der skulle være udkommet for et par år siden, ligger stadig på forlaget. Men den kommer ud! Endelig nævnte Louise, at udvalget har været i kontakt med Randers Regnskov, som har bedt os om at medvirke ved en 6

7 kommende udstilling. Finn Bagger spurgte, om udvalgets navn rettelig er Kulturudvalget eller Kulturhistorisk Udvalg. Det blev konkluderet, at det sidste er det rigtige. Festivaludvalget 5 møder i udvalget var det blevet til i løbet af året, fortalte Festivaludvalgets formand, Walther Damgaard. Herefter berettede Walther om planerne for Festival Der er lavet en køreplan, og udvalget er i gang med at søge fondsstøtte. I maj blev invitationerne sendt til vore venner på øerne med forslag om afholdelse af Festival 2005 i ugerne 30 og 31 - det er fra den 23. juli til den 7. august. Begge foreninger på øerne har accepteret tidspunktet, så det ligger nu fast. Gæsternes rejserute og dermed ankomsttidspunkterne ligger ikke helt fast endnu. I den første uge, dvs. indtil fredag, skal gæsterne til Jylland-Fyn. For transporten til og fra Jylland-Fyn arbejdes der med 2 muligheder, enten et særtog frem og tilbage til Jylland - eller fly direkte til Billund Lufthavn og så tog fra Jylland tilbage til København om fredagen. Aktivitetsplanerne for besøget i Jylland og på Fyn er overladt til de grupper, der blev dannet på mødet i Horsens. For København er aktiviteterne delvist fastlagt. Et besøg på Ven er et af målene, og et besøg i Køge er også lagt ind i planerne. Hen imod 100 vestindere er interesseret i at deltage i festivalen. Af dem har vi modtaget navne på godt 80. Det er mere, end vi kan klare. Håndteringen af dette problem har været drøftet med formænd og festivaludvalg på øerne, senest med de to formænd, som Walther havde gode samtaler med under sit nylige besøg i Vestindien. Værter indkaldes i næste nummer af medlemsbladet. Mødeudvalget Fra mødeudvalget kunne Marianne Gall berette om årets 5 medlemsmøder, de fire i Valby og ét i Horsens. Den 23. november 2003 fortalte Niklas Thode Jensen om slavernes sundhed og sundhedssystemet i Dansk Vestindien Bagefter blev der vist en af selskabets gamle film, i en overspillet udgave. Den 18. januar 2004 holdt Per Nielsen foredrag om familien von Scholten i Vestindien i årene , og endnu en af de gamle film blev vist. Den 19. marts 2004 underholdt James Thompson med beretninger om sin farfar Den mørke restauratør, hvorefter Anne Walbom fortalte om sine 75 Vestindiske Vinterdage. Det seneste møde i Valby var den 24. september Hvorfor de Vestindiske Øer havde Esmé Baltzer kaldt sit foredrag om sine tætte forbindelser til øerne. Derudover fortalte tre historikere, Svend Holsøe, Poul Olsen og George Tyson, efterfølgende om The St. Croix African Roots Project. Et nyt og enestående værktøj i forbindelse med slægtsforskning. Dagen efter, den 25. september 2004 var der møde i Horsens. Her fortalte Anne Walbom igen om sine 75 Vestindiske Vinterdage, og man drøftede planerne for Festival 2005 i Danmark. Marianne Gall sluttede med at takke alle, der havde deltaget i og hjulpet til på medlemsmøderne, og opfordrede til, at man overholder tidsfristerne for tilmelding til møderne. 7

8 På næste møde i november vil to arkitekter, Kjeld de Fine Licht og Thorkel Dahl, som i 1960 erne lavede opmålinger i Vestindien, fortælle om deres opmålinger, om deres ny bog og om deres indtryk og oplevelser under et nyligt besøg i Vestindien. Da de er gode fortællere, bliver det sikkert et spændende møde. Medlemsbladet Erik Marcussen orienterede om, at Allan Bech Clemmensen på grund af sin jobsituation ikke har haft den fornødne tid til at hellige sig hvervet som formand for bladudvalget. Derfor har andre i bestyrelsen måttet tage sig af bladet, og det har været et stort arbejde at løfte arven efter Ole Bidstrup. Senest har Finn Ferrall accepteret at tage sig af bladet. På grund af portostøttens mere eller mindre bortfald opfordrede Erik Marcussen medlemmerne til at tilkendegive, hvis de ønsker medlemsbladet tilsendt elektronisk i stedet for via postvæsenet. Det vil spare selskabet for en del udgifter. Det gælder ikke mindst de udenlandske abonnenter, da portostøtten helt falder bort for udenlandske forsendelser. Medlemssekretariatet Erik Marcussen kunne oplyse, at selskabet nu har 339 aktive og 10 potentielle medlemmer, hvilket er en mindre fremgang. Så medlemssituationen ser stabil ud. Den største udfordring for medlemssekretariatet er at få opkrævet medlemskontingentet. Alt for mange medlemmer må rykkes for betalingen. Anna Lykke Jensen spurgte, om opkrævningen ikke kunne ske via PBS? Erik Marcussen mente, at det på grund af gebyrer nok ville være en for dyr løsning. Arkivet Jens Benoni Willumsen fortalte om selskabets arkiv i Ny Kongensgade 9 i det indre København, hvor vi i 2002 fik stillet et kælderlokale til rådighed af et af vore medlemmer, Hans Probst. Hertil flyttede vi alle vore foreningsarkivalier, bogsamlingen og hele boglageret, som tidligere havde ligget i et rum på Kronborg. Alle papirer, medlemsblade og billeder er nu ved at blive ordnet, registreret og pakket ned i arkivkasser. I arkivet ligger også de fleste af de gaver, såsom ure, platter og flag, som selskabet gennem årene har modtaget fra vore venner i Vestindien. Og der ligger også restlagre af de askebægre og andre småting, som vi har haft med til Vestindien som værtsgaver. Det blev nævnt, at flere af selskabets papirer og fotografier er afleveret til Rigsarkivet. Det gælder både ældre og nyere effekter. Regnskab og budget Kasserer Erik Marcussen konkluderede, at det samlede resultat for regnskabsåret ser godt ud. Medlemstallet er stabilt, med heraf følgende stabil kontingentindbetaling, og udgifterne er under kontrol / faldende, bl.a. som følge af, at der nu kun udsendes 4 medlemsblade årligt. Resultatet af den ordinære drift i selskabet er således forøget til knap kr. Festivalregnskabet kan fremvise et driftsoverskud på kr., stammende fra det særlige festivalkontingent på 50 kr. pr. husstand. Dertil kommer renter og kursgevinster på i alt kr. Kulturudvalgets og mødeudvalgets 8

9 driftsresultater ligger tæt på nul. Selskabets samlede balance er øget med kr. i det forløbne regnskabsår. Størstedelen er opnået ved omlægning af selskabets obligationsbeholdning, der nu er på kr. Festivalformuen er nu bragt op over de kr., som hele tiden har været målet for selskabet. Kulturudvalgets formue er tilsvarende lidt over kr. Der er udarbejdet et forholdsvis forsigtigt budget for det kommende år med forslag om uændret kontingent, dvs. 250 kr. pr. husstand, fordelt med 200 kr. til selskabet og 50 kr. pr. husstand til retablering af festivalformuen. Regnskab og kontingent blev godkendt uden bemærkninger. Valg til bestyrelsen Jens Benoni Willumsen ønskede ikke genvalg, og Allan Bech Clemmensen ønskede at udtræde i utide på grund af sin jobsituation. På denne baggrund blev Marianne Gall og Jonna Skourup Christensen genvalgt og Finn Bagger og Anna Lykke Jensen nyvalgt til bestyrelsen. Valg af revisorer og suppleant Revisor Flemming Bergqvist blev genvalgt, og den hidtidige revisorsuppleant Per Dahl blev nyvalgt som den anden revisor. Henrik Teileskov blev valgt som ny revisorsuppleant. Eventuelt På bestyrelsens vegne takkede Anne Walbom Jens Benoni Willumsen for samarbejdet i bestyrelsen, og i særdeleshed for indsatsen som bestyrelsens sekretær. Jens takkede for nogle dejlige år i bestyrelsen og lovede fortsat at hjælpe til med forskellige småopgaver (arkivet, sammendrag af avisartikler m.m.). Til slut takkede Anne Walbom dirigenten Ole Schultz for veludført gerning - endnu en gang, hvorefter denne erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Jens Benoni Willumsen, referent Hjælp fra øerne Som konsekvens af de forøgede udgifter til postvæsenet for at få sendt vore blade ud til medlemmer og øvrige interesserede har vi som bekendt taget initiativ til at få flere til at modtage bladet elektronisk. Det har heldigvis givet et godt resultat. Når vi sender blade til øerne kan vi ikke få del i den (beskedne) bladpulje, der blev oprettet i forbindelse med bortfaldet af portostøtten. Så derfor er det ekstra dyrt at sende bladet til øerne. Men det vil vi samtidig gerne fortsætte med. Derfor vakte det glæde i Kasserens lille hjem, da der tikkede en mail ind fra Elisabeth Pedersen, hvor hun tilbød at vi blot kunne sende en pakke blade til hende, så ville hun agere postbud på øerne. Kære Elisabeth, det var et godt initiativ og det siger vi tak for. Erik Marcussen 9

10 Vestindiens flora 3.del - af Jette Säbel Området er utrolig frugtbart med mange planter og træer, både de rent dekorative og så de nyttige, nogle af disse er allerede omtalt i de to forrige artikler her i bladet og i nærværende artikel vil jeg omtale nogle af de frugter, man kan se i supermarkeder og på frugt og grønt markeder i området, hvoraf nogle er kendt overalt på kloden, og andre kun kendes lokalt og derfor ikke har et dansk navn.. Sapodilla: Er på størrelse med et æble og har beige til lys brunt skind. Den er fyldt med små, skinnende frø, som ikke er spiselige. Kan bruges i desserter og sammen med andre frugter i frugtsalat. Soursop: er en stor uregelmæssig, grøn, nopret frugt med form som en kæmpe kogle, den vejer ofte flere kilo. Det er ikke så tit, at den spises rå, den bruges mest som smagstilsætning til f.eks. is eller tropiske frugtdrikke. Ugli Fruit: (også kaldet Uniq Fruit) ligner en grim grapefrugt med en lys grøn eller orangefarvet skal, som er nem at pille af. Størrelsen varierer mellem størrelsen som en appelsin og størrelsen på en stor grapefrugt. Den er meget saftig og spises på samme måde som en appelsin eller grapefrugt. Sugar Apple: har en hård mørkegrøn skal, som er nem at få hul på, når frugten først er moden. Den er en meget populær spise, da den er utrolig sød og velsmagende. Den spises bedst med ske og ligesom hos sapodilla en er frugtkødet fyldt med frø, som ikke er spiselige. Christophene: er en pæreformet, grøn frugt (i familie med græskar), som oprindelig stammer fra Mexico. Den kan både spises rå og tilberedt, smagen kan sammenlignes lidt med courgettens, den er sprød og saftig og med en lidt nøddeagtig smag. Den kan ligesom courgetten ud- 10

11 hules og derefter fyldes med forskelligt fyld såsom kød, ost, løg urter og derefter bages i ovnen. Dasheen: er en plante, der kan blive op til 1 ½ til 2 meter i højden. Dens store, smukke pileformede blade, som bliver kaldt elefantører, kan sammenlignes med spinat. De spæde blade bruges i sup-pe, og knoldene, som ligner og er på størrelse med kartofler, koges, steges eller bages og bruges i lighed med kartofler som tilbehør til varme retter. Jette Säbel Hotel King Christian, Queen Louise s Lounge Som formentlig mange af medlemmerne allerede har observeret har Hotel King Christian i foråret fået ny ejer, tilmed en dansker, idet Hans Probst, København har købt hotellet. Hans Probst ejer flere ejendomme i København og har været så venlig at stille et kælderlokale i Ny Kongensgade vederlagsfrit til rådighed for foreningen til vort arkiv. I løbet af året er hotellet på flere områder blevet renoveret. Der er kommet en dejlig vestibule med internetadgang for gæsterne, og så er man gået i gang med at få den gamle Chart House restaurant gjort i stand. Den fik en temmelig hård medfart af orkanen Marilyn i 1995, og har siden ligget som ruin. Baren er færdig, og hotellet har netop fået sin spiritusbevilling, så det var med stor fornøjelse, at jeg sammen med familien kunne være med ved receptionen og åbningen af Queen Louise s Lounge den 21. oktober. Her deltog ud over de indbudte hotelgæster også Hans Probst og frue samt datteren Anne, der som arkitekt har stærkt involveret i restaureringen. Resten af restauranten forventes åbnet senere på året, så man atter kan sidde og nyde både maden og udsigten til Fort Christiansværn og vejerboden. Walther Damgaard 11

12 Forsinket bryllupsrejse Jeg har lyst til at fortælle lidt om Walthers og mit 4. besøg på de Vestindiske Øer. Vi ville fejre vores rubinbryllup, så vi inviterede vores datter, søn, svigerdatter og 2 børnebørn med fordi vi syntes, at de også skulle opleve de øer, som vi er så begejstrede for. Vi valgte en tur med Dansk Vestindienrejser, det tager kun 9 timer, så lander man på St. Croix. Det er dejligt i stedet for at skulle mellemlande et sted i USA og have en overnatning. Vi startede på St. Thomas den første uge, da vi af egen erfaring ved, at der ind imellem kan være lidt trafikale problemer mellem øerne. På St. Thomas boede vi på hotel Holiday Inn, et godt hotel, centralt beliggende, med udsigt over havnefronten og en swimmingpool, som vore børnebørn benyttede flittigt. Kenneth, som vi kender gennem vore tidligere besøg med foreningen på St. Thomas, kørte for os et par dage, så familien kunne opleve øen, bade og snorkle ved de skønne strande. Efter en uge fløj vi tilbage til St. Croix, hvor vi boede på King Christian, som nu er dansk ejet af Hans Probst, et godt familiehotel. Der er en lille morgenbuffet, men ingen restauration endnu, den er ved at blive renoveret. Men baren åbnede medens vi var der og den bliver sammen med morgenbuffeten passet af Marina, en sød, smilende og charmerende dame med hat og støvler. På St. Croix tog vi en tur med Sweeny i den nye safaribus og lyttede til musikken fra Nissernes ø. Det blev også til et gensyn med vennerne fra foreningen på St. Croix. Det var hyggeligt at mødes med dem og nu glæder vi os til at gense mange af dem til næste sommer, når de kommer her. Desværre mødte vi ikke de tre unge murerlærlinge, som i forsommeren boede hos os nogle dage. Efter 14 dejlige dage sammen med familien vendte vi hjem igen, og efter bare 9 timers flyvning var vi atter i Danmark. Det var herligt og kan varmt anbefales. Kirsten Damgaard 12

13 Medlemsmødet i Horsens i september 37 af vore jyske og fynske medlemmer mødtes kl. 14 i Horsens Firmaidræts lokaler den sidste lørdag i september. Det blev en god og hyggelig eftermiddag. Bestyrelsen var repræsenteret ved Anne Walbom, Walther Damgaard, Henning Melchior og Jens Benoni Willumsen. Anne Walbom indledte med at fortælle om sit seneste ophold på St. Croix og St. John, fra november 2003 til januar Anne berettede om Thanksgiving, om julen og karnevallet på St. Croix og om møder i Friends of Denmark på St. Thomas og St. Croix. Hun fortalte om forskelle mellem de tre øer og gjorde status over deres økonomiske udvikling, som er temmelig forskellig, når man sammenligner de tre øer. Efter kaffen og ostemaden gik man over til at snakke om Festival 2005, hvor den første uge (fra 23. eller 24. juli til 29. juli) bliver med privat indkvartering hos medlemmer i Jylland og på Fyn. Der er inviteret i alt 60 gæster fra øerne. Dertil kommer, at guvernør Charles W. Turnbull har udtrykt ønske om også at deltage. Walther Damgaard fortalte, at DVS vil betale gæsternes transport mellem landsdelene. I den forbindelse arbejder festivaludvalget på at få et særtog til at køre gæsterne mellem København og Jylland. Om det lykkes, vides endnu ikke. Alternative muligheder blev drøftet, bl.a. den mulighed at gæsterne bestiller flybilletter med Billund som slutdestination på udrejsen og København som udgangspunkt for hjemrejsen. Det blev stillet i udsigt, at DVS giver kr. i tilskud pr. gæst til de lokale fællesarrangementer i provinsen. Derudover kan man forestille sig, at lokale fonde vil støtte de lokale grupper. Bestyrelsen vil tage sig af ansøgninger til landsdækkende fonde. Alle værter i provinsen vil blive inviteret til at deltage i afskedsfesten i København, enten gratis eller til favørpris. Der blev givet tilsagn fra en række tilstedeværende om at være tovholdere for de lokale arrangementer i Jylland og på Fyn. Man enedes om Birgit Rothmann Nielsen for Midtjylland, Louise Kjær og 13

14 Helle Christensen for Fyn og Trekantområdet, Bodil og Jon Widarsson for Nordjylland, Edith Køster for Østjylland og Poul Madsen for Sydvestjylland. Der blev udtrykt ønske om, at tovholderne får tilsendt en liste over de medlemmer, som bor i deres område. Det vil festivaludvalget forsøge at opfylde. Under og efter mødet var der et godt salg af selskabets bøger og af det resterende oplag af vestindiske julemærker fra årene 1987 til Sarah Petersson fortalte, at overskuddet fra salget af julemærkerne går til bl.a. Dronning Louises Børnehjem i Frederiksted. Jens Benoni Willumsen Spændende samarbejde mellem øerne og Danmark I februar blev der indgået en spændende aftale mellem øernes universitet og Københavns Universitet. Aftalen går på ud på at fremme samarbejde og udveksling mellem universiteterne på en række nærmere definerede områder. Det drejer sig bl.a. om styrkelse af individuelle og kollektive programmer, der sigter mod at fremme forståelsen af liigheder og forskelle mellem parterne, på områder som geografi, kultur, handel mm. Aftalen indebærer bl.a. at de respektive universiteter stiller ressourcer til rådighed, fremmer udvekslingsaftaler, etablerer sprog-forberedelsesstudier. Aftalen blev fra Københavns Universitets side underskrevet af rektor, Linda Nielsen. Foreløbig løber aftalen i 5 år. Klimaundersøgelser i Vestindien Da vi blev bekendt med aftalen mellem øernes universiteter blev vi også bekendt med et andet samarbejdsprojekt, mellem Nord og Syd. I slutningen af 2003 fuldførte et hold videnskabsmænd fra Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) og fra Göteborg Universitet et studie af forne tiders globale klima. Ekspeditionen blev dog udsat for lidt af hvert: Først tilbageholdt toldmyndighederne på Puerto Rico ekspeditionens videnskabelige udstyr i 3 dage. Oveni kom der så voldsomme nedbør. Holdet afvidenskabsmænd blev ledet af Dr. Anton Kuijpers fra GEUS, se-kunderet af Dr. Björn Malmgren fra Göteborg. Det lykkedes dem at ind-samle en lang række spændende prøver fra den karibiske havbund - alt sammen prøver, der skal medvirke til at skabe klarhed over, hvordan tidli-gere tiders klima har set ud. Og som et biprodukt af denne ekspedition blev den andetsteds omtalte samarbejdsrelation mellem universiteterne på øerne, hhv. i København, indgået. En aftale, der lover godt for fremtiden - men det håver vi at kunne vende tilbage til senere - enten her i bladet eller på et medlemsmøde. Erik Marcussen Erik Marcussen 14

15 Fes estiv tival 2005 Tilmeldingsskema for værter m.fl. - send det snarest og helst senest 15. december De næste 2 sider er et tilmeldingsskema til Festival Det ene eksemplar er til eget brug, det andet beder vi om at få retur til Festivaludvalget i udfyldt stand og meget gerne før 15. december Første del af Festival en er planlagt til at finde sted vest for Storebælt. Det har været et ønske fra vore gæster at vi gør ligesom sidst, så de ser mere af Danmark end blot København. Vi håber på at få rigtig mange værtstilsagn, ikke mindst fra værter fra Jylland og Fyn. Sagen er den, at der har været endog meget stor interesse for at deltage i Festival 2005: Tæt ved 100 vestindere har udtrykt interesse for at deltage. Fra foreningens side har vi givet udtryk for at kunne modtage 60 gæster, men kan vi finde værtskaber til flere, vil vi gerne modtage lidt flere, men vi kan ikke klare 100 gæster. Som det fremgår af skemaet kan man have gæster i 2 perioder: - Lørdag den til fredag den Fredag den 29.7 til søndag den eller i begge perioder Kan man ikke tilbyde værtsskab, men kan tilbyde transport, holde et selskab eller på anden måde bistå til en vellykket afvikling af Festival 2005, så udfyld også skemaet og send det til Festivaludvalget. Kan man være værtsfamilie for gæster indkvarteret på hotel og sørge for transport og socialt samvær kan det evt. også være af interesse. DVS-medlemmer, der har deltaget i en festivalrejse til øerne ved, hvor meget værterne derude gør for os. Lad os være lige så gode og omsorgsfulde. Der kommer forhåbentligt også en festival i marts/april 2007 i Vestindien. Husk derfor, at alle, der melder sig som vært har fortrinsret til denne rejse til øerne også selvom de skulle være så uheldige ikke at få en gæst fra Vestindien i Vi beder jer om at udfylde skemaet efter bedste evne med så udførlige oplysninger om hobbies, specielle interesser, allergier o.s.v., så vi kan finde frem til de rigtige kombinationer af gæster og værter. Det udfyldte skema bedes returneret til Festivaludvalget, c/o Walther Damgaard, Blegdammen 30, 4600 Køge. Som sagt, meget gerne inden 15. december Spørgsmål vil vi besvare efter bedste evne kontakt evt. Festivaludvalgets formand (Walther Damgaard, tlf bedst efter eller week-end) eller et af udvalgets øvrige medlemmer. Navn og telefonnummer findes andetsteds i bladet. Walther Damgaard 15

16 Fes estiv tival 2005 Tilmeldingsskema for værter m.fl. - send det snarest og helst senest 15. december Navn Gade Postnr By Tlf. / fax / Jeg/vi tilbyder at huse (antal) gæster i perioden 23/7-29/7 29/7-7/8 Helst Ægtepar Hele perioden dame(r) Jeg/vi er selv herre(r) dame/herre barn/børn yngre midaldrende ældre Gæsters alder Underordnet som mig/os For at kombinere gæster og værter bedst muligt er det vigtigt at kende til særlige forhold Er vegetarianer er ikke-ryger er ryger har husdyr er allergisk Egne hovedinteresser: Yderligere oplysninger kan skrives på næste side eller på et vedlagt ark Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI, bedes fortælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer. Skriv hvem og periode Jeg har planer om at arrangere et party Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil, med plads til personer. 16

17 Fes estiv tival 2005 Tilmeldingsskema for værter m.fl. - send det snarest og helst senest 15. december Navn Gade Postnr By Tlf. / fax / Jeg/vi tilbyder at huse (antal) gæster i perioden Helst Ægtepar Jeg/vi er selv dame(r) yngre herre(r) midaldrende dame/herre ældre barn/børn 23/7-29/7 29/7-7/8 Hele perioden Gæsters alder Underordnet som mig/os For at kombinere gæster og værter bedst muligt er det vigtigt at kende til særlige forhold Er vegetarianer er ikke-ryger er ryger har husdyr er allergisk Egne hovedinteresser: Yderligere oplysninger kan skrives på næste side eller på et vedlagt ark Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI, bedes fortælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer. Skriv hvem og periode Jeg har planer om at arrangere et party Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil, med plads til personer. 17

18 Uddybende bemærkninger: Side klippes ud eller kopieres og sendes til WaltherDamgaard, Blegdammen 30, 4600 Køge. Helst inden 15. december

19 Filmen fra 1919 om familien Lachmann på St. Croix nu på video og DVD Danskernes Egen Historie er titlen på en ny serie af 8 regionale DVD er. De udgives også på video. Danskernes Egen Historie handler om hverdagslivet i Danmark fra 1900 og frem til 1980 om de nære og lokale begivenheder og historier, der har optaget os alle, og som har betydning for den måde, vi lever på i dag. Serien bygger udelukkende på en lang række gamle dokumentariske filmoptagelser, der er indsamlet fra privat side og fra landets mere end 450 lokalhistoriske arkiver. På alle 8 DVD er og videoer findes som bonusfilm et 6 minutter langt klip af familien Lachmanns gamle smalfilm fra Det er den film, der også er vist brudstykker af på TV. Der er i den ny udgivelse indtalt beskrivelser af St. Croix og dens befolkning, sådan som en dansk gendarm oplevede den i 1912, og som journalisten Henrik Cavling oplevede den omkring Derudover er der indtalt kommentarer til, hvad filmen viser, med forklaringer om forholdene på øen dengang. Med vores kendskab til øerne og deres historie er disse forklaringer nok ikke helt korrekte. flyttede til sukkerplantagen Bethlehem på St. Croix omkring århundredskiftet. Carls onkel havde erfaring med sukkerproduktion og sad i en kommission, der skulle forsøge at gøre øerne rentable. Derfor blev Carl sendt derover. Han lagde mange kræfter i at modernisere sukkerproduktionen. Traktorer og andre maskiner blev taget i brug, men kun et enkelt år gav plantagen overskud. På filmen ser man, hvordan sukkerrørene plantes og høstes, man ser maskineriet, og man får indimellem optagelser af den sorte befolkning. Familien Lachmann flyttede tilbage til Danmark i 1912, hvor en bestyrer overtog ledelsen af sukkerplantagen. Men i 1919 vendte familien tilbage for en kortere periode, og det er fra det år filmen stammer. Foruden optagelserne af sukkerproduktionen ser man glimt fra familien Lachmanns dagligdag hjemme i haven og fra deres strandture i automobil. Først i 1930 erne afhænder Lachmann familien sukkerplantagen Bethlehem. Siden har filmen ligget hengemt på et loft, indtil den for ganske nylig blev draget frem af glemselen til stor mediebevågenhed og nu til salg overalt i landet, hos boghandlere og kædeforretninger. Flere oplysninger om serien kan ses på Jens Benoni Willumsen. Filmen giver trods dens spilletid på kun 6 minutter et varieret og spændende indtryk af livet på øen dengang. Carl Lachmann og hans hustru Henriette 19

20 Dansk vestindisk bankekød En dansk klassiker udsat for caribisk krydring. Kartoffelmosen kogt med Fennikel og æbler får en fin syrlig smag med toner af lakrids. Til 4 personer 400 g oksekød i tynde skiver f.eks bov eller tykkam 2 spsk. olie 3 store løg i både 2 tsk. frisktkværnet sort peber 4 stænger bladselleri i tykke skiver 2 tsk. stødt allehånde 3 fed hakket hvidløg 2 tsk. stødt korianderfrø 1 hakket grøn chilli 2 tsk. tørret timian ½ liter vand 2 tsk. salt (evt. ½ vand og ½ mørk øl) 2 spsk. Hvedemel 2 laurbærblade Servér med: Kartoffelmos med fennikel og æble 1 fennikel i tern 600 g bagekartoffel i kvarte, fx Estima 1 spsk. olie 1 stort syrligt æble skrællet og i både, fx Mutzu 3 dl mælk ½ bdt. finthakket persille Sautér fennikel i olie 2-3 min. I en stor gryde, vend æblerne i og sautér yderligere 1 min. Tilsæt kartoflerne og hæld vand ved til det dækker. Kog for svag varme til kartoflerne er helt møre, ca. 30 min. Hæld vandet fra og damp kartoflerne tørre på eftervarme. Varm mælken op med persille. Pisk kartoflerne til mos, pisk den varme mælk i og smag til med salt og peber. Bank kødskiverne, fx med den flade side af en køkkenkniv. Bland salt og krydderier på en tallerken og vend herefter i mel og steg det i olie i en stor stegegryde på begge sider til kødet har taget lidt farve ca. 2 min. på hver side. Steg det evt. af et par omgange. Læg alt kødet i gryden og vend løg, bladselleri, hvidløg, chilli og laurbærblade i. Hæld vand og evt. øl ved og læg låg på. Lad retten simre for svag varme til kødet er helt mørt, ca. 1 time. Velbekomme. 20

21 Oplysninger om de danske gendarmer efterlyses Fra Betsy Rezende, bibliotekar på St. Croix, har vi modtaget følgende: The Library Committee of the St. Croix Landmarks Society (på Whim) er ved at forberede endnu en workshop i slægtsforskning, denne gang med fokus på lokale efterkommerne af de danske gendarmer, der gjorde tjeneste på de dansk vestindiske øer fra 1907 til gendarmerne, om deres ophold og indtryk af øerne under opholdet derude - meget gerne i engelsk oversættelse. Endelig er man interesseret i postkort og fotografier af gendarmerne samt kopier af dagbogsoptegnelser og breve til og fra disse mænd. Hvis nogen kan hjælpe Betsy Rezende med oplysninger eller materiale, vil hun meget gerne høre fra vedkommende. Man kan sende besked og oplysninger til St. Croix Landmarks Society s adresse: Mon ikke vi i foreningen har medlemmer, som er efterkommere af gendarmer? Betsy Rezende Mon det er svaret på denne efterlysning, Anne og George leder efter? Workshoppen skal afholdes i efteråret Her vil der blive arbejdet med alle slags oplysninger, som kan knyttes til de danske gendarmer. Derfor efterlyses informationer om gendarmers liv i Danmark før og efter tjenesten på øerne. Desuden ønskes fortællinger og anekdoter om 21

22 Hugo Larsens hjørne 4. del - af Jan Tuxen Sukkerkogere, St. Croix Hugo Larsen forlader som nævnt St. Thomas i august 1907 efter 3½ år i Dansk Vestindien. Han har kun meget sporadisk haft forbindelse med hjemlandet. Brevskrivning er jo ikke hans stærke side og bliver det aldrig. Selv karrieren derhjemme har han stort set glemt. Kun i 1907 sender han et enkelt billede hjem til Charlottenborgs Forårsudstilling. Han har selvfølgelig fået efterretninger, når der kom skib fra Danmark, men der er langt til storbyen, både geografisk og kulturelt. Hugo Larsen er stort set uforberedt på, hvad der venter ham derhjemme. I det tidlige efterår 1907 står han atter i København, denne gang med en stor bagage af glimrende billeder fra Dansk Vestindien. Nu skal der udstilles! Der er længe til Charlottenborgs Forårsudstilling, og i stedet vælger han at udstille på Kunstnernes Efterårsudstilling. Ikke et eller to billeder. Nej, 35 af de bedste malerier fra hans 3½ år lange ophold i troperne. En samling, som han med rette kan være stolt af. Men livet i København var gået videre, siden han var rejst. Den interesse for Dansk Vestindien, som var blusset op først i århundredet, dampede hurtigt af igen. Kun få gad nu beskæftige sig med den besværlige koloni, som dels kostede penge og samtidig tillod sig at kræve store reformer. Og hvem havde egentlig hørt om kunstmaleren Hugo Larsen? Var han ikke forsvundet for længe siden? Og var det forresten ikke noget impressionistisk klatmaleri, som han nu var kommet hjem med? Til sidst vinder hjemveen dog over tropekoloniernes fristelser. Hugo Larsen er trods alt Københavner med stort K, og på det seneste har han været så heldig med sit salg, at han nu kan betale billetten hjem. Udkast til Dansk Westindisk Platte. 22

23 Man kan levende forestille sig det chok, som Hugo Larsen fik. Den udstilling, som skulle have været hans livs vigtigste, gik stort set upåagtet hen. Ved at vise alle sine bedste vestindiske billeder på Kunstnernes Efterårsudstilling gik han samtidig glip af muligheden for at vise dem på Charlottenborgs Forårsudstilling. En taktisk brøler, som indirekte medvirkede til det definitive brud med Charlottenborg otte år senere. Hugo Larsen fik en depression og trak sig ind i sig selv. Den inspiration, som tropelyset og ikke mindst livet og naturen i kolonierne havde givet ham, var forsvundet og viste sig siden kun i korte glimt. Kunstnerisk faldt han tilbage i en akademisk tradition, som ganske vist var vellidt i tiden, men ikke just befordrende for Hugo Larsens kunst. Han var en dygtig portrætmaler, og denne side af hans talent kom til at forsørge ham i den såkaldte herregårdsperiode, hvor han turnerede mellem en række af de danske herregårde og portrætterede ejerne og deres familier. Salutten fra batteriet i Charlotte Amalie. Med denne artikel er det vist på tide, at Hugo Larsens Hjørne takker af for denne omgang. Der er mange - i mine øjne interessante - emner, som vi ikke har været inde på, og nogle, som vi kan gå mere i detaljer med. Men det kan vi jo vende tilbage til på et senere tidspunkt, hvis andre også viser interesse. Jan Tuxen Men Hugo Larsen glemte ikke sine år i Dansk Vestindien. Han kom aldrig tilbage, men mindedes altid denne periode som den lykkeligste i sit liv. I sin kunst vendte han ofte tilbage til sin vestindiske motivkreds. Han udførte f.eks. de anskuelsesbilleder, som har været vist i en tidligere artikel, i Også de billeder, som vises i denne artikel, er udført efter hans hjemkomst. Billedet fra batteriet i Charlotte Amalie, som angiveligt viser salutten ved Christian IX s sidste fødselsdag, er endda dateret så sent som

24 Fra St. Croix til San Francisco Af Jørgen O. Bjerregaard For tiden er jeg i gang med et flerbindsværk, Fjernt fra Danmark Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika af Axel Felix. Han skriver om sit ophold i USA i midten af 1800-tallet. Forleden aften var jeg kommet til et afsnit med overtitlen California Feberen. I dette afsnit skriver Axel Felix om danskere, der lod sig lokke til det nye land mod vest. Navnet Leudesdorff og St. Croix skærpede min opmærksomhed. Axel Felix skriver: Ved samme lejlighed vil jeg omtale en anden dansker, der også kan takke de californiske guldminer for en ikke ubetydelig formue. Købmand Leudesdorff, som var født på St. Croix, den danske koloni i Vestindien, havde i 1844 nedsat sig som købmand i San Francisco, hvor han det følgende år blev udnævnt til konsul for De forenede Stater. San Francisco var dengang en lille by, selv om den i mange år havde været tilflugtssted for hvalfangere, kystskippere og flere nationers orlogsfartøjer, som provianterede her på deres lange krydstogter over Stillehavet. Leudesforff var en ung, dristig mand, som opkøbte mange grunde i selve byen og omegnen. Men samme år som guldet blev fundet på Sutter s ejendom, kaldet Nueva Helvetia (Det nye Schweiz), døde imidlertid Leudesdorff almindeligt beklaget og savnet på grund af sin åbne og oprigtige karakter og sit elskværdige væsen. Netop da lå der et amerikansk orlogsfartøj i San Franciscos havn. Næstkommanderende var en snu og foretagsom yankee, kaptajn Folsom. Han havde tidligere været i Californien og kendte landets geografi særdeles godt. Da guldfundene fandt sted, indså han klart, hvilken vigtig position San Francisco ville indtage, og at navnlig grunde og byggelodder inden kort tid ville stige til en uhyre værdi. Han vidste, at den afdøde Leudesdorff havde slægtningen i Vestindien, og efter at have fået orlov samt være blevet forsynet med de vigtigste papirer, der angik de Leudesdorff ske ejendomme, rejste han et halvt år senere til New York og derfra til St. Croix. Her levede Leudesdorffs moder samt hendes datter, der var gift med en dansker, Holger Gindrup. Kaptajn Folsom tilbød nu disse arvinger en rund sum (så vidt jeg ved dollars), for den afdødes ejendomme. Da han fortalte familien, hvor vanskeligt det ville være at sælge ejendommene på grund af den usikre lovtilstand, der herskede i dette nye land, gik familien med på hans tilbud. Gindrup fulgte med til New York, hvor jeg traf ham, og hvor han gennem et af de mest ansete handelshuse afsluttede handelen med kaptajn Folsom og fik alle dokumenter bragt i behørig orden. Gindrup var meget brystsvag, da han kom til New York. Alle der så ham mente, at han ikke ville kunne leve en måned mere, men klimaet havde mærkelig nok en velgørende indflydelse på ham, og han forlod New York som en helbredt og rig mand. Kilde: Langt fra Danmark, Bind II, side Det forekom mig at være en spændende historie og jeg gik på jagt i de kendte 24

25 værker Vore Gamle Tropekolonier, m.fl. Men uden held. Hvad gør man så. Jo, man går naturligvis på nettet. Her dukkede Leudesdorff frem på skærmen. Det viste sig, at hans fulde navn er William Alexander Leidesdorff. Den første side, jeg stødte på var: som bl.a. indeholder en artikel af Sue Bailey Thurman. Hun beskriver Leidesdorff som en af de mest berømte kulørte pionerer i Californien. Søn af en dansk plantageejer ved navn William Leidesdorff og en indfødt kulørt kvinde ved navn Anna Maria Spark begge St. Croix. W.A. Leidesdorff kom til Californien i Men var først en tur omkring New Orleans, hvor han beskæftigede sig med søfartshandel. Blev skibsejer og begynd-te at sejle mellem New Orleans og New York. Nåede også at blive ulykkeligt forelsket. På et tidspunkt følte han sig tiltrukket af det spændende vilde vesten. Solgte alle sine ejendele og købte skon-nerten Julie Ann og satte kurs mod San Francisco dengang en lille søv-nig havneby. Herefter gik det meget hur-tigt. Leidesdorff etablerede sig, købte skibe og land og blev en meget rig mand. Sue Bayley Thurman skriver videre: With such vast holdings he continued to establish himself as a business man of amazing acumen when he bought a lot on the corner of Clay and Kearny and built the town s first hotel, which with prophetic insight, he called the City Hotel. Later, extending his importexport trade (particularly in tallow and hides), he built a warehouse on the corner of California and Leidesdorff streets, the latter being the short street on the waterfront of the Embarcadero of the day, which was named for him. He had a flair for politics, and in 1845 was appointed Vice Consul to Mexico by Consul Thomas Oliver Larkin, serving under the jurisdiction of Commodore Stockton, then military governor of California. In this capacity Leidesdorff gave aid to Fremont and the Americans raising the Bear flag in the historic rebellion at Sonoma in His official report of this incident to Consul Larkin, not published until 1939, remains an important document of the period. A bachelor to the end of his days, Leidesdorff nevertheless established himself in a commodious home on the corner of California and Montgomery Streets, a step from the present highstoried Russ Building, and from this vantage point won international fame as one of the city s most genial hosts. Whenever government officials, American or Mexican, came to town, Leidesdorff s home, the largest and most impressive in the area, was always chosen as the scene for lavish state entertainment. He had the urbanity of a seasoned diplomat, politician, and man of affairs. His cuisine offered the finest foods and wines and he could boast the only flower garden in all Yerba Buena. On the local level, he held civic positions of honor and trust. He was a member of the town s first council; he was town treasurer, and one of the three members of the first school board which supervised the building of the first public school erected for children in the community. In a lighter vein, he found occasion in the field of sports, to indulge the lively spirit of speculation 25

26 and daring which he brought with him into California. Among his last ventures, in 1847, was the staging of the state s first horse race, on a meadow near Mission Dolores, especially improvised for this unprecedented event. Leidesdorff died of brain fever in 1848 at the early age of thirty-eight. In his death he was accorded the highest recognition a bereaved community could tender a beloved and honored citizen. Flags hung at half-mast from all military barracks and vessels in the port. Minute guns were fired as the funeral procession made its way through the winding streets to Mission Dolores, where with imposing ceremonies his body was laid to rest. Nu var min nysgerrighed virkelig vakt. Der måtte gemme sig flere oplysninger på nettet, så jeg søgte videre. En henvisning til The Virgin Islands Dayly News, tirsdag den 18. februar 2003 indeholder en artikel af Nancy Cole med titlen America s first black millionaire was a St. Croix native. I artiklen nævnes, at Svend Holsoe og Steve Latimer for tiden arbejder på en biografi om Leidesdorff. I.flg. Svend Holsøe er Willam Alexander Leidesdorff født på St. Croix i Selv om hans mor var kultørt, så betragtede han ikke sig selv som farvet. Faderen var jo hvid og moderen vistnok kun kvart neger. Men på trods af Peter von Scholten milde syn på de kullørte, så ville William Alexander Leidesdorff alligevel være at betragte som farvet. I virkeligheden var han mere hvid end farvet, så det er forståelig nok, at han ikke anså sig selv for at være kulørt. Artiklen nævner, at familien Leidesdorff havde lejet plantagen Spring Garden på nordvest kysten af St. Croix. Leidesdorff far var endvidere øens dyrlæge. I en alder af kun 6 år blev den lille Alexander sendt til Danmark, hvor han opholdt sig i 10 år. Sandsynligvis for at gå i skole. Næste gang han omtales er i 1832, da han i New Orleans søgte om amerikansk statsborgerskab. I en periode var han kaptajn og sejlede mellem Nicaragua og Cuba. Det fortælles, at han forelskede sig i datteren fra en fin, gammel fransk familie. Men da hendes far fandt ud af, at Leidesdorff var farvet, blev forholdet ophævet. Pigen var dybt ulykkelig og døde angiveligt af kærestesorger. Der er dog rejst tvivl om, hvorvidt historien er helt sand. Svend Holsoe mener, at sandheden nærmere er den, at unge William var homosexuel, og at det var årsagen til at forlovelsen blev ophævet. Men heller ikke denne historie er dokumenteret. Leidesdorff forlod i 1841 New Orleans ombord på sig eget skib, Julia Ann og sejlede til San Francisco. I de følgende tre år sejlede han mellem den calforniske vestkyst og Hawaii øerne. I 1841 ansøgte han også om mexicansk statsborgerskab og fik det. Købte et stort landområde på acres ved Rancho Rio de los Americanos i Californien. Han blev senere americansk vicekonsul og skulle have spillet en afgørende rolle, da Mexico i 1848 solgte Californien til USA for 15 millioner dollars. Artiklen i Daily News bekræfter, at Leidesdorff blev en af de førende person-ligheder i opbygningen af San Francisco. Han opførte det første skibsvarehus, oprettede den første 26

27 dampskibsforbindelse, byggede byens første hotel og var involveret i områdets første professio-nelle hestevædeløb. Var medlem af byrå-det, var byens skatteminister, skolepa-tron o.m.a. Desværre døde Leidesdorff i en ung alder. I 1848 fik han hjernehindebetændelse og døde kun 38 år gammel. I avisen California Star bemærkede hans død med følgende notits: It is no injustice to the living, or onmeaning praise for the dead, to say that the town has lost its most valuable resident. Mere fornemt kunne det næppe siges. Hvad kunne han ikke have nået at udret-te, hvis han havde levet længere. En spændende person med en spændende historie. Jeg vil se frem til at læse Svend Holsoes og Steve Latimers biografi om William Alexander Leidersdorff. Hans familiemæssige baggrund, ophold i Danmark, virke i USA m.m. Besynderligt, at han ikke har været genstand for danske historikeres interesse. Kilder:Axel Felix: Langt fra Danmark skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika, bind 2. Forlaget Danmark Nancy Cole: America s first black milionaire was a St. Croix native. Virgin Islands Dauly News, 18. februar 2003.: Debi Drake-Maurer: Captain Folsom: soldier og Misfortune: Sue Bailey Thurman: William Alexander Leidesdorff: Anderledes mørbradbøffer: Der er lavet lidt om på de traditionelle mørbradbøffer og resultatet er dejligt. Til 4 personer: 1 stor svinemørbrad smør, salt og peber 250 g champignon, 1-2 løg 2 skiver spegeskinke 100 g flødeost naturel kinesisk soja evt. lidt fløde, reven ost Skær den rensede mørbrad i skiver og brun dem hurtigt på begge sider i lidt smør. Drys salt og peber på og læg kødet i et ovnfast fad. Rens svampene brug gerne rørhatte, karanteller eller andre vilde svampe skær dem i skiver og rist dem i lidt smør med løgringe for ret stærk varme. Dæmp varmen og tilsæt hakket skinke og flødeost, og rør indtil osten er smeltet. Smag til med sojasauce, salt og peber og spæd evt. med lidt fløde, så der er sauce nok. Hæld blandingen over bøfferne, drys et tyndt lag reven ost på og sæt fadet i ovnen ved 225 gr. i 8-10 min. Retten serveres med friskkogt pasta og grøn salat. Velbekomme. 27

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hakkebøf Torskeruller Stegte ris med Medister med Ribbensteg med ramsløg

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænketank og glade wabi sabi dage Noget der ligner 14 dage er gået siden min første bog kom på markedet. Jeg har på sidelinje fulgt med på folks reaktioner, og finder det super interessant hvordan bogen

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Kokkelærerens Madplan

Kokkelærerens Madplan Kokkelærerens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Kålsalat med resten af farsbrødet og ris Salat med croutoner og omelet blomkål Pastasalt med skaldyr Mandag Tirsdag

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1.0 DIG. Intro. Hej,

1.0 DIG. Intro. Hej, 1.0 DIG Intro Hej, Du sidder lige nu med en helt særlig hilsen fra din gamle kommune i hånden. Grunden til det er, at du har valgt at tage springet og flytte videre ud i verden. Til det mener vi, at et

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler)

Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler) Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler) Frokost 2-3 Rugbrød 8-9 dåser Makrel 7-8 dåser Leverpostej 3-4 dåser Tun Remolade og mayonaise evt.

Læs mere

MEXICANSK. aktivitetspakke. Disney

MEXICANSK. aktivitetspakke. Disney MEXICANSK aktivitetspakke Sjov viden! VIDSTE DU? Mexicos 34. præsident regerede i mindre end en time, hvorefter han sagde op! Mexico gav verden chokolade, majs og chili! 1. Mexico er hjemsted for mennesker

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke.

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke. Smagens Dag 2008 Smagens Kemi Intro På Smagens Dag skal du træne din smagssans. Du smager med tungen og i mundhulen, hvor der sidder sanseceller, der kan registrere de fem grundsmage: Sødt, surt, salt,

Læs mere

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BØRNENES LIVRETTER Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER 4 Personer BØRNENES LIVRETTER giver ny inspiration til hverdagsmaden I

Læs mere

BURGER MED FRITTER. 1 Portion

BURGER MED FRITTER. 1 Portion DRENGERØVSMAD BURGER MED FRITTER 1 Portion Ingredienser 1 bagekartoffel (125 g) 1 tsk. olie (5g) 100 g hakket oksekød Salt, peber 1 skive ost 30+ 1 stor fuldkornsburgerbolle Sennep Ketchup 2 sprøde salat

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød Madplan for uge 26 Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør ½ kilo dansk ærter 1 stk. frisk Squash Kom

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer Opskrifter til ca. 10 personer Fiskesuppe 1 daurade eller fiskeben 2 løg 1 fennikel 1 ds flåede tomater 3 fed 3 spiseske olivenolie lidt safran lidt hvidvin 2 l vand Courgette mousse 1 courgette 1 spiseske

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert BH BH Forret Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg 2. Forret Kyllingesuppe Kneidelach Hovedret Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris Dessert Frugtdessert cholent Forret Laks Balsamico

Læs mere

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s.

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s. Jeannette - Kampen mod kræsenheden Du får alle udleveret et eksemplar af Bitz bog Bitz dit køkken (BDK) og min nyeste bog VBK2 som pdf til inspiration. Bogens opskrifter vil også blive brugt i madplanerne.

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling Rose Forside Opskrifter med dansk kylling Kylling med muligheder Kylling med muligheder Rose Poultry er en af Nordeuropas førende leverandører af dansk fjerkræ. En position vi har gjort os fortjent til

Læs mere

GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE

GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE ASTRONOMA FANØ JANUAR 2016 SØNDERBORG KOMMUNE ERHVERV & AFFALD KOK: THOMAS WALBOM MENU JOMFRUHUMMERSUPPE MED BAGT SEJ OG BRØD FANØ RØGET LAKS MED HJEMMETLAVET PASTA, CITRON

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere