Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen"

Transkript

1 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med til Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade.. 3 Tema A01: Søgning... 3 Projekt: Near-match... 4 Projekt: Flere facetter... 4 Projekt: Kombinér facetter... 4 Projekt: Relevansrankering... 4 Projekt: Søg videre på nettet... 4 Tema A02: Grænsefladen... 4 Projekt: Engelsk grænseflade... 5 Projekt: Emneoversigt... 5 Projekt: Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen... 5 Projekt: Nodesøgning med instrumentvalg... 5 Projekt: Slå op i registre... 5 Projekt: Autocomplete... 5 Projekt: Mobil grænseflade... 6 Projekt: Introfilm... 6 Tema A03: Visning og supplerende data... 6 Projekt: Visning af analysedata... 6 Tema A04: Bestilområdet... 7 Projekt: Bestil flere materialer i ét hug... 7 Projekt: Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB... 7 Projekt: Filtrering bestillinger i BOB-basen... 7 Projekt: Nyt i BOB-grænsefladen: Materialevalgsønske... 7 Projekt: "I arbejde"-markering i bestilbasen... 7 Projekt: Følg min bestilling... 7 Projekt: Forberede ny standard for ILL-transaktioner... 7 Projekt: Automatisk fjernlån også af eget materiale... 7 Tema A05: Migreringsopgaver i forhold til andre tjenester... 8 Projekt: Webservice til bibliotek.dk... 8 Projekt: Z39.50-adgang til bibliotek.dk... 8 Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver... 8 Tema B01: Brugerfaciliteter... 9 Projekt: Personalisering Brugerlister... 9 Projekt: Vis nærmeste bibliotek der har åbent... 9 Tema B02: Samspil andre systemer... 9 Projekt: Lånerstatus i borger.dk... 9 Indsatsområde C: Brugerundersøgelser... 9 Tema C01: Brugerundersøgelser... 9

2 2 Indledning Forslag til udviklingsplan 2013 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 22. november Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Danskernes Digitale Bibliotek er etableret som organisation i efteråret 2012 og vil have betydning for udviklingen af bibliotek.dk og bibliotek.dk er en af flere byggesten i DDB. Udviklingen af bibliotek.dk i 2013 skal ses i dette lys. Behandlingen af udviklingsplan 2013 sker derfor efter samme koncept som de foregående år. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 er opdelt således: Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver Indsatsområde C: Brugerundersøgelser I årets løb vil der blive aftalt yderligere projekter og temaer og projekter vil bliver afsluttet med forskellige resultater. Begge dele offentliggøres løbende i form af opdatering af nærværende aftale, som publiceres på Kulturstyrelsen hjemmeside. Der forventes i 2013 at være ca. 3 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk. Bibliotek.dk-migration overblik over hidtidige forløb Datamodellen i det nuværende bibliotek.dk og DanBib er blevet grundlæggende revideret for at kunne bruges i den nationale databrønd. En kort version af den nye datamodel med link til mere udførlig dokumentation blev publiceret i juni Arbejdet med implementering af datamodellen har været i gang siden da, og der er stadig elementer der vil blive arbejdet med i Dataformatet DKABM er udvidet så det passer til flere af de behov der stilles

3 3 i bibliotek.dk (poster som er født i et MARC-format lægges i brønden både i ISO MarcXchange og i DKABM). - Alle indekser i OpenSearch er defineret så de både tager højde for DKABM og MarcXchange, og der er oprettet langt flere indekser end hidtil i brønden. - Visning sker via en webservice. Denne service vil også kunne bruges af andre end bibliotek.dk i løbet af Bestilområdet: i den gamle version af bibliotek.dk udføres en stor del af processerne omkring bestilmuligheder i bibliotek.dk af grænsefladen (fx om et bestemt materiale kan bestilles af en låner med et valgt bibliotek, findes det på lånerens eget bibliotek, skal bestillingen automatiseres etc.). Disse processer er næsten alle flyttet til forskellige eksisterende eller nye services. - Grænsefladen til bibliotek.dk er skrevet om i Drupal som er det OpenSource CMS som TING community bruger, og som mange biblioteker verden over baserer sig på. Arbejdet fortsætter i Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade I 2011 er indledt og i 2012 videreført en migration af bibliotek.dk til den brøndteknologi, som DBC har arbejdet med som en del af Open Library Strategy. Det betyder i kort form, at infrastrukturen bag bibliotek.dk vil være en serviceorienteret arkitektur, og at en stor del af udviklingen baserer sig på open source med de fordele det giver for det samlede danske biblioteksvæsen. Denne udvikling har bibliotek.dk nu fået glæde af med den første version af bibliotek.dk baseret på brøndteknologi. Første version er indtil et stykke ind i 2013 en beta-version. I løbet af 2013 skifter den nye version til at være hovedversionen på adressen bibliotek.dk, mens den gamle version holdes i luften nogle måneder endnu på en anden adresse. De features som er planlagt til måske at kunne nås i 2012, overføres til planen hvis de ikke nås. Det drejer sig fx om Feeds, ADHL, Noget der ligner, Nyhedskarruseller, Kopiservice, sortering og referencesystemer. Migrationen er i sagens natur samfinansieret med DanBib, idet OLSudviklingen indtil 2011 er finansieret af DanBib og bibliotekerne. Tema A01: Søgning I forhold til den første version planlægges i 2013 en række forbedringer. Området samfinansieres med DanBib. De udvidelser og forbedringer som er lavet og vil blive lavet er som andet i OpenSearch OpenSource og kan genbruges af andre.

4 4 Projekt: Near-match Den 0-hit-analyse der er gennemført i 2011 viste at en indførelse af nearmatch vil hjælpe en del brugere som får 0 hit fordi de skriver for mange søgekriterier. Near-match vil sige at man udover exactmatch-resultaterne (som vises først) viser resultater som kun opfylder nogle af søgekriterierne. Udviklingen skal ske i det migrerede bibliotek.dk - altså i OpenSearch. Projektet er overført fra 2012 Projekt: Flere facetter Første version af det migrerede bibliotek.dk indeholder mulighed for afgrænsning på grundlæggende facetter: materialetype, forfatter, emne, sprog og år. I 2013 laves indekser til flere facetter (som brugeren kan klikke sig frem til, fx dk5, litterær form, målgruppe, niveau, værtspublikation, platform, genre, nationalitet, hovedophav, hovedtitel osv.) Projekt: Kombinér facetter Hvis brugere skal kunne udføre søgninger svarende til komplekse booleske udtryk, skal de have mulighed for at kombinere facetterne efter eget valg. Fx markere at udvalgte emner skal kombineres med og mens afmærkede sprog eller årstal skal kombineres med eller. Projektet startes med brugerundersøgelser af hvordan funktionen kan gøres let forståelig. Projekt: Relevansrankering Brugerne vil kunne sortere deres søgeresultat efter år, titel, forfatter. Det skal undersøges om der kan laves en relevansrankering som brugerne også finder relevant. Evt. kun på specialsøgesiderne hvor det er lettere at vide noget om brugernes behov fordi der kan være udfyldt felter som emne, titel eller forfatter sammenlignet med en énbokssøgning som er svær at tolke i forhold til relevans. Projekt: Søg videre på nettet I det nuværende bibliotek.dk findes videresøgning på nettet primært i to former: en enkel videresøgningsmulighed til Google på søgeresultatsiden samt en Søg videre på nettet i flertallet af poster hvor der ved hjælp af en linkresolver gives en række videresøgningsmuligheder (fx købemuligheder). I det nye bibliotek.dk skal der enten implementeres linkresolver, eller Universal search (samsøgningsmulighed med en række eksterne baser) eller begge dele. Tema A02: Grænsefladen De grundlæggede elementer i grænsefladen udføres i De specialsøgesider som ikke bliver lavet i 2012, udføres i 2013 det forventes at gælde Nodesøgning (i hvert fald den komplekse mulighed for at vælge instrumentkombination) og Emneoversigt.

5 5 Enkelte funktioner som måske ikke bruges så meget udvikles ikke fra start; brugerreaktioner kan påvirke hvilke der udvikles og hvilke der evt. falder bort. Det er i det biblioteksfaglige bibliotek.dk-udvalg besluttet at det fx gælder: videresøgning til Google samt Share-funktionen. Projekt: Engelsk grænseflade Engelsk grænseflade til det nye bibliotek.dk udvikles først når beta-versionen er afprøvet og har fundet sin form. Herved spares meget dobbeltarbejde. Projekt: Emneoversigt Emneoversigten på bibliotek.dk repræsenterer for nogle brugere et godt alternativ til søgning. Her kan man klare sig uden at skulle formulere nogen søgning, og man kan lade sig inspirere af de muligheder der vises. Emneoversigten skal grænseflademæssigt udvikles fra grunden, og det bagvedliggende system overføres til noget der kan fungere i forhold til brønden. Projekt: Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen Overbygningsprojektet Formidling af digitaliseret kulturarv har foreslået at metadata vedr. kulturarven (d.v.s. også fra museer og arkiver) indgår i udviklingsplanen for bibliotek.dk. Baggrunden er at projektet anser det for uhensigtsmæssigt at skabe yderligere en særskilt portal, og at data i stedet præsenteres på de platforme, der allerede eksisterer. Metadata fra projektet kan tænkes integreret på flere måder: A) Som en integreret del af bibliotek.dk-brønden, så brugerne får dem uden at have bedt om dem, og kan indskrænke sin søgning via facetter B) Som en del af bibliotek.dk-brønden, men vist i et særligt faneblad C) Som en særskilt del af brønden, som en bruger kan tilvælge at samsøge med (via universal search) Projekt: Nodesøgning med instrumentvalg Instrumentvalgsmuligheden findes ikke i lokalsystemer så selvom brugergruppen ikke udgør flertallet af brugergruppen, bør den nationale biblioteksadgang tilbyde sådanne muligheder for musiklærere, korsangere, amatørmusikere og professionelle. Projekt: Slå op i registre I det nuværende bibliotek.dk kan man slå op i tre registre (emne, forfatter og titel). Det undersøges i en brugerundersøgelse om muligheden stadig skal tilbydes. Denne undersøgelse kombineres med A02e. Projekt: Autocomplete Autocomplete dækker over funktionen hvor der kommer forslag frem mens man skriver sit søgeudtryk. Forslagene kan komme fra ord i databasen eller fra

6 6 brugeres søgninger eller kombinationer heraf. Brugerundersøgelser viser at brugerne ikke nødvendigvis forstår eller påskønner funktionen, så der skal undersøgelser til før projektet sættes i gang. Projekt: Mobil grænseflade Første version af det migrerede bibliotek.dk er udviklet i såkaldt responsive design (design der tager højde for forskellige platforme, skærmstørrelser etc.) det betyder at der ikke skal laves særlige version til fx tablets. Men mobilversionen af bibliotek.dk bruges primært til andre funktioner end web/tabletversionen. Derfor udvikles en mobilversion med fokus på de for mobilversion særligt vigtige funktioner fx forny og annullér, enkel søg-visbestil, skan stregkode, se nærmeste bibliotek m.m. Det vurderes på det tidspunkt om der udelukkende skal udvikles apps. Projekt: Introfilm Til det nuværende bibliotek.dk findes en introduktionsfilm til bibliotek.dk som kan bruges til selvinstruktion eller i forbindelse med brugerundervisning. Filmen kan bruges i sin helhed eller som introduktion til et enkelt område som fx Referenceværktøjer eller Musik. Noget lignende skal i en eller anden form udvikles til det nye bibliotek.dk, når alle grundfunktioner er på plads. Tema A03: Visning og supplerende data Det nye bibliotek.dk s visning sker via en webservice, OpenFormat. Grundfunktionerne er på plads, men der kan stadig være detaljer der skal arbejdes med. Bibliotek.dk s hidtidige visning er finpudset gennem mere end 10 år, og den nye service vil ikke fra start have nøjagtig samme funktionalitet. Bibliotek.dk rummer poster som stammer fra mange kilder og kan være meget forskelligt formateret sammenlignet med en lokal biblioteksbase. Dette skal i så høj grad som muligt skjules for brugeren så posterne optræder så homogent som muligt. Til gengæld vil den nye service kunne bruges af alle andre som ønsker formatering eller konvertering af poster. I visningen er brugerne af bibliotek.dk vant til at få præsenteret mange videresøgningsmuligheder: videresøgning på posternes ophav, emner og serier, Find titler der ligner, Find litteratur om ophav, find netudgave, andre der har lånt, brugerrating osv.osv. Nogle muligheder er der fra start - andre skal videreføres og udbygges. Projekt: Visning af analysedata En ændret struktur i brønden for musikposter med analyser skal undersøges. En sådan ændring vil medføre ændring i visning og dermed formateringen af musikposter.

7 7 Tema A04: Bestilområdet Det nye bibliotek.dk har alle grundfunktioner for bestil, og brugerne kan sende bestillinger fra begge versioner. Stort set alle bestilfunktioner er nu placeret i services som andre end bibliotek.dk kan bruge. Projekt: Bestil flere materialer i ét hug Brugerne ønsker meget at kunne bestille flere materialer i ét hug. Overslag laves når bestilfunktionen er migreret. Projekt: Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB Når bibliotek.dk classic er lukket, kan visning af Infomedia-links i bibliotek.dkartikelbestillinger gennemføres. Projekt: Filtrering bestillinger i BOB-basen Der indføres en mulighed for at filtrere bestillinger i BOB-basen på bibliografisk kategori (mono/peri). Kræver udvidelse af OpenFindOrder-webservicen og BOB-grænseflade-programmet. Projekt: Nyt i BOB-grænsefladen: Materialevalgsønske Mulighed for at flytte en bestilling ned i en materialevalgs-ønske-kategori. Der skal først laves et analyseprojekt som analyserer løsningsmuligheder. Projekt: "I arbejde"-markering i bestilbasen Mulighed for at låse en bestilling i BOB-grænsefladen, hvis der er risiko for at flere går i gang med at arbejde på en bestilling. Der skal først laves et analyseprojekt som analyserer løsningsmuligheder. Projekt: Følg min bestilling OpenUserStatus-webservicen udvides til også at kunne udlevere information om bestillinger som afventer manuel ekspedition. Denne vil så kunne vises i lånerstatus en så brugeren ikke bliver i tvivl om de har afleveret bestillingen. Projekt: Forberede ny standard for ILL-transaktioner Der forventes i løbet af 2013 at foreligge en ny standard for udveksling af fjernlånstransaktioner. Dette vil være grundlaget for at erstatte den nuværende Z39.50 bårne udveksling af fjernlånstransaktioner med en enklere model, som samtidig vil kunne give mulighed for at smidiggøre opslag efter status for bestillinger. Projekt: Automatisk fjernlån også af eget materiale Der var i 2008 en debat om automatisering også af eget materiale på baggrund af et notat: Diskussionen i 2008 blev konkluderet med at der ikke blev gennemført nogen automatisering. Se bilag:

8 8 Der er fortsat biblioteker, som er interesserede i dette. Der kan tænkes flere varianter: a) Automatisk fjernlån kan sættes op til at tjekke tilgængelighed af egne eksemplarer, således at bestilling går til hurtigste leverandør inkl. eget system; dog med mulighed for at trimme at fjernlån kræver at ventetiden på fremmed ledigt eksemplar sammenlignet med eget eksemplar er mindst +xantal dage. Fx: jeg vil ikke skaffe fra andet bibliotek hvis det blot sparer to dage. b) bibliotekets fjernlånsmodul sættes op til at bruge OpenOrder-webservicen hvor en bestilling afsendes som bibliotek.dk-bestilling, og dermed automatiseres hvis muligt (efter sædvanlige automatiseringparametre). I så fald skal bibliotek.dk/dbc s infrastruktur ikke ændres. Hvis ikke den kan automatiseres, lægger den sig i bibliotekets BOB til manuel fremskaffelse. c) Ny protokol til modtagelse af bibliotek.dk-bestillinger på eget materiale: enkeltvis overførsel af bestilling fra BOB til lokalsystem. Dette er beregnet til biblioteker som ikke ønsker at bruge automatisk overførsel af bestillinger til lokalsystem (via NCIP) hvis materialet er udlånt, men som i BOB vil tage stilling til om det skal fjernlånes eller bestilling overføres til lokalsystem. Tema A05: Migreringsopgaver i forhold til andre tjenester Det drejer sig om Z39.50-adgang og webservice til bibliotek.dk. Begge muligheder skal også eksistere efter at den gamle bibliotek.dk lukker. Z adgangen bruges pt. blandt andet af LibraryThing. Projekt: Webservice til bibliotek.dk Der skal etableres en webservice til bibliotek.dk-brønden. Projekt: Z39.50/SRU-adgang til bibliotek.dk Z39.50/SRU-adgang til bibliotek.dk i brøndversion skal etableres. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver

9 9 Tema B01: Brugerfaciliteter Funktioner, som giver brugeren en service uden at være en del af en kerneservice. Projekt: Personalisering Brugerlister Muligheder for at brugerne kan skabe egne lister og evt. publicere dem for nogle eller alle andre brugere er en af de personaliseringsmuligheder som endnu ikke er blevet løst. Projekt: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Et ønske om at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i sit nabolag (betjent eller ubetjent). Funktionaliteten skal baseres på inddaterede oplysninger i VIP-basen. I 2012 gennemføres de ændringer i VIP-base og grænseflade som er en forudsætning for projektet. Tema B02: Samspil andre systemer Samspil med andre systemer i biblioteksvæsenet Projekt: Lånerstatus i borger.dk Præsentation af lånerstatusoplysninger integreret i borger.dk med mulighed for direkte interaktion. Økonomi aftales efter at funktion er defineret. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Brugerundersøgelser Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser. Udover en årlig generel undersøgelse bruges det i 2012 oprettede brugerpanel løbende til andre undersøgelser.

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk.

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 1 HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 Formålet med at inkludere beholdningsdata i brønden, er at kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materiale. Fx søgning på materialer,

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012 Silkeborg Review Søgning Datagrundlag En del kommentarer om datagrundlag bliver endnu vigtigere i søgninger og visninger. Derfor gentages de her: Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 25. Marts 2015 1 DDElibra version 9.11 DDElibra version 9.11.20 DDElibra GO RFID nyheder DAGSORDEN - AXIELL 2 Søgning på hovedsprog (hs=) DDELIBRA VERSION 9.11 Link til krimiserier

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året 2008. Da der

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 d.d. 9/3-2017 DDB Sekretariatet Løsningsforslag fra workshop: Hvordan kan søgning på DDB CMS matche brugernes behov? NB! Der skal tages højde for, at løsningsforslagene

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Beholdningsdata er ikke direkte søgbar, men kan bruges som en filtrering af de øvrige elementer i søgningen.

Beholdningsdata er ikke direkte søgbar, men kan bruges som en filtrering af de øvrige elementer i søgningen. Beholdningsdata (holdingsitem) i Brønd 3.5 Formålet med at inkludere beholdningsdata i brønden, er at kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materiale. Fx søgning på materialer,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek PROJEKT GEOTAGGING på skønlitteratur Et samarbejdsprojekt mellem Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek støttet af Styrelsen for Bibliotek & Medier Udviklingspuljen Silkeborg

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search.

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search. PRODUKTPOLITIK FOR SEARCH Versionshistorik Versionsnr. Dato Ansvarlig Ændring 1.0 AS Definition af Search 'Search' bruges pt. som begreb om: A. Søgefeltet og det efterfølgende søgeresultat på statsbiblioteket.dk.

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere