w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f f l i n t e b a k k e n. d k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob Overgaard, Torben Wulff Dagsorden 1. Verserende retssag mod DEF 1994 A/S skal sagen hæves? Ad 1 Eneste punkt på dagsordenen var spørgsmålet om, om sagen mod DEF 1994 A/S skal hæves, og hvordan dette i givet fald skal foregå. Sagens udvikling har tidligere været drøftet på bestyrelsesmøde den 28. oktober 2010, hvor det blev besluttet at foretage nogle yderligere undersøgelser hos advokaten. Der henvises til referat fra dette møde, som findes på ejerforeningens hjemmeside. Sagen er sat i gang af bestyrelsen for ejerforeningen for et par år siden. Den seneste udvikling i sagen har gjort det nødvendigt, at det afgøres om sagen skal fortsætte. Udviklingen er, at Syn- og skønsmand Ole Jensen efter besigtigelse af 6 huse har konkluderet, at skadesbilledet på tagene er meget varieret. Dette vil betyde 1) at en del af husene - dem med få skader på taget - formentlig slet ikke vil have krav på erstatning, 2) at der skal foretages syn- og skøn af alle 40 boliger. Dette til en pris af omkring kr. efter advokatens vurdering, hvilket betyder, at omkostninger på sagen allerede i forbindelse med bevisoptagelsen vil overskride ejerforeningens retshjælpsforsikring, som har et maksimum på kr. Øvrige udgifter skal afholdes af ejerforeningen selv, 3) hertil kommer, at det hele tiden har været forventningen, at der kun vil kunne opnås delvis erstatning til opsætning af nyt tag. Omkostningerne i sagen skal stå mål med mulighederne for erstatning, og disse muligheder er således usikre efter syn- og skønsmandens besigtigelse. Hertil kommer, at udgifterne som nævnt vil være store ved en nødvendig besigtigelse af alle 40 huse. Der forekommer derfor ikke længere at være fornuftig sammenhæng mellem sagens omkostninger og udsigten til erstatning. Dette bekræftes af sagens advokat, Carsten Dalsgaard, som i mail af 25. oktober 2010 anfører, at han er usikker på om mulighederne for erstatning i sagen vil stå mål med omkostningerne. Han skriver: Den store variation betyder imidlertid, at udgiften til bevisoptagelse via syn og skøn bliver ekstraordinær stor, og man bør være ret sikker på at få medhold, ellers kan det ende med at blive en dyr fornøjelse. Mit skrækcenarie vil selvfølgelig være, at vi bruger kr på skønsmanden, og skønsmanden så kommer og fortæller, at der skal skiftes plader ud for

2 Og i mail af 4. november 2010 Som allerede nævnt i min mail af 25. oktober 2010 er jeg på herrens mark, når jeg ikke kan tale ud fra en skønserklæring, men jeg kan da sagtens få øje på, at den store udgift til syn og skøn kan komme til at stå i skærende kontrast til det, I kan ende op med at opnå ved en retssag, samt de priser jeg tror jeg har hørt jer nævne i kan få et nyt tag oplagt til. Per oplyste, at Carsten Dalsgaard også telefonisk har oplyst, at han anser det for mest fornuftigt at hæve sagen. Hvis sagen hæves på nuværende tidspunkt, vil udgifterne maksimalt blive ca kr., som bortset fra selvrisiko på 10 % dækkes af ejerforeningens retshjælpsforsikring. På baggrund af de beskrevne omstændigheder besluttede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, at sagen mod DEF 1994 A/S skal hæves. Det blev besluttet, at dette referat til orientering uddeles i postkassen til alle husstande i ejerforeningen. Syn- og skønsmandens brev af 5. oktober 2010 og Carsten Dalsgaards mails af 25. oktober 2010 og 4. november 2010 samt Pers opgørelse over udgifterne i sagen vil blive lagt på hjemmesiden sammen med referatet. Referent Laila

3 From: Carsten Dalsgård To: Laila Beck ; Per Larsen Sent: October 25 Subject: Sagsnr: Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken Risskov P C Kære Laile Beck og Per Hyttel Larsen samt Topdanmark retshjælp Det er meget svært at besvare nedennævnte, idet jeg ikke kender indholdet af en syns og skønsrapport, som vi i øvrigt endnu ikke med modpartens advokat har besluttet hvordan skal udformes. Det eneste vi ved er, at modparten sandsynligvis vil kræve individuel gennemførelse af syn og skøn grundet variationen i skadesbilledet på de 6 ejendomme, og i så fald lander vi ifølge overslag fra skønsmanden på kr excl moms, og det vil vel på jydsk sige, at dette ikke bliver under kr , men måske mere. I lyset af, at jeg ikke har faktuel indsigt i omfanget af skaderne på tagene, har jeg forsøgt at kommentere Deres spørgsmål så godt som muligt nedenfor i Deres mail til mig. Jeg har samtidig tilladt mig at videresende kopi af denne mail til Deres forsikringsselskab Topdanmark, som jo også har en interesse i hvad der sker i sagen. Er der yderligere spørgsmål, så slå endelige på tråden. Carsten Dalsgaard, advokat Advokatfirmaet Gudberg Markedsgade 6 B 8600 Silkeborg Oprindelig meddelelse----- Fra: Laila Beck Sendt: 25. oktober :05 Til: Carsten Dalsgård Emne: Ejerforeningen Vibeparken Hej Carsten Vi talte kort sammen for ca en uge siden om status i sagen om vores eternittage her i Ejerforeningen Vibeparken, Århus. Jeg nævnte, at det pt. ligger os på sinde at få overblik over omkostningerne i sagen og hvordan vi står i forhold til forsikringsdækning. Hvis vi ikke længere er dækket af forsikring er det naturligvis vigtigt for os at tage stilling til om/hvordan vi ønsker at fortsætte med sagen. Vi har aftalt at mødes på torsdag d og drøfte sagen. Det vil gøre det væsentligt lettere for os, hvis vi har nærmere viden om så mange som muligt af nedenstående forhold: - Hvor mange omkostninger er der pt. løbet på sagen? [Carsten Dalsgård] Indtil dato har jeg en uskrevet salærnota på cirka kr

4 moms Der er endvidere en forventelig nota fra skønsmanden på moms Hvis sagen sluttes på det foreliggende grundlag, vil jeg antage at retten vil pålægge omkostninger til modparten et sted mellem kr Vi har endvidere betalt retsafgift med kr Hvor meget dækker vores fælles forsikring? [Carsten Dalsgård] Jeg har set i Deres police, og kontaktet Topdanmark, og begge steder er max dækning på kr Inden vi rammer de kr er De selvfølgelig bekendt med, at der er en selvrisiko på 10%. - Hvad er niveauet for vores erstatningskrav? [Carsten Dalsgård] Det er jo hvad vi vil vide fra skønerklæringen - Jeg vil ikke ind og kloge mig på noget jeg ikke kender til. - Hvad er skønsmandens konklusion for de seks huse, som han har set på? [Carsten Dalsgård] Det får vi ikke at vide, inden jeres møde, og skønsmanden venter jo nærmere på os og modpartens advokat der skal meddele hvad vi ønsker af skønsmanden. - Hvad vil advokaten råde os til og hvordan ser han mulighederne for at opnå erstatning? [Carsten Dalsgård] Mit råd er jo i den grad begrænset af, at jeg heller ikke kender udfaldet af en undersøgelse af jeres tage. Jeg kan som jer måske gætte på, at der er stor variation, men det kan jeg ligesom ikke bruge til så meget. Den store variation betyder imidlertid, at udgiften til bevisoptagelse via syn og skøn bliver ekstraordinær stor, og man bør være ret sikker på at få medhold, ellers kan det ende med at blive en dyr fornøjelse. Mit skrækcenarie vil selvfølgelig være, at vi bruger kr på skønsmanden, og skønsmanden så kommer og fortæller, at der skal skiftes plader ud for Jeg håber i har forståelse for, at det er noget nær umuligt at give et juridisk råd for nærværende, da jeg famler i blinde hvad angår sagsgenstanden, indtil der foreligger en skønserklæring. Vil du sende os et kort svar vedr. disse spørgsmål i det omfang det er muligt - i forhold til pkt. 1 går jeg ud fra, at der findes en opgørelse?!. Hvis vi selv skal kontakte forsikringsselskabet, vil du da give os besked herom hurtigst muligt, gerne med kontaktperson og policenummer, hvis du har det. På forhånd tak for hjælpen. Venlig hilsen Laila Gribsholt-Beck pv. Ejerforeningen Vibeparken

5 From: Carsten Dalsgård To: Laila Beck ; Per Larsen Sent: November 4 Subject: Sagsnr: Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken Risskov P C Jeg henviser til min sendt ma :28, og hvis jeg skulle besvare alle jeres spørgsmål kvalifiseret, ville det kræve rigtig, rigtig mange sider så i får en forkortet version. Vi har selvfølgelig ikke alene fokus på garanti synspunktet, og vi har selvfølgelig altid en tro på muligheden for at vinde, og i jeres tilfælde vil det maximalt være delvist, da udskiftning må forventes nedsat med cirka 50%, grundet at der vil ligge en forbedring ved en udskiftning, og skønsmanden har røbet stor variation, så vi kan ikke vide hvormeget vi yderligere skal gå ned, men yderligere nedgang bliver der tale om. Jeg vil ikke mene, at i kommer igennem med ideen om at fedtspille med bevisoptagelsen, jeg ville ihvertfald rimeligt nemt som advokat på den anden side kunne hamre dette i jorden, og det er vel også allerede tilkendegivet, at man ønsker en individuel skønsoptagelse. Vi har også andre sager, hvor det er en samling af ejendomme der via ejerforeningen har fået gennemført syn og skøn, der har vi bare ikke denne store variation i skadesbilledet, således at der har kunnet gennemføres syn og skøn til en hel anden pris end i jeres tilfælde. Hvis i nu ikke som ejerforening, men som enkelt person vil til at gennemføre individuelle søgsmål, så fremelsker vi en helt ny problemstilling, nemlig at vi skal til at hæve sagen, og anlægge sag på ny, og så er vi da helt sikker på at miste en masse penge, og skal ind i en helt ny deciplin, hvor vi kan risikere at skulle diskutere forældelse og passivitet, oveni det vi allerede taler om idag. Vedrørende forsikringsspørgsmålet, kan vi ud fra mail af 4 november 2010 fra Topdanmark se, at der kan være yderligere forsikrings muligheder, så på den front kan i overveje om i vil samle de 40 indboforsikringer sammen, og sende listen til Topdanmark. I skal selvfølgelig stadig være opmærksom på, at der følger en selvrisiko med som normalt udgør 10 %. Som allerede nævnt i min mail af 25 oktober 2010, er jeg på herrens mark når jeg ikke kan tale ud fra en skønserklæring, men jeg kan da sagtens få øje på, at den store udgift til syn og skøn, kan komme til at stå i skærende kontrast til det i kan ende op med at opnå ved en retssag, samt de priser jeg tror jeg har hørt jer nævne i kan få et nyt tag oplagt til. Slå på tråden hvis der er noget som er uklart, ellers må i finde ud af om i vil hæve sagen, eller vi skal fortsætte med skønsforretningen. Lad mig høre fra jer. mvh Carsten Dalsgaard

6 Kære bestyrelse Risskov d. 20. november 2010 Jeg fik til opdrag at finde ud af, hvor store vores udgifter i forbindelse med retssagen mod DEF 1994 A/S har været indtil nu. Jeg har haft kontakt til advokaten og han oplyste, at anfordringen fra modparten er meget ubestemmelig, men for nogle af de andre sager advokaten har ført indtil nu, lå niveauet omkring kr. ekskl. moms. I vores tilfælde kan et beløb op til kr. dog komme på tale p.g.a. erstatningsbeløbets størrelse. Disse betragtninger giver følgende to muligheder: Maksimal udgift Art Beløb Moms Sum Retsafgift Syn og skøn, 6 huse Salær Gudberg Omkostninger fra modparten I alt Med en selvrisiko på 10% giver det en udgift for ejerforeningen på kr. Minimal udgift Art Beløb Moms Sum Retsafgift Syn og skøn, 6 huse Salær Gudberg Omkostninger fra modparten I alt Med en selvrisiko på 10% giver det en udgift for ejerforeningen på kr. Vores forsikringsdækning er på kr. og ikke kr., som jeg desværre fejlagtigt nævnte ved sidste møde omkring tagene. Vi ser således ud til at være dækket ind også selvom beløbet skulle blive en smule større end den maksimale udgift ovenfor. Advokaten rådede os til at få sagen afsluttet straks, nu hvor vi har bestemt os for at frafalde erstatningskravet. Jeg håber derfor der bliver indkaldt til nyt bestyrelsesmøde så hurtigt som muligt. Proceduren er herefter, at vi meddeler advokaten at vi frafalder sagen. Han vil derefter meddele forsikringsselskabet og modparten dette. Med venlig hilsen Per

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab Referat Mødedato: 10. juni 2015 Mødested: Afdelingskontoret, AAB afd. 2 Kontaktperson Torben Lærkesen Regnskabschef Direkte tlf.: 33760411 Mobil nr.: 21214041 E-mail: tlr@aab.dk Til stede: Afbud: Johan

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13192 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 28 69 04 95 Stenhoff Automobiler ApS Tofte Industri 20 3200 Helsinge Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere