Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum"

Transkript

1 I løbet af 1800-tallet rejste mange, fortrinsvist unge, fra de europæiske lande til Amerika. Først og fremmest til USA, men også Canada, var rejsens og drømmenes mål. Nogle af de udvandrede vides der ikke længere ret meget om. Fx er der den næsten glemte smed, sandsynligvis mormon, der engang i sidste halvdel af 1800-tallet rejste fra Øster Hornum. Det eneste konkrete minde om ham er navnet Utta-højen lidt nord for Øster Hornum på vej mod Nibe. Her skulle smeden, som højen må være opkaldt efter, have haft et hus, eller nærmere en slags jordhule, hvor han boede inden han rejste til mormonstaten Utah i det vestlige USA. Om andre udvandrere vides der mere. Carl J. Qvist har for en del år siden skrevet nedenstående om et par af dem. Drømmen om Amerika To udvandrerpioner fra Øster Hornum Skrevet af Carl J. Qvist, bearbejdet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Dansk udvandring til Amerika For ca. 200 år siden levede der kun meget få danskere i Amerika, og de fleste af dem var søfolk og eventyrere. I begyndelsen af 1840 var der omkring et tusinde stykker spredt ud over hele landet. I 1845 grundlagdes den første danske koloni Hartland i Wisconsin. I 1848 indvandrede der omkring 200 og i 1850 var der ca danskere. I de følgende år blev der grundlagt adskillige nybygder i Michigan og Wisconsin. Senere gik strømmen ud til Illinois, Iowa og Minnesotas prærier. Fra 1850 til 1860 kom ca danske til Amerika. Deraf var mange mormoner og baptister. I de næste tiår steg indvandringen stadig og særlig efter 1864, da Dan- Carl J. Qvist mark mistede Sønderjylland. Fra 1860 til 1870 kom ca og fra 1870 til 1880 ca I 1882 kan der opvises det største antal, idet der ankom danske emigranter. Omkring 1900 var der i alt indvandret danske til Amerika. De første udvandrede med skibe over Hamborg og Liverpool. Senere sejlede udvandrerskibene fra Larsens Plads 1 i København. Maleren Edvard Petersen malede med dette som motiv et maleri, der nu hænger på Århus museum, og som på udmærket måde angav stemningen inden emigranterne forlod Danmark. Efter ankomsten til Amerika gik udvandrerstrømmen langs floderne Eriekanalen og søerne til Racine i Wisconsin eller andre byer langs Michigansøens bred. Her fra spredtes de til de andre stater inde i landet. Torvet i Racine ca Forskellige grupper udvandrere De to udvandrerpionerer fra Øster Hornum, som jeg vil fortælle om, var min oldemoders broder Jens Sørensen Kragelund og min bedstemoders broder, Kristen Sørensen. De stod hver som en repræsentant for to forskellige grupper af danske emigranter. Den ene gruppe var mormonerne og baptisterne, der rejste af religiøse grunde til Amerika og havde et meget køligt forhold til dem derhjemme og antog snart det engelske sprog. Til denne gruppe hørte Jens Sørensen Kragelund. Den anden gruppe af danske emigranter, her repræsenteret ved Kristen Sørensen, kæmpede for at bevare danskheden og det danske sprog, og de havde jævnligt kontakter med dem derhjemme. Der findes endnu i Amerika mange grundtvigske højskoler, selv om undervisningen nu foregår på engelsk. 1 Nu om dage er Amaliehaven anlagt på stedet

2 Jens Sørensen Kragelund og baptismen Jens Sørensen Kragelund blev født den 10. juli 1840 i Øster Hornum. Han var søn af gårdmand Søren Jensen Kragelund og hustru Sofie Olesdatter. På grund af svagelighed blev han af sognepræsten i Øster Hornum F. A. Hansen hjemmedøbt og den 14. juli 1840 blev han fremstillet i Øster Hornum kirke. Otte år efter at Jens Sørensen Kragelund blev født fandt der en livlig baptistisk missionsvirksomhed sted i Øster Hornum. Baptisterne forkastede barnedåben og den kirkelige overlevering til fordel for en strengt bibeltro kristendom. Baptismen var kommet som en trosretning i 1600 tallet fra England til Amerika og herefter tilbage igen et par hundrede år senere. I 1834 dannedes en baptistmenighed i Hamborg, og en jøde ved navn Julius Købner introducerede trosretningen i Danmark ved en støre gendåb i Lundesøen ved København i Blandt de døbte var gravøren og lægprædikanten Peder Mønster, der blev sektens noget omstridte leder her i landet. I Aalborg fik man en udmærket leder i kommandørsergent Føltved, som i efteråret 1840 sammen med otte andre var blevet døbt af Mønster i Limfjorden. Føltved holdt baptistforsamlinger i Øster Hornum sogn. Husly fik de hos Jens Sørensen Kagelunds forældre og hos snedker Niels Jensen. Pastor F. A. Hansen, som havde døbt Jens Sørensen Kragelund i 1840 fandt situationen kritisk. Sognepræsten bekæmpede baptismen fra prædikestolen og pastor F. A. Hansen opnåede ved husbesøg at Jens Sørensen Kragelunds mor og snedker Niels Jensens søn vendte sig fra de vildfarne lærdomme og om hans fader Søren Jensen Kragelund antog præsten, at konens indflydelse ville afholde ham fra gendåb, skønt han var overbevist om baptismens sandhed. Jens Sørensen Kragelund rejser til Amerika Sønnen Jens Sørensen Kragelund blev i den grad overbevist, at han som 14-årig lod sig gendøbe. I 1861 rejste han til Amerika og forandrede sit navn, så at det var lettere at udtale på engelsk. Han kaldte sig J. S. Lunn. J. S. Lunn tog sammen med andre danske emigranter ophold i Racine ved Micigansøens bred. Medens han boede i Racine blev han medlem af det baptistiske brodersamfund i Raymond, der ikke lå ret langt fra Racine. Menigheden dér blev grundlagt i Den første dåbshandling J. S. Lunn oplevede, da han kom til Amerika, var i floden ved Raymond bro. Stedet blev brugt til 1905, da et bassin dannedes i kirken. I 1863 besluttede han sammen med andre danske at rejse vestpå. Han skrev herom følgende: "Vognene blev gjort i stand med træbuer overspændt med hvidt sejldug for at beskytte de rejsende mod solens brændende stråler så vel som mod regn og blæst. Studene blev forspændt og rejsen begyndte. Efter nogle ugers eventyrlige færd nåede de til Freeborn Co i Minnesota omtrent 120 miles vest for La Crosse, som ligger ved Mississippifloden. Tanken havde været at fortsætte endnu længere vest på indtil de havde nået så langt, at de kunne få frit land. Men delvis på grund af at de var trætte af rejsen, og delvis af frygt for indianerne, som færdedes i store skarer længere mod vest, standsede karavanen i Freeborn Co. Det var endnu i frisk erindring, hvorledes indianerne i efteråret 1862 mishandlede og dræbte flere hundrede hvide, som havde slået bo i de vestlige countries i Minnesota. Tillige traf de også her flere familier, som kort i forvejen var kommet fra Waushara country i Wisconsin og havde købt land her. Da nu tillige landet var særdeles frugtbart og tiltalte de rejsende meget, så besluttede de at bosætte sig her". Af de danske der var med karavanen vest på købte tre familier sig her 160 acres land, hvoraf noget var opdyrket og på hvilket der allerede var bygget små nybyggerhytter. Sammen med de andre danske, der havde købt jord der, besluttede de at kalde landsbyen op efter den første postmester, som hed Clark, for Clark Grove. De efterfølgende emigranter tog med toget til La Crosse og derefter med vogn til Clark Grove, der lå ca. 75 miles syd for St. Paul i Minnesota. Den by som J. S. Lunn kom til var en udpræget nybyggerby. Husene var små og som ofte nedgravet to tredjedel nede i jorden. Avlsredskaberne var langt fra hver mands eje. Hvad den ene havde, lånte den anden. Undertiden kunne en mand gå hen til sin nabo for at låne en økse eller et andet redskab. Naboen kunne ofte være flere km borte. 2

3 Efterhånden bedredes forholdene. Bedre huse blev opført, og til sidst blev Clark Grove kirke bygget. Den danske baptistmenighed blev stiftet den 11. oktober I 1872 blev der holdt en konference i La Crosse i Wisconsin, hvor J. S. Lunn blev valgt til at blive missionær for Minnesota og Iowas menigheder. I 1875 blev J. S. Lunn ordineret og i 1876 blev han præst ved Clark Grove kirke. I bogen om danske i Amerika findes der en udmærket skildring af en gudstjeneste fra et af de sidste år J. S. Lunn var præst ved Clark Grove kirke. Menigheden samledes en sommermorgen ved kirken. Udenfor stod hestene med de mange fjedervogne. Der blev sunget salmer på dansk og oversatte engelske salmer. Der prædikes på dansk iblandet engelske ord og vendinger. Derefter oplyste præsten, at der var én der ønskede at aflægge vidnesbyrd for menigheden for derefter at blive døbt. Efter gudstjenesten samledes grupperne omkring kirken, hvor søndagsskolen begyndte. Der blev sunget engelske og danske sange og salmer. Derefter blev dagens lektie studeret. I 1884 blev J. S. Lunn afløst som præst i Clark Grove. En kort tid var han vikar for præsten i Alden, Minnesota. Han bosatte sig, efter at han var holdt op som præst, i Ovatone, Minnesota. Her døde han i 1909, 69 år gammel. Kristen Sørensen fra Krogaarden Den anden udvandrerpioner var Kristen Sørensen, som blev født den 17. marts 1857 i Krogaarden" 2 i Øster Hornum. Han blev døbt den 16. maj 1857 i Øster Hornum kirke. Hans fader var gårdejer Søren Christensen, der den 12. december 1868 overtog gården efter sin moderen, der havde svært ved at følge med tiden. Da Kristen Sørensen moder døde, efter at have taget det trettende barn med i graven, besluttede Kristen Sørensen at søge lykken i Amerika. Han rejste til Amerika i Pengene til rejsen lånte han i Øster Hornum. Da han havde fået arbejde i de store skove i Michigan, sendte han så snart han kunne pengene tilbage. Hvor mange ville have gjort det på den anden side af "dammen". Arbejde i Michigans skove På samme tid som Kristen Sørensen rejste til Amerika tog sønderjyden pastor K. C. Bodholdt derover. Han skrev om arbejdet i Michigans skove følgende: Når vinteren kom og isen lukkede floderne, og når savmøllerne måtte standse deres virksomhed, drog alle arbejdsdygtige mænd ud i skoven, hvor der vinteren igennem var arbejde nok til dem alle. Når hele denne styrke var draget af sted kunne byen få et underligt præg af forladthed. Koner og børn blev naturligvis i byen og måtte sørge for sig selv, så godt de kunne i vintermånederne. Byens indbyggere var da næsten ene kvinder og børn. De fleste mænd blev gerne i skoven til hen ad foråret, da savmøllerne igen kunne tage deres virksomhed op, og i den lange tid kom mændene kun ind til byen en eller to gange. Lige så underligt et præg byen om vinteren fik ved sin mangel på mænd lige så sælsomt et præg havde de store skovlejre ved deres mangel på kvinder. Men der var noget romantisk ved den tilværelse, mændene om vinteren førte i de store skove i disse skovlejre. Mellem den arbejdsflok, som her samledes, mødte man mænd fra mange folkeslag på jorden og tungemålene lød i blandet virvar. Her var en flok, som talte dansk, hist en, som talte polsk, så igen en anden, som talte svensk, fransk, tysk eller engelsk osv. Og når de om aftenen efter endt arbejde i skoven samledes om de store ildsteder i den store "logshanty", da slog igen mændene af de forskellige folkefærd sig sammen i flokke, hvert folk for sig, og så gik det løs med at fortælle historier for hverandre fra hjem landet eller man stemte op i sang og lod tonerne til danske, franske, polske og tyske folkesange i blandet kor rulle ud i den store skov, til stor skræk for skovulvene, der kom frem fra deres skjul og svarede med tuden tilbage på sangen. Hvor kunne en sådan lejr ikke tage sig eventyrlig ud inde i den store urskov. Den dannede en hel samling af bygninger, hvortil emnet var taget af skovens træer. Der var bygninger til stald for dyrene, okser og heste eller muldyr, der var forrådshus, køkken, spisestue, smedje og den store "shanty" til opholdssted for mændene, når de ikke arbejdede og hvor de også sov om natten. 2 Nibevej 164 3

4 Klokken 6 eller 7 om morgenen gik man i lag med arbejdet. Nogle fældede træer i "logs" og andre igen læssede disse på slæder for med okser eller heste at føre dem ned til floden. Det er næsten utroligt hvor stort et læs "logs" et par okser eller heste kunne slæbe af sted med hen ad den glatte isvej, lavet i det øjemed indtil 5000 fod siger man, men det er næsten lige så utroligt, at man kunne få så mange fod tømmer stablet på en slæde. Når alle mænd i en sådan skovlejr var i virksomhed, kunne larmen fra savenes hvislen og øksernes klang høres flere mil omkring i den store skov. Skovulven og bjørnen trak sig skræmt tilbage til deres skjulesteder, som anede de, at deres gamle hjem, den store stille skov var bleven gæstet af magter, der snart ville gøre dem husvilde, så kun et af to var tilbage for dem, enten at vandre bort til andre mere fredlyste egne eller også gå til grunde med skoven. Om middagen samledes alle mænd ved "campen" til måltid. Øksen blev sleven og saven filet og så toges der igen fat på arbejdet, der fortsattes til om aftenen silde. Dag ud og dag ind gik på denne måde, ind til vinteren var til ende. Kristen Sørensen og skovarbejdet For Kristen Sørensen fik skovarbejdet en dag en brat ende. Herom skrev han følgende: Lørdag den 10. februar 1883 vil blive en mærkedag for mig under mit livs vandring hernede, og Gud alene ved, om jeg skal have den del mere til gode af samme slags. Kanske jeg har mange og måske endnu meget strengere tilbage. Jeg hyrede mig ud til at gå i skoven den 16. december 1882 for en mand ved navn John Hansen i Freeland 18 mil vest for Saginaw. Jeg og en anden mand ved navn Meidel Dicken blev sat til at save, hvilket er temmelig hårdt arbejde, og gik det hele godt da jeg havde et temmelig godt helsen. Vinteren var meget hård både med frost og sne, og lige på den tid jeg blev slået, var der imellem 3 og 4 fod sne på jævn jord. Den skæbnesvangre 10. februar oprandt, dog uden at vide, at denne dag ville bringe ulykke med sig forinden aften. Men jeg må sige som digteren Ingemann: Dog ingen kender dagen, før solen går ned. Jeg savede den dag som sædvanlig. Vi havde 2 træer, der stod lige tæt op mod hinanden. Det ene stort, det andet lille. Vi savede nu det store ned først, men i faldet ramte det toppen af det lille træ og bøjede omtrent til jorden, og det brækkede samtidig halvt over. Men nu ville det at noget af toppene brækkede, hvorved det lille træ løsrev sig fra det store og kom tilbage med en sådan kraft, at den ubrækkede del af træet brækkedes. Stykket, der knækkede af, var omtrent 30 fod lang og en 6 á 8 tommer i gennemsnit. Jeg kunne ikke komme væk fra den tids nok på grund af sneens ualmindelige dybde, - nemlig 3 á 4 fod og jeg fik det afbrækkede stykke lige i hovedet med den virkning, at jeg sank bevidstløs til jorden. Min kammerat ilede mig nu til hjælp. Han har selv fortalt mig, at dengang han så mig efter slaget, troede han at jeg var død, da han ikke mærkede noget liv. Blodet løb ud af næse og mund. Han kunne ikke bære mig hen til campen alene hvorfor han kaldte på nogle arbejdsfolk, der arbejdede i nogen afstand fra os. Ved deres tililende hjælp blev jeg båret til campen kun ½ mil fra, hvor jeg arbejdede. Efter at have været bragt ind til campen blev der øjeblikkeligt sendt bud til Freeland efter lægen. Freeland var omtrent 6 mil fra campen. Han ankom så hastigt som muligt, efter hvad jeg blev fortalt, da jeg på den tid ingen forstand havde, og heller ingen fik forinden 3½ dag efter, at jeg blev slået. Han eksaminerede hovedet og udtalte om sin overbevisning, at det ville være en nødvendighed at skære hovedskallen åben for at frelse mit liv. Det blev ham Gud være lovet nægtet. Der blev sendt bud til Saginaw City inden aften. Jeg forglemte at skrive, at jeg blev slået om eftermiddagen imellem kl. 2 og 3. En læge ved navn Ostrom ankom til campen hen ad aften. Hans mening var forskellig fra den anden læge. Han ville nemlig ikke have hovedskallen opereret forinden han så, at det var absolut en nødvendighed. Anden dags morgen, søndag den 11. februar, blev jeg sendt til Saginaw City af en mand fra Freeland. Jeg blev bragt til Niels Nielsen hos hvem jeg fik kosten hos forinden jeg gik til skoven. Jeg har nu været der i to år. Vognen jeg kørte i var dækket med tæpper ovenover og i bunden lagt varme mursten for at holde mig varm. Ankommen hertil blev jeg straks bragt til sengs. Lægen ordinerede da at et vådt stykke dyppet i koldt vand skulle lægges om mit hoved, samt at det skulle skiftes i det mindste hver halve time, så at det ikke skulle blive varmt. Denne kur blev holdt ved lige i samfulde 4 uger. Lægeregningen beløb sig da til 40 dollar. Medicin for samme tidsrum 5 dollar og 65 cent. For at skifte klude og give mig medicin måtte jeg hyre en mand under sygdommen. Niels Nielsen vågede over mig. Det vil 4

5 sige om natten. Han tog 1½ dollar om dagen for kost og for at pleje mig for 29 dage. Jeg var så medtaget, at jeg ikke kunne passe mig selv. Jeg kom til min forstand tirsdag aften den 13. februar. Jeg antog ikke, at jeg kunne leve, da jeg følte mig så dårlig. Læge Ostrom havde udtalt, da han så mig, at jeg ikke levede undtagen ved et særegent under. Han fortalte mig, da jeg igen var kommet til min forstand, at jeg kun var en ud af et tusinde, der ville have overlevet at sådant slag. Under min sygdom var mine tanker i gamle Danmark mange gange fjernt over havet hjemme hos mine kære søskende. Tiden var ofte påfaldende lang. Når et menneske ligger i streng sygdom ude mellem fremmede, da dukker gamle erindringer op, at det var dejligt at have et hjem og en moder. Jeg må give digteren ret, når han siger: Tidlig mistede jeg min moder, ak det gjorde mig så ve. Danmark er min anden moder, skal jeg mere min moder se?. Dog tiden læger alle sår, siger et gammelt ordsprog. Deri har det ret. Jeg føler nu Gud ske lov og tak lige så godt tilpas som før slaget. Hele min udgift i de 4 uger var 95 dollar og 65 cent. Det var til lægen i Freeland 3 dollar og til manden, der kørte mig til Saginaw 3 dollar. Når jeg regner alt dette, som jeg kunne have tjent i den tid jeg var syg og så alt det jeg havde udbetalt, da vil det beløbe sig til 200 dollar. Jeg takker Gud for, at jeg er frisk og rask nu. Hvor elendigt ville det ikke have været for mig, om jeg var blevet slået til krøbling på livstid, da ville jeg meget hellere være iblandt de dødes tal. Hermed vil jeg slutte med det bekendte vers: Derfor kun fremad i Jesu navn så går det hjemad tillige da er hver glæde og hvert et savn en trin på vor himmelske stige. Kristen Sørensen på højskole Efter at have overstået sygdommen kom Kristen Sørensen på rekreation på den nyopførte Ashland højskole i Michigan. Den var blevet grundlagt af pastor H. J. Pedersen i De to lærere, der fik betydning for ham, var skolens forstander og Kristen Østergaard. Sidstnævnte havde i to vintre gået på Askov højskole og var af forstander Ludvig Schrøder sendt til Amerika for at oprette nye højskoler i Staterne. Kristen Østergaard blev senere forstander for den første højskole i Støvring. På Ashland højskole blev Kristen Sørensen stærkt grebet af det grundtvigske livssyn. Efter endt ophold på højskolen tog han til Chicago, hvor Kristen Sørensen havde forskelligt arbejde. Han kom i forbindelse med den danske menigheds betydeligste mænd, der opfordrede ham til at blive lærer. I 1888 var forstander for Ashland højskole pastor H. J. Pedersen rejst til Tyler i Minnesota. Byen havde navn efter en ekspresagent, der hed Tyler og som ejede et stykke land i nærheden. Byen var blevet grundlagt i Det var det år Chicago Northwatern Jernbanekompagni satte Syd Dakota banen igennem til disse egne. De første danske, der var kommet til området, var i Pastor H. J. Pedersen udvalgte et sted i nærheden af Tyler, hvor han kunne få sin anden højskole. Valget faldt på en plads ved Lake Benton søen, der ligger ca. 1 km fra Tyler. Jorden var af det danske kirkesamfund skænket til kirke og skole. Her byggede han skolen, der fik navnet; "Danebod Højskole". Efter at have opført skolen opfordrede pastor H. J. Pedersen menigheden Danebod kirke i Tyler til at bygge en dansk friskole i nærheden. I løbet af kort tid blev der skaffet ca. 700 dollar og skolehuset blev rejst. Foruden en hyggelig skolestue var der et lille værelse for en ugift lærer, og skolen var velforsynet med kort og bøger. I 1899 måtte der bygges til og ansættes en lærer mere, så der blev to skolestuer, som tilsammen havde plads til elever. Det var formentlig Danebod højskoles forstander, der i 1889 fik Kristen Sørensen til at søge stillingen. I 1896 besøgte hans gamle lærer Kristen Østergaard skolen. Han skrev herom følgende: "De har for tiden en dygtig og nidkær lærer i Kristen Sørensen, som er en af Ashlands højskoles første elever. Han underviser i dansk om formiddagen og i engelsk om eftermiddagen i 10 måneder om året. Det er forholdsvis få, der bærer de fleste udgifter ved skolen, men i denne som i mange andre henseender er Danebod friskole lig sine forbilleder i Danmark. Undervisningsmåden såvel som børnenes livlige og 5

6 opvakte udseende minder mig stærkt om de bedste friskoler, jeg havde set i Danmark. Ja, jeg kan næppe nævne nogen skole, hvor jeg i det hele har fået et bedre indtryk end her". Hjem til Danmark igen I 1902 rejste Kristen Sørensen i anledning af faderens død tilbage til Danmark. Samme år opsagde han stillingen ved skolen. Kristen Sørensen var et par år hjemme, inden han tog tilbage til Amerika. Han blev ansat som timelærer ved Danebod Højskole. Kristen Sørensen blev meget afholdt af højskoleeleverne. Han førte korrespondance med flere af dem efter at han var rejst hjem. Et par af hans elever, der havde været på familieophold i Danmark, afsluttede besøget med at se til deres gamle lærers grav på Godthaab kirkegård. I efteråret 1913 kom Kristen Sørensen med det danske udvandrerskib "Hellig Olav" tilbage til Danmark. Det var formentlig Kristen Sørensens hensigt at rejse tilbage til Amerika, men på grund af første verdenskrig blev han hjemme. New York set fra Hellig Olav Et par år var han vikar ved Bislev friskole. Den blev oprettet af en gårdejer fra Holmager som skole for sine egne og naboens børn. Senere var Kristen Sørensen vikar på forskellige skoler i omegnen af Øster Hornum. I 1924 bosatte han sig i Godthaab. Han købte hus på Ridemandsmøllevej (nr. 13) og havde Kirstine Jensen som husbestyrerinde. Kristen Sørensen døde den 26. marts Han blev 87 år gammel. 3 Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg 6

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere