Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april"

Transkript

1 Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen Simon Krøyer, Formand for Studenterrådet Århus Dagsorden: 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Dirigenten konstaterer, om KS-mødet er beslutningsdygtigt c. Godkendelse af dagsorden d. Valg af referent e. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Meddelser 3. Opsummering af information siden sidst 4. Virksomheder og Erhvervsvejledning 5. Arrangementer om de studerenes faglige kompetencer 6. Hjemmesiden a. Studievejledning b. Undervisning c. Links d. Generel info 7. Au s hjemmeside problem 8. Mærkesager 9. Diskussion om tutorforeningen skal deles i to; Henholdsvis en for kemi og en for molekylærbiologisk institut, således vi kan danne en fælles holdning til problemstillingen overfor Instituttet. 10. Eventuelt 1. Formalia a. Dirigent: Markus Klinger b. Alle i bestyrelsen er tilstede undtagen 1, hvorved KS er beslutningsdygtigt c. Dagsorden godkendt. d. Referent: Lene Mosegaard e. Godkendelse af referat fra mødet d. 14 marts 2. Meddelser Studienævnet; - Dele af evalueringsskemaer vil jævnfør Flemming Hegelund blive offentliggjort på nettet. - Der er lavet evaluering af kvartersordningen og den viste at de studerende generelt er tilfreds med den nye ordning. Fællesrådet; 1

2 - Ny bestyrelse er dannet med Simon Krøyer som formand. - MFSR er ved at blive omstruktureret så rådet virker som en paraplyordning for fagrådene - Regeringens udspil om hvordan studerende kommer hurtigere gennem studiet blev diskuteres ved sidste møde. - Forslag om den nye kvote 2 ordning, blev yderligere debateret - Simon Krøyer sørger for at vi fremover får tilsendt mails fra Fællesrådet Institutbestyrelsen; - Økonomien er dårlig - Der er en ledig stilling ved analytisk afdeling 3. Opsummering af information siden sidst Udvalgte dele fra referatet fra d. 14 marts. Beslutninger siden sidste møde er fremhævet med fed. 1. Muligheder for indflydelse i f.eks. institutbestyrelsen og studienævnet For at få et bedre overblik over hvor vi kan få indflydelse og hvordan, blev det besluttet at Markus og Jesper skal lave en liste over udvalg og lign., der findes på kemi og relaterede fakulteter. Herunder f.eks. : a. Institut bestyrelsen b. Mat/fys studenterråd c. Undervisningsudvalget (formand Flemming Hegelund) Vi vil bl.a. gerne have åbnet Undervisningsudvalget for studerende. Flemming Hegelund er åben overfor forslaget. Stine og Maria snakker med Mikael Bols om denne mulighed og om hvornår der skal vælges nye studerende. d. Studienævnet (Mette er med i studienævnet og vores repræsentant der) e. Studievejledningen (Jesper sidder i studievejledningen) f. Erhvervskontaktudvalget g. Biblioteksudvalget h. Edb udvalget i. Evt. Denne liste er lavet og bliver sendt ud pr mail til bestyrelsen. 2. Information til studerende ved f.eks. hjemmeside og opslag på opslagstavle Ideer til måder at sprede vores information til de studerende: a. Der kunne laves et arrangement hvor de studerende kan komme i kontakt med os og derved kan vi få gjort de studerende opmærksom på at der er blevet oprettet et studenterråd ved kemi. Som lokkemiddel kan billige øl evt. bruges. Peter snakker Arrangementet skal finde sted et sted mellem 4 uger fremme og sommerferien. Det er besluttet at arrangementet skal ligge i starten af 1. kvarter, når de nye studerende kommer. Der er nedsat et udvalg bestående af Jesper, Mette, Stine og Kirsten, der tager sig af udarbejdning af arrangementet. b. Der skal laves en folder, som bl.a. kan deles ud under arrangementet nævnt i pkt a. Dette sørge Mette for. c. Der skal laves en for KS, hvor de studerende kan stille spørgsmål og komme med kommentar eller ting de gerne vil have ændret. Der er oprettet en som Jesper står for at bestyrer. d. Der skal laves en hjemmeside, som skal være nem at overskue og se professionel ud. Navnet for hjemmesiden skal om muligt være det samme som adressen. Jesper og Stine ordner dette og skaffer en adresse. Der bør evt. søges om penge, så vi kan få lavet en hjemmeside udefra. 2

3 e. Der bør om muligt skaffes et kontor. Evt. kan vi dele kontor med tutorforeningen? Vi har fået lov til at få en plads sammen med tutorforeningen. Markus snakker med Bente Olsen om muligheden for at få et dueslag. En af opslagstavlerne nede ved kantinen skal evt bruges til KS-information. f. Der skal udsendes en mail til tutorforeningen, molekylærbiologisk studenterråd, og ingeniørernes studenterråd. Det står Jesper for. Der bør laves et fælles arrangement i forbindelse med rus-ugen, hvor alle relevante studenterråd laver en fælles præsentation. g. Formanden (Stine) og næstformanden (Maria) skal gå rundt og præsenterer sige og fortælle om KS til relevante instanser bl.a. Institut bestyrelsen h. En notits om dannelsen af KS bør sendes til avisen Campus. (Det står Lene for) Stine er blevet interviewet til Delfinen 3. Fysiske forbedrelser, vedr. cykelstativ og læsepladser a. Læsepladser: Selvom der er kommet flere læsepladser i biblioteket, er det stadig et problem for en del studerende. Et af problemerne er at mange studerende ikke er blevet opmærksom på de bedre forhold på biblioteket. Evt. bør dette problem og det generelle problem med manglende læsepladser tages op med Arne Nygaard. Dette sørger Stine og Maria for. Som argument kan forholdene på fysik evt. bruges. Der bør generelt laves mere protest, når der nedlægges læsepladser. Pga pladsmangel kan der nok ikke skaffes flere læsepladser, vi bør derfor hellere prøve at begrænse indragelsen af lokaler. b. Det blev forslået at undersøge om skabene bag Aud I kunne fjernes og om der om muligt kunne sættes sofaer op, for at skabe et hyggeligere miljø for de studerende. Dette sørger Stine og Maria for. Det er ikke muligt pga brændfarer! c. Der bør laves forbedringer af undervisningslokalerne de er triste og slidte. (Det står Stine og Maria for) Universitet har allerede planlagt fornyelse af mange af undervisningslokalerne i løbet af sommeren. d. Det skal undersøges om placeringen af undervisningstimerne kan laves mere fordelagtigt, så kemikerne i højere grad bliver undervist på Kemisk Institut. (Det undersøger Markus) Der vil blive sørget for at dette i højere grad bliver i mødekommet. e. Computerforholdene: i. Kan forbedres ved at lave netværksdrev og login, muligheder for dette bør undersøges. Problemet er dog at det måske er for dyrt at lave et login.(det undersøger Mette og Kirsten) Stine, Kirsten og Mette snakker med Henrik Stabelfelt om muligheden for at få lavet netværksdrev og login. ii. Forholdene kan også forbedres ved at sætte lister op over, hvem man bør ringe til i tilfælde af problemer til printer og computer. (Det står Peter) Stine, Kirsten og Mette snakker med it-damerne om muligheden for dette. iii. Der bør sættes uge-til-uge skema op over hvem der bruger computerlokalerne og over hvornår de er optaget. (Det undersøger Mette og Kirsten) Stine, Kirsten og Mette snakker med Anna Møller om muligheden for dette. iv. Trådløstnætværk Trådløsnet burde have virket fra 1. januar f. Cykelparkering: i. Bøjlerne til cyklerne virker ikke. Stine og Maria skal snakke med Arne Nygaard om mulighed for at sætte stativer op ved bygning 1513 ved parkeringspladsen mod fysik og om muligheden for at få forbedret de eksisterende bøjler. Ikke muligt ved bygning 1513, men istedet kan der laves flere pladser ved hovedindgangen på græsarealet ved bygning

4 g. Vi er mange studerende, men der er kun 2 bænke ude på terrassen. Det bør derfor undersøges om der er mulighed for evt. at udvide terrassen og få flere bænke. (Det står Stine og Maria for). Torben Poulsen var ikke afvisende overfor denne mulighed 4. Indholdsmæssige forhold a. Det faglige niveau falder, hvilket skader de studerendes uddannelse. (Cindy husker på at vi på et senere tidspunkt skal snakke med Flemming Hegelund om dette) b. Kvartersordningen mulighed for afskaffelse? Er højest sandsynlig ikke muligt, men vi bør istedet for kæmpe for at det faglige niveau ikke falder yderligere! (Cindy hjælper med at huske os på dette) c. Problemer med manglende information og svært tilgængeligt information for de studerende på nettet. Dette bør vi evt. se om vi kan afhjælpe dette problem. Mette og Kirsten står for at klargøre præcis hvilke mangler kemi og au s hjemmeside har. Kirsten og Mette har lavet en liste over mangler d. Tidspunktet for udleveringen af skemaet. Vi skal undersøge om der er mulighed for at vi kan få skemaet tidligere. Folk med erhvervsarbejde har problemer med det sene udleveringstidspunkt. Undersøg om der evt. er mulighed for at flytte tilmeldingen til fagene? (Det undersøger Lene og Stine) Allerede fra sommeren 2006, vil der være mulighed for at se sit midlertidige skema i starten af august, hvis man vel og mærke følger de planlagte fag for ens uddannelse. e. Kvaliteten af undervisningen blev drøftet. Der blev snakket om man om muligt kunne give ekstra pensum til de specielt dygtige elever. (Det undersøger Cindy evt.) f. Resultatet af evalueringsskemaerne bør evt. gøres mere synlige, for at de studerende føler de bliver taget mere alvorlig. (Det står Mette og Stine for) Vi har snakket om at vi på vores hjemmeside bør have beskrivelser af de studernes opfattelse af kurserne og at man der evt også kunne lave små uddrag af evalueringsskemaerne. Udenfor dagsorden 5. Andet a. Økonomi i. Kan vi få støtte fra Instituttet? ii. Legater Dette står Kirsten og Stine for Hvis det er faglige arrangementer bør vi have mulighed for at kunne få støtte. Vi kan få en kopikort af Anna Møller Der er en Studenter Fond, hvor vi evt kunne have mulighed for at søge penge, hvis vi får behov. iii. Studenterrådet (Snak med Simon Krøyer) iv. Kirsten og Stine skal hvis vi får nogle penge sørge for at oprette en bankkonto b. Vi skal have fundet ud af om vi skal oprettes som forening og hvad det kræver. Dette står Stine for. Det kræver ikke noget yderligere at være en forening. 4. Virksomheder og Erhvervsvejledning Tages op ved senere lejlighed. 5. Arrengement om faglige kompetancer Tages op ved senere lejlighed 4

5 6. Hjemmesiden Der er nedsat et udvalg bestående af Jesper, Mette og Kirsten, som laver et udkast til hvad indholdet af hjemmesiden skal være. Derefter uddeles de enkelst skriveopgaver til de enkelte medlemmer af bestyrelsen. 7. Au s hjemmeside problem Problemerne er beskrevet på en note. 8. Mærkesager Overordnet set skal vi være de studerenes stemme, derud overer følgende punkter vigtige for os. - Oplysning/information til studerende - Undervisning; herunder det faglige niveau og kvartersordningen - Erhvervsvejledning, at klargører det tydligere for de studerende deres muligheder og kompetancer 9. Diskussion om tutorforeningen skal deles i to Tages stilling til senere, men vi skal støtte op om tutorforeningens beslutning. 10. Eventuelt Vi skal undersøge om vi kan komme med i tutorforeningens pjece. Dette undersøger Jesper og Kirsten. Næste mødes dagsorden skal bl.a. indeholde: Mødet slut kl. 20:45 1. Opsummering af information siden sidst 2. IT hjemmesiden. (Inden næste møde skal dog laves et web møde. Udkastet til hjemmesiden skal være færdig d. 19 maj. Derefter arbejder vi hver i sær med vores udvalgte delopgaver) 3. Arrangement i rusugen i samarbejde Næste møde finder sted d. 8 august tidspunktet aftales nærmere via mail. 5

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

4. Foreningsrum og grupperum i medicinerhuset forslag fra Varmestueudvalget orientering og diskussion

4. Foreningsrum og grupperum i medicinerhuset forslag fra Varmestueudvalget orientering og diskussion MR-møde d.15.4.2015 i frokostuen på Folkesundhed 1. Valg af ordstyrer og referent Kristoffer er ordstyrer, Silje er referent Tilstede: Ane, Kristoffer, Rasmus, Tharsika, Jonatan, Mai-Britt, Peter, Khoa,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere