Konkurrenceret. K ø b e n h a v n september W o r k s h o p 17. september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceret. K ø b e n h a v n 15.-16. september 2 0 0 9. W o r k s h o p 17. september 2 0 0 9"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 26. juni K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n september W o r k s h o p 17. september Hør blandt andre: Direktør Agnete Gersing Konkurrencestyrelsen Vicedirektør Kim Sparlund Konkurrencestyrelsen Senior Economist Svend Albæk DG Competition, European Commission Partner Julian M. Joshua Howrey LLP (Bruxelles) Konkurrenceret 2009 Konkurrenceretlig opdatering på højeste niveau Karteller den seneste udvikling fra Bruxelles Dawn raid har du dit beredskab på plads? Nye skærpede regler om fusionskontrol Statsstøtte den aktuelle udvikling og seneste praksis PANELDEBAT om skærpede sanktioner K O N F E R E N C E S P O R : Vælg mellem Håndhævelse & sanktioner eller Fusioner W O R K S H O P : Informationsudveksling i brancheforeninger hvor går grænsen? For advokater: Konference 12 lektioner Workshop 3 lektioner I samarbejde med:

2 T a l e r l i s t e : Direktør Agnete Gersing Konkurrencestyrelsen Morten Kofmann Kromann Reumert Kontorchef Line Kornerup Flittner Konkurrencestyrelsen Christian Karhula Lauridsen Plesner Martin André Dittmer Gorrissen Federspiel Kierkegaard Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Bech Bruun Vicedirektør Kim Sparlund Konkurrencestyrelsen Managing Director Claus Kastberg Nielsen Copenhagen Economics A/S Statsadvokatassessor Jørn Thostrup Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Senior Economist Svend Albæk DG Competition, European Commission Jens Munk Plum Kromann Reumert Partner Julian M. Joshua Howrey LLP (Bruxelles) Erik Bertelsen Kromann Reumert Landsdommer Katja Høegh Østre Landsret Institutleder, professor Peter Møllgaard Copenhagen Business School Underdirektør, Director Business Law & CSR Anders Ladefoged Dansk Industri Professor i strafferet Jørn Vestergaard Københavns Universitet Henrik Peytz Nielsen Nørager O r d s t y r e r e : Jens Munk Plum, Kromann Reumert Morten Kofmann, Kromann Reumert W o r k s h o p u n d e r v i s e r e : Morten Kofmann, Kromann Reumert Kontorchef Frederik André Bork, Konkurrencestyrelsen Direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 2 L E K T i o n e r W O R K S H O P 3 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer herunder Konkurrenceret 2009 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

3 K o n k u r r e n c e r e t det årlige forum for konkurrenceretlig opdatering IBC Euroforum byder endnu en gang velkommen til den årlige konference om konkurrenceret. Konferencen er det oplagte forum for virksomhedsjurister og advokater, der beskæftiger sig med konkurrenceretten, og som ønsker at holde sig ajour. Kompetente og erfarne indlægsholdere fra både ind- og udland vil sikre optimal indsigt i ikke blot nyeste lovgivning og seneste praksis på området, men også i øvrige udvalgte aktuelle problemstillinger. Se programmet og læs om de emner, vi kommer nærmere ind på i år. Konferencespor: Håndhævelse & sanktioner eller Fusioner Vi gentager de seneste års succes med muligheden for på konferencens første dag om eftermiddagen at vælge ét af to konferencespor i år kan vælges mellem hhv. Håndhævelse & sanktioner eller Fusioner. Formålet med dette er naturligvis at give dig mulighed for at vælge det, der er mest relevant for dig og dermed sikre dig det optimale udbytte af konferencen. Paneldebat: Skærpede sanktioner højere bøder & fængselsstraf Vi har sat det aktuelle fokus på skærpede sanktioner til debat og har derfor sammensat et stærkt panel af de mest relevante aktører. I panelet er dels Konkurrencestyrelsen, domstolene og Dansk Industri repræsenteret dels professorer i hhv. økonomi og strafferet. Workshop: Informationsudveksling i brancheforeninger hvor går grænsen? Konkurrencerådet idømmer stadig større bøder for ulovlig udveksling af informationsudveksling i brancheorganisationer. I lyset af denne udvikling er workshoppen en unik mulighed for at dykke ned spørgsmålet om, hvornår der er tale om konkurrenceskadelig kartelvirksomhed. Konferencen byder således ikke alene på faglig opdatering på højeste niveau, men giver også rig mulighed for dialog med de relevante aktører og de mest erfarne eksperter. Endelig er konferencen en oplagt mulighed for udveksling af erfaringer med de øvrige deltagere. Vel mødt! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

4 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 5. s e p t e m b e r K o n k u r r e n c e r e t Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Jens Munk Plum, Kromann Reumert Fremtidsperspektiver Konkurrencen i Danmark status og fremtidige prioriteringer hvordan står det til med konkurrencen i Danmark? hvad er Konkurrencestyrelsens prioriteter i det kommende år? Direktør Agnete Gersing, Konkurrencestyrelsen Pause med kaffe/te Konkurrenceretlig opdatering Konkurrenceret seneste udvikling De væsentligste begivenheder i året, der gik Systematisk gennemgang af alle vigtige danske afgørelser De aktuelle fokusområder og prioriteter hvad kan vi forvente af det kommende år? Morten Kofmann, Kromann Reumert Kontorchef Line Kornerup Flittner, Konkurrencestyrelsen Pause med kaffe/te og frugt Konkurrenceret seneste udvikling fortsat Frokost

5 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 5. s e p t e m b e r V æ l g k o n f e r e n c e s p o r : HÅNDHÆVELSE & SANKTIONER Ordstyrer: Morten Kofmann, Kromann Reumert Sanktionernes betydning for strategien i sagen Konkurrencesagerne afgøres ikke længere bare med et rådsnotat. Indlægget omhandler derfor spørgsmålet om, hvad man så gør og hvornår. Er rådsnotatet endeligt? hvordan minimeres erstatningsrisiko? Skal både erstatnings- og bøderisiko tages alvorligt fra starten? hvordan influerer strategien på sagens tilrettelæggelse? Christian Karhula Lauridsen, Plesner FUSIONER Ordstyrer: Jens Munk Plum, Kromann Reumert Udviklingen i retspraksis Indlægget indeholder en status på EU og dansk fusionskontrol. Jurisdiktionsspørgsmål Materielle spørgsmål Processuelle spørgsmål Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel Kierkegaard Pause med kaffe/te og kage Pause med kaffe/te og kage Erstatning Nye danske regler om fusionskontrol Indlægget tager afsæt i den rapport som Juridiske forhold Tabsopgørelse regeringens såkaldte Fusionsudvalg afgav Ansvarsgrundlag Udgangspunkt i slutningen af 2008, herunder rapportens Årsagssammenhæng Strategi oplæg til nye skærpede regler om fusionskontrol af danske virksomheder. Lovforslaget Påregnelighed Metoder Tab Managing Director forventes fremsat i januar Processulle forhold Claus Kastberg Nielsen, Rapportens konklusioner (gruppesøgsmål, edition, Copenhagen Lovforslagets forventede indhold de nye sagsomkostninger mv.) Economics A/S regler og deres praktiske konsekvenser for Advokat Partner virksomhederne Simon Evers Kalsmose- Vicedirektør Kim Sparlund, Hjelmborg, Bech Bruun Konkurrencestyrelsen Pause med kaffe/te Pause med kaffe/te Forberedelse og gennemførelse af straffesagen Indlægget omhandler sagsgangen og processerne, hvad angår de konkurrenceretlige sager, der behandles i SØK. anmeldelse Visitering og efterforskningsvurdering Efterforskningmodel 2005 Straffeprocessuelle indgreb afhøringer Juridisk vurdering vedrørende tiltalerejsning Leniency afgørelse ved bødeforelæg Indenretlig behandling Statsadvokatassessor Jørn Thostrup, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet EU Kommisionens brug af kvantitative fusionsanalyser økonometriske modeller Datagrundlag og -forudsætninger Senior Economist Svend Albæk, DG Competition, European Commission Opsummering af konferencens første dag Den seneste udvikling på det konkurrenceretlige område Konferencesporet Håndhævelse & sanktioner Konferencesporet Fusioner Morten Kofmann, Kromann Reumert Jens Munk Plum, Kromann Reumert Konferencens første dag slutter

6 Dag 2 O n s d a g d e n 1 6. s e p t e m b e r K o n k u r r e n c e r e t Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Morten Kofmann, Kromann Reumert Misbrug af dominerende stilling Misbrug guidance paper og nyudvikling Status efter Guidance paper Rabat og bonus hvad må man nu? Selektive priser og diskrimination Lovlige eksklusivitetsaftaler? Meeting competition gælder det fortsat? andre misbrugsformer Sanktioner og erstatning Jens Munk Plum, Kromann Reumert Pause med kaffe/te Misbrug af dominerende stilling fortsat Pause med kaffe/te og frugt Cartels Recent developments and key issues Leniency and settlement process When, How and Who to approach? Latest fining practice Procedural rights what to make of the hearing officer? Should we appeal? Partner Julian M. Joshua, Howrey LLP (Brussels) (Indlægget holdes på engelsk) Pause kaffe/te Sanktioner og kontrolbeføjelser Kontrolbeføjelser og sanktioner øges har du dit dawn raid beredskab på plads? Den seneste udvikling på området Dawn raid beredskab Legal privilege Rækkevidden af kontrolbeføjelser Erik Bertelsen, Kromann Reumert Frokost

7 Dag 2 O n s d a g d e n 1 6. s e p t e m b e r K o n k u r r e n c e r e t Paneldebat: Skærpede sanktioner højere bøder og fængselsstraf P A N E L - D E B A T P a n e l d e l t a g e r e : Hvorfor ønsker Konkurrencestyrelsen skærpede straffe? Direktør Agnete Gersing, Konkurrencestyrelsen Domstolene og retssikkerhed Landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret Den økonomiske vinkel økonomiske spilteorier i forhold til straf Institutleder, professor Peter Møllgaard, Copenhagen Business School Hvad siger Industrien? Underdirektør, Director Business Law & CSR Anders Ladefoged, Dansk Industri Straf og præventiv virkning Professor i strafferet Jørn Vestergaard, Københavns Universitet Pause med kaffe/te og kage Aktuelle statsstøtteretlige emner EU Kommissionens håndtering af finanskrisen Statsstøtte til public service virksomhed Retsstillingen ved tilbagesøgning af støtte Tredjeparts stilling i statsstøttesager Henrik Peytz, Nielsen Nørager Opsummering af konferencen ved ordstyreren Morten Kofmann, Kromann Reumert Konferencen slutter

8 T o r s d a g d e n 1 7. s e p t e m b e r W O R K S H O P : Informationsudveksling i brancheforeninger hvor går grænsen? Hvornår er informationsudveksling en nyttig service til medlemmer, og hvornår er der tale om konkurrenceskadelig kartelvirksomhed? Mange af Konkurrencerådets afgørelser og nu også flere domstolsafgørelser i straffesager omhandler overtrædelse af forbuddet mod informationsudveksling mellem konkurrenter. Ofte er der tale om en ellers velment service fra brancheorganisationerne til deres medlemmer. Der er i den seneste tid idømt stadigt større bøder for overtrædelse af forbuddet mod informationsudveksling mellem konkurrenter, herunder også til direktører og bestyrelsesformænd personligt. Således er en præcisering af retstilstanden på dette område særdeles aktuel, og workshoppen er derfor en unik mulighed for at høre såvel Konkurrencestyrelsen som en erfaren advokat og en brancheforeningsdirektør om deres erfaringer. Workshoppens indhold Der vil blive givet en case-orienteret og praktisk gennemgang af området med vægt på dagligdagens spørgsmål i brancheforeninger og andre sammenhænge, hvor aktuelle eller potentielle konkurrenter agerer sammen. Deltagernes udbytte Deltagere på workshoppen vil gå hjem med praktisk viden om, hvad man må, og hvad man ikke må. Gennem sager og eksempler skabes en forståelse for de underliggende konkurrenceretlige problemer og risici, samt hvordan man undgår dem. Der gives gode råd i form af Do s and Don ts. Målgruppe Advokater, jurister, informationsansvarlige og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, og alle, der rådgiver disse om konkurrenceretlige eller kommunikationsmæssige forhold.

9 T o r s d a g d e n 1 7. s e p t e m b e r W O R K S H O P : Informationsudveksling i brancheforeninger hvor går grænsen? Undervisere Morten Kofmann, Kromann Reumert Kontorchef Frederik André Bork, Konkurrencestyrelsen Direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening Program Kaffe/te og morgenbrød Workshoppen starter Pause med kaffe/te og frugt Frokost Workshoppen slutter Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en på opleveren? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på

10 Målgruppe for konferencen Målgruppen for konferencen er virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige, revisorer og konsulenter samt andre med interesse i og ansvar for konkurrenceretlige forhold. Konferencen Konkurrenceret har eksisteret siden 2001 og haft stor succes. Deltagerprofilen over hele perioden fordeler sig som illustreret nedenfor: 47 % Advokater / partnere 13 % Adm. direktører / Direktører 15 % Advokatfuldmægtige 22 % Chefjurister / Jurister / Juridiske rådgivere 3 % Salgsdirektører / Salgschefer ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Konkurrenceret 2009 afholdes den 15. og 16. september 2009 efterfulgt af workshop den 17. september 2009 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Vælg alternativ Tilmelding senest 26. juni Spar Tilmelding senest 28. august Alle priser er ekskl. moms Spar Tilmelding efter 28. august Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.000, , ,- Husk at vælge spor på konferencens 1. dag Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n K o n k u r r e n c e r e t København Konference den 15. og 16. september 2009 Workshop den 17. september 2009 J e g ø n s k e r at d e lta g e : Alle priser er ekskl. moms Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Tilmelding senest 26. juni Spar Tilmelding senest 28. august Spar Tilmelding efter 28. august Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.000, , ,- På konferencens første dag har du om eftermiddagen mulighed for at vælge mellem følgende spor: Håndhævelse & sanktioner eller fusioner. Håndhævelse & sanktioner Fusioner Husk at sætte kryds ved det ønskede spor Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær: nærmeste chef: Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15230

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum.

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum. SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vj K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9 Virksomhedsjuristen

Læs mere

Legal Life Science 2009

Legal Life Science 2009 K o n f e r e n c e København 8. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lls SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. juni Legal Life Science 2009 Pharmaceutical Sector Inquiry den

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Produktkrænkelser i praksis

Produktkrænkelser i praksis K u r s u s København Den 10. - 11. november 2009 Den 20. - 21. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pirat Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere