PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0063 afsagt den 4. juni 2009 ****************************** KLAGER HHR (1 pers.) v/advokat RS 1005 København K SALGSBUREAU ARRANGØR Atlantik Travel I/S Atlantik Travel I/S REJSEMÅL Jagtrejse Kroatien PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. Utilfredsstillende jagtrejsearrangement navnlig pga. mindre afskydning af vildsvin end garanteret, at der i strid med mundtlig garanti om, at der ikke var blevet drevet jagt på reviret i samme sæson, var blevet drevet jagt på reviret kort forinden ankomst, og at der ikke som garanteret var overflod af vildsvin på reviret. Erstatning af i alt kr. ifølge specifikation. Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen pga. afskydning af mindre end 33 dyr tilbudt at refundere kr. som angivet i udbudsmaterialet. SAGEN INDBRAGT 30. maj 2008 ****************************** Ankenævnets afgørelse Atlantik Travel I/S skal inden 30 dage fra dato betale kr. til klageren HHR v/advokat RS. Endvidere skal Atlantik Travel I/S inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 21. juni 2007 en jagtrejse til Kroatien for perioden fra torsdag den 29. november 2007 til mandag den 3. december 2007 med uspecificeret indkvartering. Med helpension, 3 dages jagt på vildsvin og våbentilladelse. Klagerens advokat gør gældende, at jagtarrangementet var mangelfuldt, da der ikke blev skudt mere end 3 vildsvin ud af det garanterede antal på vildsvin, da der trods bureauets mundtlige garanti om, at der ikke tidligere i den pågældende sæson havde været drevet jagt i reviret tydeligvis var blevet drevet jagt kort tid forinden, og da der ikke var i overflod af vildsvin som garanteret af bureauet. I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 3 dages drivjagt på vildsvin med afskydning af grise efter gældende 3-skudsregel. Ved afskydning af mere end 45 grise betales pr. jæger: Fra grise ekstra: 500 kr. Fra grise ekstra: 1300 kr. Fra grise ekstra 2300 kr. Ved afskydning af mindre end 33 grise tilbagebetales 1000 kr. pr. jæger. Klagerens advokat har nærmere begrundet klagen i brev af 17. marts 2007 (fællesbrev i sag 2008/0064, 2008/0065, 2008/0066, 2008/0067 og 2008/0068) til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: I forbindelse med afrejsen til Kroatien blev mine klienter endvidere mundtligt garanteret, at der ikke havde været afholdt jagt i det pågældende revir i samme sæson, og at der var i overflod af vildsvin i reviret. På den første dags jagt måtte mine klienter imidlertid sande, at dette ikke var tilfældet. Mine klienter observerede adskillige cigaretskodder, fodspor, knækkede grene, vildsvineknogler og -indvolde m.v. Det var således tydeligt, at der kort tid forinden havde været drevet jagt på vildsvin i reviret, hvorfor der ikke var i overflod af vildsvin, som garanteret af Atlantik Travel. Mine klienter så derimod kun i alt vildsvin på de 3 dage, og de fleste af disse vildsvin var ude af skydeafstand. Det bemærkes, at Atlantik Travels rejseannoncer reklamerede med, at mine klienter og de øvrige jægere på jagtrejsen ville skyde vildsvin på 3 dage. Der blev imidlertid alene skudt i alt 3 vildsvin (2 af vildsvinene blev skudt af Atlantik Travels repræsentant, JU). Under rejsen blev der således alene skudt i alt 6 skud, herunder 4 mod vildsvin og 2 mod ræv. Dette var væsentligt mindre end garanteret af Atlantik Travel og dermed væsentligt mindre end,

3 3 hvad mine klienter havde en berettiget forventning om. De dårlige jagtforhold skyldtes tydeligvis, at der som nævnt kort tid forinden jagtrejsen, i strid med Atlantik Travels mundtlige garanti, havde været drevet jagt i reviret. Desuden bemærkes, at der sædvanligvis under jagtrejser på 3 dage med 11 jægere til den anførte pris retfærdigvis skal afskydes et langt større antal vildsvin, end tilfældet var under jagtrejsen til Kroatien. Mine klienter udtrykte allerede på den første dag af jagtrejsen stor utilfredshed med reviret og forholdene ved jagten i øvrigt. Mine klienter klagede således over for Atlantik Travel, som lovede, at forholdene ville blive bedre på dag 2. Jagtforholdene var imidlertid på ingen måde forbedret dagen efter, da mine klienter igen blev bragt til såter, hvor der kort forinden havde været afholdt jagter, og hvor der ikke fandtes nogen vildsvin. Mine klienter klagede dermed igen over for Atlantik Travel, som imidlertid ikke afhjalp manglerne. Det er således min opfattelse, at Atlantik Travel hverken foretog tilstrækkelige eller effektive bestræbelser på at afhjælpe de dårlige jagtforhold under jagtrejsen. Inden hjemrejsen fra Kroatien var JU i kontakt med Atlantik Travel, og i den forbindelse accepterede Atlantik Travel mundtligt at tilbagebetale pengene for jagtrejsen til mine klienter. Sammenfattende bemærkes, 1) at jagtrejsen til Kroatien den 29. november - 3. december 2007 var mangelfuld, 2) at Atlantik Travel har misligholdt sine forpligtelser ved jagtrejsen og således er erstatningsansvarlig overfor mine klienter, og 3) at mine klienter har opfyldt deres reklamationspligt. Uanset ovennævnte var der 4) en klar, mundtlig aftale om tilbagebetaling af mine klienters rejseomkostninger. Mine klienter er således berettigede til at kræve deres omkostninger i forbindelse med jagtrejsen til Kroatien erstattet af Atlantik Travel Efter hjemkomsten har bureauet pga. afskydning af mindre end 33 dyr i henhold til aftalegrundlaget tilbudt at refundere kr. til klageren, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver erstatning på i alt kr. ifølge specifikation. Bureauet gør i mail af 20. december 2007 til klageren bl.a. gældende: Jeg har modtaget dit (jeres) fremsendte brev vedr. Jagtarrangement i Kroatien. Vi sender dig (jer) et brev med posten som du formodentligt har med posten en af dagene. I brev af 30. juni 2008 (fællesbrev i sag 2008/0064, 2008/0065, 2008/0066, 2008/0067 og 2008/0068) til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende:

4 4 Vi har tilsendt gruppens talsmand, KG, et brev den 21. december 2007, hvori vi beder om et konto nr. hvortil vi skal overfører tilbagebetaling på kr. til deltagerne, men har ikke modtaget noget kontonr. fra gruppens talsmand. Vi henholder os til vores annonceret jagtarrangement som jagtrejserne er købt ud fra, hvilket betyder at gruppen skal have kr. pr. jæger tilbagebetalt ved afskydning af mindre end 33 vildsvin. Ankenævnets afgørelse Således som sagen foreligger oplyst, lægger Ankenævnet til grund, at klageren under opholdet så ca vildsvin, og at der af i alt 11 jægere alene blev skudt i alt 3 vildsvin. Ankenævnet lægger endvidere efter de foreliggende oplysninger til grund, at bureauet mundtligt havde garanteret klageren, at der ikke havde været drevet jagt på reviret i samme sæson, og at der ville være i overflod af vildsvin i reviret. Ankenævnet bemærker herved, at klagerens ovennævnte oplysninger ikke under sagsbehandlingen er bestridt af bureauet. På denne baggrund og under hensyn til, at klageren i henhold til aftalegrundlaget med rette har kunnet forvente at kunne nedlægge et væsentligt større antal vildsvin end de i alt 3 faktiske skudte vildsvin, finder Ankenævnet, at formålet med rejsen har været væsentligt forfejlet. Klageren er derfor berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris på kr. tilbagebetalt. Klageren, der er bosiddende i Allinge, er endvidere berettiget til erstatning af udgiften til køb af flybillet fra Bornholm til København t/r på i alt 726 kr. Ankenævnet finder imidlertid, at klagerens udgift på kr. til overnatning i Kastrup inden afrejsen efter almindelige erstatningsretlige regler ikke er en påregnelig udgift som følge af bureauets misligholdelse af det indgåede jagtarrangement. Klagerens krav om erstatning herfor kan derfor ikke tages til følge. Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Da bureauet er tilsluttet Ankenævnet, fastsættes sagsomkostningsbeløbet til 2.300kr. (sagskategori 2). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra dato, har Forbrugerstyrelsen i medfør af forbrugerklagelovens 17, stk. 4, udpantningsret herfor.

5 5 Som følge heraf b e s t e m m e s : Atlantik Travel I/S skal inden 30 dage fra dato betale kr. til klageren HHR v/advokat RS. Endvidere skal Atlantik Travel I/S inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Hedegaard Madsen Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0168 afsagt den 15. maj 2013 ****************************** KLAGER MAU (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR 1st Fashion Group International v/peter Hjorth

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0138 afsagt den 9. oktober 2012 ****************************** KLAGER MVS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Kingfish Dive & Travel ApS Kingfish Dive &

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0126 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Check

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0234 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Petra, Lesbos. 18.7.-25.7.2010 Faktisk hjemrejse 26.7.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 13.622 kr.

Læs mere