Februar 2012 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2012 Nr. 1 35. årgang"

Transkript

1 Februar 2012 Nr årgang

2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 13. april. Nr. 3 d. 1. juni. Nr. 4 d. 7. september. Nr. 5 d. 30. november. Deadline for stof til bladet 3 uger før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og produktion: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Bestyrelsesmøde...4 Medlemsfordele... 5 Kapsejladsudvalget...6 Ungdomsudvalget...8 Storjolleudvalget...9 Laser Association Denmark...10 Pigesejlads...12 Bundmalingssag i høring...13 Evert Taube Opslagstavlen...16 Sailing århus Seniorgruppen...22 Turudvalget...23 Egå Marina meddeler...24 Husketavle...28 Nye medlemmer Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250 Egå, tlf , er åbent hver tirsdag fra kl til kl i kapsejladssæsonen. Udenfor kapsejladssæsonen kan jeg træffes på tlf eller på mail: Ole Nielsen Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Internet: Egå Marinas sekretariat For åbningstider, se EM s hjemmeside Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Hverdage: kl Tlf

4 Bestyrelsesmøde Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Formand Claus Dalbøge Strandmarksvej Risskov Tlf Kasserer Flemming Rost Prins Knuds Vej 22a 8240 Risskov. Tlf / Næstformand Peter Juul Christiansen Tretommerparken Risskov Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Jolleudvalg og Sailing Aarhus Jonas Döpping Toftevej Egå Tlf Ungdomsudvalg-Optimister Joachim Berg Nedergårdsvej Aarhus N Tlf Husudvalg Ole Østergaard Solbærhaven Lystrup Tlf / Tur- og Motorudvalg Peter Petersen Brobjerg Parkvej 99, 1.mf Egå Tlf / Referat fra den 7. december 2011 Deltagere: Claus, Peter J, Flemming, Steen, Jonas, Ole Ø, Peter P, Joachim Afbud: Ole L Referent: Flemming Opfølgning fra sidste møde Der udarbejdes inden foråret en sikkerhedsinstruks for sejlads i klubbens både såvel i Sejlerskolens både og i Jolle- og Ungdomsudvalgenes joller som i klubbens ledsagebåde. Booking af ledsagebåde aftales mellem Steen, Joachim og Jonas. Gruppen kaldes uformelt Eventudvalget. Joachim gennemfører omlægning af låsesystem i Jollehuset, inklusive annoncering af nøgleombytning m.v. Claus kontakter EM med henblik på at få et færdigt oplæg omkring adgang til klubhuset for gæstesejlere. Claus oplyser pr. mail kalenderbooking-kode til nytilkomne udvalgsformænd. Optimist/Storjolle Budgettets beløb på kr fordeles med kr til Optimist og kr storjolle. Evt. fællesomkostninger fordeles med 5/6 til Optimist og 1/6 til Storjolle. Bestyrelsen meddeler Gæstesejleres adgang til klubhus. Egå sejlklub vil gerne fremstå som en åben og venlig klub. Samtidig vil vi gerne skabe liv omkring klubben og medvirke til at skabe gode rammer for gæstesejlere. Derfor er det besluttet at opsætte et låsesystem, hvor gæstesejlere har mulighed for at tilvælge adgang til klubhuset, i forbindelse med betaling af havnepenge. Systemet berører ikke det almindelige nøglesystem. Bestyrelsen. 4

5 Medlemsfordele Danske tursejlere Kære klubmedlem. Egå sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere, hvilket betyder en rabat på dit kontingent til DT på pt Kr. 50,-. For at opnå rabat, skal du oplyse DT, at du er medlem af ES. Forsikring Vort medlemskab af Danske Tursejlere betyder, at vore medlemmer får rabat på forsikring tegnet gennem Danske Tursejlere. Claus Info fra formand og fra udvalg Jonas opfordrer til, at vi arbejder for en vision, der hedder Egå Sejlklub én sejlklub. Vigtigt at alle føler et sammenhold og hjælper hinanden på tværs af udvalg. Det besluttes at Egå Sejlklub på sigt vil have én fælles hjemmeside. Det besluttes at ændre på A-nøglesystemet, så bestyrelsen med sikkerhed ved hvem, der har adgang til hvad. Ole Ø kontakter låsesmed. Peter P påtænker at arrangere brugt-marked til foråret og har ideer til andre arrangementer, blandt andet for tursejlere. Steen orienterer om planer om at gøre Big Boat til en gennemgående turnering over 4 stævner, hvoraf Egå Sejlklubs stævne er det ene. Dansk Sejlunion er tovholder på den gennemgående turnering, og det er tanken, at der skal kunne findes én eller flere Danmarksmestre. Det er et større arrangement med behov for mange hjælpere, og som skal afvikles i Kr. himmelfartsferien Det blev besluttet at fortsætte med planlægningen. Joachim kommer med et oplæg til brug af træningsudstyr, men udstyret ibrugtages ikke før bestyrelsen eventuelt har godkendt oplægget. Punkter der ikke nåede at blive debatteret Ingen. netbaad.com Klub Rabat på Net ordre bestillinger af bådpleje til forårs klargøring Egå Sejlklub har indgået aftale med netbaad. com Aps. Du kan bestille direkte hos netbaad. com Aps via deres hjemmeside, som er netbaad. com. For at opnå en rabat, som vi i år har forhandlet til 25 %, skal du lave en bestilling på netbaad.com og angive, at du er medlem af Egå sejl Klub og angive dit medlemsnummer. (Rabatten kan kun opnås ved nethandel, ikke ved fremmøde i butikken. Men varer kan dog afhentes i butikken min. en hverdag efter, at bestillingen er ekspederet). Det er absolut sidste frist for bestilling d. 31 Marts 2012 kl. 23:59. Du har mulighed for at angive, hvornår du ønsker dine varer leveret. Opkrævning af betaling sker i forbindelse med forsendelsen af dine varer. Ekstra ordinært for medlemmer af Egå sejl klub Der gives 15% på alle varer i hele 2012 på Net ordre For at opnå en rabat, som vi i år har forhandlet til 15 %, skal du lave en bestilling på Netbaad. com og angive, at du er medlem af Egå sejl Klub og angive dit medlemsnummer. (Rabatten kan kun opnås ved nethandel, ikke ved fremmøde i butikken. Men varer kan dog afhentes i butikken min. en hverdag efter, at bestillingen er ekspederet).(i jan,feb og marts kan der dog IKKE opnås begge rabatsatser på klargøringsprodukter). 5

6 kapsejladsudvalget Før sæsonstart Vi er nu ved at gøre klar til kapsejladssæsonen 2012, og vi indleder vanen tro med et før-sæson møde, hvor vi vil se på kapsejladsreglerne. Jens Villumsen fra Sailing Aarhus vil gennemgå de vigtigste regler og svare på spørgsmål og komme med tips. Det vil både være båkebane- og pointsejladssejlernes behov, der vil være i fokus, og mon ikke også der er plads til et par spidsfindigheder, måske fra distancesejladser og oplevede hændelser på banerne. Det foregår tirsdag 10. april kl. 19 bare mød op. Ellers starter Båkebanen ud den 1. maj med tune-up, og den rigtige serie starter så den 8.maj. Pointsejladserne lægger ud med tune-up den 21.april med start den 24. april. Mere om tilmelding i næste nummer af Båken ellers hold øje med hjemmesiden. Aarhus Big Boat Race 2012 Aarhus Big Boat Race vil næste gang blive afholdt maj 2012 og ikke som tidligere annonceret august. Dette skyldes, at vi er gået ind i samarbejdet med andre stævner om at oprette Danish Big Boat Series. Dette har for os vejet tungere end at bibeholde august-tidspunktet, og maj passer bedre både i den nye serie og i forhold til andre internationale big-boat stævner i udlandet. Vi ser store muligheder for at gøre Aarhus Big Boat Race til et større og internationalt orienteret stævne, og i samarbejdet med de andre tre stævner og Dansk Sejlunion at gøre endnu mere for at eksponere dansk storbåds sejlads og arbejde mod et decideret DM. Se pressemeddelelse på Vi håber selvfølgelig, at mange medlemmer af sejlklubben vil bakke op om stævnet, og give en hånd med, når det gælder. Send gerne en mail til mig, om du vil hjælpe med noget på vandet eller på land, så deler vi opgaver ud senere. DM for H-både Vi holder i år DM for H- både juli, hvor vi ser frem til et stort felt af deltagere og nogle dejlige timer både på vandet og på land. Vi håber også her, at I vil hjælpe med at få arrangementet lige så succesfuldt som sidst. Planlægningen er godt i gang, og det er denne gang med Thomas Zeuthen som stævneleder. Vi ses, Steen Jepsen - Kapsejladsudvalget Sejladskalender for sæson april Regelaften 21. april Tune-up Pointsejladser 24. april Start Pointsejladser 1. maj Tune-up Båkebane 8. maj Start Båkebane maj Aarhus Big Boat Race 21. maj Singlehand sejlads 4. juni Singlehand sejlads 18. juni Singlehand sejlads 19. juni Båkebanen sidste forårssejlads 22. juni MidsommerKap/Grill sejlads juli DM for H-både 7. aug. Start på efterårsserier, Båkebane og Pointsejladser 13. aug. Singlehand sejlads 27. aug. Singlehand sejlads sept. FestugeCup 10. sept. Singlehand sejlads 23. sept. Hovedsejladsen 25. sept. Båkeafslutning gule ærter Ole Østergaard 6

7 Mål Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som indikator for, hvor mange kvinder der deltager i specialforbundets ledelse. Målet er at de 5 (udvalgte) specialforbund øger andelen af kvinder HUSK i deres bestyrelse før båden betydeligt, men udgangspunktet i sagens natur forskelligt fra kommer forbund til forbund. i vandet En rettesnor er, at i 2010 har de 5 forbund i gns. Hvis mindst du skal 1/3 have kvinder målt i deres båden bestyrelse. ifm. måle-debrev forbund nyt eller har fx opdateret, øget andelen er det af mest ene kvinder praktisk fra at 1 til få 3 foretaget ud af en nogle besty-arelse før på båden 10 medlemmer, kommer i vandet. an- målene det fx fra 0 til 2 ud af en bestyrelse Lav på en 7 aftale medlemmer. en Andre af klubbens målere faktorer før søsætning: så som arbejde for flere kvinder blandt trænere, øvrige ledere Jørgen og Lysdal, dommere tlf eller kan også Lars tælle Dalbøge, med i tlf. bedømmelsen, men vigtigt er det, at forbundet udviser vilje og handlinger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I vil blive inviteret til et underholdende seminar i forbindels med DS generalforsamling i Odense. Så snart der er en dagsorden, vil der blive sendt en invitation ud elektronisk til de medlemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil også blive - din slået op lokale i klubhuset og komme på hjemmesiden. leverandør af kvalitets Mange sejlerhilsner Lone Kirketerp presenninger Bakketoften Skødstrup tlf Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 7 9

8 ungdomsudvalget Nyt fra Ungdomsafdelingen (aka Optimistafdelingen) Optimistjolle sæsonen 2012 er så småt ved at blive færdigplanlagt, og i Ungdomsafdelingen glæder vi os rigtigt til, at det bliver forår igen. Vi kan se frem til en række spændende arrangementer i Egå. Her nævner vi nogle af første halvårs Optimist events: Team Optimus træningsweekend marts og april. Egå Påskelejr 1-7. april. Introduktionsforløb for nye Optimister torsdag d. 26. april kl. 18 og de efterfølgende 6 uger. Vi regner med som tidligere år at deltage i en række spændende stævner og træningslejre, der arrangeres af andre sejlklubber, ligesom vi forventer at kunne bidrage med ressourcer til nogle af de andre jolle og båd events, der arrangeres ud fra Egå. Her ud over har vi fået økonomisk støtte fra Århus Kommune til at etablere en gennemgang fra loftet med køkken og møderum til sejlloftet, hvor vi er i gang med at etablere endnu et møderum. Det bliver virkeligt fantastisk! Nu mangler vi bare at skaffe de sidste penge selv og smøge armerne op. Resten af vinteren skal vi også nok kunne få til at gå med f.eks. småreparationer af joller og udstyr. Desuden får vi hver anden torsdag aften til at gå med vinterkursus for C og B optimister, der får teoriundervisning og gode tips af vores trænere. Læs mere på Vh/Joachim Berg 8

9 Storjolleudvalget Storjolleudvalget har i de mørkeste vintermåneder ingen fast ugentlig træning, men de unge forsøger at holde sejladsformen ved lige ved at sejle i weekenderne, når lyset og vejret tillader det. Sejladssæsonen er lang og vinteren giver de unge et velfortjent pusterum, hvor lysten og kræfterne til endnu en travl sæson genfindes. Den fysiske træning, både skadeforebyggende og resultatforbedrende, får til gengæld et løft nu, hvor tiden er til det. ESAA - Elite Sportsakademiet Aarhus - bistår sejlerne med den fysiske træning 3 gange ugentligt. Herudover samler ESAA sejlerne tirsdag og torsdag morgen til morgentræning på Aarhus Havn og i januar tillige lørdag eftermiddag til sejladsteori. Sejlerne supplerer ESAA-træningen med individuel træning, i Team Danmarks træningscenter ved Aarhus Stadion og hjemme, hvor især træning i hængebænk finder sted. Også Dansk Sejlunion samler Talent- og Ungdomslandsholdssejlerne til fysisk og anden træning i vintermånederne - de unge ligger ikke på den lade side! Uddannelsen, hvad enten den foregår i Folkeskolen, på Sejlsportsefterskole eller i en Team Danmark-klasse på ét af byens gymnasier, får også ekstra opmærksomhed på denne tid af året. Sejlerne ved, at det igen er forår inden længe, og sejlsporten vil da som vanligt tage al fritid. I skrivende stund deltager to af vore unge i en undervisning, der skal resultere i et Speedbådskørekort, og den kommende weekend deltager de fleste af Egå Sejlklubs unge i Dansk Sejlunions trænerkursus i Dalum. Alt i alt et højt aktivitetsniveau blandt de unge selvom vi ikke ser meget til dem i Egå Sejlklub for øjeblikket. På udvalgets vegne Jonas Döpping. ALT I BÅDUDSTYR ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR SEJLSPORTEN SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF BÅDMOTORER SEJLER- OG MODETøJ webshop. Shop, Serviceværksted og Riggerværksted AFI Marine A/S Hjortholmsvej 1 DK Århus C tlf Nu er Riggerne tilbage på havnen! 9

10 Laser Association Denmark Uddrag af pressemeddelelse efter Danske Bank Cup 2011 i Egå Sejlklub. OL-kandidater i tæt duel Medio december 2011 forsøger Danmarks bedste kort i Laser Radial og Laser Standard at tilkæmpe sig hver en nationsplads til Danmark under ISAF VM i Perth, Australien. Pigerne i Laser Radial har forladt Danmark og forbereder sig allerede down-under, mens drengene fortsat finpudser formen i hjemlige farvande. I denne weekend foregik forberedelserne for drengene i forbindelse med Danske Bank Cup i Egå Sejlklub, hvor de to Laser Standard-sejlere Thorbjørn Schierup og Mads Bendix viste storform forud for afrejsen til Australien i næste uge. Thorbjørn Schierup og Mads Bendix er på én gang bedste venner og træningskammerater, men samtidig er de hinandens største konkurrenter i kampen om den forhåbentlig ene plads, Danmark har til næste års OL i England. Talentudviklingsmiljø i positiv udvikling Trods den interne konkurrence viste de to topsejlere efter lørdagens sejladser overskud til at delagtiggøre stævnets øvrige sejlere i deres erfaringer, indhentet de foregående uger under 10 træningssamlinger på Gardasøen og på Tenerife med nogle af verdens allerbedste sejlere. Landsholdtræner Per Baagø, der til dagligt træner elitesejlerne og følger dem i tykt og tyndt, deltog også under Danske Bank Cup, og var ved sin tilstedeværelse med til at vise, at talentudviklingsmiljøet i og omkring Aarhus udvikler sig meget positivt i øjeblikket. Det store forbillede for talentudviklingsmiljøet er naturligvis 49 er-landsholdet, der ofte udråbes som et talentudviklingsmiljø i verdensklasse. 49 er-landsholdet har i en årrække udklækket elitesejlere i den absolutte verdenstop med OL-guldvinderne Jonas Warrer og Martin Kirketerp som lysende eksempler på, at også Aarhusiansk sejlsport kan finde vej helt til tops. Lokalt arrangement med internationalt perspektiv Egå Sejlklub afholdt i weekenden Danske Bank Cup i samarbejde med Danske Bank, Egå Afdeling, landstræner Per Baagø og Laser Association Denmark. Stævnet havde, foruden de to topsejlere, deltagelse af en række unge talenter. Det bliver i den kommende tid spændende at se, om de unge talenter har hjulpet topsejlerne i deres bestræbelser på at tilkæmpe sig nationspladsen

11 til OL i 2012, og om topsejlerne med deres velvillige indstilling til de unge talenter kan være med at fastholde Danmark som stolt sejlsportsnation. Laser Association Denmark takker Egå Sejlklub, Danske Bank, Egå Afdeling samt landstræner Per Baagø for et velafviklet stævne, og vi håber at vi må have lov til at vende tilbage igen næste år. ISAF Sailing World Championship Perth, Australien Den 14. december meddeler Laser Association Denmark: Stort tillykke til Thorbjørn Schierup, der med kvalifikationen til Guldfinalen sikrer Danmark en nationsplads ved OL i London. Dansk Sejlunion skriver på Facebook: Så er den tredje danske nationsplads i hus. Den er sikret i Laser af Thorbjørn Schierup, der er nr. 48 efter dagens to sejladser. Der er 35 OL nationspladser på spil ved VM. Efter i dag splitter holdet op og de 49 bedste fortsætter i Guldfeltet, - og her er kun 25 nationer med! - Stærkt Gået. Thorbjørn Schierup er tidligere Egå sejler (Red.). NYHED Bluehorizon Duffelbag Pris kun 295,- Medium størrelse 40 liter. Kraftige og slidstærke materialer som også bruges til gummibåde... Køb den på: På vores hjemmeside finder du også modelskibe, galionsfigurer, skibsklokker og meget andet maritimt. 11

12 pigesejlads Egå Pigesejlere / onsdagssejlerne Resultaterne ved Havfrue Cup blev følgende: 1. Føniks - H.-båd 2. Xalsa - X Mary - Spækhugger 4. Nicoline - Larsen Red Rooster - BB Xtase - X99 7. Luxille - Albin Express 8. Elephant - H-båd Egå Sejlklubs Vandrepokal gik til Xalsa. Fremtiden Århus Pigesejlere /onsdagssejlerne er en skøn forening af alle mellem 18 og 70 år, som kapsejler på Aarhus Bugten hver onsdag aften fra maj til september. Onsdag d. 25. april 2012 kl. 19 er der Introaften i Egå Sejlklub. Fra grillsejladsen. Vi starter sæsonen i løbet af vinteren med teoriaftener - tjek den samlede aktivitetskalender! I maj måned starter vi på kapsejlads! Her er plads til alle besætninger uanset ambitionsniveau og færdigheder. Vi vil rigtig gerne have flere både på vandet, så hvis du har båd selv, eller mulighed for at låne én om onsdagen, så hold dig endelig ikke tilbage. Vi har også mulighed for at samle en besætning til dig. Har du lyst til at kapsejle - som skipper i egen båd eller som gast - så mød op i klubhuset til introaften sidst i marts kl Efter sæsonstart er du velkommen til at ringe til vores kontaktpersoner. Det er muligt, at vi kan finde en plads til dig. Om ikke andet så på gastelisten, som tages i brug, hvis faste besætningsmedlemmer melder afbud. Det eneste krav til dig er, at du har noget praktisk sejlerfaring, og at du kan komme hver onsdag i sæsonen, da resten af besætningen er afhængig af dig. Pigesejlerne/onsdagssejlerne. 12

13 Bundmalingssag i høring Miljøministeren indstiller, at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 1. januar Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om ministerens indstilling. I sit høringssvar skriver Dansk Sejlunion blandt andet; at man intensivt har fulgt udviklingen af alternativer og testet en række af alternativerne, uden at der har været et gennembrud. For sejlerne er denne udskydelse af vital betydning for, at sejlsporten og fritidssejladsen fortsat kan eksistere på acceptable og sikre vilkår, da et forbud pr. 1. januar 2012 ville medføre meget store negative konsekvenser. Som organisation for lystsejlerne, der om nogen værdsætter et rent havmiljø, skal Dansk Sejlunion dog være de første til at beklage, at det ikke er lykkedes at finde brugbare alternativer til afløsning af de traditionelle bundmalinger. Tre års arbejde er dog ikke forgæves. På trods af de manglende resultater, når det gælder udvikling af alternativer, har Dansk Sejlunions arbejde på dette område ikke været spildt. Vores testning har betydet, at vi forsat er den organisation, der ved mest om området. Vores seriøse arbejde i Miljøstyrelsens følgegruppe giver respekt og betyder, at dialogen i dag er meget mere præget af gensidig forståelse end tidligere. Verdens skrappeste lovgivning. Danmark har i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det betyder, at de traditi- onelle biocidholdige malinger, der findes på markedet, er mere miljøvenlige men også mindre effektive. For sejlerne har det til gengæld medført problemer med øget begroning. Dansk Sejlunion anser derfor den nuværende regulering for et godt kompromis mellem hensynet til miljøet og hensynet til søsikkerheden. Er tre år nok? Dansk Sejlunion foreslår, at udsættelsen ses i sammenhæng med EU s biociddirektiv, som er under udarbejdelse. Direktivet er allerede nu voldsomt forsinket, og det kan være svært at forudsige, om det er færdigt i Da direktivet bliver den fremtidige regulering, foreslår Dansk Sejlunion, at man ikke sætter tidsgrænse på, men afventer færdiggørelsen af biociddirektivet. Hvis udsættelsen gennemføres, kan vi ønske hinanden tillykke med, at sejlerne ikke er bragt i en ulykkelig situation. Dansk Sejlunion Intet modtaget! husudvalget Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: 13

14 Evert Taube Sejlernes Troubadour Vidste I at Evert Taube var sejler, - javist - en engageret folkebådsejler. Havde han haft en moderne båd, kunne han jo ikke have skrevet denne hyldest til sin klinkbyggede folkebåd. Fra folkebådsvisen: I Folkbåten sover jag härligt om Natten, mot klinkbyggda borden hörs kluckande vatten, och sömn utan kluck kan till sjöss jag ej få, och kluck utan klink kan omöjligt uppstå. Evert Taube blev født i 1890 som en af 12 søskende. Hans far var fyrmester på øen Vinga yderst i indsejlingen til Göteborg. Han er vokset op med skærgårdslivet. Efter nogle år i udlandet, herunder 5 år i Argentina, hvor han lærte at spille guitar og nok fik en snert af det sydlandske temperament, kom han hjem til Sverige, og tog en journalistuddannelse. Han ville være forfatter, men det blev til et liv med viser og sange. Evert Taube fik flere udmærkelser og han blev medlem af Musikaliska Akademien. Han døde i 1976, og han blev regnet blandt svensk visetraditions største komponister og sangere. Flere visesamlinger blev udgivet: Sju Sjömansvisor och Byssan Lull (1919). Gyllene Fredens Ballader (1924). Kärleksvisor och Sjöballader (1936). Derefter Svenska Ballader og en halv snes samlinger mere. Kærligheden og livet på søen eller i skærgården er det fremherskende tema. Evert Taubes lutspil og sang er stadig væsentlig i plade og CD samlinger. I Danmark har især Erik Paaske og Kurt Ravn tolket og sunget hans viser for os. Viserne bør selvfølgelig høres, men teksterne er så gode, at man glædes ved blot at læse dem. Husker I Calle Schewens vals eller Så længe skuden kan gå, som var en af hans sidste. Her får I hans herlige vise om Maj på Malö, om skærgårdslivet og om postmesteren, som har tabt sit hjerte til den unge smukke Maj, som hver dag i al slags vejr kommer roende til Malö for at hente post og varer. Maj fra Malö henter post 14

15 Maj på Malö God dag, herr handelsman Flinck, min vän! Jag kommer med storm ut till Flatön igen. Det blåser, nordvästen ger hals! God dag, herr Rönnerdahl, välkommen ut! Nordvästen bedarrer, han blåser snart slut. Men hör min bedåranda vals! Refr. Maj på Malö, vackre Maj. Dej vill alla böljer smeka. När du kommer i din eka och förtöjer den på svaj. Hoppar i land, smidig och grann, blåögd och brun, men små, små fjun.- På ejderdun vilar du i mine drömmar, flicka från Malö Strömmar. Vem ror i brytande sjö hitåt? En frøken, herr Flinck, kommer ensam i båt! Det blåser, nordvästen ger hals! Vem er den fröken? Hun ror som en man. Det er Maj på Malö så fager och grann. Men hör min bedårende vals! Refr. Maj på Malö, vackra Maj, Se Maj på Malö, god dag mitt barn! I svallende sjö sättes kärlekens garn. Det blåser, nordvästen ger hals! Se här min vän, har du posten - et brev! Han svarer jo fort - för jag mins når du skrev. Men hör min bedårande vals! Refr. Maj på Malö. Vackra Maj, Se här, skøn Maj, nu er allting klart. Hos handelsman Flinck går det undan med fart! Det blåser, nordvästen ger hals! En ost, två kilo, så fet och så rar, Ansjovis, sardiner, en burk kaviar! Men hör min bedårande vals! Refr. Maj på Malö, vackra Maj, Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T:

16 Vinter arrangementer Egå Marina Pladshavermøde d. 17. april kl Førstehjælpskurser d. 13. og 14. marts samt d. 21. og 29. marts Båken Deadline for Båken nr d. 20 marts Turudvalg Fastelavnsfest med tøndeslagning etc. d. 18. februar kl Preben Heide fortæller d. 23. februar kl Standerskifte d. 28. april kl Om Eskadresejlads d. 15. marts kl Grejmarked d. 1. april kl

17 Ungdomsudvalg Opti-træningsweekend d marts og d april Påskelejr d april Intro for nye optimister fra d. 26. april kl Kapsejladsudvalg Jens Villumsen om regler og tips d. 10. april kl Pointsejladser, Tune-Up d. 21. april 1. sejlads d. 24. april Båkebanen, Tune-Up d. 1. maj 1. sejlads d. 8. maj Big Boat Race d maj Singlehand, 1. sejlads d. 21. maj Seniorgruppen Samtalemøder d. 12. februar og d. 21. marts kl

18 sailing århus Klip fra Sailing Aarhus meddelelser, (læs mere på: Aarhus sejlere hædret hos TORM Traditionen tro blev klasse-vinderne i årets samlede TORM Grandprix serie hyldet ved en reception hos TORM A/S i Tuborg Havn i Hellerup. 5 af de 13 besætninger var fra Aarhus. Omkring 55 sejlere, forældre, samt repræsentanter fra TORM og Dansk Sejlunion var mødt op. Administrerende direktør Jacob Meldgaard, TORM A/S, bød velkommen og fortalte om rederiet TORM, hvorefter direktør for TORM Fonden, Jens Bjergmose, uddelte vandrepræmier og gaver til de samlede vindere af TORM Grandprix serien De 5 hædrede Aarhussejlere var: Zoom 8 - piger - Jacqueline Döpping, Egå Sejlklub. Europa - piger - Anne Livbjerg, Kaløvig Bådelaug. Europa - drenge - Tobias Hemdorff, Kaløvig Bådelaug. RS:X - Lærke Buhl-Hansen, Århus Sejlklub. Laser Radial - Christian Guldberg Rost, Egå Sejlklub Danish Big Boat Series Klubberne bag Big Boat Challenge i Kerteminde, Baltic Sea Challenge i Helsingør, Race Rigtig i Rungsted og Aarhus Big Boat Race i Egå har indgået aftale om en række fælles rammer og betingelser for deltagelse i de fire events, der fra 2012 vil indgå i en samlet Danish Big Boat Series. Indtil videre kåres fælles løbsvindere, men en af målsætningerne med serien er, at kvalificere den til en officiel Danmarksmesterstatus samt skabe en spektakulær, international sejlsportsserie som er attraktiv for deltagere, medier og sponsorer. Der er lang tradition for storbådssejlads i Danmark. Storbådssejlads har tilbage i 80 erne været af stor betydning, ikke mindst med succesfuld dansk deltagelse i Admirals Cup, som en af de store begivenheder. Sjælland Rundt og Fyn Rundt gik heller ikke stille for sig i de store år med over startende både. Big Boat Challenge ikerteminde har været trendsættende og har vist vejen og styrket interessen for big-boat sejlads ikke bare i Danmark, men også i vores nabolande. Udviklingen er således gået fra lange distance sejladser til korte intensive kapsejladser, hvor det er muligt at kombinere at sove i land, have det sjovt på vandet, have 18

19 nogle festlige stunder på land og ikke mindst passe sit arbejde. Serien består af firestævner med fælles kapsejladsbestemmelser og internationale måleregler. Der sejles efter et pointsystem, der skal tilsigte at vinderen findes blandt de, der har deltaget i alle fire sejladser. Der sejles to stævner i foråret og to i efteråret. Stævnerne er placeret så hensigtsmæssigt som muligt, således at det vil være muligt at deltage i stævnerne uden for store logistiske udfordringer for sejlerne. Der vil være ensartede indbydelser og sejladsbestemmelser, der er udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion, og der sejles i faste løb, som er de samme gennem hele serien. Serien består af: Aarhus Big Boat Race, Egå maj 2012, Big Boat Challenge, Kerteminde, maj 2012, Baltic Sea Challenge, Helsingør August 2012, Race Rigtig, Rungsted, oktober 2012, Der vil blive sejlet i to faste løb efter DH samt efter en international måleregel. Serien er åben for danske og udenlandske både over ca. 35 fod samt en række øvrige kriterier angivet i indbydelsen. Klubberne bag dette initiativ er Helsingør Sejlklub, Egå Sejlklub/Sailing Aarhus, Kongelig Dansk Yacht Klub og Kerteminde Sejlklub. Der er tæt samarbejde med Dansk Sejlunion. De fire stævner havde i 2010 tilsammen over 150 deltagende både. En af ambitionerne er at kvalificere serien til et officielt Danmarksmesterskab Egå Påskelejr Invitation til Påskelejr i Egå for A-optimister, B- optimister, Zoom8, 29 er, 405 er og junior laser sejlere For niende år i træk kan Egå Sejlklub invitere til træningslejr på dansk jord i Påsken. Velkommen til Påskelejr Vi tilbyder intens, men samtidig hyggelig og sjov træning. Som altid er der indlagt en tophemmelig hviledagsaktivitet. I 2007 var vi på en udvidet manøvrebane designet af BS (ham med Bubber), og i 2008 og 2009 sejlede vi kapsejlads i DS37 ere i Middelfart, og i 2010 havde vi lånt to Melges 24 ere med instruktører. Ligeledes afsluttes lejren, som traditionen byder, med et éndagsstævne. Træningen arrangeres af tidligere OCD og DS landstræner NikolajDyring/Mini og Dion Valente samt en række af de velkendte ansigter fra påskelejre og andre lejre i Egå. Baseretpå vores er- 19

20 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERKAMMER.DK BOOK PÅ PULTERKAMMER.DK SPAR 10% LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængs motor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON

21 faringer med kvalitetslejre og tidligere påskelejre, gør vi meget ud af at sikre den røde tråd undervejs i lejren. Kun på den måde kommer der sammenhæng mellem oplæg om aftenen, dagens træning og de opfølgende skippermøder, men også i løbet af ugen således, at vi både i teori og praksis har mulighed for at arbejde med sejleren og kapsejlads som helhed. Derfor kommer vi bl.a. omkring områder som teknik, trim, fart, start, taktik og strategi samt vindermentalitet og psykisk krisehåndtering. Med op til 100 sejlere samlet på én lejr, gør vi meget ud af at tilpasse træningen til de forskellige grupper, sådan at de bedste og mest modne a-sejlere virkelig får ny viden på højt niveau, mens fokus for b- gruppen mere vil være på de gode vaner, gode oplevelser, og så masser af bådfart. For Zoom8 klassen tilpasses niveauet til sejlerne, og vi arbejder skiftevis med små grupper og samlet felt, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige emner. Lejren finder sted i Egå Sejlklub i dagene fra søndag den 1. april til lørdag den 7. april inklusive Royale kroner til Aarhusianske sejlsportsstjerner For tredje år i træk uddelte Hotel Royal legatet Aarhus Future Sports Stars, og for tredje år i træk var Aarhusianske sejlere blandt modtagere af legatsmidler. For at kunne dygtiggøre sig, og kvalificere sig til 2016 OL i disciplinen Women s High Performance Dinghy, modtogt Ida Marie Baad Nielsen, Marie Thusgaard Olsen og Lin Ea Cenholt Christiansen fra Aarhus Sejlklub et legat på kroner. Pigerne træner i øjeblikket i 29 XX, men vil skifte til den bådklasse, der måtte blive valgt til olympisk udstyr i løbet af foråret Europajolle sejlerne Anne-Line Lyngsø Thomsen, Mathias Livbjerg og Tobias Hemdorff fra Kaløvig Bådelaug modtog ligeledes kroner. Dette legat gives til 3 træningsophold i udlandet med henblik på at opnå et endnu højere niveau indenfor jollesejlads på verdensplan, altså topplaceringer ved VM Om legatet: I 2008 offentliggjorde Hotel Royal, at hotellet over en 5-årig periode ville støtte talentudviklingen i Aarhus med 1 million kroner. Med beløbet blev prisen Hotel Royal - Aarhus Future Sports Stars indført, hvor der årligt bliver uddelt legater til enkeltpersoner eller indsatsområder, som specifikt gavner lokale talenters mulighed for at udvikle sig yderligere. Midlerne gives til ikke-professionelle talenter og er betinget af Aarhus Kommunes fortsatte engagement i Elite Idræt Aarhus og Elite Sports Akademi Aarhus. 21

22 Kommende møder. Vi fortsætter møderne i Næste gang bliver den 15. februar og derefter den 21. marts. Ved reseniorgruppen Julefrokosten Her deltog en lille snes kvikke seniorer til en aften med god mad, lidt sang og megen snak. Det er en aften vi ser frem til, for vi ved, at der venter os en gastronomisk oplevelse. Om det er inspiration fra fjernsynets mange madudsendelser, eller det er mere eller mindre skjulte talenter, som kommer til fri udfoldelse, ved vi ikke. Men lune sild (altså dem ude fra æ hav), frikadeller, hjemmebagt brød og en speciel langtidsmodnet Brie, og dertil flere slags kryddersnaps og passende mængder af god øl. Det meste produceret hjemme til lejligheden. Det sætter en god stemning og lokker som regel en og anden til at supplere med en god historie. - En god aften. Om Indianere Vort første møde i 2012 var den 18. januar. Per Priess fortalte om en af sine store interesser, de nordamerikanske indianerstammer. Meget materiale var lagt frem, - bøger, kort og billeder af indianerne og deres smukke kunst. Ivrigt fortalte Per om det store arbejde med at samle materiale sammen om emnet, - om sine besøg i USA, og han kom også ind på indianerstammerne på Nordvestkysten af Nordamerika, som man ellers ikke så ofte hører om. En interessant aften. daktionens slutning forelå der ikke aftaler om arrangementer, men følg med på ES-hjemmesiden og bliv oplyst. Under alle omstændigheder mødes vi kl til gode samtaler og kaffe. Niels TJ-MARINE Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Autoriseret forhandler af 22

23 turudvalget Arrangementer i foråret 2012 Fastelavnsfest med tøndeslagning Lørdag den 18. februar, kl Igen i år bliver der en festlig tøndeslagning med fastelavnsboller, pølser og godter. Tur-udvalget med støtte fra Gyda og ungdomsafdelingen står for arrangementet for medlemmernes børn og børnebørn. Vi glæder os til at se børnene festligt udklædte og med masser af energi ved klubhuset. Foredrag med Preben Heide Torsdag den 23. februar, kl Tag med på en spændende sejlads. Fra Egå, gennem Lillebælt, Kielerkanalen, Ejderen og Vesterhavet til Thyborøn er den korte beskrivelse af ANDANTES sommertogt Rejsen kan nu genopleves i en serie på 136 billeder. Jeg var aktiv med mit fotografiapparat fra Strib fyr, til vi stod i kirken i Thyborøn, hvor et stort maleri af Kristus bød os velkommen. Jeg kan fortælle om de havne og ankerpladser, vi besøgte, samt om kanalog flodsejlads med sluser, broer og tidevand. Det er et togt, der kan gennemføres af enhver erfaren og omhyggelig sejler, og som varmt kan anbefales - uanset om man vover sig fra Ejderen ud i det store hav eller vender skuden i Tönning, som er sidste havneby før Eider Sperrwerks havsluse. Debataften om muligheder for eskadresejlads Torsdag den 15. marts, start FTLF, KDY, svenske Krysserklubben og mange andre gør det, altså arrangerer fællessejlads til eksotiske steder som Caribien, Skotland, Baltikum og mange andre steder. Men mindre kunne måske også gøre det? Hvad med en samlet flok på pinseturen til Mårup? eller fællessejlads til Anholt, Limfjorden, den vestsvenske skærgård? eller måske bare noget af vejen? Turudvalget/Peter Petersen kommer med et oplæg. Hvis du har erfaringer fra tidligere deltagelse i fællessejlads eller aktuelle planer om sejlads til spændende sejladsmål, hører vi gerne fra dig. Ring til Peter eller mail til Grejmarked for sejlere Søndag den 1. april, kl Grejmarked, Stumpemarked - kært barn har mange navne. Mangler du en fender eller har du et par vantskruer til overs, så har du nu muligheden for at gøre en god handel eller få solgt de båddele, som du alligevel ikke fik brug for, og som blot ligger hjemme og fylder på hylden. Besøg os i klubhuset og på græsplænen bag ved klubhuset og tag herlighederne med. Nu har du chancen for at få ryddet ud eller suppleret op. Dagen er for sejlere i Egå Marina, men også vores kolleger i de nærliggende havne er velkomne. Der vil også være mulighed for at købe øl/ vand i klubhuset. Peter Petersen 23

24 Egå Marina meddeler: Vedtægtbestemt pladshavermøde finder sted den 17. april kl i ES klubhus. Indkaldelse følger i BÅKEN nr Livreddende Førstehjælpskurser Egå Marina afholder 5 Livreddende Førstehjælpskurser på følgende datoer: 13. og 14. marts om aftenen. 21. marts, eftermiddag og aften 29. marts om aftenen. Kurserne er sponsoreret af TRYG fonden. Se yderligere information på Egå Marinas hjemmeside Egå Marina e/f Bjarne Robl 24

25 Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius DEN Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningen dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skadesårsager er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Østerbro Skive Tel

26 Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Aarhus Sea Shop Aps GP Cover Laser Time Aps, Risskov Sparekassen Kronjylland Ungdomsafdelingen og Sejlerskolen mangler sponsorer Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole GP Cover Støt vore sponsorer de støtter os! 26

27 27

28 Husketavle Februar 10. Båken nr udkommer Redaktionen 11. Lørdagsfrokost Husudvalg 15. Senior-hygge-aften kl Seniorgruppen 18. Fastelavn, tøndeslagning m.m. kl Turudv.-Gyda-Ungdomsafd. 25. Lørdagsfrokost Husudvalg Marts 03. Lørdagsfrokost Husudv. 10. Lørdagsfrokost Husudv. 13. Reminder, BÅKEN Redaktionen 15. Debatemne, Eskadresejlads, kl Turudv. 17. Lørdagsfrokost Husdudv. 17. Terrassebyggeri ES. 21. Senior-møde aften, kl Seniorgruppen 22. Deadline, BÅKEN Redaktionen 23. Team Optimus træning Ungdomsafd. 24. do Ungdomsafd. 24. Lørdagsfrokost Husudv. 24. Terrassebyggeri ES 25. Team Optimus træning Ungdomsafd. 25. Terrassebyggeri ES 31. Lørdagsfrokost Husudv. 31. Terrassebyggeri ES April Egå Påskelejr Ungdomsafd. 01. Terrassebyggeri, evt ES 10. Regelaften, kl. 19,00 Kapsejladsudv. 13. BÅKEN, nr udkommer Redaktionen 14. Lørdagsfrokost Husudv. 17. Vedtægtsbestemt pladshavermøde, kl Egå Marina 21. Lørdagsfrokost Husudv. 21. Pointssejlads, TUNE UP Kapsejladsudv. 24. Pointssejlads, 1. sejlads Kapsejladsudv. 26. Intro for nye optimister kl. 18 Ungdomsafd. 28

29 Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen 29

30 Nye medlemmer Carsten F. Faubel Anton Berntsen vej Bredsten Sofie Slotsgaard Taubersvej Kolding Niels Chrestian Johannsen Grønhøjvej Harlev J Kristian Melgaard Birkebakken Lystrup Antonio Silva Dias Skoleparken Beder Birgit Lundskov Mikkelsen Gustav Holms Vej Aarhus N Bent Ljungström Pilekrogen Svendborg 30

31 NY SERVICEMULIGHED FOR DIN BÅD Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret sig på Egå Marina, er der kommet en ny mulighed for lokal service af din båd. Ud over et stort værksted beliggende mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre servicebiler med servicefolk, der har mange års båderfaring. Vi servicerer alle bådtyper og mærker, og foretager næsten alle former for arbejde: Montering, serviceftersyn, klargøring m.m. Vi tilbyder også totalaftaler omkring vinterklargøring og landsætning med afrigning efterår og søsætning i foråret. Ring og hør nærmere. / f l oor m a r i n e a s eg å hav ve j egå t lf www. f loor. d k 31

32 Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Dansk Sejlunion 22-11-2011. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Fakta. Formål. 60.000 medlemmer 280 klubber 55.

Dansk Sejlunion 22-11-2011. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Fakta. Formål. 60.000 medlemmer 280 klubber 55. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Dansk Sejlunion Fakta 60.000 medlemmer 280 klubber 55.000 fartøjer Formål Kapsejlads Tur sejlads Bredde Børn og unge Uddannelse Kontakt til

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Royal Sailing Academy

Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Royal Sailing Academy Fra interesseret amatør til efterspurgt elitesejler med Farr 40 En Farr 40 er en moderne båd, der er designet til livlig, morsom, hurtig og konkurrencepræget sejlads. Farr 40 er den foretrukne kapsejladsbåd

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28. Februar 2010 Nr. 1 33. årgang

Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28. Februar 2010 Nr. 1 33. årgang Formandens nytårshilsen... 6 Fortidsminder... 8 Hvidbjørn - Vores hjem... 12 Nyt fra Marinaen... 28 Februar 2010 Nr. 1 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Super priser fra Garmin - kom ind og få et godt

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Olympisk. Sejlsportens vildskab. Innovativ satsning. Teamwork. Store resultater skabes af dem, der tror på de kan overvinde tilfældighederne

Olympisk. Sejlsportens vildskab. Innovativ satsning. Teamwork. Store resultater skabes af dem, der tror på de kan overvinde tilfældighederne Teamwork Olympisk Sejlsportens vildskab Innovativ satsning Store resultater skabes af dem, der tror på de kan overvinde tilfældighederne Danish Nacra Sailing MISSIONEN // VISIONEN OL & udbredelse af sejlsport

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Værdifuldt partnerskab med sejlsport

Værdifuldt partnerskab med sejlsport Værdifuldt partnerskab med sejlsport HVORFOR SEJLSPORTSLIGAEN Attraktiv konkurrence Personlig udvikling Klubfølelse Fællesskab for puls og action Skabe vækst, energi og ressourcer Synliggøre sejlsporten

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark: Afgående:Sandeep Sander, Henrik Kirketerp, Lise-Lotte Hansson, Genopstiller:Ole Rindom,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

August 2011 Nr. 4 34. årgang

August 2011 Nr. 4 34. årgang August 2011 Nr. 4 34. årgang Velkommen til bådmesse på egå marina kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder bådstativer F.eks

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 OCD. January 2012. Intended for. Document type Notat. Date January 2012. Revision 2.

RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 OCD. January 2012. Intended for. Document type Notat. Date January 2012. Revision 2. RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 Intended for OCD Document type Notat Date January 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 Revision 2 Date January 2012 Made by Jonas Döpping Checked by Approved by Description

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Den dag, hvor udtagelserne til de internationale stævne slutter færdiggøres ranglisten, som viser hvem, der får muligheden for at komme til et af de internationale

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere