DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S"

Transkript

1 DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne forslag 6. På valg til bestyrelsen: (2 år) Flemming Besenbacher, Bruno Jørgensen og Jens Jørgen Simonsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år) Steen Jacobsen Orla Villadsen 8. Valg af 2 revisorer (1 år) Jep Lassen og Jørn Snejbjerg 9. Valg af revisorsuppleanter (1 år) Kim Tørnsø 10. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Referat fra generalforsamlingen i Dragsmur Vandforsyning I/S Den Generalforsamlingen følger den udsendte dagsorden. Ad. 1 Ad. 2 Kaj Jessen blev valgt. Startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved brev udsendt d. 23/5. Jørn Gade begyndte med at præsentere bestyrelsen, hvorefter han gik over til bestyrelsens beretning var et meget roligt år, hvor alt er forløbet og uden problemer.vi har ikke haft driftsmæssige forstyrrelser: Ingen sprængninger på hovednettet. Der har været vand i hanerne. Trods en meget lang og meget hård vinter blev vi i bestyrelsen kun kontaktet af en grundejer om et sprængt vandrør. Vores faste vvs-mand, Mogens Vognsen, meddeler at han heller ikke er blevet kaldt ud til andre sprængninger. Og så viser de foretagne målinger af vandets kvalitet, at vi på alle måder holder os fint under alle grænser. I 2009 var der problemer omkring af aftapninger hos vores leverandør, Skjellerup Enge Pumpestation I/S. Disse tekniske problemer blev løst dengang. Vi har i 2010 købt m3 vand fra Skellerup Enge. Differencen i forhold til salg er på 151 m3. Dvs. et spild på omkring 1,57 %, hvilket må siges at være rigtig flot. Det er købt 700 m3 eller 6,9 % mindre vand end i Det var igen et fald på 22 % i forhold til Jeg tror ikke man kan sige, at det faldende vandforbrug skyldes et mere restriktivt forbrug, men at det skyldes vejrliget, hvor store dele af vores område var lukket i op til flere måneder. Det betød klart færre dage i vores forbrugeres fritidshuse. Vi er 237 antal brugere, idet der er kommet en enkelt forbruger mere i år. I 2009 år måtte vores forretningsfører bruge mange kræfter på at få alle de skyldige beløb hjem fra vores forbrugere. Vi frygtede, at det skyldtes den økonomiske krise og kunne måske se frem til de samme problemer i Sådan har det heldigvis ikke gået. Alle vores forbrugere har betalt til tiden. Der har været enkle forbrugere, som har flyttet deres fast hjemadresse i perioden uden at melde dette til os. Med lidt besvær og kontakter kom dette på plads, men for god orden skyld, bedes I gøre os opmærksom, hvis i skifter adresse. Ved en enkelt forbruger måtte vi sidste år efter længere tids venten på betaling lukke for vandet.

3 Den personlige og dybt tragiske konkurs er ikke fulgt af et salg endnu, hvorfor der her stadig er lukket for vandet. Huset bruges efter vores viden ikke. Det tidligere omtalte brud i et fritidshus kom lige efter den tunge vinters ophør, men heldigvis kom ejeren til stede kort efter bruddet, hvorfor et større tab blev undgået. Huset stod opvarmet, så det var ikke en frostskade. Vi skal fra bestyrelsens side opfodre alle husstande til regelmæssigt, at følge deres vandforbrug og at lukke for hovedhanen, når huset forlades. Både for ikke at spilde godt drikkevand og også for at sikre jer mod en måske meget stor regning. I forbindelse med udskiftningen af hele vandforsyningens hovednet i fik vi en sag på nakken. En grundejer, som ikke er forbruger hos os, var utilfreds med at en vandledning over hans mark blev udskiftet. Det gav anledning til en meget lang og tung sag med brug af advokat. Trods dette blev vi tvunget til at betale kr. i erstatning. Halvandet år efter kom en ny og helt tilsvarende erstatningssag, hvor grundejeren blot ønskede mere pr. meter end den første og for os meget dyre grundejer. Vi søgte så hjælp hos en anden advokat, som skød alle usikkerheder ned. Han gjorde det klart, at vi som vandforsyning havde vundet en hævd på ledningen, selvom den i sin tid ikke var blevet tinglyst. Derfor fik grundejer nummer to kun afgrødeerstatning. Det var her vi stod sidste år ved generalforsamlingen. Skridt nummer to for os var nu at stævne vores første advokat med påstand om dårlig og fejlagtig advokatvejledning og med krav om at få en erstatning fra ham for de fejlagtig udbetalte kr. Sagen blev indsendt til Retten i Aarhus. Den blev fra den indstævnede advokat trukket og trukket med ønsket om flere og nye oplysninger. Sidst af vedkommendes forsikringsselskab. Vedkommende forsøgte at indgå flere forlig, men først da vi i februar i år fik tilbudt kr. til fuld og endelig afgørelse, gik vi med forliget. For os i bestyrelsen var det en balancegang. Hvor langt skulle vi gå? Vores modstander, der var advokat ville ikke på den samme måde som os have udgifter ved at fortsætte en sag. Hvis vedkommende desuden blev bakket op af sit forsikringsselskab, kunne en første retssag som vi selvfølgelig regnede med at vinde - blive fulgt op af en anke til en højere retsinstans. Det kunne blive meget dyr for os, at få mere end de kr. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med resultatet, selvom vi selvfølgelig gerne havde ønsker en fuld erstatning. Om ikke andet, så har vi fået en slags moralsk oprejsning. Men det var en lang og træls sag. Vi er glade for at den nu er færdig. Den tilbagebetalte erstatning er blevet indbetalt på vores lån til hovedrenoveringen hos Kommune Kredit.

4 Som I vil kunne høre senere under aflæggelsen af regnskab, så ligger vores økonomi godt. Den fortsat gode drift betyder, at vi ikke har uforudsete udgifter. Vi forventer at kunne tilbagebetale lånet hos Kommune Kredit hurtigere end planlagt. Vi planlægger i år at få tjekket vores rentvandstank, så vi fortsat an levere godt vand. Vi er her undervejs med at indkalde tilbud hos entreprenører. En anden snart gammel sag er klaret. Det gælder vores og mange af vores brugeres ønske om en hjemmeside. Jeg lovede sidste år, at den ville komme efter få uger, men må reelt meddele, at der ikke skete meget før Jens Jørgen Simonsen i efteråret tog fat og etablerede hjemmesiden: Havde vi været et større selskab, var vi gået ud i byen og havde købt et firma til at klare opgaven, men vi sætter en ære i at holde udgifterne nede. Derfor er det en glæde, når nogen i vores kreds kan gøre arbejdet. Hjemmesiden er det første skridt. Vi har stadig ønsker om at udvide mulighederne for jer, der har internet, så mest muligt kan klares hjemmefra. Vi har modtaget en henvendelse fra en forbruger om at få en længere frist for aflæsning af vandforbruget, idet vedkommende først kommer til området i selve sommerferien. Det vil være svært, hvis afregning med mere udskydes så længe. Til gengæld vil vi foreslå de forbrugere, der ved, at de ikke plejer at komme tids nok, til at aflæse deres vandmålere, når de forlader og lukker ned for sommerhuset i sensommeren eller efteråret. Så har de forbruget, når det skal indberettes. Vi er aktive i kredsen omkring Skellerup Enge Pumpestation I/S. Vi har ikke repræsentanter i dens bestyrelse, men dukker troligt op til generalforsamlinger og møder for at lytte og for at komme med forslag til forbedret drift og sikkerhed. Vi har til gengæld ikke været aktive i Syddjurs Vandråd. Primært fordi at de møder, der har været holdt ikke har haft punkter på af interesse for os, når vi blot distribuerer og ikke selv oppumper vand. Vi har siden sidste generalforsamling holdt to bestyrelsesmøder. Meget kan heldigvis klares pr. telefon og ikke mindst mails. Og så har vi heller ikke haft alvorlige sager, der kræver alle direkte medvirken. Jeg vil kalde vores samarbejde i bestyrelsen godt og konstruktivt og takke hver og en medlemmerne for deres indsats. Ad. 3 GP gennemgik det udsendte regnskab. Anne Ejsing - ville gerne vide om de 70 tkr. som vi har modtaget er brugt til afdrag på lånet. GP - Der er købt obligationer for pengene, som herefter er brugt som et ekstraordinært afdrag.

5 Vagn Brøndum - Hvor lang tid løber lånet over. GP 20 år. Vi betaler faste terminer, så afskrivningen vil stige efterhånden som lånet afdrages. Orla Villadsen Det lånte beløb er det ca. 20 tkr. Pr. parcel. GP Kan bekræfte at det er beløbet. Kaj Jensen Vi ser en god effekt af investeringen. Vil besparelse på driften blive brugt til eks. afdrag. GP Vi foretager løbende ekstra afdrag på lånet, men vi skal have so mange penge i kassen at uforudsete udgifter ikke betyder at vi skal ud på lånemarkedet. Herefter var der en del afklarende spørgsmål angående rensning af rentvandstanken. Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Ad. 8 Ad. 9 GP gennemgik næste års budget. Dan Andersen Er rensning af rentvandstanken med i budgettet. GP Da vi ikke kender prisen er den ikke med. Vagn Brøndum Det er svært at overskue et regnskab når alle udgifter ikke er med i budgettet. JG Vi er lige nu i en undersøgelsesfase. Der er ikke besluttet hvad og hvor meget der skal udføres. Kristian Jensen Det er godt med rettidig omhu. Ingen Genvalg. Genvalg Genvalg Anne Ejsing Ad. 10 Kaj Jessen er en af dem der har betalt 200 kr. for manglende aflæsning. Hvilket han synes er helt i orden. Dog mangler han oplysninger på kortet om tidligere forbrug. Mener at det er et lovkrav at disse oplysninger skal sendes med ud. JG kan oplyse at vi havde dette punkt på vores formøde, lige inden generalforsamlingen. Vi arbejder med at få denne del med på hjemmesiden, men der er nogle juridiske paragraffer som skal undersøges, så vi ikke får problemer denne vej. Referent Jens Jørgen Simonsen

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere