SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle Hillerød. Haraldsgade København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA"

Transkript

1

2 BYGHERRE Trollesmindealle Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria Hermansen, MAA Anton Ryslinge, MAA Elisabeth Hagströner, Stud. arch Katja Zepemick, Stud. arch Anne Barbra Hald, kommunikations ansvarlig SAMARBEJDSPARTNER Søvej Birkerød GEHL ARCHITECTS ApS Gl. Kongevej 1, 4. tv. DK-1610 Copenhagen V CVR-nr.: Tel.: Fax:

3 indholdsfortegnelse Introduktion Analyse Fortætningsstrategier Byrumsplan Opsummering

4

5

6 det moderne byliv VIL FOREKOMME UANSET KVALITETEN VIL KUN FOREKOMME HVOR GOD KVALITET ER TIL STEDE AKTIV PA SSIV VALGFRIE AKTIVITETER (URBAN RECREATION) NØDVENDIGE AKTIVITETER BIL INVASION OFENTLIGE BYRUM GÅGADER TRAFIKDÆMPNING P 06 GEHL ARCHITECTS HILLERØD STATIONSZONE

7

8 byliv og aktivitet Hillerød stationszone er en aktiv og levende bydel, hvor det intermodale netværk af forskellige transportformer er omdrejningspunktet. Her krydser lokale brugere tilfældige rejsende. Områdets helt særlige stemning består i mødet mellem mange forskellige mennesker, oplevelser og aktiviteter på samme sted. Et dynamisk og innovativt miljø som kan styrkes yderligere gennem en bylivsmæssig tæthed. Det fremtidige byliv skal udfordre udviklingen af både fysiske og sociale rammer for et fremtidigt aktivt byliv. De nye byrum bør derfor invitere til såvel daglige nødvendige gøremål som aktiv og passiv rekreation. Aktiviteter Byliv Brugere En levende by afhænger af mange varierede aktivitetstilbud. Stationazonen skal i fremtiden invitere såvel beboere, besøgende og erhvervsliv til at gøre aktivt brug af området, og dermed sikre mødet mellem mennesker i de offentlige rum. Der ønskes en rumlig såvel som en social integration internt i området og med den omkringliggende by. Årstider Livet i og omkring Hillerød stationszone styrkes og aktiveres igennem et sæt af fortætningsstrategier. P 08 GEHL ARCHITECTS HILLERØD STATIONSZONE

9

10 den fortættede by - husene Gennem et varieret udbud af bolig- og erhvervsformer samt et aktivt campus miljø kan stationszonen blive en 24 timers bydel. Dette varierede udbud af erhvervslokaler, boliger, uddannelsesinstitutioner, butikker mm. kan bidrage til liv og aktiviteter i gadeplan. Byrumsplanen kan illustrere hvilke gader og pladser der særligt tilrettelægges for boligaktiviteter, erhverv, handel, rekreationsmuligheder, events etc. Nye kunst- og kulturfunktioner skal bidrage til at markere stationsområdet som et nyt og spændende byområde. For at skabe rammerne for et varieret byliv, lægges der op til en stor grad af variation og kompleksitet i såvel offentlige rum som i bebyggelsen. Områdets urbanitet vil komme til udtryk gennem oplevelsesmæssig, rumlig og bygningsmæssig tæthed. En samlet byrumsplan, der sikrer forbindelsesled, fokuspunkter, nærhed, tæthed og sammenhæng bør ligge til grund for områdets disponering. Hver eneste byrum bliver en destination i sig selv. Igennem en varieret og tæt bebyggelse bygget op omkring et sæt af forskellige byrum skabes et levende og intenst byliv, hvor tætheden øger oplevelsen. P 010 GEHL ARCHITECTS HILLERØD STATIONSZONE

11

12

13

14 workshop 1: planlægningsprocessen Som en introduktion til arbejdet med planlægningen af stationszonen afholdtes et visionsmøde i Hillerøds Byrådssal. Til mødet var inviteret interessenter som havde umiddelbare interesser inden for stationszonen og der var derfor deltagere fra en række uddannelsesinstitutioner, grundejere, trafikselskaber, udviklingsfirmaer, Plan 09 og Hillerød Kommune. Formålet med mødet var, at give de mange forskellige interessenter indblik i den kommende planlægningsproces og få deres input til en vision for områdets udvikling. Der blev på mødet givet en introduktion til planlægningsprocessen ved Hillerød Kommune. Herefter fik deltagerne et oplæg om Det gode byliv ved Gehl Architects. Oplægget viste eksempler på best practice fra hele verden og satte det i kontrast til problematikken ved Hillerød stationsområde. Formålet var at give inspiration og næring til udviklingen af en vision for stationszonen i det efterfølgende arbejde. Byrådssalen, Hillerød Rådhus, 5.marts 2008 P 014 GEHL ARCHITECTS HILLERØD STATIONSZONE

15 workshop 1: visionernes collage Opgave 1: Sæt billede på visionen Opgaven for gruppen er i fællesskab at vælge 1 ud af 10 forskellige stemningsbilleder, der hver især repræsenterede en mulig vision for stationszonen. Diskussionen om hvad der skal prioriteres, hjælper med at afdække deltagernes indbyrdes ønsker for områdets vision. I processen med at vælge kan flere billeder forekomme vigtige, men i første omgang handlede det om at finde det allervigtigste. Opgave 2: Visionernes Collage Visionernes Collage er et visionsdialogspil udviklet til stationszoneprojektet. Spillets formål er at give spildeltagerne mulighed for at finde frem til en fælles vision for stationszonens udvikling. Spillepladen er et kort over området og spilbrikkerne er 40 udvalgte visionsbilleder, der hver især viser forskellige motiver som bygninger, pladser, broer, grønne rum osv. Deltagerne må gerne klippe eller rive i billederne og tegne og skrive på spillepladen. Gruppens opgave er at vælge billeder, der viser hvilke funktioner og muligheder man ønsker indenfor stationszonen. I fællesskab skal gruppen finde frem til hvilke billeder, der skal placeres hvor på spillepladen, så der til sidst dannes en visionsplan for området. Metoden med at udtrykke visionerne gennem billedvalg er bevidst valgt for at give deltagerne mulighed for at arbejde på en anderledes måde med områdets udvikling. Til visionsformål er billeder et godt medie, som kan hjælpe med at komme med nye idéer uden at skulle holde for meget fast i meget specifikke problemstillinger.

16 de 4 visionscollager stationen vest øst syd Af de fire collager kan aflæses fire fortæl- På den vestlige side mod Centrum bruger På østsiden tæt på stationen har alle Ved og på Teglgårdssøen i stationszonens linger med overraskende mange fællestræk visionscollagerne billeder på liv udtrykt visionscollagerne foreslået tæt byggeri med sydlige del peges på de rekreative mulig- omkring visionen for stationszonen. På sel- som butikker i stueplan, boder, byrum med blandede funktioner opført i tilknytning heder der kan udvikles her. Af nogle af ve stationen peger samtlige visionscollager siddemuligheder, ventefaciliteter, rekrea- til pladser og andre byrum. Nogle foreslår collagerne kan der i den sydlige del også af- på en moderne trafikterminal enten under tive udfoldelsesmuligheder og belysning- egentlig højhuse i området. Gennemgående læses visioner om parkeringshuse og anlæg et stort samlende glastag eller som bygnin- sudsmykning. Meget specifikt peger alle er også ønsket om at bevare en grøn kile i til forsyning af den øvrige stationszone. ger hen over baneterrænet. Alle visionscol- visionscollagerne på mulighederne for at ar- form af boldbanerne mellem Carlsbergvej lagerne indeholder én eller flere nye bro- bejde med belysningen på Vibekevejforbin- og Præstevangskoven. Enkelte foreslår forbindelser, der knytter øst- og vestsiden delsen og flere funktioner på Ndr. Jernban- dog dele af boldbanerne bebyggede med sammen. evejforbindelsen. Flere indeholder også tæt kollegier, boliger og erhverv. byggeri på posthus/marie Mørk Skole hjørnet med eventuelt kollegie- uddannelses funktioner P 016 GEHL ARCHITECTS HILLERØD STATIONSZONE

17 Tæt og blandet erhverv og bolig opsummering workshop 1 Her skal være liv i stueetagen, butikker og byrum Campusområde med uddannnelse og kollegieboliger Her skal belysning og byrum prioriteres Moderne trafikterminal, overdækket broforbindelse, butikker, caféer, opholdsrum Campusområde med rekreative rum der støder op til skoven Rekreation ved søen med strandkant, kajaksejling og nye opholdsarealer P-anlæg og multifunktionelle arealer

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 rumlig definering Via en rumlig definering kan stationsområdet fortættes, så der skabes mere liv og aktivitet - og en bedre rumlig oplevelse.

38

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der i trafikplanlægningen

Det er derfor vigtigt, at der i trafikplanlægningen innehåll kapitel 1 1.0 Inledning 1.1 Vad er social bärighet 1.2 Vad skaber social adskillelse 1.3 Forudsætninger for social bärighet 1.4 Hur etableres og sikres social bärighet 1.41 Vision 1.42 Kvalitetskriterier

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Dommerbetænkning 1. etape 2012 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Byrumsprogram Operaallmenningen

Byrumsprogram Operaallmenningen september 2007 Byrumsprogram Operaallmenningen Bjørvika Infrastruktur A/S Opdragsgiver Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Kontaktperson: Sverre Narvestad: sverre.narvestad@civitas.no

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere