Nu har Børre fået hoved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu har Børre fået hoved"

Transkript

1 Hvad er det..? Steen Langvad t.v. og Arne Katholm t.h. foran statuen. Fotograf: Lene Gregaard. 158 apr 2014 pris 20,- Keramikerens skarpe hjørne Her i april kan Martin Bruggisser fejre to mærkedage samtidig. Han kan nemlig se tilbage på præcis 40 år som aktiv kunstner og desuden glæde sig over at se tallet 70 på fødselsdagslagkagen. Se mere side 12 og 13 Nu har Børre fået hoved Der er rejst et hoved, og det på selveste Børrehoved. Bladets fotograf var på pletten da manden bag værket, den lokale kunstner Steen Langvad, med hjælp af makkeren Arne Katholm fik jernskulpturen sat til skue for gud og hvermand. Nu står den så derude og bliver udsat for vejr og vind. For de videbegærlige er der også sat et skilt op foran statuen. Inspirationen til at lave Børres Hoved kom bl.a. gennem de drabelige fortællinger i Orønyts serie Dr. Cook, som Arne Katholm havde fundet manuskripterne til i en flaskepost netop ved Børrehoved. Og således er der nok en sammenhæng til sommerens vikingefest, forklarer de to hovedpersoner. Læs mere om vikingefesten side 11 Her er Orø Station Så holder DSBs flotte MY lokomotiv med brummende dieselmotorer ved noget, der godt kunne være øens egen station. Og faktisk findes den lige midt på Orø, nærmere bestemt nede i kælderen under den gamle Brugs. Her holder nemlig den nydannede togklub til, og er i fuld gang med at opbyggede landskaber og lægge skinner ud, så beboerne kan få ordentlig kollektiv trafik til tiden. Noget vi har sukket rigtig længe efter på øen. Formand for togklubben er Niels Drost medens John Vemmelund styrer stationskassen. Ny medlemmer er særdeles velkomne understreger initiativtagerne, og interesserede kan kontakte Niels Drost på

2 Nye kræfter hos Orønyt Pris og løssalg Husstandsomdeles gratis. Pris 20 kr. i løssalg: Orøkontoret og Ø-butikken. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orønyt. Simon Bordal Hansen, ansvarshavende. Adresse: Bygaden 72, Orø. Tlf eller Mail: Hjemmeside: Tryk Orøkontoret. Oplag og distribution 650 eksemplarer postomdeles gratis altid til alle helårs husstande på Orø og til sommerhuse, hvis det aftales. Kontakt os for en leveringsaftale til sommerhus. Artikler og læserbreve Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, send til vores mail: Læserbreve og artikler skal handle om noget, der har direkte og konkret noget med Orø at gøre. Du skal også have tilknytning til øen. Vi kan ikke love at bringe uopfordret materiale. Annoncer Kontakt bladet på mail eller telefon Vi kan hjælpe dig med at sætte din annonce op. Annoncepriser Pr. nummer: Helside, 17,5x25,5 cm, kr ,- 1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,- 1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,- 1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,- Farvetillæg 700,- kr. Få tilbud på tillæg, min. 4 sider. Foreningen Orønyt Foreningen består af de personer, som er aktive omkring bladet. Redaktionsgruppen/bestyrelsen er: Redaktør: Simon Bordal Hansen Kasserer: Henrik Persson Revisor: Maj Bøttcher Sekretær: Jens Johan Dahlkild CVR-nummer Foreningens CVR er Næste blad udkommer Se hjemmesiden En af Orønyts trofaste medarbejdere er blevet afløst på sin post. Det er er bladets kasserer gennem flere år, Ma- Linda Chase, som nu giver regnemaskinen videre til Henrik Persson. Ny i bestyrelsen er også Jens Johan Dahlkild, der afløser Nanna Skytte som sekretær. Nanna fortsætter som koordinator af bladuddelingen. Vagtskiftet fandt sted på Foreningen Orønyts årsmøde på Orø Kro søndag den 6. april, ledsaget af god kaffe og velsmagende lagkage. Undervejs kunne foreningens formand, Simon Bordal Hansen, fortælle, at året var meget aktivt for bladet med bl.a. et særnummer om det kongelige besøg, en fin kalender og forsøg med egne lokaler. Den økonomiske krise kan mærkes lidt Den økonomiske krise har også kunnet mærkes i bladet. Der er en vigende tendens blandt annoncørerne, og budgettet for 2014 forudser et fald på omkring 25% i annonceindtægterne. Forhåbentlig går det ikke så galt, men hellere et forsigtigt budget end en tom bankbog, som formanden udtrykte det på årsmødet. For læserne vil det lavere budget formentlig ikke kunne mærkes. Årsregnskabet viser et faldende overskud, men dog stadig overskud. Årets resultat var på plus 9.700,- kr mod omtrent det dobbelte i Bladets kreds af aktive er vokset, og der er nu omkring 15 faste bladuddelere, mens omkring personer bidrager til bladets indhold med tekst og fotos. Der er også kommet flere til, der kan layoute. Optimisme om fremtiden Hvis tendensen til, at der annonceres mindre, fortsætter, kan det blive nødvendigt at finansiere bladet på en anden måde. Men der er ingen alarm endnu, og der var optimisme på årsmødet omkring bladets fremtid. Der skal arbejdes på at få flere annoncører, og så vil foreningen gå over til at være momsregistreret. Orønyt daglige ledelse, som kaldes for redaktionsgruppen, består af bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer, der er direkte aktive i det redaktionelle arbejde. Den formelt valgte bestyrelse er: Simon Bordal Hansen (redaktør/formand) Jens Johans Dahkild (sekretær) Henrik Persson (kasserer) Maj Bøttcher (revisor) Desuden valgtes Ib Ballisager som revisorsuppleant. 2

3 Musik på Hegnegården Den lokale folk-gruppe Engle om Natten inviterede til musik og digtoplæsning. Knap 70 mødte op og fik en dejlig eftermiddag. Gruppen består fra venstre af Simon Bordal, Susanne Scjellerup, Mette Petersen og Kaj Trojahn. Foto: Birte Elzer Goddag i Beholderen Maja s farver Så er det gamle vandtårn officielt åbnet, nu under navnet Kulturbeholderen. Her siger formand Ole Nielsen goddag. Foto: Henrik Persson Maja Gustafson var månedens kunstner i marts på Orø Kro. Og Majas stærke billeder satte virkelig kulør på restauranten. Se mere på kunstpåorø.dk Foto: Lene Asbjørn 3

4 Grøde for terapeuterne Et nyt samarbejde på tværs af øens terapeuter og kropseksperter er ved at tage form, og samtidig er flere ny tilbud på vej. Fagområdet er godt på vej til at blive en af øens nye attraktioner. Mindfulness i atellieret Susanne Bruggisser og Gry Ravn, som begge er psykologer, starter lige efter påske et første forløb med mindfulness. Det foregår i Bruggissers atellier på Brøndevej og ventes afsluttet til juni. Mindfulness styrker evnen til at være til stede her og nu, forklarer de to: At være god til relationer starter med selvindsigt og empati. Uanset hvor dygtig man er til at bruge sin hjerne rationelt og intellektuelt, så når man ikke langt uden at kunne føle, hvor andre er og vide, hvordan man selv virker på andre. Interesserede kan kontakte Gry på og Susanne på Hasselgårdens udeliv I år har vi blandt andet et tilbud om en miniferie på 3 dage, tæt pakket med forskellige aktiviteter i naturen, hvor man får brugt sig selv både fysisk og mentalt, samtidig får man noget teoretisk viden om krop og bevægelse, siger Karina Kjeldsen, Hasselgården. Som noget nyt, har vi yoga og indre stilhed på programmet. Hver mandag formiddag i juli måned har vi et 3 timers forløb, hvor vi dyrker yoga i haven og derefter vandrer og sidder i stilhed. Man kan se mere på hjemmesiden Massage og nada-akupunktur Susanne Nielsen har gennem mange år tilbudt holistisk massage. Massagen sigter på at forene menneskets hele potentiale: Kroppen, hvor alle ubearbejdede oplevelser gemmer sig; tanker og følelser, der styrer vore handlinger og endelig det spirituelle element, hvorfra vi kan hente støtte og inspiration, siger Susanne Nielsen. Susanne har også nada-akupunktur på programmet. Det er en særlig øreakupunktur, som blandt andet anvendes for at dæmpe angst og uro. Også ved behandling af stress, er der gode resultater med nada, fortæller Susanne. Du kan se mere på Susannes annonce side 15 i bladet. Hegnegården starter Retreat Hegnegården er ved at søsætte en hel serie af tilbud, der kombinerer natur, psyke, krop og kunst. Det sker under kodeordet Retreat; at trække sig tilbage for at fordybe sig. Og til alle tilbud er der overnatning m.v. på Hegnegården, enten inde i stedets værelser eller ude i Hegneskoven. De mange tilbud skal gennemføres i samarbejde med øens forskellige fagfolk på området. En hjemmeside er på vej, fortæller Jette Porting, og den får adressen 4

5 Øens grønbrogede tudser er i fare for at forsvinde Tekst og foto: Bente Meehan Holbæk Kommunes Projekt hjælp tudserne på Orø, er fortsat i gang. Målet er at undgå, at den sjældne og fredede art helt forsvinder. Men det ser ikke alt for godt ud, og vi håber derfor, at du vil være med til at rapportere, hvis du ser eller hører tudserne. Mange kan huske, dengang man kunne høre de grønbrogede tudsers eksotiske triller over hele Orø hvert forår. færdes i græssede enge og på tørre bakker, hvor solen uhindret kan skinne ned på jorden. Sådanne områder er der blevet færre af. Det er bl.a. derfor, kommunen hjælper med at genskabe mere af den lysåbne natur. En natur som også er levested for en lang række andre dyr og planter, som kræver beskyttelse. Det vil være en stor hjælp for arbejdet med at redde bestanden, at du kontakter kommunen på tlf.: I dag ser det ud til, at de kun synger og yngler i ganske få vandhuller. Holbæk Kommune har i de seneste år undersøgt, hvor de sidste tudser holder til. Tilsyneladende er bestanden i dag så lille, at den er i fare for helt at forsvinde. Derfor har Kommunen medvirket til at øge antallet af mulige ynglelokaliteter ved at grave nye vandhuller, oprense eksisterende og etablere græsning omkring dem. Herefter har kommunens paddekonsulent i et forsøg på at give bestanden kunstigt åndedræt forsøgt at indsamle æg til opdræt og udsætning af haletudser. I 2012 måtte forsøget opgives, da han ingen æg fandt. I 2013 lykkedes det at indsamle æg, opdrætte og udsætte en lille andel haletudser i en af de nygravede søer. Det vil vise sig i løbet af sommeren 2014, om disse haletudser har overlevet og vokset sig til store tudser. Fra omkring 1. april kommer tudsen frem fra sit vinterskjul, som ofte er lune steder som huse, drivhuse og stalde, hvilket mange husejere og landmænd har oplevet. Den vil i ugerne herefter vandre mod ynglevandhuller. Den grønbrogede tudse elsker sol og varme og yngler derfor kun i vandhuller, som er helt åbne og uden siv og skyggende træer omkring. Herfra tilkalder den artsfæller med sine højtlydte og karakteristiske triller. eller mail hvis du ser eller hører en grønbroget tudse. Husk at skrive adressen, hvor tudsen er set/hørt samt dit telefonnummer, så vi evt. kan kontakte dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har et område på din ejendom, som kunne være egnet til at grave et nyt grønbroget tudse-ynglevandhul. Kommunen sender sin konsulent til øen igen til foråret for at konstatere, om der er yngleaktivitet samt evt. undersøge nye tudse-steder. Lyt til tudserne: Vi lægger et link ud på Orønyts hjemmeside, så du kan blive klogere på tudsen og lytte til dens kald:. Så lyt godt efter på tidlige, lune forårsaftener mellem april og maj! Uden for yngletiden foretrækker den at 5

6 Beboerforeningens nye formand vil noget med Orø Af Jens Bloch, formand Orø Beboerforening Må jeg præsentere mig selv? Jeg er 67 år gammel far til fire og mor/farfar til 6. Jeg er uddannet lærer og har arbejdet i 34 år på Orøstrand, dels som lærer og dels som projektleder. Før det underviste jeg i syv år på Orø Skole. Jeg har boet på øen siden 1. august Nu bor jeg alene på Brøndevej 54, hvor min dør altid står åben for alle, der har noget på hjertet. Jeg husker ikke mere præcist, hvornår, men jeg var med til at starte beboerforeningen op en gang sidst i halvfjerdserne, og fungerede som formand for den i nogle år i firserne. Ø-udvalget Efter kommunesammenlægningen af 1969 blev der oprettet et ø-udvalg. Dette bestod af en formand, der altid var Holbæk Kommunes borgmester og to ø- repræsentanter der blev valgt for fire år ad gangen samtidig med kommunevalget. Ø-udvalgets funktion var at være direkte link mellem Orø og Holbæk kommune. Der har ofte været ø-udvalgsmedlemmer, der havde rod i Når jeg har sagt ja til at forsøge mig som formand for foreningen igen, er det fordi jeg gerne vil lægge noget energi i at følge op på de resultater, som foreningen har opnået gennem årene, og tage nye initiativer således, at vi kan medvirke til at Orø stadig er et levedygtigt lokalsamfund. Historien Orø Beboerforening blev oprettet for snart 40 år siden. Baggrunden for dens oprettelse, var at der i 1974 var startet en sammenslutning, hvis formål var at samle de danske småøer, som havde nogenlunde ens livsvilkår. Man ville samle dem i en forening, der kunne have gennemslagskraft over for regering, folketing, kommuner og dengang amter. Kriterierne dengang var, at øen skulle have et befolkningstal på over 20 og under 1000, den måtte ikke være landfast og ikke en selvstændig kommune. Disse kriterier var der 27 øer der kunne opfylde og foreningen har bestået siden med nogenlunde samme sammensætning som dengang. Sammenhængen Når jeg giver dette meget korte historiske rids, er det fordi, der er mange, der ikke er bevidste om, hvorfor vi har en beboerforening, når vi også har et lokalforum. Mange spørger sikkert sig selv om, hvad vi skal med beboerforeningen. For at vi i sin tid kunne blive optaget i ø- sammenslutningen skulle vi simpelthen have en beboerforening, der kunne repræsentere Orø i denne. Vores repræsentation her var vigtig, dels fordi sammenslutningen havde brug for fuld opbakning fra samtlige øer, dels for vores egen skyld, således at vores problematikker kunne blive hørt på tinge. beboerforeningen, men det var altså folkevalgte af øens indbyggere. Ø-udvalget kan i dag til en vis grad sammenlignes med lokalforum, der jo gerne skulle fungere som et led mellem alle på øen og Holbæk Kommune. Reference kanalerne for de to organisationer er altså forskellige, derfor er det vigtigt, at vi har begge dele. Både lokalforum og beboerforeningen er enige om, at det er uhyre vigtigt med et tæt samarbejde mellem de to or- 6

7 ganer, således at Orøs tarv kan varetages så bredt som muligt, og derfor vil beboerforeningens formand og næstformand afholde jævnlige dialogmøder med lokalforums ditto, så vores sager og synspunkter kan afstemmes. Det er vigtigt, at beboerforeningen er stærk, derfor har vi også brug for dit medlemskab klik dig ind på vores hjemmeside og se hvordan du bærer dig ad med at blive medlem. Mere historik Beboerforeningen har igennem tiden arbejdet intenst med at udvikle og bevare Orø som et stærkt lokalsamfund. Vi har været med i hallens tilblivelse, vindmøllerne, Elnebjergvej byggeriet, venterummene på havnene og har til stadighed kæmpet mod de indskrænkninger i levevilkårene, som vores kommune eller andre instanser har forsøgt at indføre for os øboere. Vi har deltaget eller været arrangører af diverse sociale arrangementer, ligesom vi sidste år var værter for ø-sammenslutningens generalforsamling for tredje gang, og arrangerede energimesse i hallen for at give beboerne mulighed for at få gode ideer til at spare på deres energi. Sidst men ikke mindst har vores bevågenhed stedse ligget på færgefarten Orø-Holbæk, som er vores livsnerve til øen, og som ved adskillige lejligheder har været truet af lukning eller nedskæringer. Affolkningen Det store altafgørende projekt lige nu er, hvordan vi kan holde liv i øen. Vi er, som alle andre små samfund i dette land truet af affolkning. Når krisen kradser søger befolkningen mod de store byer. Vi kommer ind i en negativ spiral, der virker på den måde at når naboen flytter, så kan vi også ligeså godt gøre det, for så bliver her mere tomt. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi lige stopper op en gang og tænker på, hvorfor det egentlig var, vi kom hertil og er blevet her. (jeg ved godt at nogen er født til det) Var det ikke for den frihed og åbenhed, der ligger i at bo på landet uden for byens stres og jag. Har vi ikke stadigvæk den frihed og er Orø ikke stadigvæk det dejligst sted på jorden med dens åbne vider og fjordens vande lige uden for døren. Jeg synes, at vi ofte bliver revet med af besværet og de negative ting og glemmer alt det positive, vi har her på vores lille smørhul af en ø. Beboerforeningen arbejder til stadighed for at bevare vores høje standard med hensyn til skole, brugsen, hallen, ældreboligerne og alt det andet. Hvad så Orø Beboerforeningen synes, at det er rigtigt vigtigt, at vi i disse tider står sammen om at bevare vores ø. Vi ser med stor bekymring på, at Holbæk Kommune har store økonomiske vanskeligheder, som kan få konsekvenser for vores skole og færgen. Det er derfor bydende nødvendigt, at forældrene til skolebørnene og alle andre bakker op om skolen. Det er vigtigt at vi lader børnene gå der til udgangen af 6. klasse. Hvis vi først begynder at tage børnene ud af skolen, skal man som politiker ikke have mange brikker at flytte rundt med, før man kan få ideer om at lukke ned for den. Og får vi først lukket skolen, så får vi den aldrig igen, og har vi ingen skole, får vi ingen småbørnsfamilier til at flytte ind på øen. Derved bliver vi en pensionistø ingen kan sælge deres huse, for der er ingen, der vil købe dem, huspriserne falder og vi får alle tørre lommesmerter ud af det. Der var en gang en øbo, der sagde til mig: Man kan ingenting på Orø! Da jeg havde tænkt lidt over den bemærkning slog det mig at: Du kan alt på Orø bare tag fat. Se på, hvad der drives i dag af gode frivillige kræfter. Vi har fået et forsamlingshus op at køre igen, vi har tøjsalg, og loppemarkeder, bådelaug, Orønyt, Orøløbet, billardklubben, badmintonklubben, adventure klanen, vinterbadere, Orø Allstars, motionsklubben kajakklubben for bare at nævne nogle eksempler. Husk det og bred det ud til resten af Danmark, så vi kan holde gang i hjulene hen over krisen. Den nye bestyrelse Jens Bloch, formand Gitte Busk-Clausen, næstformand Henrik Persson, kasserer Berit Tannebæk, sekretær Kristian Krøger, ø-sammenslutnings repræsentant Suppleanter: Erik Fuchs Stefan Kring Beboerforeningen arbejder lige nu på en bosætningskampagne, hvor vi vil forsøge at tænke kreativt. Hvordan får vi folk til ar flytte til øen? Vi forsøger at påvirke miljøministeren til at ændre på planloven således, at det bliver muligt at bo i sommerhusene hele året både som ejer og som lejer. Vi vil forsøge at få folk til at leje sig ind i de huse, der står til salg, og vi vil optræde ved aftensalg arrangementer og andre tiltag i vores omliggende byer, for at få folk til at se på de huse, der er til salg på øen. 7

8 Er Gamløse en fold af græstørv..? Kære læser. Her starter en serie af små artikler om stednavne på Orø. De bygger på en længere samlet tekst om Stednavne på Orø, som Holger Larsen har skrevet. Holger Larsen har et indgående og meget fagligt indblik i Orøs stednavne og historie i det hele taget, og han har velvilligt stillet sit tekstmateriale til rådighed for Orønyt. Vi kan ikke bringe hele teksten samlet, den ville fylde adskillige sider i bladet, men bringer den stedet lidt efter lidt, og forsøger at finde passende illustrationer. Jernalderstedet Gamløse Denne gang er det Gamløse, og billedet viser et gammelt matrikelkort over Gamløse og byens jorde. Man genkender gadeforløbet ned til og med svinget, hvor Østre Færgevej tager over fra Bygaden. Holger Larsen fortæller, at bynavnet Gamløse første gang kan findes på skrift i Op gennem tiden har det været skrevet forskelligt: I 1559 skrives Gamløze, og i 1571 er det Gamløsse finder man stavemåden Ganløse og i 1606 er det Gamløs. Ordet Gamløse udspringer af gammelt dansk, hvor man ved, at Gamme betød en fold eller en sti. På oldnordisk blev ordet Gammi Hytte af jord eller tørv På sjællandsk dialekt betød ordet Gamme En simpel Krybbe for Heste og Kvæg, der sættes paa jorden. Det samlede ord Gamløse kan tolkes som En lysning ved folden eller Den gamle lysning. Holger Larsen fortæller, at vi fra stednavneanalysen ved, at landsbyen Gamløse med rimelighed kan stamme fra tiden før vikingetiden, og altså have en baggrund i den sene jernalder. Ordet Løse betød oprindelig en eng, og selve endelsen, løse, stammer helt tilbage fra den periode man kalder for den urnordiske. Det er år efter Kristi fødsel. Læs det hele på Orønyts hjemmeside Læsere, der ikke kan vente på, at næste Orønyt udkommer med nye klip fra Holger Larsens artikel om Orøs stednavne, kan læse Holger Larsens tekst i sin helhed på Orønyts hjemmeside. Her kan man også gå i detaljer med hele det grundige kildemateriale. Klik ind på Simon Bordal Hansen på baggrund af Holger Larsens artikel. 8

9 Dette kort over Gamløse og de omkringliggende jorde, stammer fra et kort over Bybjerg og Gamløse, opmålt i 1796 og tegnet som kort i Kortet ligger på en database, som Geodatastyrelsen og Miljøministeriet har gjort tilgængelig på nettet. Basen rummer omkring gamle danske matrikel og sognekort fra perioden fra Man kan åbne kortet i sin egen computer og gå ind på den mindste detalje, uden at kortet mister sin skarphed. Prøv, det er spændende! Find kortene på hkpn.gst.dk, og søg f.eks. på Gamløse Orø. 9

10 Bedre sociale tilbud og lokale job Den ny Foreningen Isefjorden vil forsøge at åbne en række sociale tilbud på Orø, f.eks. Beskyttede arbejdspladser og Tværfaglige ressourceforløb til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Aktiviteterne skal drives som socialøkonomisk virksomhed, altså uden profit som drivkraft og med demokrati og åbenhed som omdrejningspunkt. Tilbuddene retter sig til kommunerne og borgerne i Isefjordsområdet. Hovedkræfterne bag initiativet er Simon Bordal Hansen, Jette Maja Porting og John Ewans Porting. Aktiviteterne får til at begynde med base på Hegnegården, hvor foreningen låner faciliteter. Der er søgt om støttemidler til at kunne sætte de første aktiviteter i gang, men først i løbet af efteråret 2014 kan der siges noget mere sikkert om hvad og hvor meget, der bliver til noget. Foreningens formål er at tilbyde bedre og mere virksomme sociale tilbud til borgerne og kommunerne i Isefjordsområdet, og at gøre det med Orø som hjemsted. Dermed håber foreningen at være med til at skabe nye arbejdspladser på øen. Foreningen Isefjorden er ved at få lavet hjemmeside og informationsmateriale. Interesserede kan kontakt Simon Bordal Hansen på Nyt andelsselskab..? Orø er formentlig ved at få et nyt andelsselskab med navnet Orø Natur AMBA. Formålene er, som undertegnede forstod det, at få gang i produktion af en række højkvalitets fødevarer med Orø som afsender, og at samtidig lave genopretning af natur og skabe lokale job. Det fremgik ved afslutningen af det såkaldte ØSEprojekt ved et offentligt møde på Orø Kro den 5. april. Mødet fandt sted efter redaktionen på dette nummer af Orønyt var afsluttet,. Vi vil forsøge at vende tilbage til emnet i næste nummer af bladet. Interesserede kan kontakte Sven Seiberg, Opstået i udviklingsprojekt Orø Natur AMBA er som nævnt opstået gennem det arbejde, som er udført i det såkaldte ØSE-projekt. Her var ideen, at småøerne kan udvikle nye erhverv gennem fællesskabet. Det har vi omtalt fyldigt tidligere i bladet, se nr. 149 fra november Du kan læse bladet på vores hemmeside, Simon Bordal Hansen En annonce i Orønyt når hele øen. Brug os aktivt! Orønyt når mere end 600 husstande på Orø, og stadig flere læsere kommer til. Orønyt udkommer 6 gange om året, og du kan variere din annonce fra gang til gang. Det hjælper vi dig gerne med. Så en annonce i Orønyt kan meget mere end at støtte bladet, annoncen kan være et levende aktiv for din virksomhed. Benyt muligheden! 10

11 Ny Vikinge-festival Af Arne Katholm Som du måske har hørt, arrangerer vi igen i år en stor vikingefestival på havnen til sommer. Styregruppen har fortsat sit arbejde og jævnligt holdt møder hen over vinteren, så forberedelserne er i fuld gang. Der kommer mindst et vikingeskib, nemlig Aslak og i år bliver der mulighed for at sejle med det. Mod betaling naturligvis. Der kommer masser af boder, og også vikinger fra Frederikssund, ligesom der bliver meget mere for børnene. Vi håber også at kunne involvere sejlerne og skibene på havnen noget mere, for når det handler om vikinger, så handler det også om skibe... Er vi i hvert fald nogen, der mener. rangement som Togtet 2013, så vi står selv for det hele. Vi vil heller ikke som sidste år prøve at få øens serverings- og spisesteder til at stille boder op på havnepladsen men håber på at trække så mange til øen, at det bliver hele øens vikingefestival. Det skulle vi nok kunne klare. Der kommer snart en hjemmeside, som Helle Abild står for. Læs mere i næste nummer af Orø Nyt. Havnefest eller Vikingegilde? Diskussionen på øen har gået lidt på, om det nu skulle være en havnefest eller nogle mere autentiske vikingeaktiviteter. Vi har valgt en salomonisk løsning, nemlig begge dele. Så det skal nok blive sjovt, folkeligt, festligt og autentisk Orø med plads til det hele. I forhold til sidste år er der naturligvis nogle ændringer: For det første er vi ikke som i 2013 en del af et større ar 11

12 Der er 40 år mellem de to store billeder. Øverst til venstre et ansigt i væv fra 2014, og øverst til højre Colaelskeren fra Martin Bruggisser fejrer 40 år som udstillende kunstner og samtidig 70 år som menneske. Derhjemme er det nyrenoverede værksted netop blevet klart, to kraftige keramikovne står blankt i den ene ende, mens alle flader ellers er fyldt med Martins mange og ganske forskelligartede værker. Altid i gang, altid på farten. Lige nu er han optaget af at trække flere keramikinteresserede til værkstedet, hvor der især skal arbejdes med lerbrændingens og glaseringens mange indviklede teknikker. Og ellers er det den store jubilæumsudstilling på galleri Juel Verland Bruggisser 12

13 Art i Holbæk, der for alvor trækker på ressourcerne. Den 26. april slås dørene op for Martins 40 år retrospektive udstilling. Tag over og kig! Blandt nyhederne er en serie linoleumssnit, som Martin lavede for nylig under et ophold i huset i Spanien. De trykkes i et lille oplag som en kunstmappe, og kan købes ved udstillingen. Trykkene for neden sat sammen til en frise er nogle af forarbejderne til den spanke serie. Martin ville nemlig se, om hænderne stadig kunne mestre skærekniven. Og det kunne de. Man kan efter aftale komme på besøg i Martins værksted på Brøndevej. Men ring nu lige først, som Martin siger / 70 Tekst: Simon Bordal Hansen Foto: Henrik Ørslev 13

14 14

15 Kogræssere søger flere til lauget Orø Kogræsselaug har haft succes med at sætte de små Dexterkøer ud på græsning flere steder på øen. Så meget, at der er brug for flere aktive til lauget. Det vil være et af emnerne, når kogræsserne mødes til generalforsamling den 31. april klokken 10 hos Gårdstronomi. Og derfor har lauget bedt Orønyt om hjælp: Kan I ikke skrive, at vi virkelig har brug for flere, der har lyst til at give en hånd med. Sådan løs meldingen til bladet, og den er hermed givet videre. Det er ikke mindst laugets formand, Sven Seiberg, der oven i alle opgaverne for lauget også er blevet involveret i det ny andelsselskab, som vi skriver om andetsteds i bladet. Så også folk med talent for kontakt til kommune og naturforeninger er mere end velkomne, siger lauget. Laugets medlemmer har fordelt det praktiske arbejde med at passe køerne mellem sig, så alle medlemmer er knyttet til et bestemt område, f.eks. folden på Børrehoved. Her ser man til køerne daglig og holder øje med, om de trives og om vandautomaten fungerer som den skal. Ikke nogen hård tjans, men en god lejlighed til at få lidt frisk luft, siger kopasser Nanna Skytte. Generalforsamling 31. april klokken 10, Gårdstronomi. De små Dexterkøer er særlig velegnede til at græsse på engdrag og skråninger. Køerne sættes ud på græs om foråret og går så ude i det fri til ud på efteråret. Laugets medlemmer kan købe kød til rabatpris Dexterkødet er magert og mørkt, særdeles velegnet til simreretter, men også hakkebøfferne smager bedre end slagterens almindelige 1. sortering. 15

16 De starter nyt Gry Ravn og Susanne Bruggisser starter undervisning i Mindfullnes på Orø. Det skal foregå i Bruggissers atelier. Foto: M. Bruggisser Kængu, øens fornøjelse Banen er klar Raske folk gør banen klar til sommerhalvårets pentanque. Klubben finder du på foreningssiden bagerst i bladet. Der er virkelig gået sport i at få øje på kængu, som ser ud til at nyde det frie liv på øen. Her er det Birte Elzer, der fik øje på det flinke dyr. Foto: Birte Elzer Så søde... Et kuld valpe er aldrig til at stå for, og så søde de er på Lene Andersens billede. Den lykkelig mor hedder Emma. Og var det ikke noget med en lille hvalp..? Foto: Lene Andersen 16

17 Autocamperne kommer igen Fra 1. til 4. maj holder autocamperne igen deres generalforsamling ved Hallen på Orø. Camperne ser frem til hyggelige dage, og arrangørerne forventer stor deltagelse. Lørdag aften spiller Mig&Moffe for campisterne. Orø får fin reklame på foreningens hjemmeside. Ikke mindst et luftfoto over øen, afslører den meget praktiske komfort, som møder gæsterne. Hallen, hvor man bor, Brugsen lige over gaden og et par skridt mod nord er Orø Kro. Så kan autocamperlivet vist ikke være meget bedre? Foto: Når barnet er særlig følsomt Er op mod 20 procent af os særligt sensitive mennesker? Og kan det forklare, at vi reagerer anderledes end andre? Spørgsmålet om de særligt sensitive kommer på dagsordenen, når familierådgiver Birgitte Rosetzsky Hermann holder foredrag i Forsamlinghuset den 5. maj klokken Fokus er på børn og unge i daginstitution, skole og hjem. Hvad gør man som forældre og pædagoger, hvis man har med et særligt sensistivt barn at gøre? Foredraget er gratis og er arrangeret av vores lokale bibliotek. Hulebyggere & Ramasjang Et TV-hold fra DR har arbejdet nogle dage på øen i forbindelse med et nyt program til børn. Arbejdstitlen er Dansk Hulebyg. Resultatet skal blive en serie udsendelser i efteråret og flere andre aktiviteter, bl.a. nogle hule-camps og undervisningsmateriale til skolerne. Tegningen er en af de første skitser til huler, citeret fra Hulebygs projektbeskrivelse. Blomstersange i Urtehaven Et stort fire-stemmigt kor vil synge blomstersange for gæsterne, når de til sommer besøger Urtehaven på Orø. Det er det traditionsrige Danmarks Lærerhøjskoles Kor, som har besluttet at fornøje øen med deres smukke klange. Og det fordi en af sangerne, Vibeke Holme Jensen, har sommerhus på øen. Vores overskrift for koncerten kan 17 være Nordisk Midsommer, og det er gratis at lugte til blomsterne og lytte til musikken, fortæller Vibeke Holme Jensen. Det er ikke første gang, DLH-koret besøger Orø. Nogle vil huske, at koret gav koncert i Orø Kirke. Koncerten i Urtehaven er torsdag den 12. juni klokken 17. Sømænd synger med Der er lagt op til bølgegang, når der er Syng-Med aften i Orø Hallen den 4. juni. Det fortæller en af arrangørerne, Hans Knudsen, til Orønyt: Vi har valgt søens folk som tema i år, og jeg håber da, at mange møder op fint udklædte. Så skal vi nok få en festlig aften ud af det, siger Hans Knudsen. I år bliver det også muligt at svinge benene lidt længere, end vi ellers har plejet, og det tror jeg mange vil være glade for, siger Hans Knudsen.

18 Læserne skriver Supergode Akut-team..! Jeg vil gerne slå et slag for at udbrede kendskabet til Orøs fantastiske akutteam. 7 frivillige der rykker ud, når man er kommet til skade, som jeg gjorde den 4. marts sent om aftenen. I løbet af 10 minutter stod der 2 fra akutteamet parat til at give den første hjælp, indtil ambulancen nåede frem. Kompetente og medfølende var de. Håber ikke Jens har ondt i benene mere efter at have siddet på hug i 1/2 time med ryggen op ad vægen på mit badeværelse, mens han støttede mig. Imens skrev hans søde makker rapport og guidede ambulancefolkene, da de kom. Efterfølgende talte jeg med kunder i Brugsen, som ikke vidste, vi havde sådan et team på øen. Derfor ville det måske være en ide med en artikel i Orønyt? Kirsten Reedtz Stenbjergvænget 15 Redaktionen: God idé, Kirsten. Vi laver en artikel om akutteamet i næste nummer af Orønyt. AA mødes på biblioteket hver torsdag aften Nu er det igen muligt at komme til møder i AA på Orø. Den lokale Orø-gruppe mødes på biblioteket, Bygaden 50, hver torsdag mellem 19 og 20. Anonyme Alkoholikere (eller blot AA) er et verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder, hvis erklærede hovedformål er at holde sig ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. AA modtager ikke nogen form for udefrakommende økonomisk støtte, men er selvforsynende gennem medlemmernes egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning og har ikke nogen politisk tilknytning. Den eneste betingelse for medlemskab af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 18

19 Læserne skriver Der kom et brev til Orønyt Så dumpede der et brev ind i mailbakken. Afsender Uffe Tækkemand. Og det er jo en af den slags breve, man bliver glad over at læse. En lille oplevelse i hverdagen, hvor nogen rækker en hånd ud til andre, der har brug for den. Derfor er det fedt at bo på Orø, skriver Uffe til os, og her på redaktionen er det svært at være uenig. Tak for brevet, som vi skynder os at dele med læserne... 19

20 Når jeg går tur! Læserne skriver Når jeg går en af mine dejlige traveture her på Orø, så medbringer jeg som regel min kikkert og mit fotografiapparat. Men ikke som regel, men altid, har jeg en sort plastikaffaldspose i min lomme. Turene er mange og foretages overalt på øen. Den kan gå gennem sommerhusområdet i Salvig. En dejlig solnedgangstur på Hjertestien. Frisk tur ude på øens nordligste næs, med ophold på bænken med flot kig bla til Hundested og Kyndby Værket. Hegneskoven, som nu er ved at blive en rigtig skov, og hvor jeg skal ud og holde øje med de unge bøgetræer, som snart springer ud. Børrehoved, hvor jeg en gang var så heldig at se nogle sæler på stenene ude i vandet. Jeg kunne blive ved. Stor, stor nydelse med denne forskellighed, som hele tiden møder en. Det er fint at have husket kikkerten, især når der er sæler i vandet. Somme tider glemmer jeg at fotografere, fordi jeg har så travlt med at se. Men der er en ting jeg altid husker at bruge, og desværre vil jeg sige altid har brug for. Det er min affaldspose. Den bliver fyldt op, næsten hver gang jeg går mine ture. Det er f.eks. emballage af forskellig art, som jo dog, alt andet lige, må have vejet lidt mere, da man gik hjemmefra, og som vel kan fragtes med hjem igen, bare bliver smidt i naturen. Og dertil lightere, patronhylstre, plasticposer, flødebollebakker og plastic- og foliebakker. Alt sådan noget, som ikke bare forsvinder og formulder. Jeg ved godt, at det ikke er os Orøboere, der efterlader disse ting i naturen. Men vi kan så hjælpe hinanden med at holde griseriet nede. Så min tanke med det her indlæg er et lille hip til os alle: Ha altid en plasticaffaldspose i din lomme, når du går tur på vores dejlige Orø. Du skal nok få brug for den! Birte Elzer Enghaven (Birte skrev og fotograferede) Tak for den nye udsigt I denne vinter blev der åbnet for en ny og dejlig udsigt sydover fra anlægget ved Store Flagstang på Bygaden. Træer og buske er blevet beskåret og klippet ned, så der nu er et stort og frit udsyn - ud over markerne og Issefjorden mod Holbæk. Når man kommer kørende ad Næsbyvej mod dens udmunding i Bygaden, åbenbares den store udsigt - færgen i lilleputformat er måske på vej - Holbæk blåner i horisonten - og om aftenen blinker lysene fra den store by så venligt langt derude. 20 Læserne skriver Mange tak til rette vedkommende, der så herligt har skovet og beskåret. Lene Asbjørn Næsby

21 21

22 Orø Skytteforening Riffel: onsdage torsdage Pistol: torsdage Foreningen stiller våben til rådighed Kontaktperson Tyge Larsen, telefon Orø Bådelaug Søsætning den 26. april. Husk at skrive dig på listen. Generalforsamling den 27. april. Kontingent skal være betalt før generalforsamlingen! Følg med på Orø Børne og Ungdomsklub Hver tirsdag til Følg med på Orø Badmintonclub Ring og hør nærmere, hvis du vil være med. Kontaktperson: Flemming Zangenberg, tlf Orø Havkajakklub Følg med på Orø Pentanqueklub Husk hver søndag klokken 11. Sommerbanerne er ved at blive klargjort. Kontakt: Orø Pensionistforening Mandag den 28. april: Bus fra kirken kl til den Blå Planet, på vej hjem aftensmåltid på Osted Kro. Tirsdag den 6. maj: Generalforsamling kl Orø Kro. Onsdag den 4. juni: Bus fra kirken kl til Bakken, først frokost i Bondestuen, derefter Cirkusrevy. Følg med på Orø Kogræsserlaug 31. april: Generalforsamling på Gårdstronomi klokken 10. Nye interesserede er meget velkomne. Kontaktperson: Sven Seiberg, telefon Hestebedgård Følg med på Foreningen Orønyt Annoncehajer søges Efter et vel overstået årsmøde, mangler vi et par aktivister, der har mod på at skaffe flere annoncer til bladet. Kontakt Simon Bordal Hansen, Følg med på Orø-dansen Er du interesseret i folkedans? Kontakt, formand Knud Noppenau, Orø Cykelklub Følg med på MC Island Følg med på Orø Brugerråd Kontakt: Brugerrådets formand G. Jansen, Orø Allstars Vi er en gruppe af musikglade, der har skaffet et fælles øvelokale og hjælper hinanden med musikken. Har du lyst til at være med eller bare høre mere, så kontakt John Vestergaard på Kunst på Orø Søndag 13. april: Generalforsamling klokken 13 på Orø Kro. Indkaldelse er udsendt til medlemmerne. Følg med på Kulturbeholderen Foreningen der driver Kulturbeholderen. Formand Ole Nielsen, telefon Hjemmeside er på vej Orø Forsamlingshus Formand Ole Nielsen. Følg med på Foreningen Isefjorden Foreningen Isefjorden arbejder for at etablere bedre sociale tilbud og har som mål at starte socialøkonomisk virksomhed på Orø. Kontaktperson Simon Bordal Hansen,

23 Orø Genbrugsplads Onsdag Lørdag

24 Frans Winther, Else Marie Laukvik og Arne Katholm. Da teateret kom hjem i dagligstuen Lørdag den 8. marts fik Orø besøg af Odinteateret, som opførte tournéforestillingen Memoria i Susanne Brams dagligstue på Olufsminde. Tekst, sang og musik blev fremført af skuespillerne Else Marie Laukvik og Frans Winther. De to har sammen med teatrets stifter og leder, Eugenio Barba, skabt Memoria - der handler om erindringens tunge byrde og pligten til ikke at glemme. Forestillingen er blevet til i anledning af 70-året for jødernes flugt fra det besatte Danmark til Sverige i oktober Arne Katholm havde arrangeret og desuden inviteret en lille gruppe orøboere til teateraftenen. Der var lige netop plads i stuen på Olufsminde til de 20 mennesker, som fik en enestående oplevelse - dybt bevægende monologer og sorgfulde jiddiske sange akkompagneret af skuespillerne selv på harmonikaer, bratsch og violin. Da forestillingen var forbi, og de to skuespillere stilfærdigt forlod stuen, sad alle tilbage - knugede og eftertænksomme. Det føltes malplaceret at begynde at klappe. Og først da skuespillerne lidt senere vendte tilbage, kom det store og velfortjente bifald. Tekst: Lene Asbjørn Foto: Lene Gregaard 24

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Herlig sommer 2014 Nyt liv til Molen i Snave

Herlig sommer 2014 Nyt liv til Molen i Snave 159 juni 2014 pris 20,- Herlig sommer 2014 Nyt liv til Molen i Snave Ø-dag 1. juni Træbådstræf Vikingefest Bosætningskampagne Masser af musik Dejlig mad Se i bladet! Af Maj Bøttcher, foto: Carin Brandt

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere