ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK"

Transkript

1 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT JOBVÆKST, MEN I LANGSOMMERE TEMPO 5 Prognose for beskæftigelsen i Region Nordjylland FÆRRE ARBEJDSLØSE I 2008, MEN MINDRE STIGNING SIDST PÅ ÅRET 7 Prognose for ledigheden i Nordjylland Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET i Nordjylland Stadig flere får job, og stadig færre tælles i køen af ledige. Det er det positive udgangspunkt for det nordjyske arbejdsmarked ved indgangen til Den situation afspejler sig også i forventningerne til beskæftigelsen og til ledigheden i Der ventes fremgang i beskæftigelsen fra til og uændret beskæftigelse frem til Der ventes et samlet fald i ledigheden i 2008, dog med en mindre stigning i årets sidste kvartal. Billedet tegnes dermed af en positiv udvikling i 2008, som dog påvirkes af faktorer, der dæmper den udvikling, regionen ellers har oplevet i 2006 og SAMMENFATNING Der er således udbredt mangel på arbejdskraft i regionen. Hvis Nordjylland tidligere på året i 2007 var mindre ramt af mangelproblemer end resten af landet, så er der i efterårsmånederne konstateret flaskehalse inden for en lang række fag samtidig med, at ledigheden i årets sidste måneder er nede på omkring 3%. Det er dermed blevet vanskeligere at se et potentiale i alene at skaffe arbejdskraften fra gruppen af ledige. Dels udgør søgeledigheden en vis andel, dels kan det ganske enkelt være vanskeligt at få de sidste ledige med, hvis de mangler de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger. Risikoen er, at øget mangel på arbejdskraft kommer til at lægge en dæmper på væksten i beskæftigelsen. Forventningerne om en mere afdæmpet økonomi med stigende rente, høje energipriser og lavere vækst på boligmarkedet indgår også i forudsætningerne for regionens vurdering af, hvordan beskæftigelse og ledighed vil udvikle sig i Nordjylland i det kommende år. Arbejdsstyrken er dog vokset en smule på det seneste. Højkonjunkturen har trukket flere ind i arbejdsstyrken især bidrager indvandrere og udenlandsk arbejdskraft positivt til arbejdsstyrken men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt til at opretholde det nuværende beskæftigelsesniveau. Nye strategier er nødvendige for at få flere ind i arbejdsstyrken, for at fastholde flere i arbejdsstyrken og for at kvalificere personer i arbejdsstyrken til de behov, der er nu og fremover i virksomhederne. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR

4 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance Gennem 2007 er der i Nordjylland konstateret mangel på arbejdskraft inden for en række områder. I den regionale arbejdsmarkedsbalance, der udarbejdes to gange om året, følger regionen på stillingsbetegnelsesniveau med i, hvor der mangler arbejdskraft. Oplysningerne kommer fra en landsdækkende virksomhedssurvey, hvor også et større antal nordjyske virksomheder bliver spurgt, om de har kunnet rekruttere den ønskede arbejdskraft. Tabel 1 viser resultatet af den seneste virksomhedssurvey, der blev gennemført i efteråret 2007, sammenlignet med den tilsvarende survey fra efteråret I Nordjylland svarer antallet af stillinger, der er søgt besat uden held, til 2,2% af de beskæftigede i regionen. Det er en lidt mindre andel end på landsplan. Sammenlignet med situationen i samme periode 2006 svarede antallet til 2,6% af de beskæftigede, hvilket var samme andel som i hele landet. Der synes altså aktuelt at være lidt færre stillinger, som ikke kan besættes, end i efteråret TABEL 1. REKRUTTERINGSPROBLEMER I NORDJYLLAND I EFTERÅRET 2007 REKRUTTERINGSPROBLEMER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGEDE Antal forgæves rekrutteringer, efterår 2007 Antal forgæves rekrutteringer, efterår Nordjylland ,2% 2,6% Hele landet ,4% 2,6% Kilde: Virksomhedssurvey og Danmarks Statistik, RAS Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge 28 til uge Hvis man sammenligner resultatet med den survey, der blev gennemført i foråret 2007, kan man se, at virksomhederne har haft større rekrutteringsproblemer i efteråret 2007 end tidligere på året. Omregnet statistisk til at gælde alle virksomheder i Nordjylland er antallet af forgæves rekrutteringer i efteråret på 6.200, mens den i foråret var på ca Det er en væsentlig stigning, som dog ikke alene skyldes stigende efterspørgsel, men også sæsonudsving. Data til arbejdsmarkedsbalancen indsamles i foråret i en periode fra februar til april og i efteråret i en periode fra august til oktober. Der er således tale om, at sæsonudsving gør sig gældende, og at resultaterne også afspejler en tilbagevendende, større efterspørgsel i de tidlige efterårsmåneder end i de tidlige forårsmåneder. Når data fra surveyen lægges ind i regionens arbejdsmarkedsbalance, sammenholdes antallet af forgæves rekrutteringer med antallet af ledige registreret med 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR 2008

5 stillingsbetegnelser, hvor det er svært at få besat job. Mangel på arbejdskraft opgøres i arbejdsmarkedsbalancen i 3 kategorier: Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft flaskehalsproblemer. - der er særligt omfangsrige problemer med at rekruttere medarbejdere, og ledigheden er ekstraordinært lav Mangel på arbejdskraft - der er problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig med, at ledigheden er lav Paradoksproblemer der er problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig med, at ledigheden er høj I det følgende gennemgås kort de væsentligste mangelområder ud fra resultaterne i arbejdsmarkedsbalancen samt de områder, hvor regionen oplever paradoksproblemer. De 10 største mangelområder I tabel 2 kan man se et udsnit af stillingsbetegnelserne i hver af de 3 mangelkategorier. Det er de 10 stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har flest problemer med at få arbejdskraft. TABEL 2. DE 10 STILLINGSBETEGNELSER MED FLEST FORGÆVES REKRUTTERINGER I NORDJYLLAND FORDELT PÅ ARBEJDSMARKEDSBALANCENS 3 MANGELKATEGORIER MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Paradoksproblemer tømrer bager it-konsulent fiskeindustriarbejder kranmontør rengøringsassistent klejnsmed programmør softwareudvikler elektriker traktormekaniker it-supporter salgsassistent sælger landbrugsmedhjælper murer kørelærer pædagogmedhjælper automekaniker butiksleder staldmester vvs-montør datalog serveringsmedarbejder bankrådgiver industrirørsmed traktorfører social- og sundhedshjælper blikkenslager projektleder / handel Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen 1. halvår 2008 Tværgående, strukturel mangel Der er tværgående, strukturel mangel, det vil sige flaskehalsproblemer, i 15 ud af 20 erhvervsgrupper 1. Målt på antallet af stillingsbetegnelser udgør Bygge og anlæg det største område. Her er der mangel på faglært arbejdskraft som tømrer, murer, elektriker, og vvs-folk, som alle optræder i tabel 2, men også på malere og specialarbejdere inden for tømrerområdet. Det vurderes, at der gennem hele 2008 vil være rekrutteringsproblemer i erhvervsgruppen Bygge- og anlæg. 1 De ca stillingsbetegnelser i Arbejdsmarkedsbalancen er inddelt i 20 såkaldte erhvervsgrupper, hvor udgangspunktet for inddelingen er jobfunktioner. Opdelingen i erhvervsgrupper er derfor ikke sammenlignelig med den traditionelle brancheopdeling, som styres af, hvad virksomheden producerer. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR

6 Sundhed, omsorg og personlig pleje har ligeledes mange stillingsbetegnelser i denne kategori. Ud over social- og sundhedshjælper er der tale om forskellige sygeplejespecialer, ledende sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter samt kiropraktor. Det vurderes, at der gennem hele 2008 og også på længere sigt vil være mangel på uddannet sundhedspersonale. Også erhvervsgruppen Transport, post, lager- og maskinførerarbejde oplever udbredt mangel på arbejdskraft, fortrinsvis lastbil-, bus- og taxichauffører samt maskinmestre. Det vurderes, at der gennem hele 2008 vil være rekrutteringsproblemer i erhvervsgruppen Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. Pædagog og socialpædagog er nye stillingsbetegnelser i denne kategori, og samtidig optræder pædagogmedhjælper på listen over paradoksproblemer. Det tyder på, at området oplever flere problemer med at rekruttere arbejdskraft end tidligere. Det vurderes ikke, at rekrutteringsproblemerne på pædagog-området vil være langvarige, eftersom der er ledige pædagoger og ledighedsprocenten i den a- kasse, hvor de fleste er medlemmer, er på 4,2 procent. Langt de fleste stillingsbetegnelser i kategorien tværgående, strukturel mangel kræver enten en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse, ofte en professionsuddannelse. Dog er der også enkelte ufaglærte job at finde, f.eks. fiskeindustriarbejder. Mangel på arbejdskraft I 16 ud af de 20 erhvervsgrupper er der stillingsbetegnelser i kategorien Mangel på arbejdskraft. Bygge og anlæg går igen som den erhvervsgruppe, der er repræsenteret med flest stillingsbetegnelser, men også i Jern-, metal og auto samt Nærings- og nydelsesmiddel ses der mange stillingsbetegnelser. Også i 2008 ventes der at være problemer med at rekruttere arbejdskraft inden for en bred vifte af erhvervsområder og for en lang række stillingsbetegnelser, men dog færre end i Arbejdsmarkedsbalancen lokaliserer ikke hvor i regionen, problemerne er. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene vurderer, om de problemer, balancen peger på, gælder i det arbejdskraftopland, kommunen er en del af. Paradoksproblemer Nogle af de områder, hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere arbejdskraft, har en særlig karakter. Det er dér, hvor virksomhederne uden held forsøger at få besat et job, men hvor der samtidig er ledige registreret med de stillingsbetegnelser, som virksomhederne ønsker at rekruttere til. Der er paradoksproblemer i 13 ud af 20 erhvervsgrupper. Der er flest stillingsbetegnelser inden for erhvervsgruppen Data, it og teleteknik, hvilket er et nyt billede i forhold til tidligere arbejdsmarkedsbalancer. Årsagen kan være, at mange af stillingsbetegnelserne i denne gruppe ikke entydigt peger på en bestemt uddannelsesbaggrund. Tidligere har mange medarbejdere inden for it-området været selv- 4 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR 2008

7 lærte og har ikke haft en formel uddannelse inden for faget. Ledige kan registrere sig med disse stillingsbetegnelser, hvis de mener, de har kvalifikationerne, men ikke nødvendigvis en formel uddannelse. Når virksomhederne i dag efterspørger arbejdskraft med de pågældende stillingsbetegnelser, leder de ofte efter medarbejdere med en relevant, videregående uddannelse. Derved kan der opstå paradoksproblemer der er tilsyneladende ledige med de rigtige stillingsbetegnelser uden at de dog kan tilfredsstille virksomhedernes behov. FORTSAT JOBVÆKST, MEN I LANGSOMMERE TEMPO Prognose for beskæftigelsen i Region Nordjylland Figur 1 viser udviklingen i beskæftigelsen i Nordjylland i 2006 og prognosen for beskæftigelsen i 2007 og Siden 2005 er beskæftigelsen steget, og efter alt at dømme nås der et niveau i 2008 på over , det vil sige over niveauet i 2002, hvor beskæftigelsen sidst toppede. Tilgangen kommer dels fra de lediges rækker, dels fra tilgang af udenlandsk arbejdskraft og fra personer uden for arbejdsstyrken. FIGUR 1. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND I 2007 OG Tusinde Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik, RASB1 Der ventes stigende beskæftigelse fra til , men stigningen vil være lidt lavere end fra 2006 til 2007, og der ventes uændret beskæftigelse frem til I vurderingen er der blandt andet taget udgangspunkt i Finansministeriets beskæftigelsesprognose fra august Beskæftigelsestallene for er endnu ikke gjort op, men regionen vurderer, at tallet vil ligge på ca , hvilket er en fremgang i forhold til 2006 på 2,0%. Det skønnes, at der pr vil være beskæftigede. Det svarer til en fremgang på 1,7% og ca flere beskæftigede end i Pr skønnes beskæftigelsen at være uændret sammenlignet med Den samlede vurdering dækker dog over store forskelle i udviklingen for de enkelte brancher. I 16 af de 27 brancher ventes der således tilbagegang i beskæftigelsen i BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR

8 løbet af Det er bemærkelsesværdigt, at der i alle industribrancher ventes færre beskæftigede i løbet af Tabel 3 viser regionens prognose fordelt på brancher. Både i absolutte tal og procentvis ventes der størst fremgang i brancherne Bygge og anlæg, Detailhandel og Forretningsservice fra til I absolutte tal ventes der størst tilbagegang i Føde-, drikke- og tobaksvareindustri, Offentlig administration og Landbrug, gartneri og skovbrug. Relativt ventes den største tilbagegang i Fiskeri, i Møbel- og anden industri og i Føde-, drikke- og tobaksvareindustri. TABEL 3. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND I 2007 OG 2008 FORDELT PÅ BRANCHER BRANCHE FAKTISKE TAL PROGNOSE 2007 PROGNOSE 2008 PROGNOSE ÆNDR. ABS. ÆNDR. PCT ÆNDR. ABS. ÆNDR. PCT. Landbrug, gartneri og skovbrug , ,6 Fiskeri , ,2 Råstofudvinding , ,8 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri , ,8 Tekstil- og læderindustri , ,8 Træ-, papir- og grafisk industri , ,3 Kemisk industri og plastindustri , ,9 Sten-, ler- og glasindustri , ,0 Jern- og metalindustri , ,7 Møbelindustri og anden industri , ,3 Energi- og vandforsyning , ,3 Bygge og anlæg , ,1 Autohandel, service og tankstationer , ,3 Engroshandel undtagen med biler , ,6 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler , ,3 Hoteller og restauranter , ,8 Transport , ,8 Post og tele , ,9 Finansiering og forsikring , ,4 Udlejning og ejendomsformidling , ,2 Forretningsservice , ,1 Offentlig administration , ,7 Undervisning , ,1 Sundhedsvæsen , ,7 Sociale institutioner , ,1 Foreninger, kultur og renovation , ,3 Uoplyst aktivitet , ,4 I alt , ,0 Kilde, faktiske tal: Danmarks StatistikRASB1 6 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR 2008

9 FÆRRE ARBEJDSLØSE I 2008, MEN MINDRE STIGNING SIDST PÅ ÅRET Prognose for ledigheden i Nordjylland Ledigheden falder, og stadig flere kommer i beskæftigelse. Figuren viser udviklingen i ledigheden i Nordjylland i 2007 frem til oktober sammenlignet med Ledigheden er faldet markant gennem hele 2007 i forhold til Udviklingen i de seneste måneder, hvor ledigheden er opgjort, viser usædvanligt markante fald i Nordjylland på over 40%. FIGUR 2. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I NORDJYLLAND I 2006 OG 2007 TIL OG MED OKTOBER Tusinde januar februar marts april maj juni juli august septem ber oktober Kilde: Danmarks Statistik I oktober måned var der i gennemsnit ledige i Nordjylland. For de forsikrede var ledighedsprocenten på 3,2%, og det ser ud til, at Nordjylland går ud af 4. kvartal med en gennemsnitligt ledighed i kvartalet på under Det betyder, at der inden for nogle faggrupper så godt som ingen ledige er, og at virksomhederne i den situation afsøger alle muligheder for at kompensere og ansætte andre typer af arbejdskraft end de sædvanlige. Denne udvikling ventes at fortsætte, men i flere og flere tilfælde sker det også, at virksomhederne forgæves forsøger at rekruttere arbejdskraft. Det kan ganske enkelt være vanskeligt at få de sidste ledige med, hvis de mangler de kvalifikationer både faglige og personlige som virksomhederne efterspørger. Der er formentlig grænser for, hvor lav ledigheden kan blive, selvom ingen for blot få år siden havde troet på et ledighedsniveau på under 3%. Hvor mange ledige, der aktiveres, spiller nu kun en mindre rolle for ledighedsniveauet. Antallet af aktiverede ledige har i 2007 ligget betydeligt lavere end i Der er færre ledige at aktivere, og især i 1. kvartal 2007 er der sat færre forløb i gang end sædvanligt. Det skønnes, at aktiveringen i 2007 i gennemsnit vil ligge på ca og i 2008 i gennemsnit på ca Der vil være færre ledige, men på den anden side betyder nye regler, at der skal sættes ind med aktivering tidligere i forløbet, og at minimumsgrænse for, hvor mange timer ugentlig en ledig skal aktiveres, hæves. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR

10 FIGUR 3. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I NORDJYLLAND 4. KVARTAL KVARTAL Tusinde Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Serie Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik I prognosen for, hvordan ledigheden vil udvikle sig i Nordjylland i 2008, ventes der et mere afdæmpet fald end i Der tages blandt andet udgangspunkt i Finansministeriets ledighedsprognose fra august Det ventes, at Nordjylland vil have en andel af ledigheden i hele landet på ca. 12%. Det er noget lavere end andelen i 2006, som var på godt 14%. Det ventes også, at Nordjylland vil have en svagere udvikling i arbejdsstyrken end i resten af landet, hvilket vil være med til at påvirke ledigheden nedadgående. Det skønnes, at der i 2008 i gennemsnit vil være ledige. Det er et samlet fald i ledigheden på ca sammenlignet med 2007, hvilket svarer til et fald på 10,6%. Hen over året ventes der fald i årets første 3 kvartaler og en mindre stigning i ledigheden i 4. kvartal. Tidligt i 2007 blev der rettet op på en registreringsfejl. Dette fik ledigheden til at falde med ca for de ikke-forsikrede ledige. Effekten af dette fald vil være udlignet fra 1. januar I april kvartal 2008 ventes ledigheden at være på , et fald på 14,2% i forhold til april kvartal I oktober kvartal 2008 ventes ledigheden at være på 9.200, hvilket er en lille stigning på 4,5% sammenlignet med oktober kvartal BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR 2008

11 TABEL 4. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I NORDJYLLAND ½ OG 1 ÅR FREM FORDELT PÅ A-KASSEGRUPPER, ALDER OG KØN. ANTAL FULDTIDSLEDIGE FAKTISKE TAL PROGNOSE ÆNDRING PROCENT 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 A-KASSEGRUPPER, EXCL. AKTIVEREDE Selvstændige ,7 Akademikere Funktionærer og tjenestemænd HK ,5 Tekniske funktionærer ,7 Byggefag ,0 Metal ,1 Faglig Fælles A-kasse (3F) ,3 Nærings- og nydelsesmiddelarb ,0 Fag og Arbejde (FOA) ,7 Øvrige ,1 Forsikrede ledige i alt ,2 Ikke-forsikrede ledige ,3 Ledige i alt ,5 ALDER år , år , år , år , år ,5 Ledige i alt ,5 KØN Mænd ,9 Kvinder ,7 Ledige i alt ,5 AKTIVEREDE Forsikrede, aktiverede ,5 Ledige og forsikrede, aktiverede i alt ,5 Kilde, faktiske tal: Danmarks Statistik Udviklingen i arbejdsstyrken Muligheden for at øge beskæftigelsen i Nordjylland er blandt andet afhængig af udviklingen i arbejdsstyrken. Her er Nordjylland dårligere stillet end resten af landet, idet arbejdsstyrken som følge af befolkningsudviklingen over en årrække er faldet relativt mere end i resten af landet og antagelig vil fortsætte med at gøre det på længere sigt. Derfor er det et muligt scenario, at der fremover kan være mangel på arbejdskraft, selvom efterspørgslen stagnerer eller falder, fordi arbejdsstyrken falder endnu mere. Regionen har i 2007 udarbejdet en langsigtet prognose for udviklingen i arbejdsstyrken. Den er baseret på befolkningsudviklingen og en uændret erhvervsfrekens i Nordjylland og viser et samlet fald i arbejdsstyrken fra 2007 til 2010 på I 2022 vil arbejdsstyrken være faldet med næsten i forhold til Dermed bliver spændet mellem de beskæftigede og den samlede arbejdsstyrke meget snævert. Faldet er oven i købet temmelig ulige fordelt i de nordjyske kommuner, hvilket betyder, at man i nogle egne af regionen vil stå med meget ringe muligheder for at øge eller blot fastholde en beskæftigelse på det nuværende ni- BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR

12 veau. Allerede i 2011 og 2012 vil man bl.a. i Thisted og Frederikshavn kommune være i den situation, at arbejdsstyrken er mindre end det antal beskæftigede, der bor i kommunen i dag (2006). Faldet i ledigheden og stigningen i beskæftigelsen på 1 års sigt og den generelle tendens til at arbejdsstyrken bliver mindre, begrænser arbejdsmarkedets fleksibilitet. Nye strategier er uomgængelige for at få flere ind i arbejdsstyrken, for at fastholde flere i arbejdsstyrken og for at sikre en skarp og præcis kvalificering af arbejdsstyrken til det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. TABEL 5. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM TIL 2022 I NORDJYL- LAND OG I HELE LANDET Region Nordjylland ,20% ,40% ,80% ,10% ,40% Hele landet 709 0,00% 334 0,00% ,20% ,20% ,60% Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland, Analyserapport BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND / 1. HALVÅR 2008

13 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Fejl! Autotekst er ikke defineret. NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG PROGNOSER: Fuldmægtig Susanne M. Nielsen, telefon: Fuldmægtig Kurt Nielsen, telefon: NYE ARBEJDSMARKEDSANALYSER DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Unge i Nordjylland uddannelse og ledighed Fremtidens udbud af arbejdskraft Regionalt sygefravær Analyserne kan ses på

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT LIGE SÅ UDBREDT SOM FOR 1 ÅR SIDEN

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2010 INDHOLD LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE... 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance UDSIGT TIL LIGE SÅ STORT FALD I BESKÆFTIGELSEN I 2010

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE.. 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FALD I BESKÆFTIGELSEN IND I 2010..7

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 1. halvår 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere