Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

2 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog) Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med snitfladen? Hvem er målgrupperne Begrebsliste Snitfladens arkitektur Snitfladebeskrivelsens indhold KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren Advis til Debitormotoren AdvisSvar fra Debitormotoren Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af snitfladen Aftale mellem SKAT og myndighed om modregning via NemKonto systemet Teknik Tidsfrister og kapacitet Versionsstyring Håndtering af særlige tegn Oprydning og sletning Garantier Protokol for dataudveksling Elementer i KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet Header TransporterAgreementIdentifier TransporterSystemIdentifier TransporterGroupIdentifier AntalKundeKvantitet Kunde KundeIdentifikation cvr:cvrnumberidentifier... 28

3 ProductionUnitIdentificationStructure cpr:personcivilregistrationnumber SEnumberIdentificationStructure Fordring IndberetningKode Modregning ModregningAlmindelig NKSAftalenummerIdentifikator ModregningFaelles ModregningIntern NKSAftalenummerIdentifikator YdelsesartKode ModregningTransportUdlaeg NKSAftalenummerIdentifikator YdelsesartKode ModregningPrioritetKode Elementer i KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren InvalidMessageFormat InvalidMessageFormatCode InvalidMessageFormatText HeaderError Header TransporterHeaderErrorCode TransporterHeaderErrorText Kvittering for behandlede kundemeddelelser AntalKundeKvantitet AntalKundeAccepteretKvantitet KundeFejl Kunde BehandlingDatoTid NemkontoRequestError NemkontoRequestErrorCode NemkontoRequestErrorText Elementer i Advis til Debitormotoren Header TransporterAgreementIdentifier... 43

4 TransporterSystemIdentifier TransporterGroupIdentifier Kompletteringsoplysninger KundeIdentifikation BankAccountStructure BankBranchIdentifier BankAccountIdentifier TransaktionsBeloeb NKSReference VideresendtTilBFCDatoTid Betalingsoplysninger OprindeligBetaling GrpHdr PmtInf ForsentModtagetKode SenesteFristForGenfremsendelseDatoTid NKSKonto Visiteringsoplysninger MyndighedKode Modregning ModregningPrioritetKode Elementer i AdvisSvar fra Debitormotoren InvalidMessageFormat InvalidMessageFormatCode InvalidMessageFormatText HeaderError Header TransporterHeaderErrorCode TransporterHeaderErrorText Header, BehandlingDatoTid og evt. fejl Header BehandlingDatoTid NemkontoRequestError NemkontoRequestErrorCode NemkontoRequestErrorText Sikkerhed... 59

5 14 Registrering af benyttelse Bilag

6 Dokument og versionsoversigt (ændringslog) Dokumentnavn Dokumentejer KMD Revisio n Dato Ændring /7-10 Første redigerede udkast 1.0 6/8-10 Første udgave /8-10 Foretaget enkle rettelser efter møde 1.2 4/10-10 Opdateret med oplysninger om regler for match af betalinger op i mod kundeliste /10-10 QNS: Rettet i tegning over Kompletteringsoplysninger, hvor XML felt: TransaktionsBeloeb var angivet som BeloebStruktur. Derudover ændret format for feltet AntalKundeAccepteretKvantitet, hvor værdi '0' skal være tilladt /11-10 QNS: Indhold af XML felt: NKSKonto rettet, så der skal vælges enten BankAccountStructure eller ForeignBankAccount (og ikke begge dele) /11-10 SRS: Opdateret med kommentarer fra Elin Petersen fra SKAT i mail af vedrørende opdatering af i afsnit /11-10 QNS: Tilrettet indhold af XML felt: TransporterGroupIdentifier i Advis, så det fremover også indeholder en dato og tid /11-10 QNS: Dannet revision med rettelsesmarkeringer slået til efter anmodning fra Elin Petersen fra SKAT /12-10 Præciseret henvisning om opbygning af Header i kapitel om AdvisSvar Side 5

7 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for aftale om udveksling af data mellem NemKonto systemet og Debitormotoren i SKAT EFI. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem Økonomistyrelsens systemleverandør og Debitormotorens systemleverandør. Tekniske og forretningsmæssige kontaktpersoner hos parterne fremgår af bilag Side 6

8 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med snitfladen? Formålet med denne snitfladebeskrivelse er at beskrive kommunikation mellem NemKonto systemet og Debitormotoren i forbindelse med en fællesoffentlig modregningsløsning. NemKonto systemets rolle, i den fællesoffentlige modregningsløsning, er at foretage en indledende visitering af alle udbetalinger. Visiteringen skal, på baggrund af en liste over skyldnere, frasortere de udbetalinger, som kan være interessante for modregning og videresende disse til SKAT. SKAT foretager herefter den faktiske modregning. Debitormotoren er den enhed i den fællesoffentlige modregningsløsning, som sender KundeListen til NemKonto, og som også modtager Advis, når NemKonto har videresendt en betaling til SKATs konto. 2.2 Hvem er målgrupperne Målgruppen er Økonomistyrelsen som ejer af NemKonto systemet SKAT som Økonomistyrelsens samarbejdsparter i forbindelse med visitering af betalinger til EFI SKATs systemleverandør på Debitormotoren Snitfladebeskrivelsen indgår i NemKonto systemets samlede dokumentation og anvendes af Økonomistyrelsens systemleverandør Side 7

9 2.3 Begrebsliste Følgende begreber benyttes i dette dokument: Terminologi Definition Aftalenummer Almindelig modregning Et unikt nummer som identificere afsenderen overfor NemKonto systemet. Aftalenummeret tildeles af NemKonto. En ydelsesart mærket med almindelig modregning anvendes til modregning i egne inddrivelsesfordringer i ikke statslige organisationer. En ydelsesart mærket med almindelig modregning anvendes til modregning når fordringshaver og afsender er den samme. Det er kun udbetalinger fra ikke statslige myndigheder der kan anvendes til almindelig modregning. Betalingsafviklende pengeinstitut BFC Betalingsmeddelelse Modregningsmarkeringen almindelig, kan kun oprettes for kommunale og regionale myndigheder. Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager. Bogføringscentral. Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager. En betalingsmeddelelse indeholder en ordre fra en myndighed om at berige og videreformidle en betalingstransaktion til en bogføringscentral. Bundt / Bundt af kundemeddelelser CAP / IP CPR CVR Debitormotoren EFI EFI konto Kundemeddelelser samlet i eet bundt fra Debitormotoren med en maksimal størrelse på meddelelser. Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem Økonomistyrelsens systemleverandør og kunderne via dedikerede kredsløb. Forkortelse for det Centrale Personregister, som indeholder data om alle personer i Danmark. Forkortelse for det Centrale Virksomhedsregister, som indeholder data om alle virksomheder i Danmark. CVRnummeret er virksomhedens identifikationsnummer over for offentlige myndigheder. EFI indeholder en række delsystemer bl.a. Debitomotoren. Debitomotoren er den enhed, som sender KundeListen til NemKonto, og som også modtager Advis, når NemKonto har kompletteret med en EFI konto. Forkortelse for Et Fælles Inddrivelsessystem Indenlandsk pengeinstitut konto i statens forretningsbank (Danske Bank). En EFI konto anvendes til komplettering i NemKonto systemet efter et nærmere fastlagt regelsæt Side 8

10 Terminologi Egne fordringer Definition Dette begreb dækker følgende fordringer hos SKAT Opkrævningsfordringer disse fordringer kan indsendes af fordringshaver, men kan ikke indgå i forbindelse med modregning, idet fordringernes sidste rettidige betalingsdato ikke er overskredet. Inddrivelsesfordringer se definition af egne inddrivelsesfordringer. Fordringer kun til modregning disse fordring kan indsendes af fordringshaver, men må kun indgå ifb.med modregning. Fordringshaveren har fortsat kravet hos dem selv og kan f.eks.indgå afdragsordninger sideløbende med, at fordringen er indsendt til modregning. Egne inddrivelsesfordringer En fordringshaver kan indsende en fordring til inddrivelse, hvorefter fordringer kan inddrives af SKAT ved bl.a. lønindeholdelse og udlæg. Inddrivelsesfordringer indgår også ifb. med modregning. Fordring Fritaget for modregning Fælles modregning Hændelse IBM WebSphere MQ Ikke kompletteret betaling Ikke kompletteret OK-betaling Se Egne fordringer og Egne inddrivelsesfordringer Betalinger der indeholder en ydelsesart, som ikke kan anvendes til modregning. En ydelsesart mærket med fælles modregning anvendes til modregning uanset om fordringshaveren er statslig, kommunal eller regional. Det er kun udbetalinger fra statslige myndigheder der kan anvendes til fælles modregning. Modregningsmarkeringen fælles kan kun oprettes for statslige afsender myndigheder. Hændelse for borger eller virksomhed, dannet på basis af ændringer i NKP og NKV. Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder, at afsender kan sende beskeder uafhængigt af modtagers mulighed for at behandle betalingsmeddelelsen med det samme. Meddelelsen lægges på lager (en kø) og venter indtil systemleverandørs system er parat til at behandle den og tilbagesende kvittering. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt, at forbindelsen opleves som direkte. Modtaget ukomplet betaling, der endnu ikke er kompletteret og sendt videre. Betalinger, der opfylder de formelle krav, men ikke kan kompletteres med kontonummer Side 9

11 Terminologi Indberettende myndighed Intern modregning Definition Den offentlige myndighed, der anviser eller vedligeholder NemKonti hhv. Specifikke konti. Der er indgået en aftale mellem SKAT og fordringshaver om at foretage intern modregning. En ydelsesart mærket med intern modregning anvendes til modregning for fordringshaver, som kan være statslig eller ikke statslig (kommunal/ regional). Intern betyder at modregning kun kan finde sted, når fordringshaver og afsender myndighed er den samme, og ydelsesarten er den samme. KMD Komplettering Komplettere Komplet betaling Kompletteret betaling KSP / CICS Kundeforhold Kundeliste Kundemeddelse LOS Økonomistyrelsens systemleverandør på NemKonto systemet. Processen hvorved NenKonto systemet enten påfører det NemKonto-nummer for det CPR-/SE-/P-/CVR-nummer der fremgår af betalingsmeddelelsen eller den EFI konto, som tilhører den indsendte organisationstype, når betalingsmeddelelsen er visiteret til EFI. Påføre en betaling en NemKonto, Specifik konto eller en EFI konto. En komplet betaling er fuldt udfyldt inkl. modtagerkontonummer af den udbetalende myndighed og videresendes uændret til betalingsafviklende pengeinstitut. En modtaget ukomplet betaling som før videre forsendelse af NemKonto systemet er påført en NemKonto, Specifik konto eller en EFI konto. Forkortelse for KMDs SikkerhedsProdukt, som er et sikkerhedssystem til CICS/MVS, der sikrer forsvarlig anvendelse af CICS-transaktioner og af de data, der anvendes i denne forbindelse. Et kundeforhold er en oplysning om kunden, som sendes fra Debitormotoren til Nemkonto systemet. Et kundeforhold dannes af Debitormotoren på baggrund af en eller flere fordringer på kunden. Liste med oplysninger om borgere og virksomheder, som er registreret i SKAT EFI. Et kundemedelse er det samme som et kundeforhold. Forkortelse for LinieOrganisationsSystem, som indeholder registreringer af den organisatoriske opbygning hos kunder, der er tilsluttet KMD. I samspil med KSP/CICS er det muligt at tildele autorisationer på forskellige niveauer i organisationen. Modregning En betaling kan opdeles efter ydelsesart og grupperes i: Fælles modregning Almindelig modregning Intern modregning Side 10

12 Terminologi MQ NemKonto NemKonto EFI NemKonto system (NKS) NKP NKS NKV OIOXML PI-aftale PI-aftalenummer P nr. SE nr. SKAT EFI SKB Specifik konto Transport og udlæg Definition Forkortelse for Message Queue, som er en metode til udveksling af data. Se i øvrigt IBM WebSpere MQ. #MQ Betegnelsen for den konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af ydelser til borgere og virksomheder. Nyt delelement af NemKonto systemet, som løser visitering og komplettering af betalinger til SKAT EFI NemKonto systemet for det offentlige har til formål at administrere udbetalinger fra det offentlige til alle personer, virksomheder og offentlige myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlige betalinger (af 27/ ). Det drejer sig om personer, der er fyldt 18 år, og som i henhold til CPR er tildelt et CPR-nummer og som ikke er registreret som udrejst af Danmark, og juridiske personer og virksomheder, der i henhold til CVR er tildelt et CVR-nummer. Forkortelse for NemKonto Persondata. Forkortelse for NemKonto systemet. Forkortelse for NemKonto Virksomhedsdata. Åben obligatorisk standard til udveksling af data med det offentlige jf. Pengeinstitutaftale. En aftale mellem myndigheden og myndighedens betalingsafviklende pengeinstitut. NemKonto systemet anvender ikke oplysningen, men videresender pengeinstitutaftalenummer. Aftalenummer knyttet til pengeinstitutaftale. Forkortelse for Produktionsenhedsnummer, som angiver en fysisk enhed i en virksomhed SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende. SE nr. er det nummer, man får tildelt af SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag og A-skat. SKATs system til løsning af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) Forkortelse for Statens Koncern Betalinger Betegnelsen for en konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af en specifik ydelse til borgere og virksomheder, f.eks. børnebidrag eller pension. En 3. mand kan få en transport af en kunde i dennes udbetaling af X eller der kan for en 3. mand blive foretaget udlæg i en kundes udbetaling af X. Der vil skulle ske en registrering i Debitormotoren af denne ret over udbetalingen. Herefter vil 3. mands tilgodehavende indgå i forbindele med Side 11

13 Terminologi Definition gennemførsel af modregning af en kundes specifikke udbetaling i bl.a. NemKonto. Udbetalende enhed Ukomplet betaling UPR Videreforsendelsestidspunkt Ydelsesart En betegnelse for en administrativ enhed i den offentlige myndighed, der står for en given udbetaling. En betaling fra en offentlig myndighed, der skal kompletteres med enten kontonummeret fra en NemKonto, en Specifik konto eller en EFI konto inden den sendes videre til det betalingsafviklende pengeinstitut. Forkortelse for Unique Payment Reference. Tidspunktet for hvornår den pågældende betalingsmeddelelse blev afsendt til bogføringscentral. Betegnelse, der anvendes for de forskellige typer af ydelser, som de offentlige myndigheder udbetaler til borgere / virksomheder, f.eks. boligsikring eller landbrugsstøtte Side 12

14 Dagligt Dagligt Løbende NemKonto 3 Snitfladens arkitektur Figur 1 NemKonto systemets kommunikation med Debitormotoren Løbende Debitormotor OIOXML snitflade ukomplette og komplette betalinger OIOXML snitflade: KundeListe OIOXML snitflade: KundeListe Svar OIOXML snitflade: Advis Løbende OIOXML snitflade: Advis Svar Kommunikation foregår via asynkron MQ NemKonto systemet Løbende OIOXML snitflade ukomplette og komplette betalinger Offentlig myndighed Datastrømmene er beskrevet i OIOXML og transporteres via MQ. KundeListen sendes dagligt hver nat fra Debitormotoren i bundter af maks kunder. NemKonto systemet sender KundeListeSvar dagligt, når KundeListen er blevet modtaget og valideret. NemKonto systemet sender Advis løbende i den kørende behandling af betalinger. Hvert Advis indeholder en betaling. AdvisSvar sendes løbende, når Debitormortoren har modtaget og valideret Advis. Snitfladebeskrivelsen for ukomplette og komplette betalinger til NemKonto systemet ligger på under Myndighed Teknik. Dokumentet kan også hentes via følgende link: %20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_ 02.pdf Side 13

15 I forbindelse med afsendelse af rest-udbetalinger fra SKAT, kan der benyttes en særlig ydelsesart. Dette medfører, at NemKonto systemet behandler betalingerne efter en særlig SLA. Det er muligt at få dannet en CSV-fil af KundeListen med indholdet af de aktuelle oplysninger i NemKonto systemet. CSV-filen skal bestilles hver gang den ønskes Side 14

16 4 Snitfladebeskrivelsens indhold Snitfladen til KundeListen består af følgende elementer på øverste niveau: KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren Snitfladen til Advis består af følgende elementer på øverste niveau: Advis til Debitormotoren med oplysning om betalinger, som er overført til SKATs konto i Danske Bank, der varetager Statens Koncern Betalinger (SKB) AdvisSvar fra Debitormotor til NemKonto systemet Beskrivelsen tager udgangspunkt i den OIOXML, som udgør snitfladernes format. OIOXML erne kan hentes på jf. nedenfor KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet NemKonto systemet modtager via KundeListe et bundt af kundermeddelelser fra Debitormotoren. Kundemeddelelserne indeholder information om tilgang eller sletning af kundeforhold. Et kundeforhold omfatter en kundeidentifikation og en fordring. Oplysningerne i KundeListen anvendes sammen med oplysninger i NemKonto til at finde de betalingsmeddelelser, der skal sendes til SKATs konto i stedet for borgerens/virksomhedens konto. Processen kaldes efterfølgende for visitering. Der findes flere typer af kundeforhold afhængig af hvordan fordringen er opstået: Fælles fra statslige myndigheder o En kunde med flere fordringer fra statslige myndigheder opføres kun en gang på på KundeListen till NemKonto Almindelig fra kommunale og regionale myndigheder o En Kunde med flere fordringer fra en regional eller kommunal myndighd opføres kun en gang på KundeListen for hver myndighed Side 15

17 Interne fra myndigheder som SKAT har indgået aftale med om modregning i egne fordringer o En kunde med flere fordringer fra en bestemt myndighed og med en bestemt ydelsesart opføres kun en gang på Kunde- Listen til NemKonto Transport og udlæg Prioritet Konto Myndighed Stat Intern Fælles Transport/Udlæg Stat Regional Intern Almindelig Transport/Udlæg Regional Kommunal Intern Almindelig Transport/Udlæg Kommunal Nem Aftale For uddybning af ovenstående begreber, henvises til afsnit 2.3 Begrebsliste Poster på KundeListen matches med betalinger i NemKontoSystemet efter følgende regler: Betalingsmeddelelse til NemKonto KundeListe fra SKAT Primær Sekundær Primær Sekundær Modregning for gæld registreret på Bemærkninger CPR CPR CPR (1) Direkte CVR CVR CVR (1) Direkte CVR SE CVR SE SE (1) Direkte CVR PN CVR CVR Match uden brug af P-nummer. SE SE SE Direkte (1) Der kan, hvis det er en udbetaling til en person som har en enkeltmandsvirksomhed, ske modregning til gæld på CPR, CVR og SE. Reglerne om hæftelse og hvilke fordringer der kan modregnes til, styres af debitormotoren. For en nærmere beskrivelse af reglerne, henvises til dokumentet, forrretningsregler Side 16

18 4.2 KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren. NemKonto systemet sender kvittering på modtagelse af KundeListen med oplysning om det behandlede antal accepterede kundemeddelelser. Hvis NemKonto systemet finder fejl i KundeListen, så indeholder svaret en besked med oplysning om den oprindelige kundemeddelelse, samt en fejlkode og tilhørende fejltekst. 4.3 Advis til Debitormotoren. Adviset dannes i forbindelse med visiterings og kompletterings processerne af en betalingsmeddelelse. Når en betalingsmeddelelse visiteres til modregning, så kompletteres den med et EFI kontonummer i Statens Koncern Bank som modtagerkonto i stedet for borgerens eller virksomhedens NemKonto. Betalingsmeddelelsen sendes videre til afsenderens bogføringscentral på samme måde som enhver anden betalingsmeddelelse i NemKonto systemet. Når NemKonto systemet har modtaget accept fra bogføringscentralen om modtagelse af betalingsmeddelelsen, sendes der besked til myndigheden om overførsel af beløbet til SKATs konto, og samtidig sendes Advis til Debitormotoren. Adviset er grundlaget for Debitormotorens behandling af det beløb, som er overført til EFI kontoen i Statens Koncern Bank. De overordnede elementer er struktureret med henblik på en effektiv og hurtig behandling i debitormotoren, da behandlingstiden er kritisk i forbindelse med dannelse af en eventuel restudbetaling. Kunde, beløb og den konto beløbet er overført til (kompletteringsoplysninger) Den oprindelige betalingsmeddelelse suppleret med oplysninger til brug for tidsstyring og dannelse af en eventuel restudbetaling (betalingsoplysninger) Grundlaget for dannelse af overførslen (visiteringsoplysninger) En beskrivelse af elementerne i Advis til Debitormotoren findes i kapitel 11 Elementer i Advis til Debitormotoren. 4.4 AdvisSvar fra Debitormotoren. Debitormotoren skal sende en kvittering på modtagelse af Advis, hvor svaret skal indeholde header fra Advis, samt et tidspunkt for behandling af Ad Side 17

19 vis. Hvis Debitormotoren finder fejl i Advis, så kan svaret indeholde en besked med oplysning om enten XML fejl, headerfejl eller en fejlkode og tilhørende fejltekst Side 18

20 5 Teknisk implementering Snitfladen er beregnet til at udveksle data mellem NemKonto systemet og Debitormotoren. Data modtages og sendes i dokumenter i OIOXML format. Ét dokument placeres i én MQ-meddelelse. Websphere MQ Series understøtter SSL kryptering og denne kryptering anvendes, hvor det er muligt. Kø-navne og lignende tekniske forhold fastlægges imellem teknisk ansvarlige for NemKonto og Debitormotoren. Meddelelser skal sættes op til at sendes non-persistent og returneres ligeledes non-persistent. Det er en fordel at sætte et expiry timestamp på meddelelsen til udløb efter kort tid, fx 3 timer efter afsendelse. At køre non-persistent giver en god performance på MQ-systemet med den mulige konsekvens, at meddelelser kan gå tabt i sjældne tilfælde ved genstart af MQ-services i servicevinduer. Det betyder, at systemerne bør være forberedt på disse sjældne situationer ved at kunne genfremsende meddelelser når expiry er overskrevet med et antal minutter uden at der er kommet et svar Side 19

21 6 Betingelser for anvendelse af snitfladen 6.1 Aftale mellem SKAT og myndighed om modregning via NemKonto systemet Inden snitfladerne kan anvendes, skal der foregå følgende tilslutningsproces i forhold til NemKonto systemet: SKAT opretter aftale om modregning med den enkelte myndighed via dialog i NemKonto systemet. o SKAT registrerer organisationstype (Statslig, Regional eller Kommunal) for den tilsluttede myndighed o SKAT registrerer modregningstype (Fælles, Almindelig eller Intern) for de relevant ydelsesarter Det er kun betalinger fra myndigheder, som er registreret med ovenstående organisationstyper og modregningstyper, der vil blive visiteret i forhold til KundeListen. Aftalekonceptet er udarbejdet for at sikre, at ydelsesarterne indeholder betalinger, hvori der kan foretages modregning. Generelle ydelsesarter anvendes af flere myndigheder og derfor er det nødvendigt at indgå aftale om modregning på ydelsesarts niveau. Ydelsesarterne er oprindeligt primært implementeret til et helt andet formål, nemlig for at give borgere og virksomheder mulighed for at få betalinger til en Specifik konto i stedet for en NemKonto. SKAT vil i forbindelse med indgåelse af aftalen sikre sig at myndigheden anvender ydelsesarter, idet anvendelse af ydelsesart i en betaling ikke er obligatorisk i forhold til gennemførelse af betalinger via NemKonto. at myndigheden opgiver modtagerens identifikation i form af CPR/CVR- SE-P nummer i komplette betalinger, da identifikationen skal sammenholdes med kunden i KundeListen i visitationsprocessen. Anvendelsen af identifikation er valgfrit for komplette betalinger via NemKonto. at myndighederne indsender betalingerne rettidigt i forhold til NemKonto tidsfristerne for seneste levering i forhold til betalingsdatoen. Hvis tidsfristerne ikke overholdes vil en eventuel restbetaling ikke kunne være til disposition på modtagerens konto på samme tidspunkt som forventet for den oprindelig indsendte betaling Side 20

22 6.2 Teknik Når SKATs leverandør anvender en eller flere af Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, etableres det beskyttede IP-net mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-service(s) og kundens administrative net. Dette implementeres ved, at Økonomistyrelsens systemleverandørs multiprotokol-net udvides til også at omfatte en firewall-funktionalitet (CAP/IP), placeret ved SKATs systemleverandør. I forbindelse med anvendelse af en IP-service er det således en forudsætning, at der hos SKATs leverandør er etableret en CAP/IP. Der anvendes private IP-adresser på CAP/IP tildelt af Økonomistyrelsens systemleverandør til alle kunder, der har behov for Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, således at samtlige IP-adresser, der anvendes mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-servicepunkt og Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, udgør et beskyttet IP-net, der er fuldt administreret og kontrolleret af Økonomistyrelsens systemleverandør. Kommunikationen mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP services og CAP/IP hos kunden forlader ikke et performance og sikkerhedsmæssigt kontrolleret miljø og passerer dermed ikke servere og WANforbindelser udenfor Økonomistyrelsens systemleverandørs kontrol. Implementeringen af CAP/IP hos kunden findes i et antal varianter, afhængig af kundens eksisterende installation. Har kunden allerede en router mod Økonomistyrelsens systemleverandør, vil implementeringen af CAP/IP være en CAP-router, der forbindes direkte til den eksisterende router hos Økonomistyrelsens systemleverandør. Typisk vil CAP/IP funktionaliteten være implementeret i samme fysiske router, der anvendes til opkobling til Økonomistyrelsens systemleverandør-net, uanset opkoblingsform (fast linie, ISDN m.fl.). 6.3 Tidsfrister og kapacitet Der vil løbende blive fremsendt Adviser til Debitormotoren. Systemet er et 24*7*365 system, dog undtaget servicevinduerne. Servicevinduerne er af et par timers varighed og lægges normalt i nattetimerne. Under normale omstændigheder max 8 gange pr. år. NemKonto systemet visiterer og kompletterer en betalingsmeddelelse med en EFI konto. En komplettering anvendes til betalingsoverførsel således, at betalingen er til disposition på SKATs konto bankdagen efter betalingsdagen. 6.4 Versionsstyring Ingen Side 21

23 6.5 Håndtering af særlige tegn Tegnsættet UTF-8 benyttes ved kommunikation med NemKonto systemet. Alle meddelelser skal overholde OIOXML-skemaerne. NemKonto systemets formatkontrol afviser OIOXML-dokumenter, der indeholder andre tegn end dem, der er valide i forhold til OIOXML-skemaerne. 6.6 Oprydning og sletning. Der foretages en registrering af såvel gennemførte opdateringer som de situationer, hvor der er fundet fejl. Data slettes efter en fastsat frist på løbende år + 5 år fra den registrerede afgangsdato Side 22

24 7 Garantier Ændringer til snitfladen skal efter idriftsættelse varsles med 6 måneder. Økonomistyrelsens systemleverandør og Økonomistyrelsen er ansvarlige for snitfladen Side 23

25 8 Protokol for dataudveksling I henhold til det fælles offentlige regelsæt om offentlig informationsudveksling, er denne snitflade baseret på reglerne fra IT- og Telestyrelsen vedr. OIOXML. OIO Navngivning og Designregler (NDR) er grundlaget for etablering af OIOXML og anvendes når der udveksles større datamængder mellem offentlige myndigheder. De nye OIOXML skemaer i denne snitfladebeskrivelse overholder reglerne i NDR 3.2. Skemaerne anvender elementer, som er importeret og disse importerede elementer kan være godkendt efter ældre versioner af NDR reglerne. Efter ønske fra SKAT har vi valgt at navngive nye elementer på dansk. Alle OIOXML skemaer, som er beskrevet i denne snitfladebeskrivelse kan hentes på De 4 hovedskemaer kan hentes her: I dette kapitel benyttes diagrammer til at illustrere strukturen af elementer og typer. Nedenfor forklares de symboler, der indgår i diagrammerne Side 24

26 9 Elementer i KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet I det følgende afsnit beskrives strukturen og elementerne i KundeListen. Debitormotoren sender en KundeListe, som indeholder følgende overordnede elementer. Header Indeholder oplysninger om afsendende system, samt en entydig identifikation af forsendelsen. AntalKundeKvantitet Angiver det fremsendte antal af elementet Kunde i forsendelsen. Kunde Er et kundeforhold, som omfatter en kundeidentifikation og en fordring. Der kan maksimalt sendes stk. i en forsendelse Side 25

27 9.1 Header Header, der indeholder oplysninger om afsendende system, samt oplysninger relateret til bundtet TransporterAgreementIdentifier Definition : Aftalenummeret, som Debitormotoren er blevet tildelt af NemKonto. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} Validering : Aftalenummeret skal være oprettet i NemKonto systemet, og have tilknyttet det anvendte kønavn TransporterSystemIdentifier Definition : Systemkortnavn på det system, som er afsender af meddelelsen. Repræsentation : Tekst, op til 6 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9]{1,6} Validering : Skal være oprettet i NemKonto systemet som et godkendt system for den, der har aftalenummeret angivet ved: TransporterAgrementIdentifier Side 26

28 9.1.3 TransporterGroupIdentifier Definition : En unik identifikation af forsendelsen (KundeListen) overfor såvel NemKonto systemet som Debitormotoren. Nummeret skal være unikt inden for en periode på indeværende år og fem år tilbage. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} Bemærkning : Kan bestå af en valgfri tekst på 10 karakterer, et timestamp og et internt løbenummer på 3 cifre: <10 karakterer><år>-<måned>-<dag>- <Time>.<Minut>.<Sekunder>.<Millisekunder>- <KundeListeløbenummer>. F.eks.: NKSEFIPROD AntalKundeKvantitet Definition : Antallet af kundeforhold, som NemKonto systemet modtager fra Debitormotoren. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} 9.3 Kunde En Kunde skal indeholde både en KundeIdentifikation og en Fordring. KundeIdentifikation indeholder information om en person eller en virksomhed, og Fordring indeholder information om de fordringer, som kan henføres til personen eller virksomheden Side 27

29 9.3.1 KundeIdentifikation KundeIdentifikation indeholder en nøgle afhængig af om kunden er identificeret ved et CPR-, et CVR-, et SE- eller et P-nummer cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} Side 28

30 ProductionUnitIdentificationStructure Strukturen indeholder et CVR-nummer- og et produktionsenhedsnummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation. cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} cvr:productionunitidentifier Definition : Et produktionsenhedsnummer knyttet til et CVRnummer. Der kan tildeles et nummer for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. Der kan altså tilknyttes flere produktionsenhedsnumre til et CVR-nummer VR_ProductionUnitIdentifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre Værdisæt : length value="10" Side 29

31 cpr:personcivilregistrationnumber Definition : Et CPR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CPRNumberIdentifier: /18/CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre Værdisæt : "((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))[0-9]{6}) " SEnumberIdentificationStructure Strukturen indeholder et CVR-nummer element og et SE-nummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation. cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Hvis der er tale om en virksomhedskode 3 (SEnummer uden overliggende CVR-nummer) skal CVRfeltet udfylde med (primær identifikation) og SE-feltet med det relevante SE-nummer (sekundær identifikation). Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} Side 30

32 SEnumberIdentifier Definition : SE-nummer (SE står for Stamregister over Erhvervsdrivende) er det nummer man får tildelt af SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register, som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag og A-skat. SEnumre bruges af SKAT til regnskabsmæssig opdeling af virksomheden. Repræsentation : Numerisk, altid 8 cifre Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} Fordring En Fordring skal indeholde oplysninger om indberetningskode, modregning og prioritet IndberetningKode Definition : IndberetningKode angiver hvorvidt en Fordring er en tilgang eller en afgang. Repræsentation : Tekst Værdisæt : Enten Tilgang eller Afgang Validering : Validering i henhold til værdisæt Side 31

33 Modregning En Modregning skal dannes som én af følgende typer: ModregningAlmindelig, ModregningFaelles, ModregningIntern og ModregningTransportUdlaeg Side 32

34 ModregningAlmindelig Et kundeforhold, som er opstået pga. en kommunal eller regional fordring, tildeles modregningstypen ModregningAlmindelig. En Kunde kan have en eller flere fordringer fra en kommunal eller regional myndighed, men opføres kun en gang for hver myndighed på KundeListen. Hver enkelt kommune eller region er en modregningsenhed, som identificeres med elementet NKSAftalenummerIdentifikator. Der kan modregnes indenfor enheden, men ikke mellem enhederne. Derfor har NemKonto systemet kun behov for oplysningen om ét kundeforhold for hver modregningsenhed NKSAftalenummerIdentifikator Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet. Repræsentation : Numerisk Værdisæt : [0-9]{1,8} Validering : I henhold til værdisæt ModregningFaelles Et kundeforhold, som er opstået pga. en statslig fordring, tildeles modregningstypen ModregningFaelles. En Kunde kan have en eller flere fordringer fra statslige myndigheder, men opføres kun en gang på KundeListen. Staten er én modregningsenhed og derfor er der ikke behov for yderligere identifikation for denne type Side 33

35 ModregningIntern En Kunde kan have en eller flere fordringer fra en myndighed, som har indgået aftale med SKAT om intern modregning. Et kundeforhold kan være opstået pga. en statslig, kommunal eller regional fordring og tildeles modregningstypen ModregningIntern, som identificeres med elementerne NKSAftalenummerIdentifikator og YdelsesartKode. En kunde med flere fordringer fra den samme myndighed og på den samme ydelsesart opføres kun én gang på KundeListen NKSAftalenummerIdentifikator Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet. Repræsentation : Numerisk Værdisæt : [0-9]{1,8} Validering : I henhold til værdisæt YdelsesartKode Definition : Elementet beskriver en betalings indhold via en kodeværdi for f.eks. dagpenge, sociale pensioner eller boligsikring mv. Jf. under Myndighed Teknik Generelle ydelsesarter eller flg. link: Repræsentation : Alfanummerisk op til 6 tegn Værdisæt : [A-ZÆØÅ0-9] \ \- \s]{1,6} Validering : I henhold til værdisæt Side 34

36 ModregningTransportUdlaeg En Kunde kan have registreret et eller flere transporter/udlæg fra en 3. mand. Denne type tildeles modregningstypen ModregningTransportUdlaeg, som identificeres med elementerne NKSAftalenummerIdentifikator og YdelesartKode NKSAftalenummerIdentifikator Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet. Repræsentation : Numerisk Værdisæt : [0-9]{1,8} Validering : I henhold til værdisæt YdelsesartKode Definition : Elementet beskriver en betalings indhold via en kodeværdi for f.eks. dagpenge, sociale pensioner eller boligsikring mv. Jf. under Myndighed Teknik Generelle ydelsesarter eller flg. link: Repræsentation : Alfanummerisk op til 6 tegn Værdisæt : [A-ZÆØÅ0-9] \ \- \s]{1,6} Validering : I henhold til værdisæt Side 35

37 ModregningPrioritetKode Angiver en prioritering, som anvendes hvis visiteringsprocessen resulterer i flere mulige resultater. Definition : Angiver prioriteten for elementet Fordring. Repræsentation : Numerisk heltal Værdisæt : [0-4]{1} Validering : I henhold til værdisæt Side 36

38 10 Elementer i KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren I det følgende afsnit beskrives elementer i KundeListeSvar. Beskrivelsen omfatter kun de elementer, som er ikke er beskrevet i kapitel 9 Elementer i KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet. Efter opdateringen af en forsendelse med kundemeddelelser, sender Nem- Konto et svar til Debitormotoren i form af et KundeListeSvar. Svaret kan resultere i en af tre typer output, heraf repræsenterer to af dem tekniske fejlsituationer gældende for hele forsendelsen (InvalidMessageFormat eller HeaderError). Den tredje type output indeholder en kvittering for det behandlede antal kundemeddelelser. Kvitteringen indeholder elementerne Header, samt 2 antalselementer: AntalKundeKvantitet og AntalKundeAccepteretKvantitet. Hvis der er fejl i en eller flere kundemeddelelser, vil elementet KundeFejl være tilføjet for hver Kunde element med fejl Side 37

39 10.1 InvalidMessageFormat Hvis KundeListen ikke overholder den gældende version af OIOXML specifikationen består KundeListeSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl). Elementet InvalidMessageFormatText returneres, når KundeListe: ikke er XML eller XML ikke er velformet eller indkodet med et accepteret tegnsæt eller XML ikke overholder en understøttet OIOXML version InvalidMessageFormatCode Definition : En kode, der angiver fejlens karakter: 0004=Warning, 0008=Error og 0016=Fatal Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} InvalidMessageFormatText Definition : En tekst, som beskriver fejlen. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 38

40 10.2 HeaderError Hvis oplysningerne i KundeListens Header ikke er valide, består KundeListeSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl) Header Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra Debitormotoren den header som der er et problem med. Se det tidligere afsnit 9.1 Header, for beskrivelse af strukturen TransporterHeaderErrorCode Definition : En kode, der optræder, når data i elementet Header ikke kan accepteres. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} TransporterHeaderErrorText Definition : En tekst, der beskriver fejlen. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn. Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 39

41 10.3 Kvittering for behandlede kundemeddelelser Når KundeListen er modtaget uden tekniske fejl, vil KundeListeSvar indeholde en kvittering for det behandlede antal kundemeddelelser AntalKundeKvantitet Definition : Antallet af kundeforhold, som NemKonto systemet har modtaget fra Debitormotoren. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} AntalKundeAccepteretKvantitet Definition : Antallet af accepterede kundeforhold, som NemKonto systemet har behandlet. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [0-9]{0,8} KundeFejl Elementet indeholder en kopi af den oprindelige Kunde, som er fejlbehæftet Side 40

42 Kunde Elementet er beskrevet i afsnit 9.3 Kunde BehandlingDatoTid Definition : Tidspunktet for hvornår den pågældende kundemeddelelse blev behandlet. Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM- DDThh:mm:ss) Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM- DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) dvs. med Z i slutningen. F.eks T13:58:17Z. Se også NemkontoRequestError En struktur bestående af en kode og en tekst, der angiver hvilken fejl, som er opstået NemkontoRequestErrorCode Definition : En fejlkode. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} NemkontoRequestErrorText Definition : En beskrivelse af fejlen. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 41

43 11 Elementer i Advis til Debitormotoren I det følgende afsnit beskrives strukturen. Adviset sendes altid med oplysninger om én enkelt betaling og indeholder følgende oplysninger: En header med entydig identifikation af den afsendte meddelelse Kompletteringsoplysninger, som indeholder: o o o o o Identifikation af kunden (information findes også i elementet OprindeligBetaling) Hvilken indenlandsk konto i Statens Koncernbank, pengene er indsat på Det indsatte beløb En intern reference til betalingen, som kendes af NemKonto og det modtagne pengeinstitut Det tidspunkt NemKonto har videresendt betalingen til SKATs konto. NemKonto betalingsoplysninger med: o o o o Oprindelige betalingsoplysninger (som indsendt af offentlig myndighed) Markering om betalingen var for sent modtaget i NemKonto Seneste frist for genfremsendelse af et eventuelt restbeløb, hvis betalingen skal nå frem til modtageren på samme tidspunkt som den oprindelige betaling Oplysning om en eventuel specifik konto, til brug for dannelse af en ny betaling med et eventuelt restbeløb Visiteringsoplysninger, som har medført modregning dvs.: o Organisationstypen (statslig, regional eller kommunal) for den offentlige myndighed (afsender), som har indgået aftale med SKAT om mulighed for modregning Side 42

44 o o Den fordring, som har medført modregning. Kan indeholde det aftalenummer, som den offentlige myndighed (afsender) har indgået med NemKonto, samt evt. oplysning om ydelsesart. (Afhænger af modregningens type). Prioritet på fordringen, som angivet ved oprettelse i Nem- Konto De enkelte felter er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit Header Header indeholder oplysninger om afsendende system TransporterAgreementIdentifier Definition : Et aftalenummer, som er aftalt mellem NemKonto og Debitormotoren. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} Validering : I henhold til værdisæt TransporterSystemIdentifier Definition : Navnet på det system, som er afsender af meddelelsen. Systemkortnavn. Repræsentation : Tekst, op til 6 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9]{1,6} Validering : I henhold til værdisæt. Bemærkning : Udfyldes altid med NKSEFI Side 43

45 TransporterGroupIdentifier Definition : En unik identifikation af meddelelsen overfor såvel NemKonto som Debitormotoren. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} Bemærkning : Opbygges med: <Dato og tid for afsendelse af Advis>-<Fordelings-id><Bundtnummer><Betalingsløbenummer>. F.eks.: , hvor Fordelings-id= 07, Bundtnummer= og Betalingsløbenummer=' ' Kompletteringsoplysninger Indeholder oplysninger om kompletteringen sket i NemKonto KundeIdentifikation Beskrivelse af kunden vha. enten CPR-nummer, CVR-nummer, P-nummer eller SE-nummer jf. afsnit #KundeIdentifikation Side 44

46 BankAccountStructure Struktur til at indeholde et dansk bankkontonummer dvs. en kontonummer-struktur til repræsentation af en indenlandsk konto, som består af en branchidentifier (reg.nr) og en accountidentifier (kontonr.). Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for BankAccountStructure: ture.xsd Strukturen benyttes også i snitfladen for betalinger til NemKonto, samt i NemKonto for Private Udbetalere BankBranchIdentifier Definition : Registreringsnummer på indenlandsk bankkonto Repræsentation : Numerisk, altid 4 cifre Værdisæt : [0-9]{4,4} BankAccountIdentifier Definition : Kontonummer på indenlandsk bankkonto Repræsentation : Numerisk, fra 4 til 10 cifre Værdisæt : [0-9]{4,10} TransaktionsBeloeb Struktur til at indeholde et beløb. Strukturen benyttes også i snitfladen for betalinger til NemKonto, men er der navngivet: InstdAmt Side 45

47 TransaktionsBeloeb Definition : Udbetalingsbeløbet inklusiv valuta for transaktion. Repræsentation : Numerisk, max. 15 cifre Værdisæt : Indeholder 3 decimaler uden decimalseparator eks. Angives 75,50 kr. som og 75 kr. som Ccy Definition : Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Repræsentation : Alfanumerisk, 3 tegn Værdisæt : Valgfri valutakode i henhold til ISO-standard 4217 alfa NKSReference Definition : NemKonto reference til betalingen. Feltet er opbygget af internt bundtnummer, samt UPR på den indsendte betaling. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 35 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,35} VideresendtTilBFCDatoTid Definition : Tidspunktet for hvornår den pågældende betalingsmeddelelse blev afsendt til bogføringscentral Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM- DDThh:mm:ss) Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM- DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) dvs. med Z i slutningen. F.eks T13:58:17Z. Se også: Side 46

48 11.3 Betalingsoplysninger Indeholder den oprindelige betalingsmeddelelse (som indsendt til NemKonto systemet) suppleret med oplysninger til brug for tidsstyring og dannelse af en eventuel restudbetaling OprindeligBetaling Indeholder den oprindelige betalingsmeddelelse med de oplysninger som den afsendende myndighed har angivet. Strukturen har nøjagtig samme struktur som indholdet af den betalingsmeddelelse, der er sendt ind til NemKonto. Beskrivelsen af betalingsmeddelelser, som sendes til NemKonto er beskrevet i: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS. Dokumentet kan hentes på under Myndighed Teknik eller via følgende link: %20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_ 02.pdf Side 47

49 Overordnet set består en betalingsmeddelelse af 3 niveauer:, hvor niveau A svarer til GrpHdr og niveau B svarer til PmtInf i strukturen på OprindeligBetaling. Den oprindelig indsendte betalingsmeddelelse ville typisk bestå af mange betalinger. Men i denne sammenhæng er OprindeligBetaling kun opbygget med én enkelt betaling Side 48

50 GrpHdr Strukturen er kendetegnet som niveau A i: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS, og indeholder information om den afsendende myndighed, samt detaljer omkring det afsendte bundt af betalinger. Yderligere information om ovenstående elementer er beskrevet i: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS. %20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_ 02.pdf Side 49

51 PmtInf Strukturen er kendetegnet som niveau B i: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS, og indeholder den overordnede information om udbetalingen f.eks. udbetalingsdato og identifikation af betaleren. Strukturen indeholder også niveau C (PmtTx), som indeholder detaljer såsom beløbsmodtager, beløbets størrelse, ydelsesart mm. Yderligere information om ovenstående elementer er beskrevet i: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS ForsentModtagetKode Definition : Indeholder J, hvis den oprindelig indsendte betaling var modtaget for sent i NemKonto. Repræsentation : Alfanumerisk, 1 tegn Værdisæt : [JN]{1,1} Side 50

52 SenesteFristForGenfremsendelseDatoTid Definition : Indeholder et dato-tids-stempel for det seneste tidspunkt, hvor en evt. restbetaling kan sendes tilbage til NemKonto og stadigvæk kan udbetales med samme udbetalingsdato som den oprindelig indsendte betaling. Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM- DDThh:mm:ss) Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM- DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) dvs. med Z i slutningen. F.eks T13:58:17Z. Se også: NKSKonto Indeholder oplysning om en evt. specifik konto, hvis den oprindelige betaling ville kunne kompletteres til en anden konto end borgerens eller virksomhedens NemKonto. Elementet BankAccountStructure benyttes til indenlandske konti og er beskrevet i afsnit BankAccountStructure. Elementet ForeignBankAccount benyttes til udenlandske konti og er beskrevet i snitfladebeskrivelsen for Private Udbetalere, som kan hentes på under Privat Udbetaler Teknik eller via flg. link: %20Private%20Udbetalere%20v1_01.pdf Side 51

53 11.4 Visiteringsoplysninger Indeholder grundlaget for dannelse af overførslen (modregningen) MyndighedKode Definition : Typen for den myndighed, som oprindelig har oprettet fordringen. Repræsentation : Tekst streng Værdisæt : Kan kun antage én af værdierne: Statslig, Regional eller Kommunal Side 52

54 Modregning Indeholder angivelse af modregningstypen. Jf. afsnit Modregning ModregningPrioritetKode Definition : Prioriteten på den modregning, som den var angivet da fordringen blev oprettet af Debitormotoren ved indsendelse til NemKonto. Repræsentation : Numerisk, altid 1 ciffer Værdisæt : [0-4]{1} Side 53

55 12 Elementer i AdvisSvar fra Debitormotoren I det følgende afsnit beskrives strukturen til svaret på advis til Debitormotoren om modregning. Svaret er opbygget efter samme princip som svaret på KundeListen Side 54

56 12.1 InvalidMessageFormat Hvis Advis ikke overholder den gældende version af OIOXML specifikationen består AdvisSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl). Elementet InvalidMessageFormatText returneres, når Advis: ikke er XML eller XML ikke er velformet eller indkodet med et accepteret tegnsæt eller XML ikke overholder en understøttet OIOXML version InvalidMessageFormatCode Definition : En kode, der angiver fejlens karakter: 0004=Warning, 0008=Error og 0016=Fatal Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} InvalidMessageFormatText Definition : En tekst, som beskriver fejlen. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 55

57 12.2 HeaderError Hvis oplysningerne i Header på Advis ikke er valide, består AdvisSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl) Header Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra Nem- Konto systemet dvs. den header, der er et problem med. Se det tidligere afsnit11.1 Header i kapitlet: Elementer i Advis til Debitormoto-ren, for beskrivelse af strukturen TransporterHeaderErrorCode Definition : En kode, der optræder, når data i elementet Header ikke kan accepteres. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} TransporterHeaderErrorText Definition : En tekst, der beskriver fejlen. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn. Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 56

58 12.3 Header, BehandlingDatoTid og evt. fejl Hvis Advis er modtaget korrekt eller hvis der er fejl i meddelelsen, så benyttes nedenstående struktur Header Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra Nem- Konto systemet Se det tidligere afsnit 11.1 Header i kapitlet: Elementer i Advis til Debitormoto-ren, for beskrivelse af strukturen BehandlingDatoTid Definition : Tidspunktet for hvornår det pågældende Advis blev behandlet. Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM- DDThh:mm:ss) Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM- DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) dvs. med Z i slutningen. F.eks T13:58:17Z. Se også: Side 57

59 NemkontoRequestError En struktur bestående af en kode og en tekst der angiver hvorfor forespørgslen ikke blev behandlet NemkontoRequestErrorCode Definition : En kode, der angiver hvorfor Advis ikke blev behandlet Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} NemkontoRequestErrorText Definition : En beskrivende tekst, bestemt af koden, der fortæller hvorfor Advis ikke blev behandlet Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 58

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser til NKS NemKonto Version 2.04 januar 2015 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.05 10.03.2016 Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD.

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD. Dataleverandør Dataleverandøraftale vedrørende NemKontoSystemet Dato Ref.: Mellem Dataleverandør adresse postnr. og by og KMD A/S cvr. nr. 26911745 Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007 NemKonto Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Grænsefladebeskrivelse for EFI

Grænsefladebeskrivelse for EFI Ver.: 1.0 Dato 28-06-2010 Grænsefladebeskrivelse for EFI Digitalt Motorregister (DMR) 2010-2011 Grænsefladebeskrivelse for EFI side 1/7 Denne interessentpakke indeholder en detaljeret beskrivelse af de

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere. NemKonto

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere. NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.01 marts 2008 NemKonto Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)...5

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere