Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008"

Transkript

1 Alertregler - Pr. 1. januar Fredensborg Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at sende dem til DBF's Turneringskomite Udgivelsesdato: 1. januar 2008 Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar Reglerne svarer så vidt muligt til dem, der benyttes i turneringer arrangeret af WBF og EBL. I hæftet finder du dels en udførlig forklaring af alertreglerne, og dels en række illustrerende eksempler. Læs hæftet i ro og mag så får du styr på reglerne! Alertreglerne er formelt defineret i Klubhåndbogen, afsnit I dette hæfte finder du en bredere indføring i reglerne. Bemærk, at disse alertregler ikke er gældende, når der spilles med skærme.

2 Side 2 De nye alertregler Side 19 De vigtigste ændringer De to mest markante ændringer i forhold til de gamle alertregler er følgende: Doblinger skal ikke længere alertes helt uanset deres betydning! Kunstige meldinger på 4-trinet og derover skal nu alertes, hvis det er i første melderunde. I senere melderunder må du fortsat ikke alerte på 4-trinet og derover. Alertproceduren Alertproceduren har til formål at hjælpe dine modstandere med at vide, hvornår det kan være særlig interessant for dem at spørge om betydningen af jeres meldinger. Husk til stadighed dette formål! Som udgangspunkt skal du afgive en alert, når makker afgiver en kunstig melding, eller når han afgiver en naturlig melding, hvis betydning vil være uventet for modparten de præcise regler beskrives nedenfor. På denne måde kan alerten opfattes som en del af selve proceduren med at forklare modstanderne betydningen af jeres meldinger. Alerten afgives ved at vise det blå alertskilt fra meldekassen eller ved at banke let i bordet. Husk formålet med alertproceduren se ovenfor det er DIT ansvar, at BEGGE modstanderne opfatter din alert. Vær derfor altid omhyggelig, når du alerter! Når du selv afgiver en melding, der skal alertes, er det vigtigt, at du ikke med dit kropssprog signalerer til makker, at din melding skal alertes, og derefter slapper af, når han har alertet. Alertproceduren må ikke på nogen måde benyttes til at hjælpe dig og din makker med at forstå hinandens meldinger! Grundprincipper Følgende meldinger alertes: Kunstige meldinger enten som ikke viser den meldte farve, eller som samtidig viser andre farver. Naturlige meldinger, som modstanderne ikke forventes at forstå uden en alert. Undtagelser Doblinger, uanset betydningen. På 4-trinet og derover der skal dog alertes, hvis det er en kunstig melding i første melderunde. Ny farve, som ikke er mindst krav for en runde, skal alertes i følgende tilfælde Spring i ny farve på makkers åbningmelding. Spring i ny farve på makkers indmelding. Svar i ny farve på makkers åbningsmelding i farve på 1-trinet, hvis man ikke har passet i forhånd.

3 Side 18 Side 3 Grundprincipperne Det grundlæggende princip i alertreglerne er, at følgende to kategorier af meldinger skal alertes: En melding, der er kunstig, dvs. løst sagt hvis den enten ikke viser den meldte farve, eller samtidig viser andre farver. En naturlig melding, som modstanderne ikke med rimelighed kan forventes at forstå betydningen af uden en alert. Uanset det foregående gælder, at følgende meldinger ikke må alertes: En dobling, uanset betydningen. En melding på 4-trinet og derover. Dog skal kunstige meldinger i første melderunde alertes uanset meldeniveauet. I visse tilfælde foregriber alertreglerne diskussionen om, hvilke betydninger der er overraskende. Ny farve, som ikke er mindst krav for en runde, skal således alertes i følgende tilfælde: Spring i ny farve på makkers åbningsmelding. Spring i ny farve på makkers indmelding. Svar i ny farve på makkers åbningsmelding i farve på 1-trinet, hvis man ikke har passet i forhånd. Hvad man kan slutte af en alert eller manglende alert Af det ovenstående følger, at hvis en modstanders melding ikke alertes, og den i øvrigt ikke hører ind under undtagelserne, kan du umiddelbart slutte, at meldingen er naturlig, og at dens betydning i øvrigt er relativt almindelig. Hvis dette ikke er tilfældet, dvs. hvis meldingen skulle have været alertet, er det at sidestille med en forkert forklaring af en melding. Hvis din modstander ikke alerter en given melding, og det ud fra meldeforløbet og evt. dine kort ser usandsynligt ud, at meldingen ikke skulle alertes, bør du dog spørge til meldingen alligevel, når du har brug for det TL giver ikke justeret score, hvis han mistænker dig for i ond tro at erklære dig vildledt af en manglende alert! forsættes side 4

4 Side 4 Side 17 Hvad man kan slutte af en alert eller manglende alert Til gengæld kan du sjældent slutte noget konkret af en alert. Du ved kun, at meldingen er kunstig, eller at modstanderen mener, at meldingens betydning måske er uventet for dig. Hvis du gætter på betydningen på basis af alerten, og du gætter forkert, giver TL ikke justeret score du må spørge for at få meldingen forklaret. Dette betyder, at man sjældent kan erklære sig skadet af en alert, som ikke skulle have været afgivet. Man må selvfølgelig ikke alerte alle meldinger for at undgå problemer som disse hvis man gør det, efterlever man jo ikke alertreglernes formål, som er at hjælpe modparten med at forstå meldingerne. Om at spørge til meldingerne Vær opmærksom på, at når du spørger til meldingerne, risikerer du at give makker ubeføjede oplysninger om, at du har interesse i at deltage i meldeforløbet. Hvis det er modparten, der har initiativet i meldingerne, bør du derfor altid overveje at vente med at spørge til meldingerne, til meldeforløbet er slut. Du kan jo altid få den fulde forklaring, før du spiller fordækt ud, henholdsvis før din makker vender sit fordækte åbningsudspil. Tvivlstilfælde Der kan være forskellige grunde til, at du er i tvivl om, hvorvidt en melding skal alertes: Du er i tvivl om, hvorvidt betydningen af en naturlig melding er uventet for modparten. I har ingen aftale om meldingen, og det er uklart, hvad den betyder. Du er i tvivl om, hvad I har aftalt om meldingen. Ny farve i første melderunde Hvis Østs 2 viser god ruderfarve med højst ca. 10 HP og således ikke er krav, skal den alertes. Det skal den også, hvis det er overføring til hjerter med ukendt styrke. Kun hvis Øst ignorerer doblingen og stadig viser ca. 10+ med ruderfarve, skal meldingen ikke alertes Alertes, hvis Vest har lov at passe. pas pas 1 pas 2 Her spiller de fleste med, at Øst kan passe 2 ud, specielt med en underlødig åbningsmelding. Den skal derfor ikke alertes.

5 Side 16 Side 5 Hvad er en uventet betydning? Ny farve i første melderunde Ny farve med spring over for enhver åbnings- eller indmelding skal alertes, hvis den ikke er krav. Desuden skal ny farve uden spring over for en åbningsmelding på 1-trinet i farve alertes, hvis den ikke er krav, medmindre der er forhåndspasset. Fortsat gælder naturligvis, at en melding skal alertes, hvis den er kunstig. Vi tager nogle eksempler: 1NT pas 3 3 alertes, hvis den ikke er krav. Mange spiller meldingen som naturlig invit med 6-farve, og det skal i så fald alertes. 1 pas 2 2 alertes, hvis den ikke er krav. Svage spring har været i kraftig fremmarch de seneste år men de skal altså alertes. 1 pas 4 Denne 4 skal ikke alertes, hvis det er for at spille på 4-trinet skal du jo kun alerte, hvis det er en kunstig melding i første melderunde, og denne 4 er naturlig. 1 1 pas 2 Hvis Nord har lov at passe til 2, skal meldingen alertes her kunne der fx være tale om en inviterende melding med 6-farve. 1 D 2 fortsættes side 17 Problemet med at afgøre, hvilke betydninger modparten med rimelighed kan forventes at forstå, har altid fået bridgespillere til at rive sig i håret. Husk formålet med alertproceduren, hjælp modstanderne så godt som muligt, og afgiv en alert i tvivlstilfælde. Såfremt en melding er naturlig og kun afviger en anelse fra et standardsystem, bør du normalt ikke alerte. Modparten må være forberedt på, at pointgrænser, fordelingskrav og lign. kan afvige en smule fra system til system, og spørge, hvis de vil have en nøjagtig forklaring. Man ville ikke opfylde alertreglernes formål, hvis man skulle alerte stort set alle meldinger, hvis betydningen afveg det mindste fra standardsystemet. Ligeledes skal du heller ikke gardere dig mod, at modstanderne ikke kender til helt almindeligt forekommende aftaler, og alerte alt bare for en sikkerheds skyld. Det hjælper heller ikke modstanderne. Tænk hele tiden på det egentlige formål med alertproceduren. Jo højere niveau en turnering spilles på, jo mere må modstanderne forventes at kende til. På divisionsniveau eller ved DMfinaler for par vil der både være stor geografisk spredning mellem deltagerne samt en forventning om et vist niveau af spillestyrke, og almindeligt forekommende naturlige aftaler kan derfor ikke forventes alertet. I en lokal turnering forventes spillerne normalt ikke at have samme brede kendskab til meldeteori, hvorfor flere specielle naturlige meldinger bør alertes. Meldingen er ikke aftalt Hvis du er usikker på betydningen af makkers melding, skal du alerte, hvis en af de mulige betydninger skal alertes. Et eksempel: 2 D pas forsættes side 6

6 Side 6 Side 15 Sansmeldinger Meldingen er ikke aftalt I har aftalt at spille Multi, men I har ikke diskuteret, hvorvidt Østs pas er for at spille 2 -D eller for at få Vest til at tage ud i sin farve. Hvis meldingen har den sidstnævnte betydning, skal du alerte, og du skal derfor også alerte, når I ikke har aftalt, hvilken af de to betydninger meldingen skal have. Hvis modparten spørger dig om betydningen af passen, skal du svare: Vi har ikke aftalt, om det er for at spille 2 -D, eller om det er for at få mig til at melde min farve. Mange spillere vil ikke være tilfredse med en sådan forklaring og vil måske søge uddybning ved hjælp af spørgsmålet: Hvad tager du den som? Men det er vigtigt at forstå, at modstanderne ikke har krav på et svar på dette spørgsmål. Et svar giver ikke modstanderne nye oplysninger om jeres aftaler, kun om din aktuelle hånd, og det har de ikke krav på. Desuden kan du risikere at vildlede dem, hvis du gætter forkert, og du giver desuden makker ubeføjede oplysninger om både din hånd samt om din forståelse af hans melding, som I jo ikke har aftalt. Spørgsmålet skal derfor afvises! Når meldeforløbet er slut, må modstanderne heller ikke spørge Øst, hvad han mente meldingen som, medmindre Øst mener, at der foreligger en aftale. Du har glemt aftalen Hvis I rent faktisk har en aftale, men du har glemt den, skal du håndtere situationen på samme måde, som hvis I ikke har en aftale, naturligvis bortset fra at du her skal give udtryk for, at der faktisk eksisterer en aftale. Makker skal på det tidligste lovlige tidspunkt præcisere din forklaring og fortælle, hvad aftalen er hvis I får spillet, skal han tilkalde TL efter den afsluttende pas, hvorefter han retter din forklaring; kommer I i modspil, skal han først gøre det efter spillets afslutning. Hvis der sker fejl Hvis en melding ikke alertes, når den skal, eller omvendt, skal du behandle det på samme måde, som hvis I forklarer jeres meldinger forkert til modparten. Kig på modpartens systemkort inden rundestart, eller spørg om nødvendigt. Ultrasvage sanser visende 8-10 HP bør dog alertes. At I kan åbne 1NT, selvom I har 5-farve i major, eller måske med en 5422-type (for den sags skyld også 6322), er ikke tilstrækkelig grund til en alert. At man af og til vurderer, at åbning 1NT er bedst, fordi man har en blank minorhonnør, og ellers skulle åbne i en elendig 4-farve, er heller ikke en alert værd, men afgives den naturlige sansmelding systematisk med visse 4441-hænder, bør du alerte. 1 pas 1NT Hvis Østs 1NT viser omkring 6-9 HP og ikke er krav, skal den ikke alertes. Meldingen lover absolut ikke jævn hånd, men den er fuldt forberedt på at spille 1NT. Selvom I gerne melder 1NT på 5 HP, skal du ikke alerte, men husk i så fald at svare 5-9 og ikke 6-9, når du bliver spurgt. I nogle systemer primært systemer med stærk sans og 4-farve major i åbningen kan man have lidt ekstra styrke som svarer, måske 6-11 HP, men som ovenfor er der tale om mindre afvigelser mellem systemerne, som man må være forberedt på, og der kræves derfor stadig ingen alert. Hvis 1NT er rundekrav, skal meldingen derimod alertes. Nu udtrykker meldingen intet forslag om at spille i sans, og meldingen er derfor ikke længere naturlig. 1 pas 1 pas 1NT Der er to stilarter i dette meldeforløb. Nogle melder altid 1 på vejen, hvis de har 4-farve, mens andre altid melder 1NT med jævn hånd og passende styrke, uanset om de har sparfarve. Og nogle vurderer måske kortene, før de vælger mellem 1 og 1NT. På turneringsniveau bør det derfor ikke være nødvendigt at alerte 1NT, selvom Vest kan have 4-farve i spar. Det må man være forberedt på som sædvanlig må man spørge, hvis man vil have præcise oplysninger.

7 Side 14 Side 7 Doblinger Du synes måske, at det er noget mærkeligt noget, at du ikke længere kan få at vide med det samme, om en dobling fra modparten er straf. Men i praksis viser det sig, at du sjældent har akut behov for at vide det. Hvis doblingen er straf, vil du normalt ikke have kort til at melde og har du til at melde, er doblingen sikkert ikke straf! Denne regel holder naturligvis ikke 100% vand, men det holder forbavsende ofte stik, og i så fald kan du lige så vel vente med at spørge, til meldingerne er slut. På plussiden tæller til gengæld, at modstanderne ikke får givet hinanden oplysninger via alertproceduren, hvis de selv er usikre på betydningen af doblingerne, og dette er naturligvis også baggrunden for, at man ikke længere skal alerte doblinger. Det er samme princip, som altid har været gældende for meldinger på 4-trinet og derover her har vurderingen jo altid været, at alerten har været af større gavn for den side, der alerter, end for modparten, som alertproceduren egentlig skulle hjælpe. Lad os slutte af med et eksempel på en dobling, hvor du som regel ønsker at kende betydningen straks: 1NT D Hvis Nords dobling viser generel styrke, vil Østs meldinger normalt sigte på at slippe ud billigst muligt, men hvis Nords dobling viser en enfarvet hånd, som fx i Brozel, ignorerer Øst måske bare doblingen og anvender Stayman og overføring som sædvanlig. Derfor giver det god mening at spørge automatisk, uanset hvad du har på hånden. Sansmeldinger 1NT Hvis åbningen ellers viser jævn fordeling, bør modparten være forberedt på, at folk spiller forskellige styrkeintervaller og spilles overalt og vil kun i meget specielle sammenhænge behøve en alert , og er andre eksempler, som man også må være forberedt på. fortsætter side 15 Du glemte at alerte makkers melding Hvis du opdager, at du skulle have alertet en af makkers meldinger, og næste hånd har meldt efter den pågældende melding, skal du straks tilkalde turneringslederen! Modparten skal nemlig have lov at ændre deres sidste melding, hvis vedkommende har draget en forkert slutning af den manglende alert. Makker glemte at alerte din melding Hvis makker glemmer at alerte en af dine meldinger, må du ikke gøre opmærksom på det straks det ville jo give makker en værdifuld oplysning. Undgå også at hoppe i stolen el.lign. makker har ikke ret til at vide, at han har misforstået din melding. Du skal tilkalde TL og gøre opmærksom på den manglende alert, men først på det tidligst lovlige tidspunkt. Køber I spillet, er dette efter den afsluttende pas, men kommer I i modspil, er du nødt til at vente til efter spillets afslutning. Ubeføjede oplysninger Husk, at det er en ubeføjet oplysning for dig, hvorvidt makker alerter dine meldinger. Udebliver en forventet alert, eller kommer der en uventet alert fra makker, må du ikke drage fordel heraf du skal forsøge at melde, som du ville have gjort, hvis makker havde forstået din melding korrekt, og i tvivlstilfælde skal du vælge en melding, som åbenlyst ikke giver dig fordel af din viden om misforståelsen. Dette gælder, uanset om det er dig eller din makker, der har glemt systemet. Og det gælder også, selvom du har glemt systemet og kommer i tanker om systemet ved egen hjælp det vil du jo aldrig kunne bevise, og derfor vil man altid behandle situationen, som om du blev vækket af makkers alert.

8 Eksempler Vi skal nu se på en række eksempler, som illustrerer, hvordan alertreglerne virker. De fleste af principperne kan belyses med eksempler fra sanssystemet, så vi starter dér. 1NT pas 2 pas 2 / / 2 er Stayman, og den skal alertes, da den helt oplagt er kunstig. Vests 2, som benægter majorfarver, skal også alertes den er også kunstig. Viser Vest i stedet en 4-farve med 2 eller 2, er hans melding naturlig og skal ikke alertes. Hvis modparten vil vide, om I med 4-4 i major melder 2 eller 2, må de spørge til meldingerne. 1NT pas 2 pas 2 pas 2 Denne sekvens benytter mange til at vise en svag hånd med begge majorfarver, hvor Vest forventes at præferere. Meldingen viser ganske vist hjerter, men da den samtidig viser spar, er den kunstig og skal derfor alertes. 1NT pas 2 Hvis Østs 2 er overføring til spar, er den åbenlyst kunstig og skal derfor alertes. Er 2 derimod en naturlig slutmelding, skal den ikke alertes. Selvom det måske kommer bag på modstanderne, at det ikke er overføring, kan de regne ud, at meldingen er naturlig, når du ikke alerter. Med dette udgangspunkt er betydningen ikke længere overraskende. 1NT pas 2 pas 2 pas 4 Side 8 Side 13 fortsættes side 9 Doblinger Østs dobling er negativ, visende mindst 4-farve i hjerter. Den skal ikke længere alertes. 1 1 pas Mens vi taler om negative doblinger: Østs pas regnes her for naturlig, selvom han kan ligge på lur, og den skal derfor ikke alertes (men der er næppe nogen skade sket, hvis du alerter). 1 pas 1 2 D Mange spiller Vests dobling som Support Double, dvs. 3-farve med i spar og ukendt hånd i øvrigt. Den skal heller ikke længere alertes. 1 pas 2 3 D Syds melding har fjernet alle muligheder for trialbids, så Vests dobling er blot en almen invit til 4. Denne dobling er absolut ikke naturlig det er kun strafdoblinger, der er naturlige men den skal ikke længere alertes. 2 D RD Vests 2 er Multi, og den skal selvfølgelig alertes. Nords dobling viser ca jævne eller mindst 17 HP med ukendt fordeling absolut ikke naturlig, men alertes ikke, da det er en dobling. Østs redobling beder Vest melde sin farve, altså en slags SOSredobling. Redoblinger er ikke omfattet af samme undtagelse som doblinger, og denne redobling skal derfor alertes. fortsættes side 14

9 Side 12 Side 9 På 4-trinet i første melderunde Der er to plausible betydninger af Østs 4. Hvis det viser en begrænset hånd med langfarve i hjerter, skal meldingen naturligvis ikke alertes. Hvis det derimod er en splintermelding, skal den nu alertes en kunstig melding i første melderunde. Igen har Syd lettere ved at komme ind i meldingerne uden først at skulle afsløre sig med et spørgsmål. 2 4 Det er blevet meget populært at spille 4 som visende mindst 5-5 i hjerter og ruder. Den skal nu alertes, da det er første melderunde. 1NT pas 4 Spiller du Texas, hvor 4 er overføring til spar, skal denne naturligvis alertes. pas pas 1NT pas 4 Teknisk set er vi i anden melderunde, men intuitivt vil man ignorere de indledende pasmeldinger. I forhold til alertreglerne starter første melderunde derfor med åbningsmeldingen, dvs. Østs 1NT-åbning, så denne 4 skal også alertes, hvis det er overføring til spar. Doblinger Den største ændring i forhold til de gamle alertregler er, at doblinger ikke skal alertes. Dette gælder helt uafhængigt af doblingens betydning. De næste eksempler er trivielle, men vi tager dem for en sikkerheds skyld. 1 1 D fortsættes side 13 Eksempler En del spiller Østs 4 som Gerber efter egen Stayman. Som du allerede er vant til, skal meldingen ikke alertes, da der normalt ikke alertes på 4-trinet og derover. 1NT pas 4 Gerber i første melderunde skal alertes, da kunstige meldinger i første melderunde skal alertes uanset meldeniveauet. Dette er en af de væsentlige ændringer i forhold til de gamle alertregler. Nogle åbningsmeldinger 1 Generelt regnes melding af 3-farve for en naturlig melding. Selvom 1 kan være på 3-farve, skal den således ikke alertes. Men åbner I fx 5-farve i major og 4-farve i ruder, således at 1 undtagelsesvis kan være på doubleton med fordelingen , skal meldingen alertes så regnes den ikke for naturlig. 1 Spiller man 5-farve major, kan åbningen 1 være på 3-farve. Det er således en naturlig melding, men hvis modparten ikke kan forventes at kende til dette, bør meldingen alertes. Det er oplagt, at dette afhænger meget af feltet i divisionsturneringen kan man helt sikkert ikke forvente en alert af en sådan åbning, men spiller du åbent hus og fornemmer, at de fleste spiller Acol, Bridgevejen el. lign., bør du alerte. 2 Hvis 2 er en svag 2-åbning med 6-farve og ca HP, skal meldingen ikke alertes svage 2-åbninger er så udbredte, at man må forvente, at modparten har hørt om det. fortsættes side 10

10 Side 10 Nogle åbningsmeldinger I visse kredse er 2 en konstruktiv svag 2-åbning med ca HP. Dette er mere specielt, og meldingen bør derfor alertes. Lover 2 kun 5-farve, bør man i de fleste sammenhænge heller ikke alerte mange spærrer i forvejen med hovedet under armen, så modparten må spørge, hvis de vil have den nøjagtige viden. Hvis 2 lover en 4-farve i minor ved siden af, skal meldingen alertes af den grund, at den er kunstig. Af samme grund skal 2 alertes, hvis den viser en svag hånd med begge major. Stærke 2-åbninger har været på retur længe og benyttes på turneringsniveau efterhånden kun af ganske få par, men man skal ikke forvente en alert af en Acol 2-åbning, som jo under alle omstændigheder er naturlig og ikke kan regnes for ukendt af rutinerede par. Man vil dog heller ikke komme galt af sted, hvis man alerter, fordi man skønner, at det vil hjælpe modparten bedst. Naturlige meldinger, der skal alertes Med en naturlig melding menes her en melding, der kun viser den meldte farve. En sådan melding skal kun alertes, hvis modparten ikke kan forventes at forstå den uden en alert. I praksis vil det sige, at meldingen skal alertes, hvis den viser et uventet styrkeinterval eller en uventet fordeling. Vi tager to eksempler: 1 pas 2 /3 Spiller du Acol el.lign., viser points og points, begge med mindst fire ruder. Begge meldinger er helt naturlige og helt normale, så de alertes ikke. Spiller du derimod med omvendt minor, viser 2 mindst 10 points nogle spiller det som krav til udgang mens 3 viser højst 9 points. I forhold til alertreglerne er det vigtigt at forstå, at begge meldinger regnes for 100% naturlige, da de kun viser ruder. Men de skal alertes, da de viser en uventet styrke. På turneringsniveau kan man argumentere for, at omvendt minor er så udbredt, at det ikke burde være en overraskelse, men her er det simpelthen kutyme at alerte dem alligevel, bl.a. fordi der stort set ikke spilles med andre mulige betydninger. fortsættes side 11 Naturlige meldinger, der skal alertes 1 pas 1 pas 2 Som noget nyt skal kunstige meldinger i første melderunde alertes uanset meldeniveauet. Baggrunden for dette er, at dine modstanderes lyst til at blande sig i meldingerne meget vel kan afhænge af meldingens betydning, når kampen starter på 4-trinet, men de har måske ikke meget lyst til at afsløre sig, hvis meldingen er naturlig. Samtidig er det begrænset, hvor meget gavn I selv får af at høre makkers alert, da I forhåbentlig har styr på betydningen af meldinger i første melderunde. Senere i meldingerne må du ikke alerte på 4-trinet og derover som det altid har været. Vi skal se på nogle eksempler. 4 Er 4 en naturlig spærremelding, skal den naturligvis ikke alertes. Er 4 Namyats begrænset åbningshånd med stærk hjerterfarve skal den derimod alertes, da vi er i første melderunde. Hvis Nord har en lille åbningshånd, kan han måske ikke røre sig på en naturlig 4 -åbning, mens det er mere gratis at doble en Namyats-åbning med samme type. Havde Nord ikke fået nærstuderet alle hjørner af Ø-V s systemkort inden runden og hvem tager sig altid tid til det? ville han tidligere være nødt til at afsløre sig med et spørgsmål eller en nøje studeren af systemkortet. Det problem bliver i høj grad løst med alerten af Namyats. 1 pas 4 Side 11 Spiller du et system med stærk klør, kan Vest have længere klør end ruder. 2 -meldingen er naturlig, da den viser klør og intet andet, men den skal alertes, da modparten ellers forventer mindst 5-farve i ruder. På 4-trinet i første melderunde fortsættes side 12

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler Danmarks Bridgeforbund Alertregler Pr. 1. januar 2008 Indledning Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar 2008. Reglerne

Læs mere

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven 1. september 2017 Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven Denne artikel gennemgår de vigtigste ændringer i 2017-udgaven af bridgelovene, sammenlignet med 2007-udgaven. 2017-udgaven

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE)

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) Foran dig bliver der åbnet med 1, og du sidder med denne hånd fra Lektion 12 om indmeldinger: E K 7 6 K B 7 4 8 K D 5 3 Er man virkelig nødt til at sige pas på så

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER Ligesom i forrige lektion beskæftiger vi os her udelukkende med den simple oplysningsdobling i anden hånd efter åbning 1 / / /. Principperne kan dog let generaliseres

Læs mere

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND Så vidt muligt holder vi fast i alle vores almindelige regler, selv om modparten blander sig i meldingerne. Vi må dog erkende, at indmeldinger kan være generende, fordi

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene.

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Regler i BK Esset Rev. februar 2017 Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Indholdsfortegnelse A. Tjek af korrekt placering mv. B. Inden der meldes C.

Læs mere

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING Når svarer i første runde har meldt en ny farve, spænder hånden styrkemæssigt over et bredt interval. Du husker vel, at melding i ny farve på 1-trinnet viser mindst 6 point,

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler Noter fra undervisning i mandagsklubben Indhold 23.01.2017 Crowhurst, Fortsættelse og eksempler... 1 16.01.2017 Crowhurst, Forsvar mod åbning multi 2... 3 02.01.2017 Negative doblinger 3)... 3 05.12.2016

Læs mere

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde:

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: Negative doblinger Du har 7 5 Makker åbner med 1. K B 8 2 Næste hånd melder 1. E 4 3 Hvad melder du T 7 6 2 Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: 1. 1UT: Forbudt

Læs mere

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II I Lektion 18 og 19 beskæftigede vi os udelukkende med oplysningsdoblinger direkte efter en 1-åbning i farve. Oplysningsdoblingen kan bruges både af offensiven og

Læs mere

Redningsbæltet og xy-ut

Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,1: Den lille sans (12-14) Redningsbæltet og xy-ut 1. Små og store sans er Man kan ikke påstå at den lille sans (12-14 hp) er klart bedre end 15-17 sans. Men man kan heller ikke sige det

Læs mere

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Brozel én- og flerfarvede indmeldinger mod fjendens 1ut Når fjenden åbner 1ut har de et fintmasket system med Stayman, Jacoby (overføring), kvantitative

Læs mere

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER Der er mange regler at huske, og da du sikkert er lidt forvirret over alle de nye ting på nuværende tidspunkt, vil vi her kortfattet repetere de grundlæggende principper,

Læs mere

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê KAPITEL 83. DEFINITION PÅ ÅBNING 2Ê Når man åbner med 1 træk i farve, skal svarhånden melde pas med mindre end 6 point. Hvis man har så stærk en hånd, at udgang er sandsynlig,

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR I Lektion 3 lærte du at svare på en 1UT-åbning med balancerede hænder. I forrige lektion indførte vi Stayman, hvormed man finder de vigtige 4-4 tilpasninger i

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

LEKTION 39 OFFERMELDINGER

LEKTION 39 OFFERMELDINGER LEKTION 39 OFFERMELDINGER KAPITEL 107. ALMINDELIGE OFFERMELDINGER Nogle gange (ca. halvdelen!) er det modpartens tur til at have de gode kort. I stedet for at lade de andre spille en udgang eller en slem,

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM KAPITEL 47. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE Denne lektion omhandler udelukkende maksimumshænder, dvs. hænder med mindst 19 point. Disse hænder vil i

Læs mere

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6 Offensivt 1 12+, X(4), firfarver nedefra. Med en god farve kan der åbnes med helt ned til 10 Efter oplysningsdobling: RD: 10+ Andet: spærrende,

Læs mere

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II I Lektion 12 og 13 behandlede vi de simple defensive meldinger og svar på disse, og du lærte om spærreindmeldinger i forbindelse med spærreåbninger i Lektion 26.

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding.

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding. 1 Offensiven i konkurrence Denne tekst handler om de systemmæssige og strategiske forandringer offensiven kommer ud for, når defensiven entrer meldingerne. Teksten er begrænset til, at modparten indleder

Læs mere

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017 Hvordan lærer jeg bridge?... 2 1. MELDINGER - Tæl håndens points og find kontrakten:... 3 Åbningsmeldinger... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med UT: 15 17HP...

Læs mere

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER MELDINGERNE I BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n p R S U x y Bonde Dame eller dobler Es farve, Hjerter, Klør eller Konge Major minor Den anden major, N M Den anden

Læs mere

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5 LEKTION 20 STAYMAN I Lektion 10 under kapitlet om svar på åbning 1 træk i farve gjorde vi meget ud af at forklare, hvor vigtigt det er at spille med en majorfarve som trumf, så snart der er fundet en ottekorts

Læs mere

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans.

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. December 2011 X Y - Sans Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. Vi har alle tit været i meldesituationen 1-1 - 1 ut, uden indblanding fra modstanderne. Åbner viser

Læs mere

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013.

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Forudsætninger. Deltagelsen i dette kursus i konventioner er en fortsættelse af to tidligere afholdte, hvori bl.a. forsvarsmeldinger blev gennemgået. Vi forudsætter

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete Indholdsfortegnelse Hvordan lærer jeg bridge?... 2 AT TÆLLE POINT... 3 KONTRAKTEN så spiller vi den!... 3 ÅBNINGSMELDINGER... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med

Læs mere

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major note 3 øvrige svar på 1 2 spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 2ut spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 3 / 5 farve med 4-1 i major FG 3 / single med 5-4 i minor FG note 4 øvrige svar på 1 2 spær

Læs mere

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen Forsvarsmeldinger I Vi har i dette kursusforløb hidtil beskæftiget os fortrinsvis med åbnings- og svarmeldinger mellem det makkerpar, der er i offensiven. Vi har kun strejfet den konkurrence, der ligger

Læs mere

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit Sans-systemet I,1 Åbninger i sans og svar Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit En af de mest grundlæggende dele i et naturligt Bridgesystem er sanssystemet, der som udgangspunkt har åbningsmeldingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. juli 2010 Indhold VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet... 2 2. Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse af HP-intervaller...

Læs mere

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,2: Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut De 8 opgaver med løsninger Opgaverne 1-3: Kvantitative sansmeldinger Opgave 1 Du åbner 1ut med denne hånd og makker melder nu 2ut KT9

Læs mere

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger benyttes i offensiven efter en naturlig

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

X - Y Sans og videre meldinger

X - Y Sans og videre meldinger X - Y Sans og videre meldinger Et ofte fremhævet godt supplement til det gode grundsystem. Hvis vi alene med vort grundsystem ønsker at melde følgende hænder: Spil 1. / - (12 Hp) (14 Hp) D 9 3 E K T 6

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Kravmeldinger I - 1 28.sept. 2012 Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Fra den første indlæring i Bridge husker vi begreberne krav for en ny melderunde samt krav til fortsatte

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

Månedens udfordring, oktober 2017

Månedens udfordring, oktober 2017 I spiller hold og du sidder Syd med: Månedens udfordring, oktober 2017 Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP). Hvad melder du nu? Spillet er spil 19 fra anden aften i den

Læs mere

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642 16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT87 984 D EKT87 B9 D2 KB986543 KB6 95 ET7653 D642 432 Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. Resultater A-rækken B-rækken C-rækken S 4 sp 11 S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4

Læs mere

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER Hidtil har vi i bogen kun haft få konventionelle meldinger - Stayman 2 og transfers (overføring) efter åbning 1UT. I det følgende beskæftiger vi os med yderligere to, som begge

Læs mere

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd 1 Åbners strategi efter aktion i 4. hånd Når 4.hånd entrer meldingerne efter at svarer har meldt ny farve eller 1ut, påvirker det åbners muligheder. Lad os slå fast, at åbner aldrig vil være i en kravsituation.

Læs mere

Svar på åbning 1 i farve

Svar på åbning 1 i farve Svar på åbning 1 i farve Hvis makker åbner og du har 6 HP eller mere må du ikke sige Pas (med mindre modparten melder ind), da åbner kan have op til 21 HP og med Pas risikerer du at I brænder en udgang.

Læs mere

DBF s turneringsbestemmelser. Håndbog for spillere

DBF s turneringsbestemmelser. Håndbog for spillere DBF s turneringsbestemmelser Håndbog for spillere 1. juli 2008 Indholdsfortegnelse Indledende materiale...2 Forord...2 Systemer og konventioner...3 101. Tilladte makkeraftaler...3 102. Åbent forsvar-aftaler...3

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

2 med forskellige svarsystemer

2 med forskellige svarsystemer med forskellige svarsystemer Lad os begynde med at fastslå at -åbningen i virkeligheden er en dårlig ide. Den tager jo meldeplads fra os selv. Det strider mod det generelle princip at gode kort meldes

Læs mere

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *.

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Svage -åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Åbningerne / / viser en svag hånd ( ca. - 0 Hp). Oftest med en hæderlig -farve eller mindre god 7 farve. I Zonen helst H T 9 x x x. Hånden har maksimalt

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

LEKTION 41 KORTVURDERING

LEKTION 41 KORTVURDERING LEKTION 41 KORTVURDERING Den grundlæggende metode til at vurdere kortene er selvfølgelig honnør- og fordelingspoint. Men som du har læst mange gange indtil nu, og som du sikkert også har hørt gentagne

Læs mere

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 01 Skanderborg ridgeklub Juleturneringen 2:3 12. december 2016. 1 = 1220 HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 69 HL og 03 kort i. 2 = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 1 1ut 2 Plus standarden. 3

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

Månedens udfordring, april 2017

Månedens udfordring, april 2017 Du sidder Syd med denne slatne hånd: Månedens udfordring, april 2017 Meldingerne er gået således: Syd Vest Nord Øst Pas Pas 2 Kl Pas 2 Ru Pas 3 Ru Pas? Hvad melder du nu? Spillet er spil 11 fra sidste

Læs mere

Månedens udfordring, december 2016

Månedens udfordring, december 2016 Månedens udfordring, december 2016 Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud. Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?

Læs mere

1. juli Indholdsfortegnelse

1. juli Indholdsfortegnelse 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse Indledende materiale Forord... 2 Systemer og konventioner 101. Tilladte makkeraftaler... 3 102. Åbent forsvar-aftaler... 3 103. Højkunstige systemer... 4 104. Makkeraftaler

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat)

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat) Forsvar mod svage -åbninger (fortsat) På mange måder minder de defensive meldinger efter åbning eller i farve om hinanden. Principperne for indmeldinger og oplysningsdoblinger følger samme retningslinjer

Læs mere

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER Centersystemet er et simplificeret system, der er beregnet på det store flertal af spillere, der ikke har ambitioner om at spille nationale turneringer. I vores bestræbelser

Læs mere

Månedens udfordring, januar 2017

Månedens udfordring, januar 2017 Månedens udfordring, januar 2017 Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord: Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør til trumf.

Læs mere

Lynbridge i Sorø E2017

Lynbridge i Sorø E2017 Lynbridge i Sorø E2017 Efter aftale med forfatter Torben Kelså, har jeg ændret hans lynbridge-kompendie, så der startes med det rigtige pointsystem. Redigeret af Anne Grete Rasmussen Er du forhindret så

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER B bonde D dame eller dobler E es f farve H, hjerter hp honnørpoint (E=4, K=3, D=2, B=1) K, klør eller konge k kontrol, K=1 k, E=2 k M major m minor

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet.

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet. HOLDTURNERING - sådan regnes den ud I holdturnering er man 4 spillere sammen om at udgøre et hold. Man spiller stadigt parvist, ved hvert sit bord, mod et andet hold, og møder ikke hinanden. I holdturnering

Læs mere

VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT

VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet... 2 2. Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

DBf's spillerhåndbog. Gyldig fra 1. juli Indholdsfortegnelse

DBf's spillerhåndbog. Gyldig fra 1. juli Indholdsfortegnelse DBf's spillerhåndbog Gyldig fra 1. juli 2016 Indledende materiale Indholdsfortegnelse Forord... 2 Systemer og konventioner 101. Tilladte makkeraftaler... 3 102. Åbent forsvar-aftaler... 3 103. Højkunstige

Læs mere

Månedens udfordring, november 2016

Månedens udfordring, november 2016 Månedens udfordring, november 2016 Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor! Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord Syd bekender desværre ikke, men kaster en klør

Læs mere

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER LEKTIO 28 FRAFALD I AKOTRAKTER I sanskontrakter er det oftest en kamp mellem modspillet og spilfører om at rejse en farve først. Derfor spiller man mod sanskontrakter normalt ud i sin egen sides formodet

Læs mere

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp.

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp. Bridge Konventioner Søg Sansåbninger og svar * X-Y-sans https://bridge.kromann.info/convention/1000393 NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller 12-14 sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut

Læs mere

Bridge: Appeller

Bridge: Appeller Jacob Duschek Bridge: Appeller 2013-14 Danmarks Bridgeforbund Jacob Duschek: Bridge: Appeller 2013-14. Udgiver: Danmarks Bridgeforbund. Copyright: Jacob Duschek og Danmarks Bridgeforbund. Alle rettigheder

Læs mere

LOVEN TOTALE ANTAL STIK

LOVEN TOTALE ANTAL STIK LOVEN OM TOTALE ANTAL STIK Kampen om delregnskabet på 2- og 3-trækket er det mest forekommende problem ved bridgebordet. Det er her, der i en holdkamp svinger 5-7 IMP gang på gang, og det er her de fleste

Læs mere

SYSTEMKORT ( alle turneringer)

SYSTEMKORT ( alle turneringer) D E F E N S I V E N I N D M E L D I N G E R U D S P I L O G S I G N A L E R G E N E R E L T O M U D S P I L SYSTEMKORT ( alle turneringer) Aggressive primært uz og på 1-trinnet. UDSPIL MAKKERS FARVE USP

Læs mere

Begyndere Klubspillere. Søndag den 18. april DM for begyndere og klubspillere Kontrakt Score

Begyndere Klubspillere. Søndag den 18. april DM for begyndere og klubspillere Kontrakt Score Begyndere Klubspillere DM Søndag den 18. april 2010 Eksempel på pointudregning Vi har tidligere fået spørgsmål til pointudregningen og sammenhængen mellem lokale og nationale point. De første år, vi lavede

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL Modspillet betegnes ofte som bridgens stedbarn, da det regnes som den van-skeligste del af spillet. Allerede i Lektion 4 stiftede du første gang bekendtskab med nogle

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Tirsdag, pil 1-10, Danmark Frankrig Af Maria Rahelt EM Dame i Warszawa Åbent rum: Lukket rum: ord: Benedicte Cronier yd : ylvie Willard Øst : tense Farholt Vest : Maria Rahelt ord:

Læs mere

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Brgulan Syd: Zoric Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Afbryd forbindelsen. Spil 1. N / Ingen

Afbryd forbindelsen. Spil 1. N / Ingen Spil 1. N / Ingen Afbryd forbindelsen E 10 4 E 9 8 E K 10 9 2 B 7 8 7 3 4 3 D 8 6 3 9 8 3 2 9 6 K 7 2 B 5 4 E K 6 5 4 K D B 5 2 D B 10 6 5 7 D 10 - pas pas 1 1ut pas 3ut pas pas pas Meldingerne: Syd har

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere