Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel"

Transkript

1 Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade systemer med CO 2 og HFC til rent transkritiske CO 2 -systemer. På nuværende tidspunkt er transkritiske systemer en del af den daglige forretning og teknologien har vist sig at være moden. Feltstudier, der kun ser på kølemidler, viser, at det årlige energiforbrug er på samme niveau som HFC DX-systemer. Denne artikel indeholder en kort baggrund om teorien bag varmegenvinding i transkritiske systemer, og effektiviteten vil blive sammenlignet med effektiviteten i HFC-systemer. Baggrunden bag transkritiske systemer I traditionelle kølesystemer med kondenserende kølemidler er tryk og temperatur tæt forbundet, men på transkritiske systemer kan tryk og temperatur styres individuelt. Det giver nogle interessante muligheder med hensyn til varmegenvinding. Under normal drift uden varmegenvinding holdes højtrykket på et niveau, hvor den optimale COP opnås. Dette sker automatisk ved hjælp af en elektronisk styring. I kolde perioder holdes trykket normalt på minimum 40 bar ~ 5 C eller højere. Ved dette tryk er der næsten ingen varme at genindvinde. Hvis trykket øges vil varme mængden, der kan genindvindes, ligeledes stige. Eksempel Vand ønskes opvarmet fra 15 C til 55 C. Den omgivende temperatur er -5 C og varmebelastning på systemet skal genvindes med det mindst mulige energiforbrug. Temperaturforskellen mellem indløb vand og udløb CO 2 på varmegenvindingsveksleren, er sat til 5 K. Temperaturen ud af gaskøleren holdes på 4 C i de tilfælde, hvor gaskøleren er aktiv. Det anvendte system består af en eller flere kompressorer, varmegenvindingsveksleren med pumpe, 2 stk. 3-vejs ventiler, luftkølet gaskøler og en højtryksventil med elektronisk styring.

2 Under disse betingelser er afgangstemperaturen fra kompressorerne ca. 35 C og det er derfor ikke muligt at lave 55 C varmt vand. For at systemet kan lave 55 C varmt vand, skal afgangstemperaturen fra kompressoren være højere end 55 C og derfor skal højtryks trykket øges.

3 Ved et tryk på 50 bar er afgangstemperaturen 55 C, og det er derfor muligt at begynde at genvinde varmen fra systemet, men der er ingen temperaturforskel ud af varmeveksleren. Ved at øge trykket yderligere stiger den mængde varme, der kan tages ud af systemet. 80% heat reclaim Ved 80 bar bliver ca. 80% af varmen genvundet ved en køle COP på 3,13. For at øge udnyttelsen til mere end 80% kan trykket øges og gaskøleren bypasses. Ved at gøre dette, vil forholdet blive 100%, idet der ikke er noget varmetab til omgivelserne, og alt varme udnyttes. Dette vil kræve flere kompressorer, for at kompensere for den lavere varme overførsel.

4 100 % heat reclaim W heat W ref Under disse betingelser bliver al varme genvundet, og systemets COP er ca. 2,6. Da varmemængden fra systemet varierer med trykket, er det interessant at se på opvarmnings COP for systemet. Systemet forbruger energi under de forhold, hvor det kører med optimeret tryk (i dette eksempel 40 bar). Det betyder, at lige meget hvor meget varme vi trækker ud af systemet, vil det altid forbruge energi. Derfor beregnes opvarmnings COP for systemet som opvarmningskapaciteten divideret med den ekstra energi, der forbruges af kompressorerne. Ved at bruge denne beregningsmetode er det muligt, at sammenligne opvarmnings COP for alternative varmekilder. P_gc [bar] COP ref [-] Forhold* Opvarmnings COP [-] 40 8,8 0% ,7 0% ,3 25% 2,6 70 3,6 40% 3,1 80 3,1 80% 5,1 80 3,1 100%** 5,1 * Forhold defineres som forholdet mellem den maksimale mængdevarme til rådighed og varmen, der anvendes. ** By-pass af luftkølet gaskøler Opvarmnings COP varierer med den omgivende temperatur. Ved høje omgivelsestemperaturer er kompressorens belastning for at levere den ønskede kølekapacitet højere, og derfor er kompressorbelastningen til opvarmning mindre. Ved lavere omgivelsestemperaturer kan trykket ikke sættes ned, og derfor vil dette ikke påvirke opvarmnings COP. Hvis den omgivende temperatur var valgt til 3 C i stedet for -5 C vil resultatet være som vist i tabellen nedenfor.

5 P_gc [bar] COP ref [-] Forhold* Opvarmnings COP [-] 50 5,7 0% ,3 25% 5,6 70 3,6 40% 5,0 80 3,1 80% 7,3 80 3,1 100%** 7,3 * Forhold defineres som forholdet mellem den maksimale mængde varme til rådighed og varmen, der anvendes. ** By-pass af luftkølet gaskøler Resultaterne viser, at den omgivende temperatur har en betydelig indvirkning på opvarmnings COP og opvarmnings COP er størst ved fuld belastning. Hvis en høj COP ønskes ved delbelastning kan køleanlægget med fordel udbygges med en CO 2 varmepumpe. Sammenligning af CO2 transkritisk med andre varmekilder I afsnittet ovenfor er opvarmnings COP beregnet, men den interessante del er, om CO 2 varmepumper er billigere eller dyrere i forhold til andre varmegenindvindingssystemer og andre energikilder. Andre varmegenvindingssystemer For at kunne sammenligne COP for CO 2 og andre kølemidler, skal det gøres på en fair måde. For øvrige kølemidler er det valgt at køre ved -10 C fordampning og kondensering ved 55 C for at kunne levere 55 C varmt vand. Sub-køling er indstillet til 2K. Den laveste kondenseringstemperatur er sat til 15 C. CO 2 VS R134A in heat reclaim applications COP heating 3 COP HP CO2 - - COP HP R134A % 50% 75% 100% Ratio

6 Fra diagrammet ovenfor ses det, at opvarmnings COP for CO 2 er fra ca. 25% til 150% bedre end R134A og bedst ved delbelastning, hvilket er den største del af året. Varmepumpesystemer For at omgå problemet med dellast kan en varmepumpe blive installeret sammen med systemet. Dette gør COP for systemet så godt som muligt uanset belastningen på systemet. COP i varmedrift er blevet beregnet for 5 C fordampningstemperatur (svarende til den lavest mulige kondenseringstemperatur for det transkritiske CO 2 -system), 55 C kondensering og 2 K subkøling. Beregningen er lavet for de mest anvendte konventionelle kølemidler på markedet. Kølemiddel Opvarmnings COP [-] R134A 3,7 R290 3,7 R404A 3,3 R410A 3,4 CO 2 transkritisk varmepumpe 5,1 Ovenstående tabel viser COP for forskellige kølemidler. Dataene viser, at CO 2 har en COP, der er fra 38% til 55% højere end de konventionelle kølemidler. Andre energikilder Et alternativ til et CO 2 -varmegenvindingssystem kunne være en olie- eller gasbrænder. Spørgsmålet er, hvad der er det mest økonomiske valg? COP beregningen i dette eksempel for et CO 2 varmegenindvindingssystem er mellem 2,6 og 7,3. Den nøjagtige COP er et spørgsmål om, hvilket type systemer det er (varmepumpe eller varmegenvinding), belastningsprofilen for varmegenvindingen og den omgivende temperatur. Dette kan sammenlignes med andre energikilder ud fra følgende ligning. Pris alternativ energi Kr kwt Forhold Pris elektrisitetkr kwt COPVarme Hvis forholdet er mindre end 1, er CO 2 løsningen den mest økonomiske løsning. I de fleste tilfælde er varmegenvinding eller varmepumpeløsninger økonomisk attraktive løsninger. I mange tilfælde vil en varmegenvindingsløsning være attraktiv, hvis COP er højere end 2 eller 3, men dette er afhængig af energipriser og lokale skatter. Konklusion Eksemplet ovenfor viser Varme COP i et transkritisk varmegenvindingssystem fra 2,6 til 7,3 er afhængig af belastningen og omgivelsestemperaturen.

7 CO 2 er fra 25% til 150% bedre end R134A i et varmegenvindingssystem afhængig af belastningen. Et CO 2 varmepumpesystem er fra 38% til 55% bedre i sammenligning med HFC-kølemidler. COP i varmepumpesystemer er højere end i et varmegenvindingssystem ved dellast, men ved fuld belastning er forskellen meget lille. Om det er rentabelt at installere en varmepumpe afhænger af belastningsprofilen og investeringsomkostningerne. Meget ofte er CO 2 varmepumper eller varmegenvindingssystemer et meget attraktivt alternativ til en olie eller gas brænder. Konklusionen i eksemplet er lavet på baggrund af indsamlet datamaterialet. Hvis temperaturforholdene havde været anderledes, ville konklusionen også kunne være en anden, men der er nogle retningslinjer. CO 2 varmepumper er rentable ved høje temperaturforøgelser. Jo lavere temperatur indgangsvandet eller mediet har, des bedre effektivitet vil CO 2 have. Afgangstemperatur er ikke så vigtigt. Op til 80 C er realistisk med en god virkningsgrad. CO 2 er ikke kølemidlet man bør vælge, hvis afgangstemperaturen er lav, og temperaturforskellen mellem ind- og udløb er lav. Der er på dette tidspunkt systemer i drift med kapaciteter på mellem 5 kw op til 1,5 MW varmegenindvinding. Der findes mere end 500 installationer med transkritisk CO 2 verden over, ikke alle er med varmegenindvinding. Dette er ikke raketvidenskab, men daglig forretning! Denne artikel er skrevet af Kenneth Bank Madsen

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Notat. Isolering af køle- og frostrum

Notat. Isolering af køle- og frostrum Notat Isolering af køle- og frostrum Titel: Notat - Isolering af køle- og frostrum Udarbejdet for: Niels Bruus Varming Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

GUIDE TIL VALG AF PROJEKTOR

GUIDE TIL VALG AF PROJEKTOR GUIDE TIL VALG AF PROJEKTOR Udbuddet af projektorer er i dag så stort, at det kan være svært, at vælge den model, der passer til det aktuelle formål. Der er stor forskel på hvilken model, der skal vælges

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends

Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends Baggrund Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends af Monika Witt, bestyrelsesformand for eurammon, det europæiske initiativ for naturlige kølemidler Når der skal tages beslutning om, hvilket

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere