Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf."

Transkript

1 Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf

2 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen Registreret Revisor FRR Side 1

3 Medarbejdere Stine Eden Revisor HD (R) Jane V. Kraft Revisor HD (R) Sabine S. Larsen Revisor HD (R) Jesper Beese Skatterevisor SRF Hanne Hornstrup Revisor HD (R) Kenneth Hansen Revisor Merkonom Side 2

4 Baggrund Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR - KPMG fra RevisorGruppen, selvstændig siden Medlem af udlejerforeningens bestyrelse i 10 år - Lægdommer for boligretten i ca. 8 år - Revisor for mange investeringsselskaber med forskellig ejendomsportefølge både i størrelser, pris, kapital og ejertid - Herunder investeringejendomme der er privatejet / familieejet Side 3

5 Dagens program Generationsskifte: 1. Hvem skal / kan arve? 2. Hvordan er beskatningen ved salg? 3. Hvordan opgøres boafgiften / gaveafgiften 4. Kan der succederes i arvgivers sted? 5. Overvejelser om finansiering ved generationsskifte? 6. Evt. gennemgang af beskatning ved anvendelse af VSO Side 4

6 Hvem skal / kan arve? Testamente? Siden 2008 er tvangsarven reduceret fra 50% til 25% dvs. at 75% kan man disponere over via testamente Derfor tænk på om arveloven er god nok til din situation Overvej altid testamente konsulter advokat Lav altid testamente ved samlevende uden ægteskab, særbørn osv. Har de nærtstående parter den fornødne viden om drift af udlejningsejendomme? Side 5

7 Eksempel Forudsætninger: Købesum ejendomme i Off. ejendomsværdi Off. ejendomsværdi Markedsværdi Off. ejendomsværdi Gæld gæld i ejendommene Alle beløb er kontantomregnede Side 6

8 Skattemæssig fortjeneste v.salg Kontantomregnet salgssum Anskaffelsessum: Ejendomsværdi % halvdelen af forskellen mellem denne værdi og vurderingen i I alt Forbedringer: Diverse forbedringer i ejertiden, som ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen, reduceret med kr. pr. indkomstår Forbedringer pr. år fra kr Skattemæssig fortjeneste Side 7

9 Skat og likviditet personlig drift Skattemæssig fortjeneste - afrundet Beregnet skat heraf max 56% Provenu: Salgssum Gæld i ejendommene Beregnet skat jf. ovenstående Provenu 4.960,000 Side 8

10 Skat og likviditet i selskabsform Skattemæssig fortjeneste - afrundet 9, Beregnet skat heraf 25% Provenu af aktier: Salgssum Gæld i ejendommene Beregnet skat jf. ovenstående Værdi af aktier Fradrag for anskaffelsessum aktier 0 Fortjeneste aktier Udbytteskat heraf 42% (afrundet) (28% af ) Samlet maximal skat i selskab 56,5% (personligt 56%) Side 9

11 Boafgift Boafgift: (uddrag) Ægtefælle Ingen Børn, stedbørn og disses afkom 15% Forældre 15% Person med fælles bopæl i 2 år 15% ( ægteskab bør måske overvejes ) Alle andre (herunder søskende) 36,25% Bundfradrag Side 10

12 Gaveafgift Gaveafgift: (uddrag) Ægtefælle Ingen Børn, stedbørn og disses afkom 15% Forældre og stedforældre 15% Person med fælles bopæl i 2 år 15% Bundfradrag Svigerbørn (bundfradrag ) 15% Alle andre (herunder søskende) skattepligt Side 11

13 Eksempel - fortsat Boafgift ejendomme i personligt regi: Ægtefælle Ingen Børn og børnebørn mv. 15% af ca Provenu herefter Boafgift ved salg af aktier: Ægtefælle Ingen Børn og børnebørn mv. 15% af ca Provenu herefter Side 12

14 Kan der succederes? Succesion: Succession betyder, at fx børn kan indtræde i forældres skattemæssige anskaffelsessum i ejendomme eller aktier Der er desværre ikke mulighed for at succedere i virksomheder, hvor 75% eller mere af aktiverne udgør udlejningsejendomme Side 13

15 Indskud på pensionsordning Pensioner: Indskud på pensionsordning er et glimrende element til at nedbringe skatten ved realisation af en skattepligtig fortjeneste Der kan dog ikke indskydes på ophørspension, når virksomhedsdriften stammer fra udlejningsejendomme Der kan indskydes indtil 30% af årets overskud på pension (fritaget for max. På ) til 2014 Alternativt livrente Side 14

16 Salg til nærtstående Salg til nærtstående: Hvis ejendommene ejes i personligt regi kan de overdrages til den offentlige vurdering 15% (cirkl.nr.185 af 1982) I eksemplet 13 mio. 15% = ca. 11 mio. kr. Registreringsafgift 0.6% af 11 mio Sparet skat 56% af 4 mio.kr. = 2,240 mio. kr. Måske problemer med finansiering heraf Har de nærtstående den fornødne viden om drift af udlejningsejendomme? Side 15

17 Salg af aktier til nærtstående Salg af aktier til nærtstående: Hvis ejendommene ejes i selskab kan de ikke overdrages til den offentlige vurdering 15% Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, f.eks. fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses for at være egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i formueskattekursen. Måske problemer med finansiering heraf Har de nærtstående den fornødne viden om drift af udlejningsejendomme? Side 16

18 Salg af aktier med ejendomme Værdi af aktier: (Ændrede forudsætninger, således at der er medtaget forventet maximal belåning i ejendommene på 60% i realkreditinstitut og overskydende likviditet er udloddet som udbytte for at reducere kapitalkrav hos en evt. køber) Aktiver: Markedsværdi af ejendomme Gæld i ejendomme max 60% Udskudt skat af beregnet fortjeneste Egenkapital Den udskudte skat anvendes her til finansiering af ejendomssalget og kan dermed lette handlen. Side 17

19 7. VSO og ægtefæller Overdragelse af virksomhed til ægtefællen Hvis virksomhedens overdrages til den anden ægtefælle og den anden forestår driften fremadrettet, indtræder den anden ægtefælle i overdragers skattemæssige stilling (succession) jf. KSL 26 A. Side 18

20 1. Historik og formål med VSO Historik Indført i 1987 som følge af skattereform Nye begreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Skattepligtig indkomst Medførte fald i værdi af fradrag fra max. 73% til ca. 50% Udvikling i virksomhedsskatten og (selskabsskatten) : 50% : 38% : 34% : 32% : 30% : 28% 2007 : 25% Side 19

21 1. Historik og formål med VSO Formål med VSO Opretholde fuld fradragsværdi af renter Sidestille beskatning af afkast ved investering i egen virksomhed med beskatning af renteindtægter m.v. (kapitalafkastet). Udjævning af beskatning af svingende indkomster fra år til år (udskydelse af beskatning ved opsparing i VSO). Beskatning af personlig virksomhed tilnærmes beskatning af selskaber. Side 20

22 9. Overskudsdisponering i VSO Overskud virksomhed efter renter Kapitalafkast (K.I) Resterende overskud Hævet (overført) resterende overskud (P.I.) Indkomst til virksomhedsbeskatning 75% Årets opsparede overskud Årets virksomhedsskat Resterende overskud opdeles i hævet (overført) overskud som er personlig indkomst og virksomhedsindkomst der igen opdeles i opsparet overskud og virksomhedsskat. 25% Det er derfor som udgangspunkt hele det resterende overskud der kan beskattes som virksomhedsindkomst, hvis der ikke er nogen hævninger i virksomheden. Tilgang på konto for opsparet overskud bliver i så tilfælde 75% af resterende overskud. Det er hævningerne i virksomheden, der bestemmer hvordan der fordeles. Både de faktiske hævninger og de beløb, der anses for hævet jf. hæverækkefølgen. Side 21

23 4. Hvad kan VSO bruges på Beboelsesejendomme med mere end 2 lejligheder Indgår fuldt ud i VSO Også med den lejlighed, som ejer selv bebor som følge af, at han beskattes af den objektive udlejningsværdi. Dog undtaget de ejendommen, hvor der er en vurdering på ejers lejlighed (ejd. med 3 6 lejligheder og visse bofællesskaber). I disse tilfælde indgår kun den del af ejendomsværdi, der ikke tjener til bolig for ejere, kan indgå i VSO. Side 22

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S

Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S Velkommen Succesfuldt generationsskifte Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S Aftenens program Generationsskifte - forberedende tiltag Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere