Bælum Møllelaug - Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bælum Møllelaug - Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april. 2012."

Transkript

1 Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: søndage fra kl Bælum Møllelaug Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april Fremmødte var Kaj Huulvej Inga Victor Jørgensen Birthe Michael Franz Rapp Knud V. Christensen Ingelise som gav julemiddagen med vredne hvidkål Fraværende Henrik Kurt Jens Christensen Brix Christiansen Dagsorden og referat 0. Korrespondance ind / ud gennemgås Vi var inviteret til møde den 22. december ved Kommunen i Støvring til orientering om at mølleejendommen er solgt og hvilke tiltag kommunen i den forbindelse kunne tilbyde se referat Konsekvenser af salg af Mølleejendom på hjemmesiden. Fra: Nina Kjær Nielsen Sendt: 9. februar :41 Til: 'Knud V Christensen'; 'Frank Kristensen'; 'Østhimmerlands Ungdomsskole' Cc: Anny Winther; Helle Magdalene Astrup; Erik Odder; Bruno Borella; Allan Hübertz Emne: Status vedr. mølleområdet i Bælum Status vedr. mølleområdet i Bælum Nedrivning af de to lagerbygninger, der delvis er placeret på nabogrunden vil blive påbegyndt medio denne måned. Disse bygninger vil derfor ikke kunne anvendes i forbindelse med arrangementer. Kommunen vil som hidtil sørge for græsslåning mv. på den del af Mølleområdet, der ikke er solgt fra. Der er lavet aftale om fremføring af stikledning og ny målertavle til motorhus ved Bælum Mølle og etablering af nyt vandstik ved møllen. Spørgsmålet om eventuel anskaffelse af et mobilt toilet vil indgå i drøftelserne om møllens fremtidige driftsforhold. Center for Kultur og Fritid vil i løbet af marts måned indkalde møllelauget til et møde herom. På mødet vil endvidere blive drøftet en eventuel revision af den eksisterende lejeaftale. Udsendt af Knud V Christensen, Side 1(7) Formand Knud V. Christensen Vestertoften Bælum Kontakt til eksterne Victor Jørgensen Haelskovvej Bælum Bestyrelsesmedlem Kurt Brix Magnoliehaven Kongerslev Bestyrelsesmedlem Kaj Huulvej Højvangsvej Bælum Bestyrelsesmedlem Jens Christiansen Vestertoften Bælum Bestyrelsesmedlem Henrik Christensen Grønnegade Bælum Kasserer Michael Franz Rapp Østre Skovvej Bælum

2 Kommende arrangementer vil som tidligere afhænge af tilladelse fra Center for Plan, Byg og Vej, herunder eventuel nabohøring. I er velkommen til at ringe, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Venlig hilsen Nina Kjær Nielsen Juridisk konsulent Tlf.: Rådhuset Fællescenter Sekretariat Hobrovej Støvring Tænk på miljøet print kun denne mail hvis det er nødvendigt! Oplysningerne i denne fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak. Så pludselig kom det hele beskrevet ved følgende mails og læs hver mail nedenfra From: Knud V Christensen To: dk; dk; dk; dk; dk; Cc: Sent: Sunday, February 26, :22 PM Subject: Møde med Kommunen torsdag den 8. marts kl. 16 ved Møllen Arne Arildsen og Bruno Borella kommer op til møllen for at snakke kontrakt og fremtid efter at nabogrund og huse er solgt Håber at I har tid Victor, Kaj, Michael lidt senere og jeg (Knud) var til stede: Under mødet fik vi oplyst, at vand og strøm med 32 A sikring bliver lagt op i motorhuset Vi foreslog, at der blev lagt et ELkabel, som via Bimler kan trække de 63 A, som "AFTRYK" har brug for og at vi betalte merpris men det blev afslået der merpris blev angivet til næsten kr. Vi foreslog, at der skulle lægges kloakrør med op til møllen men det blev afslået. Bruno Borella gennemgik "Lejeaftalen" med os Nuværende aftale med Rebild kommune er fuldt gældende. Venlig hilsen Knud V Christensen Fra: Knud V Christensen Sendt: 11. marts :53 Til: Cc: Emne: SV: Bælum Mølle Hej Kaj tak for et fint møde i dag Kaj Huulvej kommer kl. 8 mandag morgen den 12. marts Regning for kloakledning sendes til Kasserer, Michael Rapp Østre Skovvej Bælum Når I er "færdige med nøgle" kan den lægges Vestertoften 19 oppe på skrå mur i carport Venlig hilsen, Bælum Historiske Mølle, Formand, Knud V. Christensen, Vestertoften 19, 9574 Bælum, Tlf.:

3 Fra: Knud V Christensen Sendt: 9. marts :19 Til: Cc: Emne: SV: Bælum Mølle Jeg har fået oplyst, at I (Blenstrup Maskinstation) på mandag nedgraver el og vand op til Møllehuset ved Bælum Historiske Mølle hvis det er muligt, vil vi gerne kende muligheden for at få lagt et kloakrør med i udgravningen Hvis ja hvilken diameter skal da udføres og hvad er prisen Vil det være en fordel at en fra Møllelauget kommer for at hjælpe med at føre kloakrøret ned i udgravningen Henrik Christensen kontakter jer lørdag og I må gerne give svar på denne mail og ringe til mig hvis det findes formålstjenligt så vi har en afklaring inden søndag middag Vi fil lagt rør, som ender 0,3 m under græs, 0,55 m fra lademur, 1,22 m vest for stolpe for ladedør. Venlig hilsen, Bælum Historiske Mølle, Formand, Knud V. Christensen, Tlf.: Fra: Knud V Christensen (KVC) Sendt: 9. marts :57 Til: Knud V Christensen Cc: Emne: Bælum Mølle Arne Arildsen ringede her kl og han har fået oplyst af Allan Hybert, at det er Lars Jacobsen, Skørping Benny Carlsen, der skal nedlægge EL Benny det sker på mandag og der nedlægges ledning for 32A sikring (6 kvadrat) At lægge ledning for 63 A vil kræve 16 kvadrat og koste ekstra 80 kr. pr meter (der er vist 100 m) altså kr. Benny mener ikke det tjener noget formål, for Ungdomsskolen vil ikke få lov til at bruge den selv med bimåler ved skabet (så de kun bruger ledningen som forlænger medens bimåleren er etableret) Derfor er der ikke aftalt nogen ændring af EL. Søren Bertelsen har siden fået klaret at der er lagt 16 kvadrat i steder for de 6 kvadrat, som var planlagt merpris vist ca kr. som ungdomsskolen betaler. Måler mm regnes at skulle sidde i motorhuset th. for døren th. for det eksisterende el (måske helt ovre i hjørnet for at få plads ikke under vinduet) men tal med Kaj Huulvej Det er Blenstrup Maskinstation, , som forestår gravearbejdet Vi vil forsøge at få dem til at nedlægge Ø110 for kloak i udgravningen Det er Terndrup Energi og VVS, som forestår lægning af vand Lars Kanstrup Kaj Huulvej Kan kontaktes (hvis Kaj er hjemme) for at få nøgle mm Nøgle ligger Vestertoften 19 oppe på skrå mur i carport (med lille træskilt mærket Møllen) Knud V Christensen Broingeniør, GFS Banedanmark Broer og Konstruktioner Skovgårdsgade 1 C (Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia) 8000 Århus C T: M: Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? 1. Næste møder / aktiviteter Arbejdslørdag. kl. 9,00 (Victor aftaler og sørger for kaffe) Generalforsamling næste gang 14. marts 2013

4 17. juni 2012 Dansk mølledag. Dansk Mølledag hvert år den 3. Søndag i juni september 20xx ekskursion?? Kurt & Kaj 2. Åbningstid 1. juni til 31. August: Søndage fra kl Lørdage er droppet da der kun på 3 måneder var 2 5 besøgende i alt lørdage pr år Samt efter bestilling se Hjemmesiden. (i steder for åbent lørdage) 3. Planer Kurt tager materialer med til diverse arbejder og vi andre tager vores håndværktøj med på arbejdsdagen. Mølledagen den 17. juni kl Grillpølser og brød øl vand kaffe grillkul mm. Victor og Michael klarer det kl Bælum Sangkor (Michael) kl. Folkedans??? kl. Jørgen Jeppesen fortællinger med møllen i centrum (Knud spørger) kl.?? Falkoner Michael undersøger 4. Aktiviteter Annonce i Østhimmerlands Folkeblad Knud sørger herfor Knud tager vekselpenge med Opsætning af A3 posters ved byskilte 14 dage forinden Knud sørger herfor Jens og Victor fikser en grill Ingelise bygger kaffe i Sognegård. Lade Nye tagrender Reparation af tagpap Imprægnering/maling af træ udvendigt Vi har ca. 12 l Butinox Kurt køber resten Møllen Renovering af melristemaskine 2 stk. nye døre ind i møllen fra græsniveau Sokkel kalkes Vinger skal renses / Males kan Cubehandling tage alger Victor spørger Thomas Jensen (Lis Bøghs mand) om han vil hjælpe med airless sprøjte. Der skal laves toilet inde i laden (Knud forslår at træskelet lige indenfor det sted, hvor rør slutter så rør kan føres vinkelret ind i sokkel til det sted toilettet skal stå det er også lige i nærheden af vandhanevand) Victor og Kurt laver planer. Forsikring på møllen Kommunen har forsikring Der er nu ELmåler sikringer HPFI relæ. Victor undersøger, om vi kan lave en alarm, som giver besked pr tlf, hvis møllen får bagvind. Henrik kontakter kommunen (Morten Toft), om de vil lave Hindring for biler så græsplænen ikke køres op. Få ryddet op omkring møllen og vedligeholdt lys mm. om vi kan få noget åbnet vand. Der brændes kopier af CD med gl arkivmateriale. (det kunne være sjovt, om vi kunne få glas sat i gulvet i en 1/4 af centrifugalmøllen, så folk kan se, hvorledes den ser ud / virker). Jens og Victor har monteret Centralsmøring, men slangerne var for tynde. Kaj og Kurt oplyser at 6 lejehuse ved krøjemølle har mm gevind. Nederst skal vi måske have drejet ny gevind Smørekopper er sædvanligvis monteret med ¼ gevind (enkelte med 1/8 Der er etableret et system med trykluftrør men det viste sig, at diameteren var så lille at trykket blev så stort, at rørene ikke kunne modstå trykket Der arbejdes måske videre med idéen) Montering af snehegn som udfyldning i øverste stålrækværk. Montering af zink under vinduesrammer Maling af vinduer udvendigt Motorhus males indvendigt Slagfast glas i nederste vinduer i møllen hele plader foran kostalrammer som nu, hvor det er almindelig glas Michael tager Plexiglas med Knud forsøger at få lavet hat over låse, så de ikke så let kan brydes op Kaj sørger for 5 nye låse. 5. Maskine og maskinhus Kaj Kaj kører service på motor afhængigt af årstiden.

5 ELmotor virker ikke. Kaj har lavet den type motorer i nogle år, så vi håber det lykkedes at få den fikset da denne type motor kan tåle hård belastning i start pga. 3stjerne start. Alternativt finder Kaj en anden motor med denne egenskab Krumtapsleje skal justeres (der er sims i) En ny kobberskive på Cigartenderen Olie skiftes i alle lejer hvert 2. år Lufttryksflasken skal til Sikkerhedstrykprøvning (ved AT) hvert 4. år. Flasken er fra 1931 Cu rør, ventil og samlinger til dieseltank tætnes / pakkes om. Jens laver stativ til Frisch motor, så vi kan koble den til en kværn I stedet for mekanisk kølepumpe har Jens monteret en cirkulationspumpe fra et oliefyr og Kaj tager det ene tandhjul ud af tandhjulspumpen (så den ikke larmer og derved generer den smukke motorlyd) Kaj er i gang med at lave en betjeningsmanual for Dieselmotoren, så den kan køre når, vi har fremvisning om i weekender. Kaj laver forslag til en nem kobling mellem transmissionsaksel fra maskinhus til lodret aksel i møllen. 6. Møllen Kurt Kurt monterer de eksisterende trappetrin op til krøjemølle. Hovedaksel hvorpå møllevinger sidder, skal justeres i længderetning, så krontandhjul ikke går så hårdt mod spidshjul måske skal den flyttes nogle mm. Mere. Jens kontakter Kurt Mogensen for at låne kileudtrækker. Kurt Brix hjælper med at forsøge om justering kan ske, så håndsving kan sættes på, så møllehat kan drejes, hvis krøjehjulet skulle svigte (bagvind i forbindelse med vindstille det er jo sket i 2008, hvor 3 tænder i tandkrans blev ødelagt). Vi må have lavet en liste, så vi kan se, hvor ofte smørepatron skal skiftes. Victor laver mellemlæg (Uprofil 142 mm lang) til lås af flapper samt 1 mm tykke skiver til hængsler ind i Lade. Kan vi få smedesvend (sendt af Jens Lund fra Maskinfabrikken) til at svejse flange på glidebanen for mølletoppen. Den er brudt 2 steder ved samlinger (som der vist er 6 eller 8 af). 7. Nøgler Vingernes flapper abakitræ er vanskelig at male (hænger ikke på). Der er en del grønne alger. Kurt finder ud af, om der kan købes specialmaling. Jens mener at en Rød JBLbomlift kan anvendes for maling direkte uden at skulle pille alle flapper af. Kan der sættes en hat over snekkehjul, så der ikke er direkte regn derpå og så overskudsfedt samles op. Jens indhenter priser for ny snekker og snekkehjul Følgende har nøgler: Jens B, Jens C, Knud, Henrik C, Henrik H, Kurt, Kaj, Leon, Svend, Victor, Michael Børge Hjalager, Berno Jacobsen Ungdomsskolen, (en nøgle ved mand som hjalp Jørgen Skytte Lauridsen) (for at låse op, er det nødvendigt at køre nøglen ind ud flere gange og finde det sted, hvor den kan drejes hvilket ikke nødvendigvis er når nøglen er helt i bund) 8. Elforbrug Lys tænder ved skumringsrelæ (ved ca. 35 lux) og til kl. 24. Kaj fører logbog over forbrug. 9. Økonomi anden administration Vi accepterer at købe tilbudte 10 stk. aktier á 16 kr. fra Spar Nord Bank på ca. 160 kr. Kassebeholdning giver plads til at bygge toilet og lave nævnte aktiviteter 10. Medlemmer Kaj ønsker at holde til sommer har da været med i 16 år. Kaj overgår da til Æresmedlem Victor og Inga spørger et par bekendte om de vil have den store oplevelse, at bevare Bælums klenodie. 11. Eventuelt Intet 12. Referatet er udsendt. Referatet er sendt til med mail møllelauget samt Leon Sebbelin og Hjemmesiden.

6 Udførte / afsluttede aktiviteter Kaj har købt 20 l smøreolie dels til motor og til lejer og sender regning til Jens. Kurt: Fedtpatron er skiftet midt i marts og der er kun ¼del tilbage (her 31. aug.) Klapper på vinger er taget ned, og 75 % er malet. Vinger og stativer herpå er malet 2 3 gange med Trædækker, et fed oliemaling, som har dækket godt så der nu fremtræder en glat overflade (små revner, sprækker i mellemlag og huller er lukket) Knud har fundet vinduer til udhus Jens har lavet CD af Kajs tegninger, brochurer og beskrivelser for Deutzmotoren Jens lavede arrangement for mølledagen Kaj er skiftet olie i Deutzmotor Jens har fundet bevis i bilagene for, at stempelringe er skiftet. Vi må leve med, at motoren er utæt, (ridser i cylinderfodringen). Det er meget dyrt at få fodringer drejet op honing findes ikke at være tilstrækkelig. Største konsekvens af ridsen er, at motoren ikke kan komprimere højt nok tryk / at luften siver forbi stemplet ved start ved hjælp af trykflaske. Kurt Kaj: Styrestænger til klapper er forstærket med U aluminiumsprofiler til forstærkning, og der er købt nye stænger (Ø 1014 (i stedet for de eksisterende Ø710)). ITStationen. Vi fået lavet en hjemmeside for Møllen på Baelumportalen (du kan se referatet der) Knud har malet taget på maskinhuset Brix har udskiftet fedtpatron d.d. Kurt, Flapperne på møllevingerne har været nede, er tilpassede og er malet. Vingetræet er malet 3 gange med oliemaling Deutz: Pakninger i motor kan ikke klare trykket fra kogende vand, hvorfor der ikke kan laves et lukket kølesystem. Kaj har monteret nye bolte til befæstigelse mellem hus for Stjerne 3kant kontaktor og elmotor. Kaj har fået drejet nye dysere som er hærdnet og der er lavet reservedyser til Deutz og instruks for betjening eftersyn og vedligehold er under udarbejdelse Det ser ud til at maling på tag har virket. Jens lavede arrangement for mølledagen Der er sat glas i staldvindue Støbejernsramme mod vest er ødelagt med en stor sten Der er sat et vindue i vognhuset, så folk kan se, at der ikke er noget af værdi deri. Fra jernbanebroen over Limfjorden har vi fået nødmaskinen, en 2 cylinder. Frichs motor 2100C 1.20 fra 4/ med komplet Beskrivelse og Instruktion for Betjening og Vedligeholdelse af Dieselmotorer. Vi må have fundet ud af, om vi kan brugen den til noget, eller den skal gives væk. Vi enedes om ikke at give motoren væk i første omgang, men lægge hovederne i blød med henblik på at benytte motoren til andre formål, f.eks. en skilift, en karrusel..etc. Nye gummihjul (fra fremtræk til fræser) monteret på ELstartmotor. Kaj har konstateret, at det ikke kan lade sig gøre at tætne startventil, så tryk kan etableres i startflaske. Kurt har haft flapper på vingerne nede. Vingekonstruktioner er malet 3 gange med oliemaling, Flapperne er tilpasset, malet og monteret. Det hele holdt til stormen den 8. jan, hvor der var op til 45m/sec. i vindstød. Der er skåret med kniv i tagpap. Kurt har limet ny tagpapflade på og tætnet med bitumenfugemasse. Der er lavet vindue i udhus, i østfacaden, så man kan se, at der ingenting er at stjæle i huset. og så man kan sidde inde og se, om der kommer gæster Kugle er monteret på toppen af møllen (så fugle ikke kan sidde på toppen og besørge ). Montagen skete som et led i underholdningen ved mølledagen. Jens har en Kollega hvis 2 sønner er bjergbestigere. De monterede en kobberkugle i toppen. Jens har fundet gamle håndværkere i Aalborg, som har håndsmedet kuglen som Jens sagde: Det hele ved møllen er udført originalt. Stadig anvendes de rigtige materialer og den gamle måde at udføre arbejdet på. Der er indkøbt gæstebog (hvor besøgende bedes skrive eller vagten skriver antal besøgende den dag) og Aktivitetsbog (her skrives hvad der er lavet på vagtdagen eller en anden dag) Lynafleder Selv om der er sat Kopperkugle op, er det ud fra erfaring ikke nødvendigt at sætte Jording på som lynafleder. Jens siger at i Mølleforeningen er der lavet mange overvejelser herfor og der er sket lynnedslag i lige så mange møller med lynafleder som i møller uden lynafleder. Kaj har sammen med Søren Bertelsen fået lavet 220 volt i motorhus mm. leveret fra samme enhed, som kraft, så HFIrelæ kan sættes samme sted og vi derved kan aktivere denne fordi vi HAVDE nøgle dertil (hvilket vi ikke har hvor HFIrelæ sidder nu) Liste på udvendig side, nederst på dør til maskinrum, så vand ledes ud. Listen er mindst 50 mm tykt og har en god vandnæse yderst. Der er skåret vandkanal i dørtrin. Flapper på den ene vinge sættes fast Jens har lavet fødder til Frichs motor I januar havde vi en storm, som kom bag ind på møllen, så 1 tandhjul i tandkransen blev slidt helt ned og 2 tænder slidt ½ ned. De blev svejst op af Maskinfabrikken. Indkøb af donkraft, så vi er fri for at skulle ud for at låne en i fald, vi igen får bagvind på møllen. Har vi ikke lavet flere ting ud over renhold og vedligehold Den ældste kværn i motorhuset flyttet til laden ved møllen Flapper på den ene vinge sættes fast Døre til laden er justeret og ind til motorhus er der sat liste ved bunden af døren og skåret vandrender i dørtrin, så slagregn ikke løber ind i motorrummet Kaj kører med Dutzmotoren og sikrer dens tilstand med smøring om sommeren og vinterhi med frostvæske og afdækning. Døre ind i møllen er repareret efter hærværk Michael Rapp har sat plexiglas foran en vinduesramme i motorhuset og det har fået lov til at holde (ikke smadret) i nu over ½ år. en ny kasse fra maskinhus til møllen som PVCrør Jens C har fundet specialfedt, som er godt til snekkehjul og tandhjul ved krøjemøllen.

7 Tagpap på mølletop sømmet fast af folk fra Drømmehuse (efter møde med kranfører ved rejsning af juletræ på torvet) Nye spotlys 2 x 70 w er sponseret af St. Brøndum Sparekasse nu Sparekassen Himmerland Aksel for møllevinger justeret i længderetning Ny luftskrue i hoveddyse er drejet op i (tommer) gevind. Der drejes et par reservedyser og alle dyserne hærdnes. Centralsjørring lykkedes ikke Kommunen har betalt Blenstrup Murer for at reparere mursten udvendigt EL og Vand er lagt op i Møllehuset af Kommunen (som pr 17. marts har solgt mølleejendommen)

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere