1. Færdselsuheld med personskade 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Færdselsuheld med personskade 2000"

Transkript

1 7 1. Færdselsuheld med personskade Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad og transportmidlets art har betydning for, om et uheld kommer til politiets kendskab. Praktisk taget alle uheld med dræbte indgår i statistikken, og uheld med alvorlig personskade indberettes hyppigere end uheld med lettere personskade. Desuden bliver uheld med biler hyppigere indberettet end uheld med cykler. For en nærmere uddybning henvises til afsnit 2, statistiksystemet, og afsnit 3, personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter. 1.2 Udviklingen i hovedtræk Lille fald i antal trafikdræbte 3,4 færre uheld i ,5 stigning i biltrafikken i 1999 Oversigtstabel 1. I 2000 omkom 498 trafikanter. I forhold til 1999 faldt antallet af trafikdræbte med 3, jf. oversigtstabel 1. Der var alvorligt tilskadekomne, hvilket svarer til en stigning på 1 i forhold til Stigningen i antallet af lettere tilskadekomne var på knap 7 Der er et brud i den relative fordeling af lettere og alvorligt tilskadekomne fra 1997 på grund af en ny vejledning til politiet om færdselsuheldsindberetning, se afsnit 1.8. Politiet rapporterede i alt uheld med personskade i 2000, hvilket er et fald på 3,4 i forhold til Trafikindekset fra Vejdirektoratet viser, at både bil- og cykeltrafikken var uændret i 2000 i forhold til Siden 1986 er biltrafikken vokset med i alt 59, hvorimod niveauet for cykel/knallerttrafikken har varieret i perioden, men var i 2000 på niveau med cykel/knallerttrafikken i Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal Antal personskader uheld i alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Antal indberettede materielskadeuheld i alt Færre uheld og personskader i forhold til 1986 Antallet af færdselsuheld er 34 lavere i 2000 end i 1986 Således er antal uheld faldet fra i 1986 til i Der har været en reduktion på 32 i antal personskader (tilskadekomne og dræbte tilsammen) fra i 1986 til i 2000.

2 8 Figur 1. Antal uheld og personskader Accidents and casualties Uheld Personskader Figur 1 viser udviklingen i antal uheld og personskader. Det ses, at der var et betydeligt fald i antal færdselsuheld i perioden fra 1985 til 1991, hvor der indtraf et fald på 22 fra omkring til Ses der bort fra de mindre stigninger i 1992 og 1995 fortsætter den faldende tendens frem til I 1999 er der en mindre stigning, hvorefter der igen sker et mindre fald i Oversigtstabel 2. Gennemsnitligt antal uheld og personskader Accidents and casualties, average Antal Antal personskader uheld pr. dag Pr. dag Pr indbyggere Pr. uheld ,6 38,7 2,76 1, ,8 34,8 2,48 1, ,3 34,2 2,44 1, ,2 33,7 2,40 1, ,1 30,9 2,20 1, ,0 29,8 2,11 1, ,5 30,3 2,15 1, ,3 28,7 2,02 1, ,7 28,2 1,98 1, ,9 29,0 2,03 1, ,1 28,2 1,97 1, ,9 27,7 1,92 1, ,7 26,5 1,83 1, ,8 27,1 1,86 1, ,1 26,2 1,80 1,31 Oversigtstabel 2 viser bl.a. det gennemsnitlige antal uheld og personskader pr. dag fra Siden 1986 er det gennemsnitlige antal uheld pr. dag faldet fra 30,6 til 20,1 i 2000, og antal personskader er faldet fra 38,7 til 26,2 pr. dag. Der skete en svag stigning i antal personskader pr. uheld i 2000 i forhold til I 1986 blev antallet af personskader pr. uheld opgjort til 1,26 mod 1,31 i Færrest antal personskader pr. uheld blev noteret i 1990 og 1993 med 1,23. Fald i antal trafikdræbte siden 1986 Udviklingen i antal dræbte fra 1986 til 2000 er vist i figur 2. Siden 1986 frem til 1997 har der været et jævnt fald i antallet af dræbte, med undtagelse af årene 1988 og 1995 og 1999.

3 9 Figur 2. Antal dræbte ved færdselsuheld Persons killed in road traffic accidents Markant flere personskader blandt knallertkørere Oversigtstabel 3 viser udviklingen i antal personskader fordelt efter elementart fra 1986 til I 2000 var der en markant stigning i personskader blandt knallertkørere på 28 i forhold til Omvendt var antallet af personskader blandt lastbilkørere faldet med 26, og med 16 blandt varebilkørere. For førere af personbil var faldet på 5,5 og for cyklister 6 Siden 1986 er faldet i antallet af personskader størst blandt personer i last- og varebiler og for fodgængere, og mindst blandt motorcyklister. Således er antal personskader for personer i lastbiler halveret fra 367 i 1986 til 183 i For personer i personbiler og cyklister er der sket et fald i antal personskaderpå 31 Oversigtstabel 3. Antal personskader fordelt efter elementart Casualties by type of unit Personskader I alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv. 1 Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus, traktor mv. 2 Fra 1995 inkl. knallert-45.

4 10 Oversigtstabel 4. Antal dræbte fordelt efter elementart Casualties by type of unit Dræbte I alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv. 1 Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus, traktor mv. 2 Fra 1995 inkl. knallert-45. Intet fald i antal dræbte blandt lastbilkørere Uheld fordelt på tidspunkt Figur 3. Udviklingen i antal trafikdræbte fordelt efter elementart, jf. oversigtstabel 4, viser at faldet i antal dræbte fra ikke har været gældende for lastbilkørere. Faldet i antal trafikdræbte blandt personbilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere har været henholdsvis 35, 30, 30 og 26 Det mindste fald ses blandt motorcyklister med kun 16, men her bliver opgørelsen forstyrret af, at knallert-45 fra 1995 har været medtaget under motorcykel. 1.3 Uheld efter tid og sted De fleste uheld forekom i maj, hvor der i gennemsnit skete 23 uheld pr. dag, mod 20 for hele 2000 i gennemsnit, jf. figur 3. Færrest uheld blev noteret i marts med i gennemsnit 17 uheld. Gennemsnitligt antal uheld pr. dag fordelt efter måned Accidents per day, by months of Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Fordelt på uheldstidsrum sker de fleste uheld i myldretiden om eftermiddagen fra kl. 15 til 18. Færrest uheld sker i nattetimerne fra kl. 02 til 06, jf. figur 4. Fredag er den farligste dag at færdes i trafikken. Om fredagen skete i gennemsnit 24,8 uheld, mens søndag var sikrest med 15 uheld, jf. oversigtstabel 5.

5 11 Figur 4. Gennemsnitligt antal uheld pr. time fordelt efter klokkeslæt Accidents per hour, by hours of the day ,5 2,0 1,5 1,0 0, Antal personskader fordelt på ugedag viser, at der var flest personskader fredag og lørdag med 32,3 og 27,3 pr. dag mod 26,2 for samtlige personskader i Om søndagen skete færrest personskader med 21,5 pr. dag. I 2000 forekom de fleste af uheldene i byområder. Men uheldene uden for byzone er langt alvorligere. 59,5 af alle uheld og 53,6 af samtlige personskader skete i byområder, men uden for byzone forekom flest trafikdrab - to tredjedele af alle trafikdræbte i Oversigtstabel 5. Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag og by- eller landområde Accidents and casualties by day and urban or rural area I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uheld i alt Pr. dag 20,1 19,6 19,4 21,2 21,5 24,8 19,1 15,0 Relativ fordeling I byzone 59,5 62,5 61,5 62,6 63,7 60,7 51,5 50,7 Uden for byzone 40,5 37,5 38,5 37,4 36,3 39,3 48,5 49,3 Personskader i alt Pr. dag 26,2 25,0 23,8 26,8 26,9 32,3 27,3 21,5 Relativ fordeling I byzone 53,6 56,7 56,7 56,7 56,8 55,4 46,3 46,0 Uden for byzone 46,4 43,3 43,3 43,3 43,2 44,6 53,7 54,0 Dræbte i alt Pr. dag 1,4 1,1 1,3 1,1 1,7 1,7 1,5 1,2 Relativ fordeling I byzone 36,3 38,6 36,9 44,1 38,4 40,9 24,1 32,8 Uden for byzone 63,7 61,4 63,1 55,9 61,6 59,1 75,9 67,2 antal antal antal

6 Uheldssituationer En oversigt over uheldssituationerne er vist i bilag 1, og baggrunden for brugen af uheldssituationerne er omtalt i afsnit 2.3. Uheldssituationerne er inddelt i 10 hovedsituationer, der kan karakteriseres som følger: Symboler for uheldssituationer Hovedsituation 0 er uheld med ét køretøj, alene eller med forhindring uden for kørebanen. Situationen benævnes eneuheld. Hovedsituation 1 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med samme retning: indhentningsuheld. Hovedsituation 2 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med modsat retning: mødeuheld. Hovedsituation 3 er uheld mellem kørende på samme vej med samme retning med svingning: svingningsuheld mellem medkørende. Hovedsituation 4 er uheld mellem kørende på samme vej med modsat retning og med svingning: svingningsuheld mellem modkørende. Hovedsituation 5 er uheld mellem ligeud kørende i kryds: uheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 6 er uheld mellem kørende på hver sin vej med svingning: svingningsuheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 7 er uheld mellem et kørende og et parkeret køretøj: parkeringsuheld. Hovedsituation 8 er uheld mellem et køretøj i bevægelse og en fodgænger: fodgængeruheld. Hovedsituation 9 er uheld mellem et køretøj og en forhindring på eller over kørebanen: forhindringsuheld. Som det fremgår af oversigtstabel 6, var eneuheld dominerende med omkring 21 af samtlige uheld i Fodgængeruheld og svingningsuheld mellem krydsende køretøjer forekom i henholdsvis 12 og 11,4 af samtlige uheld. Omvendt udgjorde forhindringsuheld kun 1,4 af alle uheld. Antal personskader fordelt efter hovedsituation I gennemsnit for samtlige uheld var der 131 personskader pr. 100 uheld og 7 dræbte. Fodgængeruheld tegnede sig for det laveste antal personskader pr. 100 uheld med 109. Mødeuheld var farligst med 171 personskader pr. 100 uheld, heraf blev 16 trafikanter dræbt. Antal dræbte i fodgængeruheld var på 11 pr. 100 uheld. Antal dræbte i svingningsuheld mellem modkørende var på 2 pr. 100 uheld, hvilket er det laveste gennemsnit for antal dræbte pr. uheld.

7 13 Oversigtstabel 6. Antal uheld og personskader fordelt efter hovedsituation Accidents and casualties by group of accident situations Uheldssituation (jævnfør bilag 1) I alt 1 Eneuheld Indhentningsuheld Mødeuheld Svingningsuheld mellem medkørende Svingningsuheld mellem modkørende Uheld mellem krydsende køretøjer Svingningsuheld mellem krydsende køretøjer Parkeringsuheld Fodgængeruheld Forhindringsuheld Uheld I alt Pct. 100,0 21,2 11,2 8,5 10,7 8,0 10,5 11,4 4,3 12,3 1,4 Personskader I alt Pct. 100,0 21,1 12,1 11,1 10,0 8,1 11,2 10,8 3,7 10,3 1,3 Dræbte I alt Pct. 100,0 22,7 9,6 20,7 6,6 2,6 8,4 5,4 2,0 19,9 1,8 1 Inkl. uheld med et hændelsesforløb, der enten er uoplyst, eller som ikke kan beskrives gennem en af de benyttede hovedsituationer. For totaltallets vedkommende drejer det sig om 26 uheld og 37 personskader. Uheld fordelt efter elementarter Vigepligtsforhold Tabel 1 (side 22) viser antal uheld fordelt efter hovedsituation og elementart. Eneuheld forekom hyppigst med knallert og motorcykel (inklusiv knallert-45). Knap hver fjerde knallertuheld og mere end en femtedel af alle motorcykeluheld var eneuheld. Cyklister var involverede i en femtedel af samtlige svingningsuheld mellem krydsende køretøjer. Desuden sker 26 af busuheldene med fodgængere. Tabel 2 (side 23) viser antal uheld i hovedsituation 5 uheld mellem krydsende køretøjer - fordelt efter de implicerede køretøjers vigepligtsforhold lige før uheldsøjeblikket. Næsten halvdelen af de implicerede køretøjer, der havde modparten kommende fra højre side, havde ikke overholdt vigepligten. Personbiler tegnede sig for 60 af alle vigepligtsovertrædelserne. Cyklisters andel af vigepligtsovertrædelserne var på 13, når modparten kom fra højre side, og 19 når modparten kom fra venstre side. Tabel 3 (side 23) viser antal uheld fordelt efter trafikanters overtrædelser af vigepligten i forbindelse med svingningsuheld, hovedsituation af alle elementarter i højresvingningsuheld overtrådte vigepligten. 90 af de højresvingende personbilister overtrådte vigepligten, og venstresvingende person- og lastbiler overtrådte vigepligten i henholdsvis 84 og 90 af tilfældene. Af de 356 svingningsuheld med cyklister impliceret, brød i alt 58 cyklister vigepligten i forbindelse med svingning.

8 Implicerede elementer Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem færdselselementer, der udgøres af køretøjer og fodgængere, og andre elementer, der udgøres af forhindringer på, over eller uden for kørebanen, fx dyr, afspærringsmateriel, luftledninger og vejtræer. Med henblik på en nøjere belysning af forskelle mellem de enkelte elementarter er der i oversigtstabel 7 foretaget en opgørelse over antallet af implicerede elementer i forhold til antallet af enheder af samme art medio 1998, 1999 og Oversigtstabel 7. Antal implicerede elementer Number of units involved I alt Pr enheder Implicerede elementer i alt Elementart Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max 3.5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus i alt Rutebus Bus i øvrigt Traktor i alt Traktor med anhænger Motorredskab Motorcykel i alt Motorcykel Knallert Knallert i alt Med konstruktive ændringer Cykel Fodgænger Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring Antal implicerede i forhold til samtlige færdselselementer af den pågældende art. Fald i antal implicerede færdselselementer Antallet af implicerede færdselselementer er faldet med 3,5 i 2000 i forhold til Der har været et fald i antal implicerede busser på 30, mens stigningen for implicerede knallert og knallert-45 var på henholdsvis 24 og 11 Antal implicerede varebil på mellem og kg totalvægter faldet med 11 og hyrevogne er faldet 13 I forhold til antallet af enheder var hyrevogne, busser og lastbiler de hyppigst implicerede i færdselsuheld med personskade. Dette betyder ikke nødvendigvis, at de er de mest risikobelastede køretøjer, idet deres gennemsnitlige årskørsel uden tvivl er større end for de øvrige køretøjer.

9 15 Lidt større uheldsrisiko for motorcykler Flest uheld med to færdselselementer Personbil var impliceret i 74 af samtlige uheld og 72 af alle trafikdræbte blev dræbt i personbiluheld Lastbil og bus er farligst for modtrafikanter De svage trafikanter Motorcykler var lidt hyppigere impliceret i færdselsuheld end personbiler. For motorcykler var hyppigheden 5 pr enheder mod 4 for personbiler. Det indikerer en større uheldsrisiko for motorcykler, da den gennemsnitlige årskørsel er mindre for motorcykler end for personbiler, jf. Transport I årshæftet Færdselsuheld 1992 er uheldsrisici for personbiler analyseret nærmere. Færdselsuheld med to færdselselementer impliceret udgjorde 70 af alle uheld i 2000, og antal uheld med flere end to færdselselementer impliceret udgjorde 7, jf. tabel 4 (side 24). Personbil var impliceret i 74 af alle uheldene, og cykler var impliceret i knap 24 af samtlige uheld. De tunge køretøjer som lastbiler og busser var impliceret i henholdsvis 7 og 3 af uheldene. Fodgængere var involveret i 13 af uheldene. Antallet af personskader fordelt efter færdselselementer vises i tabel 5 (side 25). Antallet af personskader i personbiluheld var 7.420, hvoraf 62 befandt sig i personbil. I personbiluheld blev 360 trafikanter dræbt, svarende til 72 af alle trafikdræbte i Af de 360 dræbte i personbiluheld befandt 235 sig i personbil. Lastbiler, busser og traktorer var som nævnt impliceret i relativt få uheld, men konsekvenserne heraf var meget alvorlige, især for modtrafikanterne. I lastbiluheld blev 98 trafikanter dræbt, heraf 95 modtrafikanter, i busuheld blev i alt 17 dræbt, heraf 11 modtrafikanter og i traktoruheld blev 10 dræbt, heraf 7 modtrafikanter. De svage trafikanter er i høj grad udsat for personskader. I motorcykeluheld rammer personskaderne for det meste motorcyklisterne selv. 786 trafikanter blev dræbt eller kom til skade ved motorcykeluheld i af personskaderne i motorcykeluheld ramte motorcyklisterne selv. I knallertuheld blev 87 af personskaderne tilføjet knallertkørerne selv. I cykeluheld var det tilsvarende tal 92, og i fodgængeruheld 92 I motorcykel-, knallert-, cykel- og fodgængeruheld var næsten alle dræbte svage trafikanter. Tabel 6 (side 26) viser, hvilket færdselselement, som har forårsaget personskader mod personer i et andet færdselselement. For motorcykel, knallert, cykel og fodgænger under ét var lastbil modpart i 4 af uheldene, men disse uheld tegnede sig for 16 af alle trafikdræbte svage trafikanter. Der findes forskellige fysiske anlæg, fx fortov, fodgængerovergange og cykelstier, som har til formål at begrænse skaderne blandt de svage trafikanter.

10 16 Oversigtstabel 8. Antal personskader blandt fodgængere fordelt efter fodgængernes placering Pedestrian casualties by location of pedestrian I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader i alt Langsgående fodgængere Fortov benyttet Fortov fandtes, men ikke benyttet Langsgående fodgængere i øvrigt Krydsende fodgængere Fodgængerfelt benyttet Fodgængerfelt fandtes, men ikke benyttet Fodgængerfelt fandtes ikke Fodgænger der opholder sig på kørebanen uden at være hverken langsgående eller krydsende Det ses i oversigtstabel 8, at betydeligt færre fodgængere blev dræbt eller kom til skade, når de benyttede fortov eller fodgængerfelt, end når disse arealer ikke blev benyttet eller ikke var til stede. 56 af personskaderne blandt knallertkørere og 47 af personskaderne blandt cyklister skete uden for cykelsti, jf. oversigtstabel 9. Oversigtstabel 9. Implicerede knallerter og cykler fordelt efter benyttelse af cykelsti mv Mopeds and cycles involved, by use of cycle track etc Knallert Cykel I alt Med cykelsti Uden cykelsti I alt Med cykelsti Uden cykelsti Implicerede elementer i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Personskader i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger. 1.6 Personskader efter køn og alder Flere dræbte ældre pr I forhold til indbyggertallet havde mænd langt flere personskader end kvinder. Pr indbyggere forekom 227 personskader blandt mænd mod 134 blandt kvinder. Antallet af personskader pr indbyggere var størst blandt de unge på år med 637 mod 180 for alle aldersgrupper. Siden 1994 har de unge på år også haft det højeste antal dræbte pr indbyggere, men i 2000 har ældre på 75 og derover 23 dræbte pr indbyggere mod 21 for de årige. Unge mænd i alderen år, som netop er blevet gamle nok til at erhverve kørerkort til motorcykel og bil, skiller sig særlig markant ud: De årige mænd havde i personskader pr indbyggere, dvs. næsten det femdobbelte af gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 5 og tabel 7 (side 27).

11 17 Figur 5. Antal personskader pr indbyggere fordelt efter alder og køn Causaulties by age and sex, per persons Mænd Kvinder over 64 Implicerede førere og fodgængere Fordelt efter køn Fordelt efter alder Oversigtstabel 10. I trafikken er der betydeligt flere mænd end kvinder, der er førere og derfor bliver også flere mænd impliceret i færdselsuheld som førere af motorkøretøjer. Mandlige førere og fodgængere udgjorde 71 af samtlige implicerede førere og fodgængere. Mændenes andel var størst blandt lastbilførere med knap 96, og mindst fodgængere med 48, jf. oversigtstabel 10. Tabel 8 (side 28) viser de implicerede førere og fodgængere fordelt efter alder. Andelen af unge er større blandt førere af motorcykel end blandt førere af personbil. Antallet af implicerede førere af motorcykel på år udgjorde 26 af samtlige motorcyklister, mod en andel på 22 blandt førere af personbil. For knallert-45 udgør antallet af førere mellem år 32 Andelen af ældre over 65 år udgjorde 26 af alle implicerede fodgængere. Antal implicerede førere og fodgængere fordelt efter elementart og køn Drivers and pedestrians involved, by sex Samtlige uheld Spiritusuheld I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt ,3 28, ,6 7,4 Personbil ,2 29, ,7 8,3 Varebil ,2 12, ,0 3,0 Lastbil mv ,6 4, ,0 0,0 Motorcykel ,3 8, ,7 3,3 Knallert ,1 11, ,2 2,8 Cykel ,4 46, ,0 10,0 Fodgænger ,3 51, ,2 17,8 Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger. 1 Inkl. bus, traktor og andet. 2 Inkl. knallert-45. Kørekort Førere af implicerede motorcykler er mindre erfarne i trafikken end førere af personbil. 13 af de implicerede motorcyklister med oplysninger om kørekort har ikke kørekort til motorcykel, mens det kun er 4 af førere af personbil, der ikke har kørekort. For førere af knallert-45 gælder, at 18 ikke har kørekort til det benyttede køretøj, jf. tabel 9 (side 29).

12 Spiritusuheld Førere og fodgængere, der er impliceret i færdselsuheld, kan på politiets foranledning underkastes spiritusprøve. Alkoholpromillen indberettes med 2 decimaler. Endvidere har politiet mulighed for at anføre, at en fører eller en fodgænger er skønnet spirituspåvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Dette blev i 2000 anført for 153 førere og fodgængere, fortrinsvis for knallertkørere, cyklister og fodgængere, jf. tabel 10 (side 30). Spiritusuheld og spirituspåvirket Færre dræbte og flere tilskadekomne i spiritusuheld Spiritusuheld er alle uheld, hvor mindst én af de implicerede førere eller fodgængere har været spirituspåvirkede. En person anses som spirituspåvirket, enten når denne har en promille der overstiger 0,5, eller når politiet skønner, at vedkommende er påvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Definitionen blev ændret fra og med 1997 i forhold til tidligere år, hvor personer med en promille på 0,5 også blev medregnet. Ved en promille på over 0,5 rejses i henhold til loven automatisk tiltale for promille/spirituskørsel. Ved lavere promille kan der også rejses tiltale, hvis det skønnes, at personen er uegnet til at færdes i trafikken. Promillegrænsen blev ændret fra 0,8 til 0,5 pr. 1. marts I 2000 registrerede politiet spiritusuheld med i alt personskader jf. oversigtstabel 11. Der omkom 110 trafikanter i spiritusuheld i 2000, hvilket er et fald på 20 i forhold i Antallet af dræbte i spiritusuheld udgjorde således mere end en femtedel af alle dræbte i trafikken personer kom til skade i spiritusuheld mod i 1999, hvilket svarer til en stigning på 12 Siden 1986 er antallet af spiritusuheld faldet med 44, mens antallet af dræbte i spiritusuheld er faldet med 48, og antallet af tilskadekomne er faldet med 44 Oversigtstabel 11. Antal spiritusuheld og personskader Accidents and casualties in alcohol accidents Antal spiritusuheld i alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Uheld fordelt på tidspunkt og by/land Spiritusuheld udgjorde knap 16 af samtlige uheld inden for byområder i 2000 og 20 uden for byområder, jf. bilagstabel og I 2000 forekom flest spiritusuheld i november, med 11 af samtlige spiritusuheld pr. måned, jf. bilagstabel Den relative fordeling af personskader for spiritusuheld viser, at de fleste spiritusuheld sker i byzoner. 53,4 af uheldene sker der, men næsten to tredjedel af dødsuheldene sker uden for byzone, jf. oversigtstabel 12.

13 19 Oversigtstabel 12. Antal spiritusuheld og personskader fordelt efter ugedag og by- eller landområde Accidents and casualties in alcohol accidents by day and urban or rural area I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Spiritusuheld i alt Pr. dag 3,5 1,9 1,8 2,2 2,7 4,7 6,4 4,7 Relativ fordeling I byzone 53,4 57,7 58,1 60,9 52,9 54,5 50,3 49,8 Uden for byzone 46,6 42,3 41,9 39,1 47,1 45,5 49,7 50,2 Personskader i alt Pr. dag 4,6 2,5 2,2 2,9 3,6 6,3 8,6 6,3 Relativ fordeling I byzone 50,5 55,0 54,4 54,7 47,9 50,2 48,0 50,6 Uden for byzone 49,5 45,0 45,6 45,3 52,1 49,8 52,0 49,4 Dræbte i alt Pr. dag 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 Relativ fordeling I byzone 37,3 22,2 45,5 28,6 53,8 43,5 26,9 38,1 Uden for byzone 62,7 77,8 54,5 71,4 46,2 56,5 73,1 61,9 antal antal antal Flest spiritusuheld sker i weekenden. To tredjedele af alle spiritusuheldene skete fra fredag til søndag, men relativ få i begyndelsen af ugen. I weekenden udgør spiritusuheldene 27 af alle uheld, mens de kun udgør 10 af uheldene i hverdagene, jf. oversigtstabel 12, figur 6 og bilagstabel Figur 6. Spiritusuheld og øvrige uheld pr. dag Alcohol accidents and other accidents per day, by days of the week Øvrige uheld Spiritusuheld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I aften- og nattetimerne sker flest spiritusuheld. Især i tidsrummet kl blev mange uheld registreret, jf. figur 7.

14 20 Figur 7. Gennemsnitligt antal uheld pr. time med spirituspåvirket fører eller fodgænger fordelt efter klokkeslæt Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol: accidents per hour, by hours of the day ,4 0,3 0,2 0, Implicerede førere og fodgængere Antallet af spirituspåvirkede førere og fodgængere var i 2000, hvilket er en stigning på 6 i forhold til Halvdelen af samtlige spirituspåvirkede førere var førere af personbil. Omkring en fjerdedel af samtlige implicerede knallertførere var spirituspåvirkede, mens der stort set ikke var spirituspåvirkede førere af tunge køretøjer som lastbil, bus og traktor, jf. tabel 8 og tabel 10. Oversigtstabel 13. Antal personskader i uheld med spirituspåvirket 1 fører eller fodgænger Casualties in accident involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol I alt Heraf med spirituspåvirket 1 fører af: Med spiritus- Personbil Varebil Motorcykel Knallert Cykel Lastbil mv. påvirket fodgænger Spiritusuheld i alt Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt spirituspåvirkede førere/fodgængere Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt øvrige implicerede Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Anm. Da der forekommer færdselsuheld med mere end én spirituspåvirket fører/fodgænger impliceret, vil uheldet og personskaderne i forbindelse hermed være anført i 2 eller flere kolonner under de transportmidler, som de spirituspåvirkede benyttede. Derfor vil summen af kolonnerne være større end "i alt"-kolonnen. 1 Uheld med mindst én impliceret fører eller fodgænger med en spirituspromille der overstiger 0,5. 2 Inkl. knallert-45.

15 21 Fordelt på køn Skaderne ramte især de spirituspåvirkede selv Spirituspåvirkede mænd optræder langt oftere i færdselsuheld end spirituspåvirkede kvinder, jf. oversigtstabel af alle implicerede spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd. 100 af alle spirituspåvirkede førere af lastbil var mænd, og 97 af de implicerede spirituspåvirkede førere af motorcykel, knallert og varebil var mænd. Af de spirituspåvirkede fodgængere var 18 kvinder. Skaderne i spiritusuheld rammer i høj grad de spirituspåvirkede selv, især når det gælder spiritusuheld med to-hjulede køretøjer og fodgængere; for disse trafikantgrupper var 89 af de dræbte og tilskadekomne selv spirituspåvirkede, mens andelen for spiritusuheld med biler under ét var 51 Af de dræbte i spiritusuheld var 66 selv påvirkede af spiritus, jf. oversigtstabel Korrektion for ændret definition af hjernerystelse Ny vejledning førte til misforståelse 1. januar 1997 blev der taget en ny vejledning til politiet om indberetning af færdselsuheld til Danmarks Statistik i brug. I forbindelse med et forsøg på at præcisere forskellen mellem konstateret hjernerystelse og indlæggelse til observation for hjernerystelse blev det ikke præcist nok, at indlæggelse i forbindelse med observation for hjernerystelse, hvor der ikke blev konstateret hjernerystelse, skulle registreres som lettere tilskadekomne. Konstateret hjernerystelse skulle stadig registreres som alvorligt tilskadekommen med hovedskade. Vejledningen dannede grundlag for ledeteksterne i politiets sagsstyringssystem POLSAS, som indførtes gradvist fra 1997 til Misforståelsen har medført, at der skete et skred i fordelingen mellem alvorligt og lettere tilskadekomne fra Den manglende præcisering har yderligere haft som konsekvens, at man har måttet korrigere antallet af alvorligt tilskadekomne, idet Færdselssikkerhedskommissionen Handlingsplans mål fra 2000 om reduktion på 40 dræbte og alvorligt tilskadekomne frem til 2012 har taget udgangspunkt i antallet af alvorligt tilskadekomne for Oversigtstabel 14 viser fordelingen mellem alvorlige og lettere tilskadekomne for henholdsvis det registreret antal tilskadekomne og efter korrektionen. Oversigtstabel 14. Alvorligt tilskadekomne, registrerede og korrigerede tal 1 Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne registrerede korrigerede registrerede korrigerede Beregningsmetoden er udarbejdet af Stig Hemdorff, Vejdirektoratet og Hans Lund, Danmarks TransportForskning. Metoden til korrektion er baseret på, at man har kunnet konstatere en stabil udvikling i forholdet mellem hovedskader og øvrige alvorlige skader fra Det antages derfor, at forholdet ville have været uændret fra Korrektionen beregnes derfor ved at klarlægge springet i forholdet mellem og

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580 Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Titel Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Dato: November 07 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Fodgængerens trafiksikkerhed

Fodgængerens trafiksikkerhed Side 1 af 39 Fodgængerens trafiksikkerhed Analyser og foranstaltninger Rapport 130 1998 Resumé: Antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere i Danmark faldt med 26% i perioden 1986-95. Men siden 1981

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Unge bilister i uheld

Unge bilister i uheld Unge bilister i uheld - analyse af 115 uheld Arbejdsnotat 2002 Mette Møller Danmarks TransportForskning Indhold 1 Indledning... 1 1.1. Baggrund... 1 1.2. Formål... 1 2 Metode... 3 2.1. Datagrundlag...

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere