1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16"

Transkript

1 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Daglig administration Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3 Gebyrfri perioder for kampflytninger... 3 Spilledragt Generelle bestemmelser Tilmeldingsfrister Halreservationer Turneringsgebyr Kontingent Turneringsstruktur Om hold... 6 Holdfællesskab... 6 Nye-hold (ved opbrydning af turneringen) Kampflytninger... 6 Gebyrfri perioder for kampflytninger Pointgivning Udeblivelse/afbud Opløsning af hold Spillerne... 8 Aldersgrænser... 8 Personlig licens... 8 Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe/køn... 8 Spilledragt Kampafvikling... 9 Kampenes varighed... 9 Antal spillere i laveste seniorrække Spillestedet Nethøjder Kampskemaer Holdsedler/Rotationssedler Dommerpåsætning Udvisninger / diskvalifikation / karantæne Afbrydelse af kamp Dispensationer / Godkendelser Procedurebeskrivelse Dispensation for aldersgrænse Klubskifte Bødestørrelser Rykkerprocedure Protester Regulativ for dommerhonorar og transportgodtgørelse Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 1 af 15

3 1. Indledning Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2015/ Daglig administration Turneringsledelsen varetages i SVBK af turneringsudvalget (TU), dommerudvalget (DU) og ungdomsudvalget (UU), samt en protestkomité nedsat af bestyrelsen. Al henvendelse vedrørende turneringen skal ske til kredskontoret: SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kredssekretær: Christina Cassone Telefon: Bank: Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 2 af 15

4 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er: Side 2 Side 4 Side 4 Side Daglig administration Kredssekretær: Christina Cassone 2.3 Turneringsgebyr Turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicens til DVBF, der udgør kr ,- pr. hold. 2.5 Turneringsstruktur Grundspil Der spilles en række med 9 hold i Danmarksserierne og en række med 9 hold i serie 1. TU kan til enhver tid justere rækkeinddeling efter de faktuelle forhold, for at sikre de mest optimale sportslige og organisatoriske betingelser for de deltagende hold og sportens udbredelse i SVBK. I det efterfølgende forår spiller de 6 bedst placerede hold i Danmarksserien en række om oprykning til 3. division. Grundspillet planlægges i august og afvikles i perioden 26. september til 13. december Forårets turnering afvikles i perioden 9. januar 2016 til 10. april Ekstraordinært indplacering Ansøgningsfristen er hvert år 1. maj for ansøgninger til den kommende sæson. Holdfællesskab Ansøgningsfristen var 1/3 for sæsonen 2015/16. Side Kampflytninger Procedure for kampflytninger: SVBK skal senest 21 dage før oprindeligt fastsatte kamptidspunktet have modtaget en mail fra den ansøgende klub. Denne mail skal indeholde bekræftelse fra modstanderklubben på at den accepterer kampflytningen. Senest 10 dage efter anmodningen skal begge klubber have fundet et nyt kamptidspunkt og meddelt dette til SVBK. Senest 7 dage efter modtagelse af nyt kamptidspunkt skal SVBK meddele de implicerede klubber og officials, om kampflytningen er accepteret. Først da har flytningen gyldighed. Side 7 Gebyrfri perioder for kampflytninger Kampe i efteråret kan flyttes gebyrfrit i en periode på 14 dage efter udsendelse af turneringsplanen (i 2015/16 frem til 6. september 2015 for kampe i efteråret). Kampe i foråret kan flyttes gebyrfrit frem til onsdag før første spilledag i forårsturneringen (i 2015/16 frem til 6. januar 2016 for kampe i foråret). Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt inden for tidsfristen, betragtes begge hold som udeblevne. Side 7 Side 8 Side Pointgivning Afgørelsesgrundlag 1. Flest point 2. Flest vundne kampe 2.11 Spillerne Aldersgrænser Dame- og herreseniorer... : 1994 eller tidligere DU21/HU21... : DU18/HU18... : DU16/HU16... : DU14/HU : Spilledragt Liberoens trøje skal farvemæssigt afvige væsentligt fra de øvrige spilleres trøjer. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 3 af 15

5 2. Generelle bestemmelser Berørte turneringer Dette reglement gælder for SVBK's turneringer medmindre andet fremgår af turnerings- eller stævneindbydelsen. 2.1 Tilmeldingsfrister Tilmeldingsfrister i alle rækker fastsættes af TU/UU. Sidste frist for tilmelding af nye hold til forårets turnering er 2 uger før afslutningen på efterårsturneringen. For 2015/16 sæsonen er fristen søndag 29. november Alle frister vil blive meldt ud via til klubbernes kredskontakter, på hjemmesiden og på Facebook. 2.2 Halreservationer Samtidig med indbydelse til turneringen fremsendes meddelelse om sidste frist for indsendelse af haltider. Det påhviler den enkelte klub at skaffe den fornødne haltid til afvikling af kampe. Såfremt en klub ikke kan fremskaffe haltid, kan den nægtes deltagelse i de løbende turneringer. 2.3 Turneringsgebyr Turneringsgebyret udgør i 2015/2016: HDS, DDS Kr ,- HS1, HS2, DS1, DS2 Kr ,- Mix Kr ,- HU18, DU18, HU16, DU16 Kr ,- Turneringsgebyret skal indbetales samtidig med tilmeldingen. Turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicens til DVBF, der udgør kr ,- pr. hold. Kids, Teen og motion betaler ikke kredsholdslicens, men derimod et stævnegebyr (til DVBF) på kr ,- pr. hold pr. stævne de deltager i. 2.4 Kontingent Hver forening/klub betaler et årligt kontingent, der dækker turneringsåret (1/8-31/7). Kontingentet udgør kr ,- for klubber med turneringshold og kr. 600,- for klubber uden turneringshold. Basismedlemmer i DVBF er også basismedlemmer i SVBK. 2.5 Turneringsstruktur Grundspil Der spilles en række med 9 hold i Danmarksserierne og en række med 9 hold i serie 1. I de lavere serier (serie 2 og evt. serie 3) laves en passende turnering ud fra antallet af tilmeldte hold. En række kan evt. afvikles som 3/4-kantsstævner. TU kan til enhver tid justere rækkeinddeling efter de faktuelle forhold, for at sikre de mest optimale sportslige og organisatoriske betingelser for de deltagende hold og sportens udbredelse i SVBK. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 4 af 15

6 I alle seniorrækker spilles et indledende grundspil i efteråret. I det efterfølgende forår spiller de 6 bedst placerede hold i Danmarksserien en række om oprykning til 3. division. Derudover spiller de bedste hold fra de lavere rækker mod de lavest placerede hold fra rækken over. I grundspillet spilles der en enkelturnering, hvor holdene møder hinanden enten på hjemme- eller udebane. Der trækkes lod om hjemmebanefordelen. Grundspillet planlægges i august og afvikles i perioden 26. september til 13. december Oprykningsslutspil og kvalifikationsrækker De 6 bedst placerede hold fra Danmarksserien i grundspillet går videre til oprykningsslutspillet (DS-div.), mens de resterende 3 hold går videre til kvalifikationsspillet (DS-kval) sammen med de 6 bedste hold fra serie 1. De resterende serie 1 hold og 6 hold fra serie 2 spiller et kvalifikationsspil til serie 1 (S1- kval). I foråret spilles en passende turnering for de resterende hold, samt evt. nye hold, der først er tilmeldt til forårsturneringen. Rækken er ikke kvalificerende til rækken over, men der uddeles medaljer og diplom til vinderen af rækken. Såfremt der oprettes en serie 3 vil der i forårsturneringen blive oprettet en kvalifikationsrække til serie 2. TU forbeholder sig retten til at ændre på rækkeinddelingen i forårets S1-kval/Serie 2 hvis antallet af hold er uhensigtsmæssigt i forhold til førnævnte. Til oprykningsslutspillet til 3. division medtager nr. 1, 2 og 3 i DS-grundspillet henholdsvis 3, 2 og 1 point. Til DS-kvalifikationsspillet og S1-kvalifikationsspillet medtages ingen points. Forårets turnering afvikles i perioden 9. januar 2016 til 10. april Mix turneringen I 2015/16 vil der være 9 hold i Mix 1. De øvrige hold spiller i Mix 2. Mix rækkerne har samme struktur som de øvrige serierækker, dog spilles der ikke om oprykning til division, da der ikke er divisionsrækker for Mix-hold. I foråret spiller de 6 bedste i Mix1 om mesterskabet. De 3 øvrige fra Mix1 spiller mod de 3 bedste Mix 2 hold om 2 pladser i kommende sæsons Mix 1. De øvrige Mix 2 hold spiller om Mix 2 medaljer efter jul. Mixkampene afvikles som stævner med 2-3 kampe pr. hold pr. spilledag og spilles bedst á 3 sæt. Oversiddende hold er dommere. Til mesterskabsspillet medtager nr. 1, 2 og 3 i grundspillet henholdsvis 3, 2 og 1 point. Ekstraordinær indplacering Det er muligt at søge om ekstraordinære pladser, hvor der, for både damer og herrer, er reserveret 1 plads i Danmarksserien og 1 plads i serie 1 til eventuelle ansøgere. I Mix 1 Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 5 af 15

7 rækken vil der ligeledes være 1 plads. Ansøgninger skal indeholde nøjere beskrevne oplysninger, så grundlaget for Turneringsudvalgets beslutning om evt. tildeling af ekstraordinære pladser er bedre. De ønskede oplysninger er beskrevet i et ansøgningsskema, som ligger på SVBK s hjemmeside. Ansøgningsfristen er hvert år 1. maj for ansøgninger til den kommende sæson. Såfremt der i en række ikke tildeles ekstraordinære plads tilfalder den ledige plads næste oprykningsberettigede i den underliggende række. Præmier Rækkevindere modtager 12 medaljer med angivelse af sæson og række samt et diplom til klubben. 2.6 Om hold I Danmarksserien kan en klub deltage med 2 hold hos både damer og herrer. For ungdomshold der deltager i ungdomsturneringen eller seniorturneringen, skal der være en træner/holdleder, der er minimum 18 år. Holdfællesskab Der kan oprettes holdfællesskab efter DVBF s Reglement om holdfællesskaber. Ansøgningsfristen var 1/3 for sæsonen 2015/16. For DU14, HU14, DU16, HU16, DU18, HU18, DU21 og HU21 hold henvises til DVBF s Reglement om holdfællesskaber. Nye-hold (ved opbrydning af turneringen) Nye hold kan tilmeldes forårsturneringen i laveste seniorrække. Et nyt hold deltager på lige fod med alle øvrige hold. 2.7 Kampflytninger Procedure for kampflytninger: SVBK skal senest 21 dage før oprindeligt fastsatte kamptidspunktet have modtaget en mail fra den ansøgende klub. Denne mail skal indeholde bekræftelse fra modstanderklubben på at den accepterer kampflytningen. Senest 10 dage efter anmodningen skal begge klubber have fundet et nyt kamptidspunkt og meddelt dette til SVBK. Senest 7 dage efter modtagelse af nyt kamptidspunkt skal SVBK meddele de implicerede klubber og officials, om kampflytningen er accepteret. Først da har flytningen gyldighed. Kamptidspunkt i er til enhver tid gældende. SVBK opkræver kr. 400,- pr. kampflytning. Hvis tidsfristen på de 21 dage ikke overholdes, udgør kampflytningsgebyret kr. 650,-. Anmodningen om kampflytning skal imødekommes, såfremt denne begrundes i en spillers deltagelse på repræsentativt hold. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 6 af 15

8 Gebyrfri perioder for kampflytninger Kampe i efteråret kan flyttes gebyrfrit i en periode på 14 dage efter udsendelse af turneringsplanen (i 2015/16 frem til 6. september 2015 for kampe i efteråret). Kampe i foråret kan flyttes gebyrfrit frem til onsdag før første spilledag i forårsturneringen (i 2015/16 frem til 6. januar 2016 for kampe i foråret). Kampflytningerne skal være færdigt aftalte mellem klubberne inden disse datoer. TU henstiller derfor til at klubberne hjælper hinanden med at få aftalt kampflytninger hurtigt og smidigt i alles interesse. Flyttes en kamp uden TU's accept, betragtes begge hold som udeblevne. Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt inden for tidsfristen, betragtes begge hold som udeblevne. Flyttes en kamp til udeholdets (ifølge turneringsplanen) hjemmebane, overgår arrangørforpligtelser, herunder sekretær- og dommerforpligtelser til klubben, der har hjemmebane i den flyttede kamp. 2.8 Pointgivning Pointgivningen følger pointgivningen i DVBF s divisionsrækker (DT). I alle rækker, der spiller til 3 vundne sæt, spilles efter følgende pointsystem: Kampresultat Point vinder Point taber I alle rækker, der spiller til 2 vundne sæt, gives der 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp. Herefter vil følgende afgørelsesprincipper gælde: Afgørelsesgrundlag 1. Flest point 2. Flest vundne kampe (I tilfælde af lige mange point) 3. Hold uden/med udeblivelser/afbud (I tilfælde af lige mange vundne kampe) 4. Flest overskydende sæt (I tilfælde af lige mange udeblivelser/afbud) 5. Flest overskydende bolde (I tilfælde af lige mange overskydende sæt) 6. Indbyrdes kampe (I tilfælde af lige mange overskydende bolde) 7. Omkamp (I tilfælde af lighed i indbyrdes kampe) 2.9 Udeblivelse/afbud Hvis et hold udebliver eller melder afbud til en kamp (første udeblivelse/afbud) tilsendes klubben en meddelelse om dette. Har et hold 2 afbud/udeblivelser i en halvsæson, fortsætter holdet i turneringen, men holdets resultater trækkes ud af turneringen Holdet skal sikre sig, at modstanderne har modtaget besked om afbuddet. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 7 af 15

9 For hold i ungdomsturneringen gælder specielt I tilfælde af 2 udeblivelser udelukkes holdet fra fortsat deltagelse i turneringen. Alle spillede kampe og holdangivelse trækkes ud af stillingsoversigterne. Udelukkes et hold fra en række, er ingen af klubbens hold berettigede til oprykning til pågældende række ved sæsonafslutning Opløsning af hold Såfremt en klub skriftligt meddeler TU, at et hold ikke længere eksisterer, trækkes alle dets kampe ud af stillingen, og klubben idømmes en bøde. Ingen af klubbens hold er berettigede til oprykning til pågældende række ved sæsonafslutning Spillerne Aldersgrænser Dame- og herreseniorer... : 1994 eller tidligere DU21/HU21... : DU18/HU18... : DU16/HU16... : DU14/HU14... : Kids : Til og med 5. klasse Der er generel dispensation en række op. Dog er der generel dispensation for U18 og U21 spilleres deltagelse på seniorhold. SVBK behøver ikke underrettes herom. Personlig licens For deltagelse i SVBK s kredsturnering og kredspokalturnering skal der løses seniorlicens, mens der ved deltagelse i ungdomsrækkerne skal løses ungdomslicens. (se evt. ) Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe/køn Med hensyn til op- og nedrykning af spillere gælder følgende regler: - En ansat, men ikke spillet kamp hverken "løser" eller "binder" en spiller. - Ingen spiller kan deltage i mere end ét holds første kamp inden for samme turneringsår. - En spiller må ikke i samme spilleuge (mandag til søndag) deltage på mere end ét hold. - En spiller kan tidligst rykke fra et højere hold til et lavere hold, hvis det hold, hvortil den pågældende hørte, i mellemtiden har spillet eller i samme spilleuge spiller en kamp, hvori den pågældende ikke deltager. - En spiller, der har deltaget i mindst 2/3 af den akkumulerede sum af deltagelse på højere rangerende holds oprindeligt fastsatte kampe, kan ikke i samme turneringssæson deltage på et lavere rangerende hold fra samme klub/holdfællesskab. Eksempel: 1 spiller har deltaget i 6 2. divisionskampe af 18 = 1/3, 8 DS-kampe af 21 (5 kampe af efterårets 11 kampe (DS-efterår) og 3 kampe af forårets 10 kampe (DS-div)) = 8/21. Spilleren har deltaget i 1/3 + 8/21= 15/21. Da spilleren i eksemplet har spillet mere end 2/3 af første og andet holdets kampe, må spilleren ikke længere spille for tredjeholdet. Mixrækkerne binder ingen spiller m.h.t. deltagelse på andre dame/herrehold. Man skal dog være medlem af den klub, holdet spiller for. Der henvises i øvrigt til det Fælles Turneringsreglement på DVBF s hjemmeside. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 8 af 15

10 Spilledragt For alle rækker gælder: Alle spillere skal være forsynet med nummer på blusen både foran og på ryggen. Alle hele talværdier mellem 1 og 99 er tilladt. Liberoens trøje skal farvemæssigt afvige væsentligt fra de øvrige spilleres trøjer. Klubber, der bærer reklame på spilledragten, har selv ansvaret for, at den ikke strider mod DVBF's gældende reklamereglement. For alle rækker undtagen MIX og ungdom (HU18, DU18, HU16, DU16, HU14 og DU14) gælder: - Bluserne skal være ens og af samme farve. For Danmarksserien gælder desuden: - Bukserne skal være ens og af samme farve Kampafvikling Hjemmeholdet er det først nævnte hold i turneringsplanen. Dette er også arrangør, såfremt ikke andet er anført. Ved Mix-kampe (samt evt. øvrige kampe, der afvikles som 3/4-kantsstævner) er det hold, der har hjemmebane i hallen, arrangør. Arrangøren er forpligtet til: - At etablere banen/banerne således, at de overholder kravene nævnt i DVBF s bane- og rekvisitreglementet. - At anvende DVBF's kredskampskemaer til alle kampe undtagen DS- og DS-div. kampe, hvor der bruges internationale kampskemaer. I DS-kval. er det frivilligt om klubben bruger internationale eller kredskampskemaer. - At anvende SVBK's ungdomskampskemaer til alle ungdomskampe - At finde kvalificerede dommere (ved påsætning af egne dommere) jvf. dommerpåsætningen. - At stille med dommere, som kan indtræde, såfremt de påsatte projektdommere ikke møder. - At stille med dommere, hvis kampen er flyttet til hjemmeholdets bane. - At sørge for at løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet, samt sørge for ro og orden. - At indtaste resultaterne i samme dag, som kampene er afviklet. - At indsamle og sende kampskemaer til kredskontoret samme dag, som kampene er afviklet eller maile indscannede kampskemaer senest dagen efter kampene er afviklet - At sørge for nedtagning af baner samt rydde op efter arrangementet. Hjemmeholdet er forpligtet til: - At stille med en kvalificeret sekretær. For hold i ungdomsturneringen og mixhold (samt evt. andre rækker) gælder tillige - Ved stævner (dvs. 2 eller flere kampe) er det hold, som er påsat som dommer, også sekretær. - Såfremt en sekretær udebliver, er hjemmeholdet forpligtet til at påsætte en anden sekretær. Kampenes varighed I alle rækker, undtagen Mix og ungdom, spilles til 3 vundne sæt. Det kan dog af turneringsmæssige årsager være nødvendigt at lade en række spille til kun 2 vundne sæt. I dette tilfælde afvikles kampene som 3/4-kantsstævner. I alle Ungdoms- og Mix-rækker spilles til 2 vundne sæt. Fair play Holdene samles før kampstart ved nettet for at hilse på hinanden inden kampen og der gives hånd på en god og fair kamp. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 9 af 15

11 Antal spillere i laveste seniorrække I laveste seniorrække i den pågældende halvsæson, for både damer, herrer og mix, er det tilladt at spille med 5 spillere. Dette gælder dog ikke, hvis der er 6 (eller flere) kampklare spillere til rådighed. Hvis et hold består af mere end 5 spillere og får en eller flere spillere skadet, kan holdet spille videre med min. 5 spillere på banen. Når et hold spiller med 5 spillere på banen, spilles der altid uden en spiller på position 6. Regler for opstilling på banen jvf. 7.3 og 7.4 i de officielle volleyballregler skal overholdes. Reglen for brug af libero skal altid overholdes, og det er således ikke tilladt at spille med 5 spillere på banen samt en libero. Dvs. at hvis et hold eksempelvis stiller med 7 spillere hvoraf en af spillerne er libero og holdet får en spiller skadet (ikke liberoen), må holdet gennemføre kampen med kun 5 spillere på banen, da liberoen ikke kan indskiftes hverken som ordinær spiller eller som libero. Specielt for hold i ungdomsturneringen gælder, at hvis et hold starter med 6 spillere, og en spiller skades, må holdet spille videre med 5 spillere. For Mix-rækken gælder, at der højst må være 3 herrespillere på banen ad gangen. I Mix 2 rækken betyder dette, at et hold, der stiller med bare 2 damespillere, kun kan være 5 spillere på banen i alt. Dermed kan der i Mix 2 rækken godt stå mere end 5 spillere på kampskemaet, uden at der kan være 6 spillere på banen. I sådanne tilfælde kan der blandt herrespillere spilles med både ordinære og ekstraordinære udskiftninger. Såfremt et hold er under 5 spillere, tabes kampen, og der gives bøde for udeblivelse. For hold i den DM-kvalificerende ungdomsturnering gælder specielt I den DM-kvalificerende ungdomsturnering gælder DVBF s propositioner, hvor det bl.a. fremgår, at der skal spilles med 6 spillere på banen samtidig, og hvor der ikke må deltage spillere fra det modsatte køn. Spillestedet Generelt spilles der efter de i spillereglerne nævnte krav. Tilladte afvigelser fremgår af bane- og rekvisitreglementet. I Danmarksserien skal der spilles på langbane eller på kortbane med 3 meters frizone. Hvis det organisatorisk ikke er muligt at placere en kamp på langbane med minimum 3 meters frizone, kan SVBK dispensere for ovenstående krav. Springserv zone i seniorrækkerne. Hvis holdene er enige om at lave springservzone, er der generel dispensation for dette. Springservzonen etableres og meddeles dommerne inden lodtrækning. Nethøjder Damer... : 2,24 meter Herrer... : 2,43 meter DU21... : 2,24 - HU21... : 2,43 - DU18... : 2,24 - HU18... : 2,35 - DU16... : 2,15 - HU16... : 2,24 - DU14... : 2,05 - HU14... : 2,10 - Mix... : 2,35 - Højden måles på midten. Største tilladte afvigelse i siderne: +2 cm. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 10 af 15

12 Kampskemaer I alle rækker bruges DVBF's kredskampskema undtagen i DS- og DS-div., hvor der bruges internationalt kampskema. I DS-kval.- er det frivilligt hvilket kampskema klubben bruger. I ungdomsrækkerne bruges SVBK s ungdomskampskema Holdsedler/Rotationssedler Hold i DS-, DS-div. og DS-kval.-, skal aflevere holdsedler (DT-8) samt rotationssedler (Regel 7.3.2) som beskrevet i DVBF s reglement: Retningslinjer for afvikling af volleyballkamp Dommerpåsætning DU påsætter dommere til de fastlagte kampe. Dommerne er hjemmeklubben, undtagen ved 3/4- kantsstævner, hvor de oversiddende klubber er dommere. Hvert halve år laver DU en dommerpåsætning sammen med projektdommerne. Ved kampe, hvor der er påsat projektdommere, skal hjemmeklubben kun stille dommere, hvis projektdommerne bliver forhindret. Bemærk at hjemmeklubben stadig har forpligtelse til at stille med en dommer, hvis der kun er påsat én projektdommer. Flyttes en kamp på begæring af en af de implicerede klubber, er den klub der har hjemmebane i den flyttede kamp ansvarlig for påsætning af nye dommere. Ved kampflytning påhviler det hjemmeklubben at påsætte dommere til kampen. Stiller hjemmeklubben ikke med dommere til kampen medfører dette tab af kampen. Følgende krav skal være opfyldt: - I Danmarksserien: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I Danmarksserien-div: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I Danmarksserien-kval: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I S1 og S1-kval. 1. dommer med mindst B-dommercertifikat 2. dommer med mindst B-dommercertifikat - I øvrige rækker og mix: 1. dommer med mindst B-dommercertifikat - ungdomsrækkerne: 1. dommer uddannet som minimum Teendommer 2. dommer uddannet som minimum Teendommer Dommerhonorar og dommertransportudgifter fremgår af Regulativ for dommerhonorar og transportgodtgørelse. Hvis en klub anvender en dommer, som ikke er registreret, eller anvender en dommer, som ikke opfylder kravene til kvalifikationsniveau, idømmes klubben en bøde. Udvisninger / diskvalifikation / karantæne Diskvalifikation af en spiller (udvisning for resten af kampen) resulterer i mindst en spilledags karantæne som spiller. Diskvalifikation af en træner (udvisning for resten af kampen) resulterer i mindst en spilledags karantæne som spiller/træner for det pågældende hold. Overholdes disse bestemmelser ikke, vil holdet blive betragtet som udeblevet uden afbud. Ved diskvalifikation skal den diskvalificerede spiller (træner) øjeblikkelig forlade spillepladsen (tilskuerpladserne inkl.) Ukorrekt optræden efter kampens afslutning sanktioneres på samme Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 11 af 15

13 måde, som hvis det var sket i kampen. Dommeren sikrer, at den pågældende spiller/leder registrerer den givne sanktion ved at vise kort/kortene, som svarer til sanktionen. Ukorrekt optræden efter kampen medfører altså ikke længere automatisk diskvalifikation, men fortsættes den ukorrekte optræden sanktioneres derefter. Sanktioner tildelt efter kampens afslutning skal altid noteres på kampskemaet og ved en evt. diskvalifikation skal kampens dommere inden 48 timer fremsende skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet omkring diskvalifikationen til SVBK s sekretariat. Afbrydelse af kamp Såfremt en kamp afbrydes og ikke umiddelbart kan genoptages, dikteres kampen omspillet af turneringsledelsen Dispensationer / Godkendelser Procedurebeskrivelse I flere sammenhænge kan spillere/hold opnå dispensation eller godkendelse gennem en skriftlig ansøgning til den relevante turneringsledelse. Hvis en dispensation er givet for blot en enkelt turnering, har den automatisk gyldighed for samtlige turneringer, hvor spilleren/holdet kan deltage i det pågældende turneringsår. Det drejer sig om følgende emner: a) Godkendelse af klubskifte b) Dispensation for aldersgrænse c) Dispensation for brug af ikke-dansk spiller Hvis en klub overtræder a, b og/eller c, medfører dette tab af kamp takseret som udeblivelse uden afbud. Dispensation for aldersgrænse Såfremt en klub ønsker at lade en spiller deltage på et turneringshold i en anden aldersgruppe end spillerens egen, skal følgende bestemmelser iagttages. a) Der er generel dispensation til at lade en spiller spille i aldersgruppen umiddelbart over spillerens egen. SVBK behøver ikke underretning herom. b) DVBF kan give dispensation til at lade en spiller: - rykke mere end én aldersgruppe op Der fremsendes en blanket Ansøgning om dispensation for at spille i to eller flere aldersgrupper over ens egen udfyldes og fremsendes til DVBF (blanketten findes på hjemmesiden under download). En dispenseret spiller mister dog ikke retten til at deltage på hold for sin egen aldersgruppe. Der henvises i øvrigt til det Fælles Turneringsreglement på DVBF s hjemmeside. Klubskifte Der henvises til Klubskiftereglementet på DVBF s hjemmeside. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 12 af 15

14 3. Bødestørrelser A Udeblivelse fra kamp... kr ,- A1 Afbud til kamp senest 3 uger før... kr. 300,- A2 Afbud til kamp senest 1 uge før... kr. 500,- A3 Afbud til kamp senest 24 timer før... kr. 750,- A4 Afbud Bornholm samme som ovenfor + kr ,- B Ulovlig anvendelse af spiller... kr. 500,- C Afmelding/opløsning af seniorhold... kr. 500,- D Manglende eller for sen indtastning... kr. 300,- D1 For sen indsendelse af kampskemaer... kr. 300,- E1 Misligholdelse af forpligtelser som arrangør/hjemmehold/udehold herunder forkert/mangelfuld udfyldelse af kampskema/holdseddel TU vurderer fra sag til sag, dog max. pr. kamp... kr. 400,- E2 Misligholdelse af forpligtelser som sekretær... kr. 125,- F Misligholdelse af regler for påklædning pr. gang pr. spiller... kr. 50,- G Udeblivelse fra dommerforpligtelser (pr. dommer)... kr. 300,- H1 Brug af ikke tilstrækkelig uddannet dommer... kr. 100,- H2 Brug af ikke kvalificeret/registreret dommer... kr. 150,- I Manglende træner/holdleder for ungdomshold, første gang... kr. 300,- Anden gang... kr. 450,- Tredje og efterfølgende gang... kr. 600,- Specielt for ungdom UA Udeblivelse fra kamp (alle kampe samme dag)... kr. 500,- UA1 Afbud til kamp senest 1 uge før... kr. 200,- UA2 Afbud til kamp senest 24 timer før... kr. 300,- UB Ulovlig anvendelse af spiller... kr. 250,- UC Afmelding/opløsning af ungdomshold... kr.??,- UG Misligholdelse af dommerforpligtelser... kr. 150,- UI Manglende træner/holdleder i ungdomsrækker, første gang... kr. 300,- Anden gang... kr. 450,- Tredje og efterfølgende gang... kr. 600,- 3.1 Rykkerprocedure Ved manglende betaling udsendes 1. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 100,- med ny dato. Er beløbet stadig ikke betalt, udsendes 2. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 200,- og ny dato. Er beløbet ikke betalt til den fastsatte dato, overgår sagen til SVBK s bestyrelse, hvorefter klubbens hold må påregne at blive udelukket fra SVBK s turnering. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 13 af 15

15 4. Protester Mener anføreren (for hold i ungdomsturneringen tillige træneren), at dommeren under en kamp har gjort urigtig brug af spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens afgivelse over for 1. dommeren på selve spillepladsen protestere mod kendelsen. Et holds protest vedrørende bane, materiel eller andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun optages til behandling, hvis anføreren har fremført sin protest over for 1. dommeren inden kampens start. En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis 1. dommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen. Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunktet for nedlæggelse af protesten (sæt og stilling), samt hvilket hold, der har nedlagt denne. Eksempel: 3. sæt, 11-13, hold <x>: <protest>. Umiddelbart efter kampen påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat fra det protesterende holds anfører. I tilfælde af protest skal dommeren/dommerne inden 48 timer indsende en skriftlig indberetning til TU. For at en protest kan blive behandlet, skal den i en skriftlig redegørelse, være fulgt op af den protesterende klubs bestyrelse senest 1 uge efter, den er fremført overfor dommeren. Såfremt protesten ikke tages til følge, opkræves klubben et protestgebyr på kr. 300,- pr. protest. En protest skal tages til følge, såfremt dommerens anvendelse af spillereglerne kendes/er kendt ugyldig af SVBK s protestkomité - dog under hensyntagen til afvigende bestemmelser i Turneringsreglementet eller Propositionerne. En eventuel omkamp vil kun blive arrangeret, såfremt dette er teknisk muligt - og det protesterende hold ønsker det. Protestkomiteens afgørelse skal foreligge senest 2 uger efter kampdatoen. Protestkomiteens afgørelse kan ankes til SVBK s bestyrelse senest 7 dage efter afgørelsen. Næste ankeinstans er DVBF s amatør- og ordensudvalg. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 14 af 15

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag.

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag. Turneringsreglement I. Turneringer, administration mv. De særregler, som gælder i JBU, er i reglementet skrevet med kursiv tekst. Det samme er de forklarende noter, som nogle steder står til venstre for

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund CRICKET 2015 den grønne Dansk Cricket-Forbund FORORD Traditionen tro er sæsonens håndbog klar til brug med turneringen, de væsentligste reglementer samt klub- og forbundsadresser. Husk at turneringen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

DM i volleyball 2012 for efterskoler

DM i volleyball 2012 for efterskoler M i volleyball 2012 for efterskoler Tirsdag d. 24.- onsdag d. 25. april 2012 Indbydelse og kampplan M i volleyball 2012 renge Pulje Sydvestjyl. Vesterbølle GI I alt Sæt/point/plac Vesterbølle GI, jerre

Læs mere

Nyttig information for Stilling IF badminton

Nyttig information for Stilling IF badminton Nyttig information for Stilling IF badminton OPGAVER/ARRANGEMENTER UDOVER NORMAL TRÆNING/TURNERING: 1. Natbadminton a. Reservere hallen; der skal være 1-2 trænere plus 1-2 forældre om natten; sørge for

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg Aalborg, den 15. februar 2010 DDI prøver får genopliver igen både Volleyball, håndbold og badminton med uofficiel DM i Aalborg, skulle gør efterår 2009, det blev ikke nogen gennemføre men prøve START arranger.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

DM i VOLLEYBALL for efterskoler

DM i VOLLEYBALL for efterskoler DM i VOLLEYBALL for efterskoler på HØRBY EFTERSKOLE 2015 Vi glæder os til et par dage, hvor volleyball og efterskolefællesskab smelter sammen på tværs af Danmarks regioner. Program for DM 2015 - volleyball

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere