Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen"

Transkript

1 Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge Dette er et uddrag af Digital Trivsel og indholder kun til og med kapitel 1. Den samlede bog kan bestilles på digitaltrivsel.dk

2 De digitale medier og nettet har stor betydning for børn og unges trivsel, og det er der brug for at medtænke, når professionelle fagpersoner arbejder med denne målgruppe. Denne bog henvender sig primært til fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge. Denne gruppe er ofte også mere udsat online i forhold til deres jævnaldrende. Med et dydsetisk udgangspunkt forholder bogen sig til spørgsmål som: Hvad vil det sige at have et godt liv med nettet? Hvilke udfordringer og muligheder stiller nettet udsatte børn og unge overfor? Hvordan kan man som fagperson arbejde aktivt med netop disse udfordringer og muligheder? Og hvilke digitale færdigheder og kompetencer skal vi udruste vores børn og unge med, så de kan færdes selvstændigt og sikkert på nettet? Kort og godt, hvordan kan man arbejde pædagogisk med udsatte børn og unges digitale trivsel? Center for Digital Pædagogik ønsker med denne bog at dele ud af sine mangeårige erfaringer fra onlinearbejde med udsatte børn og unge og samtaler med forældre og fagfolk inden for området. Vi ønsker at hjælpe fagpersoner til at knække koden til det digitalpædagogiske arbejde ved at skabe indsigt i den digitale ungdomskultur og de begreber, redskaber og metoder, der arbejdes med på området. Kun ved at tage denne del af børn og unges liv alvorligt og udøve digital pædagogik kan der skabes digital trivsel hos det enkelte barn eller den enkelte unge. Bogen rummer en masse interessant specialviden særligt om de udsatte unge, og den er det guld værd at få ud blandt fagfolk og på den måde overhovedet få indsigt i, hvordan man arbejder digitalt med denne målgruppe. Helle Haugaard Jørgensen, adjunkt ved UCL

3 Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge

4 i arbejdet med udsatte børn og unge 1.udgave, 1. oplag, 2012 Fotos: Gorm Olesen Reportagefotos er taget på institutioner under Ungdommens Vel. De børn, unge og voksne, der optræder på fotos, er modeller og har intet med bogens indhold at gøre. Grafisk design: Søren Kirkemann Redaktion: Per Straarup Søndergaard Korrektur: Christina Boel Pedersen Tryk: EJ Graphic Printed in Denmark 2012 ISBN Center for Digital Pædagogik har med tak modtaget økonomisk støtte til at producere bogen fra Det Kriminalpræventive Råd og fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. For læsning og feedback på manuskriptet skal der endvidere rettes en stor tak til Mitja Hamburger, Jeanett Fleron, Martin Exner og sidst men ikke mindst adjunkt ved University College Lillebælt, Helle Hougaard Jørgensen. Center for Digital Pædagogik Vester Allé 24, 3. sal Aarhus C Danmark

5 Indhold Forord....6 Kapitel 1 Livet og nettet....8 Et naturligt fænomen?...9 Et godt liv med nettet...11 Trivsel ifølge dydsetikken...13 De sociale styrker...14 Ærlighed Selvstændighed Kapitel 2 Digital identitet...18 Den digitale afstand...21 Risiko for misforståelser...23 Det digitale sprog...24 Selvforstærkende mekanismer...25 Socialt og digitalt samvær...26 Det fede liv...28 Den uklare modtagergruppe...29 Den løbende samtale...32 Vi mødes på nettet...33 Mødestedernes særpræg...34 Moderation og indhold...35 Kapitel 3 Længsel efter omsorg...38 Afliv flertalsmisforståelser...40 Upassende henvendelser...41 Grooming...44 Forebyggelse af overgreb...46 Subkulturer på nettet...47 Normalisering af problemadfærd...49 Kapitel 4 Digital hjælp og selvhjælp...54 De gode kontakter...55 Nettet som frirum...55 Hjælp fra andre unge...56 At forholde sig til den forkerte hjælp...57 Rådgivning over nettet...57 Mødet med de voksne...61 Chatrådgivning...62 Kapitel 5 Dilemmaer, faldgruber og muligheder...64 Computerspil Problematiske kontakter Overvej restriktioner grundigt Bagud online...71 At holde sig væk...72 Negativt fokus...73 Skadelige omgangsformer...76 Dilemmaer og løsninger På kant med loven Fratage eller begrænse adgang Filtrere og delvist spærre...79 At afgrænse netbrug...80 Kapitel 6 Digitale færdigheder og kompetencer...82 Aflæsning, tilpasning og kvalificerede valg...83 Gode råd...84 Digital afstand og digitalt sprog...86 Gode råd...86 Afkodning af seksualitet...87 Gode råd...88 Kildekritik og søgning efter hjælp...89 Gode råd...89 De tekniske færdigheder...89 Den gode dialog...90 De digitale kompetencer og styrker...92 Kapitel 7 Inspiration til udarbejdelse af en digital politik...94 Fagpersonen som kompetent sparringspartner...95 Inspiration til udarbejdelse af en digital politik Anbefalinger til det institutionelle niveau Anbefalinger til børne- og unge-niveauet Digitale rådgivningsressourcer Digitaltrivsel.dk Kildehenvisninger...110

6

7

8 Forord For mig er det meget nemmere at chatte end at skulle sige det face2face. Chatten var et sted, hvor jeg kunne komme ud med mine tanker og følelser uden at skulle tænke på, hvad han eller hun ville tænke om mig. Det har hjulpet mig på den måde, at den person, jeg har skrevet med, har fået mig på bedre tanker. Pige, 15 år 6

9 ord Da vi i 2004 startede vores onlinerådgivning for udsatte børn og unge på Cyberhus.dk, var internettet som pædagogisk redskab stadig forholdsvis ukendt land for de fleste fagpersoner. Det var ofte svært at finde anerkendelse og forståelse i den pædagogiske verden for, at vi som fagpersoner skulle være synlige og tydelige over for børn og unge på nettet. Og at vi skulle udøve digital pædagogik og skabe digital trivsel. For at styrke dette fokus ændrede vi i 2011 navn fra Cyberhus til Center for Digital Pædagogik. Onlinerådgivningen Cyberhus.dk udgør dog stadig en grundsten i centrets værdi- og erfaringsmæssige fundament og en væsentlig del af vores daglige arbejde. I dag otte år senere oplever vi en utrolig stor nysgerrighed og interesse fra fagpersoner, som ønsker at møde børn og unge online. Både i det direkte pædagogiske arbejde med onlinerådgivning, men også i forhold til at kunne rådgive og danne børn og unge digitalt. Mange af de fagpersoner, som vi møder, mangler dog at knække koden til det digitalpædagogiske arbejde og efterlyser mere indsigt i de begreber, redskaber og metoder, der bruges i arbejdet. En indsigt, som vi har oparbejdet, og som vi føler os forpligtet til at dele. Vi oplever det digitalpædagogiske arbejde som en gevinst og ønsker med denne bog at løfte vores viden op i et lidt højere perspektiv og dele ud af den. Vi ønsker, at vores erfaringer fra mange års onlinearbejde med udsatte børn og unge og de mange samtaler og interviews med fagpersoner kan komme andre til gode. Bogen er skrevet i foråret og sommeren 2012 af Kristian Lund fra Center for Digital Pædagogik i tæt samarbejde med specialestuderende Louise Ørum-Petersen og forfatter Per Straarup Søndergaard. Ud over erfaringer fra arbejdet i Center for Digital Pædagogik bygger bogens faglige fundament på en lang række interviews med børn, unge og fagpersoner og tegner dermed et samtidsbillede af den digitale virkelighed på opholdssteder, væresteder, klubber og institutioner. Vi håber, at bogen kan bringe begreber som digital pædagogik, digital trivsel og digital dannelse ind på de pædagogiske uddannelser og efteruddannelser, og at bogen kan bruges som startskud til at indføre begreberne på opholdssteder og institutioner. Først og fremmest håber vi dog at kunne inspirere til debat om nettet som pædagogisk område og pædagogisk redskab. Tak for den store opbakning, som vi i Center for Digital Pædagogik har mødt under skrivningen af bogen fra institutioner og fagpersoner og ikke mindst blandt de børn og unge, som vi har interviewet undervejs. God fornøjelse med bogen. Vi håber, den kan være med til at gøre en forskel i dit arbejde for udsatte børn og unges digitale trivsel. Anni Marquard Initiativtager og leder af Center for Digital Pædagogik 7

10 KAPITEL 1 Livet og nettet Lige meget om man har problemer med sin scooter, computer eller sit sexliv, kan man finde svar på nettet. Det er virkelig fedt og meget nemmere end at søge professionel hjælp. Dreng, 19 år Citatet illustrerer, hvor naturligt det er blevet at bruge nettet til at finde svar på stort set alt. Ifølge børn og unge selv er det en fed ting, men det kan også blive så nemt, at det kan afholde nogen fra at spørge forældre, pædagoger eller andre fagpersoner til råds. Derfor skal de udsatte børn og unge, der søger hjælp online, have støtte i den proces fra de fagpersoner, der er omkring dem. Som fagperson skal du med andre ord forholde dig til nettet og udøve digital pædagogik, der sikrer de udsatte børn og unges digitale trivsel. 8

11 Digital trivsel er at have det godt, være sikker og udvikle sig i en sund retning i de digitale medier. Det betyder dog ikke, at emnet kun handler om de øjeblikke, hvor børn og unge er i gang med at skrive en sms eller en besked på Facebook eller chatte med en rådgiver på en onlinerådgivning. Det digitale er en del af vores hverdag og en efterhånden uadskillelig del af vores identitet og sociale liv. Det vil det også være i fremtiden, så hvis vi ikke tager os af den digitale del af børn og unges opdragelse og opvækst, er det i en vis forstand kun det halve barn, vi tager os af. Trivsel handler om det gode liv. Det handler om at have det godt her og nu, men også om at være selvbestemmende og på rette vej i sin personlige udvikling. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge, tager vi hele tiden valg, der handler om at sikre trivsel. Vi vurderer, hvornår barnet i børnehaveklassen skal støttes og har brug for øget tryghed og voksenkontakt, og hvornår han eller hun skal opfordres til nye sociale kontakter og til at møde udfordringer på egen hånd. Det vil altid være en svær overvejelse for forældre eller pædagoger på en døgninstitution, hvor længe en ung skal skærmes fra et lokkende natteliv med forbud og restriktioner. Og hvornår vi som ansvarlige voksne tør satse og stole på, at vi har puttet tilstrækkeligt med god opførsel og fornuftig beslutningskraft i deres mentale bagage, så de kan slippes løs på egen hånd. Bogen handler derfor om at sikre tryghed og forebygge problemer, men samtidig også om at sikre dannelse, trivsel og et godt liv på længere sigt. Så sat på formel handler det om at udvikle sikkerhed og at sikre udvikling. I det digitale univers ligger der nye måder at være social på og dermed nye udfordringer især for udsatte børn og unge. Kan en ung fx ikke sætte grænser; følge med i det spil, der foregår online og kun vanskeligt håndtere sociale situationer, så kan vedkommende hurtigt komme til kort og have brug for hjælp. Et naturligt fænomen? Ved første øjekast ser nettet alt andet end naturligt ud. Det består af elektronik, radiobølger, kobberledninger og mærkelige tegn og koder. Der har levet milliarder af mennesker uden internet eller mobil, og ud fra en ren biologisk forståelse har de vel også levet mere naturligt end nutidens befolkning eller i hvert fald tættere på naturen. Når nettet alligevel kan siges at være naturligt, er det i forhold til måden, 9

12 det bruges og opleves på. Det er ved at iagttage den selvfølgelighed, med hvilken den yngste generation har taget teknologien til sig, at den amerikanske forsker i digitale medier Marc Prensky skabte begrebet digitalt indfødte. Tilsvarende blev voksengenerationen kaldt for digitale indvandrere, og kløften mellem de to generationer blev betegnet som både dyb og problematisk. Helt så slemt er det ikke længere. Voksengenerationen er ved at få det lært, og mange af os bruger en lang række digitale redskaber med stor naturlighed. Mennesket har igennem historien taget en mængde nye redskaber og metoder til sig og efter en tilvænningsperiode fundet dem helt naturlige. Tøj, madlavning, sprog, skrift, matematik, telefoner, tv, biler osv. er blevet så integreret en del af vores hverdag, at vi slet ikke tænker over dem. Først når bilen ikke virker, vores sprog ikke kan bruges i det land, vi er i, eller mobilen løber tør for strøm, tænker vi på vores redskaber som ja netop redskaber. Indtil da var de bare en ganske selvfølgelig del af vores liv og hverdag. Så når vi her i bogen skriver om mobiltelefoner og et barns onlineidentitet, er det faktisk lidt misvisende. I selve brugssituationen er det ikke redskabet eller mediet, der er relevant, men derimod det, der sker, i den sociale situation, som barnet eller den unge er en del af. Når vi alligevel gør det, er det, fordi det er en nødvendighed. For vi kan kun differentiere mellem de forskellige ting, hvis vi nævner dem ved navn. Nettet selv kan dårligt nok ses som et redskab, men det er via det, at vores digitale udstyr er forbundet og kan tale sammen. Hvis det ligner noget, vi kender, er det vores sprog. Groft sagt er nettet en måde at tale sammen på en ny kommunikationsform, ligesom telefonen i sin tid var det. Nettet forbinder os alle sammen i et kæmpe netværk med lyd, billeder og videoer. Derfor skelnes der heller ikke her i bogen skarpt mellem det digitale, der sker over mobil og den udveksling, der foregår over computeren. De forskellige teknologier er i fuld gang med at smelte sammen, og vi beskriver kun forskellene, hvor det er nødvendigt. Af samme grund bruger vi også det hverdagsagtige begreb nettet og ikke det mere tekniske internettet. Nettet har nogle helt særlige kendetegn, som vi skal kigge nærmere på. I faktaboksen side 11 er der nævnt nogle af de grundlæggende karakteristika. Sandsynligvis er det ikke revolutionerende nyheder. Men det er værd at minde sig selv om, hvad det er for en teknologi, vi taler om, før vi ser på, hvordan vi bliver påvirket af den. 10

13 Nettet kort fortalt Nettet giver mulighed for: Omgående kommunikation (real time). Vi kan kommunikere med hinanden lige så hurtigt og direkte som over en telefon. Bruges i spil, chat og nogle gange i sms-samtaler. Løbende samtaler. I mange kommunikationsformer på nettet lægger afsenderen en besked, der først bliver tjekket ved lejlighed af modtageren. Det gælder for , onlinefora og sociale netværk og nogle gange sms-samtaler. En vifte af medier (video, lyd, billede). Via nettet og de smartphones, de fleste ejer i dag, kan vi modtage og ofte optage både video, lyd og billeder i meget høj kvalitet. Børn og unge bliver i stigende grad afsendere af andet end bare ord. Og det er en vigtig del af deres kommunikation online at fremvise videoer og billeder. Én til alle. En person med en god idé til en hjemmeside kan for få hundrede kroner komme ud til hele verden med en selvudgivet bog eller folder, som han eller hun kan håbe vil sprede sig til mange mennesker. Alle til én. En person, der har digitalt udstyr med netforbindelse, kan trække alverdens viden, nyheder og personlige udtalelser til sig, hvis vedkommende har tid. Det er ikke som en tv-kanal med alt på. Man skal selv udvælge og finde indholdet. Et godt liv med nettet Vi vil indlede med et meget vigtigt spørgsmål: Hvad er et godt liv med nettet for børn og unge? Det typiske svar på dette spørgsmål er formuleret ud fra en grundlæggende negativ tilgang. Et godt liv med nettet er, når man ikke kommer galt af sted, ikke bliver franarret sit kodeord, ikke møder fremmede med skumle hensigter, ikke spilder sin tid osv. De enkelte påstande er det svært at være uenig i, men de besvarer ikke rigtig spørgsmålet. Hvis vi på samme måde spurgte, hvad et godt liv som bilejer er, ville vi næppe få svar som det er, når man ikke 11

14

15 kører galt eller det er, når de andre bilister ikke dytter af mig. Svarene vil nok snarere handle om den frihed i hverdagen, bilen giver. Det er nemt at samle ungerne op, tage på ferie og købe stort ind. For at komme med et kvalificeret svar på spørgsmålet skal vi ind og se på brugen og på, hvordan nettet påvirker eller ændrer vores liv. For når et redskab først er blevet en helt naturlig del af vores hverdag, er det ikke længere et spørgsmål om, hvad der sker lige præcis i det øjeblik, vi er i gang med at bruge det. Friheden i fx at kunne forlade sommerhuset, når det passer én, kan være en vigtig del af det at være bilejer. Og ofte er det i endnu højere grad tanken end selve den fysiske mulighed, der er det primære. Derfor hedder dette afsnit heller ikke Et godt liv på nettet. De unge og enhver, der bruger mobil og net som en naturlig del af deres liv, lever hele tiden med nettet. Som en 19- årig pige udtrykker det: Jeg har jo altid Facebook med mig i lommen på min smartphone. Det er på både godt og ondt, at teknologien griber så direkte ind i vores hverdag. Det kan resultere i dårlige vaner og stress. Førnævnte pige siger fx: Når jeg vågner om natten og skal op og tisse, så sidder jeg ude på toilettet og tjekker Facebook. Det er jo fuldstændig sindssygt. Trivsel ifølge dydsetikken Udgangspunktet for vores beskrivelse af et godt netliv er nogle kloge, gamle tanker om menneskelig trivsel. Den græske filosof Aristoteles var den første tænker, der behandlede moral som et praktisk problem og stillede det meget relevante spørgsmål: Hvordan bliver vi gode mennesker? Hans svar var fokuseret på det enkelte menneskes karakter og dyder og ikke på handlingernes konsekvenser eller pligter og krav. Et godt liv, mente Aristoteles, er et liv, hvor man udfylder sin rolle; udfolder det, man er, og hvor man trives. Så langt så godt. Nu skal vi blot finde ud af, hvad et menneske er, og hvilke evner og styrker der er særligt menneskelige. Det skal understreges, at det ikke er en færdig pakke, vi får med i vuggegave. Derimod er det evner og dyder, der fremelskes og trænes, så vi hver især kan bruge dem på den rigtige måde og i de rigtige mål. Vi skal ikke følge Aristoteles meget længere end det. Det er nemlig ikke vores intention at lave en lang liste over egenskaber og finde endegyldige svar og definitioner. Vi vil i stedet indsnævre vores fokus og koncentrere os om de 13

16 styrker, der omhandler menneskets sociale egenskaber og se på de karaktertræk og evner, som er væsentlige for et godt socialt liv på og med nettet. Aristoteles dydsetik Tilgangen i denne bog kaldes dydsetisk og bygger på Aristoteles tanker og ideer. Her er en lille oversigt over, hvordan dennes bogs termer og den klassiske dydsetik hænger sammen. Det gode liv hos Aristoteles hedder eudaimonia, og det er målet for al etik og moral. Et godt liv forstås som et liv, hvor man udfolder det, man er og udnytter sine styrker. Et menneske, der ikke får udfoldet sine menneskelige evner og sider, lever ikke et godt (menneske-) liv. Begrebet hænger sammen med idéen om dannelse som forberedelse til at leve et godt, produktivt liv engageret i andre og i samfundet. Styrke hedder areté i Aristoteles verden og oversættes ofte med dyd eller kvalitet. En styrke er en egenskab, som er en nødvendig del af det, man er. Det er fx en kendetegnende styrke ved gazellen, at den er hurtig og ved mennesket, at det er intelligent. De sociale styrker, som vi skal se nærmere på her i bogen, er blandt de vigtigste, da mennesket netop er et socialt væsen. Kompetencer er de specifikke evner og den dømmekraft og forståelse, som er nødvendig for at bruge sine styrker på den rigtige måde. Kompetence hænger sammen med begrebet fronesis eller praktisk visdom hos Aristoteles. Det er det, der skal til for, at en styrke er mere end blot et ønske eller en tendens til at ville gøre det rigtige, men også evnen til i en given situation at bruge den rigtige styrke i det rigtige omfang på den rigtige måde. Når Aristoteles fx skal forklare, hvad vil sige at være modig, gør han det med følgende ord: Det er at frygte de rette ting for de rette formål på den rette måde i det rette øjeblik. De sociale styrker De to styrker, som vi løbende vil forholde os til i bogen, er ærlighed og selvstændighed. Som vi skal se herunder, er de begge essentielle og nødvendige, og uden dem kan vi ikke fungere som sociale væsner. Og som vi også skal se, kræver sociale situationer både en vis grad af ærlighed og selvstændighed. Det andet kriterium, som styrkerne er valgt ud fra, er, at vi fra besøg i sko- 14

17 leklasser og fra samtaler med forældre, lærere og pædagoger har erfaret, at de hele tiden er både på spil og i spil i de sociale situationer. Børn og unge reagerer ikke på et godt råd om, at de skal tænke, før de klikker. Ud over at være alt for vagt har det intet at gøre med det, der er på spil. Stiller man derimod krav om ærlighed i forhold til onlineadfærd, kan børn og unge forstå budskabet og diskutere med. Også selv om de har en anden holdning end de fleste voksne til, hvordan ærlighed skal fortolkes og leges med på fx Facebook. De styrker, vi skal se på, er nemlig så generelle, at de også gør sig gældende i de nye medier. På den måde kan vi ved at se på noget velkendt og alment accepteret undersøge, hvordan dette former sig i de digitale medier. Ærlighed Ærlighed er at sætte sig selv på spil, og at man som person deltager som den, man er. Der skal ikke meget til for at vise det fx små kropslige signaler men hvis en person ikke afslører det mindste om sig selv, er vedkommende slet ikke rigtigt med i en social situation. Ærlighed er derfor også almindeligt accepteret som en god ting, hvilket dog ikke betyder, at mere ærlighed altid er af det gode. Det kræver en vis praktisk erfaring at kunne aflæse situationer og se, hvilken grad af ærlighed der er brug for. Siger en fyr for lidt, er han kedelig, og lyver han, er han både upålidelig og asocial. Hvis han fortæller alt om sig selv ved første møde, kan han blive opfattet som desperat og kikset. Så for ham og alle andre gælder det om at kende og finde den gyldne middelvej både udtrykket og overvejelserne bag det har vi overtaget fra de gamle grækere og dermed kunne dosere sin ærlighed i de rette mængder i de rette situationer. For udsatte unge kan ærlighed give særlige problemer. Det kan både være i forhold til ting, som de holder hemmelige over for alle, eller som de bare ikke nævner for vennerne. Et tema som betalt sex er fx ofte et stort tabu. Samtidig kan der for nogle unge også være noget besnærende i at åbne helt op og fortælle alt til alle. Vi skal derfor se på, hvordan de nye kommunikationsformer på godt og ondt kan påvirke ærligheden og den dømmekraft, børn og unge bør udøve den med. 15

18 Selvstændighed At være selvstændig handler om at få sig selv med i forhold til, hvad man vil. Er en ung pige fx helt og aldeles uselvstændig, reagerer hun kun. Hun udfylder bare sin rolle og gør det forventede i situationen helt uden at komme med sit eget personlige input. Som individer kan vi måske godt udfylde en rolle eller en funktion uden selvstændighed, men er vi altid underlagt andres ønsker og luner, forringer det kvaliteten af vores sociale liv. I forhold til selvstændighed er det særligt tydeligt, at vi forventer en vis balance mellem for meget og for lidt. En person, der kun tænker på, hvad han eller hun selv vil opnå i en situation, og som er ligeglad med de sociale konventioner og andre mennesker, falder åbenlyst uden for rammerne for god opførsel. Og vedkommende bliver en plage for sine omgivelser. Omvendt er for lidt selvstændighed mere et problem for personen selv. Hvis en ung fyr fx altid lader andre diktere alt, hvad der skal foregå, bliver han nemt et offer. Både for lidt og for meget selvstændighed er potentielle faldgruber for udsatte unge. Det gælder også på nettet, hvor det er særligt vigtigt både at kunne aflæse situationer og se, hvad der forventes af én, samtidig med at man husker på, hvad man selv vil. Derfor er det vigtigt som fagperson at have og kunne viderebringe en forståelse for de sociale spil, der er særlige for den digitale kommunikation. 16

19 17

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på

Hvad er RedenUng? Christina Wind & Mayke van der Kamp, projektmedarbejdere og rådgivere på RedenUng Kontakt os via Christina på SSP Gladsaxe - 2017 Hvad er RedenUng? RedenUngs formål er at forebygge prostitution og gråzoneprostitution blandt unge under 18 år RedenUng har en oplysnings- og rådgivningsportal for unge, forældre og

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

cyberhus Online rådgivning for børn og unge

cyberhus Online rådgivning for børn og unge cyberhus Online rådgivning for børn og unge Denne folder fortæller om hvordan Cyberhus rådgiver børn og unge via nye medier. Erfaringer opbygget gennem 6 år som en ikke-kommerciel online rådgivning for

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM. Gode råd til forældre med 0-18 årige børn

SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM. Gode råd til forældre med 0-18 årige børn SUNDE MEDIEVANER NOGET VI ER FÆLLES OM Gode råd til forældre med 0-18 årige børn GODE SÆTTER GRÆNSER, SÅ VI VED, HVORDAN VI SKAL OPFØRE OS, NÅR VI BLIVER VOKSNE ELEV I 5. KLASSE Digitale medier herunder

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Dialog og dilemmakort til forældre klasse

Dialog og dilemmakort til forældre klasse Dialog og dilemmakort til forældre 3.-6. klasse Derfor det vigtigt Sociale medier handler først og fremmest om mennesker og værdier, oplevelser, fællesskab, delinger, interessefællesskaber og at udforske.

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger?

Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Nordisk Folkesundhedskonference 24. august Lidt om mig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Bachelorrapport: Digital Pædagogik

Bachelorrapport: Digital Pædagogik Bachelorrapport: Digital Pædagogik - Bachelorrapport længere afhandling. - Årstal: 2013. - Emne: Digital Pædagogik. - Forfatter: Maybritt Nielsen. - Studie nr.: 116151. - Vejleder: Janne Klok. - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Alle børn har ret til succesfuld læring

Alle børn har ret til succesfuld læring Alle børn har ret til succesfuld læring Velkommen På Helsingør Skole er den enkelte elevs læring i centrum. Man går først og fremmest i skole for sin egen skyld. Det kvitterer vi som skole for og arbejder

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge.

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge. Digital trivsel en antologi om børn og unges onlineliv 2013 TURBINE, Aarhus E-bogsudgave 2013 Redaktion: Per Straarup Søndergaard Grafisk design: Ida Knudsen Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere