IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKA ADVOKAT HOTLINE 2015"

Transkript

1 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale om en rammeaftale, når den anslåede værdi af rammeaftalen er højere end værdien af den offentlige kontrakt, og omvendt. Men i det nye direktiv eller udbudsloven synes ikke at fremgå en lignende bestemmelse. Vil man stadig skulle opgøre, hvorvidt der er tale om en kontrakt eller en rammeaftale ud fra værdien af de 2? 2

2 Spørgsmål 2 Spørgsmål om blandede kontrakter. I den nye udbudslov skal man som hidtil opgøre, om en kontrakt er en tjeneste ydelse eller et varekøb, se på værdien af de to og vælge den type, som har den højeste værdi. Det samme er gældende inden for tjenesteydelser, når der er tale om en "Light - og almindelig tjenesteydelse. Er en kontrakt med nedenstående beløb inkluderet en varekøbskontrakt eller en Light-tjenesteydelseskontrakt? 10 mio. kr. Varekøb 5 mio. kr. Almindelig tjenesteydelse 6 mio. kr. "Light -tjenesteydelse 3 Spørgsmål 3 Hvornår er noget en kontrakt, og hvornår er der tale om en rammeaftale? Her tænkes ikke på implementeringsbekendtgørelsens bestemmelse med hovedvægt, men på hvor meget man skal lægge fast, før der er tale om en kontrakt. Er det et af følgende eksempler eller et sted midt i mellem? (Alle eksempler er forpligtende aftaler.) Tidligere års volumen er kendt, men fremtidig volumen er ukendt. Der er fastsat en garanteret volumen, og en forventet volumen. (Eks. garanteret stk. og forventet yderligere stk.) Volumen og leveringstidspunkter samt leveringsadresser er fastsat, med muligheder for mindre tilrettelser i løbet af aftaleperioden. 4

3 Spørgsmål 4 I den nye udbudslov skal aftaler hvor ordregivers tildelingsbeslutning er annulleret, bringes til ophør, selv om aftalen er indgået. ( 185 stk. 2) Når loven bliver implementeret, hvorledes påvirker denne bestemmelse så aftaler indgået efter de nugældende regler, hvor tildelingsbeslutningen er annulleret men aftalen fortsat kører? Skal disse aftaler bringes til ophør, eller kræver det en ny klage fra Leverandøren? 5 Spørgsmål 5 Når man udbyder en rammeaftale på et givet område for eksempel storkøkkenudstyr, og man i udbudsmaterialet skriver, at det er en rammeaftale på køkkenudstyr, og at man ikke skriver, at det er en eksklusiv aftale, er det så korrekt, at man ikke er forpligtet som kommune til at handle på aftalen. Man risiker ikke som kommune at få et erstatningskrav pga. manglende omsætning. 6

4 Spørgsmål 6 Aktindsigt i et indkøbsfællesskab. Hvad skal man udlevere med hensyn til interne notater kommunerne imellem og de indkommende tilbud - især delpriser? 7 Spørgsmål 7 Mindstekrav og forbehold. Er grundlæggende elementer og mindstekrav to forskellige ting, og hvordan skelner man imellem dem? Kan tilbudsgiver tage forbehold for henholdsvis grundlæggende elementer og mindstekrav eller er tilbuddet ukonditionsmæssigt i så fald? Hvis tilbudsgiver må tage forbehold for henholdsvis grundlæggende elementer og mindstekrav, skal udbyder så kapitalisere forbeholdet? og i så fald, hvordan gøres det - kan et forbehold kapitaliseres til 0 kr.? 8

5 Spørgsmål 8 Hvornår i tidsforløbet for et udbud er der ret til aktindsigt? Er der for eksempel ret til aktindsigt allerede på tidspunktet for indkomne spørgsmål - det vil sige aktindsigt i, hvem der har stillet hvilke spørgsmål inden sidste frist for afgivelse af tilbud? Er der for eksempel ret til aktindsigt i indkomne tilbud umiddelbart efter sidste frist for afgivelse af tilbud og inden disse er evalueret? 9 Spørgsmål 9 I forbindelse med et EU-udbud på værktøj til en erhvervsskole med forskellige uddannelsesretninger og derved forskellige specialiserede leverandører inden for hver uddannelse f.eks. tømrer, smede, auto etc. Kan man udbyde værktøjer pr. uddannelsesretning, desuagtet der naturligvis vil være gengangere på tilbudslisterne. Det vil sige, kan man opdele som delaftaler pr. uddannelsesretning, således at tilbudsgiver kan byde på henholdsvis auto, murer, smede etc. Og må der være gengangere da en del værktøjer jo bruges i flere afdelinger såsom skruetrækkere og andet standardværktøj? Spørgsmålet er naturligvis med henblik på, at afdelingerne som udgangspunkt indkøber deres værktøjer, hvor de naturligt indkøber f.eks. deres reservedele til auto-uddannelsen osv. Og der findes ingen leverandør på markedet, der kan levere alt til hver uddannelsesretning = stor risiko for, at der købes hist og pist. 10

6 Spørgsmål 10 Vi har læst og hørt flere steder, at man ikke kan ændre tilbudsfrist, hvis der er mindre end 6 dage til den gældende tilbudsfrist. Dog har vi ikke kunne finde noget om dette i selve udbudsdirektivet, ligesom vi ikke helt forstår baggrunden for det. Kan I afklare? 11 Spørgsmål 11 Vi har søgt efter information om, hvilke frihedsgrader man har ved et miniudbud. F.eks. ved miniudbud når man har et dynamisk indkøbssystem. Skal der være helt faste rammer for, hvad man vil lægge vægt på, når man tildeler efter et miniudbud? Man kan forestille sig, at der ved ét projekt er stor fokus på pris og ved et andet stort fokus på kvalitet. Man kan også forestille sig et indkøbsfællesskab, med kommuner, der lægger vægt på vidt forskellige kriterier, når de skal handle ind på det samme dynamiske indkøbssystem. Hvad kan man? 12

7 Spørgsmål 12 Kunstnerisk udsmykning er normalt ikke udbudspligtig. Hvor ligger grænsen på indholdet af begrebet Kunstnerisk udsmykning. Må designede møbler fra eksempelvis Børge Mogensen anses som kunstnerisk udsmykning på offentlige institutioner i Ålborg, eftersom at Børge Mogensen oprindeligt var fra Ålborg og der er relation imellem Ålborg og Børge Mogensen? Må designede Hi-fi-anlæg fra B&O anses som kunstnerisk udsmykning på offentlige institutioner i Struer, eftersom at B&O har relation til Struer? 13 Spørgsmål 13 En kommune står for at skulle købe en brugt lastbil til en værdi på ca kr., der har nogle krav, størrelse, alder osv. Skal man udbyde det? Hvad hvis man vælger at købe brugte møbler til en værdi af 1.1 million kr. til kommunens skoler. Skal det udbydes? Hvis ja, hvordan vurderer man de indkommende tilbud. 14

8 Spørgsmål 14 På baggrund af kendelse af 22. april 2015 (Mediq Danmark A/S mod KomUdbud v/kolding kommune) ønskes en fortolkning af, hvorvidt ordregiver fremadrettet kan bede om en rabat på øvrigt sortiment i udbudsmaterialet, selvom øvrigt sortiment ikke indgår i evalueringen. Klagenævnet skriver i førnævnt kendelse følgende: Det har været klart for tilbudsgiverne, at produkterne, som fremgår af tilbudslisten - i modsætning til "øvrigt sortiment, udgjorde den udbudte ydelse og at "øvrigt sortiment" ikke ville blive inddraget i evalueringen. 15 Spørgsmål 14 (fortsat) Yderligere skriver klagenævnet: Det vil være i strid med udbudsreglerne at tillægge tilbudsgivernes oplysninger om rabatter på "øvrigt sortiment" betydning, og selv om dette ikke måtte være sket, har KomUdbuds krav om rabatsatser været egnet til at skabe tvivl om, hvilken betydning KomUdbud ville tillægge de tilbudte rabatter. På blandt andet fødevareudbud er det en umulighed at lave en komplet tilbudsliste over samtlige vare som skal indkøbes i aftaleperioden, hvorfor øvrigt sortiment her er af stor betydning. 16

9 Spørgsmål 15 Set i lyset af it-sagen hos Region Sjælland, vil de involverede it-firmaer, såfremt deres medarbejdere eller tidligere medarbejdere bliver dømt, skulle udelukkes fra at byde på offentlige opgaver i en periode eller vil virksomhederne måske kunne lave en "self cleaning", såfremt de pågældende medarbejdere ikke arbejder i virksomhederne mere. Spørgsmålet bedes besvares i forhold til den kommende udbudslov i DK. 17

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 K E N D E L S E NFB Transport Systems A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere