Rettet august Arbejdsmarkedsstatus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus"

Transkript

1 Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE) Arbejdsmarkedsstatus BARB. Havde De arbejde i ugen fra mandag den til og med søndag den Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (aftjener IP værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (ref. ugen indsættes) Gå til spm. 4 Gå til spm BMIDL Selv om De ikke arbejdede i netop den uge, havde De så et arbejde som De midlertidig var borte fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som De vil vende tilbage til? Gå til spm. 4 Gå til spm 3 BUDENL 3 Hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Gå til spm. 4 Gå til spm 70 BARBSID 4. Var De på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... 0 Gå til spm. 7 0 Gå til spm. 5

2 BFRAV 5. Hvorfor var De ikke på arbejde? (hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus uden for arbejdspladsen... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... 0 Gå til spm. 6 0 Gå til spm Gå til spm Gå til spm Gå til spm Gå til spm Gå til spm. 7 Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov Gå til spm. 7 Ferie... Skiftende arbejdstid /afspadsering (flex)... Midlertidig nedsat tid/arbejdsfordeling Gå til spm. 7 0 Gå til spm. 7 Gå til spm. 7 Andre grunde:... Gå til spm. 5a BFRAVA 5a Hvilke andre grunde: gå til spm 7 BTILSGN 6. Har De fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?... Nej... Gå til spm. 6a Gå tilbage til spm. * *Udløser en instruks til intervieweren : Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: gå tilbage til starten og ret spm, eller 3 til nej

3 BHJEMST 6c. Hvor længe har de været væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 månader... *Udløser en instruks til intervieweren : Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: gå tilbage til starten og ret spm, eller 3 til nej Gå til spm 7 * Gå til spm. Hovedbeskæftigelsen BSTIL 7. Hvad er Deres stilling mere præcist? (sæt 60 tegn af) (nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 7a Skriv evt. hvad arbejdet består i. BSTILA 7a Fortsat stillingsbeskrivelse Gå til spm 8 BVIRK 8. Hvilken slags virksomhed er De ansat i/arbejder De i? (Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi). Gå til spm. 8a BHVAD 8a. Hvad laver man på virksomheden? (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller Gå til spm. 9 haveredskaber, engroshandel med trikotage) 3

4 BARBKOM 9. I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? 0 Hvad er virksomhedens navn og adresse BNAVN Navn BGADE Gadenavn BHUSNRHusnummer BPOST Postnummer BBY Postdistrikt BANTAL. Hvor mange beskæftigede er der på Deres arbejdsplads i alt? Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages og derover... Gå til spm a 3 4 Gå til spm BANTALA a. Skriv antal Gå til Ved ikke, men under.... Ved ikke, men over

5 BSTATUS. Arbejdede De som : Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Gå til spm. a hvis = gå til spm 4 ellers gå til spm 6 3 Gå til spm. 3 eller hjalp De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug 4 Gå til spm. 6 v.i. giver hård fejl ABVIK.a Har de en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler Deres løn, men De arbejder for en tredje part? Gå til spm. 5 Gå til spm 5 BLONAFT 3 Har De en lønaftale? Gå til spm. 5 Gå til spm 3a BLAFTTS 3a Er der aftale med Told og Skat om at De indgår som medarbejdende ægtefælle i virksomheden? Gå til spm 4 hvis a <-0 Gå til spm 5 BANSAT 4. Havde De ansatte i Deres virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til spm. 6 5

6 6

7 Midlertidig ansættelse B3MIDLT 5 Har De midlertidig eller fast ansættelse. Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset? Midlertidig... Fast... Gå til spm. 5a Gå til spm. 4 B3AARSAG 5a Skyldes det, at De var ansat som lærling eller kunne De ikke få fast beskæftigelse eller var det noget De selv ønskede?: Var ansat som lærling, elev mv.,praktik Ikke kunne få fast beskæftigelse... Selv har ønsket det (incl. åremål)... Gå til spm. 5c Gå til spm. 5b B3TYPE 5b. Hvorfor er jobbet tidsbegrænset? 3 Jobtræning/arbejdstilbud.. Beskæftigelsesordning i øvrigt. P.t. udstationeret fra en fast stilling.. Ansat for en aftalt tidsperiode eller for et bestemt antal timer (På åremål, Ph.d.-studie eller efterlønner med 00 timer)... 4 Projektansættelse (ikke beskæftigelsesprojekter)... Sæsonarbejde... Vikariat (herunder barselsvikariat men ikke udd-/forældre-/ sabbatorlov)... 7 Freelance... Ansat til 8 år... Er valgt (tillidspost) Gå til spm. 5c 7

8 Ansat på prøve*... Andet Gå til spm 5bb advarsel popper op : bruges kun hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden B3TYPE 5bb Hvilken anden årsag (60 tegn) Gå til spm 5c B3VARIGH 5c. Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under uge... Under måned måneder. Mere end 3 år... Gå til spm 4 Gå til spm 5ca 3 4 Gå til spm 4 B3VARIG B3VARIG 5ca. Angiv antal år og 5cm. antal måneder: Gå til spm 4 B4PEPERSLED 4. Har De personaleledelse som en af Deres arbejdsogaver? Gå til spm. 6 8

9 Hel/deltid og hovedbeskæftigelse B4HELDEL 6. Er De beskæftiget på: Heltid... Hvis B3AARSAG=,3 gå til 8 Hvis BSTATUS = gå til 9 ellers gå til 0 Deltid... Gå til spm. 7 hvis v.i., ngt. gå til 7 B4HVRF 7. Hvorfor arbejder De på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gå til spm 8 Passer børn eller andre familiemedlemmer... Sygdom, invaliditet... Kan ikke få andet... Ønsker ikke andet Gå til spm 7b Gå til spm 8 Andre grunde Gå til spm 7a B4HVORFA 7a beskriv nærmere Gå til spm 8 B4HVRFHB 7b Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få Dem til at arbejde mere? JA... Gå til spm. 7c Gå til spm. 8 B4HVRFHC 7c Mangler det primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller bege deler? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... Mangler pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede Gå til spm 8 9

10 B4HBESK 8. Betragter De Dem selv hovedsagelig som beskæftiget, eller mener De selv, Deres hovedbeskæftigelse er noget andet (fx at være studerende, pensionist)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarb. ægtf., lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... 0 På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligt... Arbejdsløs i jobtræning... Arbejdsløs i uddannelsesordning... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt (pga alder)... Førtidspensionist... Efterløn... Langtidssyg, revalidering... På bistandshjælp (ikke som ledig)... skoleelev, studerende, kursist... Andet... 0 hvis B3TYPE /=, gå til spm 8y ellers * 03 Gå til spm 8a *hvis i 6 gå til 8b ellers hvis i gå til 9 ellers gå til 0 6 Gå til spm 8x B4HBESK 8x Angiv nærmere hvis i spm 6 gå til spm 8b ellers hvis i spm gå til spm 9 ellers gå til spm 0 0

11 B4BSKORD 8y Er der tale om en beskæftigelsesordning for arbejdsløse? *hvis i 6 gå til 8b ellers hvis i gå til 9 ellers gå til 0 B4AKTIV 8b Er De for tiden aktiveret i en uddannelsesordning eller anden form for aktivering? (Skærm Og De er ikke aktiveret i et job eller uddannelsesordning.) Ja, i jobtræning... Ja i en uddannelsesordning... Ja, noget andet... Nej... Hvis i spm gå til spm 9 ellers gå til spm 0 3 Gå til spm 8ba 4 hvis i gå til spm 9 ellers gå til spm 0 B4AKTIV 8ba Beskriv nærmere hvis i gå til spm 9 ellers gå til spm 0 B4ORLOV 8a Vil det sige at De er på orlov fra et andet job end det vi har talt om? Ja, nuværende jo er bijob, IP er på orlov fra hovedjob... Nej, men arbejder af og til i hovedjobbet under orloven... hvis i 6 gå til 8b ellers hvis i gå til 9 ellers gå til 0 hvis i 6 gå til 8b ellers hvis i gå til 9 ellers gå til 0 Andet... 3 Gå til spm 8aa B4ORLOV 8aa Beskriv nærmere (60 tegn) hvis i spm 6 gå til spm 8b ellers hvis i spm gå til spm 9 ellers gå til spm 0

12 Arbejdstid--aftalt 9 Vi vil nu stille Dem nogle spørgsmål om Deres arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis de antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre Hvordan er Deres aftalte arbejdstid? B5AFTTID Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flextid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til spm 9a Gå til spm 9aa 3 Gå til spm 0 4 B5TIMAFT 9a Angiv antal timer pr uge 9aa Angiv et gennemsnitlig antal timer pr uge Gå til spm 9b B5MADP 9b De timer er det med eller uden spisepauser? Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til spm. 0a Gå til spm 0b

13 Arbejdstid-- normalt B6ARBTID 0 Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt i dette job? 0a Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt i dette job - angives spisepauser medregnet? 0b Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt i dette job - angives uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til spm 0c Gå til spm 0cc 3 Gå til spm 0ccc 4 Gå til spm 4 B6TIMNO 0c Angiv antal timer pr uge 0cc Angiv et gennemsnitlig antal timer pr uge 0ccc Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de sidste 4 arbejdsuger (Skærm Hvor mange timer arbejder De normalt i dette job angiv gennemsnit) antal timer hvis 9x forskellig fra, gå til 0x hvis 9x =, og 9a=0a gå til 4 / x 9a<0a gå til 9a>0a gå til 3 ellers til 4a/b *Der popper flg. advarsel op hvis 0a< 30 timer og i spm 6: Men De arbejder heltids? Gå evt. tilbage og ret hvis 0a> 36 timer og i spm 6: Men De arbejder deltids? Gå evt. tilbage og ret B6MADP 0x De timer er det med eller uden spisepauser? Spisepauser medregnet hvis 9x =, og 9a=0a og 9x = gå til 4 ellers gå til 4x 9a<0a gå til 9a>0a gå til 3 Uden spisepauser ellers hvis 0x = gå til 4 ellers gå til 4x B6ARSFA Hvorfor arbejder De færre timer end aftalt? hvis 9x= gå til spm 4a ellers til spm 4b 3

14 B6FASTOV 3 De arbejder normalt flere timer end aftalt er det fordi De fast arbejder over? Gå til spm. 3a Gå til spm 3aa B6GODSK 3a Bliver de timer De arbejder over godskrevet på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... Ja, andet... Nej, jeg forventer ikke at modtage speciel godtgørelse... Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort hvis 9x= gå til spm 4 ellers til spm 4x Gå til spm 3ax B6GODSK 3ax. Hvordan? hvis 9x= gå til spm 4 ellers til spm 4x B6ARSFI 3aa Hvad er så årsagen til at De arbejder mere end aftalt? Beskriv nærmere 4

15 Arbejdstid-3-faktisk B7TIMUF 4. Hvor mange timer arbejdede De faktisk i sidste uge/ugen fra mandag d. til søndag d. * i dette job? og spisepauserne skal medregnes (*forskellig perioder skal kunne indsættes) 4x Hvor mange timer arbejdede De faktisk i sidste uge/ugen fra mandag d. til søndag d. * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*forskellig perioder skal kunne indsættes) Antal timer hvis 0 og 4 er udfyldt og forskellig fra ved ikke/ngt 0a forskellig fra 4 gå til 4c ellers gå til 9 hvis 0=4 gå til 4a. Advarsler: Hvis BARBSID = og B7TIMUF /=0: De sagde tidligere at De ikke var på arbejde hele den uge Hvis BARBSID = og B7TIMUF =0: De sagde tidligere at De var væk fra arbejde den uge pga (her kommer så teksten fra BFRAV) B7EXTRA 4a Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til spm 4b Færre... Gå til spm 9a Samme... Gå til spm 4b Flere... 3 B7TIM 4b Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til 4c 5

16 Fravær Hvis antal arbejdstimer i spm. 0/a/b 4/a/b er ens, gå til spm.9. Ellers fortsæt med spm. 6 4c B8GRN Hvad er grunden til De arbejdede flere/færre timer end normalt? B8TIM Angiv antal timer Flere timer Færre timer Dårligt vejr... 0 Stille periode, midlertidigt hjemsendt... 0 Strejke, lockout Uddannelse, kursus Sygdom, ulykke Barselsorlov gå til spm 9 Ferie Søn- og helligdage, inkl.. maj Personlige grunde (dog ikke orlov) Begyndte nyt job... 0 Holdt op med at arbejde... Skiftende arbejdstid, flekstid... Overarbejde, ekstraarbejde 3 hvis =gå til spm 8 ellers gå til spm 9. Forældreorlov... 4 Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige 5 gå til spm 9 årsager, fx plejeorlov... Midlertidig nedsat tid/arbejdsfordeling... 6 Andre grunde: 7 Gå til spm. 6a B8AARSAG 6a angiv hvilke hvis =gå til spm 7 ellers gå til spm9 6

17 B8GDTGR 8. Vil de XX timer De har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? (B8TIM / B8TIM/ B8TIM3/ B8TIM4) Gerne flere svar Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... Ja, andet Gå til spm 8b Gå til spm 8c Gå til spm 9 Gå til spm 8a Nej, jeg forventer ikke at modtage speciel godtgørelse... Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort... 6 Gå til spm 9 7 B8GDTGRA 8a Beskriv nærmere (60 tegn) Gå til spm 9 B8OTARIF 8b Hvor mange af timerne vil det gælde (overarbejdstarif)? angiv antal timer (valid: -XX) Gå til spm 9 * hvis 8b + 8c < B8TIM / B8TIM/ B8TIM3/ B8TIM4 popper en advarsel op: check om der er andre svar B8NTARIF 8c Hvor mange af timerne vil det gælde (normal tarif)? angiv antal timer (valid: -XX) Gå til spm 9 * hvis 8b + 8c < B8TIM / B8TIM/ B8TIM3/ B8TIM4 popper en advarsel op: check om der er andre svar 7

18 Arbejdstidsordninger 9. Nu følger der nogle spørgsmål om Deres arbejdstidsordning i de sidste 4 uger Arbejdede De nogle gange: Sæt kryds i hver linie Ja, regelmæssigt Ja, af og til Nej, aldrig 9a. Om aftenen?... B9AFTEN 9b. Om natten?... B9NAT 9c. På lørdage?... B9LOERD 9d. På søndage?... B9SOEND 3 3 hvis BSTATUS =,4 3 eller (BSTATUS=3 og BLAFTTS=) gå til spm 3 ellers gå tilspm 30 3 B9SKFTAT 30. Har De arbejdet på skiftehold eller haft skiftende arbejdstider inden for de sidste 4 uger? Ja, arbejder på skiftehold Gå til spm. 30b Ja, har haft skiftende arbejdstider... Gå til spm. 30bx Nej... 3 Gå til spm. 30a B9FSTSKF 30a Og der er ikke tale om at arbejdet er omfattet af en skifteholdsordning men at De arbejder fast på samme skift Gå til spm. 30b Gå til spm 3 8

19 B9SKTYP 30b. Hvordan er Deres skift så tilrettelagt? sæt et kryds Fireholdssskift. Treholdsskift... Gå til spm 30c Toholdsskift (dag/aften) (også weekend)... Toholdsskift (dag/aften) (ikke weekend) Toholdsskift (dag/nat)... 5 Arbejder fast på samme skift... 6 Gå til spm 30d Skift inden for dagtimerne.. 7 Dagarbejde + af og til aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema?.. Gå til spm 30c Anden type skiftende arbejde? 9 Gå til spm 30bb 8 30bb hvilken B9SKTYPE (60 tegn) 9

20 B9SKTY 30bx. Hvordan er Deres arbejdstid så tilrettelagt? sæt et kryds skift mellem dag/aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema? skift mellem dag/aften/natarbejde i et fast eller rullende skema?... skift mellem dag/aftenarbejde i et fast eller rullende skema? (også weekend)... skift mellem dag/aftenarbejde i et fast eller rullende skema? (ikke weekend) Gå til spm 30c regelmæssigt skift mellem dag/natarbejde i et fast eller rullende skema?... arbejder fast på samme skift... Skift inden for dagtimerne? Inden for ca 7-9 på hverdage mandag til lørdag. Dagarbejde + af og til aften/nat/weekendarbejde i et fast eller rullende skema? Anden type skiftende arbejde?.. 30bb hvilken B9TYPE (60 tegn) 5 6 Gå til 30d 7 Gå til spm 30c 8 9 Gå til spm 30bbx B9HYPPIG 30c. Hvor hyppigt skifter vagterne? Regelmæssigt... Af og til... B9FEFLX 3. Skal De møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har De flextid? Har faste tider... Har flextid... Gå til spm. 3 0

21 B9HJEM 3 Foregår en del af Deres arbejde eller alt Deres arbejde hjemme i Deres bolig? Ja, altid eller største delen af arbejdet (dvs. >½ af arbejdsdagene i de sidste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de sidste 4 uger men < ½ af arbejdsdagene) Gå til spm. 3a* Nej, ikke inden for de sidste 4 uger... 3 (*) *advarsel: hvis BGHJEM =, : Var de timer De arbejder hjemme regnet med da vi før talte om Deres ugentlige arbejdstid? (og til intervieweren: hvis ikke må du gå tilbage og rette i timerne angivet som aftalt + normal + faktisk ugentlig arbejdstid) *) hvis (BSTATUS = og B5 AFTTID = -4 og B3MIDLT =) gå til 3d ellers hvis (BSTATUS = og B5 AFTTID = -4) gå til 33 hvis (BSTATUS = ) gå til 3b hvis BSTATUS= gå til 3bb ellers gå til 33 B9PC 3a Er det etableret en såkaldt hjemmearbejdsplads, dvs. at De via en PC er koblet op til arbejdspladsens netværk

22 Jobstart BASTAAR 33 Hvornår begyndte De at arbejde på Deres nuværende arbejdsplads? Årstal * BASTMND 33x Kan De også huske, hvilken måned det var? Måned Her popper en advarsel op: Gå til spm.33a * IP er Startet på arbejdspladsen uden at være min. 3 år? _ BAUAFBR 33a. Og De har arbejdet der uafbrudt (Undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.)? Gå til spm 34 Gå til spm 33b BASIAAR 33b. Hvornår begyndte De sidste gang? År gå til 33bb BASIMN 33bb Kan De også huske hvilken måned, det var? Mdr. Gå til spm 34 BASAMJOB 34. Har De hele tiden haft samme job på Deres nuværende arbejdsplads? Gå til spm 34a Kode Hvis B9STAAR ligger i intervallet XX-3, XX og 5b er forskellig fra - så gå til spm 35 ellers Hvis B9STAAR/B9STMDR er < år gammel gå til spm 36 ellers gå til spm 40

23 BAJOBAAR 34a. Hvornår begyndte De at arbejde i Deres nuværende job? År Gå til 34aa BAJOBM 34aa Kan De også huske hvilken måned det var? Måned Hvis B9SIAAR ligger i intervallet XX-3; XX og 5b er forskellig fra - så gå til 35 ellers Hvis B8SIAAR/B9SIMDRer < år gammel gå til spm 36 ellers gå til 40 BABSKORD 35. Er der tale om en beskæftigelsesordning for arbejdsløse? Af og til... Hvis B9STAAR/B9STMDR eller B8SIAAR/B9SI er < år gammel gå til spm 36 ellers gå til spm 40 3

24 Rekruteringsmetode BAF 37. Var arbejdsformidlingen (AF) aktivt involveret i at formidle kontakten mellem Dem og Deres nuværende arbejdsgiver? Int: Hvis de fandt jobbet gennem AF s hjemmeside tæller det også som aktiv involvering. Hvis Bstatus = og Bfrav eller 5 eller 6 gå til spm. 39 ellers gå til spm 40 Gå til spm 38 BBHVORDA 38. Hvordan fandt De stillingen? Svarede på annonce (i avis eller blad, på TV eller internettet eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis eller blad, på TV eller internettet eller via et opslag)... Gennem bekendte... Gennem en AF-medarbejder... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede selv virksomheden uopfordret... Startede egen virksomhed... Vikarbureau ol.... Praktikplads via seminarium ol.... Andet Hvis Bstatus = og Bfrav eller 5 eller 6 gå til spm. 39 ellers gå til spm 40 0 Gå til spm 38a BBHVORD 38a angiv hvordan: Gå til spm 40 BCFRAV 39 Hvor længe har De varet væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder.. Gå til spm 40 Mere end 3 månader Gå til spm 39b 4

25 BCLOEN 39b Modtager De stadig løn? Ja, modtager 50% eller mere af min normale løn Gå til spm 40 Ja, men modtager mindre end 50% af min normale løn.. Nej 3 5

26 BCBESK 40. Har De et eller flere bijob? Bibeskæftigelse Ja, et... Gå til spm. 4 Ja, flere... Nej *) 3 Gå til spm 5 *) vi vil nu stille dig nogle spm om det vigtigste af dine bijobs (det job der har flest timer) gå til spm 4 BCSTATUS 4. Arbejder De der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 44 Gå til spm 43 3 Gå til spm. 4 eller hjælper De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm 44 BCLONAFT 4 Har De i en lønaftale? Gå til spm. 44 Gå til spm 4a BCLAFTTS 4a Er der aftale med Told og Skat om at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Gå til spm. 44 Gå til spm 44 6

27 BCANSAT 43. Havde De ansatte i Deres virksomhed udover evt. medhjælpende familiemedlemmer Gå til spm. 44 BCSTIL 44. Hvad er Deres stilling mere præcist i Deres bijob? (Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i) BCSTIL 44a Fortsat stillingsbeskrivelse? (Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i) BCVIRK 45. Hvilken slags virksomhed var De ansat i /arbejdede De i? (Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi) Gå til spm. 44a Gå til spm. 45 Evt. navn og adresse BCHVAD 45a. Hvad lavede man på virksomheden? (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med trikotage) Gå til spm. 45a BCARBKOM 46. I hvilken kommune ligger Deres arbejdsplads? 47 Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Navn (A) BCGADE Gadenavn (B) hvis i 4 gå til spm 48 BCHUSNRHusnummer (C) ellers gå til spm 49 BCPOST Postnummer (D) 7

28 BCBY Postdistrikt (E) BCAFTTID 48. Hvad er Deres aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flextid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Gå til spm 48a Ingen aftale om fast arbejdstid... 3 Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge... 4 Gå til spm 49 BCTIMAFT 48a Antal timer pr uge (evt. gennemsnit) BCARBTID 49. Og hvor mange timer om ugen arbejder De normalt eller i gennemsnit i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Gå til spm. 49a Gå til spm 49aa Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm a Angiv antal timer pr uge 49aac Angiv et gennemsnitlig antal timer pr uge 49aaa Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de sidste 4 arbejdsuger BCTIMNO antal timer gå til spm 50 Her popper en advarsel op hvis TIMNO + TIMBIBNO > 66: * Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF 50. Hvor mange timer har De arbejdet i ugen fra til i Deres bijob? Timerne angives uden evt. spisepauser Antal timer * Gå til spm 60 Her popper en advarsel op hvis TIMNO + TIMBIBNO > 66:: *Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? 8

29 Søgning for personer med arbejde + underbeskæftigelse BDSOEGE 5. Har De inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden XX okt til YY nov. søgt at få et andet arbejde eller et ekstra job. Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtaget? Ja, andet arbejde... Ja, et ekstra job... Ja, har søgt flere timer i nuværende arbejde... 3 Ja, flere af ovenstående... Gå til spm Gå til spm 5a *hvis (TIMNO + BIBTIMNO < 37 eller BFRAV =0, eller B8GRN/ B8GRN/ B8GRN3/ B8GRN4 = 0,6) og spm BEBESK /=, gå til 5a hvis (TIMNO + BIBTIMNO < 37 eller BFRAV =0, eller B8GRN/ B8GRN/ B8GRN3/ B8GRN4 = 0,6) og spm BEBESK er =, gå til 5b ellers Hvis BASTAAR/BASTMND eller BAJOBAAR/BAJOBMND er < år gå til 84 ellers til 96 BDHASGT 5a Har De inden for de sidste 4 uger søgt at få flere timer i deres nuværende job?... Gå til spm Gå til spm. 5 9

30 BDFLTIM 5. Selvom De ikke har søgt arbejde inden for de sidste 4 uger, vil De så gerne arbejde flere timer om ugen Det kunne så være flere timer i et nuværende job eller ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job? Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Gå til spm. 56 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob...3 Ja, og det uanset hvordan Hvis STATUSA/STATUSB (spm 33) eller SIDSAAR/SIDSMDR (spm 34) er < år gå til 84 eller til 96 BDBAGGR 54. Hvad er hovedårsagen til at De søger andet arbejde? (kun den vigtigste begrundelse) Risiko for at miste nuværende arbejde.. Nuværende job er midlertidigt... Søger bibeskæftigelse Gå til spm. 55 Søger andet arbejde hvor jobindhold svarer bedre til min viden og kunnen... 4 Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transport o.l Søger arbejde for første gang efter endt uddannelse. 6 Søger et job med flere arbejdstimer... 7 Søger et job med færre arbejdstimer.. 8 Søger et job med kortere transporttid 9 Andre grunde. 0 Gå til spm. 54a 30

31 BDBAGGRA 54a Angiv nærmere gå til spm 55 BDHELDEL 55. Søger De hel- eller deltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til spm 55a Deltidsarbejde... Gå til spm 55b BDEVTHD 55a. Ville De evt. tage deltidsarbejde 55b. Ville De evt. tage heltidsarbejde? (Rigtig tekst indsættes pga. af svar i spm.63) Ja... Nej... Gå til spm 56 BDTIMER 56. Hvor mange timer om ugen vil De gerne arbejde i alt? Antal timer Hvis -4 i 5 og 5/= gå til63 ellers gå til 57 3

32 BDLANGT 57. Hvor længe har De søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder 3-5 måneder 6- måneder.. -7 måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gå til spm. 58 BDAFARB 58. Er De tilmeldt AF eller kommunen som arbejdssøgende? Ja, AF. Ja, kommunen... Nej, ingen af delene... Gå til spm. 59 BDKONTAK 59. Har De haft kontakt med AF eller Kommunen for at få arbejde? Ja, inden for den sidste måned... Ja, inden for de sidste 3 måneder... Ja, længere tid siden hvis (BGSOEGER = 3 eller BDHASGT=) og (BSTATUS = og BCSTATUS =,bl) gå til 6x hvis (BGSOEGER = 3 eller BDHASGT=) og (BSTATUS= og BCSTATUS =,bl) gå til 6x ellers gå til

33 BDSTATUS 60. Søger De arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Gå til spm. 6 Selvstændig... Gå til spm. 6 Begge dele... 3 Gå til spm. 6 Andet... 4 Gå til spm. 60a Lærling, elev... 5 Gå til spm. 6 BDSTATA 60a Angiv nærmere Gå til 6 6x. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober, søgt at få flere timer ved at læse stillingsopslag fra virksomheden opslået enten internt eller i aviser, TV fagblade eller på internettet?* (* perioden) BDMETF.. Gå til spm 6a 6y. Har De svaret på stillingsopslag fra virksomheden opslået enten internt eller i aviser, TV, fagblade eller på internettet? BDMETF. Gå til spm 6b. 6z. Har De kontaktet Deres arbejdsgiver eller søgt uopfordret? BDMETF4. Gå til spm 6d. 33

34 6w. Eller har De søgt på anden måde at få flere timer? BDMETF5. Gå til spm 6ww. Gå til spm 63x BDMETF 6ww. angiv hvilken gå til spm 63x _ 6. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober, søgt job ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV fagblade eller på internettet?* (* perioden) BDMETL.. Gå til spm 6a 6a. Har De svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Eller har De indrykket en jobsøgningsannonce? BDMETL. Gå til spm 6b. 6b. Har De kontaktet familie eller bekendte for at få job? BDMETL3. Gå til spm 6c. 6c. Har De kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? BDMETL4. Gå til spm 6d. 34

35 BDMETLA 6d. Eller har De søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet fagforening, a-kasse.. haft kontakt med privat arbejdsformidling Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra AF eller den kommunale arbejdsanvisning... 4 Gå til spm. 63 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. 6 Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. 7 Været til samtale, prøve Andre måder.. 9 Gå til spm. 6dd Nej, har ikke gjort andet dd angiv hvilken BDHVILKM Gå til spm Har De søgt beskæftigelse inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober, ved at søge om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? 6x. Har De søgt yderligere beskæftigelse inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober,ved at søge om tilladelse, licenser, lån, mv.? BDMETS. Gå til spm 6a. 6a. Har De søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? BDMETS. Gå til spm 6b. 35

36 6b. Eller har De søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar BDMETSA Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV fagblad eller på internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Gå til spm 63 Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Gå til spm 6bb Nej, har ikke gjort andet... Gå til spm 63 BDHVILK 6bb Angiv hvilken Gå til spm 63 BDVARSE 63. Hvornår ville De evt kunne begynde at arbejde, hvis De fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? 63x. Hvornår ville De evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis De fik muligheden? Inden for uge... Hvis BASIAAR/BASIMND eller BASTAAR/BASTMND < år ellers gå til spm 96e Inden for uger dvs inden d. XX md*. Inden for måned.. Senere 3 4 Gå til spm. 63a *.sept (måneden skal stå deri bogstaver ) 36

37 BDHVOR 63a. Hvorfor kan De først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsel-forældreorlov)... 4 Sygdom... Afslutte ferie eller orlov hvis BASIAAR/BASIMND eller BASTAAR/BASTMND < år gå til spm 84 ellers til spm 96 Andre grunde.. 7 Gå til spm 63aa BDHVORFA 63aa Hvilke andre grunde hvis BASIAAR/BASIMND eller BASTAAR/BASTMND < år gå til 84 ellers til 96 37

38 Søgning for personer uden arbejde BESOEGER 70. Har De søgt arbejde inden for de sidste 4 uger dvs i perioden XX okt til YY okt? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse: Gå til spm. 73 Gå til spm 7 BEHARARB 7. Er det måske fordi De allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? Gå til spm. 73x Gå til spm 7 38

39 BEAARS 7. Hvorfor har De ikke søgt arbejde? Forventer at blive genansat.... Egen sygdom, handicap.. Passer børn eller andre familiemedlemmer Andre personlige/familiemæssige årsager.. Under uddannelse eller starter uddannelse Er på eller søger førtidspension.. Er på eller søger efterløn, eller pension(alder) Har opgivet at finde arbejde Indkaldt, værnepligtig.... Uddannelses- eller sabbatorlov.. 0 * Gå til spm.7x Gå til spm 7c 7 Gå til spm Skal rejse, holde ferie. Der har ikke været noget passende arbejde. Andre grunde.. Gå til spm 7b 3 Gå til spm 7a 39

40 BEAARSA 7a angiv hvilken Gå til spm 8 B4BEDRP 7c Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få Dem till at arbejde? Gå til spm. 7d Gå til spm 8 B4HVRFH 7d Mangler De Primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Gå til spm 8 Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede.... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede 3 BEFINDEJ 7b Vil de sige, at De har læst stillingsannoncer el.lign? Gå til spm.8 Hård fejl gå tilbage til spm 70. BETILSA 7x Har De fået tilsagn om at kunne vende tilbage til et tidligere job? Gå til spm. 7e Gå til spm 8 BFRAV 7e Hvor længe har De varet væk fra Deres arbejde? Op til 3 måneder.. * Mere end 3 månader Gå til spm 7f B4LOEN 7f Modtager De stadig løn? Ja, modtager 50% eller mere af min normale løn Gå til spm 8 40

41 Ja, men modtager mindre end 50% af min normale løn.. Nej 3 BESTATUS 73. Søgte De arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? 73x I Deres nye job skal De arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig Begge dele Andet Lærling, elev BESTATA 73a. Beskriv nærmere 3 hvis 7= gå til spm 74y ellers spm Gå til spm 73a 5 hvis 7= gå til spm 74y ellers spm Søgte De hel-eller deltidsarbejde? 74y. Det arbejde De har fået. Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? BEHELDEL Heltid Deltid Gå til spm 75 Gå til spm 75x BEEVTHD 75. Ville De evt. tage et deltidsarbejde 75x Ville De evt. tage et heltidsarbejde? (Rigtig tekst indsættes pga. af svar i spm. 79 hvis 7= gå til spm 75y ellers spm. 76 BESTART 75y. Hvornår skal De begynde på Deres nye arbejde? Inden for mdr... Inden for 3 mdr... Senere. 3 Gå til spm. 76x 4

42 BELANGT 76. Hvor længe har De søgt arbejde? 76xHvor længe havde De søgt arbejde inden De fik Deres nye job? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder 3-5 måneder 6 - måneder måneder måneder måneder 4 år eller derover... BEAFSOEG 77. Er De tilmeldt AF eller kommunen som arbejdssøgende? Ja, AF Ja, kommunen... Nej, ingen af delene Gå til spm 77 hvis 7= gå til spm 80x ellers Gå til spm. 78 BEKONTAK 78. Har De haft kontakt med AF eller kommunen for at få arbejde? Ja, inden for den sidste måned... Ja, inden for de sidste 3 måneder... hvis spm 73/73x = gå til spm 79x 4

43 Ja, længere tid siden... ellers gå til spm BEMETL 79. Har De inden for de sidste 4 uger - dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober, søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet?.. Gå til spm 79a BEMETL 79a. Har De svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Eller har De indtrykket en jobsøgningsannonce?. Gå til spm 79b. BEMETL3 79b. Har De kontaktet familie eller bekendte for at få job?. Gå til spm 79c. BEMETL4 79c. Har De kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret?. Gå til spm 79d. 43

44 BEMETLA 79d. Har De søgt på anden vis at få arbejde? Gerne flere svar Forventer genansættelse... 0 Gå til spm. 79ee Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... 3 Venter på tilbud fra AF eller den kommunale arbejdsanvisning... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv Gå til spm. 80 Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... 7 Været til samtale, prøve... 8 Andre måder, hvilke:... 9 Gå til spm 79aa Nej, har ikke gjort noget aa Angiv hvilke BEHVILK gå til spm 80 BETILSB 79x Har De fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?... * Gå til spm 79y *advarsel: hvis BEHJEMSB = og BEKONTAKT /= og BEMET/= og BEMET/= og BEMET3/= og BEMET4/= og BEMETL0-0/=,,6,7,8,9 så absolut fejl gå tilbage til spm eller og ret IP til beskæftiget 44

45 BEHJEMSB 79y Hvor længe regner De med i alt at være væk fra Deres arbejde? Mindre end 3 måneder... * Mindst 3 måneder... Gå til spm 84 *advarsel: hvis BEHJEMSB = og BEKONTAKT /= og BEMET/= og BEMET/= og BEMET3/= og BEMET4/= og BEMETL0-0/=,,6,7,8,9 så absolut fejl gå tilbage til spm eller og ret IP til beskæftiget BEMETS 79x. Har De inden for de sidste 4 uger, dvs. i perioden 4. oktober til 3. oktober, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja Nej. BEMETS 79y. Har De søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. Gå til spm 79y Gå til spm 79xc Det findes to 79x og 79y. BEMETS 79xc Eller har De søgt på anden vis at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... 5 Gå til spm80 Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud

46 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder:... 0 Gå til spm 79aa Nej, har ikke gjort noget (andet)... Gå til spm 80 BEHVILK 79aa Andre måder udskrives Gå til 80 46

47 80. Hvad lavede De, før De begyndte at søge arbejde? Var De i arbejde, under uddannelse eller lavede De noget andet? BESGFRA 80x Hvad lavede De, før De begyndte at søge efter Deres nye job eller De afventede at Deres nye job skal begynde Var i arbejde (inkl elevtid)... Var under uddannelse (fuldtid)... Var under uddannelse og havde job samtidig deltidsjob... 3 Gå til spm 8 Aftjente værnepligt... 4 Var hjemmearbejdende (uden indtægt)... 5 Var pensioneret, på efterløn... 6 Andet... 7 Gå til spm 80a BESGFRAA 80a angiv nærmere Gå til spm 8 BEVILHA 8. Selvom De ikke har søgt arbejde inden for de sidste 4 uger, vil De så gerne have arbejde? Hvis (HARARB= or (KONTAKT> and METODE=7)). Gå til spm 8x.. BEVARSEL 8. Hvornår ville De kunne begynde at arbejde (igen), hvis De fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? 8x Hvornår ville De eventuelt kunne starte på det nye arbejde? Inden for uge... Gå til spm. 83h Inden for uger dvs inden d. XX md*... Inden for måned... 3 Gå til spm. 83 Senere... 4 *.sept 47

48 BEHVORF 83. Hvorfor kan De først begynde senere? Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige eller familiemæssige forpligtelser, passer børn eller syge, er husmor (incl.barsel-forældreorlov... 4 Sygdom... Afslutte ferie eller orlov... Andre grunde: BEHVORFA Gå til spm 83h BEHVORF 83a Andre måder udskrives Gå til 80 48

49 Hovedbeskæftigelse BEHBESK 83h. Hvordan vil De beskrive Deres hovedbeskæftigelse i ugen mandag den til og med søndag den? Betragter De Dem hovedsagelig som: (ref.ugen indsættes) På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligtig... Arbejdsløs i jobtræning... Arbejdsløs i uddannelsesordning... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt (pga alder)... Førtidspensionist... 0 Gå til spm83d 03 Gå til spm 83e Gå til spm Gå til spm 83b 09 0 Efterlønsmodtager, overgangsydelsesmodtager... Langtidssyg, revalidering... På bistandshjælp (ikke som ledig)... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Gå til spm. 84 Gå til spm 83x BEHBESK 83ha beskriv nærmere Gå til 84 49

50 BEAKTV 83b Er De for tiden aktiveret i en uddannelsesordning eller anden form for aktivering? Ja, en uddannelsesordning... Gå til spm 84 Ja, noget andet... Gå til spm 83c. 3 Gå til spm 84 BEAKTVA 83c beskriv nærmere Gå til spm 84 BEORLOV 83d Er De gået på orlov fra et job eller var De arbejdsløs, under uddannelse eller lign.? 83e Er De gået på orlov fra et job eller var De arbejdsløs? På orlov fra arbejdsløshed... På orlov fra uddannelse... Gå til spm 84 På orlov fra arbejde... 3 Beklager IP er beskæftiget gå tilbage til b og ret skemaet På orlov fra andet... 4 Gå til spm 83f BEORLOVA 83f Hvad gå til spm 84 50

51 Situationen et år tidligere BFHBESK 84. Hvad var Deres hovedbeskæftigelse for et år siden? Erhvervsarbejde i samme arbejde som De havde i undersøgelsesugen Erhvervsarbejde i andet arbejde end De havde i undersøgelsesugen... 0 Gå til spm 85 På barselsorlov... På børnepasningsorlov... På uddannelsesorlov... Værnepligtig... Arbejdsløs i jobtræning... Arbejdsløs i uddannelsesordning... 0 Gå til spm 84c 03 Gå til spm 84c 04 Gå til spm 84d 05 hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til Gå til spm Gå til spm 96 Arbejdsløs Gå til spm 84a Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde (husmor)... Pensionist i øvrigt(pga alder)... Førtidspensionist... Efterlønsmodtager, overgangsydelsesmodtager... Langtidssyg, revalidering... På bistandshjælp (ikke som ledig)... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt BFHBESKA 84an angiv nærmere (60 tegn) hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96 Gå til spm 84an Hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96 5

52 BFAKTIV 84a Var De dengang aktiveret i et job eller en uddannelsesordning? Ja, i jobtræning... Gå til spm 85 Ja, en uddanelsesordning... Hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96??? Ja, noget andet... 3 Gå til spm 84b. 4 Hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96 BFAKTIVA 84b Hvilken Gå til spm 84 BFORLOV 84c Var De gået på orlov fra et job eller fra arbejdsløshed, fra uddannelse eller noget andet? 84d Var De gået på orlov fra et job eller fra arbejdsløshed? På orlov fra arbejdsløshed... På orlov fra uddannelse... Hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96 På orlov fra arbejde... 3 Gå til spm 85 På orlov fra andet... 4 Gå til spm 84e BFORLOVA 84e Hvad Hvis 70 ikke blank gå til 88 ellers gå til 96 BFSTATUS 85. Arbejdede De som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... eller hjalp De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... Gå til spm. 86a Gå til spm Gå til spm. 85a 4 Gå til spm. 86a 5

53 BFLONAFT 85a (3) Har De en lønaftale? Gå til spm. 86a Gå til spm 85b BFLAFTS 85b. (3a) Er der aftale med Told og Skat om at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Gå til spm. 86, hvis a<- 0 ellers gå til 86a Gå til spm 86b BFANSAT 86. Havde De ansatte i Deres virksomhed, ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til spm. 86a BFAKTLED 86b. Var der tale om en aktivering for arbejdsløse? Gå til spm. 87 BFSTIL 86a. Hvad er Deres stilling mere præcist? (nøjagtig angivelse, fx ikke medhjælper men pædagogmedhjælper eller butiksmedhjælper, ikke konsulent men salgskonsulent) Gå til spm. 86b Beskriv venligst hvad Deres arbejde består i. BFHVOR 87. Hvilken slags virksomhed var De ansat i/arbejdede De i? (Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisions-firma, folkeskole, politi). (evt navn og adresse) hvis 70 forskellig fra blank gå til 87a øvrige gå til 96 53

54 BFHVAD 87a. Hvad laver man på virksomheden? (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med trikotage ). Gå til spm 87a BFSIDSTE 87a Var dette job Deres sidste beskæftigelse Gå til spm. 89 Gå til spm 89a 54

55 Ikke-beskæftigedes tidligere arbejde BGERFAR 88. Har De tidligere haft arbejde bortset fra feriejobs og småjobs (der skal også ses bort fra værnepligt)? Gå til spm. 89a Gå til spm 96 89a. Hvornår holdt De op med at arbejde i Deres sidste beskæftigelse? 89a.? Hvornår holdt De op med at arbejde? BGOPHA BGOPHMD Angiv dato:årstal : måned * Hvis mere end 8 år 0 mdr siden Gå til 96 Hvis 0-8 år siden Gå til spm. 90 * sammenlignes med alder og evt popper flg. advarsel op: IP er holdt op med at arbejde uden at være min 3 år? BGARSAG 90. Hvad var hovedårsagen til, at De holdt op med at arbejde? Kun ét svar Blev afskediget/stillingen nedlagt/ virksomheden lukket... Sagde op... Egen virksomhed lukkede/solgt... Arbejdet var midlertidigt... Personlige eller familiemæssige grunde... Ophørte pga. sygdom, uarbejdsdygtighed... Påbegyndt uddannelse... Blev førtidspensioneret... Gik på efterløn... Blev alderspensioneret... Blev indkaldt... Andre grunde hvis 87a er Gå til 96 ellers Gå til spm. 9 Gå til 90aa hvis 87a er Gå til 96 ellers Gå til spm. 9 Gå til 90a 55

56 BGARSAGA 90a. Beskriv nærmere hvis 87a er Gå til 96 ellers Gå til spm. 9 BGPENS 90aa. Var der tale om tidlig pensionering eller var det normel pensionering inden for Deres fag? Tidlig pensionering... Normal alderspensionering... BGSTATUS 9. Var De i Deres sidste job beskæftiget som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 93 Gå til spm. 9 3 Gå til spm. 9a eller hjalp De til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 93 BGLONAFT 9a (3) Har De en lønaftale? Gå til spm. 93 Gå til spm 9b BGLAFTTS 9b (3a.) Er der aftale med Told og Skat om at De indgår som medhjælpende ægtefælle i virksomheden? Gå til 9, hvis a<- 0 ellers gå til 93 Gå til spm 93 56

57 BGANSAT 9. Havde De ansatte i Deres virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til spm. 93 BGSTIL 93. Hvad var Deres stilling mere præcist? (Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, skriv eventuelt hvad arbejdet består i) Gå til spm. 94 Beskriv venligst hvad Deres arbejde består i. BGSTIL 93a. Fortsat stillingsbeskrivelse (Nøjagtig angivelse, fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, skriv eventuelt hvad arbejdet består i) Gå til spm. 94 Beskriv venligst hvad Deres arbejde består i. BGVIRK 94. Hvilken slags virksomhed var De ansat i/arbejdede De i? (Fx bryggeri, supermarked, cafeteria, el-installation, rederi, revisionsfirma, folkeskole, politi). (Evt navn og adresse) BGHVAD 95. Hvad lavede man på virksomheden? (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, engroshandel med trikotage) Gå til spm. 95 Gå til spm 96 57

58 Afsluttet uddannelse SPØRGSMÅL HVOR DER ER * FØR NUMMERET FINDES MEN HAR IKKE NOGET NUMMER I TELEFONDELEN. TEKST Nu vil jeg stille nogle spørgsmål om Deres uddannelse hvis KOMP = 3,6,7 gå til BHUDAFS (97) ellers (dvs. KOMP =,,4,5,8) gå til BHUDU (96) Hvis BHUDU = gå til BHFLUDD (98a) Hvis BHUDU = gå til 97x BHSKAAR (97x) der mangler KOMP for flere hundrede tusinde primært med gamle folketælling uddannelser - så derfor: hvis KOMP = blank og AUDD = sættes KOMP = 3 BHUDU 96. Har De gennemført en uddannelse udover Deres skoleuddannelse? hvis De har taget en uddannelse i udlandet skal den også tages med. Der tænkes ikke på kurser. Gå til spm. 98a *hvis AUDD = , 40-40, , 499, gå til 97x ellers gå til 97a BHSKAA 97x. Har De taget en skoleuddannelse inden for de sidste 3 år? * Gå til spm. 97a Gå til spm 97 58

59 BHSKOLENY 97a. Hvilken skoleuddannelse har De fået? 6 klasse klasse... Studentereksamen, sproglig... Studentereksamen, matematisk... Studentereksamen, NY... HF... HH, HHX... HTX... HG... Anden skoleuddannelse... Adgangseksamen til teknika Gå til spm *97aa *97aa. BHUDD angiv hvilken (30 tegn) Gå til 97b *97d BHUDART Hvilken uddannelse har De gennemført? Erhvervsfaglige uddannelser.. Bachelor-, kandidatuddannelser, pædagog, sygeplejerske, lærer.. Øvrige korte og mellemlange videregående af mindst års varighed. Forsker (Ph. D Licentiat) Gå til spm 98e Andet. 7 59

60 *97b. BHVAAR Hvor mange år og månader varer den normalt? Gå til spm. 97c acc - hvis > så advarsel* * Og det er den almene skoleuddannelse vi taler om - ikke videreuddannelse? *97c. BHAAR Hvornår har De afsluttet den (angiv år)? Årstal UDDAR BHMND Hvornår har De afsluttet den (angiv mdr)? Måned UDDMD Gå til 99 BHUDAFS 97. Har De indenfor de sidste tre år gennemført en uddannelse udover Deres skoleuddannelse i Danmark eller i udlandet? Gå til spm. 98a Gå til spm 99 BHFLUDD 98a. Har De gennemført mere end en uddannelse udover Deres skoleuddannelse? Gå til spm. 98a Gå til spm 99 _ *98e BHUDD Hvilken uddannelse?. Gå til *98b _ *98b. Hvor mange år og mdr varer den normalt? BHVAAR BHVMND år mdr Gå til 98c Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse BHAAR BHMND *98c Hvornår har De afsluttet den? Årstal Måned Gå til 99 60

61 Uddannelse < 4 uger SPØRGSMÅL HVOR DER ER * FØR NUMMERET FINDES MEN HAR IKKE NOGET NUMMER I TELEFONDELEN. BHEDUCS 99. Har De inden for de sidste 4 uger dvs. i perioden XXX, gået på en uddannelse eller evt. bare taget et enkelt fag? Gå til spm. 99a Gå til spm 0a _ BHLGVART 99a. Er der tale om en skoleuddannelse eller en Erhvervsfaglig eller videregående uddannelse? Skoleuddannelse... Erhvervsfaglig/videregående uddannelse... Gå til spm. 99aa Gå til spm 99ab _ BHLGVSK 99aa. Hvilken skoleuddannelse? 6 klasse klasse... Studentereksamen, sproglig... Studentereksamen, matematisk... Studentereksamen, NY... HF... HH, HHX... HTX... HG... Anden skoleuddannelse... Adgangseksamen til teknika Gå til spm 0 Gå til spm 99.bb 6

62 BHUDART *99ab Hvilken uddannelse har De gennemført? Erhvervsfaglige uddannelser.. Bachelor-, kandidatuddannelser, pædagog, sygeplejerske, lærer.. Øvrige korte og mellemlange videregående af mindst års varighed. Forsker (Ph. D Licentiat) Gå til spm 99bb Andet. 7 *99bb BHUDD Hvilken uddannelse?. Gå til spm 99b BHVAAR3 BHVMND3 *99b. Hvor mange år og mdr. varer den normalt? Antal år Antal mdr Gå til spm 99c Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse _ BHAAR3 BHMND3 *99c. Hvornår har De afsluttet den? Årstal Måned Gå til spm. 0a 6

63 Kurser, fritid < 4 uger SPØRGSMÅL HVOR DER ER * FØR NUMMERET FINDES MEN HAR IKKE NOGET NUMMER I TELEFONDELEN. BICOUR 0a. Har De indenfor de sidste 4 uger dvs. i perioden XXX - været på nogen kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan f.eks. være AMU-kurser, VUC, PC-kurser, seminarer e.lign. Gå til spm 0b BICOUR 0b. Har De inden for de sidste 4 uger gået til noget i Deres fritid, hvor De modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner?. Gå til spm 0 Gå til spm hvis bicouratt_a= Gå til spm 0 hvis bicouratt _a= BICOURL 0. Hvor mange timer har De brugt i alt i løbet af de sidste 4 uger uden evt. forberedelse? De skal medregne både private og arbejdsrelaterede kurser. Antal timer Gå til spm 03 BICOURP 03 Hvad er den primære årsag til at De har deltaget i det seneste kursus/aktivitet? Overvejende erhvervsrelaterede årsager... Overvejende personlige årsager... 0 Gå til spm 04 BICOURF 04 Hvilket kursus er der tale om? Gå til spm

64 BICOUR 05 Foregik kurset indenfor eller udenfor Deres betalte arbejdstid? Udelukkende inden for betalt arbejdstid... Mest inden for betalt arbejdstid... Halvt inden for halvt uden for... Mest uden for betalt arbejdstid... Udelukkende uden for betalt arbejdstid... Havde ikke noget arbejde på det tidspunkt Gå til spm Afslutning BJBOPAEL. Endelig et spørgsmål om Deres bopælsforhold. Boede De i Danmark for et år siden? Gå til spm. Gå til spm. a a. Hvilket land boede De i? BJLAND Gå til spm. b b. Hvilken landsdel eller by boede De i? BJBY Gå til spm. BJRESP. Hvem i husstanden er interviewet? IP selv... IP s ægtefælle/samlever... Andre

65 Nu følger nogle spørgsmål om Dem og Deres husstand Tekst Der kommer nu nogle spørgsmål som belyser sammenhængen mellem erhvervsaktivitet og familiesituationen. a) Vi vil derfor stille dig nogle spørgsmål om den husstand du tilhører b) Til denne undersøgelse er trukket ud for husstanden.vi vil derfor stille dig nogle spørgsmål om den hussstand som tilhører. * valget af version a/b sker efter om det er et proxyinterview) Til en husstand regner vi alle personer som fast bor i boligen og som sædvanligvis har mindst et dagligt måltid fælles. - Personer som bor fast i boligen, men som kortvarigt er borte fra hjemmet på fx ferie eller kursus skal også regnes med. - Delebørn medtages i den husstand, hvor de tilbringer mest tid - Husstanden omfatter også logerende o.l. hvis disse personer spiser og bor fast med husstanden. Hvis BJRESP = gå til spm ellers til spg CPALENE JH. Bor De alene? (hvis BJRESP = ) Bor XX alene? (hvis BJRESP /=,) Skemaet er slut Gå til spm. jh 65

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. referenceuge 7,. juli til 8. juli 007 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. JULI TIL SØNDAG

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 REVIDERET 25.06.2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog...

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog... Bilag 7: Spørgeskema i husstandsaku Husstandsskema kvt. 00 Skema vedr. reference uge xx, x. xx 0xx til x. xx 0xx H0HVORFCATI (STILLES KUN I TELEFONSKEMA!!!!!) DER MÅ IKKE SVARES Don t Know/Refusal 0. Hvorfor

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse Periode: Spørgsmålene skal indgå i hele 2. kvartal 2002 Placering: Tillægsspørgsmålene skal placeres som en samlet blok i slutningen af det normale

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Dialogguide og handlingsplan Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Indledning til samtalen Formålet med vores samtale i dag Vi skal i dag se på, hvad der er sket siden sidst, vi talte sammen og se på, hvad der

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere