Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 5 Oktober Rigmor Frederiksen og Gurli. Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 5 Oktober Rigmor Frederiksen og Gurli. Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard"

Transkript

1 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 Oktober 2016 Rigmor Frederiksen og Gurli Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard Næste blad laves onsdag d. 7. december kl. 18 1

2 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. 6 gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig. Redaktion Herman Nielsen Ansvarshavende for dette nummer. Søren Løkkegaard Helle Due Fotograf som man kan henvende sig til Poul Jørgensen Indlæg og fotos kan mailes til redaktionsmedlemmerne. Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. Mere information: under Sofus hvor billeder er i farver. or Serviceleder, Kai Nielsen Kontor: Jernaldervej 277 Åbningstider: Mandag kl Brabrand Boligforening Rymarken Tirsdag, onsdag, 2, 8210 fredag Aarhus kl V Torsdag kl. e Brabrand Boligforening Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skræppebladet Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening Beboerrådgivningen i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 Åben rådgivning Tirsdag kl Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. Tirsdage kl Torsdage kl Du er altid velkommen til at dukke op uden aftale. Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: Jens Høgh Totalservice På dette nummer kan du taste dig frem til personlig betjening af en servicemedarbejder. Personlig betjening er åben: Mandag torsdag kl Fredag kl Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. Bemærk at det er en dyr service som ikke må bruges til sager der kan vente til almindelig åbningstid i dagtimerne! Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Åbningstider: Mandag-fredag kl Bemandet lørdag og søndag kl Stofa Antenneservice Mandag-fredag Lørdag Dog undtaget helligdage. Har du problemer med dine TV-signaler uden for Stofas åbningstid, kan du ringe til hovedvagten på Hovedvagten har åbent til kl på alle hverdage og fra kl i weekender og på helligdage. Selskabslokale Holmstrup Jernaldervej 245, 8210 Århus V Kan rumme 72 pers. Lejes gennem Brabrand Boligforenings administration

3 Selskabslokale Valhalla, Odinsgård Stenaldervej 209, 8220 Brabrand Kan rumme 30 pers. Lejes gennem Brabrand Boligforenings administration Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme 50 pers. Reservation, Lise Ledet Postkassen tømmes Mandag-fredag Afhentning/forsendelse af pakker mv. MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V i butikkens åbningstid Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup Afdelingsbestyrelsen holder møde første mandag i hver måned kl Mødet er åbent for alle beboere fra kl Desuden afholdes der møde i Boligteknisk Udvalg (BTU) hver anden måned den sidste mandag kl dog kun efter behov. Mødet er åbent for alle beboere. Hjemmeside: eller Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Edvin Juhl, 261A 3. Rudolf Bay, 253B 1.tv Peter Iversen, Anette Knight, 221A 2.tv. Mogens Nielsen 221A 3.tv. Johnny Rasmussen 263A st. Bo Fosdal 1.suppleant: Helle Hansen, 235 B 1.tv. Annonce Genbrugsen søger frivillig hjælp. 1 2 gange ugentlig 1 time pr gang. Mandage kl Torsdage kl Du skal være nogenlunde stabil. Kig op til en snak når der er åbent. 3

4 Registrering af husdyr I Holmstrup er det tilladt at holde hund og kat under forudsætning af, at man overholder afdelingens ordensreglement for husdyr. Heraf fremgår det blandt andet, at hunde og katte skal registreres. Og man skal betale et husdyrgebyr for at kunne holde hund eller kat. Registreringen sker ved at man henvender sig hos servicelederen i dennes kontor i 277. Er din hund eller kat ikke registreret, skal du sørge for at den/de bliver registreret. Ellers mister du retten til at holde hun eller kat. Vi gengiver lige hele reglementet, så alle kender det. Afdelingsbestyrelsen Husdyrsreglement 1. Husdyr generelt: a. Som husdyr betragtes hund og kat samt kæledyr: kanin, marsvin, akvariefisk, stuefugle og lignende. b. Det er ikke tilladt at holde dyr udover de i punkt a. nævnte eller dyr, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v., uanset om disse holdes i bur eller terrarier. c. Det er ikke tilladt i afdelingen at holde eller få besøg af hunde, der er forbudt ved den til enhver tid gældende lov om hunde, jævnfør Hundeloven LBK nr. 259 af 12. april 2005 samt senere ændringer til forskriften. d. Ved indflytning og/eller senere anskaffelse af hund, skal der overfor boligforeningen forelægges/indsendes en dyrlægeattest som dokumentation for, at hunden er lovlig at holde ifølge den til enhver tid gældende lov om hunde. Er hunden anskaffet før ikrafttrædelse af hundelovens forbud, giver det ved indflytning ikke ret til at få hunden godkendt i afdelingen. 2. I tvivlstilfælde afgør boligforeningens administration, om et husdyr/kæledyr er omfattet af punkt1. 3. En beboer, der føler sig generet af andre beboeres husdyr/kæledyr, kan rette henvendelse herom til boligforeningens administration. 4. En berettiget klage over et husdyr/kæledyr vil medføre påbud om, at dette ikke må være til gene for andre beboere. Efterkommes et sådan påbud ikke, fortaber ejeren retten til at holde husdyr/kæledyr, og må da sørge for, at husdyret/kæledyret bliver fjernet. Fjernes husdyret/kæledyret ikke, vil der være tale om misligholdelse af boligkontrakten, og boligforeningen vil kunne opsige det pågældende lejemål i overensstemmelse med den almindelige klageprocedure. 5. Med tilladelse til at holde husdyr har den pågældende beboer ret til at blive medlem af Holmstrup Dyreklub. 4

5 Specielt for hund og kat gælder: 1. Ingen må holde hund/kat uden dyret registreres i Brabrand Boligforening. Registreringen skal foretages ved servicelederen senest 3 uger efter indflytning. 2. Registrering, der kan sidestilles med tilladelse, er givet under forudsætning af, at dyret ikke er til gene for de øvrige beboere eller for ejendommen. Ved registrering af hund udleveres af servicelederen et mærkat, som hunden skal bære. Hunde skal være mærket jf. Lov om hunde. Hundens mærke skal oplyses ved registreringen. Katte skal øremærkes, og nummeret skal meddeles servicelederen samtidig med, at bevis for neutralisering forelægges. 3. Registreringen følger det enkelte dyr, d.v.s. ved ændring i dyreholdet er beboeren forpligtet til at meddele denne til administrationen. 4. Ved registrering af hund/kat senest, når dyret er 3 måneder tiltrædes et månedligt administrationsgebyr, som fastsættes hvert år på afdelingens budgetmøde. Dette gebyr kan suppleres med et bidrag til Holmstrup Dyreklub. 5. Hunde må ikke besørge i afdelingens område, d.v.s. trapper, kældre, gangarealer, legearealer i beplantning, på græsplæner, parkeringsanlæg, på terrasser og i terrassekummer. Skulle uheldet være ude, skal ejeren selv omgående fjerne efterladenskaberne. Dyreklubben udleverer gratis poser til hundelorte og kattelorte, og de kan hentes i de opstillede bokse i afdelingen, eller hos servicelederen i dennes åbningstid. 6. Hunde skal føres i snor i afdelingens område (jf. politivedtægten). 7. Katte, der anskaffes eller medtages ved indflytning efter 1. januar 1987, skal neutraliseres d.v.s. sterilisation af hunkatte og kastration af hankatte inden de fylder 12 måneder. Er katten 12 måneder ved indflytning, skal neutralisation ske inden 3 måneder. Dyrelægeerklæring herfor skal i alle tilfælde forevises servicelederen. For racekatte, der anvendes til avl, kan der søges om dispensation hos afdelingsbestyrelsen. For at opnå denne, skal katten være stambogført. I øvrigt gælder husdyrsreglementet i fuldt omfang. 8. Hunde skal være forsikret, sådan at skader, hunden forvolder, kan blive erstattet. Specielt for kæledyr gælder: Kaniner må ikke løbe frit på udenomsarealerne. 5

6 Værested og beboerlokaler m.m. Holmstrup, d I forlængelse af de miserable oplysninger om værestedet på det netop afholdte budgetmøde i Holmstrup har jeg snakket med Simon Holse og Jens Skriver og vil godt fremlægge min forståelse af sagsforholdene: Værestedet er i sin tid oprettet som en del af den lokale psykiatri for at hjælpe sindslidende lokalt. Det er gået i en årrække med først kommunal støtte og senere, da kommunen trak sig ud med støtte fra det boligsociale sekretariat. Den støtte er nu også reduceret og dermed problemet med at betale husleje. Der er nogle politiske forløb, som det er vigtigt at pege på og forstå betydningen af. 1. Gå på og se, hvordan værestederne generelt trapper af i løbet af 2014 og 2015 på grund af ændret landspolitik. Der er i forlængelse heraf tale om kommunal centrering af tilbud til sindslidende og andre udsatte grupper. For sindslidende i Århus er der nu 3 væresteder, for unge på Katrinebjergvej og to grupperinger i Grønnegade. 2. Statens og kommunernes lange nedtrapning af det oprindelige byudvalgsprojekt fik for en del år siden Boligselskabernes Landsforening til at satse voldsomt på såkaldt sociale problemer i den almene sektor. Den boligsociale opgave, som tidligere bestod i at skaffe bolig til de, der ikke kunne købe én, var langsomt blevet omdefineret til at ta sig af de problemer, som kommunerne forsømte i vores områder som var vi beboere alene skyld i dem i et segregerende samfund. Boligsociale medarbejdere er nu blevet det forskønnende udtryk for store dræn i landsbyggefondens kasse til beskæftigelsesforanstaltninger. Jeg var med i BL, da det her blev gennemført med den begrundelse, at det var bedre, at vi selv brugte pengene, end at regeringen gjorde det! Det forløjede var, at regeringen tog vores penge til trods for, at regeringen kunne bruge landsbyggefondens målsætning om, at den almene sektor skulle være selvfinansierende. Altså blev der endog bygget plejehjem som almene boliger, og penge til renovering i vores sektor blev også brugt her. Der kom aldrig en tyverisag mod regeringen men modsat bevidst fordummelse af mange beboere fra BL s ledelse. Her er vi så nu, og mit bud på det videre forløb er sådan her: Simon siger lejligheden op med de tre måneders varsel, og afdelingen overtager lejemålet fra nytår. Dette sidste blev vedtaget på budgetmødet, og det første må være konsekvensen, da Simon er udgået for midler. Bestyrelsen skal ha tak for at ha sikret beboerne mulighed for at ta stilling til lokalernes fremtidige brug. Om de sidste tre måneders husleje kan jeg som udenforstående ikke udtale mig. Med huslejen betalt vil Simon (og andre) kunne skaffe de småpenge, som drift af værestedet vil medføre. Derfor bør værestedet fortsætte so oder so, om de indblandede ønsker det. Afdelingsbestyrelsen står for model for fremtidig brug af lejligheden, idet det vil være optimalt, om de nuværende aktiviteter indgår og fortsætter. Hilsen Herman Nielsen. 6

7 Vores chance lokalt, personligt og socialt For nogle måneder siden var der et oplæg i det boligsociale fællessekretariat i Århus af en københavnsk kvinde om vores samliv i et multietnisk samfund nogenlunde svarende til vores. Tina Gudrun Jensen havde undersøgt forholdene i en bebyggelse ved København og skrevet på engelsk om det, sådan som man nu skal gøre i forskning, der også vil ud over andedammen. I forbindelse med oplægget i Århus, som jeg ikke kunne overvære, da jeg passede børnebørn i Holte, kom der en net-henvisning til den danske udgave. Den har du her, og materialer er værd at læse: For en måned siden var der så en konference om frivillighed i det boligsociale arbejde. Også i regi af det boligsociale fællessekretariat. En udarbejdet rapport dokumenterer dele af det omfattende materiale. Igen noget, det er værd at snuse til, og her er net-henvisningen med omtale af konferencen og det tilgrundliggende materiale: Ovenstående ord medborgerskab har stødt mig, fordi jeg kender ordet borger og dets betydning. Jeg er borger og har rettigheder i det danske samfund og videre i EU. De mennesker, der betegnes medborgere, har det kun i begrænset omfang, fordi de netop ikke er borgere. Medborgere foregøgler mere end borgere, men er det helt afgørende mindre. Se rapportens billeder med mennesker, hvor der på samtlige er ikke-danskere (beskrivelse), der hjælpes af danskere, der ofte har hjælp som betalt arbejde. Det omtales ingen steder, og det er en mangel og forkert. Til illustration af det betændte ved begrebet medborgere kan Århus Kommunes materiale være oplysende: Hvad munder det her ud i: Der forskes meget i vores områder, og det næsten altid af mennesker, der lever og bor andetsteds. Oplevede problemer gir mange stillinger (administration og boligsociale medarbejdere betalt over huslejen), hvor igen næsten alle lever og bor andetsteds og kan spille dygtige til det formynderiske hos os. Endelig har vi lokale folk, som mindre er hjælpere end egodyrkere uden sociale ambitioner. Jeg finder ikke det her slemt, selv om jeg ikke bryder mig om det. Det er i min forståelse samlet et resultat af alt for snæver orientering og optagethed i det daglige hos hovedparten af beboerne. Vi bor jo godt og har det godt! Med flere orienterede og vidende beboere, der snakkede sammen om de lokale opgaver og de udtryk, som en verden i opbrud gir især hos os med et omfattende menneskemylder, ville vi stille og roligt rykke denne verdens problemer ind på livet, få det bedre og måske endda kunne gøre noget ved de såkaldte problemer. Os selv altså og ikke overlade det til betalte ansatte og selvpromoverende demokratiledere, hvad der slet ikke gis! Herman Nielsen. 7

8 HUNDEHAVEN ER TAGET I BRUG Så er der gået næsten 4 måneder, siden udvidelsen af hundeindhegningen blev taget i brug. Det går rigtig godt, og der kommer flere og flere nye hunde, for hver uge der går. Ikke bare fra Holmstrup, men også fra de omkringliggende bebyggelser. Det er rigtig dejligt at se, hvordan hundene nyder at lege sammen, og selv om det kan se voldsomt ud og lyde helt vildt, er der ikke sket større skader. Når en 8-10 hunde i alle størrelser leger, kan det udløse mange sjove situationer. F.eks. når den allermindste lille brune chihuahua fortæller en af de store, at den skal opføre sig ordentlig, og den lystrer. Eller når de 4 hvide tager mudderbad i regnvejr. Eller når lille Pippin forelsker sig i en der er fire gange større end ham. Det er besværligt. Lidt negative indslag er der selvfølgelig også. Det vil være godt, hvis alle hundeejere vil bruge haven som legeplads, ikke lufteplads. Der er for mange hundeejere der ikke samler deres hunds efterladenskaber op. Der er både poser, spand og skovl, så det skulle ikke være så besværligt. Nogle få hunde har også fået "arvefjender". Hvis man kommer til lågen og ser en uven, skal man vente med at gå ind, indtil den har forladt området, eller holde sin hund i snor. Man kan jo gå ned på den kommunale plads i stedet for. Der har lige været nogle tilfælde af kennelhoste, men alle hunde er kommet godt igennem det. Os der kommer meget i haven er meget glade for pladsen, og det er ikke bare for hundenes skyld. Vi tobenede hygger os også, og man er også velkommen til at kikke ned, selvom man ikke har hund. Ragnhild Jensen for dyreklubben. 8

9 Aktiviteter på Holmstrup Mark Læs mere på Værestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245, 1. lejl Åbent onsdag kl Spisning kl ingen tilmelding Kontaktperson: Simon Holse Holmstrup Beboerforening Jernaldervej 215, 1. Formand: Rikke Birkeholm Næstformand/sekretær: Mette Jespersgaard Kasserer: Henning Jensen Kasserersuppleant: Carsten Andersen Bestyrelsesmedlemmer: Gudmundur Karl Arnarson James Fuhlendorff 1. suppleant: Kim Birk 2. suppleant: Kim Jørgensen Revisor: Lisbeth Holmskov Revisorsuppleant: Niels Jensen Holmstrup Pensionistklub Jernaldervej 277, 1. Åbent tirsdage kl Kirsten Larsen Gitte Poulsen Porcelænsmaling i Holmstrup Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) Åbent torsdag kl Rigmor Frederiksen Keramik Værestedets lokaler 245, 1. Åbent fredag kl Rigmor Frederiksen Holmstrup Dyreklub Ragnhild Jensen Holmstrup Billardklub Formand: Tom Houmøller Genbrugsen i Holmstrup Kontaktperson: Conni 259A Åbent: Mandag kl Torsdag kl Søndag kl Læsehesten Holmstrup Mark Indgang gennem Genbrugsen. Og åbent i Genbrugsens åbningstid. Bemandet torsdage kl Kontaktperson: Rudolf Bay Flagning Svend Ove Böhm Herman Nielsen Ring senest dagen før eller læg en seddel i postkassen i 263 Haveforening Persillerækken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver Poul Erik Hansen Holmstrup Hønse- og Biavlerforening Margrethe Borchhorst Holmstrup Mark Cykelværksted Jernaldervej 245 Hans Martin og Rudolf. Åbent tirsdage kl Skal du låne en cykel til dig selv eller en gæst, så kontakt os. Multibane i Holmstrup Udlån af net: Poul Erik Hansen Bordtennis i Holmstrup Hvis selskabslokalet er ledigt kan nøglen afhentes hos Poul Erik Hansen

10 Lidt fra Menighedsrådet Hermed sidste notat fra min side om hvad der sker i Skjoldhøj Kirke: Den 13. september var der menighedsmøde og opstillingsmøde til det ny menighedsråd. Efter opstillingsmødet var der en periode indtil 27. september hvor der kunne opstilles en anden liste, så der skulle have været valg i november. Men der kom ikke nogen anden liste, så den liste der blev opstillet den 13. september, er det nye menighedsråd, og den kommer her. Efter navnet står der enten nv (nyvalgt) eller gv (genvalgt). HANS KARGAARD nv, MARIANNE VILLEKJÆR nv, LIS GLIBSTRUP gv, SIMON STORGAARD nv, BENTE KEJSER nv, ANNA SØRENSEN gv, PER SORTKJÆR gv, SIMON LEONHARD gv, SARAH SHOAIBI nv. Vedkommende der afløste mig, er 32 år yngre end mig. Jeg ønskede ikke at deltage som suppleant den aften, men formanden besøgte mig og spurgte om ikke 4.supleant-pladsen var noget for mig - og det passer mig fint. Det blev sidste notat fra min side om kirken i denne omgang. Mit sidste møde er 15. november, derefter konstituerer det nye menighedsråd sig, som det gøres hvert år. svend ove böhm jernaldervej 263 b OBS: Nye regler om maling og lakering! Vær opmærksom på, at der kommer et nyt vedligeholdelsesreglement. Det betyder først og fremmest, at alt maler- og gulvarbejde begynder med et besøg på driftskontoret. For fremtiden kan vi højest få refunderet regninger på kroner. Køber vi kontant for mere, er det af egen lomme - også selv om der er penge på lejlighedens konto! Så jeg gentager: Alle arbejder skal anmeldes til driftskontoret, før vi går i gang, og alt over 1.500,- betales over en rekvisition. Gå op og snak med personalet. Kommer arbejdet over ,- skal der tages tilbud hjem. Det hjælper driftskontoret også med. 10

11 Det nye reglement, der blev vedtaget på efterårets beboermøde, er netop ved at blive skrevet rent, så kommer det rundt i postkasserne, og det bliver lagt op på Holmstrups hjemmeside. Med venlig hilsen, Bo Fosdal. 11

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2 April 2016 Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Da de hvide træhuse forrest i billedet blev bygget, stod der nogle blå skurvogne

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

ORDENSREGLEMENT for afdeling 6, Holmstrup

ORDENSREGLEMENT for afdeling 6, Holmstrup ORDENSREGLEMENT ORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 6, HOLMSTRUP for afdeling 6, Holmstrup Opdateret d. 20. april 2017 VI SKAL VÆRE HER ALLE SAMMEN En boligafdeling som vores med mange beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. Marts 2014 Den store granstamme var engang et lille juletræ, som der blev danset rundt om inde i lejligheden, hvorefter det blev

Læs mere

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17. + April 2013 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. April 2013 Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.00 April 2013 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 7 December Kender I den om Rudolf, Rudolf med den røde tud?

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 7 December Kender I den om Rudolf, Rudolf med den røde tud? Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 7 December 2015 Kender I den om Rudolf, Rudolf med den røde tud? Nåh nej, han var jo et rensdyr! Næste blad laves onsdag d. 10. februar

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle HUSORDEN For beboerne i AB-Sprotoften Afd. 8. Tronnealle 1. GENBRUGSØ Affald sorteres jævnfør udleveret sorteringsvejledning. Affald bortskaffes i de dertil hørende containere som forefindes på genbrugsøen.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Ordensreglement Holmstrup afdeling 6, nyt og gammelt.docx 1/19

Ordensreglement Holmstrup afdeling 6, nyt og gammelt.docx 1/19 Nuværende Ordensreglement Forslag til nyt ordensreglement Bemærkninger Vi skal være her alle sammen En boligafdeling som vor med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

VA 4 syd Nr. 3 April 2002

VA 4 syd Nr. 3 April 2002 VA 4 syd Nr. 3 April 2002 Tivoli åbner snart Betonhjertet April 2002 1 INDHOLD Husdyrreglement side 3 Hundelorte 4 Vedligeholdelse 5 Vigtigt 5 Flere Email 5 Forårsrengøring 6 Maling 6 Brev fra en beboer

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 3 HUSDYR SOM IKKE MÅ HOLDES... 4 HVILKE HUSDYR KAN DER GIVES TILLADELSE TIL

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsgården og Holmstrup. NySofus. Nr. 6 - november 2008

Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsgården og Holmstrup. NySofus. Nr. 6 - november 2008 Beboerblad for Thorsbjerg, Odinsgården og Holmstrup NySofus Nr. 6 - november 2008 Beboerbladet NySofus Nr. 6 - november 2008 Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforenings afd. 11 Odinsgården, afd.

Læs mere

Opdateret 16. maj 2013

Opdateret 16. maj 2013 Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne.

Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Den 28. april 2014 Til: Boligtagerne. Afdeling 3 Tjørnelyparken. Ordinært afdelingsmøde afholdt tirsdag den 15. april 2014, kl. 19.00 på Tjørnelyskolen. Afdelingsbestyrelsesformand Uffe Petersen bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

AKB afdeling Taastrup Valhøj Husorden Regler for husdyrhold Regler for brug af vaskerier Ejendomskontoret

AKB afdeling Taastrup Valhøj Husorden Regler for husdyrhold Regler for brug af vaskerier Ejendomskontoret AKB afdeling 1901-9 Taastrup Valhøj Husorden Regler for husdyrhold Regler for brug af vaskerier Ejendomskontoret 1 Velkommen til AKB Pælestykkerne - tillykke med din nye bolig Praktiske oplysninger om

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. Maj 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Bestyrelsen for

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt Husorden afd. 11 HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009 Kære nytilflytter Med dette brev vil vi gerne ønske dig hjertelig velkommen her på Ladefogedvej, i Fagbos afdeling 22. Vi håber, du vil blive rigtig glad for at bo herude. Brevet her indeholder lidt information

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej Husorden Afd. 4 - Dr. Christinesvej Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3, 9600 Aars tlf.: 98 62 24 13 Kontortid: Mandag - Onsdag 09.00-16.00 Torsdag Onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdag 09.00-12.00

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER

Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER Velkommen til afd. 10 HUS- og ORDENSBESTEMMELSER SKOVBRYNET/ØSTERLED/SOLSKRÆNTEN Varde Velkommen i afd. 10 Skovbrynet, Østerled, Solskrænten Afdelingen er delvis gennemrenoveret, og her er god lejlighed

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere