Dagsorden for Årsmødet i el-hockey 2014 Bygningen Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Årsmødet i el-hockey 2014 Bygningen Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle"

Transkript

1 Dagsorden for Årsmødet i el-hockey 2014 Bygningen Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle 1) Valg af dirigent (IU foreslår Mogens Jensen) 2) Valg af referent (IU foreslår Michaen Hansen) 3) Optælling af stemmeberettigede 4) Valg af stemmetællere 5) Godkendelse af formandens beretning 6) Orientering om regnskab for ) Fremlæggelse af budget for ) Fremlæggelse af visioner og handleplaner for IU s kommende arbejde 9) Indkomne forslag a) Foreslag fra IU om kørende dommere (bilag 1) b) Foreslag fra IU om nye priser (bilag 2) 10) Valg af idrætsudvalg: - Formand for idrætsudvalget: Danni Mogensen ønsker genvalg - Formand for dommerudvalget: Frederik Overgaard ønsker ikke genvalg - Formand for kørestolsfloorballudvalget: Nikolaj Richelsen ønsker genvalg - Næstformand for turneringsudvalget: Alexander Ibsen ønsker genvalg - Formand for aktivitetsudvalget: Jakob Dahl trækker sig ét år før tid 11) Valg af repræsentant til DHIFs repræsentantskab 12) Eventuelt

2 Formandens beretning I det følgende vil jeg fremhæve alle de ting, som jeg finder relevante at nævne i forhold til, hvad der er sket i vores sport det seneste års tid. På Årsmødet vil jeg fremhæve et par af disse elementer, mens resten er noget, som blot vil forblive i sin form af denne skriftlige beretning. Såfremt der er kommentarer til elementer, jeg ikke mundtlig fremhæver på Årsmødet, er man naturligvis velkommen til at stille spørgsmål til sidst. Dommerrelaterede problematikker og nye tiltag: De seneste år har vi i el-hockey oplevet massiv nedgang i antallet af aktive dommere, hvad enten det gælder 1., 2., eller. division. Til nogle stævner har der været så få tilmeldte dommere, at det har været mere end svært at få puslespillet til at gå op i forhold til dommerplaner. Det er en særdeles ærgerlig udvikling, der truer selve fundamentet for, at el-hockey kan overleve som handicapidræt. Ingen dommere betyder ingen kampe og dermed heller ingen turneringer. I IU er problematikken med jævne mellemrum været på dagsordenen, og dette har medført, at vi nu er kommet fremt til et forslag til, hvordan chancen for antallet af flere dommere kan forøges. Vi ønsker at indføre kørende dommere, der tillader personer, som sidder i kørestol eller har svært nedsat gangfunktion at kunne dømme - dog med nogle betingelser (læs vedlagte forslag fra IU). Vi håber på denne måde at kunne rekruttere nogle flere dommere til vores sport. Hvad angår dommerkurser, så skal jeg samtidig udtrykke beklagelse over, at vi ikke har været aktive nok i forhold til at få arrangeret et kursus i vest regionen, da der faktisk har været oprigtig efterspørgsel. Det var vores oprindelig målsætning, at dommerkurset i vest skulle afvikles inden sommerferien, men bl.a. p ågrund af Ius manglende aktivitet, kan dette nu ikke lade sig gøre. Der vil dog i stedet for blive afviklet et dommerkursus i Aabenraa i løbet af september måned, eller som minimum inden sæsonstart 2014/2015. Vi håber, at dette kan medvirke til uddannelse af nye dommere. Yderligere har det været IU s intention at afvikle et dommerkursus i øst, men der var desværre ikke tilmeldte nok til kurset til, at dette gav mening at arrangere. Vi vil igen forsøge at få arrangeret dette i øst i den kommende sæson. UB-LET: I løbet af det sidste års tid er der sket en del vedrørende UB-LET. For det første er produktionen og salget af de første nye el-hockeystole blevet effektueret, og de er allerede at finde i de fleste klubber i Danmark. IU havde stolen op på et møde i det tidlige efterår 2013, hvor vi diskuterede, hvorvidt stolen allerede kunne godkendes til brug i officielle sammenhænge i el-hockey. Vi kom hurtigt frem til, at den opfyldte de allerede gældende betingelser for de tekniske specifikationer, og samtidig havde nogle fornuftige og fodelagtige evner, der kunne komme el-hockey til fordel på sigt. De nye stole har fået en anden motor samt nyt powermodul og en anden type gear med tilhørende ny kobling. Stolen er blevet tager godt imod, og jeg tror ikke, at der går forfærdelig mange år, før stolen er den dominerende type i el-hockey. Udover, at UB-LET har udviklet ny el-hockeystol, så skete der også en mere trist nyhed for nogle måneder siden, hvor de blev begæret konkurs. Efterfølgende har der været forskellige inde over, for at overtage firmaet, og det har nu resulteret i, at Thomas Svendsen (ansat i UB-LET siden 2006) sammen med en gruppe investorer har overtaget driften, og UB-LET er nu i fulde omdrejninger igen. Produktionen af el-hockeystole fortsætter, ligesom man stadig kan købe reservedele.

3 Midlertidig nedlukning af 3. division øst: IU har i indeværende sæson været nødt til at lukke 3. Division øst ned midlertidigt, da der ikke var tilslutning nok til, at det gav mening at afvikle en turnering i øst. Situationen på sjælland, når det kommer til antal klubber og hold er desværre meget dyster og har været det i nogle år efterhånden. Pt. er der kun tre fungerende klubber (Orient, De Blå Djævle og Vordingborg), hvor sidstnævnte desværre er alvorlig nedlukningstruet. Derfor har De Blå Djævles 3. divisonshold deltaget i 3. division syd, da de som det eneste hold var indstillet på og havde mulighed for at køre længere distancer for at få spillet turneringskampe. Det skal dog nævnes, at 3. Division med al sandsynlighed genoptages i kommende sæson, da det pt. ser ud til, at der kan stilles med flere hold end tilfældet har været i indeværende sæson. Vi krydser fingre for, at dette sker, så vi kan få en turnering for el-hockeyspillerne på sjælland igen. Generelt har el-hockey som sagt oplevet nedgang i klubber, hold og udøvere, og af samme årsag, har vi i IU forsøgt at være så fleksible og rundhåndede med at give dispensationer til klubbernes brug af spillere, således de forskellige divisioner fortsat kan køre rundt. Vi er af en opfattelse, at elhockey i øjeblikket befinder sig i en situation, hvor vi må prioritere sportens overlevelse aller højest, og det sker kun ved, at vi i så vidt omfang muligt holder divisionerne i gang med så mange hold og spillere som muligt. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at vi ikke i den process skævvrider divisionerne i forhold til at kunne flytte spillere op og ned mellem klubbernes forskellige hold. Kørestolshockey skifter navn og tilknytning: I løbet af det seneste år er der blevet arbejdet hårdt for at få kørestolshockey ind under Dansk Floorball Union, da der antages at være et kæmpe ressourcepotentiale i forhold til at kunne få gang i hjulene med henblik på at få opstarter og udbredt denne sport i Danmark. I den forbindelse har sporten skiftet navn til kørestolsfloorball, således den appellerer mere som en underidræt for raskidrættens floorball, og samtidig passer bedre som en del af Dansk Floorball Union. Samarbejdet er allerede i gang, og Det Danske Landshold for kørestolsfloorball har så sent som ved floorballs DM finalestævne den 12. April været ude og fremvise kørestolsfloorball i adskille pauser i både bronze og finale kampe, hvor der var stor bevågenehd og tv dækning. Jeg anser fordelene ved det nye samarbejde for meget store, og grundlaget for, at sporten vokser er blevet øget betragteligt. Kørestolsfloorball tilhører dog stadig IU for el-hockey, men det er målsætningen, at sporten sammen med floorball for psykisk udviklingshæmmede på sigt skal have eget idrætsudvalg under DHIF, hvor personer fra Dansk Floorball Union ligeledes skal være repræsenteret. Indførelse af nye priser: Vi har i denne sæson indført to nye priser, som uddeles i hver division. Der er tale om Årets Målmand og Årets Dommer, og vi har udelukkende modtaget god respons på dette tiltag. Vores baggrund for disse priser har været, at vi mener, at sporten bør give anerkendelse til disse elementer af sporten, som ofte er blevet lidt overset. Vi har kun oplevet positiv respons på disse nye priser, og vi håber, at de fortsat i fremtiden vil være priser, man som såvel målmand som dommer stræber efter at vinde. Priserne skal endeligt til afstemning ved Årsmødet, og vi er i den forbindelse naturligvis åbne for ændringer af kriterierne for disse priser, og vi håber, at vi på Årsmødet kan få priserne og deres kriterier indskrevet i el-hockeymappen.

4 Hockey Weekend igen aktiv: Vi har i denne sæson forsøgt at arrangere Hockey Weekenden igen, da vi ser det som en weekend, vores sport har brug for og er gavnlig i forhold til at gang i sporten igen og få skabt nye sociale relationer på tværs af region og klub. Fokus for denne weekend bliver derfor i langt højere grad selve spillet el-hockey og det sociale aspekt mellem alle deltagere Desværre har vi kun oplevet en delvis tilslutning, men heldigvis nok til, at weekenden giver mening at gennemfører. Jeg er dog ked af, at der ikke er deltagere fra flere klubber, som er repræsenteret. Hvorvidt det skyldes, at der ikke er lyst fra klubbernes spillere, eller om det skyldes dårlig kommunikation og formidling fra klubbernes kontaktpersoner skal jeg lade stå usagt, men uanset årsagen, er det ærgeligt, og jeg håber, at der næste år vil være en bredere opbakning. Status på specialhjulkapsler: Situationen omkring de specialhjulkapsler, som Aabenraa og Erhard Frederiksen har stået for ser ganske god ud. Der er i løbet af det seneste år rejst midler til at dække udgiften for produktionen af 120 sæt hjulkapsler. Efter en rundspørge til klubberne, er der vist interesse på ca. 140 sæt hjulkapsler, så der arbejdes i øjeblikket på at få fremskaffet de resterende midler, således alle sæt hjulkapsler kan dækkes og klubberne kan få det antal sæt, som de har ønsket. Det forventes, at alle klubberne modtager deres hjulkapsler senest i begyndelsen af den kommende sæson. Erhard Frederiksen er i øjeblikket i dialog med UB-LET om at få dem til at overtage det fremtidige salg af hjulkapslerne, og det er målsætningen, at disse fremover skal sælges som ekstraudstyr til elhockeystolene. Dødsfald i el-hockey: El-hockey blev desværre endnu en gang ramt af dødsfald. Dette skete i forbindelse med Malmø Open den 8. februar i år, da Aabenraa Danfoss Lions Andreas Knudsen på tragisk vis afgik ved døden af et hjertestop på et hotel i Målmø om aftenen. Der blev ved den efterfølgende 4. runde af 1. division hos De Blå Djævle afholdt 1 minuts stilhed inden afviklingen af rundens to første kampe for at ære Andreas Knudsens minde i vores sport. Andreas var en meget vellidt mand i 1. division og i sin klub, hvorfor han vil blive savnet meget. Jeg vil i den forbindelse gerne udtrykke min sorg og kondolere til alle som stod Andreas Knudsen nært, og i særdeleshed familie og venner, som har mistet deres kære.

5 Visioner og handleplaner for kommende år I det følgende vil IU fremlægge nogle visioner og planer i forhold til, hvad arbejdet skal bestå af i det kommende år. Der er tale om nogle overordnede tanker og ideér, som så efterfølgende skal konkretiseres i forbindelse med selve arbejdet. Handleplan 1 - Rekrutteringsindsats: Som alle nok er klar over, befinder el-hockey sig i øjeblikket i en situation, hvor vi over hele landet har oplevet nedgang i antallet af spillere, og som resultat af dette, bliver der lukket hold og i værste tilfælde klubber. Derfor er det IU s opfattelse, at der må ske noget. Derfor er det vores målsætning at igangsætte et omfattende rekrutteringsinitiativ gældende for alle klubber i Danmark lignende med det, som blev afviklet i Derudover ligger der en konkret og reel risiko for at miste klubben Vordingborg, og da sjælland i forvejen er hårdt ramt i forhold til antal el-hockeyklubber, vil vi ligeledes forsøge at rette en målrettet indsats imod denne klub, således vi forhåbentlig undgår en lukning. Den landsdækkende rekrutteringsindsats: 1) En arbejdsgruppe under IU sammensættes, og denne vil have det overordnede ansvar for indsatsen, men refererer til IU. 2) Der tages kontakt til DHIF med henblik på et møde, hvor rekrutteringsindsatsen og dens muligheder kan diskuteres med konsulenter i DHIF. 3) Der drages nytte af erfaringer ved tidligere rekrutteringsindsatser i el-hockey og der inddrages synspunkter og holdninger fra personer, som har erfaringer med at rekruttere indenfor el-hockey evt. i form af et møde. 4) Der iværksættes et landsdækkende event ultimo 2014 eller primo 2015, hvor det er målsætningen, at alle klubber afholder en åbent hus dag, hvor alle interesserede kan prøve el-hockey i klubberne. Inden da, er der foretaget en række initiativer fra IU (og også gerne klubberne selv), der har til hensigt at gøre opmærksom på sporten og denne åbent hus dag. Et af initiativerne kunne være at kontakte alle handicapforeninger, blade, lokal aviser og andre relevante medier. Rekrutteringsindsatsen for Vordingborg: 1) Samme arbejdsgruppe som for den landsdækkende rekrutteringsindsats vil have det overordnede ansvar for indsatsen, men referer til IU. 2) Arbejdsgruppen arrangerer et møde med Vordingborg og repræsentant(er) fra DHIF, hvor man diskuterer og aftaler det videre forløb i forhold til at få gang i Vordingborg elhockey igen. 3) Indsatsen skal både rettes imod rekruttering af nye spillere, men også imod den daglige drift af klubben herunder træningen.

6 Handleplan 2 Ny hjemmeside: Vores hjemmeside trænger til en gevaldig make over. Hjemmesiden har en del år på bagen efterhånden, og den priser, som vi pt. betaler for vedligeholdelse og drift er på ingen måde svarende til, hvad vi får ud af hjemmesiden. Derfor vil vi det kommende år arbejde hen mod at få lavet en ny hjemmeside. Det er vores målsætning, at den nye hjemmeside skal bestå af følgende: Et smart, intuituvt og samtidigt brugervenligt design. Derudover skal hjemmesiden slankes og gøres mere overskuelig i forhold til det nuværende indhold og design. Der skal være relevante informationer om sporten generelt, om idrætsudvalget og dets arbejde og så en langt bedre informationsdeling om landets el-hockeyklubber, således folk udefra kan finde deres lokale klub og informationerne om denne nemt og hurtigt. Et nemmere og mere intuitivt resultatsystem En profil til hver klub, som man selv er administrator for. På den måde styrer klubben selv, hvad der skal stå på deres side, når folk besøger den, og man kan nemt ændre i de informationer, der måtte stå på siden (træningstider, kontingent, spillere, trænere osv.) Derudover er det målsætningen, at nyhedsopdateringen skal blive langt bedre, således alt nyt også fremgår af hjemmesiden, herunder små referater af stævner osv. Handleplan 3 Korrektur gennemgang af el-hockeymappen og spillereglerne: I IU har vi drøftet ideén om at få læst korrektur på vores el-hockeymappe og spillereglerne. Dette har vi af flere årsager: 1) Der er en række stave- og slåfejl 2) Der er indhold, som ikke længere er aktuelt for sporten 3) Der er forskellige formuleringer og betegnelser som egentlig skulle dække det sammen, men som har forskellig betydning, om som kan forvirre i forbindelse med tolkning af reglerne. Vi vil gennemgå det hele grundigt, og så fremlægge alle vores ændringer på Årsmødet 2015, hvor alle ændringer naturligvis skal til afstemning. Som udgangspunkt er der udelukkende tale om, at korrekturen består af formulerings- og grammatisk karaktér om end rettelser af indholdsmæssig karaktér ikke på forhånd kan udelukkes. Ikke desto mindre skal alle ændringer alligevel til afstemning, så der vil alle klubber kunne gøre eventuelle indsigelser, såfremt man skulle være uenig i noget.

7 Bilag 1 - Forslag fra IU om kørende dommere Motiv: De seneste år har vi i el-hockey oplevet massiv nedgang i antallet af aktive dommere, hvad enten det gælder 1., 2., eller. division. Til nogle stævner har der været så få tilmeldte dommere, at det har været mere end svært at få puslespillet til at gå op i forhold til dommerplaner. Vi håber, at vi med kørende dommere kan rekruttere flere dommere, og dermed gøre dommerplanlægningen nemmere. Tiltaget skal i første omgang kun forsøges i 3. division i sæsonen 2014/2015, og såfremt vi oplever gode erfaringer med tiltaget, er det vores målsætning at indføre det i de øvrige divisioner, dog med nogle ændringer i forhold til aldersgrænsen. Følgende tilføjes i el-hockeymappens punkt 1.13: Kørende dommere. En dommer kan dømme kampe, hvis han bruger kørestol, eller på grund af væsentlig nedsat gangfunktion ikke er egnet inde på selve banen. Dette kaldes en kørende dommer. En kørende dommer dømmer i et afmærket område langs banden i den langside, der er modsat dommerbordet og udskiftningsbænken. En kørende dommer skal ligesom de øvrige dommere have taget et dommerkursus, før de kan komme i betragtning til at dømme kampe. En kørende dommer kan ikke dømme i en division, hvor man selv er spiller. På samme måde som selve banen, afmærkes der et område langs ydersiden af banden med streger. Dette område kaldes dommerfeltet, og skal under kampe være fuldstændigt fri for andre personer end den kørende dommer, og skal ligeledes være fri for andre genstande, der kan være til gene for den kørende dommer under kampe. Dommerfeltet udgør et afmærket område på 1 meter målt fra ydersiden af banden langs hele langsidens længde. Der kan kun være én kørende, der dømmer udenfor banen pr. kamp. Hvis det i en pågældende hal ikke er muligt at afmærke et dommerfelt - f.eks. på grund af pladsmangel - skal dette informeres til turneringsudvalget af den arrangerende klub. Dette skal gøres i god tid. Såfremt dette er overholdt, bortfalder dommergebyret for hold, som kun har mulighed for at stille med en kørende dommer til stævnet. I sæsonen 2014/2015 er kørende dommere kun i 3.division, og man skal foruden at have været til dommerkursus ligeledes være fyldt 15 år for at kunne dømme.

8 Bilag 2 - Forslag fra IU om nye priser Motiv: IU har lavet to nye individuelle priser hhv. Årets Målmand og Årets Dommer, da det har været vores opfattelse, at der manglede anerkendelse til disse aspekter af el-hockey. Beskrivelserne af disse to priser ønsker vi at få inkorporeret i vores elhockeymappe på ligefod med de øvrige priser. Derudover er teksten vedr. Årets Spiller forældet. Dels er praksis omkring pokaler blev ændret for nogle år siden således, at der ikke længere uddeles mindepokaler til vinderne, men en pokal til evigt eje, og dels er det ikke Idrætsudvalget, der vælger Årets Spiller, men en komite, der nedsættes i forbindelse med 4. runde i divisionerne. Følgende tilføjes i el-hockeymappens punkt 1.5: Årets Målmand: Årets Målmand bliver kåret i forbindelse med det afsluttende 4. stævne i hver enkelt division. Kåringen foretages af en komite, der nedsættes inden 4. stævne. Komiteen skal bestå af to trænere, to spillere samt to dommere, der har været aktive i den pågældende division. Det er suverænt denne komite, der ved afstemning beslutter, hvem der skal modtage prisen, og komiteen skal formulere et par linjer om årsagen til, at denne person har fortjent prisen. Årets Målmand skal have været den overvejende målmand gennem hele sæsonen. Dette indebærer, at pågældende spiller har haft det primære ansvar for målet, men ikke nødvendigvis have været fast i målfeltet. Årets Målmand skal have udvist høj spilforståelse, og via afgørende aktioner have været en vigtig og betydningsfuld faktor i forhold til sit hold. For at komme i betragtning til titlen som Årets Målmand skal spilleren yderligere have udvist stabilt højt niveau over hele sæsonen. Årets Målmand skal kåres med udgangspunkt i individuelle præstationer uden hensyntagen til alder, tidligere niveau eller holdkammeraternes niveau. Vinderen af Årets Målmand modtager en pokal til evigt ejerskab, hvori der er indgraveret Årets Målmand inklusiv sæson. Årets Dommer: Årets Dommer bliver kåret i forbindelse med det afsluttende 4. stævne i hver enkelt division. Kåringen foretages af en komite, der nedsættes inden 4. stævne. Komiteen skal bestå af to trænere, to spillere samt to dommere, der har været aktive i den pågældende division. Det er suverænt denne komite, der ved afstemning beslutter, hvem der skal modtage prisen, og komiteen skal formulere et par linjer om årsagen til, at denne person har fortjent prisen. Årets Dommer skal have udvist godt overblik og god situationsfornemmelse, god tone samt formået at forholde sig upartisk. Desuden skal Årets Dommer have udvist fuld forståelse for reglerne samt have været i stand til at opretholde et godt flow i kampene. Yderligere skal stabilitet og fremmøde i forhold til at dømme kampe indgå i den samlede vurdering, da denne pris skal betragtes som en belønning for såvel indsats som niveau. Vinderen af Årets Dommer modtager en pokal til evigt ejerskab, hvori der er indgraveret Årets Dommer inklusiv sæson

9 Tekst i el-hockeymappens punkt 1.5 omhandlende Årets Spiller rettes til følgende: Årets Spiller bliver kåret i forbindelse med det afsluttende 4. stævne i hver enkelt division. Kåringen foretages af en komite, der nedsættes inden 4. stævne. Komiteen skal bestå af to trænere, to spillere samt to dommere, der har været aktive i den pågældende division. Det er suverænt denne komite, der ved afstemning beslutter, hvem der skal modtage prisen, og komiteen skal formulere et par linjer om årsagen til, at denne person har fortjent prisen. Vinderen af Årets Spiller modtager en pokal til evigt ejerskab, hvori der er indgraveret Årets Spiller inklusiv sæson.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt

9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt Referat fra landsmødet for Hockey og Floorball i Vejle d. 29. Marts 2008 Til stedet var 14 personer, 2 fra region 1, 10 fra region 2 og 2 fra region 3 1. Valg af dirigent John fra Fredericia blev valgt

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere