Statistik for Jobcenter Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis Aalborg har en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, taber kommunen flere penge på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 1 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i de første 7 måneder af 2016 er stigende, hvilket også var tilfældet i 1. halvår 2015, hvorfor udviklingen var forventet. Den markante stigning i juli 2016 skyldes primært dimittender, jf. nedenfor. Det fremgår endvidere af tabel 1, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i 2016 ligger på et højere niveau end i Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,5 39,2 40,5 41,9 43,7 45,2 50, ,6 38,3 38,7 40,3 41,5 43,0 48,3 48,1 46,4 45,2 43,2 41,0 Pct.point. 0,9 0,9 1,8 1,6 2,2 2,2 1,7 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden. Dette skyldes, at antallet af dimittender fra de store uddannelsesinstitutioner i Aalborg i de seneste år har været støt stigende en vækst, der forventes at fortsætte i de kommende år, og som er en af jobcentrets største udfordringer. I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af forsikrede ledige skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Tabel 2 viser, at der fra januar til juni 2016 har været en positiv udvikling med et fald på ca. 800 fuldtidspersoner. I juli 2016 er der en markant stigning, der hænger sammen med dimittender fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -5,8-6,4-10,7-8,9-8,1-10,2-9,3 Det fremgår dog også, at antallet af fuldtidspersoner i 2016 generelt ligger på et noget lavere niveau end i 2015, hvilket er et udtryk for, at der er kommet mere gang i økonomien med deraf følgende stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. 1

2 Det fremgår af tabel 3 nedenfor, at blandt 6-byerne har Aalborg det næststørste fald i antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge, og det største fald blandt uddannelsesbyerne. Tabel 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge juli 2015 til juli ,3 % -7,8 % -2,0 % -3,8 % -8,0 % -14,7 % -11,3 % Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på A-dagpenge, og dermed andelen af forsikrede ledige i Nordjylland. Således er faldet i ledigheden for denne gruppe generelt ikke så stort som for gruppen af forsikrede ledige som helhed, jf. tabel 4 ift. tabel 2, da der i forbindelse med studieafslutning kommer nye ledige ind i gruppen. Således er antallet af forsikrede ledige i juli 2016 steget med knap 700 fuldtidspersoner, hvilket tidsmæssigt hænger sammen med dimission fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 4. Tabel 4: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -1,9-2,8-5,2-6,8-6,6-11,1-5,6 På landsplan er antallet af fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge faldet med 3,5 % fra juli 2015 til juli I Aalborg er der et fald på 5,6 %, mens der er en meget forskellig udvikling i 6-byerne, jf. tabel 5, hvor Aalborg har det næstbedste resultat, og det største fald blandt uddannelsesbyerne. Tabel 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge juli 2015 til juli ,6 % 2,2 % 9,5 % 11,1 % -1,3 % -8,7 % -3,5 % Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige. De væsentligste punkter i handleplanen er: Særlig indsats for dimittender bl.a. fremrykket indsats på AAU og UCN, samt samarbejde med de øvrige kommuner, der har behov for højtuddannet arbejdskraft Indsatsen fremrykkes for såvel nyledige som langtidsledige Jobklubber for de ledige Skærpet fokus på løntilskud særligt de private Skærpet fokus på at opkvalificere ufaglærte med ordinær uddannelse Det er vurderingen, at den begyndende økonomiske vækst i kombination med handleplanen er årsagen til den positive udvikling i antallet af forsikrede ledige. 2

3 Flere unge skal have en uddannelse Målet i beskæftigelsesplanen for 2016 er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 6, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra januar til juni 2016 ligger på et højere niveau end samme måned i Tabel 6: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. 7,0 6,9 5,3 6,1 3,5 2,0-2,5 En af hovedårsagerne til det generelt højere niveau vurderes at være EUD-reformen, der trådte i kraft 1. august Hermed blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelser, så elever skal have mindst 2 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve for at kunne blive optaget. Der er derfor en gruppe unge, som tidligere har kunnet påbegynde en erhvervsuddannelse, som ikke længere umiddelbart kan komme videre i uddannelsessystemet, og afgangen fra uddannelseshjælp efter sommeren 2015 er derfor lavere end tidligere. Omvendt er frafaldet fra erhvervsuddannelserne efter reformens ikrafttræden lavere end tidligere. Faldet i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i juli 2016 hænger sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Af tabel 7 fremgår, at udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp blandt de øvrige 6- byer er faldet, mens der i Aalborg har været en stigning på 2,0 %. Tabel 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp juni 2015 til juni ,0 % -10,4 % -1,9 % -3,6 % -9,3 % -2,6 % -3,1 % I beskæftigelsesplanen er ligeledes opstillet et mål om at andelen af unge, der starter på en uddannelse eller kommer i beskæftigelse skal stige. I perioden januar april 2016 (seneste tilgængelige måneder) var der i alt 29,8 % af de unge under 30 år, der kom i job eller uddannelse, hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2015, hvor resultatet var 33,2 %. Både på landsplan og blandt 6-byerne er der et fald i andelen, men Aalborg tegner sig dog for det næsthøjeste fald (I Randers er der et fald på 5,0 procenpoint). 3

4 Tilgang til førtidspension Tabel 8 viser tilgangen til førtidspension det seneste rullende år (fx juli 2016 = august 2015 til juli 2016). Det fremgår af tabellen, at niveauet for tilkendelser af førtidspension fortsætter med at falde. Tabel 8: Tilgang af personer til førtidspension (rullende år) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -17,3-16,7-21,2-21,3-22,2-25,9-27,4 Tabel 9 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension i 6-byerne. Det fremgår af tabellen, at udviklingen i 6- byerne er meget forskellig, og det er kun Aarhus, der har en udvikling lig Aalborgs, mens de øvrige 6-byere (bortset fra København) har en stigende tilgang til førtidspension. Jobcenter Aalborg har sat fokus på tilkendelse af førtidspension, og det forventes, at antallet i de kommende måneder vil begynde at stige. Tabel 9: Udvikling i tilgang til førtidspension juli 2015 til juli ,4 % -4,5 % -28,2 % 26,5 % 20,7 % 33,1 % 0,5 % Tabel 10 viser tilgangen til førtidspension i juli 2016 (seneste rullende år) sat i forhold til arbejdsstyrken (2013) i 6-byerne. Aalborgs tilkendelsesniveau ligger noget lavere end i både 6-byerne (bortset fra København) og landsgennemsnittet. Tabel 10: Tilgang til førtidspension i andel af arbejdsstyrken 0,18 % 0,09 % 0,23 % 0,35 % 0,30 % 0,49 % 0,27 % Supplerende kan det oplyses, at antallet af borgere på førtidspension i Aalborg Kommune er faldet fra i juli 2015 til i juli Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (Måltal = personer). Det fremgår af tabel 11, at antallet i 2016 er på et højere niveau end samme måned året før, og at antallet har været stigende i løbet af Tabel 11: Antal langtidsledige Udv. 5,4 5,0 6,0 3,6 9,1 1,2 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni

5 Det fremgår af tabel 12, at mens antallet af langtidsledige i Aalborg er stigende, falder det i de øvrige 6-byer (bortset fra Odense) og hele landet. Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handleplan for indsatsen for forsikrede ledige med henblik på at vende udviklingen. Handleplanen har blandt andet fokus på at give de ledige en fremrykket indsats. Samtidigt vil Jobcenter Aalborg øge aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 12: Udvikling i antal langtidsledige maj 2015 til maj ,1 % -16,1 % -6,0 % 9,0 % 10,0 % -0,6 % -6,6 % En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne skal være 36 % 1, det vil sige, at jobcentret i løbet af 2016 skal have samarbejde med 36 % af alle virksomheder i kommunen. Det fremgår af tabel 13, at der efter fire måneder af 2016 er placeringer hos 29,2 % af virksomhederne i Aalborg Kommune (hvilket er 2,6 procentpoint højere end i samme periode i 2015). Tabel 13: Samarbejdsgrad med virksomhederne, januar april ,2 % 16,3 % 29,2 % 27,6 % 34,7 % 35,3 % 25,6 % Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et supplerende mål om at antallet af borgere aktiveret i private virksomheder skal øges med gennemsnitligt 25 procent i 2016 (måltal = aktiveringsforløb i gennemsnit pr. måned). Antallet af aktiveringsforløb ligger generelt på et noget højere niveau i 2016 ift. 2015, og gennemsnitligt har der i 1. halvår 2016 været aktiveringsforløb pr. måned. Tabel 14: Antal aktiveringsforløb i private virksomheder (løntilskud og virksomhedspraktik) Udv. 37,3 36,2 13,8 18,6 15,8 8,6 1 Måles som andelen af virksomheder, hvor der er en placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål for hele

6 Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at antallet af sager på sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb) skal falde med 10 % sammenlignet med ultimo 2015 (måltal = 4.112). Det fremgår af tabel 15, at antallet i maj 2016 ligger lavere end i samme måned året før, og at der generelt har været en positiv udvikling i løbet af 2016, hvilket vurderes at hænge sammen med handleplanen på området. Det bemærkes, at der må forventes et større antal efterregistreringer, hvorfor resultatet for juni 2016 skal tages med forbehold. Tabel 15: Antal sygedagpenge- og jobafklaringsforløb (antal personer) Udv. 7,8 4,9-2,7-0,1-0,8-9,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Jobcentret har et særligt fokus på at forebygge lange forløb på sygedagpenge. Det fremgår af tabel 16, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger siden juni 2015 generelt har været faldende, og særligt i 2. kvartal 2016 er antallet faldet markant. Tabel 16: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -8,1-13,0-17,7-23,6-25,8-30,6 Det fremgår af tabel 17, at Aalborg blandt 6-byerne har det største fald i antallet af langvarige sygedagpengesager blandt 6-byerne, og faldet er også markant større end for hele landet. Tabel 17: Udvikling i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, juni 2015 til juni ,6 % 5,6 % 1,9 % 3,8 % -16,0 % -2,4 % -5,2 % 6

7 Borgere på kontanthjælp I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 18, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 2016 ligger noget over niveaet i 1. halvår Faldet i juli 2016 skal ses i lyset af, at der på området vil komme et antal efterregistreringer, hvorfor antallet vil stige i forbindelse med de næste opdateringer i jobindsats.dk. Desuden hænger faldet sammen med indfasningen af integrationsydelse, jf. bemærkning i forbindelse med tabel 6. Som følge af de forbundne kar på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet er kontanthjælpsområdet under pres, idet ændringer og indsatser over for andre målgrupper, som f.eks. for de forsikrede ledige, sygemeldte og personer på jobafklaring kan medføre en stigende tilgang til kontanthjælpsområdet. Tabel 18: Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere Udv. 7,4 9,4 9,6 8,1 7,3 6,1-2,8 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli Det fremgår af tabel 19, at alle 6-byerne har et stigende antal jobparate kontanthjælpsmodtagere, og at Aalborg har blandt 6-byerne den næstbedste udvikling. Tabel 19: Udvikling i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, marts 2015 til marts ,1 % 2,9 % 11,8 % 6,9 % 6,9 % 8,9 % 6,2 % I beskæftigelsesplanen for 2016 er der ligeledes opstillet et mål om at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 20, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere har været svagt faldende i 1. halvår 2016, men antallet ligger dog højere end niveauet i samme måned i Faldet i juli 2016 skal ses i lyset af, at der på området vil komme et antal efterregistreringer, hvorfor antallet vil stige i forbindelse med de næste opdateringer i jobindsats.dk. Desuden hænger faldet sammen med indfasningen af integrationsydelse, jf. bemærkning i forbindelse med tabel 6. Tabel 20: Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Udv. 11,0 10,8 8,5 6,6 4,0 2,2-14,1 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli

8 I forhold til 6-byerne og er Aalborg Kommune den eneste, der har et stigende antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 21. Tabel 21: Udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, juni 2015 til juni ,2 % -9,9 % -6,8 % -6,0 % -1,4 % -4,1 % -7,3 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) som har været i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder ultimo 2016 skal være 30 %. Tabel 22 viser, at andelen er stigende i forhold til samme måned i 2015, men det fremgår samtidigt, at der er et godt stykke vej til opfyldelse af målet. Tabel 22: Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder ,4 23,1 22,8 22,8 22,7 30, ,7 21,7 21,7 22,1 21,5 21,2 20,9 21,3 22,4 22,2 22,9 21,9 Pct.point 0,7 1,4 1,1 0,7 0,8 Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 23 viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige offentlige forsørgelsestyper, og udviklingen fra juni 2015 til juni Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med fuldtidspersoner, svarende til et fald på 4,0 %. Tabel 23: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse februar 2016 samt udvikling juni 2015 juni 2016 Antal fuldtidspersoner Udvikling Juni 2015 juni 2016 Ydelsesgrupper i alt ,0 % A-dagpenge ,6 % Arbejdsmarkedsydelse ,8 % Kontanthjælp ,7 % Integrationsydelse 346 Ikke tilgængelig Uddannelseshjælp ,0 % Revalidering 90-57,1 % Forrevalidering ,0 % Sygedagpenge ,0 % Jobafklaringsforløb ,5 % 8

9 Antal fuldtidspersoner Udvikling Juni 2015 juni 2016 Ressourceforløb ,4 % Ledighedsydelse 347-8,7 % Fleksjob ,8 % Førtidspension ,5 % Efterløn ,4 % Note: Der er en afvigelse ift. tabel 15, hvilket skyldes, at tabel 15 måler på antallet af forløb, mens tabel 23 måler på antallet af fuldtidspersoner, og dermed inddrager varigheden af forløbene i beregningen. Tabel 24 viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i juni Aalborg ligger fortsat under niveauet for hele landet, og blandt 6- byerne er det kun København, der har en lavere andel på kommunale ydelser end Aalborg. Det fremgår af tabellen, at fra juni 2015 til juni 2016 har Aalborg haft et fald i andelen af befolkningen på kommunale ydelser på 0,8 procentpoint, hvilket er et større fald end på landsplan (0,6 procentpoint) og næstbedst blandt 6- byerne. Tabel 24: Andel fuldtidspersoner i befolkningen (16 66 år) på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet Juni ,3 % 14,8 % 18,9 % 21,8 % 20,3 % 22,4 % 18,9 % Juni ,1 % 15,8 % 19,1 % 22,4 % 21,0 % 23,2 % 19,5 % Pct.point - 0,8-1,0-0,2-0,6-0,7-0,8-0,6 Udvikling i besparelsespotentiale Besparelsespotentialet opdateres kvartalsvis og viser, hvor mange borgere jobcentret har fordelt på 4 ydelsesgrupper i forhold til en modelberegning af hvor mange borgere, der kan forventes at være på offentlig forsørgelse ud fra en række parametre vedr. kommunens demografi, erhvervsstruktur mv. På baggrund heraf kan beregnes, hvor mange penge kommunen kunne spare på de kommunale forsørgelsesudgifter, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres til modellens forventninger og hvor meget kommunen sparer ved at have bedre resultater end forventet. Tabel 25 nedenfor viser besparelsespotentialet for 2. kvartal kvartal Tabellen viser, at i nævnte periode var 3,28 % af befolkningen på A-dagpenge, hvor modellen havde forventet at der ville være 2,95 %. Det svarer til, at 467 fuldtidspersoner flere er på ydelsen end forventet. Det er pt. ikke muligt at opgøre, hvor meget Aalborg Kommune kunne spare, hvis de 467 fuldtidspersoner ikke modtog A-dagpenge. Det fremgår af tabellen, at Aalborg har væsentligt bedre resultater end forventet af modellen for permanente ydelser, mens der er et større antal end forventet på de tre øvrige ydelsesgrupper. Samlet set er resultatet, at fuldtidspersoner færre end forventet var på offentlig forsørgelse i perioden. Det kan pt. ikke opgøres, hvor mange mio. kr. Aalborg Kommune sparer som følge heraf, men tidligere opgørelser har vist besparelser på mere end 200 mio. kr. (hvorfra skal trækkes et ukendt beløb som følge af flere ledige modtagere af A-dagpenge end forventet, og som ikke har kunnet opgøres i en længere periode), jf. tabel 26. 9

10 Tabel 25: Besparelsespotentiale 2. kvartal kvartal 2016 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3,28 2, ,96 4, Sygedagpenge 1,86 2, Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,61 8, Bedre end forventet Dårligere end forventet I alt 16,72 18, Tabel 26 viser udviklingen i besparelsespotentialet eksklusiv A-dagpenge, som ikke kan opgøres for alle perioder. Det fremgår, at det beløb, som Aalborg Kommune sparer ved at have færre borgere på ydelse end modellen forventer, har været stigende til og med 2014 og derefter ligger på et stabilt niveau. Endvidere fremgår det, at antallet af fuldtidspersoner på kommunale ydelser (inkl. A-dagpenge) er væsentligt lavere end modellen forventer, og i den seneste periode er faldet 701 fuldtidspersoner til det lavest målte niveau. Ud over at færre på offentlig forsørgelse sparer kommunekassen for udbetaling af ydelser, medfører det samtidigt øgede skatteindtægter mv., som følge af at flere borgere er tilknyttet arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og kommunen. Tabel 26: Udvikling i besparelsespotentiale Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner (inkl. A-dagpenge) Besparelsespotentiale (i mio. kr.) (ekskl. A-dagpenge) 2. kvartal kvartal ,2 3. kvartal kvartal ,1 4. kvartal kvartal , ,7 2. kvartal kvartal ,0 3. kvartal kvartal ,9 4. kvartal kvartal , ,8 2. kvartal kvartal Ikke tilgængelig 10

11 Tabel 27 viser, at Jobcenter Aalborg vurderet ud fra den potentielle reduktion i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i perioden 2. kvartal kvartal 2016 blandt 6-byerne har det bedste resultat. Det er således kun Esbjerg/Fanø og København, der også samlet set ligger bedre end forventet, mens de øvrige byer har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Tabel 27: Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner 2. kvartal kvartal 2016 Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere