Nu har Børre fået hoved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu har Børre fået hoved"

Transkript

1 Hvad er det..? Steen Langvad t.v. og Arne Katholm t.h. foran statuen. Fotograf: Lene Gregaard. 158 apr 2014 pris 20,- Keramikerens skarpe hjørne Her i april kan Martin Bruggisser fejre to mærkedage samtidig. Han kan nemlig se tilbage på præcis 40 år som aktiv kunstner og desuden glæde sig over at se tallet 70 på fødselsdagslagkagen. Se mere side 12 og 13 Nu har Børre fået hoved Der er rejst et hoved, og det på selveste Børrehoved. Bladets fotograf var på pletten da manden bag værket, den lokale kunstner Steen Langvad, med hjælp af makkeren Arne Katholm fik jernskulpturen sat til skue for gud og hvermand. Nu står den så derude og bliver udsat for vejr og vind. For de videbegærlige er der også sat et skilt op foran statuen. Inspirationen til at lave Børres Hoved kom bl.a. gennem de drabelige fortællinger i Orønyts serie Dr. Cook, som Arne Katholm havde fundet manuskripterne til i en flaskepost netop ved Børrehoved. Og således er der nok en sammenhæng til sommerens vikingefest, forklarer de to hovedpersoner. Læs mere om vikingefesten side 11 Her er Orø Station Så holder DSBs flotte MY lokomotiv med brummende dieselmotorer ved noget, der godt kunne være øens egen station. Og faktisk findes den lige midt på Orø, nærmere bestemt nede i kælderen under den gamle Brugs. Her holder nemlig den nydannede togklub til, og er i fuld gang med at opbyggede landskaber og lægge skinner ud, så beboerne kan få ordentlig kollektiv trafik til tiden. Noget vi har sukket rigtig længe efter på øen. Formand for togklubben er Niels Drost medens John Vemmelund styrer stationskassen. Ny medlemmer er særdeles velkomne understreger initiativtagerne, og interesserede kan kontakte Niels Drost på

2 Nye kræfter hos Orønyt Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Pris 20 kr. i løssalg: Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf eller Mail: Hjemmeside: Tryk Orøkontoret. Oplag og distribution 650 eksemplarer postomdeles gratis altid til alle helårs husstande på Orø og til sommerhuse, hvis det aftales. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, send til vores mail: Læserbreve og artikler skal handle om noget, der har direkte og konkret noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer Kontakt bladet på mail eller telefon Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser Pr. nummer: Helside, 17,5x25,5 cm, kr ,- 1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,- 1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,- 1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,- Farvetillæg 700,- kr. Få tilbud på tillæg, min. 4 sider. Foreningen Orønyt Foreningen består af de personer, som er aktive omkring bladet. Redaktionsgruppen/bestyrelsen er: Redaktør: Simon Bordal Hansen Kasserer: Henrik Persson Revisor: Maj Bøttcher Sekretær: Jens Johan Dahlkild CVR-nummer Foreningens CVR er Næste blad udkommer Se hjemmesiden En af Orønyts trofaste medarbejdere er blevet afløst på sin post. Det er er bladets kasserer gennem flere år, Ma- Linda Chase, som nu giver regnemaskinen videre til Henrik Persson. Ny i bestyrelsen er også Jens Johan Dahlkild, der afløser Nanna Skytte som sekretær. Nanna fortsætter som koordinator af bladuddelingen. Vagtskiftet fandt sted på Foreningen Orønyts årsmøde på Orø Kro søndag den 6. april, ledsaget af god kaffe og velsmagende lagkage. Undervejs kunne foreningens formand, Simon Bordal Hansen, fortælle, at året var meget aktivt for bladet med bl.a. et særnummer om det kongelige besøg, en fin kalender og forsøg med egne lokaler. Den økonomiske krise kan mærkes lidt Den økonomiske krise har også kunnet mærkes i bladet. Der er en vigende tendens blandt annoncørerne, og budgettet for 2014 forudser et fald på omkring 25% i annonceindtægterne. Forhåbentlig går det ikke så galt, men hellere et forsigtigt budget end en tom bankbog, som formanden udtrykte det på årsmødet. For læserne vil det lavere budget formentlig ikke kunne mærkes. Årsregnskabet viser et faldende overskud, men dog stadig overskud. Årets resultat var på plus 9.700,- kr mod omtrent det dobbelte i Bladets kreds af aktive er vokset, og der er nu omkring 15 faste bladuddelere, mens omkring personer bidrager til bladets indhold med tekst og fotos. Der er også kommet flere til, der kan layoute. Optimisme om fremtiden Hvis tendensen til, at der annonceres mindre, fortsætter, kan det blive nødvendigt at finansiere bladet på en anden måde. Men der er ingen alarm endnu, og der var optimisme på årsmødet omkring bladets fremtid. Der skal arbejdes på at få flere annoncører, og så vil foreningen gå over til at være momsregistreret. Orønyt daglige ledelse, som kaldes for redaktionsgruppen, består af bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer, der er direkte aktive i det redaktionelle arbejde. Den formelt valgte bestyrelse er: Simon Bordal Hansen (redaktør/formand) Jens Johans Dahkild (sekretær) Henrik Persson (kasserer) Maj Bøttcher (revisor) Desuden valgtes Ib Ballisager som revisorsuppleant. 2

3 Musik på Hegnegården Den lokale folk-gruppe Engle om Natten inviterede til musik og digtoplæsning. Knap 70 mødte op og fik en dejlig eftermiddag. Gruppen består fra venstre af Simon Bordal, Susanne Scjellerup, Mette Petersen og Kaj Trojahn. Foto: Birte Elzer Goddag i Beholderen Maja s farver Så er det gamle vandtårn officielt åbnet, nu under navnet Kulturbeholderen. Her siger formand Ole Nielsen goddag. Foto: Henrik Persson Maja Gustafson var månedens kunstner i marts på Orø Kro. Og Majas stærke billeder satte virkelig kulør på restauranten. Se mere på kunstpåorø.dk Foto: Lene Asbjørn 3

4 Grøde for terapeuterne Et nyt samarbejde på tværs af øens terapeuter og kropseksperter er ved at tage form, og samtidig er flere ny tilbud på vej. Fagområdet er godt på vej til at blive en af øens nye attraktioner. Mindfulness i atellieret Susanne Bruggisser og Gry Ravn, som begge er psykologer, starter lige efter påske et første forløb med mindfulness. Det foregår i Bruggissers atellier på Brøndevej og ventes afsluttet til juni. Mindfulness styrker evnen til at være til stede her og nu, forklarer de to: At være god til relationer starter med selvindsigt og empati. Uanset hvor dygtig man er til at bruge sin hjerne rationelt og intellektuelt, så når man ikke langt uden at kunne føle, hvor andre er og vide, hvordan man selv virker på andre. Interesserede kan kontakte Gry på og Susanne på Hasselgårdens udeliv I år har vi blandt andet et tilbud om en miniferie på 3 dage, tæt pakket med forskellige aktiviteter i naturen, hvor man får brugt sig selv både fysisk og mentalt, samtidig får man noget teoretisk viden om krop og bevægelse, siger Karina Kjeldsen, Hasselgården. Som noget nyt, har vi yoga og indre stilhed på programmet. Hver mandag formiddag i juli måned har vi et 3 timers forløb, hvor vi dyrker yoga i haven og derefter vandrer og sidder i stilhed. Man kan se mere på hjemmesiden Massage og nada-akupunktur Susanne Nielsen har gennem mange år tilbudt holistisk massage. Massagen sigter på at forene menneskets hele potentiale: Kroppen, hvor alle ubearbejdede oplevelser gemmer sig; tanker og følelser, der styrer vore handlinger og endelig det spirituelle element, hvorfra vi kan hente støtte og inspiration, siger Susanne Nielsen. Susanne har også nada-akupunktur på programmet. Det er en særlig øreakupunktur, som blandt andet anvendes for at dæmpe angst og uro. Også ved behandling af stress, er der gode resultater med nada, fortæller Susanne. Du kan se mere på Susannes annonce side 15 i bladet. Hegnegården starter Retreat Hegnegården er ved at søsætte en hel serie af tilbud, der kombinerer natur, psyke, krop og kunst. Det sker under kodeordet Retreat; at trække sig tilbage for at fordybe sig. Og til alle tilbud er der overnatning m.v. på Hegnegården, enten inde i stedets værelser eller ude i Hegneskoven. De mange tilbud skal gennemføres i samarbejde med øens forskellige fagfolk på området. En hjemmeside er på vej, fortæller Jette Porting, og den får adressen 4

5 Øens grønbrogede tudser er i fare for at forsvinde Tekst og foto: Bente Meehan Holbæk Kommunes Projekt hjælp tudserne på Orø, er fortsat i gang. Målet er at undgå, at den sjældne og fredede art helt forsvinder. Men det ser ikke alt for godt ud, og vi håber derfor, at du vil være med til at rapportere, hvis du ser eller hører tudserne. Mange kan huske, dengang man kunne høre de grønbrogede tudsers eksotiske triller over hele Orø hvert forår. færdes i græssede enge og på tørre bakker, hvor solen uhindret kan skinne ned på jorden. Sådanne områder er der blevet færre af. Det er bl.a. derfor, kommunen hjælper med at genskabe mere af den lysåbne natur. En natur som også er levested for en lang række andre dyr og planter, som kræver beskyttelse. Det vil være en stor hjælp for arbejdet med at redde bestanden, at du kontakter kommunen på tlf.: I dag ser det ud til, at de kun synger og yngler i ganske få vandhuller. Holbæk Kommune har i de seneste år undersøgt, hvor de sidste tudser holder til. Tilsyneladende er bestanden i dag så lille, at den er i fare for helt at forsvinde. Derfor har Kommunen medvirket til at øge antallet af mulige ynglelokaliteter ved at grave nye vandhuller, oprense eksisterende og etablere græsning omkring dem. Herefter har kommunens paddekonsulent i et forsøg på at give bestanden kunstigt åndedræt forsøgt at indsamle æg til opdræt og udsætning af haletudser. I 2012 måtte forsøget opgives, da han ingen æg fandt. I 2013 lykkedes det at indsamle æg, opdrætte og udsætte en lille andel haletudser i en af de nygravede søer. Det vil vise sig i løbet af sommeren 2014, om disse haletudser har overlevet og vokset sig til store tudser. Fra omkring 1. april kommer tudsen frem fra sit vinterskjul, som ofte er lune steder som huse, drivhuse og stalde, hvilket mange husejere og landmænd har oplevet. Den vil i ugerne herefter vandre mod ynglevandhuller. Den grønbrogede tudse elsker sol og varme og yngler derfor kun i vandhuller, som er helt åbne og uden siv og skyggende træer omkring. Herfra tilkalder den artsfæller med sine højtlydte og karakteristiske triller. eller mail hvis du ser eller hører en grønbroget tudse. Husk at skrive adressen, hvor tudsen er set/hørt samt dit telefonnummer, så vi evt. kan kontakte dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har et område på din ejendom, som kunne være egnet til at grave et nyt grønbroget tudse-ynglevandhul. Kommunen sender sin konsulent til øen igen til foråret for at konstatere, om der er yngleaktivitet samt evt. undersøge nye tudse-steder. Lyt til tudserne: Vi lægger et link ud på Orønyts hjemmeside, så du kan blive klogere på tudsen og lytte til dens kald:. Så lyt godt efter på tidlige, lune forårsaftener mellem april og maj! Uden for yngletiden foretrækker den at 5

6 Beboerforeningens nye formand vil noget med Orø Af Jens Bloch, formand Orø Beboerforening Må jeg præsentere mig selv? Jeg er 67 år gammel far til fire og mor/farfar til 6. Jeg er uddannet lærer og har arbejdet i 34 år på Orøstrand, dels som lærer og dels som projektleder. Før det underviste jeg i syv år på Orø Skole. Jeg har boet på øen siden 1. august Nu bor jeg alene på Brøndevej 54, hvor min dør altid står åben for alle, der har noget på hjertet. Jeg husker ikke mere præcist, hvornår, men jeg var med til at starte beboerforeningen op en gang sidst i halvfjerdserne, og fungerede som formand for den i nogle år i firserne. Ø-udvalget Efter kommunesammenlægningen af 1969 blev der oprettet et ø-udvalg. Dette bestod af en formand, der altid var Holbæk Kommunes borgmester og to ø- repræsentanter der blev valgt for fire år ad gangen samtidig med kommunevalget. Ø-udvalgets funktion var at være direkte link mellem Orø og Holbæk kommune. Der har ofte været ø-udvalgsmedlemmer, der havde rod i Når jeg har sagt ja til at forsøge mig som formand for foreningen igen, er det fordi jeg gerne vil lægge noget energi i at følge op på de resultater, som foreningen har opnået gennem årene, og tage nye initiativer således, at vi kan medvirke til at Orø stadig er et levedygtigt lokalsamfund. Historien Orø Beboerforening blev oprettet for snart 40 år siden. Baggrunden for dens oprettelse, var at der i 1974 var startet en sammenslutning, hvis formål var at samle de danske småøer, som havde nogenlunde ens livsvilkår. Man ville samle dem i en forening, der kunne have gennemslagskraft over for regering, folketing, kommuner og dengang amter. Kriterierne dengang var, at øen skulle have et befolkningstal på over 20 og under 1000, den måtte ikke være landfast og ikke en selvstændig kommune. Disse kriterier var der 27 øer der kunne opfylde og foreningen har bestået siden med nogenlunde samme sammensætning som dengang. Sammenhængen Når jeg giver dette meget korte historiske rids, er det fordi, der er mange, der ikke er bevidste om, hvorfor vi har en beboerforening, når vi også har et lokalforum. Mange spørger sikkert sig selv om, hvad vi skal med beboerforeningen. For at vi i sin tid kunne blive optaget i ø- sammenslutningen skulle vi simpelthen have en beboerforening, der kunne repræsentere Orø i denne. Vores repræsentation her var vigtig, dels fordi sammenslutningen havde brug for fuld opbakning fra samtlige øer, dels for vores egen skyld, således at vores problematikker kunne blive hørt på tinge. beboerforeningen, men det var altså folkevalgte af øens indbyggere. Ø-udvalget kan i dag til en vis grad sammenlignes med lokalforum, der jo gerne skulle fungere som et led mellem alle på øen og Holbæk Kommune. Reference kanalerne for de to organisationer er altså forskellige, derfor er det vigtigt, at vi har begge dele. Både lokalforum og beboerforeningen er enige om, at det er uhyre vigtigt med et tæt samarbejde mellem de to or- 6

7 ganer, således at Orøs tarv kan varetages så bredt som muligt, og derfor vil beboerforeningens formand og næstformand afholde jævnlige dialogmøder med lokalforums ditto, så vores sager og synspunkter kan afstemmes. Det er vigtigt, at beboerforeningen er stærk, derfor har vi også brug for dit medlemskab klik dig ind på vores hjemmeside og se hvordan du bærer dig ad med at blive medlem. Mere historik Beboerforeningen har igennem tiden arbejdet intenst med at udvikle og bevare Orø som et stærkt lokalsamfund. Vi har været med i hallens tilblivelse, vindmøllerne, Elnebjergvej byggeriet, venterummene på havnene og har til stadighed kæmpet mod de indskrænkninger i levevilkårene, som vores kommune eller andre instanser har forsøgt at indføre for os øboere. Vi har deltaget eller været arrangører af diverse sociale arrangementer, ligesom vi sidste år var værter for ø-sammenslutningens generalforsamling for tredje gang, og arrangerede energimesse i hallen for at give beboerne mulighed for at få gode ideer til at spare på deres energi. Sidst men ikke mindst har vores bevågenhed stedse ligget på færgefarten Orø-Holbæk, som er vores livsnerve til øen, og som ved adskillige lejligheder har været truet af lukning eller nedskæringer. Affolkningen Det store altafgørende projekt lige nu er, hvordan vi kan holde liv i øen. Vi er, som alle andre små samfund i dette land truet af affolkning. Når krisen kradser søger befolkningen mod de store byer. Vi kommer ind i en negativ spiral, der virker på den måde at når naboen flytter, så kan vi også ligeså godt gøre det, for så bliver her mere tomt. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi lige stopper op en gang og tænker på, hvorfor det egentlig var, vi kom hertil og er blevet her. (jeg ved godt at nogen er født til det) Var det ikke for den frihed og åbenhed, der ligger i at bo på landet uden for byens stres og jag. Har vi ikke stadigvæk den frihed og er Orø ikke stadigvæk det dejligst sted på jorden med dens åbne vider og fjordens vande lige uden for døren. Jeg synes, at vi ofte bliver revet med af besværet og de negative ting og glemmer alt det positive, vi har her på vores lille smørhul af en ø. Beboerforeningen arbejder til stadighed for at bevare vores høje standard med hensyn til skole, brugsen, hallen, ældreboligerne og alt det andet. Hvad så Orø Beboerforeningen synes, at det er rigtigt vigtigt, at vi i disse tider står sammen om at bevare vores ø. Vi ser med stor bekymring på, at Holbæk Kommune har store økonomiske vanskeligheder, som kan få konsekvenser for vores skole og færgen. Det er derfor bydende nødvendigt, at forældrene til skolebørnene og alle andre bakker op om skolen. Det er vigtigt at vi lader børnene gå der til udgangen af 6. klasse. Hvis vi først begynder at tage børnene ud af skolen, skal man som politiker ikke have mange brikker at flytte rundt med, før man kan få ideer om at lukke ned for den. Og får vi først lukket skolen, så får vi den aldrig igen, og har vi ingen skole, får vi ingen småbørnsfamilier til at flytte ind på øen. Derved bliver vi en pensionistø ingen kan sælge deres huse, for der er ingen, der vil købe dem, huspriserne falder og vi får alle tørre lommesmerter ud af det. Der var en gang en øbo, der sagde til mig: Man kan ingenting på Orø! Da jeg havde tænkt lidt over den bemærkning slog det mig at: Du kan alt på Orø bare tag fat. Se på, hvad der drives i dag af gode frivillige kræfter. Vi har fået et forsamlingshus op at køre igen, vi har tøjsalg, og loppemarkeder, bådelaug, Orønyt, Orøløbet, billardklubben, badmintonklubben, adventure klanen, vinterbadere, Orø Allstars, motionsklubben kajakklubben for bare at nævne nogle eksempler. Husk det og bred det ud til resten af Danmark, så vi kan holde gang i hjulene hen over krisen. Den nye bestyrelse Jens Bloch, formand Gitte Busk-Clausen, næstformand Henrik Persson, kasserer Berit Tannebæk, sekretær Kristian Krøger, ø-sammenslutnings repræsentant Suppleanter: Erik Fuchs Stefan Kring Beboerforeningen arbejder lige nu på en bosætningskampagne, hvor vi vil forsøge at tænke kreativt. Hvordan får vi folk til ar flytte til øen? Vi forsøger at påvirke miljøministeren til at ændre på planloven således, at det bliver muligt at bo i sommerhusene hele året både som ejer og som lejer. Vi vil forsøge at få folk til at leje sig ind i de huse, der står til salg, og vi vil optræde ved aftensalg arrangementer og andre tiltag i vores omliggende byer, for at få folk til at se på de huse, der er til salg på øen. 7

8 Er Gamløse en fold af græstørv..? Kære læser. Her starter en serie af små artikler om stednavne på Orø. De bygger på en længere samlet tekst om Stednavne på Orø, som Holger Larsen har skrevet. Holger Larsen har et indgående og meget fagligt indblik i Orøs stednavne og historie i det hele taget, og han har velvilligt stillet sit tekstmateriale til rådighed for Orønyt. Vi kan ikke bringe hele teksten samlet, den ville fylde adskillige sider i bladet, men bringer den stedet lidt efter lidt, og forsøger at finde passende illustrationer. Jernalderstedet Gamløse Denne gang er det Gamløse, og billedet viser et gammelt matrikelkort over Gamløse og byens jorde. Man genkender gadeforløbet ned til og med svinget, hvor Østre Færgevej tager over fra Bygaden. Holger Larsen fortæller, at bynavnet Gamløse første gang kan findes på skrift i Op gennem tiden har det været skrevet forskelligt: I 1559 skrives Gamløze, og i 1571 er det Gamløsse finder man stavemåden Ganløse og i 1606 er det Gamløs. Ordet Gamløse udspringer af gammelt dansk, hvor man ved, at Gamme betød en fold eller en sti. På oldnordisk blev ordet Gammi Hytte af jord eller tørv På sjællandsk dialekt betød ordet Gamme En simpel Krybbe for Heste og Kvæg, der sættes paa jorden. Det samlede ord Gamløse kan tolkes som En lysning ved folden eller Den gamle lysning. Holger Larsen fortæller, at vi fra stednavneanalysen ved, at landsbyen Gamløse med rimelighed kan stamme fra tiden før vikingetiden, og altså have en baggrund i den sene jernalder. Ordet Løse betød oprindelig en eng, og selve endelsen, løse, stammer helt tilbage fra den periode man kalder for den urnordiske. Det er år efter Kristi fødsel. Læs det hele på Orønyts hjemmeside Læsere, der ikke kan vente på, at næste Orønyt udkommer med nye klip fra Holger Larsens artikel om Orøs stednavne, kan læse Holger Larsens tekst i sin helhed på Orønyts hjemmeside. Her kan man også gå i detaljer med hele det grundige kildemateriale. Klik ind på Simon Bordal Hansen på baggrund af Holger Larsens artikel. 8

9 Dette kort over Gamløse og de omkringliggende jorde, stammer fra et kort over Bybjerg og Gamløse, opmålt i 1796 og tegnet som kort i Kortet ligger på en database, som Geodatastyrelsen og Miljøministeriet har gjort tilgængelig på nettet. Basen rummer omkring gamle danske matrikel og sognekort fra perioden fra Man kan åbne kortet i sin egen computer og gå ind på den mindste detalje, uden at kortet mister sin skarphed. Prøv, det er spændende! Find kortene på hkpn.gst.dk, og søg f.eks. på Gamløse Orø. 9

10 Bedre sociale tilbud og lokale job Den ny Foreningen Isefjorden vil forsøge at åbne en række sociale tilbud på Orø, f.eks. Beskyttede arbejdspladser og Tværfaglige ressourceforløb til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Aktiviteterne skal drives som socialøkonomisk virksomhed, altså uden profit som drivkraft og med demokrati og åbenhed som omdrejningspunkt. Tilbuddene retter sig til kommunerne og borgerne i Isefjordsområdet. Hovedkræfterne bag initiativet er Simon Bordal Hansen, Jette Maja Porting og John Ewans Porting. Aktiviteterne får til at begynde med base på Hegnegården, hvor foreningen låner faciliteter. Der er søgt om støttemidler til at kunne sætte de første aktiviteter i gang, men først i løbet af efteråret 2014 kan der siges noget mere sikkert om hvad og hvor meget, der bliver til noget. Foreningens formål er at tilbyde bedre og mere virksomme sociale tilbud til borgerne og kommunerne i Isefjordsområdet, og at gøre det med Orø som hjemsted. Dermed håber foreningen at være med til at skabe nye arbejdspladser på øen. Foreningen Isefjorden er ved at få lavet hjemmeside og informationsmateriale. Interesserede kan kontakt Simon Bordal Hansen på Nyt andelsselskab..? Orø er formentlig ved at få et nyt andelsselskab med navnet Orø Natur AMBA. Formålene er, som undertegnede forstod det, at få gang i produktion af en række højkvalitets fødevarer med Orø som afsender, og at samtidig lave genopretning af natur og skabe lokale job. Det fremgik ved afslutningen af det såkaldte ØSEprojekt ved et offentligt møde på Orø Kro den 5. april. Mødet fandt sted efter redaktionen på dette nummer af Orønyt var afsluttet,. Vi vil forsøge at vende tilbage til emnet i næste nummer af bladet. Interesserede kan kontakte Sven Seiberg, Opstået i udviklingsprojekt Orø Natur AMBA er som nævnt opstået gennem det arbejde, som er udført i det såkaldte ØSE-projekt. Her var ideen, at småøerne kan udvikle nye erhverv gennem fællesskabet. Det har vi omtalt fyldigt tidligere i bladet, se nr. 149 fra november Du kan læse bladet på vores hemmeside, Simon Bordal Hansen En annonce i Orønyt når hele øen. Brug os aktivt! Orønyt når mere end 600 husstande på Orø, og stadig flere læsere kommer til. Orønyt udkommer 6 gange om året, og du kan variere din annonce fra gang til gang. Det hjælper vi dig gerne med. Så en annonce i Orønyt kan meget mere end at støtte bladet, annoncen kan være et levende aktiv for din virksomhed. Benyt muligheden! 10

11 Ny Vikinge-festival Af Arne Katholm Som du måske har hørt, arrangerer vi igen i år en stor vikingefestival på havnen til sommer. Styregruppen har fortsat sit arbejde og jævnligt holdt møder hen over vinteren, så forberedelserne er i fuld gang. Der kommer mindst et vikingeskib, nemlig Aslak og i år bliver der mulighed for at sejle med det. Mod betaling naturligvis. Der kommer masser af boder, og også vikinger fra Frederikssund, ligesom der bliver meget mere for børnene. Vi håber også at kunne involvere sejlerne og skibene på havnen noget mere, for når det handler om vikinger, så handler det også om skibe... Er vi i hvert fald nogen, der mener. rangement som Togtet 2013, så vi står selv for det hele. Vi vil heller ikke som sidste år prøve at få øens serverings- og spisesteder til at stille boder op på havnepladsen men håber på at trække så mange til øen, at det bliver hele øens vikingefestival. Det skulle vi nok kunne klare. Der kommer snart en hjemmeside, som Helle Abild står for. Læs mere i næste nummer af Orø Nyt. Havnefest eller Vikingegilde? Diskussionen på øen har gået lidt på, om det nu skulle være en havnefest eller nogle mere autentiske vikingeaktiviteter. Vi har valgt en salomonisk løsning, nemlig begge dele. Så det skal nok blive sjovt, folkeligt, festligt og autentisk Orø med plads til det hele. I forhold til sidste år er der naturligvis nogle ændringer: For det første er vi ikke som i 2013 en del af et større ar 11

12 Der er 40 år mellem de to store billeder. Øverst til venstre et ansigt i væv fra 2014, og øverst til højre Colaelskeren fra Martin Bruggisser fejrer 40 år som udstillende kunstner og samtidig 70 år som menneske. Derhjemme er det nyrenoverede værksted netop blevet klart, to kraftige keramikovne står blankt i den ene ende, mens alle flader ellers er fyldt med Martins mange og ganske forskelligartede værker. Altid i gang, altid på farten. Lige nu er han optaget af at trække flere keramikinteresserede til værkstedet, hvor der især skal arbejdes med lerbrændingens og glaseringens mange indviklede teknikker. Og ellers er det den store jubilæumsudstilling på galleri Juel Verland Bruggisser 12

13 Art i Holbæk, der for alvor trækker på ressourcerne. Den 26. april slås dørene op for Martins 40 år retrospektive udstilling. Tag over og kig! Blandt nyhederne er en serie linoleumssnit, som Martin lavede for nylig under et ophold i huset i Spanien. De trykkes i et lille oplag som en kunstmappe, og kan købes ved udstillingen. Trykkene for neden sat sammen til en frise er nogle af forarbejderne til den spanke serie. Martin ville nemlig se, om hænderne stadig kunne mestre skærekniven. Og det kunne de. Man kan efter aftale komme på besøg i Martins værksted på Brøndevej. Men ring nu lige først, som Martin siger / 70 Tekst: Simon Bordal Hansen Foto: Henrik Ørslev 13

14 14

15 Kogræssere søger flere til lauget Orø Kogræsselaug har haft succes med at sætte de små Dexterkøer ud på græsning flere steder på øen. Så meget, at der er brug for flere aktive til lauget. Det vil være et af emnerne, når kogræsserne mødes til generalforsamling den 31. april klokken 10 hos Gårdstronomi. Og derfor har lauget bedt Orønyt om hjælp: Kan I ikke skrive, at vi virkelig har brug for flere, der har lyst til at give en hånd med. Sådan løs meldingen til bladet, og den er hermed givet videre. Det er ikke mindst laugets formand, Sven Seiberg, der oven i alle opgaverne for lauget også er blevet involveret i det ny andelsselskab, som vi skriver om andetsteds i bladet. Så også folk med talent for kontakt til kommune og naturforeninger er mere end velkomne, siger lauget. Laugets medlemmer har fordelt det praktiske arbejde med at passe køerne mellem sig, så alle medlemmer er knyttet til et bestemt område, f.eks. folden på Børrehoved. Her ser man til køerne daglig og holder øje med, om de trives og om vandautomaten fungerer som den skal. Ikke nogen hård tjans, men en god lejlighed til at få lidt frisk luft, siger kopasser Nanna Skytte. Generalforsamling 31. april klokken 10, Gårdstronomi. De små Dexterkøer er særlig velegnede til at græsse på engdrag og skråninger. Køerne sættes ud på græs om foråret og går så ude i det fri til ud på efteråret. Laugets medlemmer kan købe kød til rabatpris Dexterkødet er magert og mørkt, særdeles velegnet til simreretter, men også hakkebøfferne smager bedre end slagterens almindelige 1. sortering. 15

16 De starter nyt Gry Ravn og Susanne Bruggisser starter undervisning i Mindfullnes på Orø. Det skal foregå i Bruggissers atelier. Foto: M. Bruggisser Kængu, øens fornøjelse Banen er klar Raske folk gør banen klar til sommerhalvårets pentanque. Klubben finder du på foreningssiden bagerst i bladet. Der er virkelig gået sport i at få øje på kængu, som ser ud til at nyde det frie liv på øen. Her er det Birte Elzer, der fik øje på det flinke dyr. Foto: Birte Elzer Så søde... Et kuld valpe er aldrig til at stå for, og så søde de er på Lene Andersens billede. Den lykkelig mor hedder Emma. Og var det ikke noget med en lille hvalp..? Foto: Lene Andersen 16

17 Autocamperne kommer igen Fra 1. til 4. maj holder autocamperne igen deres generalforsamling ved Hallen på Orø. Camperne ser frem til hyggelige dage, og arrangørerne forventer stor deltagelse. Lørdag aften spiller Mig&Moffe for campisterne. Orø får fin reklame på foreningens hjemmeside. Ikke mindst et luftfoto over øen, afslører den meget praktiske komfort, som møder gæsterne. Hallen, hvor man bor, Brugsen lige over gaden og et par skridt mod nord er Orø Kro. Så kan autocamperlivet vist ikke være meget bedre? Foto: Når barnet er særlig følsomt Er op mod 20 procent af os særligt sensitive mennesker? Og kan det forklare, at vi reagerer anderledes end andre? Spørgsmålet om de særligt sensitive kommer på dagsordenen, når familierådgiver Birgitte Rosetzsky Hermann holder foredrag i Forsamlinghuset den 5. maj klokken Fokus er på børn og unge i daginstitution, skole og hjem. Hvad gør man som forældre og pædagoger, hvis man har med et særligt sensistivt barn at gøre? Foredraget er gratis og er arrangeret av vores lokale bibliotek. Hulebyggere & Ramasjang Et TV-hold fra DR har arbejdet nogle dage på øen i forbindelse med et nyt program til børn. Arbejdstitlen er Dansk Hulebyg. Resultatet skal blive en serie udsendelser i efteråret og flere andre aktiviteter, bl.a. nogle hule-camps og undervisningsmateriale til skolerne. Tegningen er en af de første skitser til huler, citeret fra Hulebygs projektbeskrivelse. Blomstersange i Urtehaven Et stort fire-stemmigt kor vil synge blomstersange for gæsterne, når de til sommer besøger Urtehaven på Orø. Det er det traditionsrige Danmarks Lærerhøjskoles Kor, som har besluttet at fornøje øen med deres smukke klange. Og det fordi en af sangerne, Vibeke Holme Jensen, har sommerhus på øen. Vores overskrift for koncerten kan 17 være Nordisk Midsommer, og det er gratis at lugte til blomsterne og lytte til musikken, fortæller Vibeke Holme Jensen. Det er ikke første gang, DLH-koret besøger Orø. Nogle vil huske, at koret gav koncert i Orø Kirke. Koncerten i Urtehaven er torsdag den 12. juni klokken 17. Sømænd synger med Der er lagt op til bølgegang, når der er Syng-Med aften i Orø Hallen den 4. juni. Det fortæller en af arrangørerne, Hans Knudsen, til Orønyt: Vi har valgt søens folk som tema i år, og jeg håber da, at mange møder op fint udklædte. Så skal vi nok få en festlig aften ud af det, siger Hans Knudsen. I år bliver det også muligt at svinge benene lidt længere, end vi ellers har plejet, og det tror jeg mange vil være glade for, siger Hans Knudsen.

18 Læserne skriver Supergode Akut-team..! Jeg vil gerne slå et slag for at udbrede kendskabet til Orøs fantastiske akutteam. 7 frivillige der rykker ud, når man er kommet til skade, som jeg gjorde den 4. marts sent om aftenen. I løbet af 10 minutter stod der 2 fra akutteamet parat til at give den første hjælp, indtil ambulancen nåede frem. Kompetente og medfølende var de. Håber ikke Jens har ondt i benene mere efter at have siddet på hug i 1/2 time med ryggen op ad vægen på mit badeværelse, mens han støttede mig. Imens skrev hans søde makker rapport og guidede ambulancefolkene, da de kom. Efterfølgende talte jeg med kunder i Brugsen, som ikke vidste, vi havde sådan et team på øen. Derfor ville det måske være en ide med en artikel i Orønyt? Kirsten Reedtz Stenbjergvænget 15 Redaktionen: God idé, Kirsten. Vi laver en artikel om akutteamet i næste nummer af Orønyt. AA mødes på biblioteket hver torsdag aften Nu er det igen muligt at komme til møder i AA på Orø. Den lokale Orø-gruppe mødes på biblioteket, Bygaden 50, hver torsdag mellem 19 og 20. Anonyme Alkoholikere (eller blot AA) er et verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder, hvis erklærede hovedformål er at holde sig ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. AA modtager ikke nogen form for udefrakommende økonomisk støtte, men er selvforsynende gennem medlemmernes egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning og har ikke nogen politisk tilknytning. Den eneste betingelse for medlemskab af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 18

19 Læserne skriver Der kom et brev til Orønyt Så dumpede der et brev ind i mailbakken. Afsender Uffe Tækkemand. Og det er jo en af den slags breve, man bliver glad over at læse. En lille oplevelse i hverdagen, hvor nogen rækker en hånd ud til andre, der har brug for den. Derfor er det fedt at bo på Orø, skriver Uffe til os, og her på redaktionen er det svært at være uenig. Tak for brevet, som vi skynder os at dele med læserne... 19

20 Når jeg går tur! Læserne skriver Når jeg går en af mine dejlige traveture her på Orø, så medbringer jeg som regel min kikkert og mit fotografiapparat. Men ikke som regel, men altid, har jeg en sort plastikaffaldspose i min lomme. Turene er mange og foretages overalt på øen. Den kan gå gennem sommerhusområdet i Salvig. En dejlig solnedgangstur på Hjertestien. Frisk tur ude på øens nordligste næs, med ophold på bænken med flot kig bla til Hundested og Kyndby Værket. Hegneskoven, som nu er ved at blive en rigtig skov, og hvor jeg skal ud og holde øje med de unge bøgetræer, som snart springer ud. Børrehoved, hvor jeg en gang var så heldig at se nogle sæler på stenene ude i vandet. Jeg kunne blive ved. Stor, stor nydelse med denne forskellighed, som hele tiden møder en. Det er fint at have husket kikkerten, især når der er sæler i vandet. Somme tider glemmer jeg at fotografere, fordi jeg har så travlt med at se. Men der er en ting jeg altid husker at bruge, og desværre vil jeg sige altid har brug for. Det er min affaldspose. Den bliver fyldt op, næsten hver gang jeg går mine ture. Det er f.eks. emballage af forskellig art, som jo dog, alt andet lige, må have vejet lidt mere, da man gik hjemmefra, og som vel kan fragtes med hjem igen, bare bliver smidt i naturen. Og dertil lightere, patronhylstre, plasticposer, flødebollebakker og plastic- og foliebakker. Alt sådan noget, som ikke bare forsvinder og formulder. Jeg ved godt, at det ikke er os Orøboere, der efterlader disse ting i naturen. Men vi kan så hjælpe hinanden med at holde griseriet nede. Så min tanke med det her indlæg er et lille hip til os alle: Ha altid en plasticaffaldspose i din lomme, når du går tur på vores dejlige Orø. Du skal nok få brug for den! Birte Elzer Enghaven (Birte skrev og fotograferede) Tak for den nye udsigt I denne vinter blev der åbnet for en ny og dejlig udsigt sydover fra anlægget ved Store Flagstang på Bygaden. Træer og buske er blevet beskåret og klippet ned, så der nu er et stort og frit udsyn - ud over markerne og Issefjorden mod Holbæk. Når man kommer kørende ad Næsbyvej mod dens udmunding i Bygaden, åbenbares den store udsigt - færgen i lilleputformat er måske på vej - Holbæk blåner i horisonten - og om aftenen blinker lysene fra den store by så venligt langt derude. 20 Læserne skriver Mange tak til rette vedkommende, der så herligt har skovet og beskåret. Lene Asbjørn Næsby

21 21

22 Orø Skytteforening Riffel: onsdage torsdage Pistol: torsdage Foreningen stiller våben til rådighed Kontaktperson Tyge Larsen, telefon Orø Bådelaug Søsætning den 26. april. Husk at skrive dig på listen. Generalforsamling den 27. april. Kontingent skal være betalt før generalforsamlingen! Følg med på Orø Børne og Ungdomsklub Hver tirsdag til Følg med på Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere, hvis du vil være med. Kontaktperson: Flemming Zangenberg, tlf Orø Havkajakklub Følg med på Orø Pentanqueklub Husk hver søndag klokken 11. Sommerbanerne er ved at blive klargjort. Kontakt: Orø Pensionistforening Mandag den 28. april: Bus fra kirken kl til den Blå Planet, på vej hjem aftensmåltid på Osted Kro. Tirsdag den 6. maj: Generalforsamling kl Orø Kro. Onsdag den 4. juni: Bus fra kirken kl til Bakken, først frokost i Bondestuen, derefter Cirkusrevy. Følg med på Orø Kogræsserlaug 31. april: Generalforsamling på Gårdstronomi klokken 10. Nye interesserede er meget velkomne. Kontaktperson: Sven Seiberg, telefon Hestebedgård Følg med på Foreningen Orønyt Annoncehajer søges Efter et vel overstået årsmøde, mangler vi et par aktivister, der har mod på at skaffe flere annoncer til bladet. Kontakt Simon Bordal Hansen, Følg med på Orø-dansen Er du interesseret i folkedans? Kontakt, formand Knud Noppenau, Orø Cykelklub Følg med på MC Island Følg med på Orø Brugerråd Kontakt: Brugerrådets formand G. Jansen, Orø Allstars Vi er en gruppe af musikglade, der har skaffet et fælles øvelokale og hjælper hinanden med musikken. Har du lyst til at være med eller bare høre mere, så kontakt John Vestergaard på Kunst på Orø Søndag 13. april: Generalforsamling klokken 13 på Orø Kro. Indkaldelse er udsendt til medlemmerne. Følg med på Kulturbeholderen Foreningen der driver Kulturbeholderen. Formand Ole Nielsen, telefon Hjemmeside er på vej Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen. Følg med på Foreningen Isefjorden Foreningen Isefjorden arbejder for at etablere bedre sociale tilbud og har som mål at starte socialøkonomisk virksomhed på Orø. Kontaktperson Simon Bordal Hansen,

23 Orø Genbrugsplads Onsdag Lørdag

24 Frans Winther, Else Marie Laukvik og Arne Katholm. Da teateret kom hjem i dagligstuen Lørdag den 8. marts fik Orø besøg af Odinteateret, som opførte tournéforestillingen Memoria i Susanne Brams dagligstue på Olufsminde. Tekst, sang og musik blev fremført af skuespillerne Else Marie Laukvik og Frans Winther. De to har sammen med teatrets stifter og leder, Eugenio Barba, skabt Memoria - der handler om erindringens tunge byrde og pligten til ikke at glemme. Forestillingen er blevet til i anledning af 70-året for jødernes flugt fra det besatte Danmark til Sverige i oktober Arne Katholm havde arrangeret og desuden inviteret en lille gruppe orøboere til teateraftenen. Der var lige netop plads i stuen på Olufsminde til de 20 mennesker, som fik en enestående oplevelse - dybt bevægende monologer og sorgfulde jiddiske sange akkompagneret af skuespillerne selv på harmonikaer, bratsch og violin. Da forestillingen var forbi, og de to skuespillere stilfærdigt forlod stuen, sad alle tilbage - knugede og eftertænksomme. Det føltes malplaceret at begynde at klappe. Og først da skuespillerne lidt senere vendte tilbage, kom det store og velfortjente bifald. Tekst: Lene Asbjørn Foto: Lene Gregaard 24

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Marts 2014. Foråret er på vej.

Marts 2014. Foråret er på vej. Marts 2014 Foråret er på vej. Efter en våd og mørk vinter er det dejligt at tænke på og mærke forårets komme. Erantisser og vintergækker pibler frem, og fuglene høres fra morgen til aften. Caféåbningstider:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere