Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital trivsel. i arbejdet med udsatte børn og unge. Kristian Lund Louise Ørum-Petersen"

Transkript

1 Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge Dette er et uddrag af Digital Trivsel og indholder kun til og med kapitel 1. Den samlede bog kan bestilles på digitaltrivsel.dk

2 De digitale medier og nettet har stor betydning for børn og unges trivsel, og det er der brug for at medtænke, når professionelle fagpersoner arbejder med denne målgruppe. Denne bog henvender sig primært til fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge. Denne gruppe er ofte også mere udsat online i forhold til deres jævnaldrende. Med et dydsetisk udgangspunkt forholder bogen sig til spørgsmål som: Hvad vil det sige at have et godt liv med nettet? Hvilke udfordringer og muligheder stiller nettet udsatte børn og unge overfor? Hvordan kan man som fagperson arbejde aktivt med netop disse udfordringer og muligheder? Og hvilke digitale færdigheder og kompetencer skal vi udruste vores børn og unge med, så de kan færdes selvstændigt og sikkert på nettet? Kort og godt, hvordan kan man arbejde pædagogisk med udsatte børn og unges digitale trivsel? Center for Digital Pædagogik ønsker med denne bog at dele ud af sine mangeårige erfaringer fra onlinearbejde med udsatte børn og unge og samtaler med forældre og fagfolk inden for området. Vi ønsker at hjælpe fagpersoner til at knække koden til det digitalpædagogiske arbejde ved at skabe indsigt i den digitale ungdomskultur og de begreber, redskaber og metoder, der arbejdes med på området. Kun ved at tage denne del af børn og unges liv alvorligt og udøve digital pædagogik kan der skabes digital trivsel hos det enkelte barn eller den enkelte unge. Bogen rummer en masse interessant specialviden særligt om de udsatte unge, og den er det guld værd at få ud blandt fagfolk og på den måde overhovedet få indsigt i, hvordan man arbejder digitalt med denne målgruppe. Helle Haugaard Jørgensen, adjunkt ved UCL

3 Kristian Lund Louise Ørum-Petersen Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge

4 i arbejdet med udsatte børn og unge 1.udgave, 1. oplag, 2012 Fotos: Gorm Olesen Reportagefotos er taget på institutioner under Ungdommens Vel. De børn, unge og voksne, der optræder på fotos, er modeller og har intet med bogens indhold at gøre. Grafisk design: Søren Kirkemann Redaktion: Per Straarup Søndergaard Korrektur: Christina Boel Pedersen Tryk: EJ Graphic Printed in Denmark 2012 ISBN Center for Digital Pædagogik har med tak modtaget økonomisk støtte til at producere bogen fra Det Kriminalpræventive Råd og fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. For læsning og feedback på manuskriptet skal der endvidere rettes en stor tak til Mitja Hamburger, Jeanett Fleron, Martin Exner og sidst men ikke mindst adjunkt ved University College Lillebælt, Helle Hougaard Jørgensen. Center for Digital Pædagogik Vester Allé 24, 3. sal Aarhus C Danmark

5 Indhold Forord....6 Kapitel 1 Livet og nettet....8 Et naturligt fænomen?...9 Et godt liv med nettet...11 Trivsel ifølge dydsetikken...13 De sociale styrker...14 Ærlighed Selvstændighed Kapitel 2 Digital identitet...18 Den digitale afstand...21 Risiko for misforståelser...23 Det digitale sprog...24 Selvforstærkende mekanismer...25 Socialt og digitalt samvær...26 Det fede liv...28 Den uklare modtagergruppe...29 Den løbende samtale...32 Vi mødes på nettet...33 Mødestedernes særpræg...34 Moderation og indhold...35 Kapitel 3 Længsel efter omsorg...38 Afliv flertalsmisforståelser...40 Upassende henvendelser...41 Grooming...44 Forebyggelse af overgreb...46 Subkulturer på nettet...47 Normalisering af problemadfærd...49 Kapitel 4 Digital hjælp og selvhjælp...54 De gode kontakter...55 Nettet som frirum...55 Hjælp fra andre unge...56 At forholde sig til den forkerte hjælp...57 Rådgivning over nettet...57 Mødet med de voksne...61 Chatrådgivning...62 Kapitel 5 Dilemmaer, faldgruber og muligheder...64 Computerspil Problematiske kontakter Overvej restriktioner grundigt Bagud online...71 At holde sig væk...72 Negativt fokus...73 Skadelige omgangsformer...76 Dilemmaer og løsninger På kant med loven Fratage eller begrænse adgang Filtrere og delvist spærre...79 At afgrænse netbrug...80 Kapitel 6 Digitale færdigheder og kompetencer...82 Aflæsning, tilpasning og kvalificerede valg...83 Gode råd...84 Digital afstand og digitalt sprog...86 Gode råd...86 Afkodning af seksualitet...87 Gode råd...88 Kildekritik og søgning efter hjælp...89 Gode råd...89 De tekniske færdigheder...89 Den gode dialog...90 De digitale kompetencer og styrker...92 Kapitel 7 Inspiration til udarbejdelse af en digital politik...94 Fagpersonen som kompetent sparringspartner...95 Inspiration til udarbejdelse af en digital politik Anbefalinger til det institutionelle niveau Anbefalinger til børne- og unge-niveauet Digitale rådgivningsressourcer Digitaltrivsel.dk Kildehenvisninger...110

6

7

8 Forord For mig er det meget nemmere at chatte end at skulle sige det face2face. Chatten var et sted, hvor jeg kunne komme ud med mine tanker og følelser uden at skulle tænke på, hvad han eller hun ville tænke om mig. Det har hjulpet mig på den måde, at den person, jeg har skrevet med, har fået mig på bedre tanker. Pige, 15 år 6

9 ord Da vi i 2004 startede vores onlinerådgivning for udsatte børn og unge på Cyberhus.dk, var internettet som pædagogisk redskab stadig forholdsvis ukendt land for de fleste fagpersoner. Det var ofte svært at finde anerkendelse og forståelse i den pædagogiske verden for, at vi som fagpersoner skulle være synlige og tydelige over for børn og unge på nettet. Og at vi skulle udøve digital pædagogik og skabe digital trivsel. For at styrke dette fokus ændrede vi i 2011 navn fra Cyberhus til Center for Digital Pædagogik. Onlinerådgivningen Cyberhus.dk udgør dog stadig en grundsten i centrets værdi- og erfaringsmæssige fundament og en væsentlig del af vores daglige arbejde. I dag otte år senere oplever vi en utrolig stor nysgerrighed og interesse fra fagpersoner, som ønsker at møde børn og unge online. Både i det direkte pædagogiske arbejde med onlinerådgivning, men også i forhold til at kunne rådgive og danne børn og unge digitalt. Mange af de fagpersoner, som vi møder, mangler dog at knække koden til det digitalpædagogiske arbejde og efterlyser mere indsigt i de begreber, redskaber og metoder, der bruges i arbejdet. En indsigt, som vi har oparbejdet, og som vi føler os forpligtet til at dele. Vi oplever det digitalpædagogiske arbejde som en gevinst og ønsker med denne bog at løfte vores viden op i et lidt højere perspektiv og dele ud af den. Vi ønsker, at vores erfaringer fra mange års onlinearbejde med udsatte børn og unge og de mange samtaler og interviews med fagpersoner kan komme andre til gode. Bogen er skrevet i foråret og sommeren 2012 af Kristian Lund fra Center for Digital Pædagogik i tæt samarbejde med specialestuderende Louise Ørum-Petersen og forfatter Per Straarup Søndergaard. Ud over erfaringer fra arbejdet i Center for Digital Pædagogik bygger bogens faglige fundament på en lang række interviews med børn, unge og fagpersoner og tegner dermed et samtidsbillede af den digitale virkelighed på opholdssteder, væresteder, klubber og institutioner. Vi håber, at bogen kan bringe begreber som digital pædagogik, digital trivsel og digital dannelse ind på de pædagogiske uddannelser og efteruddannelser, og at bogen kan bruges som startskud til at indføre begreberne på opholdssteder og institutioner. Først og fremmest håber vi dog at kunne inspirere til debat om nettet som pædagogisk område og pædagogisk redskab. Tak for den store opbakning, som vi i Center for Digital Pædagogik har mødt under skrivningen af bogen fra institutioner og fagpersoner og ikke mindst blandt de børn og unge, som vi har interviewet undervejs. God fornøjelse med bogen. Vi håber, den kan være med til at gøre en forskel i dit arbejde for udsatte børn og unges digitale trivsel. Anni Marquard Initiativtager og leder af Center for Digital Pædagogik 7

10 KAPITEL 1 Livet og nettet Lige meget om man har problemer med sin scooter, computer eller sit sexliv, kan man finde svar på nettet. Det er virkelig fedt og meget nemmere end at søge professionel hjælp. Dreng, 19 år Citatet illustrerer, hvor naturligt det er blevet at bruge nettet til at finde svar på stort set alt. Ifølge børn og unge selv er det en fed ting, men det kan også blive så nemt, at det kan afholde nogen fra at spørge forældre, pædagoger eller andre fagpersoner til råds. Derfor skal de udsatte børn og unge, der søger hjælp online, have støtte i den proces fra de fagpersoner, der er omkring dem. Som fagperson skal du med andre ord forholde dig til nettet og udøve digital pædagogik, der sikrer de udsatte børn og unges digitale trivsel. 8

11 Digital trivsel er at have det godt, være sikker og udvikle sig i en sund retning i de digitale medier. Det betyder dog ikke, at emnet kun handler om de øjeblikke, hvor børn og unge er i gang med at skrive en sms eller en besked på Facebook eller chatte med en rådgiver på en onlinerådgivning. Det digitale er en del af vores hverdag og en efterhånden uadskillelig del af vores identitet og sociale liv. Det vil det også være i fremtiden, så hvis vi ikke tager os af den digitale del af børn og unges opdragelse og opvækst, er det i en vis forstand kun det halve barn, vi tager os af. Trivsel handler om det gode liv. Det handler om at have det godt her og nu, men også om at være selvbestemmende og på rette vej i sin personlige udvikling. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge, tager vi hele tiden valg, der handler om at sikre trivsel. Vi vurderer, hvornår barnet i børnehaveklassen skal støttes og har brug for øget tryghed og voksenkontakt, og hvornår han eller hun skal opfordres til nye sociale kontakter og til at møde udfordringer på egen hånd. Det vil altid være en svær overvejelse for forældre eller pædagoger på en døgninstitution, hvor længe en ung skal skærmes fra et lokkende natteliv med forbud og restriktioner. Og hvornår vi som ansvarlige voksne tør satse og stole på, at vi har puttet tilstrækkeligt med god opførsel og fornuftig beslutningskraft i deres mentale bagage, så de kan slippes løs på egen hånd. Bogen handler derfor om at sikre tryghed og forebygge problemer, men samtidig også om at sikre dannelse, trivsel og et godt liv på længere sigt. Så sat på formel handler det om at udvikle sikkerhed og at sikre udvikling. I det digitale univers ligger der nye måder at være social på og dermed nye udfordringer især for udsatte børn og unge. Kan en ung fx ikke sætte grænser; følge med i det spil, der foregår online og kun vanskeligt håndtere sociale situationer, så kan vedkommende hurtigt komme til kort og have brug for hjælp. Et naturligt fænomen? Ved første øjekast ser nettet alt andet end naturligt ud. Det består af elektronik, radiobølger, kobberledninger og mærkelige tegn og koder. Der har levet milliarder af mennesker uden internet eller mobil, og ud fra en ren biologisk forståelse har de vel også levet mere naturligt end nutidens befolkning eller i hvert fald tættere på naturen. Når nettet alligevel kan siges at være naturligt, er det i forhold til måden, 9

12 det bruges og opleves på. Det er ved at iagttage den selvfølgelighed, med hvilken den yngste generation har taget teknologien til sig, at den amerikanske forsker i digitale medier Marc Prensky skabte begrebet digitalt indfødte. Tilsvarende blev voksengenerationen kaldt for digitale indvandrere, og kløften mellem de to generationer blev betegnet som både dyb og problematisk. Helt så slemt er det ikke længere. Voksengenerationen er ved at få det lært, og mange af os bruger en lang række digitale redskaber med stor naturlighed. Mennesket har igennem historien taget en mængde nye redskaber og metoder til sig og efter en tilvænningsperiode fundet dem helt naturlige. Tøj, madlavning, sprog, skrift, matematik, telefoner, tv, biler osv. er blevet så integreret en del af vores hverdag, at vi slet ikke tænker over dem. Først når bilen ikke virker, vores sprog ikke kan bruges i det land, vi er i, eller mobilen løber tør for strøm, tænker vi på vores redskaber som ja netop redskaber. Indtil da var de bare en ganske selvfølgelig del af vores liv og hverdag. Så når vi her i bogen skriver om mobiltelefoner og et barns onlineidentitet, er det faktisk lidt misvisende. I selve brugssituationen er det ikke redskabet eller mediet, der er relevant, men derimod det, der sker, i den sociale situation, som barnet eller den unge er en del af. Når vi alligevel gør det, er det, fordi det er en nødvendighed. For vi kan kun differentiere mellem de forskellige ting, hvis vi nævner dem ved navn. Nettet selv kan dårligt nok ses som et redskab, men det er via det, at vores digitale udstyr er forbundet og kan tale sammen. Hvis det ligner noget, vi kender, er det vores sprog. Groft sagt er nettet en måde at tale sammen på en ny kommunikationsform, ligesom telefonen i sin tid var det. Nettet forbinder os alle sammen i et kæmpe netværk med lyd, billeder og videoer. Derfor skelnes der heller ikke her i bogen skarpt mellem det digitale, der sker over mobil og den udveksling, der foregår over computeren. De forskellige teknologier er i fuld gang med at smelte sammen, og vi beskriver kun forskellene, hvor det er nødvendigt. Af samme grund bruger vi også det hverdagsagtige begreb nettet og ikke det mere tekniske internettet. Nettet har nogle helt særlige kendetegn, som vi skal kigge nærmere på. I faktaboksen side 11 er der nævnt nogle af de grundlæggende karakteristika. Sandsynligvis er det ikke revolutionerende nyheder. Men det er værd at minde sig selv om, hvad det er for en teknologi, vi taler om, før vi ser på, hvordan vi bliver påvirket af den. 10

13 Nettet kort fortalt Nettet giver mulighed for: Omgående kommunikation (real time). Vi kan kommunikere med hinanden lige så hurtigt og direkte som over en telefon. Bruges i spil, chat og nogle gange i sms-samtaler. Løbende samtaler. I mange kommunikationsformer på nettet lægger afsenderen en besked, der først bliver tjekket ved lejlighed af modtageren. Det gælder for , onlinefora og sociale netværk og nogle gange sms-samtaler. En vifte af medier (video, lyd, billede). Via nettet og de smartphones, de fleste ejer i dag, kan vi modtage og ofte optage både video, lyd og billeder i meget høj kvalitet. Børn og unge bliver i stigende grad afsendere af andet end bare ord. Og det er en vigtig del af deres kommunikation online at fremvise videoer og billeder. Én til alle. En person med en god idé til en hjemmeside kan for få hundrede kroner komme ud til hele verden med en selvudgivet bog eller folder, som han eller hun kan håbe vil sprede sig til mange mennesker. Alle til én. En person, der har digitalt udstyr med netforbindelse, kan trække alverdens viden, nyheder og personlige udtalelser til sig, hvis vedkommende har tid. Det er ikke som en tv-kanal med alt på. Man skal selv udvælge og finde indholdet. Et godt liv med nettet Vi vil indlede med et meget vigtigt spørgsmål: Hvad er et godt liv med nettet for børn og unge? Det typiske svar på dette spørgsmål er formuleret ud fra en grundlæggende negativ tilgang. Et godt liv med nettet er, når man ikke kommer galt af sted, ikke bliver franarret sit kodeord, ikke møder fremmede med skumle hensigter, ikke spilder sin tid osv. De enkelte påstande er det svært at være uenig i, men de besvarer ikke rigtig spørgsmålet. Hvis vi på samme måde spurgte, hvad et godt liv som bilejer er, ville vi næppe få svar som det er, når man ikke 11

14

15 kører galt eller det er, når de andre bilister ikke dytter af mig. Svarene vil nok snarere handle om den frihed i hverdagen, bilen giver. Det er nemt at samle ungerne op, tage på ferie og købe stort ind. For at komme med et kvalificeret svar på spørgsmålet skal vi ind og se på brugen og på, hvordan nettet påvirker eller ændrer vores liv. For når et redskab først er blevet en helt naturlig del af vores hverdag, er det ikke længere et spørgsmål om, hvad der sker lige præcis i det øjeblik, vi er i gang med at bruge det. Friheden i fx at kunne forlade sommerhuset, når det passer én, kan være en vigtig del af det at være bilejer. Og ofte er det i endnu højere grad tanken end selve den fysiske mulighed, der er det primære. Derfor hedder dette afsnit heller ikke Et godt liv på nettet. De unge og enhver, der bruger mobil og net som en naturlig del af deres liv, lever hele tiden med nettet. Som en 19- årig pige udtrykker det: Jeg har jo altid Facebook med mig i lommen på min smartphone. Det er på både godt og ondt, at teknologien griber så direkte ind i vores hverdag. Det kan resultere i dårlige vaner og stress. Førnævnte pige siger fx: Når jeg vågner om natten og skal op og tisse, så sidder jeg ude på toilettet og tjekker Facebook. Det er jo fuldstændig sindssygt. Trivsel ifølge dydsetikken Udgangspunktet for vores beskrivelse af et godt netliv er nogle kloge, gamle tanker om menneskelig trivsel. Den græske filosof Aristoteles var den første tænker, der behandlede moral som et praktisk problem og stillede det meget relevante spørgsmål: Hvordan bliver vi gode mennesker? Hans svar var fokuseret på det enkelte menneskes karakter og dyder og ikke på handlingernes konsekvenser eller pligter og krav. Et godt liv, mente Aristoteles, er et liv, hvor man udfylder sin rolle; udfolder det, man er, og hvor man trives. Så langt så godt. Nu skal vi blot finde ud af, hvad et menneske er, og hvilke evner og styrker der er særligt menneskelige. Det skal understreges, at det ikke er en færdig pakke, vi får med i vuggegave. Derimod er det evner og dyder, der fremelskes og trænes, så vi hver især kan bruge dem på den rigtige måde og i de rigtige mål. Vi skal ikke følge Aristoteles meget længere end det. Det er nemlig ikke vores intention at lave en lang liste over egenskaber og finde endegyldige svar og definitioner. Vi vil i stedet indsnævre vores fokus og koncentrere os om de 13

16 styrker, der omhandler menneskets sociale egenskaber og se på de karaktertræk og evner, som er væsentlige for et godt socialt liv på og med nettet. Aristoteles dydsetik Tilgangen i denne bog kaldes dydsetisk og bygger på Aristoteles tanker og ideer. Her er en lille oversigt over, hvordan dennes bogs termer og den klassiske dydsetik hænger sammen. Det gode liv hos Aristoteles hedder eudaimonia, og det er målet for al etik og moral. Et godt liv forstås som et liv, hvor man udfolder det, man er og udnytter sine styrker. Et menneske, der ikke får udfoldet sine menneskelige evner og sider, lever ikke et godt (menneske-) liv. Begrebet hænger sammen med idéen om dannelse som forberedelse til at leve et godt, produktivt liv engageret i andre og i samfundet. Styrke hedder areté i Aristoteles verden og oversættes ofte med dyd eller kvalitet. En styrke er en egenskab, som er en nødvendig del af det, man er. Det er fx en kendetegnende styrke ved gazellen, at den er hurtig og ved mennesket, at det er intelligent. De sociale styrker, som vi skal se nærmere på her i bogen, er blandt de vigtigste, da mennesket netop er et socialt væsen. Kompetencer er de specifikke evner og den dømmekraft og forståelse, som er nødvendig for at bruge sine styrker på den rigtige måde. Kompetence hænger sammen med begrebet fronesis eller praktisk visdom hos Aristoteles. Det er det, der skal til for, at en styrke er mere end blot et ønske eller en tendens til at ville gøre det rigtige, men også evnen til i en given situation at bruge den rigtige styrke i det rigtige omfang på den rigtige måde. Når Aristoteles fx skal forklare, hvad vil sige at være modig, gør han det med følgende ord: Det er at frygte de rette ting for de rette formål på den rette måde i det rette øjeblik. De sociale styrker De to styrker, som vi løbende vil forholde os til i bogen, er ærlighed og selvstændighed. Som vi skal se herunder, er de begge essentielle og nødvendige, og uden dem kan vi ikke fungere som sociale væsner. Og som vi også skal se, kræver sociale situationer både en vis grad af ærlighed og selvstændighed. Det andet kriterium, som styrkerne er valgt ud fra, er, at vi fra besøg i sko- 14

17 leklasser og fra samtaler med forældre, lærere og pædagoger har erfaret, at de hele tiden er både på spil og i spil i de sociale situationer. Børn og unge reagerer ikke på et godt råd om, at de skal tænke, før de klikker. Ud over at være alt for vagt har det intet at gøre med det, der er på spil. Stiller man derimod krav om ærlighed i forhold til onlineadfærd, kan børn og unge forstå budskabet og diskutere med. Også selv om de har en anden holdning end de fleste voksne til, hvordan ærlighed skal fortolkes og leges med på fx Facebook. De styrker, vi skal se på, er nemlig så generelle, at de også gør sig gældende i de nye medier. På den måde kan vi ved at se på noget velkendt og alment accepteret undersøge, hvordan dette former sig i de digitale medier. Ærlighed Ærlighed er at sætte sig selv på spil, og at man som person deltager som den, man er. Der skal ikke meget til for at vise det fx små kropslige signaler men hvis en person ikke afslører det mindste om sig selv, er vedkommende slet ikke rigtigt med i en social situation. Ærlighed er derfor også almindeligt accepteret som en god ting, hvilket dog ikke betyder, at mere ærlighed altid er af det gode. Det kræver en vis praktisk erfaring at kunne aflæse situationer og se, hvilken grad af ærlighed der er brug for. Siger en fyr for lidt, er han kedelig, og lyver han, er han både upålidelig og asocial. Hvis han fortæller alt om sig selv ved første møde, kan han blive opfattet som desperat og kikset. Så for ham og alle andre gælder det om at kende og finde den gyldne middelvej både udtrykket og overvejelserne bag det har vi overtaget fra de gamle grækere og dermed kunne dosere sin ærlighed i de rette mængder i de rette situationer. For udsatte unge kan ærlighed give særlige problemer. Det kan både være i forhold til ting, som de holder hemmelige over for alle, eller som de bare ikke nævner for vennerne. Et tema som betalt sex er fx ofte et stort tabu. Samtidig kan der for nogle unge også være noget besnærende i at åbne helt op og fortælle alt til alle. Vi skal derfor se på, hvordan de nye kommunikationsformer på godt og ondt kan påvirke ærligheden og den dømmekraft, børn og unge bør udøve den med. 15

18 Selvstændighed At være selvstændig handler om at få sig selv med i forhold til, hvad man vil. Er en ung pige fx helt og aldeles uselvstændig, reagerer hun kun. Hun udfylder bare sin rolle og gør det forventede i situationen helt uden at komme med sit eget personlige input. Som individer kan vi måske godt udfylde en rolle eller en funktion uden selvstændighed, men er vi altid underlagt andres ønsker og luner, forringer det kvaliteten af vores sociale liv. I forhold til selvstændighed er det særligt tydeligt, at vi forventer en vis balance mellem for meget og for lidt. En person, der kun tænker på, hvad han eller hun selv vil opnå i en situation, og som er ligeglad med de sociale konventioner og andre mennesker, falder åbenlyst uden for rammerne for god opførsel. Og vedkommende bliver en plage for sine omgivelser. Omvendt er for lidt selvstændighed mere et problem for personen selv. Hvis en ung fyr fx altid lader andre diktere alt, hvad der skal foregå, bliver han nemt et offer. Både for lidt og for meget selvstændighed er potentielle faldgruber for udsatte unge. Det gælder også på nettet, hvor det er særligt vigtigt både at kunne aflæse situationer og se, hvad der forventes af én, samtidig med at man husker på, hvad man selv vil. Derfor er det vigtigt som fagperson at have og kunne viderebringe en forståelse for de sociale spil, der er særlige for den digitale kommunikation. 16

19 17

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge.

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge. Digital trivsel en antologi om børn og unges onlineliv 2013 TURBINE, Aarhus E-bogsudgave 2013 Redaktion: Per Straarup Søndergaard Grafisk design: Ida Knudsen Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetik Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetisk professionsetik Eksempel: arbejdet som læge Der er givet forskellige bud på læge-dyderne 1. Medmenneskelighed, ærlighed, respekt,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn, unge og medier Maja Schurmann Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Voksne har et ansvar Gode råd om børns medieliv Medierne er i dag en helt naturlig del af vores børns hverdag. Skoler

Læs mere

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online Hvad er Udnyttelse? Det at blive udnyttet kan dække over mange ting. Det handler om, at du bliver presset

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere