Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)"

Transkript

1 Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere 2) Indholdsplaner 3) 76 at stå mål med folkeskolen 4) Dannelse og uddannelse 5) Didaktisk fantasi og struktur 6) Hovedsigtet 7) Undervisningsforløb 8) Målstyring 9) Personlighed og professionalitet 10) Pippi-pædagogik Workshopdage:.side 10 11) Ud af huset- aktiviteter 12) Undervisningsmaterialer 13) Praktisk læring og teoretisk undervisning 14) Prøveafholdende frie skoler og uddannelsessteder Akademiuddannelsen: 15) Akademi-modul. Side 11 Diplommodul 16) Almen pædagogisk diplom modul side 12 17) Almen pædagogisk diplom-modul 18) De frie skolers tradition og pædagogik side 14 19) De frie skolers tradition og pædagogik Uddannelseskonference i Uddannelsesforum Ligeværd side 14 20) Konferencedag Priser.. side 15 Kontakt...side 16 2

3 Forord: Dette kursuskatalog er udarbejdet som en partnerskabsaftale mellem følge-/styregruppen i udviklingsprojektet God Uddannelse Til Alle (www.goduddannelsetilalleunge.dk) og efter- og videreuddannelse på U C Syddanmark (www.ucsyd.dk) med det formål: At inspirere til at udvikle, udfordre, inspirere og kvalificere den pædagogiske praksis på de frie skoler og uddannelsessteder. At kommunikere den viden og erfaring, som de implicerede skoler og uddannelsessteder repræsenterer, ud til offentligheden. I forlængelse af udviklingsprojektet etableres Uddannelsesforum Ligeværd (UL) og kursustilbuddet er et pilotprojekt, der indeholder muligheden for, at hver fri skole og uddannelsessted kan melde sig direkte på konkrete korte kurser med specifikke temaer samt længerevarende diplommoduler med generelle temaer, der er relevante for alle undervisere, vejledere og ledere på de frie skoler og uddannelsessteder. Endvidere afholdes en uddannelseskonference i Uddannelsesforum Ligeværd til foråret (2016), som skal konsolidere det faglige fælleskab, evaluere gennemførte kurser/diplomer og give en indikation af, hvilke kurser og diplomer, der fremover er behov for på de frie skoler og uddannelsessteder. Kurserne og diplommodulerne skal identificere og professionalisere den unikke pædagogiskdidaktiske kunnen, viden og holdning, som findes på de frie skoler og uddannelsessteder. Det er håbet, at en fælles forståelse og formulering af de frie skoler og uddannelsessteders tradition, viden og erfaring kan give mulighed for en intern faglig stolthed og professionsudvikling. Med håbet om en et inspirerende fagligt fællesskab i Uddannelsesforum Ligeværd Med venlig hilsen Iben Benedikte Valentin Jensen Cand. Pæd. i Pæd. og Master i professionsvejledning, Forskning og Viden, U C Syddanmark Mail:

4 Indledning Der er mangel på kurser og diplommoduler, der har teoretisk og videnskabelig har specifik fokus på frie skoler og uddannelsessteder. De frie skoler og uddannelsessteders helt unikke pædagogiske professionsforståelse, erfaring og viden om elever med særlige læringsforudsætninger kan bidrage markant med inklusionsudfordringer fremover., hvis denne pædagogiske-akademiske viden og erfaring identificeres og udvikles gennem relevante/aktuelle kurser og diplomuddannelser. Undervisere i de frie skoler og uddannelsessteder har eksempelvis tradition for at koble praktisk læring sammen med teoretisk undervisning i forbindelse med undervisning af elever med særlige læringsforudsætninger. Der er brug for at dele denne viden og erfaring internt mellem de frie skoler og uddannelsessteder, men også at formidle denne viden og erfaring eksternt med andre skoler og uddannelsessteder. Inklusionsudfordringerne fordrer en professionalitet i kombinationen mellem det videnskabelige og erfaringsbaserede viden. Derfor har Uddannelsesforum Ligeværd i samarbejde med U C Syddanmark udviklet nedenstående kursuskatalog med det formål: - At skabe arbejdsglæde og samarbejdsmuligheder indenfor det enkelte frie skole og uddannelsessted. - At professionalisere kommunikationen og foreningssammenholdet lokalt og offentligt. - At bidrage til udviklingen af en fælles pædagogisk-didaktisk viden, kunnen og holdning, der giver mulighed for et kritisk-konstruktiv (sam-)arbejde. - At kvalificere de tilhørende formelle skriftlige dokumenter, så som indholdsplaner etc. - At få en fælles oplevelse og forståelse for hovedsigtets tradition og bidrag til innovation. - At inspirere til didaktisk fantasi og udvikling af undervisningsforløb, prøveformer etc Skole- og uddannelsesreformen Alle skoler og uddannelser i dag udsat for en enorm pædagogisk og politisk udfordring og omvæltning: Det skyldes tidens generelle internationalt inspirerede skole- og uddannelsesreformer samt nationale liberalistiske forsøg på at reducere offentlige udgifter. I et moderne samfund har skole- og uddannelsessystemet altid tilpasset sig de historiske krav og behov. I øjeblikket er brydningstiden på det pædagogiske felt domineret af: - Behovet for at inkludere ikke-boglige elever i uddannelsessystemet - Behovet for at se fagligheds-begrebet i forhold til et mere erhvervsrettet perspektiv 4

5 - Behovet for at synliggøre den didaktiske viden, således at en offentlig dokumentation og kommunikation muliggøres. Netop her er de frie skoler og uddannelsessteder stadigt et større afgørende bidrag til et demokratisk samfund! Skole- og uddannelsessystemer er altid legitimeret etisk, pædagogisk og politisk. Den pædagogiske praksis, der finder sted, skal på den ene side have respekt for individet og på den anden side for fællesskabet, hvilket også indbefatter arbejdsmarkedet. I spændingsfeltet mellem individ-fællesskab findes bl.a. to legitime aktører: - Det politiske-økonomiske system, der har behov for at få så mange så muligt fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet: kravet om reelle kompetencer og øget faglighed står her centralt. - Skole- og uddannelsessystemet, der har behov for at kunne kvalificere den professionelle pædagogiske-didaktiske praksis, således at god undervisning, samvær og uddannelsen på institutionerne til stadighed kan fastholdes, forandres og udvikles. Begge aktører er legale og en dialog mellem systemerne til stadighed er både nødvendig og ønskværdig. Det kræver, at der til stadighed udvikles mulighed for forståelse for den gensidige afhængighed mellem det politiske-økonomiske system og den pædagogiske-didaktiske praksis. Samarbejdet mellem det politiske niveau og den pædagogiske praksis (undervisningen og vejledning) nødvendiggør, at der etableres samarbejdsfelter mellem de nævnte aktører i forbindelse med udviklingen af de frie skoler/uddannelser. De frie skolers/uddannelsers kerneydelse er eksempelvis kendetegnet ved netop de områder, som samfundet aktuelt efterspørger; praktisk læring, erhvervsrettethed og dokumenterbarhed. Det kan kvalificeres og tydeliggøres ved hjælp af Uddannelsesforum Ligeværd Underviseres kunstneriske og håndværksmæssig baggrund Det findes et spændingsfelt mellem på den ene side den hånd-arbejdende tilgang og på den anden side det at fremstå professionelt i et senmoderne samfund, der generelt opfattes som en modsætning til det praktiske håndværk. Professionalitet i det senmoderne indebærer kort sagt akademisk-og videnskabelig inspireret skriftliggørelse og begrebsliggørelse. 5

6 Undervisere på de frie skoler og uddannelsessteder er ofte primært drevet af håndværksmæssige, personlig og kunstneriske tilgange til undervisningen, som netop er centrale og betydningsfulde undervisningskompetencer. Det giver samtidig åbenlyst et behov for at løbende at opkvalificere underviserens skriftlige/begrebslige professionsforståelse, i respekt for den pædagogiske praksis. Derfor udgives derfor på alle kurser og diplomer i dette katalog et kompendium og til slut en håndbog til de enkelte skoler/uddannelsessteder, således at deltagernes kolleger kan orientere sig i, inspireres af og diskutere kursets indhold. Vi udvikler nu et akademisk/videnskabelig inspireret læringsmiljø, der har en klar professionsdidaktisk tilgang, således at medarbejdere på de frie skoler og uddannelsessteder kan opkvalificeres med respekt for den pædagogiske praksis, deres fagpersonlighed og de konkrete arbejdserfaringer. Tilmelding til alle kurser og moduler sker direkte fra den enkelte frie skole og uddannelsessted til UC Syddanmark, der administrerer og koordinerer kurserne. Kurset er struktureret som enkelte workshops eller 2 enkeltdage med en måneds mellemrum (hvori deltagerne kan arbejde med kvalificeringen af egne praksis) eller som internater, hvor deltagerne har aftenen til kollegial samvær på tværs af skolerne/uddannelsesstederne. Kursusdagene afvikles udenfor den enkelte tilmeldte skole/uddannelsessted, således at deltagerne ikke er på egen arbejdsplads. Kursets praktiske del kan arrangeres af deltagerne selv, hvis det kan nedbringe de praktiske udgifter og et detaljeret kursus/diplom-program vil blive sendt ud efter tilmelding. 6

7 Kurser: 1) Introduktion til alle undervisere på frie skoler og uddannelsessteder Om den almene tradition, pædagogik, viden og erfaringen, der er knyttet til de frie skoler uddannelsessteder. Som to internater: (EH ) Mandag den 9. november og tirsdag den 10. november 2015 og Mandag den 7. december og tirsdag den 8. december 2015 (EH ) Torsdag den 19. november og fredag den 20. november 2015 og Torsdag den 17. december og fredag den 18. december 2015 Som to enkelte dage: (EH ) Første gang: Mandag den 14. september 2015 fra 9 16 Sidste gang: Onsdag den 15. oktober 2015 fra ) Indholdsplaner på de frie skoler og uddannelsessteder Om udvikling og kvalificering af indholdsplaner samt det pædagogiske professionelle forhold til indholdsplaner (EH ) Første gang: Torsdag den 22. september 2015 fra 9-16 Anden gang: Torsdag den 22. oktober 2015 fra ) 76 at stå mål med folkeskolen i de frie skoler og uddannelsessteder Om, hvad det vil sige at stå mål med folkeskole og hvilke muligheder og begrænsninger, det giver. (EH ) Første gang: Onsdag den 30. september 2015 fra 9-16 Anden gang: Fredag den 30. oktober 2015 fra

8 4) Dannelse og uddannelse på de frie skoler og uddannelsessteder Om forholdet mellem dannelse og uddannelse og hvad det betyder i arbejdet med elever med særlige forudsætninger. (EH ) Første gang: Fredag den 2. oktober 2015 fra 9-16 Anden gang: Mandag den 2. november 2015 fra ) Didaktisk fantasi og struktur på de frie skoler og uddannelsessteder Om hvordan undervisere udvikler didaktisk fantasi og bevarer den i en struktureret hverdag (EH ) Første gang: Torsdag den 17. september 2015 fra 9-16 Anden gang: Mandag den 19. oktober 2015 fra ) Hovedsigtet på de frie skoler og uddannelsessteder Om hovedsigtets tradition i en senmoderne sammenhæng og hvad det betyder for den pædagogiske praksis (EH ) Første gang: Mandag den 16. november 2015 fra 9-16 Anden gang: Onsdag den 16. december 2015 fra ) Undervisningsforløb på de frie skoler og uddannelsessteder Om de didaktiske elementer i et undervisningsforløb: hvordan man udvikler undervisningsforløb, inspireres, dokumenterer og evaluerer i en travl hverdag. (EH ) Første gang: Onsdag den 4. november 2015 fra 9-16 Anden gang: Fredag den 4. december 2015 fra

9 8) Målstyring på de frie skoler og uddannelsessteder Om målstyring i skolereformen og hvilke muligheder og begrænsninger begrebet har set i lyset af formålet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. (EH ) Første gang: Mandag den 28. september 2015 fra 9-16 Anden gang: Onsdag den 28. oktober 2015 fra ) Personlighed og professionalitet på de frie skoler og uddannelsessteder Om hvordan fagpersonligheder findes i spændingsfeltet mellem en personlighed og en professionalitet, og hvordan arbejdsglæden opstår netop der. (EH ) Første gang: Torsdag den 6. oktober 2015 fra 9-16 Anden gang: Fredag den 6. november 2015 fra ) Pipi-pædagogik i den pædagogiske praksis på de frie skoler og uddannelsessteder Om hvordan Pipi-figuren skabte en generation af forbrugende individualismer og hvordan skoler og uddannelsessteder genskaber de fællesskaber, der er gået tabt her. (EH ) Første gang: Onsdag den 9. september 2015 fra 9 16 Sidste gang: Torsdag den 6. oktober 2015 fra

10 Workshopdage: 11) Ud af huset- aktiviteter Om hvordan undervisere etablere undervisningsforløb ud-af-huset. Gæstelærere fra frie skoler og uddannelsessteder (EH ) Onsdag den 16. september 2015 fra ) Undervisningsmaterialer Om hvordan undervisere kan dele undervisningsmaterialer, udvikle nye og løbende sparre på tværs af de frie skoler og uddannelsessteder. (EH ) Mandag den 30. november 2015 fra ) Praktisk læring og teoretisk undervisning Om hvordan man ved hjælp af praktisk læring underviser teoretisk eller hvordan man med afsæt i teorien etablere en erfaringsdidaktik. Gæstelærere fra de frie skoler og uddannelsessteder. (EH ) Tirsdag den 24. november 2015 fra ) Prøveafholdende frie skoler Om prøvekravene, prøvernes didaktiske muligheder og formelle rammer. (EH ) Fredag den 16. oktober 2015 fra

11 Akademiuddannelsen: (Målgruppe: undervisere med realkompetencer og en faglig baggrund) 15) Akademi-uddannelsen Ungdom og voksenundervisning Modul: Didaktik og undervisningsmetode (EH : Hold 1) 1.internat: Mandag den 9. november og tirsdag den 10. november internat: Mandag den 7. december og tirsdag den 8. december internat: Mandag den 11. januar og tirsdag den 12. januar internat: Mandag den 29. februar og tirsdag den 1. marts 2016 (EH : Hold 2) 1.internat: Torsdag den 19. november og fredag den 20. november internat: Torsdag den 17. december og fredag den 18. december internat: Torsdag den 21. januar og fredag den 22. januar internat: Torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts

12 Diplommoduler: (Målgruppe: undervisere med en pædagogisk grunduddannelse) 16) Diplomretning, Almen pædagogik Modul: Dannelsesteori (EH : Hold 1) 1.internat: Mandag den 9. november og tirsdag den 10. november internat: Mandag den 7. december og tirsdag den 8. december internat: Mandag den 11. januar og tirsdag den 12. januar internat: Mandag den 29. februar og tirsdag den 1. marts 2016 (EH : Hold 2) 1.internat: Torsdag den 19. november og fredag den 20. november internat: Torsdag den 17. december og fredag den 18. december internat: Torsdag den 21. januar og fredag den 22. januar internat: Torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts ) Diplomretning, Almen pædagogik: Modul: Socialisering, læring og undervisning (EH ) Internater: Torsdag den 28.januar fredag den 29. januar 2016 Mandag den 29. februar tirsdag den 1. marts 2016 Onsdag den 13. april torsdag den 14. april 2016 Torsdag den 19. maj fredag den 20. maj

13 18) Diplomretning, De frie skolers tradition og pædagogik Modul: Vejledning i skolen kostskolepædagogikkens særlige muligheder (EH ) Internater: Torsdag den 28.januar fredag den 29. januar 2016 Mandag den 29. februar tirsdag den 1. marts 2016 Mandag den 4. april tirsdag den 5. april 2016 Mandag den 9. maj tirsdag den 10 maj ) Diplomretning, De frie skolers tradition og pædagogik Modul: Grundtvig og Kolds ideverden (didaktisk fantasi) (EH ) Internater: Torsdag den 28.januar fredag den 29. januar 2016 Mandag den 29. februar tirsdag den 1. marts 2016 Torsdag den 10. marts fredag den 11. marts 2016 Torsdag den 14. april fredag den 15. april ) Uddannelseskonference i Uddannelsesforum Ligeværd Konferencedag 9 15 (EH ) Fredag den 1. april 2016 fra

14 Pris: Prisen afhænger af antal tilmeldte deltagere. Skoler og uddannelsessteder kan slå sig sammen og hermed reducere prisen: Prisen for en kursusdag: deltagere kr ,- pr. person deltagere kr , deltagere kr. 750, deltagere kr. 600,- 40 deltagere kr. 500,- Prisen for dobbelt dage (med en måneds mellemrum) deltagere kr ,- pr. person deltagere kr , deltagere kr , deltagere kr ,- 40 deltagere kr ,- Et internat-kursus +. kost/logi (1500 kr.) pr internat deltagere kr pr. person kr kr kr kr

15 To internater-kurser +. kost/logi (1500 kr.) pr internat deltagere kr pr person kr kr kr kr Diplommodul (4. internater med vejledning/eksamen) +. kost/logi (1500 kr.) pr internat deltagere kr pr. person kr kr kr kr

16 Kontakt: Iben Benedikte Valentin Jensen (Cand. Pæd. i Pæd og Master i professionsvejledning) Viden og forskning, UC Syddanmark Mail / mobil Tilmelding via link: https://evu.ucsyd.dk/fagområde/303 (fra den , ellers mail direkte ) Studiesekretær Helle Kornum Efter- og videreuddannelse, Haderslev Telefon:

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere