Nyt fra ledelsen. Med dette vil vi ønske jer god læselyst med dette nummer af UU INFO. Claus Bislev. Marie Thodberg. Anders Skov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra ledelsen. Med dette vil vi ønske jer god læselyst med dette nummer af UU INFO. Claus Bislev. Marie Thodberg. Anders Skov"

Transkript

1 UU INFO April 2014 Nyt fra ledelsen side 2 Afbrudsrapport 2013 side 3 Karrieretoget side 4-5 Kontaktvejlederordningen side 6 Unge på Tværs side 7-8 Fremtidens 10. klasse side 9-11 Udskolingsinitiativer i Børn og Unge side Virksomhedsskolen på Aarhus Havn lige nu side 14 Tilmelding til ungdomsuddannelse 2014 side 15 Hold Fast afdansningsbal side Personalia side 20 René Fuhlendorff. Originalt kunsttryk. Se kontaktoplysninger på side 2.

2 Nyt fra ledelsen 25 % af de unge, som forlader grundskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse og tallet skal stige til 30 % i Det er den ambitiøse målsætning i den nye erhvervsuddannelsesreform Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som et bredt flertal i folketingen har indgået forlig om. Der har længe været både et behov og ønske om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, så vi har set frem til at få denne klare målsætning, så vi ikke kun arbejder på at få alle i uddannelse. Vi ser mange spændende perspektiver i den nye reform, som vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive ved både at udbyde EUX, hvor unge kan kombinere en erhvervsuddannelse med studiekompetence til videregående uddannelser, og samtidig skabe en ungdomskultur, som vi kender det fra de gymnasiale uddannelser. Derudover forenkles de unges valg, så de fra sommer 2015 kun skal vælge mellem 4 indgange mod nu 12, når de skal vælge en erhvervsuddannelse. Da grundforløbet også bliver på mindst 1 år på alle erhvervsuddannelser, skal de unge ikke i lige så høj grad have afklaret deres endelige uddannelsesvalg, da det afklares i løbet af grundforløbet. Det er alle initiativer, som vi kan se vil være med til at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Da der også i forliget ligger en ændring af den vejledningsindsats (primært i grundskolen), som UU erne leverer i dag, står vi i den kommende tid over for store forandringer, hvor vi skal have tilpasset vores vejledningsindsats til den nye reform. Dette vil selvfølgelig fylde meget i UU i foråret, da reformen på vejledningsdelen skal implementeres allerede fra august I forbindelse med implementeringen vil vi selvfølgelig løbende informere vores samarbejdspartnere om den ændrede vejledningsindsats, ligesom vi vil informere med detaljeret i næste nummer af UU info. Med dette vil vi ønske jer god læselyst med dette nummer af UU INFO. Claus Bislev Marie Thodberg Anders Skov De afbillede malerier i denne udgave af UU INFO er alle af kunstneren René Fuhlendorff. René var månedens kunstner i marts i Job&Uddannelse og udstillede 40 malerier og kunsttryk. Interesserede kan se mere på: Kontakt: Tlf.: Mail: 2

3 Afbrudsrapporten Af Anders Skov, afdelingsleder Vi har færdiggjort årets afbrudsrapport og kan med glæde konstatere, at antallet af afbrud på ungdomsuddannelserne for første gang siden 2009 er faldet. I perioden 1. august juli 2013 var der i alt afbrud fra ungdomsuddannelser blandt de årige, der er bosiddende i Aarhus Kommune. Antallet af afbrud dækker over i alt unge, idet nogle unge har haft flere afbrud i perioden. Udviklingen i afbrudstallene De afbrud er 85 færre end i perioden 1. august juli 2012, hvor der var afbrud fordelt på unge. Dette svarer til et fald på 3,4 % mod en stigning på 8,9 % i perioden 1. august juli Dermed kan der for første gang i en årrække registreres et fald i det samlede antal afbrud. For aldersgruppen år faldt antallet af afbrud sidste år efter at være steget de senere år. I 2012/2013 er der sket et fald på 31 til 808 svarende til et fald på 3,6 %. Forrige år 2011/2012 steg antallet af afbrud i denne aldersgruppe fra 798 til 839. Afbrudsrapporten kan downloades eller læses på Det faldende antal afbrud er selvfølgelig meget glædeligt, da vi har haft stor fokus på samarbejde med både uddannelsesinstitutioner og andre aktører i kommunen om at fastholde flere unge i uddannelse. Indsatser mod afbrud Vi har etableret en kontaktvejlederordning på erhvervsuddannelser, så vi hurtigt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen kan iværksætte en fastholdelsesindsats, når en ung er i risiko for at afbryde sin uddannelse. Derudover har vi i samarbejde med Socialforvaltningen og UngiAarhus etableret Det Kommunale Fastholdelsesberedskab. Både kontaktvejlederordning og fastholdelsesberedskab har vi tidligere skrevet om i UU INFO og har derfor denne gang bedt koordinator og kontaktvejleder på HG, Vicki Bruhn, om at komme med sin vinkel, samt projektleder i UngiAarhus, Anita Frichot, om at beskrive en af deres indsatser. 3

4 Karrieretoget Af Anita Frichot, projektleder, UngiAarhus Torsdag eftermiddag klokken er 13. Vi er ved Karrieretogets lokaler ved UngiAarhus, Skanderborgvej. En flok unge kommer smilende ud af døren. Skoledagen er slut efter fire stive timer med koncentreret engelsk. Det er helt tydeligt, at eleverne synes, at deres lærer Levent er cool. Han får os til at kunne! Og han gider os! Karrieretoget har nu kørt i en måned og ser indtil nu ud til at være på det rette spor. Karrieretoget er en indsats for unge, som afbryder en gymnasial uddannelse og som ønsker et fagligt såvel som personligt boost, inden de begynder på en ny gymnasial uddannelse efter sommerferien. Indsatsen er sat i værk på baggrund af det nære samarbejde mellem UU, Socialforvaltningen og UngiAarhus, som er etableret via 15+ samarbejdet og Det Kommunale Fastholdelsesberedskab. Et ønske om relevans Det hele begyndte med en henvendelse fra en UU vejleder, som søgte et passende undervisningstilbud til en ung, hvor der fra ungdomsuddannelsens side var afgivet bekymringsmærke. Det blev hurtigt til tre bekymringsmærkede unge, som alle var ved at afbryde en gymnasial uddannelse. De unge ønskede et tilbud med relevans for deres kommende studier efter sommerferien og gav således udtryk for, at de gerne ville holde sig fagligt i form, og at forløbet omkring deres uddannelsesafbrud havde været en personlig belastning. Det var vigtigt for de unge at blive udfordret fagligt på passende niveau i forhold til deres kommende uddannelsesvalg. De unge havde altså faglige ambitioner om enten at vedligeholde eller forbedre deres kompetencer. Relevans og meningsfuldhed var altafgørende. Et spadestik dybere kunne årsagerne til afbruddet give indicier om, at vejledning eller coaching kunne få stor betydning for den unges selvværd og parathed til genstart på den nye gymnasieuddannelse. Altså at få vendt den personlige fiaskooplevelse til noget positivt. Afklaring af værdier og forventninger Derfor mener vi, at værdiafklaring om valg af ungdomsuddannelse og mulighed for hjælp til udforskning er særdeles relevant for de unges evne og mulighed for at kunne foretage et kvalificeret om-/genvalg af gymnasial uddannelse og retning. Evnen til at sætte mål og forfølge dem ud fra blandt andet erkendelse af egne kendte styrkesider, udfordringer og strategier for opgaveløsning måtte for en udefrakommendes betragtning ligeledes være helt essentielle kompetencer. Vi blev desuden opmærksomme på, at nogle af vores unge kunne få brug for et decideret kursus i studieteknik for dels at kunne afkode, hvad der vil blive forventet af dem på deres fremtidige gymnasiale uddannelse og ikke mindst at give dem redskaber til at møde udfordringerne med nye og styrkede tilgange. Efter meget snak med de unge, deres forældre og ikke mindst UU vejlederne, endte vi med et design, der overordnet set handler om faglig kompetenceudvikling og karriereudvikling: At kunne varetage sin egen proces, kende sin drivkraft, genvinde styrke og kompetencer; faglige såvel som personlige, det skal udgøre den sti, de unge skal følge for at nå deres mål. 4

5 En fast arbejdsplan De tre unge er i løbet af fire uger blevet til ni, hvor de fleste har fuldtidspladser, og et par har deltid. Arbejdsugen på Karrieretoget begynder hver mandag med faget Motivation og Coaching, som varetages af en professionel ungecoach. Her arbejdes der både i grupper og i individuelle forløb, og det handler om at give de unge et udviklingsrum, hvor de blandt andet kan arbejde med værdiafklaring, målfastsættelse eller måske et gearskifte. Dagen efter byder på en hel arbejdsdag alene med faget matematik. Flere af de unge oplevede at løbe sur i matematik på deres tidligere uddannelsesforløb, og de kunne have vanskeligheder ved at forstå den nye begrebsverden, som matematik på et gymnasialt niveau byder på. Derfor er introduktion og grundlæggende forståelse for den nye matematiske verden omdrejningspunktet i matematikundervisningen i Karrieretoget. Også faget studieteknik har en hel dag til sin rådighed, hvor der også bliver konkretiseret naturligt til de øvrige fag. Derudover undervises der i engelsk og dansk, hvor der både vægtes performance og skriftlighed. Den grammatiske rygrad stives af og komplementeres af både kulturelle og medievidenskabelige indslag for samlet set at byde på et forløb, der introducerer og arbejder med de temaer, de unge senere vil møde på deres kommende uddannelse. Tilfredse unge De unge ser ud til at være tilfredse med tilbuddet. Der er skabt en undervisningskultur, hvor det er helt ok at spørge - igen og igen i undervisningen. De unge tør udforske og kan samtidig også byde ind på hinandens projekter - dynamikken er god. Underviserne har vist sig at være dygtige til at finde ind til de enkelte elevers niveau og udviklingspotentiale og skabe en undervisning, som er vedkommende både fagligt og i forhold til de unges situation. De unge lærer noget om sig selv, om at tage uddannelse og om at foretage valg for sig selv. Tiden med lige præcis denne gruppe af unge er på mange måder vigtig dels for de unge, dels også for UngiAarhus og det samarbejde, vi har med UU, Socialforvaltningen og andre om at skabe bedre mulighed for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det Kommunale Fastholdelsesberedskab kan skabe vigtigt viden og læring for alle de involverede aktører og derved tilvejebringe et bredere match til den mangfoldige gruppe af unge, der behøver en lille sidevej for endeligt at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Samarbejdet har herigennem allerede identificeret, at der for gruppen af unge, der afbryder en gymnasial uddannelse, manglede relevante tilbud. Nu har vi Karrieretoget. 5 Et kig ind i fremtiden

6 Kontaktvejlederordningen Af koordinator Vicki Bruhn UU Aarhus-Samsøs samarbejde med erhvervsuddannelserne omkring kontaktvejlederordningen blev etableret i løbet af efteråret 2013, og erfaringerne bliver løbende samlet op. Målet er dels at nedbringe frafaldet på ungdomsuddannelserne, dels at de unge, der falder fra, hurtigt bliver vejledt videre til uddannelse eller uddannelsesforberedende aktiviteter. Strukturen er således, at vi otte kontaktvejledere hver især er fast tilknyttet et erhvervsuddannelsesområde, hvor vi er den primære UU-samarbejdspartner for vejlederne på institutionen. Det etablerede samarbejde udspiller sig på forskellig vis, idet nogle af os er fysisk tilstede på institutionen med faste, jævne mellemrum, mens andre rykker ud, når ungdomsuddannelserne efterspørger vores samarbejde. Fælles for os alle er, at vi reagerer inden for tre dage på de bekymringsmærker, som ungdomsuddannelserne sender via systemet vi tager kontakt til den pågældende vejleder og tilbyder vores samarbejde i fastholdelsesindsatsen. Indholdet i indsatsen varierer afhængig af de enkelte baggrunde for bekymringsmærket. I nogle tilfælde vurderer vejlederen på uddannelsesinstitutionen, at situationen kan klares ved hjælp af skolens egne fastholdelsesredskaber, i andre tilfælde bliver vi inddraget som sparringspartner, deltager i en trekantsamtale eller tager selv en samtale med den unge. Hvis afbruddet effektueres, sørger vi for selv at følge op eller at overdrage sagen til en kollega for således at undgå, at den unge havner i et vejledningsmæssigt tomrum. I de tilfælde, hvor den unge har brug for andet end vejledning om uddannelser, fungerer vi som indgangen til det kommunale system, hvor vi kan inddrage samarbejdspartnere fra Socialforvaltningen og UngiAarhus (UIA), primært for under 18-årige. Disse samarbejdspartnere er repræsenteret ved de tre koordinatorer på familiekontorerne, Erna Damgaard, Ellen Kappel og Alice Steensbo samt bydækkende UIA koordinator Anita Frichot. Alle samarbejdspartnerne har aftalt opfølgende møder i Det Kommunale Fastholdelsesberedskab et par gange om året. For de unge over 18 år kan vi inddrage samarbejdspartnere i beskæftigelsesforvaltningen. Endelig etablerer vi også kontakt til afklarende og opkvalificerende forløb som fx produktionsskoler. I langt de fleste tilfælde er de unge på erhvervsuddannelserne over 18 år, men på HG har vi et tættere samarbejde omkring eleverne på linjen På vej til videre uddannelse, hvoraf størsteparten er årige. Da linjen er ét-årig, skal samtlige elever igennem nogle overvejelser omkring valg af uddannelse det efterfølgende år, hvilket involverer UU s deltagelse - dels i form af vejledning, dels i form af igangsætning og underskrift af uddannelsesplaner og ansøgninger. Vores tilstedeværelse har derfor været påkrævet minimum en gang om ugen i de første måneder af året, og vi forventer et yderligere intensiveret samarbejde hen over foråret for de elever, der ikke får opfyldt deres første ønske. På vores jævnlige kontaktvejledermøder udveksler vi erfaringer og idéer til videreudvikling af samarbejdet. Fælles for både os og vores samarbejdspartnere er oplevelsen af vigtigheden af, at man personligt kender de mennesker, man samarbejder med. Ungdomsuddannelserne giver desuden udtryk for stor tilfredshed med den meget enkle og direkte kontakt til UU og derigennem til de øvrige samarbejdspartnere i det kommunale system. Næste skridt i indsatsen omkring bekymringsmærker bliver inddragelse af også de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Den øgede indsats vil dog ikke indebære, at en UU vejleder er fysisk til stede på uddannelsen. De indledende møder herom er netop nu i planlægningsfasen. 6

7 Unge på Tværs Af koordinator og UU vejleder Eva Geer I forbindelse med præsentation af en reform af erhvervsuddannelserne igangsatte UU DANMARK i efteråret et nyt tiltag for bedre overgange til erhvervsuddannelserne: Unge på Tværs. Projektet er støttet af satsmidler, og der er igangsat 12 projekter, der skal bidrage til at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til erhvervsuddannelserne. UU Aarhus-Samsø deltager under udviklingsprojektet: Brobygning med titlen: Afklaring om valg af uddannelse via frivillig brobygning. Her er formålet at opkvalificere frivillige brobygningsforløb og gennem for- og efterbehandling af disse at arbejde med forberedelse og overgang til en erhvervsuddannelse. Et brobygningsforløb har i denne kontekst til formål at bevidstgøre eleven om egne kompetencer i forhold til krav på uddannelsen, samt give eleven indsigt i egen uddannelsesparathed. På den baggrund har projektet til hensigt at arbejde med opkvalificering af følgende: Tre brobygningsforløb på Aarhus Tech under indgangene: Mad til Mennesker, Bygge og Anlæg og Bil, Fly og andre Transportmidler, Et brobygningsforløb for Plan B elever på Århus Købmandsskole - for unge der egentlig har valgt en gymnasieuddannelse, men som ikke bestod optagelsesprøven, Kontaktvejlederfunktionen på de omfattede uddannelser. Projektet har indtil nu arbejdet med opkvalificering af brobygningsforløb på Aarhus Tech, og erfaringer herfra overføres nu til plan B kurset på Aarhus Købmandsskole. I praksis arbejdes der med: En opkvalificering i forhold til forberedelsen til de frivillige brobygningsuger: Dette sker gennem en tilføjelse af formålsteksten på Brobygning.net. under overskriften: Forventninger til eleven, Antal elever på kurserne: Holdstørrelserne er af stor betydning for gennemførelsen af kurserne, Den unges uddannelsesplan følger med i de frivillige brobygningsuger: Dette for at give uddannelsesstedet de bedste forudsætninger for at møde den unge, samt for at kvalificere grundlaget for de aftaler, der evt. bliver lavet i løbet af ugen omkring den unges optagelse på uddannelsen, Aftaler med kontaktvejleder: Under brobygningsforløbet kan der laves aftaler med kontaktvejlederne om besøg på uddannelsesstedet. Dette er dog mest relevant på Aarhus Tech, hvor brobygningsforløbet varer to uger, Afslutning af forløbet på Århus Købmandsskole: På kursets sidste dag mødes kontaktvejlederen med de elever, der ikke blev afklaret i løbet af ugen. Eleverne får mulighed for at stille de spørgsmål, de måtte have nu og her, og de opfordres til at kontakte deres primære vejleder hurtigst muligt, Afslutning af forløbet på Aarhus Tech: Hvor det kunne være relevant at arbejde med indholdet på kursets sidste dag, hvor eleverne arbejder selvstændigt, mens de en og en bliver evalueret i for hold til kurset. Her tænkes der udvikling i form af fx gruppevejledning. 7

8 De unge, der har deltaget i de frivillige brobygningsuger, følges af projektet, og de unge, der fortsætter på ungdomsuddannelsen efter de frivillige brobygningsuger, følges i samarbejde med kontaktvejlederen på ungdomsuddannelsen. Dette for at give et overblik over, i hvor høj grad de frivillige brobygningsuger har bidraget til det endelige valg af ungdomsuddannelse, samt for at undersøge, hvilken rolle kontaktvejlederen spiller i forhold til disse unges fastholdelse i uddannelsen. UU Danmark vil efter projekternes afslutning i december 2014 konkludere i forhold til de faglige resultater på tværs af projekterne. Klovn 8

9 Fremtidens 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelserne Af koordinator Vicki Bruhn. Lærere, ledere og UU vejledere var fredag den 21. marts inviteret til drøftelse og inspiration på Center 10. Temaet var fremtidens 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelserne. Bag invitationen stod Styregruppen for 10. klasse i Aarhus Kommune. Rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, indledte med et perspektiv på sin egen uddannelsesvej, der ikke formede sig som det oprindelige ønske om at følge klassekammeraterne ind i gymnasiet efter 10. klasse. I stedet førte en vejledningssamtale med daværende vejleder Gunnar Nielsen til et uddannelsesvalg med udgangspunkt i tegneevner til en syv-års plan igennem efg, teknisk assistent og frem til bygningskonstruktør. Bünyamin Simsek sluttede sit indlæg af med en pointe om betydningen af, hvordan vi italesætter vores erhvervsuddannelser, og han sammenlignede med Schweiz, hvor en høj andel af de unge søger erhvervsuddannelserne. Overgangen til erhvervsuddannelserne - ved UU afdelingsleder Anders Skov Anders Skov orienterede om udvalgte områder fra den nye Erhvervsuddannelsesreform, aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Prognoser om fremtiden siger, at arbejdsløse i meget stor udstrækning vil være ufaglærte, og at vi vil opleve en mangel på faglærte. Derfor er det primære mål, at flere elever fra 9. og 10. klasse skal gå direkte videre til EUD; 25 pct. i år 2020 og 30 pct. i år Det er desuden en intention at minimere antallet af unge med dobbeltuddannelser. Tal fra EUD viser, at i 2011 var kun 8 pct. af de afsluttede elever på EUD gået den direkte vej fra 9. eller 10. klasse, at gennemsnitsalderen for unge på EUD var næsten 24 år ved start på uddannelsen, og at 12,5 pct. af de unge, der bestod en gymnasial uddannelse i årene , var i gang med en EUD 27 mdr. senere. Det obligatoriske emne i grundskolen, Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering får i den nye lov om folkeskolen navneændring til Uddannelse og Job og skal tilrettelægges af skolen i samarbejde med UU. Vejledningen skal bygge på den viden og de færdigheder, eleverne opnår via Uddannelse og Job det vil sige, at skolen skal sørge for elevernes kendskab til uddannelserne, og UU skal sørge for elevernes afklaring og valg af uddannelse. Anders Skov omtalte de mest fremtrædende årsager til, at eleverne vælger de gymnasiale uddannelser: - Prestige - Udsættelse af endeligt karrierevalg - Manglende viden om EUD Med reformen forsøges de nævnte årsager imødegået på forskellig vis. Med hensyn til prestige er tanken, at muligheden for EUX giver prestige. Endvidere skal etablering af campus give et positivt ungdomsmiljø for de unge, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, og endelig skal der fokus på flere og tydeligere muligheder for videreuddannelse. Vedrørende udsættelse af endeligt karrierevalg vil der fremover kun skulle vælges mellem i alt fire indgange, hvor der på dem alle er en længere introduktionsperiode og en større fleksibilitet i skift af uddannelse. 9

10 Den nuværende manglende viden om EUD imødegås af det forstærkede fokus på emnet Uddannelse og Job, hvor målene bliver tydeligere, og der bliver et tættere samarbejde mellem skoler og UU. Ud over de nævnte initiativer vil der blive oprettet en Kombineret Uddannelse, som er en holdbaseret forberedelse til senere ordinær uddannelse. Og endelig skal der i alle kommuner oprettes en ny EUD 10 bestående af en obligatorisk del samt en valgfri del og med en varighed på et år, hvoraf de 30 pct skal være i samarbejde med en EUD. Erfaringer med 20/20 modellen - ved ungdomsskoleinspektør Lars Kristensen, Silkeborg Ungdomsskole I Silkeborg kommune er alle kommunale 10. klasser med i alt 360 heltidselever samlet under ungdomsskolen. Skolens 20/20 model rummer elever. Eleverne er på skolen mandag til onsdag og på EUD de resterende to dage. Lars eksemplificerede 20/20 modellen med samarbejdet med SoSu-skolen, hvor lærerne har timer til at følge eleverne, og eleverne kan opnå merit ved overgang til uddannelsen. Erfaringer med Horsens Step 10 - ved skoleleder Helle Balleby, Learnmark Horsens Helle Balleby fortalte, at 10. klasse centret for et par år siden blev lukket og overdraget til Learnmark Horsens, hvilket betød, at 10. klasse kom under samme tag som HTX, HHX og EUX, i alt 3500 elever. Sammenlægningen medførte i følge Helle et samlet ungdomsmiljø med en anden identitet og selvforståelse. Mere end 33 pct af eleverne i 10. klasse starter efterfølgende på en EUD. Helle beskrev en skolehverdag med høj grad af fleksibilitet og individuel tilrettelæggelse i forhold til den enkelte elevs ønsker og behov både med hensyn til indholdet i den almindelige undervisning og med hensyn til udvidede brobygningsforløb. Desuden sørger en elastikordning for en grundig praksis for overgangen fra 10. klasse til EUD. Ud over brobygning og praktik nævner Helle aktiviteter såsom rollemodeller, der holder oplæg, individuel værkstedsprøvning, elever fra HHX og HTX, der laver forløb sammen med eleverne, panel fra alle de gymnasiale uddannelser, elever fra EUD på besøg, ambassadørkorps af forhenværende 10. klasse elever samt EUD-speeddating på værkstederne i Learnmark. På Step 10 er en UU vejleder til stede på fuld tid. 10

11 Efter de tre indlæg blev der tid til korte gruppedrøftelser, hvorefter et panel af skoleledere på 10. kl. centrene stillede sig til rådighed for spørgsmål. Nutidens unge - fremtidens arbejdskraft Temamødet sluttede af med en times indlæg ved fremtidsforsker, cand. scient. pol. Anne-Marie Dahl, som gav sit spændende bud på Popstargenerationen ; nutidens unge - fremtidens arbejdskraft. Anne-Marie Dahl konkluderede, at den sikre vej til succes ikke findes. Fremtidens arbejdsmarked er uforudsigeligt og omskifteligt. Fremtidens flydende arbejdsmarked vil bestå af kernemedarbejdere, fastlancere og freelancere, alle med ad hoc prægede opgaver. Fremtidens nødvendige kompetencer bliver derfor basale kompetencer, virtuelle kompetencer, at zappe ind og ud, at administrere egen tid, følelsesmæssig intelligens, interkulturelle kompetencer og stresskompetencer. Fremtidsforskeren tegner et billede af en udvikling fra tidligere tiders ekspert til fremtidens flekspert. Alt afhænger af, hvordan du formår at forandre dig undervejs. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper de unge med at finde den rigtige ungdomsuddannelse ved at bygge på dens unge talent i bevidsthed om, at viden er forgængelig. De unge skal til stadighed bygge nye kompetencer på som legoklodser, og unge med svært i livet skal have guidning til en forståelse af den komplekse verden. Faktaboks Styregruppen for 10. klasse består af: Henrik Johansen konsulent Børn og Unge. Charlotte Juhl Andersen viceskoleleder Center 10 High School. Poul Højmose skoleleder Center 10 High School. Mogens Toustrup skoleleder Rundhøjskolen. Stefan Møller Christiansen skoleleder Tranbjergskolen. Bente Andersen skoleleder Vestergaardskolen. Anders Skov afdelingsleder UU Aarhus Samsø og Karsten Peder Munkvad lærer Tranbjergskolen Jack 11

12 Udskolingsinitiativer i Børn og Unge Af konsulent Henrik Johansen I den kommende periode vil der blive iværksat en række indsatser, der har til formål at understøtte folkeskolernes udskoling og samarbejde med ungdomsuddannelserne. Der vil i særdeleshed være fokus på initiativer, der styrker de unges kendskab til erhvervsuddannelserne og de beskæftigelsesmuligheder, der følger i forlængelse heraf. Alle folkeskolerne i Aarhus er derfor inviteret til samarbejde om tre konkrete indsatser, der sættes i værk fra det kommende skoleår i en periode frem til Fælles for indsatserne er, at de bygger på, at mange unge i dag ikke har et tilstrækkeligt kendskab til de muligheder og perspektiver som særligt en erhvervsuddannelse giver adgang til i det senere arbejdsliv. De savner attraktive virkelighedsbilleder om kommende jobmuligheder, der vil gøre dem i stand til at vælge ungdomsuddannelse mere præcist i forhold til deres kompetencer. Nedenfor en kort beskrivelse af de forskellige indsatser: Byrådsindstilling om styrket kvalificering af unges valg af ungdomsuddannelse. Medvirkende er udvalgte 7. og 8. klasser fra en række folkeskoler i Aarhus Indsatser og målsætninger Formålet med byrådsindstillingen er at afprøve forskellige tiltag, der øger elevernes, lærernes og forældrenes viden om, hvilken vej de unge kan tage for at få opfyldt deres ønske om et attraktivt job. Dette skal ske ved at tilrettelægge undervisningsforløb i et direkte samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Indstillingen skal endvidere understøtte implementeringen af folkeskolereformen med henblik på at skabe en udskoling med en mere varieret skoledag og bedre sammenhæng til ungdomsuddannelserne. Konkret skal der iværksættes en række afprøvningsforløb for et antal 7. og 8. klasser, der i en 4-årig periode afvikles i samarbejde mellem udvalgte folkeskoler og ungdomsuddannelserne. De planlagte ydelser kan bl.a. omfatte undervisning af eleverne på en ungdomsuddannelse, lærersamarbejde og udveksling samt forældreinddragelse. Udskolingsprojekter Medvirkende: Målrettes specifikt elever i folkeskolens klasser, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motivationen og tilegne sig grundlæggende faglige færdigheder. Mange elever klarer sig udmærket med den traditionelle undervisning, de tilbydes i folkeskolen. Imidlertid er der også en del elever, der har brug for en ekstra indsats for at styrke motivationen og tilegne sig de grundlæggende faglige færdigheder samt styrke kendskabet til mulighederne for uddannelse- og beskæftigelse. På den baggrund iværksættes et samarbejde mellem en række erhvervsuddannelser og en række udvalgte folkeskoler hvor man bl.a. kan inddrage erhvervsuddannelsernes erfaring med målstyret undervisning. 12

13 De tværgående samarbejdsforløb skal styrke de unges faglige udvikling og skabe bedre forudsætninger for at imødekomme de faglige, krav der stilles på ungdomsuddannelsen. Samarbejdet udmøntes i undervisningsforløb for folkeskolens klassetrin. Undervisningen varetages af lærerne fra de medvirkende folkeskoler i et samarbejde med undervisere fra erhvervsskolerne, erhvervslivet og relevante faglige organisationer. Undervisningsforløbene tilrettelægges således, at de unge sammen med deres lærere får styrket kendskabet til ungdomsuddannelsernes faglige indhold, faglige krav samt gældende undervisningsmetoder, kultur og omgangsformer. De påtænkte initiativer på udskolingsområdet kan indgå som supplement til og i sammenhæng med en række andre udviklingsområder i Børn og Unge - blandt andet styrket kvalificering af unges valg af ungdomsuddannelse, folkeskolereformen og etablering af udskolingsnetværk. Filmprojekt for unge i samarbejde med Opgang2 Teatret. Medvirkende er 7. klasseelever fra Vestergaardsskolen i Aarhus Formålet med filmprojektet er at skabe positive billeder hos unge, lærere og forældre om forskellige håndværksfag, således at flere unge end i dag vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Indsatsen baserer sig på, at Opgang2 producerer en serie af filmiske portrætter, der giver et fyldestgørende billede af de mange erhvervs-, job- og beskæftigelsesmuligheder, som en erhvervsuddannelse kan føre til. Serien skal give konkrete billeder af et godt og engageret liv som håndværker og samtidig følge tanker og overvejelser, som elever fra en udvalgt folkeskole gør sig om erhvervs- og uddannelsesvalg. Portrætterne skal kunne give de unge konkret viden om og billeder af forskellige erhvervsområder, som kan anvendes i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og beskæftigelse senere i livet. De medvirkende elever udvælges således, at der tages størst mulig hensyn til diversitet med hensyn til køn og etnicitet. Se lidt fremad 13

14 Virksomhedsskolen på Aarhus Havn marts 2014 Af UU vejleder Ilse Fogtmann Foråret er så småt på vej selvom det stadig kan være meget koldt kl om morgenen hernede i byggeriet, når virksomhedsskoleeleverne møder ind til dagens arbejde. Og nu går det stærkt rigtig stærkt. Mediehuset DOKK1 er ved at være så langt fremme i byggeprocessen, at man nu fornemmer, hvordan det kommer til at se ud, når det om et lille års tid står helt færdigt. Det summer konstant af store maskiner, kraner og alarmer hernede, hvor omkring 300 mand nu er i gang. Og det mærker jeg rigtigt, når jeg hver morgen iført hjelm og sikkerhedsvest forsøger at finde min vej ind igennem byggeriet for helskindet at komme frem til Virksomhedsskolens skurvogn. Og også i skurvognen er der stor aktivitet. Vi er nu oppe på over 20 elever, heraf 2 produktionsskolelærlinge. Derudover har vi løbende unge inde i korte ugepraktikker, som etableres som VFU (virksomhedsforlagt undervisning) i samarbejde med Aarhus Tech. Nogle af disse unge bliver så efterfølgende indskrevet som elever. Ikke alle vore unge er hernede på havnen vi har stadig aktivitet ude i Marienlystvangen, hvor der går 5 elever i byggeriet af fælleshuset, som skal stå færdigt om en måneds tid. Derefter flytter vi disse elever + faglærer Kasper ud til DNU (Det Nye Universitetshospital) i Skejby. MT Højgaard, som er hovedentreprenør, har nu vist interesse i at samarbejde omkring etablering af en virksomhedsskole derude, hvilket bliver spændende at komme i gang med. Derudover samarbejder vi stadig på bedste vis med NCC, som så småt er startet længere ude på havnen ved Isbjerget hvor der skal bygges 400 lejligheder. De vil gerne have struktørelever med derud. Og så varer det heller ikke længe inden NCC også skal i gang ved Frederiks Plads. Ellers er der nu gang i næsten alle brancher indenfor det byggefaglige område hernede på havnen. Vi har elever der følger elektrikerne, vvs erne, tømrerne, isolatørerne, malerne osv. Så der er lidt for enhver smag bare man er håndværkerinteresseret. Og så til sidst til den rigtig gode nyhed. Elev og sjakbajs. Foto: Thomas Ogola Her de sidste 3 måneder er det lykkedes 6 af vore elever fra Virksomhedsskolen at indgå en uddannelsesaftale dvs. de alle har en læreplads, inden de starter på et grundforløb. Det er alle 6 elever, der ved ihærdig indsats, mødestabilitet og engagement har arbejdet sig frem mod dette. Der er tale om fire struktørelever (hvoraf den ene er en EGU), én VVS-elev og én tømrerelev. På baggrund af dette vil vi snart sende en pressemeddelelse ud. 14

15 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2014 Opgørelsen omfatter elever fra 9. klasse og elever fra 10. klasse. (I alt 4.693). Til sammenligning er tallene for valget i 2013 nævnt i parentes. Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 51,19 (50,26) 1,23 (0,60) Tekniske erhvervsuddannelser 2,83 (2,86) 9,82 (10,34) Merkantile erhvervsuddannelser 1,18 (1,22 ) 4,33 (4,20) Social - og sundhedsuddannelser 0,51 (0,45) 4,26 (1,39) EGU og STU 0,32 (0,32) 0,97 (1,73) STX (inkl. IB) 30,62 (31,08 ) 47,28 (46,14) Det statistiske grundlag er alle unge, der har bopæl i Aarhus, og omfatter også unge på efterskole, som søger ungdomsuddannelse eller 10. kl. i det kommende skoleår. Populationen af unge på årgangen er steget med 1,7 procentpoint i forhold til 2013 (4.614 unge). Antallet af unge, der søger 10. klasse, er stigende. 52,42 % af de unge har søgt 10. klasse i 2014, imod 50,86 % i unge har søgt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller udlandsophold. Det er kategorien Andet. Erhvervsuddannelser HHX 5,91 (7,42 ) 14,53 (14,73) HTX 4,39 (4,21 ) 4,52 (6,20) HF 0,06 (0,06) 7,11 (6,47) Andet 2,99 (2,92 ) 5,88 (8,20) Sum 100,00 100,00 Søgningen til erhvervsuddannelserne er for 9. klasses vedkommende på niveau med For 10. klasse er der en stigning på 2,48 procentpoint i forhold til 2013 (15,93 %). Stigningen skyldes øget søgning til social- og sundhedsuddannelserne. Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt). 15

16 Vi HOLDT FAST!! Af Ruth Jensen, konsulent, UU Aarhus-Samsø HOLD FAST - Det største Socialfondsprojekt nogensinde ( ) Tak for den flotte indsats Så er det imponerende Hold Fast-projekt kommet sikkert og godt i havn - det er evalueret og er ved at blive afsluttet regnskabsmæssigt. Når vi nu ser tilbage på alle projekterne, ser vi et meget mere klart og nuanceret billede af hvad HOLD FAST formåede at skabe og gennemføre i de to deltagende regioner, både med hensyn til kvalitet, udvikling og kvantitet. Alle projekter er evalueret positivt og anbefalet videreført uændret eller med visse justeringer. Der er udviklet nye metoder og praksis, som nu føres videre på skolerne; ofte fordi man gjorde den erfaring, at de ændringer man gerne ville indføre, ikke var så økonomisk tunge, som man troede: Hvorfor har vi ikke gjort det for længe siden? er en bemærkning hørt flere gange. HOLD FAST har vist sig at være det største socialfondsprojekt nogensinde unge fra Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden sommeren 2009 deltaget i mere end 400 projektaktiviteter, der har haft til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og at styrke fastholdelsesindsatsen og gennemførelsesprocenten. Ca medarbejdere fra 160 projektpartnere har været direkte involveret i HOLD FAST. HOLD FAST nåede målet - og mere til. I alt unge elever har deltaget i Hold Fast projekter i region Midt og Region Syd. Målet var, at unge skulle deltage i aktiviteter under Hold Fast. Hold Fast havde en samlet bevilling på 46,7 mio. kr. Vi har brugt 46,2 mio. kr., hvilket må siges at være præcist og flot ramt. Profiltallene har vist en markant positiv udvikling i perioden, specielt i Region Syd, som hævede sig med 4,1 % på to år til 92,4 % i Region Midt hævede sig ligeledes, men mindre markant de lå i forvejen højt. Evalueringsrapporten I evalueringsrapporten Evaluering af HOLD FAST konkluderes der følgende: Evalueringssamtalerne med projektets forskellige aktører - - viser, at HOLD FAST set under et vurderes som et projekt, der i høj grad har levet op til sine målsætninger og skabt en meget markant udvikling af fastholdelsesindsatserne i de to regioner. Især i de tre af de seks indsatsområder vurderes som effektfulde: Fast mentor, indslusning og introduktionskurser har skabt resultater, der må forventes at kunne have effekter på lang sigt. (Evaluering.., Lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol. s. 38). Og senere fremhæves i rapporten det unikke ved HOLD FAST således: HOLD FAST vurderes som et helt unikt projekt, der har formået at skabe resultater i kraft af dets måde at virke på. 16

17 HOLD FAST har i sin grundidé og praksis været et meget enkelt projekt, hvor skolerne har haft nem adgang til at kunne skabe udviklingsrum for fastholdelsesinitiativer uden de forkromede ansøgningsprocedurer. Lokale ideer har hurtigt kunne omsættes i aktiviteter, og projektet har formået at få en imponerende kreds af aktører i spil. Hvis man vil skabe resultater, forudsætter det at det er det lokale engagement og de lokale ildsjæle, der skal bære indsatserne frem til succes, og det opnår man bedst, når praktikerne hurtigt kan omsætte projektideer til konkret praksis. (ibid. s. 39). Glimtvise deltagerudsagn om HOLD FAST Mange udsagn viser deltagernes glæde og tilfredshed med projekterne. Herunder ses et par tilfældigt valgte udsagn fra deltagere i projekter under fire af hovedområderne. Mentor: Seks ud af syv hænger ved NN deltager i en mentorordning i Kolding, som betyder, at 42 ud af 45 af de unge stadig er i gang med en ungdomsuddannelse efter et halvt år. Det er over landsgennemsnittet for alle unge. På social- og sundhedsuddannelsen har syv elever haft mentorer, og heraf holder de seks ved uddannelsen. Introkurser: Skrivefængsel Jeg var bagud med en opgave i dansk, som jeg ikke kunne overskue at få afleveret, og derfor skulle jeg også i fængsel, fortæller A. fra Tørring Gymnasium smilende. Det virker ikke, som om det tynger hende voldsomt. A. fortæller, at lektiefængslet kom på et tidspunkt, hvor hun var hårdt presset og tre afleveringer bagud. Hun fik den sværeste lavet i lektiefængslet, og så var der taget hul, og resten var hurtigt afleveret. A. oplevede fængslet som en befrielse, som gav hende mere overblik og overskud. IT og Læring Eleverne synes, det er sjovt og afvekslende at få lov til at bruge mobilerne i en seriøs undervisningssammenhæng. De får mere energi og motivation til at gå i gang, og der kommer mere fantasi ind i besvarelserne, fortæller B. L. Det motiverer også i høj grad de elevtyper, som ikke er vilde med at byde sig til i en traditionel klasseundervisning. Jeg tror mobiltelefoner om få år får en helt naturlig plads i undervisningen i takt med at flere og flere elever selv har smartphones med dataopkobling. Praktikpladser. UU-Herning tager utraditionelle midler i brug for at skaffe praktikpladser til de unge i det midt- og vestjyske område. UU Centret har netop lavet en aftale med Superligaklubben FC Midtjylland, hvor to UU vejledere bliver en integreret samarbejdspartner. Gennem netværket skal de åbne dørene for de unge, og målet er at få placeret mindst 11 unge i en praktikplads hos sponsorvirksomhederne inden årets udgang. Det store afdansningsbal HOLD FAST afslutningen blev fejret ved et afdansningsbal på Koldinghus i september 2013, hvor 250 glade og feststemte og klædte deltagere oplevede en inspirerende og anderledes dag med vidensdeling, optræden, prisuddeling og inspirerende indspark fra gæster alt sammen indrammet af historiske bygninger, prinsesse-guide og hus-digter. En værdig og festlig afslutning på et bredt favnende og vellykket projekt. HOLD FAST er først og fremmest blevet en succes, fordi de mange partnere i projektet har vist vilje til at ville omsætte ideer i store og små konkrete indsatser. Netop opmærksomhed på de små ændringer, der kan gøre en forskel, har været et kendetegn for HOLD FAST. Evalueringen viser, at stort set alle indsatser kan anbefales fuldt ud, og at talrige initiativer er blevet videreført i eget regi. Vi takker hermed alle, der har medvirket i HOLD FAST, for et godt samarbejde i det største nationale og europæiske deltagerprojekt til dato. (Stig Holmelund, formand for Styregruppen). 17

18 Den festlige afslutning på dagen med balloner der symboliserer alle de flyvefærdige aktiviteter HOLD FAST har sat i gang Hvem stod bag Hold Fast Projekt HOLD FAST er et fælles EU-projekt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af en repræsentant for UU centrene, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i hver region samt en repræsentant fra henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark. Projekt HOLD FAST er administrativt og juridisk forankret på Campus Vejle. IBC Kolding varetager formandsposten i styregruppen. Styregruppen for Hold Fast Stig Holmelund, IBC Ulrich Skytte, Campus Vejle Marie Thodberg, UU Aarhus-Samsø Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium Kjeld Petersen, UU Vejle Eva Møller Jensen, Mercantec Inger-Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Christian Brincker Nordbek, Region Syddanmark. Læs mere om HOLD FAST på Doris Bemo Thrane modtog prisen på vegne af de deltagende skoler i Aarhus (Mentor projekt på 5 gymnasier HTX og STX) 18

19 Leadpartner Marie Thodberg og koordinator Ruth Jensen vil hermed gerne sige mange tak for samarbejdet til alle HOLD FAST partnere her i Konsortium Østjylland. Det har været inspirerende at være en del af HOLD FAST. Vi slutter med et lejlighedsdigt lavet af husdigteren om det forkætrede administrative bureaukrati i HOLD FAST: Hold fast for faen protokol prot protokol prot eva evaluering eva evalu er ingen er tal regn regnskab skab regn talregn regn skabsregn menneske tal regn prot eva eva tal tegn symbol prot regn er ingen er alt er tal er menneske er menneske er tal er prot er e KOLD at føre prot o menneske tal ren kolskab at være menneske der fører mennesker i protokoller nu. over mennesker der forhåbentligt holder fast 19

20 Personalia Nye medarbejdere Jeg hedder Tina Sall Jensen. I ren vildskab valgte jeg engang at uddanne mig til titlen cand. mag i dansk og Film & TV. Jeg har, i min tidligere ansættelse i erhvervsorganisationen Dansk Byggeris kursus og udviklingsafdeling, beskæftiget mig med helt andre ting; ekstern og intern markedsføring samt vejledning af organisationens medlemmer indenfor kursus-, og uddannelsesområdet. Kontakten til disse meget forskellige mennesker ledte mig på kursen mod vejledning - og jeg fik lyst og mod til at påbegynde diplomuddannelsen i vejledning. Siden har jeg engageret mig som frivillig studievejleder i Cyperhus.dk, og omgivet mig med skønne unge mennesker dels som mentor på Social- og Sundhedsskolen og som Erhvervsguide i grundskolen. I UU vejleder jeg årige og sidder i Jobinfo. Jeg hedder Mads Hauge og er uddannet folkeskolelærer i I knap 9 år har jeg arbejdet som overbygnings- og klasselærer (med stort K) i Skæring Skoles udskoling, hvor jeg samtidig var vejleder for lærerstuderende på alle årgange. Senest samarbejdede jeg med Aarhus Tech i et udviklingsprojekt, der skal bygge bro mellem EUD og grundskolen. Jeg påbegynder diplomuddannelsen i vejledning i august I UU Aarhus-Samsø arbejder jeg som grundskolevejleder på 3-6 grundskoler og med vejledning af årige. Jeg hedder Birgit Stadsgaard og er uddannet lærer. Jeg har de sidste 18 år arbejdet som daghøjskole- og højskolelærer og vejleder. Jeg har altid brændt for arbejdet med unge. Det er vigtigt for mig, at de unge får en oplevelse af anerkendelse, indflydelse og tro på egne muligheder og kompetencer. Jeg har været så privilegeret at få lov til at arbejde med unge fra hele landet og fra hele verden. Det har givet et spændende møde mellem værdier og holdninger til mange af livets spørgsmål. Nu er jeg så heldig at møde nye spændende unge i Den merkantile virksomhedsskole i Kvickly, Bruuns Galleri og rigtig mange søde nye kollegaer i UU Aarhus-Samsø. Jeg hedder Anne Højegaard, og oprindeligt er jeg uddannet cand. mag. i engelsk og film & tv. Derudover er jeg halvvejs i diplomuddannelsen i vejledning. Jeg har primært arbejdet som vejleder, underviser og socialfaglig konsulent inden for beskæftigelsesindsatsen, hvor jeg både har arbejdet med uddannelses- og jobvejledning og med længerevarende afklarings- og vejledningsforløb for voksne og unge med nedsat arbejdsevne. Derudover har jeg bl.a. arbejdet med udvikling af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling i vindmølleindustrien. I UU arbejder jeg primært med års vejledning samt har vagter i Jobinfo. Derudover er jeg også tilknyttet års vejledning. Janne Philipsen, STU vejleder, har fået bevilget et års orlov fra den 1. april. Dorthe Engel Pedersen er ansat som vikar for Janne i perioden. Klaus Berthelsen får ny funktion som koordinator for internt mentorkorps. Camilla Allermann Stausholm er ansat som STU vejleder pr. 1. maj. 20

21 Redaktion Anders Skov, Ruth Jensen, Vicki Bruhn, Christian Bang Kristensen Kontakt til redaktionen: Mail til Næste UU INFO udkommer juni 2014 Nu er det snart sommer. 21

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Dagens oplæg Unges uddannelsesvalg og veje. Hvilke tanker gør

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere