Udkast til handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi"

Transkript

1 Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling... 2 Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer... 2 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst... 3 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst... 6 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten... 8 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper Udvælgelseskriterier Delmål for handlingsplan Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan Dette udkast forelægges med henblik på fastlæggelse og godkendelse af indholdet på: Vækstforums døgnseminar maj, Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi 3. juni 2015, og Regionsrådets møde 4. juni En længere dialogproces er gået forud for udarbejdelsen af dette udkast. I starten af februar har udvalget for vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforum Sjælland fastlagt rammer for handlingsplanen og drøftet ideer til aktiviteter. I marts har følgende udvalg under Regionsrådet drøftet ideer til og prioriteringer af aktiviteter: Udvalget for europæiske relationer, 16. marts Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, 23. marts Kompetence- og forskningsudvalget, 24 marts Udvalget for trafik, klima og ressourcer, 25. marts Samtidig har administrationen været i dialog med samarbejdspartnere i og uden for regionen for at indhente viden og drøfte samarbejdsmuligheder. Der har frem til 27. marts været åbent for alle for input til handlingsplanen, og der er afholdt møder med bl.a. parter i Vækstforum og den 18. marts et seminar, hvor mere end 50 deltagere drøftede samarbejdsmuligheder og videreudviklede aktiviteter. Herefter har administrationen foretaget en bearbejdning af de mange input og ideer for at nå frem til hvilke aktiviteter, der bør igangsættes inden for de økonomiske rammer det næste halvandet år, for mest effektivt at opnå de ti mål, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Resultatet af denne proces fremgår af dette udkast. Udkastet er et forslag, som hermed fremlægges til drøftelse, samt fastlæggelse af det endelige indhold og godkendelse heraf. 5. maj 2015 Side 1 af 18

2 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan Handlingsplanen angiver, hvilke aktiviteter Regionsrådet og Vækstforum vil sætte i gang de næste halvandet år. Handlingsplanen: Adresserer de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Og indeholder delmål, som gør aktiviteternes bidrag til strategiens mål tydelige. Indeholder udvælgelseskriterier, som fremhæver sammenhængen mellem strategiens målsætninger og principper og handlingsplanens aktiviteter. Bygger på viden om, hvad der virker, herunder igangværende aktiviteter, erfaringer og best practise både fra regionen og sammenlignelige regioner i Nordeuropa. Forberedelsen af indsatsen sker i dialog med eksperter og centrale aktører inden for de pågældende fagområder med henblik på at sikre, at aktiviteterne reelt er baseret på best practise. Bygger videre på den igangværende indsats, som findes beskrevet i denne plan. Alle nye aktiviteter skal udvikles i relation hertil. Igangsætter de mest effektfulde aktiviteter og følger op på effekten heraf. Bidrager til internationalisering og til udvikling i yderområder. Udgør et dynamisk grundlag for at sætte aktiviteter i gang. Aktiviteter modnes og sættes i gang undervejs i plan-perioden. En tidsplan giver overblik over hvornår og hvordan hvad igangsættes. Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling Med handlingsplanen udpeger Regionsrådet og Vækstforum de aktiviteter som, samlet set og med en fornuftig risikoprofil, bidrager mest effektfuldt til at skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. Det betyder at gode ideer er fravalgt til fordel for bedre ideer eller mere effektfulde ideer. Og det betyder en skarp prioritering af de udviklingsmidler, som er til rådighed. Både de midler som Regionsrådet afsætter og prioriterer herunder i samarbejde med Vækstforum og EU midler i socialfonden og regionalfonden. Med handlingsplanen vil Regionsrådet og Vækstforum disponere hovedparten af midlerne i , og geare indsatsen bedst muligt med interregmidler, nationale puljer og internationale programmer. En afgrænset del af midlerne reserveres aktiviteter, som ikke er kendte nu, men hvor Regionsrådet og Vækstforum i løbet af plan-perioden identificerer et behov for at igangsætte yderligere aktiviteter. Aktiviteterne i handlingsplanen er opdelt efter strategiens fire temaer Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet under de fire temaer i strategien, men går i flere tilfælde på tværs af temaerne, og udgør en samlet indsats. De fire temaer i strategien er: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed For hvert tema beskrives: Hvilke prioriteringer og strategisk fokus sættes der i handlingsplanen for temaet. Hvilke mål i strategien understøtter temaet primært og sekundært. Et overblik over eksisterende aktiviteter og aktiviteter der skal igangsættes i maj 2015 Side 2 af 18

3 16 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Strategisk fokus: Der skal være flere vækstvirksomheder i regionen, og flere virksomheder neden under vækstlaget skal løftes op i vækstlaget. Den funktionelle sammenhæng i Greater Copenhagen regionen skal udnyttes. Der skal skabes mere samspil mellem dan- ske og udenlandske virksomheder både i nabogeografierne og på fjernere markeder. Det skal ske gennem: Ressourceeffektivitet Innovation og vækst Internationalisering og eksportfremme Strategiske mål: Bidrager primært til: 2: Bæredygtig udvikling med særlig fokus på res- sourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne 3: Regionens energi er grøn 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Greater Copenhagen Vækstaftale 1, 3 og +1 Globale vækstvirksomheder CAPNOVA Invest Zealand Erhvervs inkubator Strategi, mål og vækst SMV er Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV'er SMV teknologisk innovation til bioteknologis k produktion Bioenergi Sjælland Industriel symbiose Bioøkonomiske projekter Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Team Vækst Danmark 2015 Greater Copen- 2015: FINANSIERING Vækstforum 8 mio. Regionalfond 12 mio. national EU-pulje 2 mio. deltagerbetaling FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Formålet er at øge antallet Udbud på etablering af Team Vækst af højvækstvirksom- Danmark. Team Vækst Danmark skal heder med globalt med udgangspunkt i regionale specialiseringer vækstpotentiale. Det gennemføre intensive vækstforløb skal ske i et landsdæk- i virksomheder med vækstpotentiale. kende samarbejde om etablering af træningsfaciliteter baseret på regionale erhvervsmæssige specialiseringer. Region Sjælland spiller Effektiv og koordineret erhvervsservice- 5. maj 2015 Side 3 af 18

4 hagen 2015 og 2016 Øget eksport i virksomheder 2015 og 2016 Ressourceeffektivitet 2015 og 2016 Grøn energi (Aktiviteter under den fælles regionale klimastrategi) 2015 og 2016 Bioøkonomi 2016 Vækstforum 8,5 mio. Regionalfond 15 mio. egenfinansiering 2016: Vækstforum: 3 mio Inter- Reg/Horizon : Vækstforum: 2 mio. Regionalfond 12,5 mio. Private 4,8 mio. 2016: Vækstforum 1-2 mio. Staten, evt. Horizon 2020, LIFE, interreg... Regionalfond 6 mio. (Tildeling i 2015) Vækstforum 2 mio. kr. (tildeling 2015) Regionalfond op til 15 mio. (Udbud i 2015 eller 2016) Budget 2015, Grøn satsning 2 mio. Kommuner 0,8 mio. Interreg ØKS Budget 2016, Grøn Satsning 4 mio. Vækstforum 2016: ca. 4,5 mio. Regionalfond en aktiv rolle i Greater Copenhagen. Aktiviteterne skal skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder i regionen. At skabe flere internationale vækstvirksomheder, flere arbejdspladser samt øget eksport og omsætning i Region Sjællands virksomheder. Reducerede driftsomkostninger og energi- og ressourceforbrug i virksomheder. Skabe et udbud der danner grundlag for udviklingen af et stateof-the-art affaldssorteringsanlæg. Øget anvendelse af vedvarende energi. Øget anvendelse af biomasse, og heraf innovation i virksomheder. system (samarbejde), sikre virksomhederne lettere adgang til relevante tilbud. Greater Copenhagen FOOD Innovation (udbud) ( ) skal gennemføre innovationsforløb i fødevarevirksomheder. Oplevelser & Fødevarer (Call) (2016). Fødevarevirksomhedernes produktion skal styrkes og promoveres i metropolen. Zealand Global (tildeling) ( ) Væksthuset skal gennemføre kollektive og individuelle udviklingsmoduler for deltagende virksomheder. Samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Sjælland om at øge eksport i virksomheder i regionen (tildeling) ( ), del af nationalt samarbejde. Rest til ressource (tildeling) (2015) Dansk Symbiosecenter skal hjælpe 30 virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og symbioser. Oparbejdning og genanvendelse af affald (Tildeling) (2015) CLEAN skal afklare grundlaget for samt evt. udarbejde et udbud hvor private tilbudsgivere inviteres til at afgive et tilbud på etablering af et state-of-the-art sorteringsanlæg til fx plastik. Der er indlagt en stop/go mekanisme efter afklaringsfasen. Regionens virksomhed som driver for grøn omstilling (samarbejde) ( ) Der udarbejdes en strategi og indsatsplan for Region Sjælland. Udbud (2015 eller 2016) på forbedring af Energi- og ressourceeffektivitet i SMV ere (prioritetsakse 3 i Regionalfondsprogrammet ). Vindmølleindsats (tildeling) (2015) Energiklyngecentret skal skabe grundlaget for fremskynding af opstilling af nye landvindmøller i 6 kommuner. Biogas i tilknytning til procesindustrivirksomheder (tildeling) (2015) Energiklyngecenter Sjælland m.fl. skal skabe grundlag for beslutninger om etablering af de første biogasanlæg i tilknytning til industrivirksomheder. Igangsættelse af yderligere projekter under den fælles regionale klimastrategi med fokus på anvendelsen af vedvarende energi (2016). Igangsættelse af projekter på det bioøkonomiske område (udbud) (2016). På baggrund af igangværende aktiviteter 5. maj 2015 Side 4 af 18

5 Finansiering til virksomheder 2016 INBIOM, nationale fonde, Horizon 2o2o Vækstforum 10 mio. Regionalfond 3 mio. Regionalfond/Socialfond 20 mio. Staten Udvikle nye finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. hos bl.a. INBIOM og det nationale bioøkonomipanel, identificeres og udbydes 3-6 relevante bioøkonomiske projekter. Nye kapitaltilbud for SMV på baggrund af analyse (udbud) ( ), eventuelt i en landsdækkende løsning. Innovations- og fundraisingsvejledning til mindre virksomheder (tildeling) ( ) CAPNOVA skal etablere en samlet løsning for vejledning vedr. projektfinansiering og innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder. 5. maj 2015 Side 5 af 18

6 16 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst Strategisk fokus: En større andel af de sjællandske virksomheder skal få del i anlægsinvesteringerne, og derigennem sikre vækst, beskæftigelse og flere kompetencer til den sjællandske arbejdsstyrke og regionale virksomheder. Det skal ske ved at: Udvikle innovative løsninger i samarbejde med vidensinstitutioner og forskning Skabe et marked for nye produkter og services, samt Sikre kvalificeret sjællandsk arbejdskraft til de kommende opgaver og job En prioriteret og fokuseret indsats skal sikre, at vækst og udvikling spredes til alle dele af regionen. Strategiske mål: Bidrager primært til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blibliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst vende beskæftigelse Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland 10: Vækst og udvikling i hele regionen Igangværende aktiviteter Vækstaftale 2 - Udnytte de store anlægsinvesteringer Driving the future of Femern Belt Klar til nye muligheder Quickstart Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID Offentlig-privat innovation (OPI) 2015 Femern innovationsaktiviteter FINANSIERING Sundhedsinnovationmidler + sundheds-midler. Evt. Interreg og Horizon2020 Budget 2015, Femern midler 2 mio. FORMÅL OG EFFEKT Understøtte og fremme innovation ved at styrke private virksomheders adgang til samarbejde og test-muligheder omkring sygehuse og sygehus-byggerier i regionen. Styrke innovation i virksomheder med PROJEKTATIVITETER HERUNDER OPI og testadgang i sundhedsvæse- (2015) Afprøve eksisterende testmuligheder og udvikle kommerciel forretningsmodel for videreførelse af testfacilitet/testtilgang for private virksomheder til sundhedsvæsenet. net (samarbejde) En indgang for virksomheder til Region Sjælland (samarbejde) (2015) Etablering af indgang for medikovirksomheder og derefter andre brancher. Femern Innovation Region FIR (tildeling) ( ) Der etableres et 5. maj 2015 Side 6 af 18

7 2015 Quickstart 2015 Kriegers Flak 2015 Dansk-Tysk statistik-samarbejde 2016 Dansk Tysk Interreg Vækstforum 1,7 mio. Evt. ERASMUS+ Vækstforum/Budget 2016 FB: 2 mio (samlet) + Dansk-tysk interreg udgangspunkt i etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse, både selve byggeriet og mulighederne i forlængelse heraf. De sociale klausuler, der indgår i kontrakterne med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer, skal udmunde i egentlige praktikpladser. Virksomheder i regionen får andel i opgaverne i forbindelse med de store anlægsinvesteringer, her Kriegers Flak. Skabe et fælles statiskgrundlag og derigennem mulighed for at følge udviklingen i hele grænseområdet. regionalt sekretariat, som i tilknytning til den nationale GTS indsats skal styrke virksomhedernes innovation. Driving the Future of Femern Belt (tildeling) (2015) Der udvikles et interreg-projekt, som skal styrke dansktyske innovationsaktiviteter i netværk, klynger og platforme. Praktikpladssamarbejde (tildeling) (maj 2015) 8 uddannelsesinstitutioner fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden samarbejder om at etablere partnerskaber med relevante bygherrer, der kan føre til praktik aftaler, og dermed tiltrække unge og voksne til uddannelserne. Kriegers flak (samarbejde) ( ) Sammen med Offshore Energy og Copenhagen Capacity arbejdes for at etablere et regionalt netværk af havne og virksomheder, som kan byde på etablerings- og serviceopgaver i forbindelse med den planlagte havvindmøllepark Kriegers Flak. Sikrer muligheden for at kunne overvåge det dansk-tyske arbejdsmarked og dokumentere udviklingen før under og efter etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse i hele Interreg-området. 5. maj 2015 Side 7 af 18

8 16 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten Strategisk fokus: For at opnå en kompetent arbejdsstyrke skal ufaglært arbejdskraft opkvalificeres i størst muligt omfang. Således skal flere unge tage en ungdomsuddannelse og en større andel af de unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD). Det gælder særligt andelen af unge mellem år, der er på kontanthjælp. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats i Østdanmark. Derudover skal indsatsen bidrage til, at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse. Samtidig skal aktiviteter, der understøtter et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og det regionale uddannelsesudbud, være med til at sikre uddannelsesmuligheder for alle i hele regionens geografi. Strategiske mål: Bidrager primært til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 7: Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Bidrager også til: 4: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Igangværende aktiviteter Vækstaftale 3 - Viden ud i virksomheder Arbejdskraft til produktionsvirk somheder Blikfang Brobygning 3.0 Talentforløb på tværs af ungdomsuddan nelser Forprojekt Study Labs Fra nye værktøjer til øget gennemførsel Erhverv ind i uddannelserne 5. maj 2015 Side 8 af 18

9 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Kompetenceparat og : Budget 2015, KP2020: 3,9 mio. Socialfond ERASMUS+ 2016: Budget 2016, KP2020: 4 mio. Socialfond Skal bidrage til at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse. At flere får en erhvervsuddannelse, herunder at der er tilgængelighed til erhvervsuddannelser alle steder i regionen. Og at flere får en teknisk videregående uddannelse. Skal endvidere fremme aktiv inklusion herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen. Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser (EUX, STX, HTX) (udbud) (2015) Skal bidrage til at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse, dels ved at fokusere på talentprogrammer, dels ved at skabe bedre brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Fælles ungeindsats i Østdanmark : Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne (EUV for årige) (udbud) (2015) Udbuddet skal sikre et optimalt udbytte af EUVindsatsen i Region Sjælland, som er individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb for årige og træder i kraft sommeren Tilgængelighed til uddannelser (udbud) (2015) Udbuddet adresserer udfordringen i at frafaldet fra erhvervsuddannelserne er for højt og transportafstand er en væsentlig faktor. Forberede DM Skills event i Roskilde 2017 (call) (2016) Call for projektforslag der gør afviklingen af DM i Skills til en regional begivenhed og løftestang for at flere unge vælger en erhvervskompetencegivende uddannelse. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse (call) (2016) Call for projektforslag ifht. socialfondens prioritetsakse: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 5. maj 2015 Side 9 af 18

10 16 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategisk fokus: For at øge regionens attraktivitet for virksomheder, borgere og turister, arbejdes der med aktiviteter, som gør det bedre at drive virksomhed, leve og opleve i regionen. Ud over samspil med bl.a. kompetenceaktiviteterne om at tilbyde gode uddannelsesmuligheder, er der i dette tema specielt fokus på: Fysisk infrastruktur, som øger tilgængelighed for varer og trafikanter, herunder pendlere Digital infrastruktur, som gør det mere attraktivt drive virksomhed og arbejde i alle dele af regionen Samspil mellem institutioner og virksomheder som leverer kultur og oplevelser i regionen Udnyttelse af den nye organisering inden for dansk turisme, så der skabes bedre sammenhæng i dansk turismefremme. Strategiske mål: Bidrager primært til: 8: Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen 10: Vækst og udvikling i hele regionen Bidrager også til: 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Igangværende aktiviteter Trafikplan og trafikbestilling STRING GREAT Sjællandske tværforbindelse Mobil- og bredbånd Vækstaftale 4 - turisme og bedre oplevelser Erhvervs- og mødeturisme Etablering af Østersøpartnerskab Oplevelsesbaseret kystturisme Kulturpulje 5. maj Side 10 af

11 Aktiviteter som med handlingsplanen igangsættes i 2015 eller 2016 AKTIVITET, TID FINANSIERING FORMÅL OG EFFEKT PROJEKTATIVITETER HERUNDER Mobil- og bredbåndsdækning Budget 2015: 0,5 mio. Evt. interreg C 2015 Mobilitet og tilgængelighed 2015 Logistik- og transportklynge 2016 Aktiviteter under Østersøpartnerskabet 2016 Kulturpuljen 2016 Vækstforum 0,75 mio. kr. + evt. Interreg-midler Vækstforum ca. 3,5 mio. kr. Budget 2016: 3 mio. Sikre udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen særligt i de tyndt befolkede områder i regionen Øge tilgængelighed og mobilitet i regionen under hensynet til miljøet samt sikre fælles prioriteringer mellem kommuner og regioner omkring nye infrastrukturinvesteringer. Etablere en klyngeorganisation for transport- og logistikvirksomheder på Sjælland. Skabe et godt erhvervsklima for vækst i turismen i Region Sjælland samt vækst i antallet af turister således at omsætningen i turismeerhvervet øges. Een attraktiv region for borgere og turister. OPP/OPS om mobil- og bredbåndsdækning i yderområder (udbud) (2015) Udbud for at forbedre beslutningsgrundlag for at udvikle forretnings-modeller og finansieringsmodeller for at sikre mobil- og bredbåndsdækning i alle dele af regionen. Politisk interessevaretagelse Udvikling af konkrete løsninger Implementering af løsninger Revision af regionens trafikplan Forslag til kørsel med regionstog på statens banestrækning Køge-Roskilde i samdrift med strækningerne Køge- Faxe Ladeplads/Rødvig Trafikcharter for Greater Copenhagen i samarbejder med regioner og kommuner på Sjælland samt Region Skåne. Sætte den Sjællandske Tværforbindelse på den nationale handlingsplan. Call, 2016: Etablering af en klyngeorganisation som kan igangsætte virksomhedsrettede initiativer omkring effektiv og grøn logistik. Udbud, 2016: forventes at ske i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og med udgangspunkt i Østersøpartnerskabets handlingsplan. Aktiviteter skal være med til at skabe vækst i antallet af iværksættere inden for kyst- og naturturisme, forretningsudvikling af smv er der kan og vil, udnyttelse af nationalparker og UNESCO udpegede områder samt kulturturisme i et kyst- og naturperspektiv. Call, 2016: Temaet fastsættes politisk med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere års kulturpuljer. 5. maj 2015 Side 11 af 18

12 Rammer for handlingsplanen Aktivitetstyper De aktiviteter, som gennemføres i forlængelse af handlingsplanen, er opdelt i nedenstående typer. Mens tildelinger og udbud udvikles og forberedes til at blive sat i gang på Regionsrådets og Vækstforums initiativ, lægger calls i højere grad op til at aktiviteter beskrives på aktørers initiativ: Type Tildeling Udbud Call Samarbejde og interessevaretagelse Fastlægges i handlingsplanen som ramme for aktivitet: effektmål, aktiviteter og aktør/aktører. effektmål og aktivitet effektmål og udfordring samt evt. bud på løsningsmodeller effektmål og aktivitet Udvikling af aktiviteten sker Aktiviteten gennemføres Igangværende eksempler: i dialog mellem aktør/ aktører og administration af aktøren/ aktørerne Symbiose Center, aftale hos flere aktører/ konsortier, som giver tilbud af vindende aktør/ konsortium hos den aktør / de aktører, som giver det bedste bud på løsning af pågældende aktør/ aktører i administrationen, typisk i samarbejde med andre aktører af administrationen, evt. i samarbejde Vækstaftaler Kulturpuljen Analyser, forprojekter, medlemskaber, Interessevaretagelse, politisk betjening af komiteer etc. Aktivtetens type beror i høj grad på, hvor eksperimentel karakter indsatsen har. Ved tildeling og udbud bygger indsatsen videre på god praksis og resultater. Her er der ikke brug for at eksperimentere, men for at finde de bedste til at implementere. Disse aktiviteter udvikles på initiativ fra Regionsrådet og Vækstforum ud fra de præcise rammer i handlingsplanen for, hvad aktiviteten skal bidrage til (effektmål), hvad den skal indeholde (aktiviteter), samt ved tildeling hvilke aktører der er bedst på området. Call udvikles på initiativ fra aktører, og har typisk en større grad af eksperimentel karakter. De sættes i gang med udgangspunkt i beskrivelsen i handlingsplanen, og aktørers forslag til aktiviteter skal ligge inden for denne ramme. Denne type af aktiviteter vil samlet set udgøre en begrænset del af indsatsen, og der kan fastlægges en øvre grænse for den enkelte aktivitets budget. 5. maj 2015 Side 12 af 18

13 En gruppe af aktiviteter vil typisk ikke kræve særskilt projektfinansiering. Det er eksempelvis politiske samarbejder eller aktiviteter, som gennemføres af administrationen som led i den løbende drift, herunder aktiviteter i samarbejde med andre. Udvælgelseskriterier Vækst- og udviklingsstrategien udpeger ambitiøse mål, som skal nås. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, som skal gennemføres de kommende år for at nå dem. Udviklingen og udvælgelsen af aktiviteter skal sikre, at indsatsen bliver fokuseret og at EFFEKT er det afgørende parameter. 5. maj 2015 Side 13 af 18

14 Som figuren viser, skal aktiviteter kunne passere fire filtre: 1. De skal bidrage til et eller flere af de 10 mål i den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2. De skal arbejde med en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi: ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, iværksætteri og kapital, innovation 3. De skal fokusere på en eller flere af de udvalgte brancher (tema 1) OG/ELLER på én af 3 tværgående indsatsområder (tema 2-4) 5. maj 2015 Side 14 af 18

15 4. De skal agere inden for de 6 principper i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Jævnfør principperne, vil aktiviteter, som igangsættes i forlængelse af handlingsplanen, blive vurderet på, i hvor høj grad de lever op til: 1. Aktiviteter skal fokusere på effekt i virksomheder inden for en eller flere af brancherne: Fødevarer, Bygge og anlæg, Logistik og transport samt Bioøkonomi. Valget af de fire brancher bygger på analyser af deres nuværende position i regionens erhvervsliv og på deres potentialer i fremtiden. Fokus er på innovation, iværksætteri, internationalisering, ressourceeffektivitet og/eller kompetencer. 2. Aktiviteter skal være ressourceeffektive og af høj kvalitet. Der skal gennemføres færre og større aktiviteter af høj kvalitet. 3. Aktiviteter skal gennemføres af de aktører, som er bedst til at løse opgaven. Partnerskaber kan gå på tværs af sektorer og geografiske grænser. 4. Aktiviteter skal med deres effektkæde tydeligt demonstrere, at de bidrager til at indfri mindst en (gerne flere) af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Aktiviteter skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. Gearing bør ske i relevant omfang fra andre finansieringskilder end fra de regionale udviklingsmidler/erhvervsudviklingsmidler, som udmøntes via Regionsrådet. Gearingen fra må gerne være højere end 50 %. Aktiviteterne udvælges dermed således at der er god sammenhæng mellem strategi, aktiviteter, resultater og effekter. Dette skærpes i udviklingsfasen ved at arbejde med effektkæder for aktiviteterne, og i projektperioden og opfølgningen ved at måle på resultater og dermed sandsynligheden for, hvorvidt de ønskede effekter vil vise sig. Herunder er det vigtigt at have for øje, at indsatsen består af både kortsigtede og langsigtede investeringer. Aktiviteterne vil således få effekt i forskellige tidshorisonter. Det er vigtigt at have for øje i opfølgningen, når man skal sandsynliggøre effekten af de forskellige aktiviteter, at jo større tidsforskydning der er mellem projektaktiviteter og effekt, jo sværere er det at isolere de opnåede effekter til den gennemførte indsats. Derfor måles der i opfølgningen både på aktivitetsnære delmål og på indikatorer for regionens udvikling. Delmål for handlingsplan Her opstilles forventninger til de effekter, handlingsplanen kommer til at skabe og dermed handlingsplanens bidrag til de 10 målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. ReVUS målsætninger Effekter som resultat af handlingsplanens aktiviteter Forventet Beskæftigelsen bliver Mål 1: Projekterne bidrager samlet til den øgede beskæftigelse, stillinger maj 2015 Side 15 af 18

16 styrket i Region Sjælland Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne Regionens energi er grøn Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse Innovation øger produktivitet og sikrer vækst En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region jælland Mål 1: Projekter der bidrager til at øge antallet af personer i den erhvervsaktive 1 alder, der står til rådighed for virksomhederne Mål 2: Så mange virksomheder vil arbejde med symbiose og ressourceeffektivisering efter deltagelse i projekterne 29 Mål 2: Så mange virksomheder vil opnå et årligt fald i energi- og materialeforbrug. 20 Mål 3: Antal projekter der understøtter at vind og biomasse skal udgøre 40 pct. af det endelige energiforbrug i Mål 4: Der er etableret mindst to certificerede sølv-klyngesamarbejder1 om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Mål 4: Minimum en fjerdedel af underentrepriser i forbindelse med de store 125 anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen. Mål 5: Antallet af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser 143 Mål 5: Antal projekter der bidrager til at løfte produktivitetsniveauet i virksomheder i regionen (produktiviteten skal stige med 20 % fra 2012 til 2020) Mål 6: Antallet af medarbejdere i sjællandske virksomheder pba. Projekterne (andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen skal stige med 20 % til 2020) Mål 6: Projekter der bidrager til at sikre at andel borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes på 37 %. Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en ungdomsuddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 7: Antallet af unge, som forventes at gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse pga. deltagelse i projekterne Mål 8: Antal projekter der bidrager til at husstande og virksomheder i regionen får forbedret mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder Mål 9: Antal projekter der bidrager til den økonomiske vækst og beskæftigelse i 3 metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne). Mål 9: Antal virksomheder som igennem projekterne forventes at deltage i interregionale projekter (primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regio- 40 ner) Mål 9: Antal virksomheder der via projekter starter / øger deres eksport 129 Vækst og udvikling i hele Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge erhvervsindkomsten i yderområderne 6 regionen Mål 10: Antal projekter der bidrager til at øge befolkningens gennemsnitsindkomst 6 i yderområderne NB: Enhederne for den forventede opnåede effekt er forskellige, og fremgår af beskrivelsen af det pågældende effektmål i tabellen. Tentativt budget for aktiviteterne i handlingsplan De økonomiske rammer for handlingsplanen udgøres af: De regionale midler, som afsættes i Region Sjællands budget en større del af midlerne i både 2015 og 2016 er disponeret ved tidligere beslutninger. Midlerne er dels o De regionale udviklingsmidler som udmøntes via Forretningsudvalget 5. maj 2015 Side 16 af

17 16 o De regionale erhvervsudviklingsmidler som udmøntes via Regionsrådet efter indstil- ling fra Vækstforum De regionale rammer for regionalfonden og socialfonden, som udmøntes via Erhvervsstyrel- sen efter indstilling fra Vækstforum De samlede rammer for de tre interreg-programgeografier, som udmøntes af programmer- nes egne indstillingsudvalg Landdistriktsmidlerne, som udmøntes af NaturErhvervsstyrelsen, bl.a. efter indstilling fra de lokale aktionsgrupper (LAG) Dertil kommer gearing af aktiviteterne fra lokale midler, nationale puljer, EU-puljersamt medfinansiering fra private fonde aktørerne Tentativt budget, aktiviteter i handlingsplan Handlingsplan samlet ( ) Tidligere bevilliget Restrammer (samlede ) NB: Beløbene udgøres af de forslag til investeringer, som fremgår af de beskrevne aktiviteter, samt beregnet gearing af regionale midler/strukturfondsmidler på minimum 50 %. Rammen for regionalfond og socialfond er programperioden Forventet anvendelse af interreg-midler figurerer under Andre og udgør minimum 35 mio. kr. heraf. Med handlingsplanen disponeres Regionsrådets midler afsat til regionale udviklingsaktiviteter inden for grøn vækst, kompetenceparat 2020, kultur og udvikling i Femern Bælt korridoren i 2015 (alle 4 temaer). Det samme gælder hovedparten af de tilsvarende midler, som Regionsrådet senere på året forventer at afsætte til maj Side 17 af

18 Tilsvarende disponeres Vækstforums erhvervsudviklingsmidler i I 2016 forbliver ca. 20 % af midlerne udisponerede, dog afhængigt af hvilken ramme Regionsrådet afsætter senere på året. Midlerne planlægges anvendt til virksomhedsrettede aktiviteter indenfor Greater Copenhagen, vækstog innovationsaktiviteter, eksportfremmende aktiviteter, ressourceeffektivisering og transport og logistikklynge (tema 1+2+4). I 2016 desuden til bioøkonomi, at øge finansieringsmulighederne for virksomheder samt turismeaktiviteter under Østersøpartnerskabet (tema 1+4). Regionalfondsmidlerne planlægges ligeledes anvendt til de nævnte formål (kun tema 1). Socialfondsmidlerne planlægges anvendt til aktiviteter inden for Kompetenceparat 2020 herunder social inklusion (tema 3). 5. maj 2015 Side 18 af 18

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Forslag til aktiviteter i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, marts 2015 Dato: 2. marts 2015 Brevid: 2486481 Dette

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland UDKAST Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland 1. Formål I forbindelse med udarbejdelsen af den nyligt vedtagne regionale udviklingsstrategi 2012-2015 blev Det regionale Billede udarbejdet.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø UDKAST Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse 2013. Region Sjælland bemærkede

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Forslag til aktiviteter i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalg for trafik, klima og ressourcer, marts 2015 Dato: 6. marts 2015 Brevid: 2489946 Dette

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere