Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015"

Transkript

1 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015

2 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele og udfordringer Fremtid kort og længere sigt.

3 Præsentation Henrik Boman Områdeleder (6 dagtilbud i Søborg) Uddannet pædagog, leder, Diplom, Master Projektleder for DAG-intra i Gladsaxe Mobil: Mail:

4 Uddrag budget-forlig 2014 Med afsæt i Gladsaxe Kommunes digitaliseringsstrategi og for at forbedre den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejderne i dagtilbuddene etableres et nyt intranetsystem (DAG-intra). Systemet muliggør samtidig en digitalisering af personalets arbejdsprocesser samt indarbejder digital teknologi i det pædagogiske læringsmiljø. Projektledelse og kompetence-udvikling i relation til DAG-intra finansieres indenfor de eksisterende rammer.

5 Afdækning af hardware i børnehusene

6 Én device pr gruppe Knuds opstilling (graf)

7 Lidt om DAP DAP står for Didaktisk Anvendt Pædagogik Faglig ramme for samtlige 65 børnehuse En planlægnings- og dokumentationsmetode Siden ca. år 2000 Udviklet af pædagoger for pædagoger Beskrivelse af barnets udvikling Styring af prokektarbejde

8 FOKUSBARN DATO + NAVN + ALDER STED + TID KOMPETENCE I FOKUS LÆRINGSMÅL ANEKDOTISK FORTÆLLING (NOTE) (lille karakteristisk fortælling med pointe)

9 Personlig og social Sprog og kommunikativ At beskrive og At forstå sproglige forklare sin henvendelser intention.... At deltage i At fortælle en ret komplekse detaljeret historie arbejdsopgaver... med start. At samarbejde om Med fornøjelse at opgaver og følge gengive rim og regler remser.. At modtage hjælp At kunne variere fra et andet barn sin måde at tale. på... I de fleste tilfælde At skrive sit eget at løse problemer navn, evt.... søskendes. At dele med andre At demonstrere en børn.. fornemmelse. At handle At lytte til indsigtsfuldt og højtlæsning og omsorgsfuldt. lege læse selv... At kunne indgå i At bruge mere komplicerede forskellige former lege.. for informationsteknol ogi. At kunne more sig over enkle eksempler på sprog. Viden om kultur Praktisk Musisk Krop og bevægelse At synge de sange, som gennem generationer... Med nogen sikkerhed at kunne genfortælle... At fortælle om børn i andre lande... Gennem leg og samtale at udvise kendskab.. At bruge materialer på en fantasifuld At tegne og male med mange detaljer. At indgå i andre roller, deltage med lyst... At fremstille individuelle billeder.. At tegne skitser og fotografere fra udstillinger... At nyde optræden og musik lavet af andre. At demonstrere en begyndende lyst.. At deltage i komplekse motoriske... At bruge begge hænder, så den ene hånd... At synge og danse samtidig og følge rytmen.. At rulle, trille, slå koldbøtter At snitte, skære, røre og ælte. Med lyst at deltage i idrætsaktiviteter Natur At fortælle om nærmiljøet, vise vej... At færdes i naturen på alle årstider. At drage omsorg for planter inde og ude... At arbejde med små forsøg... At udvise interesse for og begyndende...

10 Pædagog(er)/pædagogmedhjælper: Planlægningens Tema Med begrundelse jf. f.eks. næste punkt eller noget I har fået øje på eller læreplanens / institutionens årsplansforventninger Børns optagethed og interesse Hvilke observationsmetoder er f.eks. brugt? Brug. f.eks. fokusbarnskemaerne og børnenes porteføljer? Børn antal og alder: Dato: Mål (pædagogiske) Læringsmål jf. egen årsplan og kommunal læreplan og læringsmål, ved ca. 3 år og ved ca. 6 år Tegn Hvad kunne være tegn på, at børnene leger og handler set i lyset af de pædagogiske mål (tegn for hvert mål) Tid En periode, dagligt, ugentligt, - Materialer og arbejdsmetoder Med hvilken indsats / metoder og hvilke aktiviteter kan tænkes at understøtte både legen og læringen i den målorienterede praksis. Dokumentation Hvilken dokumentation vil være relevant og kunne understøtte udfoldelse af målene og støtte tegnene Vurderinger Hvilke dokumentationsmaterialer skal afslutningsvis støtte vurderingen af børnenes læring og udvikling i forhold til målene og den pædagogiske proces og metoderne

11 Navn (e) Planlægningens Tema / indhold Mål (pædagogiske) Læringsmål jf. egen årsplan og kommunal læreplan og læringsmål ref. Til egen tekst i skema 1 Tegn Hvad kunne være tegn på, at børnene leger og handler set i lyset af de pædagogiske mål (tegn for hvert mål) Deltagere Fokusbarn Pædagog Pædagogmedhjælper Dag / Tid Materialer og arbejdsmetoder Hvilken indsat og hvilke aktiviteter kan tænkes at understøtte både legen og læringen i den målorienterede praksis Hvad skete? Børnehøjde Voksenhøjde Dokumentation Hvilken dokumentation vil være relevant og understøtte udfoldelse af målene og støtte tegnene Planer og vurderinger Til næste gang..

12 Tema: Skriv projektets navn: Kan anvendes uanset om det er et kort eller langt projekt - kan bruges i forhold til spontant opståede projekter Deltagere: Børn, alder og navne: Voksne: navne og uddannelsesbaggrund Projektets omfang: Dato og tidsrum Hvilke kompetenceområder var i fokus Beskriv det kompetenceområde som var i fokus og skriv hvilke andre områder som samtidig berørtes Børns læring og erfaringsdannelse Hvilke tegn så/ hørte pædagogen undervejs i projektets forløb og processer, som viser, hvad børnene lærte og erfarede? Rapport fra projektet Her en kort beskrivelse af forløbet planer og de løbende refleksioner med en tydelig dokumentation / beskrivelse af børns medbestemmelse og medindflydelse.(den anerkendende grundholdning) Vurdering Skriftlig fremstilling af. 1. Baggrunden for pædagogernes vurdering af, hvad børnene lærte sig og erfarede på baggrund af de inddragede kompetenceområder 2. Vurdering af børns medindflydelse og medbestemmelse undervejs i projektet 3. Observationer af børns brug af de nye erfaringer i egne selvinitierede lege 4. Generel vurdering af de samlede projektforløb i forhold til opstillede mål hvad lærte pædagogen om sit pædagogiske arbejde planer og metoder 5. Og hvad kan næste skridt blive?

13 men nu er vi (på vej til at blive) DIGITALE..

14 INFOBA Webbasseret løsning som kan tilgås fra pc, tablet (ipad) og smartphone Ikke en app.

15

16

17

18 Velkomstbrev til forældre

19 Etiske retningslinjer

20 Uddrag af etiske retningslinjer Vores daglige omgang med børnene, bygger på et menneskesyn som vægter, at vi anerkender hinanden, og giver alle mulighed for at komme til orde. Sådan vil vi også gerne have, at I forældre benytter vores Intra. Derfor er her nogle etiske retningslinjer vi vil bede jer respektere. Kommunikationen skal naturligvis foregå i en god tone, hvor man omtaler hinanden loyalt. Den tætte kommunikation som kendetegner forældre og dagtilbud i Gladsaxe, skal ikke erstattes af en digital skriftlig kommunikation. Man skal derfor overveje hvad man skriver, som ikke ville være bedre at overbringe mundtligt, når man afleverer og henter. Man er også altid velkommen til at spørge efter et møde. Man skal bruge kommunikationen mellem forældre, til at kommunikere om forhold som er relevant for barnet/børnene. Det vil sige, at private indlæg som salg af effekter, reklame for foreninger o.l. ikke hører hjemme i Intra i dagtilbud. Hovedregel er altså: Vis respekt for andre - Skriv aldrig noget, som du ikke også ville sige højt, hvis du stod ansigt til ansigt med modtageren, og som du ikke vil bryde dig om at læse om dig selv.

21 Forældrekommunikation Engelsk Urdu Tyrkisk Somali Arabisk

22 Udfordringer Nyt system Ikke tradition for digital dannelse En gruppe af medarbejdere vil ikke Forældre-modstand (nærhed)

23 På vej. Info-skærme i alle dagtilbud Udvikling af pædagogisk kontinuitet Digitale forældresamtaler? Sam-pasning (jul, sommerferie) Væg a la F.B til dialog

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Kom godt i gang med DAP Pædagoger

Kom godt i gang med DAP Pædagoger Kom godt i gang med DAP Pædagoger DAP Dokumentation Af Pædagogiske læreplaner gladsaxe.dk Personlige og sociale kompetencer Udvikle sproget og kommunikative færdigheder Stifte bekendtskab med og tilegne

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup. Slangerup den 8. september 2014 Til Frederikssund kommune Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere