2007/2008. Kommunomuddannelsen på VVU-niveau. levende uddannelse for mennesker i udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2008. Kommunomuddannelsen på VVU-niveau. levende uddannelse for mennesker i udvikling"

Transkript

1 2007/2008 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau levende uddannelse for mennesker i udvikling

2 Nyt i 2007/2008 Kommunomuddannelsen er en levende uddannelse, der udvikler sig i takt med opgaverne i kommuner og regioner. Nye fag udvikles løbende, og i dette katalog finder du følgende nye specialefag, som alle er på VVU-niveau og med et omfang, der svarer til 10 ECTS-points pr. fag. Moderne offentlig kommunikation Hovedindholdet i faget er skriftlig kommunikation i trykte og elektroniske medier. På faget arbejder du med de særlige forhold, der gælder for kommunens kommunikation med borgere, forskellige samarbejdsparter og pressen. Du bliver i stand til at formidle skriftlige budskaber tilpasset forskellige målgrupper i et velvalgt og korrekt sprog. Læs mere på side 18. Dokumentation Fra alle sider stilles større og større krav om dokumentation af kvalitet og effekt af de offentlige ydelser, og behovet for særlige kompetencer på dette område hos de kommunale medarbejdere vokser tilsvarende. På faget arbejdes med organisering af dokumentationsarbejdet og konkrete værktøjer til dokumentation. Du bliver i stand til at deltage i dokumentationsarbejdet på kvalificeret vis og til at vurdere relevansen af forskellige dokumentations- og evalueringsværktøjer samt til at an vende disse. Læs mere på side 10. Jobcentret (niveau 1) Jobcentret med borgeren i centrum (niveau 2) Fagene henvender sig til medarbejdere i jobcentre, og de to fag kan tilsammen udgøre en målrettet specialedel på beskæftigelsesområdet. Denne specialedel vil blandt andet give adgang til den nye tværfaglige diplomuddannelse i beskæftigel se, og der bliver herved skabt mulighed for et komplet karriereforløb inden for be skæftigelsesområdet. Specialedelen kan dog også sammensættes af Jobcentret og andre specialefag på niveau 2. Læs mere på side N Nyt i 2007/2008

3 sfortegnelse Nyt i 2007/2008 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau Fællesdelen Specialefag generelle oplysninger Oversigt over specialefag Fagområder: Administration og jura Beskæftigelse og integration Borgerservice Børn, unge og undervisning IT og digital forvaltning Løn og personaleadministration Personlig udvikling Plan og byggeri / Natur og miljø Projektledelse og konsulentværktøjer Social og ældre Sundhed Økonomi Fag: Administrativ sagsbehandling retlige krav og økonomi Dokumentation Institutionsdrift administrative funktioner Retlige forhold Risikostyring Jobcentret Jobcentret med borgeren i centrum Borgerbetjening i servicecentre Kommunal opkrævning Sekretærfunktioner på skoler Elektronisk informationssøgning og -formidling Digital forvaltning Personaleforhold generelt Personaleforhold sagsbehandleren Forandringsagenter Moderne offentlig kommunikation Psykologi på arbejdspladsen Psykologi kommunikation og samarbejde (valgfag) Forvaltning i den tekniske sektor Projektstyring og -administration Social og sundhed børnefamilien, børn og unge Social og sundhed voksne Social og sundhed ældre og handicappede Tandklinikassistenten administration og formidling Budget og regnskab Økonomifunktioner Afgangsprojektet 10 ECTS-point Citater Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale på VVU-niveau Citater Værd at vide Overgangsordningen og studievejledning Organisering sfortegnelse 3

4 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau Fællesdelen Specialedelen 30 ECTS-point 20 ECTS-point Afgangsprojektet 10 ECTS-point 270 timer 2 semestre 120 timer 2 semestre 1 semester Kommunomuddannelsen på VVU-niveau er den eneste uddannelse, som er direkte målrettet til ansatte i kommuner og regioner. Den er en del af videreuddannelsessystemet for voksne og giver dermed adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau. Læs mere om uddannelsessystemet på side 36. Kommunomuddannelsen på VVU-niveau består af Fællesdelen, en specialedel og et afgangsprojekt. Du skal bestå Fællesdelen, før du kan begynde på specialedelen. Du skal bestå specialedelen, før du kan begynde på afgangsprojektet. Du skal tage hele uddannelsen i løbet af seks år. Fag som enkeltfag Det er også muligt kun at tage dele af uddannelsen, fx Fællesdelen eller et specialefag. Det er dog kun hele uddannelsen, der giver adgang til uddannelser på diplomniveau. Dele af uddannelsen fx specialefag kan indgå i andre uddannelser på samme niveau. Formålet med Kommunomuddannelsen At give ansatte i kommuner og regioner en kommunalfaglig uddannelse, der kan sammensættes sådan, at personalets og arbejdsstedets eksisterende og kommende behov for bestemte kvalifikationer til givne opgaveområder dækkes faglige og metodiske kvalifikationer til at kunne analysere og vurdere problemstillinger i den kommunale (regionale) administration kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige relationer i den kommunale (regionale) organisation. 4 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau K

5 Fællesdelen 30 ECTS-point Fællesdelen består af følgende tre fagområder a 90 timer: Kommunal administration Psykologi kommunikation og samarbejde Organisationsudvikling og metodelære Der er en naturlig sammenhæng mellem fagområderne, og i undervisningen arbej der du med en række overordnede fællestemaer med elementer fra alle tre fag områder. Fællesdelen gennemføres som et sammenhængende forløb med undervisning/ projektarbejde en dag om ugen i et år. Læs mere om Fællesdelen på side 6. Specialedelen 20 ECTS-point Specialedelen består af et specialefag på niveau 1 og et specialefag på niveau 2. Hvert specialefag er på 60 timer (10 ECTS-point). Du kan sammensætte din specialedel efter dit eget og arbejdspladsens behov. Find oversigten over alle specialefag og deres niveau på side 9. Find en beskrivelse af de enkelte specialefag og deres eksamensform på side Afgangsprojektet 10 ECTS-point Afgangsprojektet er et skriftligt projekt, som er udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Afgangsprojektet giver dig studiekompetence, og du bliver i stand til at anvende relevante analysemetoder på en konkret problemstilling. Afgangsprojektet starter med en introduktion, som varer en dag. Herefter har du cirka tre måneder til at skrive afgangsprojektet. Du får tildelt en vejleder, som kan give dig vejledning undervejs i forløbet. Læs mere om Afgangsprojektet side 26. Uddannelsens omfang Omfanget af uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. ECTS-point er et fælles europæisk system, der beskriver omfanget (arbejdsmængden) af en uddannelse. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsuddannelse. 5 Kommunomuddannelsen på VVU-niveau

6 Fællesdelen Ansatte med administrative funktioner i kommuner og regioner. Ansatte med administrative funktioner på institutioner. Ansatte med administrative funktioner i fælleskommunale virksomheder. Ansatte i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner. Formål At give de studerende bedre faglige og personlige forudsætninger for at varetage eksisterende opgaver og mulighed for at kvalificere sig til at udvikle eksisterende opgaver og påtage sig nye opgaver analysere og vurdere problemstillinger indgå i et samarbejde med borgerne på et etisk værdigrundlag indgå i nye og forskellige samarbejdsrelationer indgå aktivt i arbejdsgrupper og projektgrupper udføre korrekt sagsbehandling påtage sig ansvar og arbejde selvstændigt på deres arbejdsplads. Opbygning og varighed Fællesdelen består af følgende tre fagområder a 90 timer: Kommunal administration Psykologi kommunikation og samarbejde Organisationsudvikling og metodelære Der er en naturlig sammenhæng mellem fagområderne, og i undervisningen arbejdes der med en række overordnede fællestemaer med elementer fra alle tre fagområder. De i alt 270 timer gennemføres i et sammenhængende forløb på et år. Eksamen Skriftlig eksamen i Kommunal administration. i en projektopgave på tværs af de tre fagområder. Projektopgaven udarbejdes i grupper, og der tages udgangspunkt i en problemstilling fra en af gruppemedlemmernes egen arbejdsplads, ligesom der drages sammenligninger til de øvrige gruppemedlemmers arbejdspladser. Den mundtlige eksamination er individuel. 6 F Fællesdelen

7 Kommunal administration får forståelse for de grundlæggende vilkår for det kommunale selvstyre, og den rolle de selv spiller i en politisk styret organisation får forståelse for det etiske værdigrundlag, som gælder for kommunestyret og for samarbejdet med borgerne bliver i stand til at arbejde selvstændigt inden for de retlige og økonomiske rammer for den kommunale forvaltning. Kommune og region i samfundet Kommune og region i samfundsøkonomien Den kommunale og regionale opgaveløsning Retlige rammer for sagsbehandling Planmæssige rammer politiske mål Økonomiske rammer for sagsbehandling Administration sagsbehandling, dokumentation og juridisk metode Psykologi kommunikation og samarbejde får bedre forudsætninger for at udvikle sig selv og tage medansvar for organisationens udvikling bliver i stand til at deltage aktivt i forandringsprocesser får bedre forudsætninger for at samarbejde med andre mennesker med forskellig baggrund og behov bliver i stand til at formidle et budskab med udgangspunkt i forskellige målgruppers forventninger og forudsætninger. Personlig udvikling Samspillet mellem mennesker Kommunikation og formidling Forandring som grundvilkår Organisationsudvikling og metodelære får bedre forudsætninger for at deltage i arbejdet med organisationsog kvalitetsudvikling bliver i stand til at analysere og vurdere forskellige opgavetyper bliver i stand til at udføre systematisk sagsbehandling bliver i stand til at analysere og kvalitetssikre eget arbejdsområde bliver i stand til selvstændigt at foretage planlægning og prioritering af egne arbejdsopgaver bliver i stand til at deltage aktivt i teams, arbejdsgrupper og projektgrupper. Kommune og region i forandring Organisationsforståelse Organisering af arbejdet Metodelære Fællesdelen 7

8 Specialefag generelle oplysninger Specialedelen 20 ECTS-point Specialedelen består af et specialefag på niveau 1 og et specialefag på niveau 2. Hvert specialefag er på 60 timer (10 ECTS-point). Fagene gennemføres med 10 undervisningsdage a 6 timer forår eller efterår. Hvert specialefag slutter med eksamen. Nogle specialefag kan vælges både på niveau 1 og på niveau 2. På niveau 1 varer eksaminationen inklusive tid til votering 30 minutter. På niveau 2 varer eksaminationen inklusive tid til votering 45 minutter. Du kan sammensætte din specialedel efter dit eget og arbejdspladsens behov. Specialedelen kan være et fagligt forløb fx inden for økonomi eller personaleadministration. Men du kan også sammensætte specialedelen på tværs af fagområder. Se oversigten over alle specialefag og deres niveau på næste side. 8 S Specialefag - generelle oplysninger

9 Oversigt over specialefag Sidetal Fagområder Fag Niveau Administration og jura Administrativ sagsbehandling retlige krav og økonomi Dokumentation Institutionsdrift administrative funktioner Retlige forhold Risikostyring Beskæftigelse og integration Jobcentret Jobcentret med borgeren i centrum Borgerservice Borgerbetjening i servicecentre Kommunal opkrævning Børn, unge og undervisning Sekretærfunktioner på skoler 1 16 IT og digital forvaltning Elektronisk informationssøgning og -formidling Digital forvaltning Løn og personaleadministration Personaleforhold generelt Personaleforhold sagsbehandleren Personlig udvikling Forandringsagenter Moderne offentlig kommunikation Psykologi på arbejdspladsen Psykologi kommunikation og samarbejde (valgfag) Plan og byggeri/natur og miljø Forvaltning i den tekniske sektor 1 21 Projektledelse og konsulentværktøjer Projektstyring og -administration Social og ældre Social og sundhed børnefamilien, børn og unge Social og sundhed voksne Social og sundhed ældre og handicappede 1 el. 2 1 el. 2 1 el Sundhed Tandklinikassistenten administration og formidling 1 25 Økonomi Budget og regnskab Økonomifunktioner Oversigt over specialefag

10 Administration og jura Administrativ sagsbehandling retlige krav og økonomi Ansatte der arbejder med administrativ sagsbehandling. får et indgående kendskab til lovgivningen og de økonomiske rammer, der danner grundlag for administrativ sagsbehandling opnår forståelse for betydningen af et højt informationsniveau i sagsbehandlingsforløbet i forhold til de involverede parter og bliver i stand til at vurdere, hvilke muligheder borgerne har for at få information om de sager, som er til behandling bliver i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre korrekt administrativ sagsbehandling. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. Den offentlige forvaltnings opbygning og opgaver Retlige rammer for sagsbehandling Retlige rammer for økonomi Krav til sagsbehandlingen Budgettet i forbindelse med sagsbehandlingen Økonomisk styring Kontrol og tilsyn Dokumentation - NYT Ansatte der arbejder med dokumentation i kommuner og regioner. De studerende får forståelse for udviklingen inden for styring i den offentlige sektor og kan vurdere, hvilken betydning denne udvikling har for de krav, der stilles til dokumentation får et grundigt kendskab til strategier og udviklingstendenser inden for dokumentation og evaluering kan deltage kvalificeret i og organisere dokumentationsarbejde på egen arbejds plads skal kunne vurdere relevansen af forskellige dokumentations- og evalueringsværktøjer og kunne anvende disse Baggrund Dokumentation definition og perspektiver Rammer, strategier og udviklingstendenser Organisering af dokumentationsarbejdet Metoder i en skriftlig projektopgave. OBS! Faget er under udvikling, så justeringer i udbytte og indhold kan forekomme. 10 A Administration og jura

11 Institutionsdrift administrative funktioner Ledere og medarbejdere der har brug for en bred, grundlæggende viden om de administrative funktioner i den daglige drift af institutioner. kan vurdere decentraliseringens betydning for det politiske og det administrative niveau kan vurdere, hvordan en institution kan styres ved forskellige styringsformer får forståelse for sammenhængen mellem de forhold, der indgår i styringen af en institution kan deltage kvalificeret i den økonomiske styring af en institution får forståelse for grundlæggende personaleadministrative forhold kan medvirke til analyse og styring af personaleressourcer. i en skriftlig opgave. Institutionen i den kommunale virksomhed Decentralisering Styringsformer Økonomistyring på institutionen Personaleadministration Personaleressourcestyring Øvrige forhold Retlige forhold Ledere og medarbejdere i forvaltninger, afdelinger og institutioner. får viden om, hvordan love og regler anvendes ved administration og drift af afdelinger og institutioner bliver i stand til at vejlede borgere i forbindelse med retlige problemstillinger får bedre forudsætninger for at handle på et korrekt juridisk grundlag ved varetagelsen af deres job får bevidsthed om deres egen rolle som myndighedsperson samt når de handler og beslutter på aftalegrundlag. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. Den offentlige forvaltning og retsvæsenet Søgning og anvendelse af retskilder Person- og familieforhold Forhold vedr. forskellige former for aftaler m.v. Reglerne om tavshedspligt og ytringsfrihed 11 Administration og jura

12 Risikostyring Ledere og medarbejdere, der arbejder med risikostyring og risikoledelse i kommuner og regioner. i en skriftlig projektopgave. får viden om, hvad risikostyring og risikoledelse er bliver i stand til at foretage reaktive og proaktive analyser kan informere, kommunikere og medvirke til at motivere kommunernes/regionernes medarbejdere til at medvirke i risikostyring får viden om forskellige sikringsmuligheder og kan anvende metoderne for risikostyring i sikring og arbejdsmiljøarbejde bliver i stand til at planlægge, gennemføre og dokumentere effekten af en risikostyringsindsats bliver i stand til i praksis at kunne identificere, vurdere og håndtere risikostyringsarbejde i en kommune eller en region. OBS! Faget gennemføres kun som internatforløb på COK Den Kommunale Højskole se Hvad er risikostyring? Systematisk risikostyring som proces Dokumentation og evaluering, risikostyringsregnskab og -rapport Risikostyringsorganisationen Politikker og instrukser for risikostyring, forsikring, sikring m.v. Arbejdsmiljø Sikring 12 A Administration og jura

13 Beskæftigelse og integration Jobcentret NYT Ansatte i de kommunale jobcentre. opnår forståelse for, hvordan politiske mål og økonomiske vilkår påvirker op gaveløsning og struktur inden for arbejdsmarkedsområdet får forståelse for jobcentrets baggrund og funktioner samt jobcentrets place ring i den kommunale organisation opnår forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i samarbejde med det offentlige og det private arbejdsmarked. De studerende skal kunne vurdere, hvem der skal samarbejdes med i en konkret sag kan vurdere forskellige tiltag til integration i det danske arbejdsmarked kan anvende og vurdere metoder til dokumentation og evaluering. Baggrund for etablering af jobcentre Rammer, strategier og udviklingstendenser Interessenter Jobcentret i den kommunale organisation Integration Virksomhedsservice Ungeindsats Dokumentation og evaluering i en skriftlig opgave. OBS! Faget er under udvikling, så justeringer i udbytte og indhold kan forekomme. Jobcentret med borgeren i centrum NYT Ansatte i de kommunale jobcentre. får forståelse for borgernes forskellige baggrunde, hvordan denne forskellighed har betydning for borgerens situation samt for valg af relevant indsats i forhold til den enkelte kan forstå egen og andres adfærd og reaktioner i konkrete situationer og kan analysere og vurdere situationen, så de kan agere hensigtsmæssigt i forhold til borgerne kan vurdere og anvende forskellige værktøjer til at kvalificere beskæftigelsesindsatsen. Borgeren Psykologi, kommunikation og service Opfølgning Metoder og værktøjer i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. Adgangskrav Bestået eksamen i eller en dokumenteret viden svarende til faget Jobcentret. OBS! Faget er under udvikling, så justeringer i udbytte og indhold kan forekomme. n Beskæftigelse og integration 13

14 Borgerservice Borgerbetjening i servicecentre Ansatte i borgerservicecentre. får forståelse for de kommunale borgerservicecentres funktion som borgernes entydige indgang til den offentlige sektor får forståelse for sin egen rolle i betjeningen af borgerne bliver i stand til at varetage opgaverne i de kommunale borgerservicecentre kan analysere almindelige borgerrelaterede opgaver, som udspringer af typisk forekommende livssituationer og vurdere hvilken løsning, der er relevant kan sikre, at borgerne får en sammenhængende helhedsorienteret offentlig betjening. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. Borgerbetjening som håndværk Relevant lovgivning Metoder og værktøjer i borgerbetjening Borgerbetjening ud fra livssituationer, fx ændring i familiestatus, arbejdsforhold, bolig og den 3. alder Øvrige borgerbetjeningsopgaver, fx pas og kørekort Kommunal opkrævning Ansatte i kommunale servicecentre der arbejder med opkrævning og helhedsorienteret sagsbehandling. kan vurdere, hvordan en mere sammenhængende opgaveløsning kan opnås, og udarbejde handleplaner for indførelse heraf bliver gennem øget forståelse for sammenhæng i opgaveløsningen bedre til at løse opgaverne effektivt og yde borgere og erhvervsliv bedre service opnår forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i et godt samarbejde med borgere, erhvervsliv og kolleger, samt for deres egen rolle i dette samarbejde - får forudsætninger for at deltage i den kommunale opkrævningsopgave. Opgaver og struktur Sammenhæng i opgaveløsningen Økonomi Fordringstyper, forældelse og modregning God service i en case og med forberedelsestid. OBS! Adgangskrav Bestået eksamen i eller en dokumenteret viden svarende til faget Borgerbetjening i servicecentre. 14 B Borgerservice

15 Børn, unge og undervisning Sekretærfunktioner på skoler Sekretærer på folkeskoler. opnår viden om mål og rammer for en selvforvaltende folkeskole opnår viden om hvilke administrative opgaver, der løses i et skoleår på skolen og i relation til forvaltningen opnår viden om administrative opgaver i relation til elever og personale bliver i stand til gennem analyse og prioritering at arbejde systematisk med den daglige administration opnår viden om bestemmelserne for administrative opgaver på skolen, og bliver i stand til at vurdere, hvilke bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver kan vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbejdet med skolens brugere får bedre forudsætninger for at udføre de administrative opgaver på skolen i et samspil med ledelsen. Den selvforvaltende folkeskole Service og kvalitet i opgaveløsningen Elevadministration Administration af skolens personale Decentralt budget og regnskab Sagsbehandling i en skriftlig opgave. 15 Børn, unge og undervisning

16 IT og digital forvaltning Elektronisk informationssøgning og -formidling Ansatte der arbejder med elektronisk informationssøgning og -formidling. kan anvende internettet til informationssøgning og -formidling med udgangspunkt i borgerens/brugerens konkrete behov kan vurdere de mest almindelige søgemaskiner og bliver i stand til hurtigt og præcist at søge relevant information via internettet ved hjælp af disse samt vurdere informationens troværdighed opnår viden om offentlige og private hjemmesider og bliver i stand til at udarbejde relevante bidrag til arbejdspladsens hjemmeside bliver i stand til at vurdere, afgrænse og systematisere relevant information i forhold til egne arbejdsopgaver. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. OBS! For at gennemføre faget skal du have adgang til en computer med internetopkobling. Der skal ligeledes være installeret Adobe Acrobat Reader samt MS PowerPoint Viewer eller hele MS PowerPoint. Elektronisk information Elektronisk informationssøgning Elektronisk informationsformidling Digital forvaltning Ansatte med administrative funktioner i forvaltninger, afdelinger eller institutioner. skal kunne analysere arbejdsgangene i egen afdeling skal kunne vurdere, om digitalisering kan øge kvaliteten i arbejdet og understøtte og eventuelt rationalisere arbejdsgangene skal kunne stille konkrete forslag til digitalisering på egen arbejdsplads skal forstå de lovmæssige rammer, der er for digitalisering. Lovmæssige rammer Strategier og udviklingstendenser Digitalisering i en skriftlig projektopgave. Temaet for projektet skal være aftalt med nærmeste leder. OBS! For at gennemføre faget skal du have adgang til en computer med internetopkobling. Der skal ligeledes være installeret Adobe Acrobat Reader samt MS PowerPoint Viewer eller hele MS PowerPoint. 16 IT IT og digital forvaltning

17 Løn og personaleadministration Personaleforhold generelt Ansatte med løn- og personalefunktioner. Ledere med personaleansvar i institutioner og afdelinger. Løn- og personalekonsulenter. i en skriftlig opgave. bliver i stand til at medvirke ved udvikling og formulering af en personalepolitik bliver i stand til at udføre opgaver i forbindelse med personaleplanlægning får viden om de væsentligste bestemmelser og generelle regler for ansættelse i kommuner og regioner forstår betydningen af målrettet rekruttering, personaleudvikling og -afvikling kan analysere personalepolitiske forhold kan vurdere, hvordan de personalepolitiske muligheder kan anvendes i praksis kan varetage den daglige personaleadministration set i forhold til personalepolitikken. Organisationen Medindflydelse og medbestemmelse Personalepolitik og personaleplanlægning Personalepolitik i praksis rekruttering, udvikling og fratræden generelle regler økonomi og personaleressourcestyring Personaleforhold sagsbehandleren Ansatte der arbejder med løn- og personaleadministration. Ledere med personaleansvar i institutioner og afdelinger. Løn- og personalekonsulenter. får indgående kendskab til bestemmelserne inden for løn- og personaleområdet bliver i stand til at udføre opgaver i forbindelse med personaleadministration kan analysere og vurdere konkrete personalejuridiske problemstillinger bliver i stand til at fungere som konsulent, fx ved forhandling, vejledning og rådgivning. i en case og med forberedelsestid. OBS Adgangskrav Bestået eksamen i eller en dokumenteret viden svarende til faget Personaleforhold generelt. : Det kommunale arbejdsmarked Retsgrundlaget og ansættelsesformer Lønforhold Uansøgt afsked Aktuelle rammeaftaler Pension Ferie Sygdom, barsel, adoption, ekstraordinær tjenestefrihed m.v. Det sociale kapitel Løn og personaleadministration 17

18 Personlig udvikling Forandringsagenter Ansatte der skal igangsætte eller deltage i forandringsprocesser i forvaltninger, afdelinger, institutioner - fx tillidsrepræsentanter. får forståelse for rollen som forandringsagent på en arbejdsplads kan anvende værktøjer og metoder, der kan bruges til at fremme kreative processer og problemløsning i forskellige arbejdssituationer bliver i stand til at medvirke til at skabe positive forandringer på en arbejdsplads bliver i stand til at igangsætte et forandringsprojekt/udviklingsprojekt på egen arbejdsplads. i en skriftlig projektopgave. Projektopgaven skal indeholde en drejebog for et forandringsprojekt/udviklingsprojekt på den studerendes egen arbejdsplads. skal analysere sin egen rolle i projektet og vurdere kritiske felter i egen rolle og i organisationen og demonstrere, hvordan barrierer mod forandring kan overvindes. Personlig udvikling/organisationsudvikling Rollen som forandringsagent Forandringspsykologi Forandringskommunikation Moderne offentlig kommunikation NYT Ansatte som i det daglige kommunikerer skriftligt med borgerne og andre via breve, dagsordener, referater, vejledninger, tekster til hjemmesider m.v. forstår kommunikationen og kommunikationspolitikkens betydning for kommunen som helhed og for den enkelte medarbejder bliver i stand til at formidle det samme budskab på forskellige måder til forskellige målgrupper forstår hvordan pressen arbejder, og hvordan de kan håndtere henvendelser fra pressen og andre eksterne interessenter bliver i stand til at anvende sproget, så de kan formidle et budskab på modtagerens præmisser bliver i stand til at finde relevante love for kommunikationen i det offentlige og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger bliver i stand til at vejlede kolleger om kommunikationsopgaver, både indholdsmæssigt og sprogligt. Skriftlig eksamen OBS! Faget er under udvikling, så justeringer i udbytte og indhold kan forekomme. 18 P Personlig udvikling Kommunikationspolitik rne og deres karakteristika Budskaberne Hvad er godt sprog? Egne medier Pressen og andre samarbejdspartnere Hvad må vi og hvad skal vi?

19 Psykologi på arbejdspladsen Ledere og medarbejdere der ønsker personlig udvikling og metoder til aktivt at kunne bidrage til arbejdspladsens udvikling og håndtering af konflikter og kriser. får viden om læringsprocesser og forskellige arbejdspladskulturer bliver bedre til at forstå egen og andres adfærd og reaktioner i konkrete situationer bliver i stand til at analysere og vurdere situationer og agere hensigtsmæssigt bliver i stand til at anvende organisationens diversitet i udviklingen af arbejdspladsen får viden om konflikter og kriser bliver i stand til at vurdere, hvordan kriser og konflikter kan håndteres på arbejdspladsen. Læring på arbejdspladsen, læringsbegrebet og læringsprocesser/forandringsprocesser Organisationskultur og arbejdspladskultur Konflikter på arbejdspladsen, konflikttyper og konflikthåndtering Krisereaktioner på arbejdspladsen, kriseteorier, reaktionsmønstre og hjælp til kriseramte i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. OBS! Adgangskrav Bestået eksamen i eller en dokumenteret viden svarende til faget Psykologi kommunikation og samarbejde eller Fællesdelen/ basisdelen Psykologi kommunikation og samarbejde Ansatte med borger- og kundekontakt på rådhuse og i institutioner. Ledere og medarbejdere der ønsker personlig udvikling. får en grundlæggende viden om mennesker og menneskelige relationer får bedre forudsætninger for at forstå sin egen adfærds indflydelse på forløbet af en borgerkontakt får værktøjer til at udvikle sine personlige kvalifikationer i forskellige samarbejdsrelationer bliver i stand til at gennemføre en samtale på en professionel måde. i en case og med forberedelsestid. Faget er et valgfag og ikke på VVU-niveau. OBS! Faget er ikke relevant for studerende, der har taget Fællesdelen/ basisdelen. Opvækstens betydning for et menneskes udvikling Selvudvikling personlighedsudvikling Samspillet mellem mennesker Samspillet mellem borgere og ansatte Assertionstræning og transaktionsanalyse Psykisk arbejdsmiljø Træning i den professionelle samtale Personlig udvikling 19

20 Plan og byggeri / Natur og miljø Forvaltning i den tekniske sektor Ledere og medarbejdere i den tekniske sektor. får bedre forudsætninger for at agere i den kommunale verden undgå faldgruber og formelle fejl får forståelse for sammenhængen i den tekniske sektors opgaver bliver i stand til at anvende relevant lovgivning på konkrete problemstillinger bliver i stand til at foretage forvaltningsretlig og etisk korrekt myndighedsudøvelse og vejledning bliver i stand til at analysere konkrete henvendelser/sager og vurdere, hvordan sagen kan behandles. i en case og med forberedelsestid. OBS! Faget gennemføres kun som internatforløb på COK Den Kommunale Højskole se Den tekniske sektor i kommunen og regionen Retlige forhold og den ansattes pligter Ejendomsbegrebet Lovgivning hierarkiet og informationssøgning planlov miljølov byggelov vejlov naturbeskyttelseslov jordforureningslov Myndighedsudøvelse/påbud, fx formelle krav, høring, klagesystem, politisag Rådgivning og vejledning ansvarspådragelse, formelle regler Planlægning sammenhæng og politisk værdigrundlag Digital forvaltning Samarbejde med andre myndigheder og borgere 20 P Plan og byggeri/natur og miljø

21 Projektledelse og konsulentværktøjer Projektstyring og -administration Ansatte der deltager i projekter. får en grundlæggende forståelse for projektarbejdsformen og projektarbejdets organisering får forståelse for forskellen på arbejdet i en projekt- og en driftsorganisation får indsigt i projektarbejdets administrative funktioner bliver i stand til at udføre de væsentligste administrative opgaver i forbindelse med projektarbejde. I forbindelse med undervisningen udarbejdes individuelle læringsmål med ud - gangs punkt i den studerendes faglige viden og arbejdspladsens behov. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. Hvad er et projekt? Særlige forhold for projektarbejde i kommuner og regioner Projektets faser Projektstyring/projektledelse Finansiering og økonomisk styring i forbindelse med projekter 21 er Projektledelse og konsulentværktøjer

22 Social og ældre Social og sundhed børnefamilien, børn og unge Ansatte i socialforvaltningen og andre der arbejder inden for børn og unge-området. får forståelse for, hvilke sociale tilbud og foranstaltninger det offentlige kan tilbyde børnefamilien, børn og unge kan anvende de væsentligste bestemmelser i lovgivningen kan analysere konkrete problemstillinger og vurdere, hvilke handlinger der er relevante i situationen kan planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i relation til børnefamilien, børn og unge. i en case og med forberedelsestid. Politik og målsætninger for området ns generelle og særlige behov Tilbud og ydelser Metoder til sagsbehandling og samarbejde med borgeren, fx handleplaner og familierådslagning Finansiering og refusion Social og sundhed voksne Ansatte i socialforvaltningen og andre der er beskæftiget inden for voksen- og arbejdsmarkedsområdet. får forståelse for den kommunale beskæftigelses- og socialindsats, der kan tilbydes voksne i den erhvervsaktive alder kan anvende de væsentligste bestemmelser i lovgivningen kan analysere konkrete problemstillinger og vurdere, hvilke handlinger der er relevante i situationen kan planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i relation til voksenog arbejdsmarkedsområdet. Politik og målsætninger for området ns generelle og særlige behov Tilbud og ydelser Metoder til sagsbehandling og samarbejde med borgeren, fx visitationsværktøjskassen og arbejdsevnemetoden Finansiering og refusion i en case og med forberedelsestid. 22 S Social og ældre

23 Social og sundhed ældre og handicappede Ansatte i socialforvaltningen og andre der arbejder med ældre og handicappede. får forståelse for, hvilke ydelser og tilbud det offentlige har til ældre og handicappede kan anvende de væsentligste bestemmelser i lovgivningen kan analysere konkrete problemstillinger og vurdere, hvilke handlinger der er relevante i situationen kan planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i relation til ældreog handicapområdet. Politik og målsætninger for området ns generelle og særlige behov Tilbud og ydelser Metoder til sagsbehandling og samarbejde med borgeren, fx funktionsevnemetoden Styringsredskaber og økonomi i en skriftlig synopsis. 23 Social og ældre

24 Sundhed Tandklinikassistenten administration og formidling Tandklinikassistenter der arbejder med kommunal tandpleje. opnår viden om formelle rammer, grundlag og vilkår for den kommunale tandpleje, og forståelse for udviklingen inden for tandplejen kan selvstændigt løse administrative opgaver i det daglige arbejde i den kommunale tandpleje får bedre forudsætninger for at kommunikere og samarbejde med de forskellige målgrupper i børne- og ungdomstandplejen og omsorgstandplejen, og derved medvirke til at sikre kvaliteten og effektiviteten i behandlings- og forebyggelsesarbejdet får forståelse for deres egen rolle i tandplejeteamet og forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i samarbejde med tandplejens brugere og samarbejds parter kan udarbejde informationsmaterialer til brug i den forebyggende tandpleje kan planlægge, udføre og evaluere et formidlingsforløb for en konkret målgruppe. i en case og med forberedelsestid. Den kommunale tandpleje formål, organisation og opgaver Administrative opgaver Den kommunale tandplejes økonomi Kommunikation og samarbejde Formidling 24 S Sundhed

25 Økonomi Budget og regnskab Alle ansatte, der arbejder med budget- og regnskabsopgaver i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Ledere og andre med økonomisk ansvar i institutioner og afdelinger. får viden om arbejdet med budget og regnskab forstår sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kommunens/ regionens økonomistyring kan vurdere økonomistyringsværktøjer forstår, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning bliver i stand til selvstændigt at analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab. i en case og med forberedelsestid. OBS! Faget er ikke relevant for studerende, der har taget basisdelen i perioden Det gælder dog ikke studerende, der har taget basisdelen for sundhedspersonale. Det daglige arbejde med budget og regnskab Økonomisk styring i afdelingen Kommunens styringsgrundlag forudsætninger, mål og rammer og kontrol af opfyldelsen Statens påvirkning af kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning Metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og styring Økonomifunktioner Økonomimedarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med økonomisk planlægning og styring og som skal informere/rådgive om den økonomiske styring. forstår samfundsmæssige og lokale styringsbehov kan vurdere, hvordan ændringer i statens styring kan påvirke kommuners/ regioners økonomi forstår, hvordan kommuners/regioners aktiviteter finansieres bliver i stand til at vurdere og rådgive om økonomistyringsmetoder, fx udgiftsstyring, omkostningsstyring og værdi- og målstyring bliver i stand til at udføre opgaver i forbindelse med økonomisk analyse, styring og planlægning bliver i stand til at vurdere og anvende forskellige styringsredskaber bliver i stand til at præsentere og informere om økonomiske problemstillinger kan vurdere hvilke metoder, værktøjer og procedurer, der kan anvendes til planlægning, budgetlægning, regnskab og økonomirapportering. i en skriftlig opgave. OBS! Adgangskrav Bestået eksamen i eller en dokumenteret viden svarende til faget Budget og regnskab. Faget som internatforløb På COK Den Kommunale Højskole gennemføres modulkurset Økonomimedarbejderen med samme indhold som faget Økonomifunktioner. Det er valgfrit for deltagerne på modulkurset, om de vil gå til eksamen. Økonomifunktioner året rundt Lokalt og samfundsmæssigt styringsbehov Statens indflydelse på kommuners og regioners økonomi Økonomistyring i kommuner og regioner Økonomisk planlægning og planlægning af udviklingen Styringsredskaber Økonomi 25

26 Afgangsprojektet 10 ECTS-point Afgangsprojektet giver dig studiekompetence, og du bliver i stand til at anvende relevante analysemetoder på en konkret problemstilling. i det skriftlige afgangsprojekt. Afgangsprojektet er et skriftligt projekt, som er udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder din specialedel, og afgangsprojektet skal have relation til din arbejdsplads. Din arbejdsplads har derfor en god mulighed for at få analyseret og belyst et relevant og aktuelt område. Når du tilmelder dig afgangsprojektet, skal du oplyse COK-centeret om, hvilket emne du ønsker at skrive om. Dermed har COK-centeret mulighed for at finde den rigtige vejleder til dig. Afgangsprojektet starter med en introduktion, som varer en dag. Herefter har du cirka tre måneder til at skrive afgangsprojektet. Du får tildelt en vejleder, som kan give dig vejledning undervejs i forløbet. Din vejleder har 10 timer til rådighed, hvis du skriver afgangsprojektet alene 15 timer, hvis I er en gruppe på to 20 timer, hvis I er en gruppe på tre. Vejlederen kan bruge tiden på at vejlede dig på møder, i telefonen og via mail. En del af vejlederens tid vil gå med at sætte sig ind i dine spørgsmål og forberede sig på at besvare dem bedst muligt. Du kan derfor ikke forvente, at din vejleder kan bruge alle timerne på møder med dig. Af den grund er det meget vigtigt, at du/i er meget velforberedte, når du/i kontakter vejlederen. Vejlederen bedømmer ikke dit arbejde undervejs i forløbet. Afgangsprojektet har et andet forløb end den øvrige del af uddannelsen, da der ikke er faste undervisningsdage. Men arbejdsbyrden er nogenlunde den samme som på et specialefag, og vi anbefaler derfor, at du aftaler med din leder, at du får en fast ugentlig stu diedag. Der skal fx være tid til at indsamle og bearbejde data, til at skrive projektet og til vejledning. 26 A Afgangsprojektet

27 Citater om Kommunomuddannelsen Kommunal koncernviden Kommunomuddannelsen på VVU-niveau giver medarbejderne en god kommunal koncernviden. En viden, der sætter den enkelte medarbejder i stand til at forstå sammenhængene i den kommunale opgaveløsning, grundlaget for kommunernes virke, den kommunale økonomi og de særlige vilkår, der gælder for service og kvalitet i en virksomhed, hvor kunderne ikke altid har noget frit valg. Alt sammen noget, der er med til at give medarbejderne tryghed i løsningen af opgaverne, men også en viden og forståelse, der sætter dem i stand til at løse opgaverne på en måde, der opfylder borgernes forventninger om at blive betjent af ansatte, der ved noget om hele den kommunale virksomhed. At uddannelsen så samtidig giver mulighed for videreuddannelse på diplomniveau er et ekstra plus for de medarbejdere, der ser karrieremuligheder i en kommunal ansættelse, siger formand for KL, borgmester Erik Fabrin, Rudersdal Kommune. Metodiske kompetencer gør en forskel Metodelæren er en del af Fællesdelen, og metodelæren klæder de studerende på til at arbejde metodisk med opgaver på Kommunomuddannelsen. Det er et emne, som ikke kun er studierelevant, men i høj grad anvendelig på arbejds pladsen. Vi skal udvikle den kommunale service, og i dette arbejde er der brug for medarbejdere, der evner at kombinere deres fag med metode. Hvordan skal vi ellers kunne dokumentere at vi gør en forskel? Et er sikkert, de medarbejdere, der har evnen til at arbejde metodisk med opgaverne, vil altid have et fortrin, når den kommunale service skal udvikles, siger Torben Olsen, der er vicekontorchef i ældresektionen, Randers Kommune. Kompetente medarbejdere Som censor kan man gennemskue, hvordan de studerende har samarbejdet og brugt hinandens evner og kompetencer. Jeg kunne mærke, at de havde fået rykket ved nogle holdninger - ikke bare i løbet af det døgn hvor eksamensforberedelserne er foregået, men i hele forløbet. Jeg er glad på borgernes vegne over, at de vil møde så kompetente medarbejdere, siger Anita Kjeldsen. Hun er chef for borger service i Greve Kommune, formand for LKS (Landsforeningen Kommunale Servicecentre) og censor på Kommunomuddannelsen. 27 Citater

28 Kommunomuddannelsen for sundheds personale på VVU-niveau Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale på VVU-niveau er en særlig ud gave af Kommunomuddannelsen. Den består af en basisdel på 270 timer, en specialedel på 120 timer og et afgangsprojekt. Omfanget af uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Basisdelen Specialedelen 30 ECTS-point 20 ECTS-point Afgangsprojektet 10 ECTS-point 270 timer 2 semestre 120 timer 2 semestre 1 semester Specialedelen består af et specialefag på niveau 1 og et specialefag på niveau 2. Du kan sammensætte din specialedel efter dit eget og arbejdspladsens behov. Følgende specialefag er særlig relevante for sundhedspersonale: Specialefag Niveau Budget og regnskab 1 Elektronisk informationssøgning og -formidling 1 Institutionsdrift administrative funktioner 1 Personaleforhold generelt 1 Social og sundhed ældre og handicappede 1 el. 2 Dokumentation 2 Forandringsagenter 2 Moderne offentlig kommunikation 2 Projektstyring og -administration 2 Psykologi på arbejdspladsen 2 Du kan også vælge de øvrige specialefag, som er omtalt i dette katalog. Læs mere om Afgangsprojektet på side 26. Du kan få en særlig brochure om Kommunomuddannelsen for sundheds per sonale hos et af de regionale centre eller hos Landssekretariatet for Kom munomuddannelsen. Basisdelen Du kan tage basisdelen som et sammenhængende forløb på et år. Undervisningen på basisdelen er tilrettelagt, så du tager to fag ad gangen. 28 K Basisdelen består af fire fag. Se side Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale

29 Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi (90 timer) Ansatte i sundhedsvæsenet, fx lægesekretærer, praksissekretærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer i sundhedscentre og social- og sundhedsassistenter. i en skriftlig opgave. får forståelse for de politiske og økonomiske vilkår for sundhedsvæsenets opgaveløsning kan analysere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrettelæggelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v. bliver i stand til at informere og vejlede om patienternes rettigheder kan medvirke i udviklingsarbejde kan selvstændigt planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet. Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Patientrettigheder Administrativ organisation og struktur Økonomi og økonomistyring Planlægning Kommunikation og information som redskaber Psykologi kommunikation og samarbejde for sundhedspersonale (60 timer) Ansatte i sundhedsvæsenet, fx lægesekretærer, praksissekretærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer i sundhedscentre og social- og sundhedsassistenter. i en case og med forberedelsestid. får bedre forudsætninger for at udvikle sig selv og tage medansvar for organisationens udvikling bliver i stand til at deltage aktivt i forandringsprocesser får bedre forudsætninger for at samarbejde med andre mennesker med forskellig baggrund og behov bliver i stand til at formidle et budskab med udgangspunkt i forskellige målgruppers forventninger og forudsætninger. Personlig udvikling Samspillet mellem mennesker Kommunikation og formidling Forandring som grundvilkår e Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale 29

30 Sundheds-IT (60 timer) Ansatte i sundhedsvæsenet, fx lægesekretærer, praksissekretærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer i sundhedscentre og social- og sundhedsassistenter. i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid. Forberedelsen foregår i grupper. får forståelse for IT som redskab til kvalitetssikring, effektiv ressourceanvendelse og kommunikation får forståelse for organisatoriske forandringer ved indførelse af IT får forståelse for kravene til den elektroniske patientjournal og dens centrale betydning kan vurdere forskellige klassifikations- og registreringssystemers styrker og svagheder får forståelse for kliniske databaser og deres anvendelse kan analysere og vurdere sikkerhed og praksis ved anvendelse af IT bliver i stand til at medvirke ved udvikling og implementering af IT-projekter. IT i sundhedsvæsenet Den elektroniske patientjournal Klassifikations- og registreringssystemer anvendelse, styrker og svagheder Kliniske databaser Service- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (60 timer) Ansatte i sundhedsvæsenet, fx lægesekretærer, praksissekretærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer i sundhedscentre og social- og sundhedsassistenter. i en skriftlig projektopgave. Projektets tema skal være aftalt med nærmeste leder. får viden om systematisk service- og kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet bliver i stand til at vurdere kvaliteten i såvel eksterne som interne serviceydelser bliver i stand til at kunne gennemføre undersøgelser og analyser af kvaliteten på et område/en ydelse bliver i stand til at anvende projektarbejdsmetoden til at tilrettelægge og gennemføre et konkret service- og kvalitetsprojekt på egen arbejdsplads. 30 K Kvalitet i den offentlige service Aktuelle kvalitetsinitiativer i sundhedsvæsenet Metoder og værktøjer i kvalitetsarbejdet Dataindsamling og analyse Kvalitetsarbejde i praksis Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale

31 Citater om Kommunomuddannelsen for sundhedsper sonale Undersøgelse blandt studerende En spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere studerende i foråret 2005 viste, at uddannelsen giver de studerende de kompetencer, som de har brug for til de fremtidige arbejds opgaver. De følgende bemærkninger er hentet fra undersøgelsen: Jeg er blevet mere bevidst om, hvor kompleks sundhedssystemet er og kan se tingene i et andet perspektiv. Basisdelen giver indblik i så mange områder, at den kan hjælpe den enkelte lægesekretær med at finde ud af, hvilke opgaver hun gerne vil arbejde med i fremtiden. Jeg er mere sikker, når jeg skal videregive min viden til patienter. Det var utroligt berigende at kunne diskutere problemstillinger med kolleger fra andre sygehuse/afdelinger. Jeg er blevet mere åben for forandringer, end jeg var tidligere. Jeg har lært meget om mig selv. Uddannelsen har været med til at udvikle mig både fagligt og personligt. Jeg har fået en bred rygrad. Kommunomuddannelsen er et godt springbræt, hvis man vil højere i systemet. Helle Olling Kruse, EPJ-koordinator i Implementeringsorganisationen i Fyns Amt, deltog også i undersøgelsen. Hun sagde: På Kommunomuddannelsen blev jeg præsenteret for områder, som jeg kun kendte ganske lidt til. Jeg havde mulighed for at stille spørgsmål til lærere, som sad inde med stor viden på områder, som vi kunne komme virkelig i dybden med. Jeg fik et overblik, som jeg her bagefter kan se, at jeg har brugt utrolig meget i min hverdag. At jeg følte mig klædt på til at søge stillingen som EPJ-koordinator, kan jeg i høj grad takke Kommunomuddannelsen for. 31 Citater

32 Værd at vide Sådan tilmelder du dig Kommunomuddannelsen gennemføres af COK s regionale centre. Undervisningen foregår på undervisningssteder fordelt over hele landet. Elektronisk tilmelding Du kan tilmelde dig elektronisk direkte til et af COK s regionale centre på hjemmesiden Tilmeldingsblanket Du kan få en tilmeldingsblanket på dit regionale center. Du finder de regionale centres adresser på bagsiden af kataloget. Du kan også udskrive en tilmeldingsblanket fra Send tilmeldingsblanketten til det center, hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Send din tilmelding: senest den 15. april til undervisningen, der begynder i august senest den 15. november til undervisningen, der begynder i februar. Tilmeldingen er bindende. Du kan som regel også tilmelde dig på et senere tidspunkt, hvis det pågældende hold er blevet oprettet, og der stadig er ledige pladser. COK-center Undervisningssteder COK Nordjylland COK Midtjylland COK Sydjylland COK Fyn COK Sjælland COK Hovedstadsområdet Aalborg Århus Herning Holstebro Viborg Vejen Esbjerg Horsens Vejle Fredericia Åbenrå Odense Næstved Roskilde Ballerup København Frederiksberg Bornholm Forudsætninger og adgangskrav Kommunomuddannelsen er for ansatte i kommuner og regioner kommunale og regionale institutioner fælleskommunale virksomheder selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner. Du kan deltage på Kommunomuddannelsen, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse og mindst to års erhvervserfaring. Arbejdsledige kan optages på Kommunomuddannelsen, hvis Arbejdsformidlingen eller den ledige selv skaffer en praktikplads/et job i en kommune/region til den ledige i hele undervisningsperioden. Fællesdelen Du kan tage Fællesdelen som et sammenhængende forløb på et år. Fællesdelen tager du før specialedelen. 32 V Værd at vide

33 Specialedelen Du kan tage de to specialefag i løbet af et eller flere år. Specialedelen tager du før afgangsprojektet. Afgangsprojekt Du kan tage afgangsprojektet i løbet af et halvt år/et semester. Hvis du ønsker at tage hele Kommunomuddannelsen på VVU-niveau, skal den af sluttes inden for seks år, fra du starter på Fællesdelen. Adgangskrav til specialefagene Der er særlige adgangskrav til nogle af specialefagene, fordi de bygger videre på indholdet i andre specialefag. Det er følgende fag: Fag Adgangskrav Personaleforhold sagsbehandleren Økonomifunktioner Kommunal opkrævning Jobcentret borgeren i centrum Psykologi på arbejdspladsen Adgangskravene er: du skal have bestået eksamen i faget eller du skal kunne dokumentere en tilsvarende viden. Personaleforhold generelt Budget og regnskab Borgerbetjening i servicecentre Jobcentret Fællesdelen Basisdelen Psykologi kommunikation og samarbejde eller Psykologifag fra andre uddannelser Dokumentationen kan være: kopi af eksamensbeviser for uddannelser, der i indhold og omfang svarer til det fag, der er adgangskravet arbejdsstedets udtalelse om, at du via dit job har fået en viden, der svarer til det fag, der er adgangskravet. Priser Du kan få oplyst prisen på at deltage i undervisningen på dit regionale COK-center eller på Deltagergebyret dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen. Kontakt COK Den Kommunale Højskole på telefon for at få oplyst prisen på fagene Forvaltning i den tekniske sektor, Risikostyring og Økonomimedarbejderen, der kun gennemføres som internatforløb. 33 Værd at vide

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

SE ALLE MODULER PÅ COK.DK/KOMMUNOM

SE ALLE MODULER PÅ COK.DK/KOMMUNOM Kommunomuddannelsen Nøglen til udvikling er videreuddannelse Kommunomuddannelsen på akademiniveau er et godt bud på videreuddannelse. Som ansat i en kommune eller region er udvikling dit grundvilkår. Det

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Sundhedskommunomuddannelsen

Sundhedskommunomuddannelsen Sundhedskommunomuddannelsen Kompetencefond sætter gang i uddannelse Med den Regionale Kompetencefond har lægesekretærerne fået en oplagt mulighed for at ruste sig til fremtidige udfordringer på jobbet.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING - et ledelsesværktøj til håndtering af en kaotisk situation Udarbejdet i et samarbejde mellem amterne i regi af Handleplan for udvikling af ledelse

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere