Væghængt centralvarmekedel for olie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væghængt centralvarmekedel for olie"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/ Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen DANAK Reg.nr Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Arbejdsmiljøsystem certificeret i henhold til OHSAS af Det Norske Veritas Danmark A/S Certificeringsafdelingen Væghængt varmtvandsbeholder type VBF-H 85 Væghængt oliekedel type Afsnit Vi erklærer hermed at BAXI produkt type overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (92/42/EEC) Bruger og brugerens ansvar (1) Installationsanvisninger (2) Serviceanvisninger (3) El-diagrammer & Tekniske data (4) Reservedelstegning (5) Afleveringsrapport kedelanlæg (6)

2 Indholdsfortegnelse INSTRUKTION Side 2 Denne instruktion er opdelt i afsnit - evt. figurer er placeret i tilhørende afsnit - hvis ikke, er de påført fig. nr. der henviser til tilhørende afsnit. - Fig. 1.1 vedrører f.eks. afsnit 1.1. (#) - nr. tegn benyttes hvis der er flere fig. til samme afsnit. Afsnit Side 1 BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET ANSVAR OG SIKKERHED OPSTART AF KEDEL BRUGERVEJLEDNING FEJL KONTROL VEDLIGEHOLDELSE UDFØRT AF BRUGEREN INSTALLATIONSANVISNINGER NORMER OG FORSKRIFTER OPSÆTNING SKORSTEN/AFTRÆK LODRET BALANCERET AFTRÆK SYSTEM L1 OG L SPLIT AFTRÆK I FORBINDELSE MED SKORSTEN ELLER SKORSTENSFORING OLIEBRÆNDER OG OLIE TILSLUTNING EL TILSLUTNING SERVICEANVISNINGER RENSNING EKSTRA UDSTYR, EL-DIAGRAMMER OG TEKNISKE DATA EKSTRA UDSTYR TEKNISKE DATA EL DIAGRAMMER RESERVEDELSTEGNING AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

3 Side 3 1 Bruger og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over Kedlen og Udstyret 1. Oliebrænder (ikke standard udstyr) 2. Kedelstyring 3. Sikkerhedsventil 4. Pumpe varmtvandsprioritering 5. Pumpe centralvarme 6. 4-vejs shuntventil 7. Vandmangelsikring (pressostat) 8. Automatudlufter 9. Olieaflufter (ikke standard udstyr) Ekspansionsbeholder 11. Vejrkompensering (ikke standardudstyr) 12. Aftræksrør (ikke leveret med kedlen) Beskrivelse af de ovennævnte dele findes på næste sider.

4 Side Oliebrænder Her henvises generelt til oliebrænder fabrikantens instruktion. Kedelstyringen indeholder reset funktion for oliebrænderen, men det kræves at brænderen understøtter denne funktion. - se afsnit 2.7 (eltilslutning) og afsnit 4.3 (eldiagrammer) Kedelstyring a: kedeltermometer (bag klap) b: kedeltermostat a c e d f i j c: lampe for aktiveret overkogstermostat d: lampe for brænder fejl e: omskifter brænder autodrift (funktionel med vejrkompensering b ikke standardudstyr) og brænder manuel drift g h k f: reset af brænder fejl (kun funktionel ved nye brændere med mod elektronisk reset brænder skal være opsat til denne funktion se evt. afsnit 2.7 el-tilslutning) g: omskifter pumpe autodrift (funktionel med vejrkompensering ikke standardudstyr) og pumpe manuel drift h: omskifter sommer/vinter drift; ved sommer drift stopper central-varmepumpen, mens en pumpegymnastik funktion sørger for en problemfri opstart ved fornyet drift i: sikring j: overkogstermostat k: ON/OFF strømforsyning Plads til Vejrkompensering Sikkerhedsventil Kedlen er fra fabrikken monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil til varmeanlægget; sikkerhedsventil til evt. varmtvandsanlæg er ikke inkluderet i dette anlæg Pumpe varmtvandsprioritering Kedlen er monteret med varmtvandsprioritering; varmtvandsproduktion har klar forrang frem for centralvarme kredsen; dvs. at ved start af varmtandsproduktion startes pumpen herfor mens pumpen til centralvarme stoppes. OBS: max. temperatur varmt vand kedeltemperatur Pumpe centralvarme Den fabriks monterede pumpe er udstyret med 3 hastighedstrin (angivet ved I-II-III). Hastighedstrin vælges efter behov; trin 1 giver laveste ydelse og dermed laveste energiforbrug vejs shuntventil Anlæggets fremløbstemperatur kan reguleres ved hjælp af shuntventilen; ensvarme radiatorer giver mere behagelig varmefordeling. Indstilling på 0 giver laveste fremløbstemperatur 10 højeste (kedel temperatur).

5 Side Vandmangel sikring Kedlen er monteret med en pressostat (tryk afhængig kontaktfunktion); denne sikrer at brænderen ikke kan starte og køre uden at der er tilstrækkeligt vandtryk på anlægget; indkobling af brænder sker ved 0,8 bar udkobling ved 0,6 bar Automatudlufter Automatudlufteren er placeres øverst på kedlen; fingerskruen øverst på enheden skal være løsnet ved udluftning Olieaflufter (Flowcontrol) Enheden er ikke standardudstyr; kedlen er forberedt for montage af enheden direkte på kabinettets bagplade Ekspansionsbeholder leveres med trykekspansionsbeholder på 10 liter; enheden skal sikre ensartet og tilstrækkeligt tryk under varierende temperaturer. Denne ekspansionsbeholder er tilstrækkelig op til i alt 160 liter vand i anlægget incl. kedlens vandindhold (22 liter) Vejrkompensering Styringen er forberedt for enkel montage af "Danfoss ECL200 Comfort" vejrkompensering, som ikke er standardudstyr. Enheden monteres direkte i styringspanelet og tilsluttes denne ved hjælp af kabelsæt Se instruktion fra BAXI og "ECL Comfort Installations og vedligeholdelse" samt "ECL Comfort - Brugervejledning" fra Danfoss. Nævnte "vejledninger" medleveres styringen ved køb af VVS-nr (Bx-nr ) Aftræksrør Aftræksrør leveres ikke med kedlen, idet der kan vælges mellem forskellige løsninger: A: aftræk etableres som en traditionel løsning med aftræksrør til eksisterende skorsten B: aftræk etableres som en balanceret løsning; indsugningsluft til brænder og forbrændingsgasser føres i dobbeltrør direkte til det fri C: aftræk etableres som et split aftræk; forbrændingsgasser føres til det fri på traditionel vis, mens indsugningsluften føres via en slange fra det fri direkte til brænderen Service og garantier Garantien er nærmere beskrevet i det sammen med kedlen leverede BAXI-Garantibevis I tilfælde af reklamation: De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken.

6 Side Ansvar og sikkerhed Ansvar - Oliekedler Ifølge Arbejdstilsynets forskrift nr. 42, er det brugerens ansvar, at varmeanlægget vedligeholdes, herunder overholdelse af Energistyrelsens bekendtgørelse (OR-bekendtgørelsen) om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyrsanlæg Vedligeholdelse af anlægget påhviler ejeren/brugeren jf.: - almen praksis - denne instruktions anvisninger (se afsnit 4) - instruktion til evt. udstyr/tilbehør herunder oliebrænder - samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis. 1.3 Opstart af kedel Før start Start af kedel (med reference til afsnit 1.1, 2) -standardstyring Inden kedlen bringes i drift kontrolleres det, at anlægstrykket er over 0,8 bar (se manometer på styringspanel); anlæggets vandmangelsikring indkobler først når vandtrykket overstiger dette niveau der er så tilstrækkeligt vand på anlægget; udkobling sker først når anlægstrykket går under 0,6 bar efter på forhånd at have oversteget 0,8 bar. Efterfyld med vand gennem rørtilslutningen for påfyldning af anlæg (pos. 16 i afsnit 1.1); under påfyldning løsnes fingerskruen på automatudlufteren (pos. 8 i afsnit 1.1). Tryk på ON/OFF knappen (k) således at I er nedtrykket; herefter er der strøm på styringen. Knapperne for pumpe (g) og brænder (e) skal være trykket mod symbolet, der viser en hånd. For at pumpen skal være i drift, skal yderligere også sommer/vinter omskifteren (h) være trykket mod symbolet, der viser et iskrystal. Under forudsætning af at olieslangerne til oliebrænderen er væske fyldte vil kedlen nu opstarte og varme kedelvandet og anlæg op; af hensyn til en fornuftig udluftning af anlægget, er det en fordel at hæve temperatur-niveauet til mellem 70 til 80 C i hele anlægget dvs. stil shuntventilen på 10 og skru kedeltermostaten op i den øverste halvdel af sit område. Løsn samtidig fingerskruen på automatudlufteren.

7 Side Brugervejledning Plads til Vejrkompensering a b Brugeren har mulighed for at vælge/indstille følgende: Sommer eller vinterdrift (h); ved sommerdift stoppes centralvarmepumpen og en pumpegymnastik funktion sørger imens for at pumpen opstarter problemfrit ved genindkobling. Kedeltemperaturen ved hjælp af kedeltermostaten (b); kedeltemperaturen aflæses på termometeret (a); kedeltemperaturen kan stilles mellem 60 og 85 C; drej knappen med uret for højere temperatur. Fremløbstemperaturen til radiator kredsen kan reguleres ved hjælp af shunten; drej håndtaget mod 10 for højere fremløbstemperatur. 1.5 FEJL KONTROL Kedlen leveres i standardudførelsen med en ganske ukompliceret styring. I denne version stilles knappen for brænder drift (e) og for pumpe drift (g) i position med symbolet. I øvrigt refereres til afsnit 1.1, 2. Styringen er udstyret med 2 alarm lamper: En gul lampe (c) for indikering af at overkogssikringen har været aktiveret; reset af denne foregår ved at afskrue låg over genindkoblingsknappen (j) og nedtrykke denne. En rød lampe (d) for indikering af brænder fejl; reset af denne foregår ved at trykke på knappen (f) med symbolet. Hvis dette ikke giver et faktisk reset af brænder (dvs. hvis brænderen ikke genstarter og lampe vedbliver at lyse kraftigt rødt), skal der tilkaldes service (se evt. afsnit 1.5). Fejl type Fejlmuligheder Check Sandsynlig fejl/afhjælpning Kedlen bliver ikke Termostat drejet under ønsket Er kedel-temperaturen under 60 Er ON/OFF knappen i driftsposition ordentlig varm niveau C? Er kedel-temperaturen over 60 C? - og lyser lampen for brænder fejl (i kontolpanel)?? Brænder gået på fejl: Reset brænderen Brænder fejl Lyser lampen for brænder fejl (i kontolpanel)? Tryk i anlæg for lavt Er trykket over 0,8 bar? Hvis ikke efterfyld vand til Lampe for brænder fejl lyser Ingen varme i radiator system Brænder kører ikke c e d f (bag klap) g h k mod trykket er over 0,8 bar Ingen olie i tilløbsslanger til brænderen Kontrollér om der er olie i olieudlufteren/oliefiltret Hvis ikke - anlæg løbet tør for olie Luft i olie Kontrollér om der er luftbobler i olien i olieudlufteren Utæthed i tilløbssystemet til oliebrænderen Anden fejl i brænder Afprøv reset funktion Fejl ukendt tilkald service Se ovenstående Do. Do. Centralvarme pumpe kører ikke Er sommer/vinter omskifter Kedlen kører i sommer drift trykket mod? pumpen er stoppet Er knappen for pumpedrift Kedlen skal i standard version trykket mod? have knappen trykket mod Tryk i anlæg for lavt Er trykket over 0,8 bar? Hvis ikke efterfyld vand til trykket er over 0,8 bar Shunt ventil stillet for lavt Check indstilling på shunt Stil ventilen nærmere 10 Overkogstermostat Lyser lampe for aktiveret Hvis ja, reset Koblet ud overkogs-termostat? overkogstermostaten Brænder gået på fejl Lyser lampen for brænder fejl Reset brænderen på (i kontolpanel)? kontrolpanelet, hvis den er forberedt for denne funktion. Ingen olie på anlæg i j Kontrollér om der er olie i olieudlufteren/oliefiltret Hvis ikke løbet tør for olie; efterfyld og reset brænderen

8 Side Vedligeholdelse udført af brugeren Følgende retningslinier følges af ejeren/brugeren af anlægget: Efterfyldning af anlægsvand: Inden efterfyldning påbegyndes, slukkes kedelanlægget ved hjælp af ON/OFF knappen. Vand påfyldes anlægget fra en vandhane. Påfyldning sker gennem rør pos. 16 i afsnit 1.1. Åbn først for evt. hane monteret under kedlen, dernæst langsomt for vandhanen. Der påfyldes vand indtil der er opnået et anlægstryk på mellem 1 og 1½ bar. Der skal minimum være 0,8 bar i anlægget for at kedlen kan køre (vandmangelsikring) Frostbeskyttelse: Kedlen er ikke i standardudførelsen udstyret med frostbeskyttelses funktion. Denne funktion findes i udvidelsesmodulerne til styringen. I stedet kan anlægget beskyttes med frostvæske Afprøvning af sikkerhedsventil: Brugeren er ansvarlig for at sikkerhedsventilen aktiveres/afprøves 2 gange om året. Drej sikkerhedsventilens håndtag mod højre eller venstre indtil ventilen åbner. Lad en del vand passere gennem ventilen for at udvaske eventuelle urenheder, som kan forhindre ventilen i igen at lukke tæt. Er ventilen utæt efter at den har været aktiveret, kan det forsøges at gennemskylle den på ny Rensning og service Se afsnit INSTALLATIONSANVISNINGER 2.1 Normer og forskrifter Ved opstilling og installation skal følgende normer og forskrifter følges: Bygningsreglementet Vandnormen Arbejdstilsynets forskrifter 2.2 Opsætning Forholdsregler angående opsætningens lokalitet: Tag hensyn til den samlede vægt af kedel og vandindhold, samt eventuelt til den samlede vægt af en varmtvandsbeholder, der er ophængt ved siden af eller under kedlen; anvend kun egnede befæstelses midler ved ophængningen disse skal svare til den samlede belastning/vægt i forhold til materiale i væggen på opsætnings stedet. Ved installation i lokale hvor fx vaskemaskine er opstillet og hvor der eventuelt tørres tøj, kan det anbefales at kedlen forsynes direkte med friskluft ude fra fx ved at anvende splitaftræk eller balanceret aftræk. Afstande til brændbart: kan installeres helt op til brændbart materiale uden at der skal foretages yderligere brandbeskyttende foranstaltninger. Opmærksomheden henledes dog på Bygningsreglementets krav til isolering/afstand mellem skorsten/røgrør til brandbart matr. Lodret balanceret aftræk skal følge de samme afstandskrav til brandbart matr. som Bygningsreglementet stiller til stålskorstene Montage anvisning: Inden opsætningen af kedel påbegyndes skal egnet/nødvendig opsætningshøjde fastlægges. Til fastlæggelse heraf skal der tages hensyn til følgende forhold: Overholdelse af afstandskrav til brændbart (både kedel og røgrør/aftræk) Placering af evt. varmtvandsbeholder; ved placering under kedlen skal der afsættes plads til rørføringen mellem kedlen og beholderen (20 25 cm); samlet højde af kedel og beholder incl. afstand mellem disse: cm Ved installation kan det med fordel tilstræbes at placere kedlen så lavt som muligt af hensyn til service. Tilstrækkelig afstand mellem kabinettets overside og loft ved føring af røgvej tværs over kedlen minimum afstand mellem kabinettets overside og røgrør/aftræk: 200 mm.

9 Side 9 Vejledning trin for trin: Kedlen leveres placeret og fastspændt på en palle. Løst pakket i kassen findes ophængningsbeslaget. OBS: inden ophængning af kedlen er det en fordel at afmontere kabinettets sider 2 skruer foroven i hver side. Trin 1: Ophængningsbeslaget fastspændes til væggen med egnede befæstelses midler. Disse afhænger af materialer etc. i den aktuelle væg og er derfor ikke leveret med kedlen. Ophængningen foretages i 4 punkter; de 2 alene gennem ophængnings-beslaget de andre 2 gennem både kedelkabinettet og ophængnings-beslaget: Trin 2: I de bærende ophængningspunkter ophænges beslaget (Se Montage anvisning på forrige side). I de 2 resterende huller forberedes fastspænding af kedlen til væggen. Selve kedlen er 600 mm bred. Derfor skal afstanden fra bærende ophængningspunkt og til væg eller lignende være minimum 96 mm. Opmærksomheden henledes dog på Bygningsreglementets krav til isolering/afstand mellem skorsten/røgrør til brandbart matr. Afstanden afhænger af valgt aftræksform. Med lodret balanceret aftræk, eller godkendt isoleret stålskorsten skal afstanden (fra højre ophængningspunkt) til brændbart matr. være min. 150 mm. Inden kedlen ophænges, er det en fordel at montere afløbsrøret fra sikkerhedsventilen 1 Før røret ind oven fra og gennem hul i kabinet. Montér på bøjning på sikkerhedsventilen. Montér efter behov overgangsstykket på enden af røret. 1 Røret er forberedt for montering, men er ikke monteret fra fabrik; røret forefindes fastspændt til anden rørføring i bunden af kedlen.

10 Side 10 Ophængning af kedlen på ophængningsbeslaget. Kedlen løftes i bagside og underside af kabinettet. Ophængningshullerne i kabinettets top placeres ind over krogene på ophængningsbeslaget og kedlen føres på plads ind mod væggen. I bunden af kabinettets bagplade findes i hvert hjørne en stilleskrue. Disse skruer anvendes til at justere kedlens kabinet således at kedlen hænger lodret og således at der kompenseres for eventuelle ujævnheder i væggen. Gennem de 2 sidste huller i ophængningsbeslaget fastspændes kedlen til væggen. Trin 3: Montering af rørføring: 1. afløb fra sikkerhedsventilen 2. fremløb til centralvarme retur fra centralvarme 4. fremløb til spiral i varmtvandsbeholder 5. retur fra spiral i varmtvandsbeholder 6. påfyldning af anlæg / aftapning Højre øverste hjørne Gruppering af rørføring: Frem- (2) og retur (3) rør til og fra centralvarme anlægget er placeret samlet i venstre bageste hjørne af kedlen. Frem- (4) og retur (5) rør til og fra spiralen i varmtvandsbeholderen er placeret samlet og centreret i kedlens forreste del. Centreringen letter valgfriheden med hensyn til placering af varmtvandsbeholderen enten til venstre eller til højre for kedlen. Med hensyn til sammenkobling med varmtvandsbeholder i øvrigt se instruktion for beholderen. Varmt brugsvand Type er forberedt for tilslutning til en væghængt BAXI - varmtvandsbeholder, type VBF-H 85. Beholderen har samme design som (se foto på side 1) og placeres normalt til højre eller til venstre ved siden af kedlen, men kan evt. også monteres neden under. Under opvarmningen af brugsvandet standses anlægspumpen automatisk. (varmtvandsprioritering) NB! Varmtvands termostaten skal indstilles på en temperatur der er lidt lavere end kedeltemperaturen. Ellers bliver kedlen aldrig "færdig" med at opvarme beholderen, hvorved der ikke kommer varme ud på radiatorsystemet. Se også tekn. data mht. ydelsen

11 Side Skorsten/aftræk. Tilslutning til muret skorsten: Kedlen er fra fabrikken indstillet til billigst mulige drift og overføre mest mulig varme fra røggassen til kedelvandet. Ved kontinuert drift opnås en røggas temperatur på ca. 150 C. Under normale driftsforhold vil denne røggas temperatur dog ikke blive opnået. Inden der foretages tilslutning til skorsten, skal det afgøres hvorvidt denne er egnet til de aktuelle røggas temperaturer. Hvis husets skorsten kræver en højere røgtemperatur, kan den tilpasses ved en ensartet afkortning af alle kedlens turbulatorer. Herved øges røgtemperaturen, som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 C, for at undgå kondensering/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstenen. BEMÆRK: At virkningsgraden derved bliver lavere Ved tilslutning til muret skorsten, anvendes røgrør i dimensionen Ø80 udvendigt. Anvend lige stykke L=500 direkte i kedlens røgtud. I røgtuden er der placeret en VITON pakning. Denne pakker mod ydersiden af røgrøret. Rørføringen til skorsten gennemføres hele vejen med nippelende, Ø75 mm udv., mod skorsten. Afslut med murbøsning i skorstenen. OBS: det er vigtigt, at røgrøret er tæt også murbøsningen skal isættes skorstenen på en sådan måde at samlingen er tæt. Disse forholdsregler er vigtige af hensyn til lydniveauet ved drift. Tilslutning til stålskorsten: På grund af den forholdsvis lave røggas temperatur, skal det sikres, at kondens fra skorstenen ikke kan løbe tilbage i kedlen ved stålskorstenen stående direkte på kedlen. Kedlen er forberedt for tilslutning af stålskorsten med maksimal ydre diameter på Ø125 mm. Kappen leveres med hul for røgrør Ø80, men hullet kan udvides til Ø125 mm ved at fjerne udklingninger. Tilslutning af lodret balanceret aftræk: (Lodret dobbeltrør) eller split aftræk via skorstensforing Se afsnit 2.4 (Lodret balanceret aftræk) og afsnit 2.5 (Splitaftræk)

12 Side Lodret balanceret aftræk System L1 og L2 Hosstående er vist et hus, hvor mulighederne med lodretbalanceret aftræk er vist. Maksimal længde med dobbeltrør er 4,5 m. Hver 90 bøjning reducerer længden med 1 m / 45 bøjning reducerer med 0,5 m L1 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45 bøjning for parallelforskydning L1 L2 L2 Lodret balanceret aftræk Nødvendige dele til aftræksløsning L1 og L2 VVS-nr BX-nr Koblingssæt bal aftræk olie Aftræksrør, længde 1000 mm Aftræksrør, længde 500 mm Taggennemføring, olie Evt. bøjning 45 (sæt med 2 stk.) for L Taginddækning, blyfri 5-25 (Ø125 mm) eller blyfri (Ø125 mm) Loftskrave (Ø125/275 mm) Komponentliste se afsnit 5 Fig. 2.4 # Kortfattet montage anvisning for koblingssæt ved lodret balanceret aftræk via dobbeltrør. system L1 og L2 Sikkerhedsvandlås T-stykket placeres på røgtuden med den store Fig. 2.4 #2 flange opad. (kun ved aftræksform L1 og L2) De røde Ø80 pakninger udskiftes til grønne Ø80 Flex slange pakninger. for luft (Der medleveres 6 stk. grønne pakninger som kan tåle kondensat fra oliefyring) Flexslangen føres forsigtigt fra brænderen til T-stykket mod T-stykke med og spændes fast med kondensfang medfølgende spændbånd, Spændbånd for montage tag hensyn til rørføring, rensning af brændkammer samt måling af røggasser. Aftræk/luft føres fra T-stykket og op (Husk de grønne pakninger og loftkraven ) Sikkerhedsvandlåsen placeres på vægen, så slangen fra T-stykkets afløbstud kan føres jævnt faldende til sikkerhedsvandlåsen. Sikkerhedsvandlåsen skal monteres lodret med servicedækslet nedad. Slangerne tilsluttes mellem T-stykke sikkerhedsvandlås og afløb. (Sikkerhedsvandlåsen sikrer at der ikke trænger røggasser ud i opstillingsrummet) Kontroller at flexslangen til forbrændingsluft slutter tæt til brænder og T-stykke, og at slangen ikke er beskadiget. Udledning af kondensvand: Kondensvandet skal ledes fra sikkerhedsvandlåsen til husets kloaksystem med den medleverede slange. Evt. lokale forskrifter fra kommunalbestyrelsen vedr. udledning af kondensvand skal overholdes

13 Side 13 Montage anvisning ved balanceret aftræk via dobbeltrør. system L1 og L2 Hvor forholdene taler herfor anvendes LODRET balanceret aftræk- hvorved forstås at luften tages ind og røggas ledes ud samme sted LODRET over tag. Sørg for at skorstensfejeren har adgang til taghætten for rensning af aftrækket. T-stykke monteres direkte på kedlens røgtud med den store flange opad. Flexslange føres fra brænder og spændes på T-stykket med medfølgende spændbånd. Hullet igennem loft og tag laves *) (beskyt T-stykket mod tilsnavsning). Rørlængde opmåles og ved en eventuel afkortning er det vigtigt, at luftrør og aftræksrør afkortes lige meget. Hvis det er nødvendigt at parallelforskyde det lodrette balancerede aftrækssystem gøres dette ved at indskyde 2 stk. 45 knærør som vist. Mellem knærørene skal evt. indskydes et rørstykke for at opnå tilstrækkelig forskydning. Rør monteres gennem tag og loft. NB. Husk loftkrave. Monter taginddækning Bemærk: Den sorte kant på Taggennemføring m. hætte bør gå imod vippekraven på inddækningen Fig. 2.4 #3 Rør fastgøres til tagkonstruktion. Taginddækning fuges med silikone. Vippekraven på inddækningen sikres med de medleverede skruer. Loftkrave monteres Den totale længde på aftrækket må ikke overstige 4,5 m fra koblingsunit til ud-/indsugningshætte. (minus 0,5 m pr 45 bøjning, minus 1 m pr 90 bøjning) *) NB! Der er afstandskrav fra udvendig rør til træværk Husk kondens afløb (Sikkerhedsvandlås) se evt. side 12 Afstandskrav til lodret balanceret aftræk (Lodret dobbeltrør) Afstand til brandbart materiale skal udføres iht. Bygningsreglementets bestemmelser for stålskorsten, dvs: Tykkelse af kanten for brændbart materialer Højst 30 mm Over 30 mm Lodret - Placering af luftindtag/røgafgang Lodret over tagflade Min. afstand (mm) Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 Afstand til lodret væg (skorsten) 500 Højde over fladt tag 750 Afstandskrav mellem brandbart materiale og den udvendige side af lodret balanceret aftræk. 50 mm 100 mm

14 Side SPLIT aftræk i forbindelse med skorsten eller skorstensforing SPLITAFTRÆK - Forbrændingsluften tages via ydermuren (System S1 og S4) Hvor forholdene taler for det kan der bruges splitaftræk, dvs. luftindtag og røgaftræk føres i hvert sit rør helt uafhængigt af hinanden. Bøjninger og rør bestilles efter de stedlige forhold, der er dog den begrænsning at: Vejl. totallængde af splitaftræk (Luftrør + røgrør) = 20 m minus 1 m for hver 90 bøjning - (2 stk 45 = 1x90 bøjning) Max længde afhænger af oliebrænderen. SPLITAFTRÆK LODRET - Forbrændingsluften tages fra ventileret loftsrum (System S2 og S3) Placering af luftindtag Tagrummets volumen min. er 100 m 3. Tagrummet er fornødent ventileret og udgør en uudnyttet del af boligen. Friskluftsindtaget afsluttes min 0,25 m. over isoleringsmaterialet. Rør fastgøres omhyggeligt og isoleres hvor nødvendigt. System S1 System S2 Aftræksløsning S1 og S2 med godkendt skorstensforing (ikke levering fra BAXI A/S): Aftræksløsning S3 og S4 med stålskorsten (ikke levering fra BAXI A/S): Røgaftræk: Røgrør føres fra kedlens røgtud med stigning til godkendt skorstensforing/stålskorsten på vanlig vis. Der skal tages nødvendige forholdsregler mod at evt. kondensvand kan løbe fra skorstenen tilbage i kedlen. Godkendt skorstensforing (S1 & S2) eller stålskorsten (S3 & S4) - (ikke levering fra BAXI A/S) Ø80 røgrør og knærør Luftindtag: Luftrør fra ydervæg eller ventileret loftrum på min. 100m 3 til flexslange på brænder Max totallængde af splitaftræk = 20 m minus 1 m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Bx-nr VVS-nr. Murrist Ø80 til luft Loftkrave Rør PPS Ø80 L=500mm Rør PPS Ø80 L=1000 mm Rør PPS Ø80 L=2000 mm Bøjning 87 PPS Ø80 (er også som 15, 30 eller 45 ) Rørbærer Silikone (ikke levering fra BAXI A/S) Luftrør føres fra luftindtag til brænder. Det anbefales at isolere luftrøret mod kondens. Det "vandrette" luftindtagsrør nærmest murrist skal føres med min. 5 promille fald udad

15 Side Oliebrænder og olie tilslutning Kedlens modtryk (ca. 15 Pa) kræver at der tilsluttes en moderne brænder, der kan levere det tilstrækkelige tryk. Ellers vil det opleves, at der optræder startproblemer for brænderen, især ved kold kedel. Ligeledes kan der ved anvendelse af en brænder med for et lille blæser tryk ske tilsvining af brænderens dyse. BAXI har med godt resultat testet flg. oliebrændere på med lodret balanceret aftræk: - Bentone, type Sterling ST Oilon, type NOVOX LN25 SN, vvs-nr Hermann, type HL 40 ELV-S Det anbefales yderligere at den anvendte brænder er forsynet med LE-dyse (anti dryp funktion). Kontroller at oliedysen svarer til kedlens ydelse. Ved olietryk på 10 bar anbefales dysestørrelse maksimal 0,45 US gal/h til type WHOB. Kedlen er beregnet til at fungere ved en CO 2 værdi på mellem 12,5 og 13%, hvorfor det anbefales at sigte efter en værdi på ca. 12,5% CO 2 ved idriftsætning. Brænderen tilsluttes olieforsyning efter brænder leverandørens forskrifter. Olieudlufter kan placeres inden i kabinettet der er forberedt montage af denne på kabinettets bagvæg (bag aftræksrør). Da kedlen er hængt på væggen er der større løftehøjde for brænderens oliepumpe end ved en gulvstående kedel. Det er defor vigtigt at alle samlinger på olieslangerne er absolut tætte. For at undgå driftsproblemmer med for højt vakuum på oliepumpens sugeside anbefales det, at løftehøjde fra bund af tank til oliepumpen ikke overstiger 4 meter. Oliebrænderens flamme skal brænde lodret nedad i centrum af brændkammeret Obs. Nogle oliefyr leveres med Fig. 2.6 skrå flange eller pakning, i så tilfælde skal der korrigeres for dette så flammen brænder lodret nedad i centrum af brændkammeret. 2.7 El tilslutning Kedlen leveres med stikforbindelser til styringen. Også nettilslutningen er udført på denne måde. Der er medleveret og monteret en netledning (F - brun, Jord - gul/grøn og N blå). Netledningen er ikke monteret med stik i tilslutningsenden. OBS: Ved tilslutning af nogle brænderfabrikater skal følgende bemærkes: 1) Én af lederne, i stikket (M1W) og dermed også i det store 7-polede brænderstik, har konstant spænding denne må ikke anvendes som driftsfase til brænderen 2) Nogle brænderfabrikater er forberedt for tilslutning af en extern timetæller. Intern i disse brændere kan der ligge en forbindelse, så der kommer "fase" på terminal B4, herved vil tryk på resetknappen ("f" på fig ) forårsage en kortslutning! - For at undgå dette er resetfunktionen ("f" på fig ) frakoblet, idet ledningen til klemme B4 i det store 7-polede brænderstik ikke er tilsluttet fra fabrikken, men afsluttet med en samlemuffe (kan ses ved at demontere "låget" på det 7-polede brænderstik) 3) Hvis brænderen (se brænderens instruktion) er forbundet, så ekstern reset er mulig - ved at føre en nul-ledning til brænderens terminal B4, så skal samlemuffen skrues af og ledningen forbindes til klemme B4 i det store 7-polede brænderstik.

16 Side 16 3 SERVICEANVISNINGER 3.1 Rensning Af hensyn til sikkerhed og udnyttelse af energien anbefaler vi at kedlen renses mindst 1 gang om året. Dette er et arbejde for fagfolk dvs. De skal sørge for at arbejdet udføres af VVS-installatør eller servicefirma. Såfremt stålskorsten eller lodret balanceret aftræk står direkte på kedlens røgstuds skal kedlen renses af skorstensfejeren i forbindelse med fejningen af skorstenen (SBI-189) Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et årligt eftersyn som må anbefales. Spørg VVS-installatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma Rensningsanvisning: 1. afmontér evt. døren (én skrue i øverste hængsel løsnes) 2. hængsel skruen skrues let i igen 3. afmontér brænderen; hvis ikke olieslanger og elstik afmonteres kan brænderen hænges på dørhængslet (kræver at brænderen er forberedt herfor) 4. fjern topisoleringen over oliepladen 5. løsn og fjern de 4 skruer (M10 / 17 mm nøgle), der holder oliepladen på plads 6. løft oliepladen af 7. der er nu adgang til både brændkammer og alle røgrørene på en gang 8. løft turbulatorerne ud af røgrørene 9. kedlen kan nu renses med den medleverede rensebørste (skub børsten helt igennem rørene) 10. efter gennemført rensning kan det afrensede materiale fjernes fra brændkammerets bund med en støvsuger 11. saml kedlen Brændkammer Røgrør

17 3.1.3 Rensning af evt. "Sikkerhedsvandlås for gas-/oliekedel" Anvendelse Sikkerhedsvandlåsen anvendes, hvor der kan forekomme, men ikke altid er, kondensat i gas-/oliekedlens aftræksrør. Funktion Lukker evt kondensat ud af kedlens aftrækssystem, og i de tilfælde, hvor der ikke er kondensat, yder vandlåsen tæthed, så røggas ikke trænger ud af afløbet. Virkemåde Der er indbygget en svømmer i vandlåsen. Når der er kondensat løftes svømmeren, og dette kan løbe ud af overløbsrøret. Hvis der ikke er kondensat, synker svømmeren ned og tætner mod den faste del af vandlåsen, således at der ikke trænger røggas ud i det rum, hvor afløbet udmunder. Service Med passende mellemrum skal vandlåsen renses for de urenheder, der samles efterhånden. Dette skal ske for at vandlåsen ikke tilstopper, og for at svømmeren kan vedblive med at fungere korrekt. Fig #1 Sikkerhedsvandlås. Fremgangsmåde ved service Se rækkefølgen på fig #2 Svømmeren skal vende med den tynde ende nedad. Vær opmærksom på at gevindsamlingerne ikke tager skævt fat. Side 17 Fig #2 Sikkerhedsvandlås adskilt for rensning Andre servicetjek Tjek ekspansionsbeholderens fortryk ved trykløst anlæg, efterfyld om nødvendigt. Påse at anlæggets vandtryk er mindst 0,8 bar i kold tilstand Anode kontrol Hvis der er installeret en BAXI varmtvandsbeholder type VBF-H 85 ved kedlen skal anoden i denne holdes intakt som betingelse for at beholderen er dækket af BAXI's garanti. Varmtvandsbeholder VBF-H 85 er indvendig korrosionsbeskyttet med emalje. Som ekstra beskyttelse er der påmonteret en anode midt i beholderen. Denne anode regnes at have en levetid på år. Alligevel skal man sørge for, at anoden altid er intakt. Dette gøres ved at inspicere denne hvert andet år og om fornødent udskifte den. Anoden ¾ " RG L= 500 mm er placeret midt i beholderens renseflange.

18 Side 18 4 Ekstra udstyr, el-diagrammer og tekniske data 4.1 Ekstra udstyr Følgende en liste over muligt ekstra udstyr: Bx-nr VVS-nr. Varmtvandsbeholder VBF-H 85, vendbar og i samme design som kedlen; højde og dybde som, bredde 480 mm. Rørsæt for og VBF-H Automatisk shuntstyring ECL 200 Comfort til Komponentliste for aftræk til skorsten Knærør med rensedæksel Ø80 mm udv Røgrør 330 mm Ø80 mm udv Røgrør 500 mm Ø80 mm udv Røgrør 1000 mm Ø80 mm udv Murbøsning for Ø80 mm Ø80 mm udv Murrist Ø80 til luft Ø80 mm Loftkrave for luftrør Ø80/Ø155 mm Luftrør PPS L=500mm Ø80 mm Luftrør PPS L=1000 mm Ø80 mm Luftrør PPS L=2000 mm Ø80 mm Luftrørsbøjning 87 PPS (er også som 15, 30 eller 45 ) Ø80 mm Rørbærer Ø80 mm Silikone (ikke levering fra BAXI A/S) Komponentliste for lodret balanceret aftræk Koblingssæt f type Taggennemføring Ø80/ Renserør Ø80/ Rense T-stykke Ø80/ Pakningssæt, 5 stk VITON for røgrør Ø80 mm Aftræksrør, 1000 mm Ø80/ Aftræksrør, 500 mm Ø80/ Bøjning 45 (sæt med 2 stk.) Ø80/ ( 1 stk.) Ø80/ Taginddækning, blyfri 5-25 (Ø125 mm) blyfri (Ø125 mm) Loftskrave for lodret balanceret aftræk oliefyring Ø125/Ø

19 Side Tekniske data KAPACITET Type Ydelse 16,5 kw Maks. Indfyret effekt 17,5 kw Driftstemperatur C Røgtemperatur brutto 150 C Tryktab i røggas side 0,15 mbar Nyttevirkning, fuld last og 30% dellast 94 % Set forfra Set fra venstre side Typeskilt Set nede fra Set oppe fra MÅL OG DIMENSIONER Højde H 922 mm Bredde B 600 mm Dybde D 570 mm Mål C 116 mm Mål M 224 mm Vægt uden brænder 105 kg Prøvetryk kedel 4 bar Driftstryk maksimalt 2,5 bar Driftstryk 1) minimalt 0,8 bar Eltilslutning incl. jord 1x230 VAC Vandindhold kedel 22 liter Rør dimensioner 1 Afløb fra sikkerhedsventil ½ RG indvendigt gevind 2 Fremløb, varme - indvendigt gevind ¾ RG 3 Retur, varme - indvendigt gevind ¾ RG 4 Fremløb, spiral i varmtvandsbeholder ¾ RG - indvendigt gevind 5 Retur, spiral i varmtvandsbeholder - ¾ RG indvendigt gevind 6 Vandpåfyldning/aftapning af anlæg ½ RG - indvendigt gevind 7 Trykekspansion - vandindhold 10 liter 11 Røgafgangsstuds, indvendig Ø80 mm diameter Lodret balanceret aftræk (Ø80/Ø125) 2)3)4) maks. længde 4,5 m Røgrør for skorstenstilslutning 2) Ø80 mm 1) 2) 3) 4) Kedlen er forsynet med en vandmangelsikring (pressostat; indkobling: 0,8 bar, udkobling: 0,6 bar Ekstra udstyr For hver 90 bøjning reduceres længden med 1 m For hver 45 bøjning reduceres længden med ½ m. HUSK de grønne pakninger (se afsnit 2.4) Varmtvandsydelse med VBF-H 85* ) Vedvarende ydelse l/min 6,9 Vedvarende ydelse l/time 418 Ydelse i 10 min iht. EN625 l/min 20,3 Ydelse i 10 min iht. EN625 liter i 10 min 203 * ) C (30K) Godkendelser: CE-048BO-0035 VBF-H 85 VA nr. 3.21/14539 Afstand til brændbart materiale: Se afsnit 2.2 BAXI har med godt resultat testet flg. oliebrændere på med lodret balanceret aftræk: - Bentone, type Sterling ST Oilon, type NOVOX LN25 SN, vvs-nr Hermann, type HL 40 ELV-S

20 Side El diagrammer

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere

TYPE BALTIC-B MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Meget høj nyttevirkning. CE-godkendt. Miljøvenlig varme

TYPE BALTIC-B MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Meget høj nyttevirkning. CE-godkendt. Miljøvenlig varme TYPE BALTIC-B MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER CE-godkendt Meget høj nyttevirkning Hygiejnisk varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900 DS/EN ISO 400 OHSAS 800 Kan installeres med

Læs mere

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning Uden eller med varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137432/03/14-04-2005 Side 1 Block Gas Premix Centralvarmekedel for naturgas DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137414/2/26-02-2002 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER ENERGIMÆRKE Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning op til 109% Driftsikker Nem

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BLOCK WGB 15 C KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER

BLOCK WGB 15 C KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER ENERGIMÆRKE Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning op til 109% Driftsikker Nem betjening Funktionel Servicevenlig

Læs mere

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006

MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS. KEDLER fra BAXI i Tarm. MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 MB-SOLO MK II TIL TRÆPILLEBRÆNDER, KUL ELLER KOKS MB-SOLO med træpillebrænder opfylder krav i Bygningsreglementet 2006 Let at betjene Godkendt til trykekspansion Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder

Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder Gas Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder WGB serien Kondenserende, væghængte gaskedler til naturgas med elektronisk tænding, fuldt modulerende brænder og pumpe. Mere

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning DK/137552/00/15/01/2004 Side 1 Vejledning til ejeren af BAXI DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes!

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i - M40i - M80i Udgave 1.5 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512 ELEKTRISK VANDVARMER MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI Publ. nr. 20750010/0512 Generelle oplysninger Service og garantier I tilfælde af reklamation Ansvar Rensning og eftersyn iht. Vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder

Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder Gas Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder Block WGB 15 C Kondenserende kedelunit til naturgas med elektronisk tænding, fuldt modulerende brænder og pumpe. 2 Block WGB C et let valg

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel Monteringsvejledning samt drift og vedligehold SAV Brandmateriel En vandfyldt slangevinde er et brandbekæmpelses produkt, der skal kunne redde bygninger og menneskeliv. Derfor er det meget vigtigt, at

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere