Bælum Møllelaug - Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bælum Møllelaug - Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april. 2012."

Transkript

1 Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: søndage fra kl Bælum Møllelaug Referat 20 Torsdag den 22. marts 2012 Ref. udsendt 1. april Fremmødte var Kaj Huulvej Inga Victor Jørgensen Birthe Michael Franz Rapp Knud V. Christensen Ingelise som gav julemiddagen med vredne hvidkål Fraværende Henrik Kurt Jens Christensen Brix Christiansen Dagsorden og referat 0. Korrespondance ind / ud gennemgås Vi var inviteret til møde den 22. december ved Kommunen i Støvring til orientering om at mølleejendommen er solgt og hvilke tiltag kommunen i den forbindelse kunne tilbyde se referat Konsekvenser af salg af Mølleejendom på hjemmesiden. Fra: Nina Kjær Nielsen Sendt: 9. februar :41 Til: 'Knud V Christensen'; 'Frank Kristensen'; 'Østhimmerlands Ungdomsskole' Cc: Anny Winther; Helle Magdalene Astrup; Erik Odder; Bruno Borella; Allan Hübertz Emne: Status vedr. mølleområdet i Bælum Status vedr. mølleområdet i Bælum Nedrivning af de to lagerbygninger, der delvis er placeret på nabogrunden vil blive påbegyndt medio denne måned. Disse bygninger vil derfor ikke kunne anvendes i forbindelse med arrangementer. Kommunen vil som hidtil sørge for græsslåning mv. på den del af Mølleområdet, der ikke er solgt fra. Der er lavet aftale om fremføring af stikledning og ny målertavle til motorhus ved Bælum Mølle og etablering af nyt vandstik ved møllen. Spørgsmålet om eventuel anskaffelse af et mobilt toilet vil indgå i drøftelserne om møllens fremtidige driftsforhold. Center for Kultur og Fritid vil i løbet af marts måned indkalde møllelauget til et møde herom. På mødet vil endvidere blive drøftet en eventuel revision af den eksisterende lejeaftale. Udsendt af Knud V Christensen, Side 1(7) Formand Knud V. Christensen Vestertoften Bælum Kontakt til eksterne Victor Jørgensen Haelskovvej Bælum Bestyrelsesmedlem Kurt Brix Magnoliehaven Kongerslev Bestyrelsesmedlem Kaj Huulvej Højvangsvej Bælum Bestyrelsesmedlem Jens Christiansen Vestertoften Bælum Bestyrelsesmedlem Henrik Christensen Grønnegade Bælum Kasserer Michael Franz Rapp Østre Skovvej Bælum

2 Kommende arrangementer vil som tidligere afhænge af tilladelse fra Center for Plan, Byg og Vej, herunder eventuel nabohøring. I er velkommen til at ringe, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Venlig hilsen Nina Kjær Nielsen Juridisk konsulent Tlf.: Rådhuset Fællescenter Sekretariat Hobrovej Støvring Tænk på miljøet print kun denne mail hvis det er nødvendigt! Oplysningerne i denne fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak. Så pludselig kom det hele beskrevet ved følgende mails og læs hver mail nedenfra From: Knud V Christensen To: dk; dk; dk; dk; dk; Cc: Sent: Sunday, February 26, :22 PM Subject: Møde med Kommunen torsdag den 8. marts kl. 16 ved Møllen Arne Arildsen og Bruno Borella kommer op til møllen for at snakke kontrakt og fremtid efter at nabogrund og huse er solgt Håber at I har tid Victor, Kaj, Michael lidt senere og jeg (Knud) var til stede: Under mødet fik vi oplyst, at vand og strøm med 32 A sikring bliver lagt op i motorhuset Vi foreslog, at der blev lagt et ELkabel, som via Bimler kan trække de 63 A, som "AFTRYK" har brug for og at vi betalte merpris men det blev afslået der merpris blev angivet til næsten kr. Vi foreslog, at der skulle lægges kloakrør med op til møllen men det blev afslået. Bruno Borella gennemgik "Lejeaftalen" med os Nuværende aftale med Rebild kommune er fuldt gældende. Venlig hilsen Knud V Christensen Fra: Knud V Christensen Sendt: 11. marts :53 Til: Cc: Emne: SV: Bælum Mølle Hej Kaj tak for et fint møde i dag Kaj Huulvej kommer kl. 8 mandag morgen den 12. marts Regning for kloakledning sendes til Kasserer, Michael Rapp Østre Skovvej Bælum Når I er "færdige med nøgle" kan den lægges Vestertoften 19 oppe på skrå mur i carport Venlig hilsen, Bælum Historiske Mølle, Formand, Knud V. Christensen, Vestertoften 19, 9574 Bælum, Tlf.:

3 Fra: Knud V Christensen Sendt: 9. marts :19 Til: Cc: Emne: SV: Bælum Mølle Jeg har fået oplyst, at I (Blenstrup Maskinstation) på mandag nedgraver el og vand op til Møllehuset ved Bælum Historiske Mølle hvis det er muligt, vil vi gerne kende muligheden for at få lagt et kloakrør med i udgravningen Hvis ja hvilken diameter skal da udføres og hvad er prisen Vil det være en fordel at en fra Møllelauget kommer for at hjælpe med at føre kloakrøret ned i udgravningen Henrik Christensen kontakter jer lørdag og I må gerne give svar på denne mail og ringe til mig hvis det findes formålstjenligt så vi har en afklaring inden søndag middag Vi fil lagt rør, som ender 0,3 m under græs, 0,55 m fra lademur, 1,22 m vest for stolpe for ladedør. Venlig hilsen, Bælum Historiske Mølle, Formand, Knud V. Christensen, Tlf.: Fra: Knud V Christensen (KVC) Sendt: 9. marts :57 Til: Knud V Christensen Cc: Emne: Bælum Mølle Arne Arildsen ringede her kl og han har fået oplyst af Allan Hybert, at det er Lars Jacobsen, Skørping Benny Carlsen, der skal nedlægge EL Benny det sker på mandag og der nedlægges ledning for 32A sikring (6 kvadrat) At lægge ledning for 63 A vil kræve 16 kvadrat og koste ekstra 80 kr. pr meter (der er vist 100 m) altså kr. Benny mener ikke det tjener noget formål, for Ungdomsskolen vil ikke få lov til at bruge den selv med bimåler ved skabet (så de kun bruger ledningen som forlænger medens bimåleren er etableret) Derfor er der ikke aftalt nogen ændring af EL. Søren Bertelsen har siden fået klaret at der er lagt 16 kvadrat i steder for de 6 kvadrat, som var planlagt merpris vist ca kr. som ungdomsskolen betaler. Måler mm regnes at skulle sidde i motorhuset th. for døren th. for det eksisterende el (måske helt ovre i hjørnet for at få plads ikke under vinduet) men tal med Kaj Huulvej Det er Blenstrup Maskinstation, , som forestår gravearbejdet Vi vil forsøge at få dem til at nedlægge Ø110 for kloak i udgravningen Det er Terndrup Energi og VVS, som forestår lægning af vand Lars Kanstrup Kaj Huulvej Kan kontaktes (hvis Kaj er hjemme) for at få nøgle mm Nøgle ligger Vestertoften 19 oppe på skrå mur i carport (med lille træskilt mærket Møllen) Knud V Christensen Broingeniør, GFS Banedanmark Broer og Konstruktioner Skovgårdsgade 1 C (Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia) 8000 Århus C T: M: Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? 1. Næste møder / aktiviteter Arbejdslørdag. kl. 9,00 (Victor aftaler og sørger for kaffe) Generalforsamling næste gang 14. marts 2013

4 17. juni 2012 Dansk mølledag. Dansk Mølledag hvert år den 3. Søndag i juni september 20xx ekskursion?? Kurt & Kaj 2. Åbningstid 1. juni til 31. August: Søndage fra kl Lørdage er droppet da der kun på 3 måneder var 2 5 besøgende i alt lørdage pr år Samt efter bestilling se Hjemmesiden. (i steder for åbent lørdage) 3. Planer Kurt tager materialer med til diverse arbejder og vi andre tager vores håndværktøj med på arbejdsdagen. Mølledagen den 17. juni kl Grillpølser og brød øl vand kaffe grillkul mm. Victor og Michael klarer det kl Bælum Sangkor (Michael) kl. Folkedans??? kl. Jørgen Jeppesen fortællinger med møllen i centrum (Knud spørger) kl.?? Falkoner Michael undersøger 4. Aktiviteter Annonce i Østhimmerlands Folkeblad Knud sørger herfor Knud tager vekselpenge med Opsætning af A3 posters ved byskilte 14 dage forinden Knud sørger herfor Jens og Victor fikser en grill Ingelise bygger kaffe i Sognegård. Lade Nye tagrender Reparation af tagpap Imprægnering/maling af træ udvendigt Vi har ca. 12 l Butinox Kurt køber resten Møllen Renovering af melristemaskine 2 stk. nye døre ind i møllen fra græsniveau Sokkel kalkes Vinger skal renses / Males kan Cubehandling tage alger Victor spørger Thomas Jensen (Lis Bøghs mand) om han vil hjælpe med airless sprøjte. Der skal laves toilet inde i laden (Knud forslår at træskelet lige indenfor det sted, hvor rør slutter så rør kan føres vinkelret ind i sokkel til det sted toilettet skal stå det er også lige i nærheden af vandhanevand) Victor og Kurt laver planer. Forsikring på møllen Kommunen har forsikring Der er nu ELmåler sikringer HPFI relæ. Victor undersøger, om vi kan lave en alarm, som giver besked pr tlf, hvis møllen får bagvind. Henrik kontakter kommunen (Morten Toft), om de vil lave Hindring for biler så græsplænen ikke køres op. Få ryddet op omkring møllen og vedligeholdt lys mm. om vi kan få noget åbnet vand. Der brændes kopier af CD med gl arkivmateriale. (det kunne være sjovt, om vi kunne få glas sat i gulvet i en 1/4 af centrifugalmøllen, så folk kan se, hvorledes den ser ud / virker). Jens og Victor har monteret Centralsmøring, men slangerne var for tynde. Kaj og Kurt oplyser at 6 lejehuse ved krøjemølle har mm gevind. Nederst skal vi måske have drejet ny gevind Smørekopper er sædvanligvis monteret med ¼ gevind (enkelte med 1/8 Der er etableret et system med trykluftrør men det viste sig, at diameteren var så lille at trykket blev så stort, at rørene ikke kunne modstå trykket Der arbejdes måske videre med idéen) Montering af snehegn som udfyldning i øverste stålrækværk. Montering af zink under vinduesrammer Maling af vinduer udvendigt Motorhus males indvendigt Slagfast glas i nederste vinduer i møllen hele plader foran kostalrammer som nu, hvor det er almindelig glas Michael tager Plexiglas med Knud forsøger at få lavet hat over låse, så de ikke så let kan brydes op Kaj sørger for 5 nye låse. 5. Maskine og maskinhus Kaj Kaj kører service på motor afhængigt af årstiden.

5 ELmotor virker ikke. Kaj har lavet den type motorer i nogle år, så vi håber det lykkedes at få den fikset da denne type motor kan tåle hård belastning i start pga. 3stjerne start. Alternativt finder Kaj en anden motor med denne egenskab Krumtapsleje skal justeres (der er sims i) En ny kobberskive på Cigartenderen Olie skiftes i alle lejer hvert 2. år Lufttryksflasken skal til Sikkerhedstrykprøvning (ved AT) hvert 4. år. Flasken er fra 1931 Cu rør, ventil og samlinger til dieseltank tætnes / pakkes om. Jens laver stativ til Frisch motor, så vi kan koble den til en kværn I stedet for mekanisk kølepumpe har Jens monteret en cirkulationspumpe fra et oliefyr og Kaj tager det ene tandhjul ud af tandhjulspumpen (så den ikke larmer og derved generer den smukke motorlyd) Kaj er i gang med at lave en betjeningsmanual for Dieselmotoren, så den kan køre når, vi har fremvisning om i weekender. Kaj laver forslag til en nem kobling mellem transmissionsaksel fra maskinhus til lodret aksel i møllen. 6. Møllen Kurt Kurt monterer de eksisterende trappetrin op til krøjemølle. Hovedaksel hvorpå møllevinger sidder, skal justeres i længderetning, så krontandhjul ikke går så hårdt mod spidshjul måske skal den flyttes nogle mm. Mere. Jens kontakter Kurt Mogensen for at låne kileudtrækker. Kurt Brix hjælper med at forsøge om justering kan ske, så håndsving kan sættes på, så møllehat kan drejes, hvis krøjehjulet skulle svigte (bagvind i forbindelse med vindstille det er jo sket i 2008, hvor 3 tænder i tandkrans blev ødelagt). Vi må have lavet en liste, så vi kan se, hvor ofte smørepatron skal skiftes. Victor laver mellemlæg (Uprofil 142 mm lang) til lås af flapper samt 1 mm tykke skiver til hængsler ind i Lade. Kan vi få smedesvend (sendt af Jens Lund fra Maskinfabrikken) til at svejse flange på glidebanen for mølletoppen. Den er brudt 2 steder ved samlinger (som der vist er 6 eller 8 af). 7. Nøgler Vingernes flapper abakitræ er vanskelig at male (hænger ikke på). Der er en del grønne alger. Kurt finder ud af, om der kan købes specialmaling. Jens mener at en Rød JBLbomlift kan anvendes for maling direkte uden at skulle pille alle flapper af. Kan der sættes en hat over snekkehjul, så der ikke er direkte regn derpå og så overskudsfedt samles op. Jens indhenter priser for ny snekker og snekkehjul Følgende har nøgler: Jens B, Jens C, Knud, Henrik C, Henrik H, Kurt, Kaj, Leon, Svend, Victor, Michael Børge Hjalager, Berno Jacobsen Ungdomsskolen, (en nøgle ved mand som hjalp Jørgen Skytte Lauridsen) (for at låse op, er det nødvendigt at køre nøglen ind ud flere gange og finde det sted, hvor den kan drejes hvilket ikke nødvendigvis er når nøglen er helt i bund) 8. Elforbrug Lys tænder ved skumringsrelæ (ved ca. 35 lux) og til kl. 24. Kaj fører logbog over forbrug. 9. Økonomi anden administration Vi accepterer at købe tilbudte 10 stk. aktier á 16 kr. fra Spar Nord Bank på ca. 160 kr. Kassebeholdning giver plads til at bygge toilet og lave nævnte aktiviteter 10. Medlemmer Kaj ønsker at holde til sommer har da været med i 16 år. Kaj overgår da til Æresmedlem Victor og Inga spørger et par bekendte om de vil have den store oplevelse, at bevare Bælums klenodie. 11. Eventuelt Intet 12. Referatet er udsendt. Referatet er sendt til med mail møllelauget samt Leon Sebbelin og Hjemmesiden.

6 Udførte / afsluttede aktiviteter Kaj har købt 20 l smøreolie dels til motor og til lejer og sender regning til Jens. Kurt: Fedtpatron er skiftet midt i marts og der er kun ¼del tilbage (her 31. aug.) Klapper på vinger er taget ned, og 75 % er malet. Vinger og stativer herpå er malet 2 3 gange med Trædækker, et fed oliemaling, som har dækket godt så der nu fremtræder en glat overflade (små revner, sprækker i mellemlag og huller er lukket) Knud har fundet vinduer til udhus Jens har lavet CD af Kajs tegninger, brochurer og beskrivelser for Deutzmotoren Jens lavede arrangement for mølledagen Kaj er skiftet olie i Deutzmotor Jens har fundet bevis i bilagene for, at stempelringe er skiftet. Vi må leve med, at motoren er utæt, (ridser i cylinderfodringen). Det er meget dyrt at få fodringer drejet op honing findes ikke at være tilstrækkelig. Største konsekvens af ridsen er, at motoren ikke kan komprimere højt nok tryk / at luften siver forbi stemplet ved start ved hjælp af trykflaske. Kurt Kaj: Styrestænger til klapper er forstærket med U aluminiumsprofiler til forstærkning, og der er købt nye stænger (Ø 1014 (i stedet for de eksisterende Ø710)). ITStationen. Vi fået lavet en hjemmeside for Møllen på Baelumportalen (du kan se referatet der) Knud har malet taget på maskinhuset Brix har udskiftet fedtpatron d.d. Kurt, Flapperne på møllevingerne har været nede, er tilpassede og er malet. Vingetræet er malet 3 gange med oliemaling Deutz: Pakninger i motor kan ikke klare trykket fra kogende vand, hvorfor der ikke kan laves et lukket kølesystem. Kaj har monteret nye bolte til befæstigelse mellem hus for Stjerne 3kant kontaktor og elmotor. Kaj har fået drejet nye dysere som er hærdnet og der er lavet reservedyser til Deutz og instruks for betjening eftersyn og vedligehold er under udarbejdelse Det ser ud til at maling på tag har virket. Jens lavede arrangement for mølledagen Der er sat glas i staldvindue Støbejernsramme mod vest er ødelagt med en stor sten Der er sat et vindue i vognhuset, så folk kan se, at der ikke er noget af værdi deri. Fra jernbanebroen over Limfjorden har vi fået nødmaskinen, en 2 cylinder. Frichs motor 2100C 1.20 fra 4/ med komplet Beskrivelse og Instruktion for Betjening og Vedligeholdelse af Dieselmotorer. Vi må have fundet ud af, om vi kan brugen den til noget, eller den skal gives væk. Vi enedes om ikke at give motoren væk i første omgang, men lægge hovederne i blød med henblik på at benytte motoren til andre formål, f.eks. en skilift, en karrusel..etc. Nye gummihjul (fra fremtræk til fræser) monteret på ELstartmotor. Kaj har konstateret, at det ikke kan lade sig gøre at tætne startventil, så tryk kan etableres i startflaske. Kurt har haft flapper på vingerne nede. Vingekonstruktioner er malet 3 gange med oliemaling, Flapperne er tilpasset, malet og monteret. Det hele holdt til stormen den 8. jan, hvor der var op til 45m/sec. i vindstød. Der er skåret med kniv i tagpap. Kurt har limet ny tagpapflade på og tætnet med bitumenfugemasse. Der er lavet vindue i udhus, i østfacaden, så man kan se, at der ingenting er at stjæle i huset. og så man kan sidde inde og se, om der kommer gæster Kugle er monteret på toppen af møllen (så fugle ikke kan sidde på toppen og besørge ). Montagen skete som et led i underholdningen ved mølledagen. Jens har en Kollega hvis 2 sønner er bjergbestigere. De monterede en kobberkugle i toppen. Jens har fundet gamle håndværkere i Aalborg, som har håndsmedet kuglen som Jens sagde: Det hele ved møllen er udført originalt. Stadig anvendes de rigtige materialer og den gamle måde at udføre arbejdet på. Der er indkøbt gæstebog (hvor besøgende bedes skrive eller vagten skriver antal besøgende den dag) og Aktivitetsbog (her skrives hvad der er lavet på vagtdagen eller en anden dag) Lynafleder Selv om der er sat Kopperkugle op, er det ud fra erfaring ikke nødvendigt at sætte Jording på som lynafleder. Jens siger at i Mølleforeningen er der lavet mange overvejelser herfor og der er sket lynnedslag i lige så mange møller med lynafleder som i møller uden lynafleder. Kaj har sammen med Søren Bertelsen fået lavet 220 volt i motorhus mm. leveret fra samme enhed, som kraft, så HFIrelæ kan sættes samme sted og vi derved kan aktivere denne fordi vi HAVDE nøgle dertil (hvilket vi ikke har hvor HFIrelæ sidder nu) Liste på udvendig side, nederst på dør til maskinrum, så vand ledes ud. Listen er mindst 50 mm tykt og har en god vandnæse yderst. Der er skåret vandkanal i dørtrin. Flapper på den ene vinge sættes fast Jens har lavet fødder til Frichs motor I januar havde vi en storm, som kom bag ind på møllen, så 1 tandhjul i tandkransen blev slidt helt ned og 2 tænder slidt ½ ned. De blev svejst op af Maskinfabrikken. Indkøb af donkraft, så vi er fri for at skulle ud for at låne en i fald, vi igen får bagvind på møllen. Har vi ikke lavet flere ting ud over renhold og vedligehold Den ældste kværn i motorhuset flyttet til laden ved møllen Flapper på den ene vinge sættes fast Døre til laden er justeret og ind til motorhus er der sat liste ved bunden af døren og skåret vandrender i dørtrin, så slagregn ikke løber ind i motorrummet Kaj kører med Dutzmotoren og sikrer dens tilstand med smøring om sommeren og vinterhi med frostvæske og afdækning. Døre ind i møllen er repareret efter hærværk Michael Rapp har sat plexiglas foran en vinduesramme i motorhuset og det har fået lov til at holde (ikke smadret) i nu over ½ år. en ny kasse fra maskinhus til møllen som PVCrør Jens C har fundet specialfedt, som er godt til snekkehjul og tandhjul ved krøjemøllen.

7 Tagpap på mølletop sømmet fast af folk fra Drømmehuse (efter møde med kranfører ved rejsning af juletræ på torvet) Nye spotlys 2 x 70 w er sponseret af St. Brøndum Sparekasse nu Sparekassen Himmerland Aksel for møllevinger justeret i længderetning Ny luftskrue i hoveddyse er drejet op i (tommer) gevind. Der drejes et par reservedyser og alle dyserne hærdnes. Centralsjørring lykkedes ikke Kommunen har betalt Blenstrup Murer for at reparere mursten udvendigt EL og Vand er lagt op i Møllehuset af Kommunen (som pr 17. marts har solgt mølleejendommen)

Bælum Møllelaug - Referat 19 Tirsdag den 18. maj 2010 Ref. udsendt 2. nov. 2008.

Bælum Møllelaug - Referat 19 Tirsdag den 18. maj 2010 Ref. udsendt 2. nov. 2008. Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Bælum Møllelaug - Referat 19 Tirsdag den 18. maj 2010 Ref. udsendt 2. nov. 2008. Fremmødte var Kurt Brix Kaj Huulvej Jens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17 K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN. Tlf. +45 98 37 17 44 kaj.jensby@mail.dk Rebild Kommune 12-12-2013 Hobrovej 88 På vegne af : J. Jensen, Hobrovej 54 A, og B. Sørensen, Hobrovej 54 B, Fremsendes nedenstående

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM SILLERUP MØLLE LAUGS 2014 Mølle folderen er til glæde for dig som mølle ven eller nyerhvervet medlem i et af møllens arbejdende mølle laug. Det er vigtigt at kende til møllens historie og de forskellige

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Til stede: Peter,, Bruno,,, Rene, Heidi Afbud: Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 13-02-13 Datea 1 stk. restance 11-02-13

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Den 11. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Niels Lucassen, Morten Boe,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. 14.10.2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. Til stede: Gitte Ebbe Mikkel & Maja Flemming Gry Karina Lisbeth Ebbe dirigent. Lisbeth referent

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Til stede: Peter,, Bruno,Rene, Heidi, Anders Afbud: Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 14-03-13 Datea Orientering om salgsprocedure

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere