Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012"

Transkript

1 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl , Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen. Dagsrden fr generalfrsamlingen var følgende, efter frslag m ændring i rækkefølge af dagsrdenen, sm blev vedtaget: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Handlingsplan Regnskab 2011 g budget Kntingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisr 8. Indkmne frslag 9. Eventuelt Kmmentarer til punkterne: AD 1: Bestyrelsen indstillede Anders Kirk Christffersen sm dirigent. Anders mdtg valget g startede med at knstatere, at generalfrsamlingen var indkaldt lvligt g rettidigt via mail. AD 2: Frmand Randi Muff Christensen g næstfrmand Ulrik Dybr startede med at gennemgå g præsentere freningens mål g aktiviteter fr 2011 g Mål g aktiviteter 2011 g 2012: Se bilag 1 - præsentatin til Generalfrsamling Bemærkninger i frhld til Aktiviteter: Der var ønske m flere medlemsmøder i Jylland, g vi fik hldt 7, hvr 4 af dem var i Jylland. Vi måtte aflyse en enkelt aktivitet - en cykeltur i Ørestaden - sm dg bliver afhldt 31. maj 2012 i stedet. Udver de 7 medlemsmøder, har vi 3 gange bidraget til andres arrangementer, f.eks. med plæg, eller medvirket til afvikling af arrangementet m Lean Cnstructin, samt kurser i frbindelse med Bygherrefreningen, sm var fuldt bket. Vi afhldte ingen større wrkshp/fredrag, sm ellers var ambitinen, men det vil vi måske gerne i Deltagere: I alt har vi haft 380 deltagere på medlemsmøderne, så de har været gdt besøgt. Det er vi tilfredse med i bestyrelsen, men vi vil gerne have flere. 1

2 Inden fr den sidste måned har vi haft et arrangement hs Danske Arkitektvirksmheder, DANSKE ARK (d. 1. marts 2012), hvr Lars Jess Hansen, Mikael Hygum Thyssen g Ulrik Dybr hldte plæg. Det var et rigtig gdt g interessant arrangement. Den side skal vi gså have repræsenteret. I 2011 har det handlet meget m BIM Stig Brincks fra Niras har hldt 3 arrangementer: Lean g BIM. Det arrangement med flest deltagere var Lean g Arbejdsmiljø i Århus sm en pfølgning på Generalfrsamlingen 2011 med 50 deltagere. Bemærkninger i frhld til Synlighed: Indlæg, blgs mv.: Ikke lige så meget, sm vi regnede med. Det falder igen på bestyrelsen, men vi har ideer til, hvrdan det kan ændres: IDE til anmeldelser: Vi kan gøre brug af de studerende til at skrive ganske krte anmeldelser. Så får vi hjælp til at få skrevet anmeldelserne, g bestyrelsen skal hjælpe med til at pfrdre g følge p på det. IDE til blgs: Invitere plægshlderne på Årsmødet 2012 til skrive et krt debatplæg, sm kan lægges p på LinkedIn - bestyrelsen hjælper, men det er ikke s, der skal sidde g taste. Spørgsmål g kmmentarer: Jacb Ravn Thmsen spurgte m Indlæg i pressen gså var læserbreve? Og nævnte, at han savnede mtale m studieprisen. Ulrik Dybr svarede, at det sagtens kunne være læserbreve, klummer mv. Randi Muff Christensen pfrdrer alle til at skirive læserbreve, indlæg, artikler mv. fr at få mere mtale, den skal dg først frbi bestyrelsen inden udsendelse. Bemærkninger i frhld til Medlemstallet: Der er en str stigning i de studerende, hvilket øknmisk set ikke har ngen betydning, da det er gratis. Men vi fanger de unge, så de fremver vil bruge g har interesse fr freningen. Spørgsmål g kmmentarer: Randi Muff Christensen påpeger, at vi bør følge bedre p på, hvrfr flk har udmeldt sig. Henriette Hall-Andersen frtæller, at det er Witraz g Rambøll, der har meldt sig ud. Og ngle gange er medlemskaber i virksmhederne båret af 1-2 persner, g hvis disse så ikke længere arbejder i virksmheden, ses der tit en udmelding. Sven Bertelsen nævner, at vi bør lave en krtlægning ver de studerende - hvilken uddannelsesinstitutin de kmmer fra, g hvilken uddannelse de tager. Danmark bruger Lean Cnstructin mest i verden. Randi Muff Christensen tilføjer, at bestyrelsen vil krtlægge de studerende samt se på Ph.d.erne g lægge det på hjemmesiden. 2

3 Sten Bnke nævner, at Søren Vandal laver et survey m dette, g vi bør evt. samarbejde med ham m dette. AD 3: Handlingsplan 2012: Randi Muff Christensen gennemgår slides m Åbenhed, Samarbejde, Tema Renvering, samt aktiviteter fr at nå målene på disse mråder. Se bilag 1 - præsentatin til Generalfrsamling Bemærkninger i frhld til Åbenhed: Randi Muff Christensen lægger p til senere debat m åbenhed g samarbejde i freningen: Hvilken åbenhed vil vi have? Lean ånd - Viden g erfaringer skal deles fr at vkse - Skal vi lægge værktøjer ud til benyttelse? Grundlæggende diskussin: Hvad får man sm medlem? Hvad bidrager man med sm medlem? - Det skal vi blive skarpe på. F.eks. retten til at skilte med, at man er medlem! Lean Cnstructin - DK har kigget prjekt igennem g sagt gd fr det - en frm fr certificering. I stedet fr, at det er viden man skal købe. Medlemmerne bidrager med Gdwill - vres virksmhed synes, det er gdt - de bidrager til at freningen vkser. Vi kan evt. bruge penge på at få knsulentbistand til at få dette mere skarpt? Bemærkninger i frhld til Aktiviteter fr at nå mål: Samarbejde med andre initiativer g rganisatiner Arrangementer: Flere arrangementer i Københavnsmrådet, Studiekreds m IGLC g LC- DK s rlle, Lean spildag d. 19. april samt cykeltur i Ørestaden d. 30. maj. Synlighed: Blgs - 5 debatindlæg Frtsætte med pfølgning på arrangementer i frm af pfølgende artikler/resumeer. Invitatin til studerende til at lave anmeldelser af bøger, suppleret af freningens kmmentarer Medlemmer: Redefinering af udbytte af medlemsskab Mere aggressiv markedsføring Systematisk pfølgning på udmeldelser af sekretariatet Lean Cnstructin - DK s nye hjemmeside blev præsenteret. Vi er blevet ramt af en frm fr spam på hjemmesiden, hvilket resulterer i et abnrmt højt antal hits på sitet (13.032), hvrfr vi ikke kan få det præcise antal hits på hjemmesiden at se. Vi er klar ver, hvem det er der har spammet s, g vi vurderer, at antallet af reelle hits ligger imellem hits. Vi vil fremver benytte et nyt prgram til at trække statistikkerne fr bedre at kunne finde frem til antallet af reelle hits. Sven Bertelsen nævner, at Lean Cnstructin bør kmme på Wikipedia. Sven har skrevet g sendt et udkast til bestyrelsen, sm sørger fr at kigge på den. 3

4 Kmmentarer til beretningen: Der var gde kmmentarer i frhld til beretningen, sm bliver taget i betragtning af bestyrelsen: Sven Bertelsen bemærker, at vi ikke er her fr at spare penge p, g synes ikke der er sket nk. Han mener ikke, at sekretariatet lever ikke p til det, et sekretariat skal. Han mener, at sekretariatet burde have fulgt bedre p på en udmelding fra Rambøll. Henriette Hall-Andersen påpeger, at sekretariatet følger p på den måde, sm de kan. Jens Christiansen pfrdrer til, at invitatinerne til medlemsmøderne bliver sendt ud tidligere, da det er med fr krt varsel. Sten Bnke kmmenterer på Sven Bertelsens kmmentar, at det i bestyrelsen ikke har plevedes sådan, g at der er gjrt en masse. I øjeblikket er Randi Muff Christensen på barsel, g Ulrik Dybr g Lars Jess Hansen har hjulpet gdt til. Jacb Ravn Thmsen nævner, at har han tidligere har været med i bestyrelsen, hvr der sker meget, g man snakker meget - g når man træder ud, hører man ikke nk. Han mener, at vi skal være mere aktive mht. blgs. Lars Jess Hansen synes, at det er ngle gde input i dag, g at flk stiller sig til rådighed. Så er der mulighed fr sm bestyrelse at aktivere flk. Dg pfrdrer han gså til, at man selv gdt må melde sig på banen g bidrage. Bestyrelsen lægger gså en del kræfter i de eksterne arrangementer. Han mener, at det er et generelet prblem, der ligger på et andet niveau, hvr vi har svært ved at trænge igennem. Sven Bertelsen mener, at hvis vi havde en blg, ville utilfredsheden m synligheden g aktivitetsniveauet være kmmet frem i en debat, hvr medlemmerne kunne have gjrt pmærksm på det i årets løb. Han kmmer med en ide m, at medlemsmøderne kunne videfilmes g evt. sendes via Skype, hvis et medlemsmøde blev hldt i København, kunne følge med i Jylland g evt. kmme med kmmentarer. Randi Muff Christensen nævner, at vi har en LinkedIn gruppe, hvr man kan debattere g skrive vi lægger et link til LinkedIn på hjemmesiden, hvr vi kan debattere g få en livlig debat. Hun indrømmer, at vi ikke har haft nk fkus på den i år, hvrfr den gså står på handlingsplanen. I øjeblikket har den lidt ver 200 medlemmer. Beretningen er gdkendt g taget til efterretning. Kmmentarer til handlingsplanen: Der var gde kmmentarer i frhld til handlingsplanen, sm bliver taget i betragtning af bestyrelsen: Randi Muff Christensen nævner, at denne arbejdsfrm med nedsættelse af udvalg er frsøgt brugt i freningen - hjemmesideudvalget var resultat af dette. Jens Christiansen kmmenterede mkring det lukkede mråde på hjemmesiden, at den erfaring han har med vidensdeling, så er der ikke nget, der må være lukket - hvis man vil tilegne sig ny viden, må man 4

5 give viden, ellers udvikler man sig ikke. Freningen kan gdt fremstå sm; vi ved bedst. Vi skal blive bedre i freningen til at sprede budskabet. Sven Bertelsen pinterer, at han har prøvet at få nget i Ingeniøren uden held, da byggeprces ikke er interessant nk. Han mener, at håndbgen frtjener en finpudsning eller tilføjelser. Derudver mener han gså, at mindst en fra bestyrelsen bør deltage i EGLC g IGLC. Lars Jess Hansen kmmenterer mht. åbenhed, at han enig i, at alt bør være åbent. Enemærke g Petersen er ikke medlem af freningen pga. vi kan få tilgang til den lukkede del - vi er med fr lære nget g brande s g skabe resultater. Han mener, at i stedet fr værdien i at skjule, burde vi brande s anderledes i freningen. Måske ngle skal hjælpes s? Det har vi reflekteret ver i bestyrelsen. Ask Hesselager mener gså, at vi har behv fr at være helt åbne. Han har f.eks. sm medlem dwnladet fra det lukkede mråde g sendt til ikke medlemmer. Han mener, det vil bringe værdi! Mrthen Jensen freslg, at det ville lækkert, hvis håndbgen blev trykt. Men Sven Bertelsen pinterede, at det ville blive fr dyrt, g Randi Muff Christensen tilføjer, at bestyrelsen har valgt ikke at trykke den g den kan købes til dwnlad hs Byggecentrums Bghandel. Jens Christiansen stiller spørgsmålet m, hvrdan man får udbredt Lean Cnstructin, hvilket han mener den eneste vej er igennem bygherrer. Han er bange fr, at Lean Cnstructin - DK ikke eksisterer længe, hvis ikke vi samarbejder med f.eks. Værdibyg. Mikael Hygum Thyssen mener, at vi skal udbrede Lean Cnstructin - DK, g at Lean Cnstructin - DK har en identitetskrise. Når der gså er Værdibyg, g vi snakker m ngle af de samme ting, vender vi fte tilbage til Last Planner men Lean Cnstructin - DK har behv en ny raket. Hvad er det LC-DK kan? I øjeblikket er der en afmatning i frhld til det bust, der var slutningen af 90 erne g starten af 00 erne. Randi Muff Christensen nævner, at vi har prøvet at køre samarbejde med Bygherrefreningen g Værdibyg (ad hc samarbejde), men at vi bør lave mere faste samarbejder. Vi skal snakke med dem face t face, da vi reelt vil det samme g vil have fat i de samme mennesker. I frhld til at åbne p i freningen vil bestyrelsen gerne investere i en, der kan hjælpe med at gøre det skarpt, hvad man får sm medlem - branding. Der er flere bygherrer, der arbejder med Lean, men blt kalder det nget andet. Randi spørger, m vi skal udvide med en certificering? Der kan evt. kmme frslag til næste generalfrsamling. Der er støtte blandt de tilstedeværende m det, bestyrelsen har fremlagt sm mål i frm af blandt andet samarbejde g åbenhed g handlingsplanen er gdkendt. AD 4: Regnskabet fr 2011 g budget fr 2012 blev udleveret g præsenteret af Lars Jess Hansen. Se bilag 1 - præsentatin til Generalfrsamling Bemærkninger til regnskabet fr 2011: Der var et psitivt resultat på kr., selvm der var budgettet med et lille underskud. Nedgangen i indtægt i frhld til budgettet har skyldtes udmeldingen af t virksmheder. 5

6 Der er ikke brugt penge på arbejdsgrupper, sm primært var budgettet til at lave en prjektansøgning, der kunne skaffe s synlighed, men udbuddet af puljen er blevet udskudt. Det var en ansøgning til Nrdisk Ministerråd ang. NOMA-kncept inden fr bygning, hvr vi kunne kble de nrdiske byggeprcesser på. Der var budgettet med afhldelse af en str wrkshp, sm ikke blev afhldt. Bestyrelsen har ikke planer m at lade egenkapitalen stige. Kmmentarer til regnskab fr 2011: Jacb Ravn Thmsen stiller spørgsmålstegn ved, hvad de kr. til sekretariatet dækker. Og han mener, at der fremver skal være mere synlighed m, hvad der rør sig. Regnskabet er gdkendt. Bemærkninger til budget 2012: Indtægt: Der er budgetteret med det samme antal medlemmer, selvm vi vil arbejde på at få flere. Udgifter: Der er budgettet til den nye hjemmeside - bestyrelsen har afdækket markedet, g det vil kste mkring kr. at få lavet hjemmeside ved ekstern udbyder, hvr Teknlgisk Institut kan gøre det til kr. med en struktur, hvr 90 % af vres ønsker er pnået. Kmmentarer til budget 2012: Sven Bertelsen påpeger, at indtægterne fra medlemmerne er penge, vi selv genererer. Ved lbbyarbejde g tilskudsrdninger kunne vi få støtte til prjekter f.eks. Realdania. Han synes, at vi lægger fr str vægt på at have en flt hjemmeside - den skal være trværdig g saglig. Han freslår, at ptage plæg fra årsmøde eller keynte speaks. Mrthen Jensen kmmenterer, at hjemmesiden nu er meget kedelig g trænger til et løft. Randi Muff Christensen tilføjer, at der er et strt ønske m en fin hjemmeside, hvr det er nemt at finde rundt i. Sidse Buch nævner, at Kuben har mistet meget g ikke har ngen penge tilbage. Strategien bliver lavet m i år, men de vil stadigvæk give tilskud til prjekter - dg meget målrettet, g det bliver nk ikke Len Cnstructin - i år er det energi. Budgettet er gdkendt. AD 5: Kntingent er uændret. AD 6: Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Randi Muff Christiansen, Frsvarets Bygnings g Etablissementstjeneste - genpstiller gerne. Lars Jess Hansen, Enemærke g Petersen A/S - genpstiller gerne. Steen Besen, 3F - Sidse Buch pstiller i hans sted. Ivan Maimann, NCC A/S - genpstiller ikke (har siddet 3 perider). Esben Misfelt stiller p i hans sted. 6

7 De nye medlemmer er: Esben Misfelt - Per Aarsleff A/S Sidse Buch - BAT-kartellet De nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen. AD 7: Lisbeth Halby g Nils Kjærulf Pedersen er frtsat revisrer fr freningen. AD 8: Ingen indkmne frslag fra medlemmerne eller fra deltagerne. AD 9: Der var ønske m at få filmet Glenn Ballards plæg på årsmødet 2012 til hjemmesiden. (Hvilket blev iværksat). Ask Hesselager kmmenterede, at der på årets generalfrsamling havde været en del kritik af bestyrelsen, men de havde fundet ngle gde fremadrettede tiltag g initiativer, blandt andet med en ændret prfil, hvr stf blev gjrt tilgængeligt fr alle. Referent: Christina Rsendahl 7

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere