1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16"

Transkript

1 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Daglig administration Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3 Gebyrfri perioder for kampflytninger... 3 Spilledragt Generelle bestemmelser Tilmeldingsfrister Halreservationer Turneringsgebyr Kontingent Turneringsstruktur Om hold... 6 Holdfællesskab... 6 Nye-hold (ved opbrydning af turneringen) Kampflytninger... 6 Gebyrfri perioder for kampflytninger Pointgivning Udeblivelse/afbud Opløsning af hold Spillerne... 8 Aldersgrænser... 8 Personlig licens... 8 Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe/køn... 8 Spilledragt Kampafvikling... 9 Kampenes varighed... 9 Antal spillere i laveste seniorrække Spillestedet Nethøjder Kampskemaer Holdsedler/Rotationssedler Dommerpåsætning Udvisninger / diskvalifikation / karantæne Afbrydelse af kamp Dispensationer / Godkendelser Procedurebeskrivelse Dispensation for aldersgrænse Klubskifte Bødestørrelser Rykkerprocedure Protester Regulativ for dommerhonorar og transportgodtgørelse Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 1 af 15

3 1. Indledning Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2015/ Daglig administration Turneringsledelsen varetages i SVBK af turneringsudvalget (TU), dommerudvalget (DU) og ungdomsudvalget (UU), samt en protestkomité nedsat af bestyrelsen. Al henvendelse vedrørende turneringen skal ske til kredskontoret: SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kredssekretær: Christina Cassone Telefon: Bank: Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 2 af 15

4 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er: Side 2 Side 4 Side 4 Side Daglig administration Kredssekretær: Christina Cassone 2.3 Turneringsgebyr Turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicens til DVBF, der udgør kr ,- pr. hold. 2.5 Turneringsstruktur Grundspil Der spilles en række med 9 hold i Danmarksserierne og en række med 9 hold i serie 1. TU kan til enhver tid justere rækkeinddeling efter de faktuelle forhold, for at sikre de mest optimale sportslige og organisatoriske betingelser for de deltagende hold og sportens udbredelse i SVBK. I det efterfølgende forår spiller de 6 bedst placerede hold i Danmarksserien en række om oprykning til 3. division. Grundspillet planlægges i august og afvikles i perioden 26. september til 13. december Forårets turnering afvikles i perioden 9. januar 2016 til 10. april Ekstraordinært indplacering Ansøgningsfristen er hvert år 1. maj for ansøgninger til den kommende sæson. Holdfællesskab Ansøgningsfristen var 1/3 for sæsonen 2015/16. Side Kampflytninger Procedure for kampflytninger: SVBK skal senest 21 dage før oprindeligt fastsatte kamptidspunktet have modtaget en mail fra den ansøgende klub. Denne mail skal indeholde bekræftelse fra modstanderklubben på at den accepterer kampflytningen. Senest 10 dage efter anmodningen skal begge klubber have fundet et nyt kamptidspunkt og meddelt dette til SVBK. Senest 7 dage efter modtagelse af nyt kamptidspunkt skal SVBK meddele de implicerede klubber og officials, om kampflytningen er accepteret. Først da har flytningen gyldighed. Side 7 Gebyrfri perioder for kampflytninger Kampe i efteråret kan flyttes gebyrfrit i en periode på 14 dage efter udsendelse af turneringsplanen (i 2015/16 frem til 6. september 2015 for kampe i efteråret). Kampe i foråret kan flyttes gebyrfrit frem til onsdag før første spilledag i forårsturneringen (i 2015/16 frem til 6. januar 2016 for kampe i foråret). Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt inden for tidsfristen, betragtes begge hold som udeblevne. Side 7 Side 8 Side Pointgivning Afgørelsesgrundlag 1. Flest point 2. Flest vundne kampe 2.11 Spillerne Aldersgrænser Dame- og herreseniorer... : 1994 eller tidligere DU21/HU21... : DU18/HU18... : DU16/HU16... : DU14/HU : Spilledragt Liberoens trøje skal farvemæssigt afvige væsentligt fra de øvrige spilleres trøjer. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 3 af 15

5 2. Generelle bestemmelser Berørte turneringer Dette reglement gælder for SVBK's turneringer medmindre andet fremgår af turnerings- eller stævneindbydelsen. 2.1 Tilmeldingsfrister Tilmeldingsfrister i alle rækker fastsættes af TU/UU. Sidste frist for tilmelding af nye hold til forårets turnering er 2 uger før afslutningen på efterårsturneringen. For 2015/16 sæsonen er fristen søndag 29. november Alle frister vil blive meldt ud via til klubbernes kredskontakter, på hjemmesiden og på Facebook. 2.2 Halreservationer Samtidig med indbydelse til turneringen fremsendes meddelelse om sidste frist for indsendelse af haltider. Det påhviler den enkelte klub at skaffe den fornødne haltid til afvikling af kampe. Såfremt en klub ikke kan fremskaffe haltid, kan den nægtes deltagelse i de løbende turneringer. 2.3 Turneringsgebyr Turneringsgebyret udgør i 2015/2016: HDS, DDS Kr ,- HS1, HS2, DS1, DS2 Kr ,- Mix Kr ,- HU18, DU18, HU16, DU16 Kr ,- Turneringsgebyret skal indbetales samtidig med tilmeldingen. Turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicens til DVBF, der udgør kr ,- pr. hold. Kids, Teen og motion betaler ikke kredsholdslicens, men derimod et stævnegebyr (til DVBF) på kr ,- pr. hold pr. stævne de deltager i. 2.4 Kontingent Hver forening/klub betaler et årligt kontingent, der dækker turneringsåret (1/8-31/7). Kontingentet udgør kr ,- for klubber med turneringshold og kr. 600,- for klubber uden turneringshold. Basismedlemmer i DVBF er også basismedlemmer i SVBK. 2.5 Turneringsstruktur Grundspil Der spilles en række med 9 hold i Danmarksserierne og en række med 9 hold i serie 1. I de lavere serier (serie 2 og evt. serie 3) laves en passende turnering ud fra antallet af tilmeldte hold. En række kan evt. afvikles som 3/4-kantsstævner. TU kan til enhver tid justere rækkeinddeling efter de faktuelle forhold, for at sikre de mest optimale sportslige og organisatoriske betingelser for de deltagende hold og sportens udbredelse i SVBK. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 4 af 15

6 I alle seniorrækker spilles et indledende grundspil i efteråret. I det efterfølgende forår spiller de 6 bedst placerede hold i Danmarksserien en række om oprykning til 3. division. Derudover spiller de bedste hold fra de lavere rækker mod de lavest placerede hold fra rækken over. I grundspillet spilles der en enkelturnering, hvor holdene møder hinanden enten på hjemme- eller udebane. Der trækkes lod om hjemmebanefordelen. Grundspillet planlægges i august og afvikles i perioden 26. september til 13. december Oprykningsslutspil og kvalifikationsrækker De 6 bedst placerede hold fra Danmarksserien i grundspillet går videre til oprykningsslutspillet (DS-div.), mens de resterende 3 hold går videre til kvalifikationsspillet (DS-kval) sammen med de 6 bedste hold fra serie 1. De resterende serie 1 hold og 6 hold fra serie 2 spiller et kvalifikationsspil til serie 1 (S1- kval). I foråret spilles en passende turnering for de resterende hold, samt evt. nye hold, der først er tilmeldt til forårsturneringen. Rækken er ikke kvalificerende til rækken over, men der uddeles medaljer og diplom til vinderen af rækken. Såfremt der oprettes en serie 3 vil der i forårsturneringen blive oprettet en kvalifikationsrække til serie 2. TU forbeholder sig retten til at ændre på rækkeinddelingen i forårets S1-kval/Serie 2 hvis antallet af hold er uhensigtsmæssigt i forhold til førnævnte. Til oprykningsslutspillet til 3. division medtager nr. 1, 2 og 3 i DS-grundspillet henholdsvis 3, 2 og 1 point. Til DS-kvalifikationsspillet og S1-kvalifikationsspillet medtages ingen points. Forårets turnering afvikles i perioden 9. januar 2016 til 10. april Mix turneringen I 2015/16 vil der være 9 hold i Mix 1. De øvrige hold spiller i Mix 2. Mix rækkerne har samme struktur som de øvrige serierækker, dog spilles der ikke om oprykning til division, da der ikke er divisionsrækker for Mix-hold. I foråret spiller de 6 bedste i Mix1 om mesterskabet. De 3 øvrige fra Mix1 spiller mod de 3 bedste Mix 2 hold om 2 pladser i kommende sæsons Mix 1. De øvrige Mix 2 hold spiller om Mix 2 medaljer efter jul. Mixkampene afvikles som stævner med 2-3 kampe pr. hold pr. spilledag og spilles bedst á 3 sæt. Oversiddende hold er dommere. Til mesterskabsspillet medtager nr. 1, 2 og 3 i grundspillet henholdsvis 3, 2 og 1 point. Ekstraordinær indplacering Det er muligt at søge om ekstraordinære pladser, hvor der, for både damer og herrer, er reserveret 1 plads i Danmarksserien og 1 plads i serie 1 til eventuelle ansøgere. I Mix 1 Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 5 af 15

7 rækken vil der ligeledes være 1 plads. Ansøgninger skal indeholde nøjere beskrevne oplysninger, så grundlaget for Turneringsudvalgets beslutning om evt. tildeling af ekstraordinære pladser er bedre. De ønskede oplysninger er beskrevet i et ansøgningsskema, som ligger på SVBK s hjemmeside. Ansøgningsfristen er hvert år 1. maj for ansøgninger til den kommende sæson. Såfremt der i en række ikke tildeles ekstraordinære plads tilfalder den ledige plads næste oprykningsberettigede i den underliggende række. Præmier Rækkevindere modtager 12 medaljer med angivelse af sæson og række samt et diplom til klubben. 2.6 Om hold I Danmarksserien kan en klub deltage med 2 hold hos både damer og herrer. For ungdomshold der deltager i ungdomsturneringen eller seniorturneringen, skal der være en træner/holdleder, der er minimum 18 år. Holdfællesskab Der kan oprettes holdfællesskab efter DVBF s Reglement om holdfællesskaber. Ansøgningsfristen var 1/3 for sæsonen 2015/16. For DU14, HU14, DU16, HU16, DU18, HU18, DU21 og HU21 hold henvises til DVBF s Reglement om holdfællesskaber. Nye-hold (ved opbrydning af turneringen) Nye hold kan tilmeldes forårsturneringen i laveste seniorrække. Et nyt hold deltager på lige fod med alle øvrige hold. 2.7 Kampflytninger Procedure for kampflytninger: SVBK skal senest 21 dage før oprindeligt fastsatte kamptidspunktet have modtaget en mail fra den ansøgende klub. Denne mail skal indeholde bekræftelse fra modstanderklubben på at den accepterer kampflytningen. Senest 10 dage efter anmodningen skal begge klubber have fundet et nyt kamptidspunkt og meddelt dette til SVBK. Senest 7 dage efter modtagelse af nyt kamptidspunkt skal SVBK meddele de implicerede klubber og officials, om kampflytningen er accepteret. Først da har flytningen gyldighed. Kamptidspunkt i er til enhver tid gældende. SVBK opkræver kr. 400,- pr. kampflytning. Hvis tidsfristen på de 21 dage ikke overholdes, udgør kampflytningsgebyret kr. 650,-. Anmodningen om kampflytning skal imødekommes, såfremt denne begrundes i en spillers deltagelse på repræsentativt hold. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 6 af 15

8 Gebyrfri perioder for kampflytninger Kampe i efteråret kan flyttes gebyrfrit i en periode på 14 dage efter udsendelse af turneringsplanen (i 2015/16 frem til 6. september 2015 for kampe i efteråret). Kampe i foråret kan flyttes gebyrfrit frem til onsdag før første spilledag i forårsturneringen (i 2015/16 frem til 6. januar 2016 for kampe i foråret). Kampflytningerne skal være færdigt aftalte mellem klubberne inden disse datoer. TU henstiller derfor til at klubberne hjælper hinanden med at få aftalt kampflytninger hurtigt og smidigt i alles interesse. Flyttes en kamp uden TU's accept, betragtes begge hold som udeblevne. Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt inden for tidsfristen, betragtes begge hold som udeblevne. Flyttes en kamp til udeholdets (ifølge turneringsplanen) hjemmebane, overgår arrangørforpligtelser, herunder sekretær- og dommerforpligtelser til klubben, der har hjemmebane i den flyttede kamp. 2.8 Pointgivning Pointgivningen følger pointgivningen i DVBF s divisionsrækker (DT). I alle rækker, der spiller til 3 vundne sæt, spilles efter følgende pointsystem: Kampresultat Point vinder Point taber I alle rækker, der spiller til 2 vundne sæt, gives der 2 point for vundet kamp og 0 point for tabt kamp. Herefter vil følgende afgørelsesprincipper gælde: Afgørelsesgrundlag 1. Flest point 2. Flest vundne kampe (I tilfælde af lige mange point) 3. Hold uden/med udeblivelser/afbud (I tilfælde af lige mange vundne kampe) 4. Flest overskydende sæt (I tilfælde af lige mange udeblivelser/afbud) 5. Flest overskydende bolde (I tilfælde af lige mange overskydende sæt) 6. Indbyrdes kampe (I tilfælde af lige mange overskydende bolde) 7. Omkamp (I tilfælde af lighed i indbyrdes kampe) 2.9 Udeblivelse/afbud Hvis et hold udebliver eller melder afbud til en kamp (første udeblivelse/afbud) tilsendes klubben en meddelelse om dette. Har et hold 2 afbud/udeblivelser i en halvsæson, fortsætter holdet i turneringen, men holdets resultater trækkes ud af turneringen Holdet skal sikre sig, at modstanderne har modtaget besked om afbuddet. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 7 af 15

9 For hold i ungdomsturneringen gælder specielt I tilfælde af 2 udeblivelser udelukkes holdet fra fortsat deltagelse i turneringen. Alle spillede kampe og holdangivelse trækkes ud af stillingsoversigterne. Udelukkes et hold fra en række, er ingen af klubbens hold berettigede til oprykning til pågældende række ved sæsonafslutning Opløsning af hold Såfremt en klub skriftligt meddeler TU, at et hold ikke længere eksisterer, trækkes alle dets kampe ud af stillingen, og klubben idømmes en bøde. Ingen af klubbens hold er berettigede til oprykning til pågældende række ved sæsonafslutning Spillerne Aldersgrænser Dame- og herreseniorer... : 1994 eller tidligere DU21/HU21... : DU18/HU18... : DU16/HU16... : DU14/HU14... : Kids : Til og med 5. klasse Der er generel dispensation en række op. Dog er der generel dispensation for U18 og U21 spilleres deltagelse på seniorhold. SVBK behøver ikke underrettes herom. Personlig licens For deltagelse i SVBK s kredsturnering og kredspokalturnering skal der løses seniorlicens, mens der ved deltagelse i ungdomsrækkerne skal løses ungdomslicens. (se evt. ) Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe/køn Med hensyn til op- og nedrykning af spillere gælder følgende regler: - En ansat, men ikke spillet kamp hverken "løser" eller "binder" en spiller. - Ingen spiller kan deltage i mere end ét holds første kamp inden for samme turneringsår. - En spiller må ikke i samme spilleuge (mandag til søndag) deltage på mere end ét hold. - En spiller kan tidligst rykke fra et højere hold til et lavere hold, hvis det hold, hvortil den pågældende hørte, i mellemtiden har spillet eller i samme spilleuge spiller en kamp, hvori den pågældende ikke deltager. - En spiller, der har deltaget i mindst 2/3 af den akkumulerede sum af deltagelse på højere rangerende holds oprindeligt fastsatte kampe, kan ikke i samme turneringssæson deltage på et lavere rangerende hold fra samme klub/holdfællesskab. Eksempel: 1 spiller har deltaget i 6 2. divisionskampe af 18 = 1/3, 8 DS-kampe af 21 (5 kampe af efterårets 11 kampe (DS-efterår) og 3 kampe af forårets 10 kampe (DS-div)) = 8/21. Spilleren har deltaget i 1/3 + 8/21= 15/21. Da spilleren i eksemplet har spillet mere end 2/3 af første og andet holdets kampe, må spilleren ikke længere spille for tredjeholdet. Mixrækkerne binder ingen spiller m.h.t. deltagelse på andre dame/herrehold. Man skal dog være medlem af den klub, holdet spiller for. Der henvises i øvrigt til det Fælles Turneringsreglement på DVBF s hjemmeside. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 8 af 15

10 Spilledragt For alle rækker gælder: Alle spillere skal være forsynet med nummer på blusen både foran og på ryggen. Alle hele talværdier mellem 1 og 99 er tilladt. Liberoens trøje skal farvemæssigt afvige væsentligt fra de øvrige spilleres trøjer. Klubber, der bærer reklame på spilledragten, har selv ansvaret for, at den ikke strider mod DVBF's gældende reklamereglement. For alle rækker undtagen MIX og ungdom (HU18, DU18, HU16, DU16, HU14 og DU14) gælder: - Bluserne skal være ens og af samme farve. For Danmarksserien gælder desuden: - Bukserne skal være ens og af samme farve Kampafvikling Hjemmeholdet er det først nævnte hold i turneringsplanen. Dette er også arrangør, såfremt ikke andet er anført. Ved Mix-kampe (samt evt. øvrige kampe, der afvikles som 3/4-kantsstævner) er det hold, der har hjemmebane i hallen, arrangør. Arrangøren er forpligtet til: - At etablere banen/banerne således, at de overholder kravene nævnt i DVBF s bane- og rekvisitreglementet. - At anvende DVBF's kredskampskemaer til alle kampe undtagen DS- og DS-div. kampe, hvor der bruges internationale kampskemaer. I DS-kval. er det frivilligt om klubben bruger internationale eller kredskampskemaer. - At anvende SVBK's ungdomskampskemaer til alle ungdomskampe - At finde kvalificerede dommere (ved påsætning af egne dommere) jvf. dommerpåsætningen. - At stille med dommere, som kan indtræde, såfremt de påsatte projektdommere ikke møder. - At stille med dommere, hvis kampen er flyttet til hjemmeholdets bane. - At sørge for at løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet, samt sørge for ro og orden. - At indtaste resultaterne i samme dag, som kampene er afviklet. - At indsamle og sende kampskemaer til kredskontoret samme dag, som kampene er afviklet eller maile indscannede kampskemaer senest dagen efter kampene er afviklet - At sørge for nedtagning af baner samt rydde op efter arrangementet. Hjemmeholdet er forpligtet til: - At stille med en kvalificeret sekretær. For hold i ungdomsturneringen og mixhold (samt evt. andre rækker) gælder tillige - Ved stævner (dvs. 2 eller flere kampe) er det hold, som er påsat som dommer, også sekretær. - Såfremt en sekretær udebliver, er hjemmeholdet forpligtet til at påsætte en anden sekretær. Kampenes varighed I alle rækker, undtagen Mix og ungdom, spilles til 3 vundne sæt. Det kan dog af turneringsmæssige årsager være nødvendigt at lade en række spille til kun 2 vundne sæt. I dette tilfælde afvikles kampene som 3/4-kantsstævner. I alle Ungdoms- og Mix-rækker spilles til 2 vundne sæt. Fair play Holdene samles før kampstart ved nettet for at hilse på hinanden inden kampen og der gives hånd på en god og fair kamp. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 9 af 15

11 Antal spillere i laveste seniorrække I laveste seniorrække i den pågældende halvsæson, for både damer, herrer og mix, er det tilladt at spille med 5 spillere. Dette gælder dog ikke, hvis der er 6 (eller flere) kampklare spillere til rådighed. Hvis et hold består af mere end 5 spillere og får en eller flere spillere skadet, kan holdet spille videre med min. 5 spillere på banen. Når et hold spiller med 5 spillere på banen, spilles der altid uden en spiller på position 6. Regler for opstilling på banen jvf. 7.3 og 7.4 i de officielle volleyballregler skal overholdes. Reglen for brug af libero skal altid overholdes, og det er således ikke tilladt at spille med 5 spillere på banen samt en libero. Dvs. at hvis et hold eksempelvis stiller med 7 spillere hvoraf en af spillerne er libero og holdet får en spiller skadet (ikke liberoen), må holdet gennemføre kampen med kun 5 spillere på banen, da liberoen ikke kan indskiftes hverken som ordinær spiller eller som libero. Specielt for hold i ungdomsturneringen gælder, at hvis et hold starter med 6 spillere, og en spiller skades, må holdet spille videre med 5 spillere. For Mix-rækken gælder, at der højst må være 3 herrespillere på banen ad gangen. I Mix 2 rækken betyder dette, at et hold, der stiller med bare 2 damespillere, kun kan være 5 spillere på banen i alt. Dermed kan der i Mix 2 rækken godt stå mere end 5 spillere på kampskemaet, uden at der kan være 6 spillere på banen. I sådanne tilfælde kan der blandt herrespillere spilles med både ordinære og ekstraordinære udskiftninger. Såfremt et hold er under 5 spillere, tabes kampen, og der gives bøde for udeblivelse. For hold i den DM-kvalificerende ungdomsturnering gælder specielt I den DM-kvalificerende ungdomsturnering gælder DVBF s propositioner, hvor det bl.a. fremgår, at der skal spilles med 6 spillere på banen samtidig, og hvor der ikke må deltage spillere fra det modsatte køn. Spillestedet Generelt spilles der efter de i spillereglerne nævnte krav. Tilladte afvigelser fremgår af bane- og rekvisitreglementet. I Danmarksserien skal der spilles på langbane eller på kortbane med 3 meters frizone. Hvis det organisatorisk ikke er muligt at placere en kamp på langbane med minimum 3 meters frizone, kan SVBK dispensere for ovenstående krav. Springserv zone i seniorrækkerne. Hvis holdene er enige om at lave springservzone, er der generel dispensation for dette. Springservzonen etableres og meddeles dommerne inden lodtrækning. Nethøjder Damer... : 2,24 meter Herrer... : 2,43 meter DU21... : 2,24 - HU21... : 2,43 - DU18... : 2,24 - HU18... : 2,35 - DU16... : 2,15 - HU16... : 2,24 - DU14... : 2,05 - HU14... : 2,10 - Mix... : 2,35 - Højden måles på midten. Største tilladte afvigelse i siderne: +2 cm. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 10 af 15

12 Kampskemaer I alle rækker bruges DVBF's kredskampskema undtagen i DS- og DS-div., hvor der bruges internationalt kampskema. I DS-kval.- er det frivilligt hvilket kampskema klubben bruger. I ungdomsrækkerne bruges SVBK s ungdomskampskema Holdsedler/Rotationssedler Hold i DS-, DS-div. og DS-kval.-, skal aflevere holdsedler (DT-8) samt rotationssedler (Regel 7.3.2) som beskrevet i DVBF s reglement: Retningslinjer for afvikling af volleyballkamp Dommerpåsætning DU påsætter dommere til de fastlagte kampe. Dommerne er hjemmeklubben, undtagen ved 3/4- kantsstævner, hvor de oversiddende klubber er dommere. Hvert halve år laver DU en dommerpåsætning sammen med projektdommerne. Ved kampe, hvor der er påsat projektdommere, skal hjemmeklubben kun stille dommere, hvis projektdommerne bliver forhindret. Bemærk at hjemmeklubben stadig har forpligtelse til at stille med en dommer, hvis der kun er påsat én projektdommer. Flyttes en kamp på begæring af en af de implicerede klubber, er den klub der har hjemmebane i den flyttede kamp ansvarlig for påsætning af nye dommere. Ved kampflytning påhviler det hjemmeklubben at påsætte dommere til kampen. Stiller hjemmeklubben ikke med dommere til kampen medfører dette tab af kampen. Følgende krav skal være opfyldt: - I Danmarksserien: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I Danmarksserien-div: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I Danmarksserien-kval: 1. dommer med mindst A-dommercertifikat 2. dommer med mindst A-dommercertifikat - I S1 og S1-kval. 1. dommer med mindst B-dommercertifikat 2. dommer med mindst B-dommercertifikat - I øvrige rækker og mix: 1. dommer med mindst B-dommercertifikat - ungdomsrækkerne: 1. dommer uddannet som minimum Teendommer 2. dommer uddannet som minimum Teendommer Dommerhonorar og dommertransportudgifter fremgår af Regulativ for dommerhonorar og transportgodtgørelse. Hvis en klub anvender en dommer, som ikke er registreret, eller anvender en dommer, som ikke opfylder kravene til kvalifikationsniveau, idømmes klubben en bøde. Udvisninger / diskvalifikation / karantæne Diskvalifikation af en spiller (udvisning for resten af kampen) resulterer i mindst en spilledags karantæne som spiller. Diskvalifikation af en træner (udvisning for resten af kampen) resulterer i mindst en spilledags karantæne som spiller/træner for det pågældende hold. Overholdes disse bestemmelser ikke, vil holdet blive betragtet som udeblevet uden afbud. Ved diskvalifikation skal den diskvalificerede spiller (træner) øjeblikkelig forlade spillepladsen (tilskuerpladserne inkl.) Ukorrekt optræden efter kampens afslutning sanktioneres på samme Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 11 af 15

13 måde, som hvis det var sket i kampen. Dommeren sikrer, at den pågældende spiller/leder registrerer den givne sanktion ved at vise kort/kortene, som svarer til sanktionen. Ukorrekt optræden efter kampen medfører altså ikke længere automatisk diskvalifikation, men fortsættes den ukorrekte optræden sanktioneres derefter. Sanktioner tildelt efter kampens afslutning skal altid noteres på kampskemaet og ved en evt. diskvalifikation skal kampens dommere inden 48 timer fremsende skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet omkring diskvalifikationen til SVBK s sekretariat. Afbrydelse af kamp Såfremt en kamp afbrydes og ikke umiddelbart kan genoptages, dikteres kampen omspillet af turneringsledelsen Dispensationer / Godkendelser Procedurebeskrivelse I flere sammenhænge kan spillere/hold opnå dispensation eller godkendelse gennem en skriftlig ansøgning til den relevante turneringsledelse. Hvis en dispensation er givet for blot en enkelt turnering, har den automatisk gyldighed for samtlige turneringer, hvor spilleren/holdet kan deltage i det pågældende turneringsår. Det drejer sig om følgende emner: a) Godkendelse af klubskifte b) Dispensation for aldersgrænse c) Dispensation for brug af ikke-dansk spiller Hvis en klub overtræder a, b og/eller c, medfører dette tab af kamp takseret som udeblivelse uden afbud. Dispensation for aldersgrænse Såfremt en klub ønsker at lade en spiller deltage på et turneringshold i en anden aldersgruppe end spillerens egen, skal følgende bestemmelser iagttages. a) Der er generel dispensation til at lade en spiller spille i aldersgruppen umiddelbart over spillerens egen. SVBK behøver ikke underretning herom. b) DVBF kan give dispensation til at lade en spiller: - rykke mere end én aldersgruppe op Der fremsendes en blanket Ansøgning om dispensation for at spille i to eller flere aldersgrupper over ens egen udfyldes og fremsendes til DVBF (blanketten findes på hjemmesiden under download). En dispenseret spiller mister dog ikke retten til at deltage på hold for sin egen aldersgruppe. Der henvises i øvrigt til det Fælles Turneringsreglement på DVBF s hjemmeside. Klubskifte Der henvises til Klubskiftereglementet på DVBF s hjemmeside. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 12 af 15

14 3. Bødestørrelser A Udeblivelse fra kamp... kr ,- A1 Afbud til kamp senest 3 uger før... kr. 300,- A2 Afbud til kamp senest 1 uge før... kr. 500,- A3 Afbud til kamp senest 24 timer før... kr. 750,- A4 Afbud Bornholm samme som ovenfor + kr ,- B Ulovlig anvendelse af spiller... kr. 500,- C Afmelding/opløsning af seniorhold... kr. 500,- D Manglende eller for sen indtastning... kr. 300,- D1 For sen indsendelse af kampskemaer... kr. 300,- E1 Misligholdelse af forpligtelser som arrangør/hjemmehold/udehold herunder forkert/mangelfuld udfyldelse af kampskema/holdseddel TU vurderer fra sag til sag, dog max. pr. kamp... kr. 400,- E2 Misligholdelse af forpligtelser som sekretær... kr. 125,- F Misligholdelse af regler for påklædning pr. gang pr. spiller... kr. 50,- G Udeblivelse fra dommerforpligtelser (pr. dommer)... kr. 300,- H1 Brug af ikke tilstrækkelig uddannet dommer... kr. 100,- H2 Brug af ikke kvalificeret/registreret dommer... kr. 150,- I Manglende træner/holdleder for ungdomshold, første gang... kr. 300,- Anden gang... kr. 450,- Tredje og efterfølgende gang... kr. 600,- Specielt for ungdom UA Udeblivelse fra kamp (alle kampe samme dag)... kr. 500,- UA1 Afbud til kamp senest 1 uge før... kr. 200,- UA2 Afbud til kamp senest 24 timer før... kr. 300,- UB Ulovlig anvendelse af spiller... kr. 250,- UC Afmelding/opløsning af ungdomshold... kr.??,- UG Misligholdelse af dommerforpligtelser... kr. 150,- UI Manglende træner/holdleder i ungdomsrækker, første gang... kr. 300,- Anden gang... kr. 450,- Tredje og efterfølgende gang... kr. 600,- 3.1 Rykkerprocedure Ved manglende betaling udsendes 1. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 100,- med ny dato. Er beløbet stadig ikke betalt, udsendes 2. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 200,- og ny dato. Er beløbet ikke betalt til den fastsatte dato, overgår sagen til SVBK s bestyrelse, hvorefter klubbens hold må påregne at blive udelukket fra SVBK s turnering. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 13 af 15

15 4. Protester Mener anføreren (for hold i ungdomsturneringen tillige træneren), at dommeren under en kamp har gjort urigtig brug af spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens afgivelse over for 1. dommeren på selve spillepladsen protestere mod kendelsen. Et holds protest vedrørende bane, materiel eller andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun optages til behandling, hvis anføreren har fremført sin protest over for 1. dommeren inden kampens start. En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis 1. dommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen. Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunktet for nedlæggelse af protesten (sæt og stilling), samt hvilket hold, der har nedlagt denne. Eksempel: 3. sæt, 11-13, hold <x>: <protest>. Umiddelbart efter kampen påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat fra det protesterende holds anfører. I tilfælde af protest skal dommeren/dommerne inden 48 timer indsende en skriftlig indberetning til TU. For at en protest kan blive behandlet, skal den i en skriftlig redegørelse, være fulgt op af den protesterende klubs bestyrelse senest 1 uge efter, den er fremført overfor dommeren. Såfremt protesten ikke tages til følge, opkræves klubben et protestgebyr på kr. 300,- pr. protest. En protest skal tages til følge, såfremt dommerens anvendelse af spillereglerne kendes/er kendt ugyldig af SVBK s protestkomité - dog under hensyntagen til afvigende bestemmelser i Turneringsreglementet eller Propositionerne. En eventuel omkamp vil kun blive arrangeret, såfremt dette er teknisk muligt - og det protesterende hold ønsker det. Protestkomiteens afgørelse skal foreligge senest 2 uger efter kampdatoen. Protestkomiteens afgørelse kan ankes til SVBK s bestyrelse senest 7 dage efter afgørelsen. Næste ankeinstans er DVBF s amatør- og ordensudvalg. Propositionerne godkendt af SVBK s bestyrelse d. 27. maj 2015 Side 14 af 15

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015.

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015. Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Ændringer i forhold til sæsonen 2013/14... 1 Daglig administration... 3 Generelle bestemmelser... 3 Turneringsstruktur...

Læs mere

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013

Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ændringer i forhold til sæsonen 2011/12...1 Daglig administration...2 Generelle bestemmelser...2 Turneringsstruktur...2

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2016/17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2015/16 er:... 2 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Indledning. Generelle bestemmelser

Indledning. Generelle bestemmelser Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog.

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012 2012 DKF s bestyrelse foretager løbende ændringer. Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne. 1 Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser, reklameregulativ, vandrepræmier Her gælder samme

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2016 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Volleyball Danmark udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler og præmier

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering Skærpede krav for VolleyLigaen 41 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringsledelsen turnering@volleyball.dk Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne.

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne. Turnerings reglement 2017/2018 SENIOR INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold

Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold Kompetenceforhold 1 Dette reglement er gældende for Volleyball Danmarks fire finalestævner om Danmarksmesterskaberne (U14, U16, U18 og U21). Hvor bestemmelser i dette reglement måtte afvige fra andre reglementer,

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON SENIOR. Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement.

BORDTENNIS. INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON SENIOR. Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2014-2015 SENIOR Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Efterår 2014 Jyllandsserien (4) Serie 1 (3) Serie 2 (3)

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014.

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. DAFFs Turneringskatalog 2014 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. Version 1.3 Revideret 4. juli 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer, tider,

Læs mere

DBBF tolkninger og retspraksis

DBBF tolkninger og retspraksis DBBF tolkninger og retspraksis 2016-17 Fælles turnerings reglement 2 Betegnelsen Danmarksturneringen omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division herrer og damer, 2.division herrer samt landsdækkende

Læs mere