Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt"

Transkript

1 Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer både deres nuværende praksis, men også deres forslag og idéer til udvikling på området. Indholdsfortegnelse IT... 3 Placering af IT... 3 Eksempler på programmer og udstyr der bruges i bibliotekerne... 3 Hjemmesider... 3 Vejledninger Kollegaer oplæring m.v Kurser for kollegaer m.v... 4 Biblioteksorienteringer m.v Modulopdelt... 4 Besøg på biblioteket... 4 Individuel hjælp... 4 Spørge-tjeneste... 4 Eksempler på deltagere Biblioteksoplevelser / Biblioteksarrangementer Materialer og indretning... 6 Indretning... 6 Eksempler på materialer bibliotekerne har i letlæsningsområdet... 6 Andre tilbud... 6 Placering Markedsføring... 7 Eksempler på målgrupper

2 Former for markedsføring Nota... 8 Ideer til udvikling af området... 8 Introduktionsfilm:... 8 Samarbejde mellem børne- og voksenbibliotekarer:... 8 Videreudvikling af hjemmesider... 8 Udvidelse af samlingen... 8 Materialeopstilling... 9 Idéer til navn til området Personalet... 9 Vigtigt at fastholde fokus

3 IT Placering af IT - PC er er opstillet i nærheden af lydbøger og letlæsningsmaterialer. - Læse og skriveprogrammer er installeret på bibliotekets studie-pc ere. - Læse og skriveprogrammer er installeret på alle bibliotekets PC ere. Eksempler på programmer og udstyr der bruges i bibliotekerne - Scannere. - Læsepenne. - Audiocharta, der kan læse tekst op fra fysiske medier og Cobra, der kan forstørre tekst fra et fysisk medie til en pc-skærm begge fra Tagarno. - Tekstgenkendelsesprogrammet Omnipage. - Læse og skriveprogrammet CD-ORD. - Programmet ViTre. - Oplæsning af tekst ved hjælp af Opus. - Tekst til lyd med Easy-Converter - Zoomtekst på PC ere. - Der er lavet aftale med Mikro Værkstedet, hvor der kan købes licens til kompenserende IT-værktøj. - Vitalpakken, der er identisk med indholdet i IT-rygsækken, som tildeles svært ordblinde gennem kommunen, er installeret. - Der udlånes Daisy-afspillere til borgere, der overvejer at købe sådan én. Hjemmesider - Flere folkebiblioteker har lavet et menupunkt på deres hjemmeside, der henvender sig til læsesvage. - Henviser på hjemmesiden til netavisen ligetil.nu, der er en hjemmeside med nyheder, der er lette at læse. Vejledninger - Kvikvejledning til CD-ORD ligger ved alle publikumsmaskiner, hvor værktøjet bruges. - Har kvikvejledninger til it-værktøj liggende på bibliotekets hjemmeside. - PC med læse- og skriverprogrammer bliver ikke brugt ret meget bl.a. fordi personalet ikke har kompetencerne til at bruge det og der ikke bliver lavet nok PR for muligheden. 3

4 - IT-værktøj bruges ikke ret meget, men der er dog af og til forespørgsel på indskanning. - For læsesvage er der et stort behov for at have et sted, hvor man kan få oplysninger om den nyeste teknologi på området, så man kan blive fortrolig med at bruge IT i dagligdagen og f.eks. også i forbindelse med uddannelse. Kollegaer oplæring m.v. Kurser for kollegaer m.v. - Personale tilknyttet letlæsningsområdet tilbyder kurser for kolleger i brug af kompenserende ITværktøj. - Uddanner læseguider blandt personalet på bibliotekerne, der fungerer som superbrugere på området. - Laver temadage om ny viden på området. - Holder løbende kollegaer opdaterede i de grundlæggende funktioner på PC erne med kompenserende IT-værktøj. - Hvis personalet ikke umiddelbart kan hjælpe de interesserede borgere, henviser personalet til, at brugerne kan booke en tid på et andet tidspunkt, hvor en superbruger vil være til stede. - Deltager i netværksgruppe vedr. læsesvage. Biblioteksorienteringer m.v. Modulopdelt - Opdeler biblioteksorienteringerne i 2-3 moduler, der tilpasses de enkelte deltagere og afvikles i samarbejde med fagfolk fra uddannelsesstederne. Besøg på biblioteket - Lærerne kontakter biblioteket. En bibliotekar viser rundt og fortæller om tilbuddene. Vigtigt at gøre meget ud af den mundtlige fremstilling og vise eksempler på relevante materialer. Individuel hjælp - Hjælper den enkelte bruger i udlånet ved at fortælle om, hvad biblioteket kan. - Gør brugerne opmærksom på NOTA. Spørge-tjeneste - Har oprettet Spørg bare tjeneste en gang hver uge, hvor borgerne kan bestille tid. En bibliotekar står klar til at vise de muligheder, der er på biblioteket, når man har svært ved at læse. Både børne- og voksenbibliotekarer deltager i bemandingen. 4

5 Eksempler på deltagere - Folkeskolens ældste trin. - Ordblinde på VUC. - Arbejdssøgende. - 3 F s medlemmer. - Borgere tilknyttet det lokale jobcenter. - Specielklasser. - Ved introduktion til søgebasen bør man være opmærksom på, at deltagerne kan have svært ved at læse og forstå, hvad der står på skærmen. - I forbindelse med besøg på biblioteket, er det vigtigt at få brugerne til at opleve biblioteket som noget positivt, og ikke det som mange forbandt med deres nederlag, nemlig det skrevne ord. - God idé at lave booktalk for at stimulere interessen. Biblioteksoplevelser / Biblioteksarrangementer - Der er årlige eftermiddagsarrangementer med to undervisere fra VUC, som fortæller om ordblindetest og muligheder for undervisning og hjælpemidler. - Biblioteket samarbejder med andre om at lave forløb (mest for børn) bestående af læsning og skrivning. Forløbet opbygges efter emne, og der laves en udflugt, hvor emnet bliver afprøvet eller set i praksis. Herefter skriver deltagerne egne tekster, der samles til en bog. - Afholder forældre/børn-kurser i samarbejde med læsekonsulenter for alle kommunes børn, der ved skolestart får en IT-rygsæk udleveret. - Biblioteket opretter lektiecaféer. - Biblioteket laver tilbud med individuel lektiehjælp. - Der tilbydes forskellige brugerkurser. - Biblioteket er med til at etablere en læseværkstedsworkshop f.eks. på en lørdag. - Bibliotekarer tager ud og præsenterer nye bøger f.eks. i forbindelse med Læselejrskoler (i stil med Camp B kendt fra TV). - Biblioteket lægger hus til større projekter i samarbejde med andre partnere, hvor det f.eks. kan handle om at hjælpe læsesvage voksne i gang med en uddannelse ved at give dem mulighed for at få at få lavet en individuel kompetenceplan. - Biblioteket samarbejde med læseklasser. - Der arrangeres besøg af ordblinde rollemodeller f.eks. Omar Marzouk eller lokale rollemodeller. - Biblioteket er med til at arrangere en workshop hvor forskellige aktører præsenterer hjælpemidler f.eks. Nota, VUC, ScanDis, Instrulog, biblioteket m.v.. - Biblioteket deltager i markedsdage med en stand med et udsnit af biblioteksmaterialer og uddeling af merchandises, hvor bibliotekarer fortæller om tilbuddet overfor målgruppen. - Biblioteket samarbejder med Netværkslokomotivet. 5

6 - Personalet giver alle deltagere i arrangementer for læsesvage en pjece med bibliotekets tilbud inklusiv en dato for næste brugerundervisning. - Biblioteket etablerer en bogbil (med omkring 1500 materialer). Bogbilen kan f.eks. køre ud til ordblindeefterskoler, sprogcentre, skoler for udviklingshæmmede. I bogbilen er der mulighed for at få en god dialog mellem bruger og bibliotekar. Bogbilen kan pakkes efter målgruppens behov, og fungerer som en forpost til det lokale folkebibliotek. Bogbilen kan også anvendes i forbindelse med at personalet holder f.eks. et danskkursus i virksomheder. - Har deltaget i Notas kampagne Giv dit bibliotek en chance til. I den forbindelse var det mobile læringsrum opstillet på biblioteket og der blev afholdt et vellykket arrangement med stand-up komikeren Omar Mazouk. - Brugerundervisning blev kun udført én ud af fire gange, da der var ingen eller få tilmeldte - fra forskellige arrangementer viser, at personer med et læsehandicap hellere vil have individuel undervisning end deltage i forskellige generelle kurser og arrangementer. - I forbindelse med biblioteksorienteringer, workshops m.v. er det vigtigt at brugerne får en forståelse af, hvorfor det er vigtigt at kunne læse. Materialer og indretning Indretning - Reoler og krybber. - Har indrettet letlæsningsområdet som et hyggehjørne. - Forsiderne på letlæsningsmaterialerne skal vende frem. Eksempler på materialer bibliotekerne har i letlæsningsområdet - Læse-let bøger (både fag- og skønlitteratur). - Lydbøger. - MagnaPrint. - Lyd + Bog. - Brochurer særligt rettet mod ordblinde. - Foldere med idéer til almindelige bøger, der er lette. - Oplysningsmateriale. Andre tilbud - Lydavis. Placering - Vigtigt at der er en let og synlig adgang til letlæsningsområdet. - Opstilling tæt ved bibliotekarbord er en god idé. 6

7 - Skilt med ordblindeforeningens logo hænger i loftet - Lette materialer for voksne er placeret i nærheden af lydbogssamlingen. - Lette materialer for unge er placeret ved siden af almindelig materialer for unge. - Samler alle letlæsningsmaterialer et sted og laver opstillingen LÆRDANSK. Her står både bøger og CD-ROM er. Typen er sprogkurser, ordbøger og lette danske bøger. - Brochurer om f.eks. NOTA og andet markedsføringsmateriale placeres ved lydbøgerne og letlæsningsmaterialerne. - Lægger diverse boglister frem. - Fordele og ulemper ved placering af letlæsningsbøger sammen med etniske sprog. Det giver mening for nydanskere, men nogle læsesvage synes ikke, det er en god idé. Markedsføring Eksempler på målgrupper - Ordblindeforeninger. - Læsevejledere i folkeskolen. - Læsekonsulenter i kommunerne. - Social- og Sundhedsskoler. - Forældre til læsesvage eller ordblinde børn. - Læsesvage eller ordblinde voksne. - Ordblindeefterskoler. - Fagforeninger. - 3 F-medlemmer. - Arbejdssøgende. - Jobcentre. - Ungdommens Uddannelsesvejledning. - Samarbejdspartnere i kommunen. - Sagsbehandlere. - Hjemmepleje. - DVO (Dansk Videncenter for Ordblindhed). - Forældre til børn, der får udleveret it-rygsæk + børn, der får udleveret it-rygsæk. - PPR. - SPS Klasser. - Gymnasier. - Ungdomsklubber. - Køreskoler. - Produktionsskoler. 7

8 - Virksomheder. Former for markedsføring - Bruger billeder på markedsføringsmaterialet samt en enkelt tekst. - Markedsfører via audio- og visuelle medier f.eks. radiospots i nærradioen. - Har løbende annoncer i lokalaviserne + annoncer om aktuelle arrangementer for målgruppen. - Laver pressemeddelelser. - Laver plakater til f.eks. virksomheder, læger, Rådhuset m.v.. - Har regelmæssig mailkontakt med diverse samarbejdspartnere, f.eks. ordblindekonsulenter. - Finder en lokal rollemodel, der vi lade sig interviewe til avisen. - Laver brochurer til relevante samarbejdspartnere. - Opretter en speciel side for læsehandicappede på bibliotekets hjemmeside. - Har storskærm i bibliotekets foyer, der kan bruges som reklame for læse- og staveprogrammer. - Det er nødvendigt at være meget målrettede f.eks. i forbindelse med udsendelsen af invitationer. - Det kræver solidt benarbejde at få fat i deltagere til arrangementer, men kan godt lade sig gøre, hvis man bliver ved. Nota - Har PC med direkte login til Nota E17. - Henviser ordblinde til NOTA og fortæller om NOTA s tilbud. Ideer til udvikling af området Introduktionsfilm: - At der arbejdes på at gøre det muligt ved hjælp af introduktionsfilm for læsesvage at benytte online tjenester fra bibliotekerne som f.eks. Filmstriben og Netlydbøger. Samarbejde mellem børne- og voksenbibliotekarer: - Indskanning og oplæsning ved hjælp af it-værktøjet har især fanget børns interesse i forhold til voksne. Derfor er det en god idé at lave samarbejde mellem børne- og voksenbibliotekarer på dette område. Videreudvikling af hjemmesider - Vigtigt at videreudvikle hjemmesider, så de bliver mere brugervenlige for læsesvage. Udvidelse af samlingen - Flytte mere letlæst skønlitteratur til området. 8

9 - Flytte mere letlæst faglitteratur til området. Materialeopstilling - Overvejer emneopdelt opstilling af letlæsningsmaterialer. - Gøre forsiderne synlige. Idéer til navn til området - Læsebutikken - God idé at have en henvisning til den gratis tekstlæser, der findes på hjemmesiden Personalet - Vigtigt at personalet bliver ajourført med de nyeste tiltag for ordblinde og læsesvage. Vigtigt at fastholde fokus - Det kan tage tid at få gang i området med læsesvage, men det er vigtigt at fortsætte med at sætte fokus på området, så brugerne efterhånden får øjnene op for, at bibliotekerne også kan hjælpe denne gruppe. Det er dog nødvendigt, at bibliotekerne hele tiden er opmærksom på området og laver PR for det. 9

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Materialerne... 2 Forsiden fremad... 2 Både skøn- og faglitteratur... 3 Pictogrammer... 3 Biblioteksrummet... 4 Nyt møbel...

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:

Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Idekatalog til Hjørring Bibliotek

Idekatalog til Hjørring Bibliotek 2013 Idekatalog til Hjørring Bibliotek Thomas Madsen IVA Aalborg 31-03-2013 1 Idékatalog Skrevet af Thomas Madsen Indhold Indledning... 3 Metode og læsevejledning... 3 PR... 3 Drømme... 4 Oplæg med backpackers...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Aktive Anmelderklubber For Børn

Aktive Anmelderklubber For Børn Aktive Anmelderklubber For Børn - Et idékatalog til bibliotekerne i Furesø kommune Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks Biblioteksskole Af Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Vejleder: Lisbeth

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere