Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010"

Transkript

1 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf

2 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven 26 og Bekendtgørelse nr. 25 af Kommunale skolebusruter Skoleafdelingen planlægger de kommunale skolebusruter i samarbejde med skolerne. Kriterier for oprettelse af rute I områder, hvor de kollektive busruter ikke kan benyttes, etableres og opretholdes kommunale skolebusruter alene af hensyn til elever, der er berettiget til gratis befordring, med mindre særlige hensyn til en større gruppe af elever, der ønsker at købe buskort, taler herfor (f.eks. rute Engum Skole Kirkebakkeskolen i vinterhalvåret) Ruterne tilrettelægges for et skoleår ad gangen efter nedenstående retningslinjer: 1. befordringen sker til/fra stoppested tættest muligt elevens bopæl 2. afstanden mellem bussens stoppested og elevens bopæl bør ikke overskride halvdelen af afstanden, der berettiger til befordring 3. befordringstiden mellem skole og stoppested bør ikke overskride 75 min. hver vej. Antal ruter pr. dag Særligt tilrettelagt skolekørsel Offentlige busruter/ Sydtrafik s busruter Skolerne anmodes om ved planlægning af skoleåret at sikre et maksimalt kørselsforbrug på 4 daglige kørsler. Skoler med specialklasserækker dog maksimalt 5 daglige kørsler. Skolerne anbefales derfor at have ens møde- og sluttider for alle skolens elever i samme fase (indskoling-mellemtrinudskoling) Særligt tilrettelagt kørsel tilrettelægges for elever, der er visiteret til specialklasser o.l. eller visiteret til danskundervisning for tosprogede elever. Disse ruter planlægges efter nedenstående retningslinjer: 1. eleven er ikke i stand til at benytte offentlig bus/skolebus (skal være vurderet af PPR/skoleleder/tosprogskonsulent) 2. eleven kan have behov for at blive hentet ved hjemmet 3. elevens vanskeligheder kan gøre enetransport nødvendigt 4. eleven er visiteret til SFO/fritidstilbud før og/eller efter skoletid Ruterne under Sydtrafik kan ses på deres hjemmeside: Skoleafdelingen samarbejder med Teknisk Forvaltning om Sydtrafiks ruteplanlægning herunder ruteføring og køretider 2

3 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag: Folkeskolelovens 26 Bekendtgørelse nr. 25 af Elever, der går i distriktsskolen Afstandskriterier Trafikfarlig skolevej Skolevej Kommunen sørger for befordring mellem distriktsskole og hjem eller dettes nærhed af elever, der har længere skolevej end kl. 2,5 km kl. 7,0 km kl. 6,0 km. 10. kl. 9,0 km. Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunen beslutter om en vej betragtes som trafikfarlig efter indhentet udtalelse fra Vejmyndigheden og Politiet. Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel/knallert hele året. Skolevejens længde er afstanden ad offentlig tilgængelig vej mellem hjemmets grund og nærmeste indgang til skolegården (opmåling på KRAK). Bopæl Afstand til busstoppested Køretid Ventetid på skolen Bussens ventetid Cykler og lignende med bussen Befordring til anden skole end distriktsskolen Egen befordring Bor begge forældre i skoledistriktet, kan de selv vælge til hvilket af de to hjem men kun til det ene - befordring skal ske. Bor kun den ene af forældrene i skoledistriktet gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Befordring til det andet hjem uden for skoledistriktet er kommunen uvedkommende. Befordring sker til/fra stoppested tættest muligt på elevens bopæl i skoledistriktet. Afstanden mellem bussens stoppested og elevens bopæl bør ikke overskride halvdelen af afstanden, der berettiger til befordring. Køretiden mellem skole og stoppested bør ikke overskride 75 min. hver vej. Ventetiden for eleven bør ikke overskride 60 min. før og 60 min. efter skoletid. Bussen skal ikke vente på eleverne. Busserne tager ikke cykler og lignende med. Elever kan få buskort til anden skole, hvis betingelserne for buskort til både distriktsskolen og den anden skole er opfyldt, og en eksisterende busrute kan anvendes. Såfremt kommunen ikke kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at give eleven buskort til offentlig bus/kommunal skolebus, kan der aftales egen befordring med forældrene. Befordring til SFO/fritidstilbud Kommunen sørger ikke for befordring til/fra SFO/fritidstilbud 3

4 Befordring af elever, der er visiteret til specialtilbud Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i distriktsskolens sted, og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme kriterier som elever, der går i deres distriktsskole. Herudover gælder følgende retningslinjer: Særlig godkendt kørsel Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering heraf fra PPR/skolelederen. Nyvisitering: Det er PPR (skolepsykologen), der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort egen befordring skoletaxa). Revisitering: Det er skolelederen, der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort egen befordring skoletaxa). Visitationsafgørelsen sendes til Skoleafdelingen, der herefter tilrettelægger det konkrete kørselstilbud i dialog med forældrene/skolen. Skovagerskolen: For elever, visiteret til Skovagerskolen, tilrettelægger Skovagerskolen kørslen i dialog med forældrene. Planlægning af ruter Køretid Ventetid på skolen Cykler og lignende med bussen Befordring til/fra SFO/fritidstilbud Befordring til kommunalt godkendt aflastningssted Ruterne tilrettelægges for ét skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider. Ændringer af ruter i årets løb kan kun forekomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til-/afgang af elever på ruten. Køretiden for elever bør ikke overskride 75 min. hver vej for elever bosiddende i Vejle Kommune og 90 min. hver vej for Ventetiden for eleven bør ikke overskride 60 min. pr. dag. Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen. Elever, der er visiteret til specialundervisning på anden skole end distriktsskolen, kan få befordring til og fra SF0/fritidstilbud på institutionens åbningsdage, såfremt afstanden mellem SF0/fritidstilbud er længere end 6,0 km. Befordring kan efter særlig aftale ske til/fra et kommunalt godkendt aflastningssted. Elever, der er anbragt uden for hjemmet, kan efter særlig aftale befordres til/fra forældre. Hvis forældrene ikke har samme bopæl gælder følgende: a) Bor begge forældre i Vejle Kommune, kan de vælge, til hvilket af de to hjem men kun til det ene - befordring skal ske. b) Bor kun den ene af forældrene i Vejle Kommune gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Befordring til det andet hjem uden for Vejle Kommune er kommunen uvedkommende. Der kan være specielle forhold for elever fra andre kommuner. Elever, der efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen vælger at fortsætte skolegangen på denne skole, har fortsat ret til befordring til/fra denne skole som beskrevet ovenfor. 4

5 Befordring af tosprogede elever til anden skole end distriktsskolen Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i distriktsskolens sted, og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme kriterier som elever, der går på deres distriktsskole. Herudover gælder følgende retningslinjer: Særlig godkendt kørsel Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering herom fra tosprogskonsulenten. Visitationsafgørelsen sendes til Skoleafdelingen, der herefter tilrettelægger kørslen. Planlægning af ruter Befordring til/fra SFO/fritidstilbud Ruterne tilrettelægges for ét skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider. Ændringer af ruter i årets løb kan kun fremkomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til-/afgang af elever på ruten. Elever, der er henvist/godkendt af tosprogskonsulenten til undervisning på anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring til/fra fritidstilbud på institutionens åbningsdage. En forudsætning er, at afstanden mellem SF0/fritidstilbud og bopæl er længere end 6 km. Elever, der - efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen vælger at fortsætte skolegangen på denne skole, har fortsat ret til befordring til/fra denne skole som beskrevet ovenfor. 5

6 Befordring af elever på grund af sygdom o.l. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 26 og Bekendtgørelse nr. 25 af Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. nr. 578 af Kommunen tilrettelægger gratis befordring for skoleelever og uddannelsessøgende, der midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til/fra skole/uddannelsessted på grund af sygdom eller invaliditet. Følgende uddannelser og skoler er omfattet af ordningen: A Kommunens folkeskoler B SU-berettigede ungdomsuddannelser Det er f.eks.: 1.Gymnasium 2. HF, HHX, HTX 3. Indgangsåret til social- og sundhedsuddannelserne 4. Ingeniøruddannelsens adgangskursus 5. Studenterkursus og VUV (min. 23 timer/uge) 6. Landmandsuddannelsen Skolen/uddannelsesstedet/Skoleafdelingen iværksætter kørslen efter indhentet lægeattest. Attest fra hospital/læge betales af kommunen 6

7 Bestilling/køb af buskort Sydtrafiks busruter Bestilling af skolebuskort 10-turskort Køb af buskort Erstatningskort Fraflytning o.l. Kommunale ruter Bestilling af buskort Køb af buskort/periodekort Sydtrafiks busruter: se hjemmeside: Elever, der har krav på befordring, kan få et skema til bestilling af skolebuskort på skolens kontor Skolebuskort bliver udleveret til eleverne 1. skoledag i det nye skoleår. Hvis eleven benytter bussen mindre end 7-8 gange/uge er det billigere for skolen/kommunen at udlevere 10-turskort til eleven i stedet for et skoleårskort. Brugte 10-turskort skal afleveres til skolen, som kontrollerer (stikprøver) at kortet kun er brugt til/fra skole. Elever, der ikke har krav på et gratis skolebuskort, kan købe periodekort hos: Vejle Busterminal, Borgvold 17, Vejle tlf Vejle Station, Banegårdspladsen, 7100 Vejle tlf Periodekort kan også bestilles på Sydtrafiks hjemmeside. Mister en elev sit skolebuskort, skal eleven have et erstatningskort. Erstatningskortet bestilles på skolens kontor og koster p.t. 50 kr. Eleven skal aflevere sit skolebuskort på skolens kontor. Buskortet sendes til Sydtrafik, som refunderer noget af prisen. Der oprettes kommunale skolebusruter ved de skoler, hvor kørselsberettigede elever ikke kan gøre brug af Sydtrafiks busruter. Elever, der har krav på befordring, kan få et skema til bestilling af skolebuskort på skolens kontor Skolebuskort vil blive udleveret til eleverne 1. skoledag i det ny skoleår Elever, der ikke har krav på et gratis skolebuskort, kan købe periodekort ved henvendelse til skolen Skoleafdelingen forestår opkrævning af betaling for buskort 7

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikshavn Kommune Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (Bilag 2+3) WWW.BDO.DK www.bdo.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BILAG 2: KVALITETSSTANDARDER... 3 1.1 Kørsel til

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Ansøgning om oprettelse

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune

til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere