Unges mediekultur. Tag et modul fra den pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation tilrettelagt for vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges mediekultur. Tag et modul fra den pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation tilrettelagt for vejledere"

Transkript

1 Unges mediekultur Tag et modul fra den pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation tilrettelagt for vejledere Bornholm, Efteråret 2014

2 Ønsker du nye perspektiver på unges digitale kommunikation? Styrk vejledningsindsatsen gennem diplommodul med fokus på unges mediekultur Ungearenaer er ikke længere bundet af fysisk geografi, men udfolder sig i et flydende socialt kommunikationsmiljø, hvor vi som vejledere og lærere risikerer at snakke forbi den unge. Hvis vi skal vende den udfordring til en fordel, er det vigtigt at erhverve kompetencer og værktøjer, der kan gøre digitale og sociale medier til gode redskaber i vejledningen. Vi er i Projekt Uddannelse til Alle overbevist om, at hvis vores fælles unge skal støttes frem mod uddannelse, er tilgængelighed en nøglefaktor vi skal være tilgængelige for den unge og vi skal finde de arenaer, hvor den unge er tilgængelig for os. Det er i det perspektiv, at vi anbefaler denne uddannelse til dig, der virker som vejleder, lærer eller anden faglig voksen i vores unges liv. En afgørende rolle Vejledere i grundskoler og på ungdomsuddannelser spiller en afgørende rolle i unges valg af uddannelse. God vejledning kræver, at man som professionel har en finger på pulsen. Unge skal i deres valg både udfordres og mødes der hvor de er, gennem en sammenhængende og helhedsorienteret vejledning. Tænk situation og fællesskab De unges kommunikation er ( ) karakteriseret ved at bestå af et sammensurium af medieret og face-to-face kontakt, hvor alle kommunikationsformer og medier i princippet er valide og gangbare. Og de unge formår at have mange kommunikationskanaler og relationer kørende simultant. Sara Månsson og Tine Ørbæk, Kommunikatøren, august 2008 Men hvordan er sammenhængen mellem ungdomskultur, digitale medier og vejlederens vejledning? Formålet med modulet Mediekultur er, at deltagerne får indsigt i, og i deres vejledning kan indtænke, unges medievalg, mediebrug og mediekultur. Digitale medier er en integreret del af unges hverdagsliv, og har således betydning for identitetsdannelse, som socialiseringsfaktor og for kulturel betydningsdannelse. Unges mediebrug omfatter i stort omfang sociale medier og web 2.0-teknologier, nye mediefortællinger som fx computerspil og digitale teknologier som computer, smartphone og tablet. Nogle vigtige kendetegn ved disse medier er brugergenererede, deltagerstyrede og multimodale, digitale platforme. Det medfører nye måder at opleve, søge viden, være sammen på, nye måder at orientere sig på i identitetsdannelse, sociale sammenhænge og uddannelsesmæssigt. Og det skaber brydninger mellem unges digitale mediekultur og uddannelsesinstitutionernes kultur. Hvordan komme over denne usamtidighed? Hvordan møde de unge der hvor de er, og samtidig udfordre dem? Hvordan geare institutionernes uddannelsesdesign, så det i højere grad er på bølgelængde med de unge samtidig med at de unges uddannelsesvalg matcher forventninger og behov, som de tager sig ud set fra institutionernes og samfundets side? På modulet Mediekultur tages der fat på, hvordan digitale sociale medier ændrer relationerne i uddannelse og vejledning. Ikke kun som følge af de unges medievaner og kultur, men også som en konsekvens af, at de digitale medier er flyttet ind i bl.a. vejledningen og derved udfordrer vejledningsdidaktikken. Hvordan bruge digitale medier i vejledningen? Vi arbejder også med hvordan man kan få vejledningsfagligheden integreret i de forskellige medier og på digitale platforme. Endelig er det et mål på uddannelsen at fremme deltagernes

3 egen netværksdannelse, som kan bidrage til videndeling og fortsat vejledningsdidaktisk udvikling. Modul Uddannelsen tager udgangspunkt i valgmodulet Mediekultur (10 ECTS-point) fra PD i Medier og kommunikation en retning på den pædagogiske diplomuddannelse (PD) Herunder kan I se modulets læringsmål og indholdsbeskrivelse hentet fra studieordningen. Læringsmål Den studerende har viden om mediers samfundsmæssige, kulturelle og pædagogiske betydning har indsigt i hvorledes mediebrug indgår i hverdagslivet og i en mediepædagogisk praksis, herunder viden om mønstre i mediebrug og medievaner kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetenceog læringsperspektiv kan anvende mediepædagogiske og mediedidaktiske metoder kan håndtere mediepædagogisk vejledning Indhold Sammenhængen mellem hverdagsliv og mediebrug belyst i et samfundsmæssigt, kulturelt og mediepædagogisk perspektiv. Mediers betydning for identitetsdannelse, som socialiseringsfaktor og for kulturel betydningsdannelse. Kvantitative og kvalitative undersøgelser af børns, unges og voksnes mediebrug og medievaner. Medieudtryks og mediegenrers betydning for børns, unges og voksnes dannelsesproces, oplevelse og forståelse, herunder indsigt i sammenhængen mellem medieindhold og mediereception. Personlige, samfundsmæssige og organisatoriske muligheder og rammer for mediebaseret undervisning Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges som 3 seminarer med 2 sammenhængende, hele arbejdsdage på hvert seminar. På de to sidste seminarer tilbydes tillige vejledning i slutningen af første seminardag. Vejledningen følges op med mailvejledning, telefonvejledning eller vejledning via Skype/Adobe Connect. I mellem seminarerne tilrettelægges studiedage, hvor I som studerende i arbejdsgrupper selv gennemfører forskellige studieaktiviteter, praksisafprøvninger og øvelser. Diplomuddannelsens arbejdsformer Uddannelsen er kompetencegivende, og det indebærer, at deltagerne er studerende og tager eksamen. Som studerende deltager man i undervisning, læser faglitteratur og arbejder selvstændigt og i studiegrupper med modulets faglige indhold og forskellige øvelser. Der arbejdes med udgangspunkt i aktuel teoretisk og metodisk litteratur indenfor mediekultur, pædagogik, didaktik og vejledning. Der vil blive inddraget konkrete eksempler fra praksis og der gennemføres øvelser på baggrund af de studerendes vejledningspraksis. Hvem? Uddannelsen er primært tilrettelagt for vejledere ved skoler, uddannelses- og arbejdsmarkedsinstitutioner for unge, men modulerne kan søges af alle interesserede. Uddannelsen udbydes af University College Lillebælt i tæt samarbejde med Uddannelse Til Alle. Litteratur Der tages udgangspunkt i 2-3 grundbøger og en række artikler. Artiklerne vil blive lagt frem på den elektroniske studieplatform Fronter.

4 Kompetencegivende uddannelse Modulet indgår som valgmodul på PD med 10 ECTS-point. Uddannelsen kan udbygges til en hel pædagogisk diplomuddannelse (60 ECTS-point) eller indgå som led i en diplomuddannelse på et andet fagområde (fx DUEK (Diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning)) eller i en fleksibelt tilrettelagt diplomuddannelse. Nærmere information om yderligere diplomuddannelsesmuligheder kan fås hos UCL s studievejledere. Vejledning tilbydes individuelt og gruppebaseret på mail, pr. telefon, virtuelt og/eller ved personlige vejledningsmøder. Praktiske oplysninger Undervisningen på uddannelsens seminarer gennemføres i Aakirkeby Hallernes konferencelokaler. Aakirkeby Hallerne Grønningen Aakirkeby Pris Udgifterne til deltagergebyret samt 2 grundbøger finasieres af Uddannelse Til Alle. Deltagernes arbejdsplads står selv for de nødvendige timer. Læs mere om UTA på Øvrige tekster scannes ind på den elektroniske studieplatform fronter. Mediekultur Efteråret 2014 Holdnummer: Undervisningsperiode: 27. august januar 2015 Undervisningsdage Seminar 1: august 2014 Seminar 2: september 2014 Seminar 3: november 2014 Eksamensaflevering: 15. december 2014 (Intern prøve)

5 Indholdsbeskrivelse Seminar 1, Uge 35 Onsdag d. 27. august Torsdag d. 28. august Præsentation og gensidig forventningsafstemning Etablering af Google+ som læringsplatform Uddannelsesvalg, vejledningsdidaktik og unges digitale mediekultur - udfordringer og muligheder? Fælles indkredsning af problemfelt og -stillinger Digital ungdomskultur - digitale medier og unges mediebrug i et samfundsmæssigt og pædagogisk perspektiv Hands on - et digitalt medie Digital ungdomskultur - i et praksisperspektiv: vejledning og nye ungearenaer Hands on - digitale og sociale medier Tværmedial vejledningsdidaktik: Nye vejlednings- og kommunikationsformer på tværs af sociale medier, arenaer og mindsets Projekt Digital platform? Orientering om og ideer til eksamensopgave Praksisøvelse til næste gang/google+ som platform for netværk - Praksisøvelse m. virtuel feedback/diskussion på Google+ Seminar 2, Uge 39 Onsdag d. 24. september Opsamling på praksisøvelse Mediekultur, dannelse og uddannelse: medialisering af individ, skole og samfund Ungearenaer under lup - analyser, hands on og diskussioner + Projekt Digital platform Mulighed for vejledning Torsdag d. 25. september Unges mediebrug: sociale medier, web 2.0 og nye mediefortællinger Praksisrelateret udvikling af en tværmedial vejledningsdidaktik: mellem ungearenaer, digitale medier og vejledningsfaglighed Praksisøvelser til næste gang - Praksisøvelse - Virtuel vejledning Seminar 3, Uge 45 Onsdag d. 5. november Opsamling på praksisopgave Projekt Digital platform Multimodale og konvergente læringsmiljøer Praksisrelateret udvikling af en tværmedial vejledningsdidaktik: mellem ungearenaer, digitale medier og vejledningsfaglighed Torsdag d. 6. november Indsigter og perspektiver: Unge, uddannelse og mediekultur Videndeling og fælles vejledning/eksamen Mulighed for vejledning - Vejledning (virtuel) - Eksamen

6 Ansøgning om optagelse Optagelsesbetingelser Kravet til optagelse på pædagogisk diplomuddannelse er - Adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse - To års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse Øvrige spørgsmål Steffen Skovdal, diplomansvarlig Mail: Telefon Mobil: Du kan søge optagelse på modulet elektronisk Hav følgende dokumentation klar i elektronisk form (pdf-fil) - Kopi af eksamensbevis for adgangsgivende uddannelse - Dokumentation for to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse Følg dette link for elektronisk optagelse: htm Loginnavn: Bornholm Kodeord: Bornholm14 Tilmeldingsfrist: 1. juni 2014 Yderligere information Kontaktperson Praktiske forhold og deltagervilkår Bjørn Haslund-Gjerrild, projektleder Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne Mail: Telefon: Mobil: Optagelse på uddannelsen Maj-Britt Lau, studiesekretær Mail: Telefon: Faglige spørgsmål Michael Jensen, retningsansvarlig Mail: Videreuddannelsen University College Lillebælt Kompetenceudvikling og undervisningsmidler

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00 tilbud til medarbejdere i Børn og Unge Informationsmøde Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 16.00 til 18.00 Sted: Grøndalsvej 2, Kantinen Tilmeldingsfrist infomødet: Fredag den 13. marts kl. 12.00 på Børn

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program

Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program Diplom i pædagogisk miljøarbejde Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program Om kurset Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til pædagoger og andre medarbejdere, der kan deltage på diplomniveau

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

STUDIEPLAN 2013-2014

STUDIEPLAN 2013-2014 STUDIEPLAN 2013-2014 Pædagoguddannelsen 1.-2.-3.-4. studieår Gældende for årgang 13 SM - 12 S -11S og 10S August 2013 1 Indhold STUDIEPLAN 2013-2014... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Studieplanens opbygning:... 7

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses-

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere