Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj"

Transkript

1 Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015

2 Agenda Behovet for finanspolitiske rammer Baggrund den europæiske statsgældskrise De nye rammer i Danmark Lidt om strukturel saldo Finanspolitisk holdbarhed Beregning, metoder og resultater Hvad kan man gøre, hvis finanspolitikken er uholdbar 2

3 Finanspolitiske rammer Skal understøtte sunde offentlige finanser Troværdighed Finansielle markeder Borgere og virksomheder Klare målsætninger og klare regneregler Gennemsigtighed Sikre finansiering - undgå regninger i børneværelset og til kommende folketing/lagting 3

4 Finanspolitiske rammer i EU Særligt behov i en valutaunion Stabilitets- og vækstpagten Underskuds- og gældsgrænse (3 pct. hhv. 60 pct. af BNP) Regler blev ikke overholdt ej heller af fx Tyskland og Frankrig Overskridelser i gode tider er problematisk Fravær af sanktioner => troværdighedsproblem Uansvarlig finanspolitik (og finanskrise) skabte mistillid og førte til statsgældskrisen Behov for opstramning Fiscal Compact, Two-pack, Six-pack osv. 4

5 ØMU betød rentefald for periferilande Renteforskelle forsvandt, men eksploderede i gældskrisen Pct Grækenland Italien Spanien Por 0 5 Frankrig Tyskland

6 Offentlig saldo i udvalgte eurolande Konflikt med 3-pct.-grænsen allerede i Pct. af BNP Tyskland Italien Frankrig Spanien

7 Historiske erfaringer i Danmark Grundlæggende gode men ikke uden plads til forbedringer Fremadrettet fokus Tradition for mellemfristede planer 2005-, og 2020-planer Fokus på finanspolitisk holdbarhed Overordnet set fornuftig finanspolitik Men også Systematiske budgetoverskridelser i 00 erne Slap finanspolitik i midt 00 erne (forud for krisen) Ikke-udmøntede krav i planerne 7

8 Finanspolitiske rammer i Danmark Fire mål, der skal overholdes Faktisk saldo Stabilitets- og vækstpagt: Underskud på max. 3 pct. af BNP Regeringens mål: Balance eller overskud i 2020 Strukturel saldo Finanspagt og Budgetlov: Underskud på max. ½ pct. af BNP Udgiftslofter Dækker primært offentligt forbrug og overførsler (ikke arbejdsløshedsrelaterede udgifter og investeringer) Finanspolitisk holdbarhed Finanspolitikken skal være holdbar 8

9 Finanspolitiske rammer i Danmark Sammenhæng mellem målene Det overordnede mål er holdbarhed Oversættes til krav om saldoen i 2020 Giver råderum for væksten i offentligt forbrug Baseres på et mellemfristet forløb (konvergensprogram), der (givet vedtagne reformer mv.) giver et bud skatteindtægter og udgifter til overførsler mv. Udgiftslofter fastlægges Betinget af krav til strukturel saldo (½ pct. af BNP) Betinget af krav til faktisk saldo (3 pct. af BNP) 9

10 Strukturel saldo Et bud på den underliggende stilling En hypotetisk størrelse Hvordan ville saldoen være i en normal konjunktursituation? Hvordan defineres en normal konjunktursituation? Hvad er det strukturelle niveau for BNP, arbejdsløshed osv. og dermed output gap? Hvor meget påvirker konjunkturerne saldoen? Budgetlovens metode: SS = FS ε*(konj.gap) + korr. for særlige poster SS Strukturel saldo FS Faktisk saldo ε Budgetelasticitet Konj.gap Sammenvejning af output gap og beskæftigelsesgap Særlige poster Dækker over Nordsøskat, pensionsafkastskat mv. 10

11 Faktisk saldo Svinger meget. Svær og uhensigtsmæssig at styre efter Pct. af BNP

12 Faktisk saldo De store udsving skyldes især, men ikke kun konjunktur Pct. af BNP 10 Output gab

13 Strukturel saldo Korrigerer for konjunktursituationen Pct. af BNP Strukturel Faktisk

14 Finanspolitisk holdbarhed

15 Finanspolitisk holdbarhed Det rigtigt lange sigt... Kan vi opretholde det nuværende serviceniveau? Når vi tager højde for den demografiske udvikling og andre fremtidige strukturelle ændringer uden at hæve skatterne? Teknisk set er finanspolitikken holdbar, hvis gælden stabiliserer sig på lang sigt (dvs. ikke eksploderer ) Holdbarhed siger ikke noget langsigtet gældniveau eller om saldoudvikling Holdbarhed er derfor ikke nok Også behov for troværdighed og robusthed 15

16 Finanspolitisk holdbarhed Definition og et simpelt udgangspunkt En mere formel definition er Tilbagediskonteret værdi af alle fremtidige primære saldi skal være mindre end den initiale gæld Primær saldo er den samlede offentlige saldo ekskl. rentebetalinger Hvis primær saldo er konstant, kræver holdbarhed B > W (r-g) r er realrenten g er realvækstraten B primær saldo W initial gæld 16

17 Finanspolitisk holdbarhed Kan opfattes som et krav til den primære saldo Realrente (r) Vækst (g) V.korr. rente (r-g) Initial gæld Krav til primær saldo W (r-g) % af BNP % af BNP % af BNP % af BNP % af BNP Jo højre (vækstkorrigeret) rente og jo højere initial gæld, jo større er kravet til den primære budgetbalance 17

18 Finanspolitisk holdbarhed Den simple udgave Tag udgangs punkt i: Primær saldo i et normalt år (fx 2020) Den offentlige gæld Antagelser om langsigtet vækst og rente Holdbar hvis: B > W (r-g) Retvisende, hvis indtægter og udgifter følger BNP Ikke urimelig antagelse for rigtig mange skatter og udgifter Nødvendigt at korrigere for Demografi Fx variation i fødselsårgange, stigende levetid og migration Udtømmelige ressourcer Andre strukturelle ændringer I Danmark pensionssektoren og reformer men kan også være ændringer i lønkvote/erhvervsstruktur og meget andet 18

19 Finanspolitisk holdbarhed Den modelbaserede metode - DREAM DREAM en generel ligevægtsmodel Fokus på det lange sigt Grundlæggende økonomisk struktur relativt simpel Overlappende generationer, rationelle agenter, profitmaksimerende virksomheder, fremadskuende og nyttemaksimerede husholdninger osv. Fokus på demografi Køn, alder, etnicitet Særlig feature: Omfattende bogholderi for pensioner 19

20 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark Hængekøjen udgifter i en periode højere end indtægter Pct. af BNP 4 3 Primær saldo Pct. af BN

21 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark Renter på gæld forøger underskuddet Pct. af BNP 4 3 Primær saldo Samlet (inkl. renter) Pct. af BN

22 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark og saldoen krydser ½ pct. grænsen (Budgetloven) Pct. af BNP 4 3 Primær saldo Samlet (inkl. renter) Pct. af BN

23 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark Men forløbet er overholdbart gælden falder på lang sigt Pct. af BNP Overholdbar (HBI = 0,3 pct. af BNP). Ses på to måder: Gælden falder på lang sigt ( minus uendelig ) Tilbagedisk.værdi af primær saldo > Initial gæld vækst.korr.rente 23-4 Primær saldo Samlet (inkl. renter) Nettogæld (højre akse) Pct. af BN

24 Finanspolitisk holdbarhed Beregning bygger på en lang række antagelser Antagelser om neutral finanspolitik Konstante skattesatser Uændrede udgifter pr. bruger (demografi og velstandsregulering) Uændrede erhvervs- og overførsels -frekvenser Off. investeringer følger produktion i off. sektor Antagelse om demografi Fertilitet - betyder ikke så meget Levetid - betyder meget Migration - kan betyde meget Antagelser om økonomi Produktivitet betyder som udgangspunkt ikke så meget (!) Renten betydning afhænger af udgangspunkt Velstandseffekter i arbejdsudbud - kan vælte regnestykket Reformeffekter (og alt det andet ikke-bnp-neutrale) 24

25 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark Følsomhed overfor nominalprincip Pct. af BNP 4 Fremskrivning 3 Giftskatter undtaget Intet nominalprincip Fastfrysning ophæves fra HBI: 0,3 => 0,8 => 1,0 pct. af BNP 25

26 Finanspolitisk holdbarhed i Danmark Følsomhed overfor levetidsindeksering (fremrykning af varsel) Pct. af BNP 4 Fremskrivning 3 Fremrykket indeksering Svarer til 1 (½) års højere FP-alder: FP i 2050: 72 år i stedet for 71 år HBI: 0,3 => 0,45 26

27 Finanspolitisk holdbarhed Opsummering Det virker (ret sikkert) Højere skatter (men husk afledte effekter) Lavere udgifter (ditto) Større arbejdsudbud ( reformer ) Det virker (formentlig) ikke Flere børn Højere produktivitet Det virker måske Mere pensionsopsparing Det skal man være opmærksom på Velstandseffekter fx lavere arbejdstid Letsindige politikere fx løfter om mere velfærd De finansielle markeder => Troværdighed! Generationsbalancen Produktivitet, effektivitet og velfærd 27

28 Tak for opmærksomheden Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Læs eventuelt mere om de finanspolitiske rammer og finanspolitisk holdbarhed på Her kan den nye vismandsrapport (indeholdende en opdateret holdbarhedsberegning) også findes fra tirsdag den 26. maj kl

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8.1 Indledning En vigtig opgave for finanspolitikken er at bidrage til stabilisering af de økonomiske konjunkturer inden for de overordnede finanspolitiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5.1 Indledning Analyserne i kapitel 3 peger på, at strukturerne på arbejdsmarkedet har været robuste overfor det økonomiske tilbageslag, og at det

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere