Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum"

Transkript

1 I løbet af 1800-tallet rejste mange, fortrinsvist unge, fra de europæiske lande til Amerika. Først og fremmest til USA, men også Canada, var rejsens og drømmenes mål. Nogle af de udvandrede vides der ikke længere ret meget om. Fx er der den næsten glemte smed, sandsynligvis mormon, der engang i sidste halvdel af 1800-tallet rejste fra Øster Hornum. Det eneste konkrete minde om ham er navnet Utta-højen lidt nord for Øster Hornum på vej mod Nibe. Her skulle smeden, som højen må være opkaldt efter, have haft et hus, eller nærmere en slags jordhule, hvor han boede inden han rejste til mormonstaten Utah i det vestlige USA. Om andre udvandrere vides der mere. Carl J. Qvist har for en del år siden skrevet nedenstående om et par af dem. Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum Skrevet af Carl J. Qvist, bearbejdet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Dansk udvandring til Amerika For ca. 200 år siden levede der kun meget få danskere i Amerika, og de fleste af dem var søfolk og eventyrere. I begyndelsen af 1840 var der omkring et tusinde stykker spredt ud over hele landet. I 1845 grundlagdes den første danske koloni Hartland i Wisconsin. I 1848 indvandrede der omkring 200 og i 1850 var der ca danskere. I de følgende år blev der grundlagt adskillige nybygder i Michigan og Wisconsin. Senere gik strømmen ud til Illinois, Iowa og Minnesotas prærier. Fra 1850 til 1860 kom ca danske til Amerika. Deraf var mange mormoner og baptister. I de næste tiår steg indvandringen stadig og særlig efter 1864, da Dan- Carl J. Qvist mark mistede Sønderjylland. Fra 1860 til 1870 kom ca og fra 1870 til 1880 ca I 1882 kan der opvises det største antal, idet der ankom danske emigranter. Omkring 1900 var der i alt indvandret danske til Amerika. De første udvandrede med skibe over Hamborg og Liverpool. Senere sejlede udvandrerskibene fra Larsens Plads 1 i København. Maleren Edvard Petersen malede med dette som motiv et maleri, der nu hænger på Århus museum, og som på udmærket måde angav stemningen inden emigranterne forlod Danmark. Efter ankomsten til Amerika gik udvandrerstrømmen langs floderne Eriekanalen og søerne til Racine i Wisconsin eller andre byer langs Michigansøens bred. Her fra spredtes de til de andre stater inde i landet. Torvet i Racine ca Forskellige grupper udvandrere De to udvandrerpionerer fra Øster Hornum, som jeg vil fortælle om, var min oldemoders broder Jens Sørensen Kragelund og min bedstemoders broder, Kristen Sørensen. De stod hver som en repræsentant for to forskellige grupper af danske emigranter. Den ene gruppe var mormonerne og baptisterne, der rejste af religiøse grunde til Amerika og havde et meget køligt forhold til dem derhjemme og antog snart det engelske sprog. Til denne gruppe hørte Jens Sørensen Kragelund. Den anden gruppe af danske emigranter, her repræsenteret ved Kristen Sørensen, kæmpede for at bevare danskheden og det danske sprog, og de havde jævnligt kontakter med dem derhjemme. Der findes endnu i Amerika mange grundtvigske højskoler, selv om undervisningen nu foregår på engelsk. 1 Nu om dage er Amaliehaven anlagt på stedet

2 Jens Sørensen Kragelund og baptismen Jens Sørensen Kragelund blev født den 10. juli 1840 i Øster Hornum. Han var søn af gårdmand Søren Jensen Kragelund og hustru Sofie Olesdatter. På grund af svagelighed blev han af sognepræsten i Øster Hornum F. A. Hansen hjemmedøbt og den 14. juli 1840 blev han fremstillet i Øster Hornum kirke. Otte år efter at Jens Sørensen Kragelund blev født fandt der en livlig baptistisk missionsvirksomhed sted i Øster Hornum. Baptisterne forkastede barnedåben og den kirkelige overlevering til fordel for en strengt bibeltro kristendom. Baptismen var kommet som en trosretning i 1600 tallet fra England til Amerika og herefter tilbage igen et par hundrede år senere. I 1834 dannedes en baptistmenighed i Hamborg, og en jøde ved navn Julius Købner introducerede trosretningen i Danmark ved en støre gendåb i Lundesøen ved København i Blandt de døbte var gravøren og lægprædikanten Peder Mønster, der blev sektens noget omstridte leder her i landet. I Aalborg fik man en udmærket leder i kommandørsergent Føltved, som i efteråret 1840 sammen med otte andre var blevet døbt af Mønster i Limfjorden. Føltved holdt baptistforsamlinger i Øster Hornum sogn. Husly fik de hos Jens Sørensen Kagelunds forældre og hos snedker Niels Jensen. Pastor F. A. Hansen, som havde døbt Jens Sørensen Kragelund i 1840 fandt situationen kritisk. Sognepræsten bekæmpede baptismen fra prædikestolen og pastor F. A. Hansen opnåede ved husbesøg at Jens Sørensen Kragelunds mor og snedker Niels Jensens søn vendte sig fra de vildfarne lærdomme og om hans fader Søren Jensen Kragelund antog præsten, at konens indflydelse ville afholde ham fra gendåb, skønt han var overbevist om baptismens sandhed. Jens Sørensen Kragelund rejser til Amerika Sønnen Jens Sørensen Kragelund blev i den grad overbevist, at han som 14-årig lod sig gendøbe. I 1861 rejste han til Amerika og forandrede sit navn, så at det var lettere at udtale på engelsk. Han kaldte sig J. S. Lunn. J. S. Lunn tog sammen med andre danske emigranter ophold i Racine ved Micigansøens bred. Medens han boede i Racine blev han medlem af det baptistiske brodersamfund i Raymond, der ikke lå ret langt fra Racine. Menigheden dér blev grundlagt i Den første dåbshandling J. S. Lunn oplevede, da han kom til Amerika, var i floden ved Raymond bro. Stedet blev brugt til 1905, da et bassin dannedes i kirken. I 1863 besluttede han sammen med andre danske at rejse vestpå. Han skrev herom følgende: "Vognene blev gjort i stand med træbuer overspændt med hvidt sejldug for at beskytte de rejsende mod solens brændende stråler så vel som mod regn og blæst. Studene blev forspændt og rejsen begyndte. Efter nogle ugers eventyrlige færd nåede de til Freeborn Co i Minnesota omtrent 120 miles vest for La Crosse, som ligger ved Mississippifloden. Tanken havde været at fortsætte endnu længere vest på indtil de havde nået så langt, at de kunne få frit land. Men delvis på grund af at de var trætte af rejsen, og delvis af frygt for indianerne, som færdedes i store skarer længere mod vest, standsede karavanen i Freeborn Co. Det var endnu i frisk erindring, hvorledes indianerne i efteråret 1862 mishandlede og dræbte flere hundrede hvide, som havde slået bo i de vestlige countries i Minnesota. Tillige traf de også her flere familier, som kort i forvejen var kommet fra Waushara country i Wisconsin og havde købt land her. Da nu tillige landet var særdeles frugtbart og tiltalte de rejsende meget, så besluttede de at bosætte sig her". Af de danske der var med karavanen vest på købte tre familier sig her 160 acres land, hvoraf noget var opdyrket og på hvilket der allerede var bygget små nybyggerhytter. Sammen med de andre danske, der havde købt jord der, besluttede de at kalde landsbyen op efter den første postmester, som hed Clark, for Clark Grove. De efterfølgende emigranter tog med toget til La Crosse og derefter med vogn til Clark Grove, der lå ca. 75 miles syd for St. Paul i Minnesota. Den by som J. S. Lunn kom til var en udpræget nybyggerby. Husene var små og som ofte nedgravet to tredjedel nede i jorden. Avlsredskaberne var langt fra hver mands eje. Hvad den ene havde, lånte den anden. Undertiden kunne en mand gå hen til sin nabo for at låne en økse eller et andet redskab. Naboen kunne ofte være flere km borte. 2

3 Efterhånden bedredes forholdene. Bedre huse blev opført, og til sidst blev Clark Grove kirke bygget. Den danske baptistmenighed blev stiftet den 11. oktober I 1872 blev der holdt en konference i La Crosse i Wisconsin, hvor J. S. Lunn blev valgt til at blive missionær for Minnesota og Iowas menigheder. I 1875 blev J. S. Lunn ordineret og i 1876 blev han præst ved Clark Grove kirke. I bogen om danske i Amerika findes der en udmærket skildring af en gudstjeneste fra et af de sidste år J. S. Lunn var præst ved Clark Grove kirke. Menigheden samledes en sommermorgen ved kirken. Udenfor stod hestene med de mange fjedervogne. Der blev sunget salmer på dansk og oversatte engelske salmer. Der prædikes på dansk iblandet engelske ord og vendinger. Derefter oplyste præsten, at der var én der ønskede at aflægge vidnesbyrd for menigheden for derefter at blive døbt. Efter gudstjenesten samledes grupperne omkring kirken, hvor søndagsskolen begyndte. Der blev sunget engelske og danske sange og salmer. Derefter blev dagens lektie studeret. I 1884 blev J. S. Lunn afløst som præst i Clark Grove. En kort tid var han vikar for præsten i Alden, Minnesota. Han bosatte sig, efter at han var holdt op som præst, i Ovatone, Minnesota. Her døde han i 1909, 69 år gammel. Kristen Sørensen fra Krogaarden Den anden udvandrerpioner var Kristen Sørensen, som blev født den 17. marts 1857 i Krogaarden" 2 i Øster Hornum. Han blev døbt den 16. maj 1857 i Øster Hornum kirke. Hans fader var gårdejer Søren Christensen, der den 12. december 1868 overtog gården efter sin moderen, der havde svært ved at følge med tiden. Da Kristen Sørensen moder døde, efter at have taget det trettende barn med i graven, besluttede Kristen Sørensen at søge lykken i Amerika. Han rejste til Amerika i Pengene til rejsen lånte han i Øster Hornum. Da han havde fået arbejde i de store skove i Michigan, sendte han så snart han kunne pengene tilbage. Hvor mange ville have gjort det på den anden side af "dammen". Arbejde i Michigans skove På samme tid som Kristen Sørensen rejste til Amerika tog sønderjyden pastor K. C. Bodholdt derover. Han skrev om arbejdet i Michigans skove følgende: Når vinteren kom og isen lukkede floderne, og når savmøllerne måtte standse deres virksomhed, drog alle arbejdsdygtige mænd ud i skoven, hvor der vinteren igennem var arbejde nok til dem alle. Når hele denne styrke var draget af sted kunne byen få et underligt præg af forladthed. Koner og børn blev naturligvis i byen og måtte sørge for sig selv, så godt de kunne i vintermånederne. Byens indbyggere var da næsten ene kvinder og børn. De fleste mænd blev gerne i skoven til hen ad foråret, da savmøllerne igen kunne tage deres virksomhed op, og i den lange tid kom mændene kun ind til byen en eller to gange. Lige så underligt et præg byen om vinteren fik ved sin mangel på mænd lige så sælsomt et præg havde de store skovlejre ved deres mangel på kvinder. Men der var noget romantisk ved den tilværelse, mændene om vinteren førte i de store skove i disse skovlejre. Mellem den arbejdsflok, som her samledes, mødte man mænd fra mange folkeslag på jorden og tungemålene lød i blandet virvar. Her var en flok, som talte dansk, hist en, som talte polsk, så igen en anden, som talte svensk, fransk, tysk eller engelsk osv. Og når de om aftenen efter endt arbejde i skoven samledes om de store ildsteder i den store "logshanty", da slog igen mændene af de forskellige folkefærd sig sammen i flokke, hvert folk for sig, og så gik det løs med at fortælle historier for hverandre fra hjem landet eller man stemte op i sang og lod tonerne til danske, franske, polske og tyske folkesange i blandet kor rulle ud i den store skov, til stor skræk for skovulvene, der kom frem fra deres skjul og svarede med tuden tilbage på sangen. Hvor kunne en sådan lejr ikke tage sig eventyrlig ud inde i den store urskov. Den dannede en hel samling af bygninger, hvortil emnet var taget af skovens træer. Der var bygninger til stald for dyrene, okser og heste eller muldyr, der var forrådshus, køkken, spisestue, smedje og den store "shanty" til opholdssted for mændene, når de ikke arbejdede og hvor de også sov om natten. 2 Nibevej 164 3

4 Klokken 6 eller 7 om morgenen gik man i lag med arbejdet. Nogle fældede træer i "logs" og andre igen læssede disse på slæder for med okser eller heste at føre dem ned til floden. Det er næsten utroligt hvor stort et læs "logs" et par okser eller heste kunne slæbe af sted med hen ad den glatte isvej, lavet i det øjemed indtil 5000 fod siger man, men det er næsten lige så utroligt, at man kunne få så mange fod tømmer stablet på en slæde. Når alle mænd i en sådan skovlejr var i virksomhed, kunne larmen fra savenes hvislen og øksernes klang høres flere mil omkring i den store skov. Skovulven og bjørnen trak sig skræmt tilbage til deres skjulesteder, som anede de, at deres gamle hjem, den store stille skov var bleven gæstet af magter, der snart ville gøre dem husvilde, så kun et af to var tilbage for dem, enten at vandre bort til andre mere fredlyste egne eller også gå til grunde med skoven. Om middagen samledes alle mænd ved "campen" til måltid. Øksen blev sleven og saven filet og så toges der igen fat på arbejdet, der fortsattes til om aftenen silde. Dag ud og dag ind gik på denne måde, ind til vinteren var til ende. Kristen Sørensen og skovarbejdet For Kristen Sørensen fik skovarbejdet en dag en brat ende. Herom skrev han følgende: Lørdag den 10. februar 1883 vil blive en mærkedag for mig under mit livs vandring hernede, og Gud alene ved, om jeg skal have den del mere til gode af samme slags. Kanske jeg har mange og måske endnu meget strengere tilbage. Jeg hyrede mig ud til at gå i skoven den 16. december 1882 for en mand ved navn John Hansen i Freeland 18 mil vest for Saginaw. Jeg og en anden mand ved navn Meidel Dicken blev sat til at save, hvilket er temmelig hårdt arbejde, og gik det hele godt da jeg havde et temmelig godt helsen. Vinteren var meget hård både med frost og sne, og lige på den tid jeg blev slået, var der imellem 3 og 4 fod sne på jævn jord. Den skæbnesvangre 10. februar oprandt, dog uden at vide, at denne dag ville bringe ulykke med sig forinden aften. Men jeg må sige som digteren Ingemann: Dog ingen kender dagen, før solen går ned. Jeg savede den dag som sædvanlig. Vi havde 2 træer, der stod lige tæt op mod hinanden. Det ene stort, det andet lille. Vi savede nu det store ned først, men i faldet ramte det toppen af det lille træ og bøjede omtrent til jorden, og det brækkede samtidig halvt over. Men nu ville det at noget af toppene brækkede, hvorved det lille træ løsrev sig fra det store og kom tilbage med en sådan kraft, at den ubrækkede del af træet brækkedes. Stykket, der knækkede af, var omtrent 30 fod lang og en 6 á 8 tommer i gennemsnit. Jeg kunne ikke komme væk fra den tids nok på grund af sneens ualmindelige dybde, - nemlig 3 á 4 fod og jeg fik det afbrækkede stykke lige i hovedet med den virkning, at jeg sank bevidstløs til jorden. Min kammerat ilede mig nu til hjælp. Han har selv fortalt mig, at dengang han så mig efter slaget, troede han at jeg var død, da han ikke mærkede noget liv. Blodet løb ud af næse og mund. Han kunne ikke bære mig hen til campen alene hvorfor han kaldte på nogle arbejdsfolk, der arbejdede i nogen afstand fra os. Ved deres tililende hjælp blev jeg båret til campen kun ½ mil fra, hvor jeg arbejdede. Efter at have været bragt ind til campen blev der øjeblikkeligt sendt bud til Freeland efter lægen. Freeland var omtrent 6 mil fra campen. Han ankom så hastigt som muligt, efter hvad jeg blev fortalt, da jeg på den tid ingen forstand havde, og heller ingen fik forinden 3½ dag efter, at jeg blev slået. Han eksaminerede hovedet og udtalte om sin overbevisning, at det ville være en nødvendighed at skære hovedskallen åben for at frelse mit liv. Det blev ham Gud være lovet nægtet. Der blev sendt bud til Saginaw City inden aften. Jeg forglemte at skrive, at jeg blev slået om eftermiddagen imellem kl. 2 og 3. En læge ved navn Ostrom ankom til campen hen ad aften. Hans mening var forskellig fra den anden læge. Han ville nemlig ikke have hovedskallen opereret forinden han så, at det var absolut en nødvendighed. Anden dags morgen, søndag den 11. februar, blev jeg sendt til Saginaw City af en mand fra Freeland. Jeg blev bragt til Niels Nielsen hos hvem jeg fik kosten hos forinden jeg gik til skoven. Jeg har nu været der i to år. Vognen jeg kørte i var dækket med tæpper ovenover og i bunden lagt varme mursten for at holde mig varm. Ankommen hertil blev jeg straks bragt til sengs. Lægen ordinerede da at et vådt stykke dyppet i koldt vand skulle lægges om mit hoved, samt at det skulle skiftes i det mindste hver halve time, så at det ikke skulle blive varmt. Denne kur blev holdt ved lige i samfulde 4 uger. Lægeregningen beløb sig da til 40 dollar. Medicin for samme tidsrum 5 dollar og 65 cent. For at skifte klude og give mig medicin måtte jeg hyre en mand under sygdommen. Niels Nielsen vågede over mig. Det vil 4

5 sige om natten. Han tog 1½ dollar om dagen for kost og for at pleje mig for 29 dage. Jeg var så medtaget, at jeg ikke kunne passe mig selv. Jeg kom til min forstand tirsdag aften den 13. februar. Jeg antog ikke, at jeg kunne leve, da jeg følte mig så dårlig. Læge Ostrom havde udtalt, da han så mig, at jeg ikke levede undtagen ved et særegent under. Han fortalte mig, da jeg igen var kommet til min forstand, at jeg kun var en ud af et tusinde, der ville have overlevet at sådant slag. Under min sygdom var mine tanker i gamle Danmark mange gange fjernt over havet hjemme hos mine kære søskende. Tiden var ofte påfaldende lang. Når et menneske ligger i streng sygdom ude mellem fremmede, da dukker gamle erindringer op, at det var dejligt at have et hjem og en moder. Jeg må give digteren ret, når han siger: Tidlig mistede jeg min moder, ak det gjorde mig så ve. Danmark er min anden moder, skal jeg mere min moder se?. Dog tiden læger alle sår, siger et gammelt ordsprog. Deri har det ret. Jeg føler nu Gud ske lov og tak lige så godt tilpas som før slaget. Hele min udgift i de 4 uger var 95 dollar og 65 cent. Det var til lægen i Freeland 3 dollar og til manden, der kørte mig til Saginaw 3 dollar. Når jeg regner alt dette, som jeg kunne have tjent i den tid jeg var syg og så alt det jeg havde udbetalt, da vil det beløbe sig til 200 dollar. Jeg takker Gud for, at jeg er frisk og rask nu. Hvor elendigt ville det ikke have været for mig, om jeg var blevet slået til krøbling på livstid, da ville jeg meget hellere være iblandt de dødes tal. Hermed vil jeg slutte med det bekendte vers: Derfor kun fremad i Jesu navn så går det hjemad tillige da er hver glæde og hvert et savn en trin på vor himmelske stige. Kristen Sørensen på højskole Efter at have overstået sygdommen kom Kristen Sørensen på rekreation på den nyopførte Ashland højskole i Michigan. Den var blevet grundlagt af pastor H. J. Pedersen i De to lærere, der fik betydning for ham, var skolens forstander og Kristen Østergaard. Sidstnævnte havde i to vintre gået på Askov højskole og var af forstander Ludvig Schrøder sendt til Amerika for at oprette nye højskoler i Staterne. Kristen Østergaard blev senere forstander for den første højskole i Støvring. På Ashland højskole blev Kristen Sørensen stærkt grebet af det grundtvigske livssyn. Efter endt ophold på højskolen tog han til Chicago, hvor Kristen Sørensen havde forskelligt arbejde. Han kom i forbindelse med den danske menigheds betydeligste mænd, der opfordrede ham til at blive lærer. I 1888 var forstander for Ashland højskole pastor H. J. Pedersen rejst til Tyler i Minnesota. Byen havde navn efter en ekspresagent, der hed Tyler og som ejede et stykke land i nærheden. Byen var blevet grundlagt i Det var det år Chicago Northwatern Jernbanekompagni satte Syd Dakota banen igennem til disse egne. De første danske, der var kommet til området, var i Pastor H. J. Pedersen udvalgte et sted i nærheden af Tyler, hvor han kunne få sin anden højskole. Valget faldt på en plads ved Lake Benton søen, der ligger ca. 1 km fra Tyler. Jorden var af det danske kirkesamfund skænket til kirke og skole. Her byggede han skolen, der fik navnet; "Danebod Højskole". Efter at have opført skolen opfordrede pastor H. J. Pedersen menigheden Danebod kirke i Tyler til at bygge en dansk friskole i nærheden. I løbet af kort tid blev der skaffet ca. 700 dollar og skolehuset blev rejst. Foruden en hyggelig skolestue var der et lille værelse for en ugift lærer, og skolen var velforsynet med kort og bøger. I 1899 måtte der bygges til og ansættes en lærer mere, så der blev to skolestuer, som tilsammen havde plads til elever. Det var formentlig Danebod højskoles forstander, der i 1889 fik Kristen Sørensen til at søge stillingen. I 1896 besøgte hans gamle lærer Kristen Østergaard skolen. Han skrev herom følgende: "De har for tiden en dygtig og nidkær lærer i Kristen Sørensen, som er en af Ashlands højskoles første elever. Han underviser i dansk om formiddagen og i engelsk om eftermiddagen i 10 måneder om året. Det er forholdsvis få, der bærer de fleste udgifter ved skolen, men i denne som i mange andre henseender er Danebod friskole lig sine forbilleder i Danmark. Undervisningsmåden såvel som børnenes livlige og 5

6 opvakte udseende minder mig stærkt om de bedste friskoler, jeg havde set i Danmark. Ja, jeg kan næppe nævne nogen skole, hvor jeg i det hele har fået et bedre indtryk end her". Hjem til Danmark igen I 1902 rejste Kristen Sørensen i anledning af faderens død tilbage til Danmark. Samme år opsagde han stillingen ved skolen. Kristen Sørensen var et par år hjemme, inden han tog tilbage til Amerika. Han blev ansat som timelærer ved Danebod Højskole. Kristen Sørensen blev meget afholdt af højskoleeleverne. Han førte korrespondance med flere af dem efter at han var rejst hjem. Et par af hans elever, der havde været på familieophold i Danmark, afsluttede besøget med at se til deres gamle lærers grav på Godthaab kirkegård. I efteråret 1913 kom Kristen Sørensen med det danske udvandrerskib "Hellig Olav" tilbage til Danmark. Det var formentlig Kristen Sørensens hensigt at rejse tilbage til Amerika, men på grund af første verdenskrig blev han hjemme. New York set fra Hellig Olav Et par år var han vikar ved Bislev friskole. Den blev oprettet af en gårdejer fra Holmager som skole for sine egne og naboens børn. Senere var Kristen Sørensen vikar på forskellige skoler i omegnen af Øster Hornum. I 1924 bosatte han sig i Godthaab. Han købte hus på Ridemandsmøllevej (nr. 13) og havde Kirstine Jensen som husbestyrerinde. Kristen Sørensen døde den 26. marts Han blev 87 år gammel. 3 Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg 6

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl. 10.00 754 - Se nu stiger solen 36 Befal du dine vej 732 Dybt hælder året i sin gang 549 Vi takker dig for livet på min død er mig til gode 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, side 1 Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 23-27. Hvorfor sover du? Jeg tænker ikke på den som får sig et blund under prædikenen, tryg og varm på kirkebænken. Eller på den lille

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne

2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne 1 2. pinsedag på Isenbjerg fælles gudstjeneste for Isenvad, Ikast, Fonnesbæk, Bording, Christianshede og Engesvang sogne 290 I al sin glans nu stråler solen 29 spænd over os dit himmelsejl 291 Du som går

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere