Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?"

Transkript

1 Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej Hørsholm Telefon Fax Hjemmeside: Indledning Spørgsmålet stilles, fordi jeg som bisidder har erfaret, at Told & Skat s opgørelse af skattegælden i gældssaneringssager ofte automatisk accepteres af skifteretten. Da dommere og medhjælpere normalt ikke også er skatteeksperter, er de ofte ikke opmærksomme på, at opgørelsen fra Told & Skat ikke er en betalingsopgørelse, men en afdragsopgørelse. Skattemyndighedernes opgørelse til skifteretten tager ikke højde for: at en betaling via lønindeholdelse eller egen betaling i år 2003 afdrages på den ældste gæld f. eks. fra år 1997 Derfor vil en skattegæld næsten altid vise nyere skattegæld, selvom det ikke er tilfældet. Dette kan medføre (og har vist sig), at en gældssaneringskendelse dermed bliver afgjort på et forkert grundlag. Årsopgørelsen viser ikke betalinger via lønindeholdelse eller egenbetaling, men kan kun ses på Told & Skats grundkonto. For B-skatter er det endnu mere kompliceret, idet årsopgørelsen medtager B-skatterne, uanset om de er betalt eller ej. Kun grundkontoen viser, om B-skatterne er betalt eller ej. Er det da et problem? Inden for det sidste år har jeg flere gange ved hjælp af en korrekt opgørelse vendt et truende nederlag til sejr i skifteretten. Bl.a. for en 71-årig pensionist fra København, som efter fem forsøg havde fået afslag på at indlede gældssanering i Sø- og Handelsretten og en gang i Østre Landsret. Årsagen til nægtelse var nyere skattegæld. Seks gange fik den 71-årige pensionist nægtet indledning af gældssanering. Jeg udarbejdede en dybtgående analyse af skattegælden, og her fastslås: at der ikke var tale om nyere skattegæld, da al skattegæld pr. 1. januar 1998 var betalt. at der endda var kr til afdrag på skattegælden fra

2 at den 71-årige pensionist efter gældende praksis derfor allerede for flere år siden skulle have opnået gældssanering. Skifteretten, Østre Landsret og den juridiske hjælper havde overset, at egenbetalinger blev henført til gammel skattegæld. Lønindeholdelse, frivillige skatteaftaler Da man som nævnt ikke kan se betalinger fra lønindeholdelse og aftaler i årsopgørelsen, må Grundkontoen fra Told & Skat fremdrages for at se de korrekte tal. Når betalinger fra lønindeholdelse eller frivillige skatteaftaler tilgår Told & Skat, henføres betalingerne til tidligere skattegæld. Det kan være mange år tilbage. Kun på Grundkontoen kan man se betalingsdatoen, og ved hjælp af et regneark udarbejde en opgørelse af skattegælden opgjort efter betalingsdatoen. Desværre indgår kun skatter på kontoen og ikke afgifter, gebyrer, bidragsydelser m.v. Skattevæsenet har dog en G 820 -opgørelse, som viser alle ens indbetalinger til den kommunale opkrævningsafdeling opgjort efter betalingsdatoen. Det er min opfattelse, at denne opgørelse i skattevæsenets nuværende system er meget besværlig. Den viser f.eks. ikke årstotaler. Det gør dog G 070, idet den viser den aktuelle gæld til den kommunale opkrævningsafdeling. Er De forvirret? Det er måske let for mennesker, der til daglig beskæftiger sig med disse opgørelser. Men vi andre er for længst stået af. Nedenstående vises eksempel på en grundkonto samt to analyser, som ansøgeren normalt ikke vedlægger ansøgningen om gældssanering. De færreste kender dens eksistens. Told & Skat (udsnit) Grundkonto Dato (betaling) I År (afdrag) Art Ratebeløb Indbetaling/ordre inkasso inkasso inkasso inkasso inkasso inkasso inkasso 400 Som det ses, kan en egenbetaling fra 2002 blive afdraget på en gældspost fra Hvad det kan bevirke, ses i følgende 2 eksempler (se senere i punkt 6. Forslag): 69

3 Betalt i år Kroner Afdraget år 99 Afdraget år 98 Afdraget år 97 Afdraget år I alt Afdraget år Betalt i Afdraget år 01 get år 00 get år 99 get år 98 get år 97 get år 96 get år 95 get år 92 91/90/ Kroner år I alt Tallene taler for sig selv, men det er foruroligende i første eksempel, at kr betalt i 2002 afdrages på årene 1998 med kr. 499 og 1999 med kr Andet eksempel er helt grotesk. I 2002 betales kr , som afdrages i årene 1997 kr , 1996 kr og 1992 kr Ikke så sært, at dommeren ved første møde mente, at der var nyere skattegæld. Først da undertegnede viste ovennævnte opgørelse, ændrede dommeren opfattelse. Det er derfor vigtigt at få de korrekte opgørelser tilsendt skifteretten, så retssikkerheden kan forbedres. Det må være skattevæsenet, som højner kvaliteten af de opgørelser, som tilsendes skifteretten, da kun skatteeksperter er i stand til at gennemskue de komplicerede skattelove. 3. B-skatter Om B-skatter er betalt eller ej, kan ikke ses i årsopgørelsen, idet alle B-skatter, uanset om de er betalt, medtages. Også her skal man til Grundkontoen fra Told & Skat, før tallene kan findes. Derfor kan B-skatterne i årsopgørelsen være misvisende. 4. Skattegælden opgjort ved 1. møde i skifteretten Når en skyldner fremsender sin ansøgning om gældssanering, vedlægges normalt en kopi af Told & Skats tilsigelse, hvori gælden er opgjort. Men gælden er her opgjort med alle renter, gebyrer og afgifter, som skal renses i en gældssaneringssag. Desuden medtages lønindeholdelse eller egenbetaling, som omtalt efter afdragsmetoden. 70

4 Derfor må dommeren på bagsiden af årsopgørelsen prøve at finde og rense beløbene for renter, gebyrer og afgifter. Dertil kommer, at lønindeholdelse og skatteaftaler er modregnet ældre skattegæld. Dommeren skal således næsten være skatteekspert for at se, om der er nyere skattegæld eller ej. Dette er et meget stort problem. Told & Skat er på dette stadium ikke blevet spurgt, så her er ikke hjælp at hente. Ca nægtes hver år at få indledt gældssanering. Det skal senere vise sig, at selv når Told & Skat fremsender opgørelsen til medhjælperen, er den ofte ikke korrekt. En kendelse om at nægte at indlede gældssanering p.g.a. nyere skattegæld kan derfor være baseret på forkert grundlag, som ovennævnte to eksempler viser. Retssikkerheden er truet. 5. Skattegælden opgjort efter indledning af gældssanering Ansøgeren om gældssanering er nu kommet gennem nøglehullet. Måske ved dommeren, at der skal renses for renter m.v.? Eller ansøgeren har medtaget de egenbetalinger, hvor betalingsdatoer fremgår? Det er medhjælperen, som skal sørge for, at skattegælden er opgjort korrekt fra Told & Skat, men det er min påstand, at medhjælperen ofte automatisk bruger den af Told & Skat tilsendte opgørelse, altså afdragsopgørelsen. 71

5 Man kunne mene, at dette ikke betyder noget. Men hvis f. eks. Told & Skat kærer skifterettens kendelse om gældssanering p.g.a. nyere skattegæld, bruger landsretten en forkert opgørelse over skattegælden fra Told & Skat. Ø 1666/99 beviser dette (den 71-årige pensionist eks. 1). Det er meget uheldigt, og retssikkerheden er også her truet. Ingen dommer eller medhjælper har en jordisk chance for at se, om det er nyere skattegæld Sidste år deltog jeg i et kursus hos Lilian Hindborg, hvor kursusdeltagerne typisk er medhjælpere i skifteretterne. Her blev der spurgt, om medhjælperne tog opgørelsen over skattegælden fra Told & Skat for gode varer. Det gjorde de og mente også, at de var i deres gode ret hertil. Man kan måske godt forvente, at Told & Skat giver de korrekte opgørelser i en gældssaneringssag til skifteretten. Især når det er en kompleks og kompliceret opgørelse, vi taler om. Tillæg til Gældssanering i praksis af Lilian Hindborg s. 22 refereres V 2738/00 bl.a. med skattemæssigt efterslæb, som blev dokumenteret. Sagen blev hjemvist, og ansøgeren fik gældssanering med en dividende på 6,34 %. Fra Gældssanering i praksis af Lilian Hindborg s. 59 V 1794/97 protesterer kommunen p.g.a. systematisk oparbejdelse af restskatter mange år efter ophør af virksomhed i Landsretten udtalte, at der ikke i de senere år reelt var pådraget ny skattegæld p.g.a. modregning. Landsretterne har mig bekendt endnu ikke behandlet problemstillingen om lønindeholdelse og egenbetaling. Ofte når ansøgeren ikke så langt, bl.a. fordi skattegælden ikke er opgjort korrekt. Dog har den omtalte 71-årige pensionist, da hun var 67 år i Ø 1666/99 fået en negativ kendelse, som ikke medtog egenbetalinger korrekt. Tillæg til Gældssanering i praksis af Lilian Hindborg s. 15 refererer Ø 1666/99 således: K, 67 år folkepensionist. Gæld kr., heraf skattegæld kr. og momsgæld kr. vedr. den a K indtil 1997 drevne mæglervirksomhed. Af en tidligere sag fremgår, at K i 1994 havde en restskat på kr. og i 1995 på kr. Restskatten udgjorde for 1996 godt kr., for 1997 godt kr. og for 1998 godt kr. Der henvistes til en betydelig gæld til det offentlige oparbejdet gennem en årrække. Alene den kendsgerning, at en renset korrekt opgørelse, viser at der var betalt kr mere skat end beregnet skat ifølge årsopgørelsen i 1998, selvom en restskat fra 1996 på kr inkluderes, viser, hvor galt det kan gå. Ovennævnte kendelse fortæller om en restskat på kr for samme år. Her er retssikkerheden truet. Det er for omfattende her at gennemgå andre uoplyste forhold i denne dom. Nævnes skal dog Alex Friedmans konkurs samt dårlig revisorrådgivning. 6. Forslag til forbedringer Allerede ved ansøgningsskemaets indsendelse til skifteretten, bør ansøgeren rette henvendelse til skattevæsenet med henblik på at få skattegælden opgjort efter betalingsprincippet. Da skattevæsenet har alle nedenstående tal, vil det tage ca. fem minutter at indsætte tallene i et skema som vist. Derfor foreslår jeg følgende: 72

6 Nedenstående opstilling tilsendes skifteretten Det medtager lønindeholdelse og egenbetalinger og renses for renter Opstillingen giver alle en god oversigt over de sidste 4 års disponible indtægt m.v. Dommeren og medhjælperen får et værktøj til at tage de rette skridt Retssikkerheden forbedres for ansøgeren til gældssanering Oversigt over indtægt, skat og disponibel indkomst: Eksempel (4+5) 7 (3-6) 8 9 ÅR Personlig Beregnetskat Tilbageholdt Lønindeholdelse Betalt skat Rest til Indregnet fra Indkomst for året A-skat B- skat Frivillig aftale I ALT gl. skat restskat år I ALT (7+8) 11 (2-5) 12 (11/12) ÅR Afdrag til tidligere år Disponibel indkomst Do. pr. mdr (2.451) I ALT

7 Oversigt over indtægt, skat og disponibel indkomst: Eksempel (4+5) 7 (3-6) 8 9 ÅR Personlig Indkomst Beregnetskat foråret Tilbageholdt A- skat/bskat Lønindeholdelse Frivillig aftale Betalt skat I ALT Rest til gl. skat Indregnet restskat I ALT fra år 1 10 (7+8) 11 (2-5) 12 (11/12) 13 ÅR Afdrag til tidligere år Disponibel indkomst Do. pr. mdr. Skyldig AM-bidrag I ALT Afslutning Hvor mange af de mennesker, som søger gældssanering årligt, der har fået nægtet gældssanering på et forkert grundlag, vides ikke. Jeg har hjulpet fire mennesker inden for det sidste år. Måske er antallet større end man umiddelbart tror! Men uanset, hvor mange det måtte være, er det min opfattelse, at en korrekt opgørelse af skattegælden er en sag, der haster meget. Selv de dygtigste dommere er ikke skatteeksperter. Derfor er det vigtigt, at en korrekt skatteopgørelse tilsendes skifteretten, så retssikkerheden fremmes. En tak til dommer Lilian Hindborg, Gråsten, pantefoged Erik Mikkelsen og pantefoged Bente Holst Hansen begge fra Opkrævningsafdelingen, Musvågevej, København for de kommentarer jeg har modtaget fra dem 74

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Norddjurs ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere