Lænsepumpen. WEST - København. Nr. 2 Efterår Medlemsblad for motorbådesklubben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lænsepumpen. WEST - København. Nr. 2 Efterår 2006. Medlemsblad for motorbådesklubben"

Transkript

1 Lænsepumpen Medlemsblad for motorbådesklubben WEST - København Nr. 2 Efterår 2006 Husk! Standerhejsningen den 9. april. Navigation. Sejldag med Sydhavnsklubberne 31. maj. Fisketur i oktober? Generalforsamlingen den 30. april. Klubaften 2/11. Nyt festudvalg. Standernedhaling 29/10. Nu en flot Rotteø. Bådoptagning 12/11. Søsætningen den 7. maj. Julemiddag 9/12. Havnefest den 5. august. Nytårskur 7/1 Sankt Hans festen. Se mere inde i bladet!

2 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen Næstformand og Pladsmand Thorkil Thomsen Kasserer Palle Larsen Brofoged Arne Kjær Sekretær Flemming Røschmann Bestyrelsesmøder afholdes som følger: Sidste lørdag i månederne jan - apr - nov kl. 10. Sidste torsdag i månederne maj - jun - aug - sep kl. 19 samt 16. december kl 10. Klubhus: Bådehavnsgade SV Web: Redaktion: Flemming Røschmann Vestergaardsvej København NV Klubhus Som bekendt - Der er altid plads til forbedringer Ansvh. Kurt Børgesen Bladet udkommer 3 til 4 gange pr. år. Festudvalg: Ella Lorck Max Tobiasen

3 Redaktøren vil sige noget! I ser nu en ny udgave af Lænsepumpen. Efter at jeg blev valgt ind i bestyrelsen blev det så min lod at lave bladet og minsandten - også vor hjemmeside. Det er lidt hårdt, når man først skal til at lære programmerne m.v. Men altså - hermed det nye layout, som vi håber falder i god jord. Vi overvejer at bruge mere farve i bladet krydret med lidt anderledes indhold. Det skulle jo gerne være sådan, at I alle kommer i en slags forventningsfuld extase, ligesom til jul - Hvad får vi i gave, hvad kommer i næste nummer og hvornår? Ja, ja, man har vel lov til at ha lidt optimisme - selv her i Fiskerihavnen. Kære alle - brug bladet, kom med lidt indlæg, annoncer er gratis hvis i har lidt skrammel til salg eller til foræring. Husk, det er vort medlemsblad. Til orientering bliver vor hjemmeside opdateret umiddelbart efter dette blads udgivelse. Senere laves lidt ændringer, men frem for alt - i en enkel udførelse. Det var så det - Nu må jeg hellere fortsætte med mine sysler. Hilsen Flemming

4 FORMANDEN HAR ORDET Det har været den bedste sommer i mange år, alle der har været på togt i vandet rundt i Danmark er nu vendt hjem, med nye indtryk og ideer. Siden sidste blad har der været adskillige gode arrangementer i klubbens regi, en vellykket Sankt Hans fest blev det til, og en netop overstået havnefest. Mange glade medlemmer har støttet op om arrangementerne, ligeså opbakningen fra resten af havnen, med mange anerkendende nik til West. Det varsler om nye tider for havnen, og en styrkelse af sammenholdet. Fiskerhavnen har endnu engang vist, at vi vil det gode - nye kræfter er kommet til, kræfter som ikke hænger fast i det der var, men som ønsker fremdrift og skabe nyt liv til havnen i takt med tiden. Det skal vi støtte og bakke op om. Kun gennem forandring kan vi på længere sigt sikre havnens overlevelse, vi skal være åbne for nye ideer og give rum for udfoldelse, ellers vil havnen langsomt sygne hen, indtil udefra kommende kræfter, som kan se kvaliteterne i havnen, kommer til. De ændringer vil formodentlig ikke tilgodese de nuværende brugere. Derfor er det vigtigt, at alle brugere af havnen tager ejerskab, det er vores havn, vi skal vise, at vi vil bruge havnen som en aktiv erhvervshavn, fritidshavn og rekreativt område. Vi skal bygge videre på de gode intentioner, bestyrelsen vil i efteråret og vinteren søge at skabe øgede aktiviter i klubhuset med foredrag, undervisning og underholdning, mange har været på togt, lad os høre om det, kom og fortæl os om dine oplevelser. Vi har udstyr, der kan sikre en god frem-læggelse! Vi vil udover undervisning i duelighedsbevis, som i år bliver mandag aften, prøve at lave alternativ undervisning i motorpleje, sømandskab, radiokursus, navigationsopgaver, kanalkurser m.m. På underholdningssiden

5 vil vi holde øje med hvad efteråret byder, vi kan tage DR1, DR2 og TV2, Men oplagte emner er Europamesterskaberne i Damehåndbold sidst på året og Verdensme-sterskaberne i Herrehåndbold først i det nye år. Vi holder øje med TV oversigterne, er der interessante emner eller har du forslag, slår vi det op i huset og sender mails til med- lemmerne. Det er med stor fortrøstning at jeg ser fremtiden i møde, som afslutning skal lyde en stor tak til Ella og Max, som har gjort de sidste to arrangementer mulige. De har sikret, at de er landet økonomisk på benene,en stor tak skal også lyde til alle, der har været med i planlægningen og udførelsen. Tak Tysons liv i en nøddeskal! Hvor er farmand? Nå.., han kommer jo nok. - Hvad ser du? - Jer ser kun horisonten. - Nå..ro bare efter den - det er bedre end ingenting.

6 Interview med det nye festudvalg. Hvordan er det så gået i festudvalget? Som nævnt andetsteds fik vi et nyt festudvalg ved vor generalforsamling den 30. april. Ella Lorck og Max Tobiasen havde meldt sig frivilligt som nye arvtagere De må jo have haft nogle ambitioner eller gode ideer at føre ud i livet? Ella er passiv medlem i West og har boet ved havnen i ca. 7 år og kender de fleste hernede. Max blev førstegangs-bådejer og medlem af West sidste år. Unge torpedoer, der vil noget. Vi har stillet dem nogle spørgsmål nu her ca. 4 måneder efter deres debut. Hvorfor meldte I jeg til dette krævende job? Vi syntes, at der lå en stor udfordring i at få et bedre sammenhold i såvel West som i fiskerihavnen. Det er mange år siden, at man har haft en havnefest og andre fælles aktiviteter. Desuden har der været lidt knirkeri indbyrdes blandt medlemmerne. Det er bare ikke til at holde ud og derfor mener vi, at vort arbejde kan medvirke til at bringe folk mere sammen. Desuden er det jo sjovt at pønse på nye ideer og aktiviteter. Er I blevet skuffet indtil nu? Nej, tværtimod.. Der har været meget arbejde, som dog rigelidt opvejes af de mange frivilliges entusiasme og engagement, den store hjælpsomhed og glæde for at være med. Desuden har vi fået frie hænder af bestyrelsen, naturligvis inden for

7 begrænsede økonomiske rammer. Målet er at få opbygget et overskud fra aktiviteterne, som så senere kan anvendes til nye glade arrangementer. Altså, at medlemmerne ikke skal have ekstra udgifter i denne sammenhæng. Hvad er planerne fremover? Ork, vi er i fuld gang, men kan dog ikke her oplyse om detaljer. Dog kan siges, at vi overvejer et Tour de chambre inden så længe, et mini knob kursus med udvidelse til et flet kursus. Måske kan vi lave nogle filmaftener til vinter. Men., det er som nævnt lidt for tidligt med detaljerne. Har I fortsat energien til at fortsætte? Svaret er kort masser. Må vi lige komme med en opfordring til medlemmer, der måske har en god ide eller kan bidrage på en eller anden måde kontakt os i festudvalget (Se tlf. i klummen på side 2). Ja, ja vi kommer jo nok til at høre meget mere fra festudvalget, som ønskes al mulig succes i det fortsatte arbejde samt håbet om, at vi alle bakker op om arrangementerne. KYS»Kys, er en art sugende muskelbevægelse med læberne, brugt som udtryk for en følelse på en sådan måde, at læberne trykkes mod et levende væsen eller en ting.«fra NORDISK FAMILIEBAG, 1911 Rodespa lten Hjælp hinanden! Har du noget til salg, mangler du noget eller vil du give noget væk så er det her. Det er helt gratis, ring til sekretæren eller send en mail til West. Mekanisk ankerspil gratis. Ligger i klubhuset til afhentning. Hilsen Flemming ( )

8 Sankt Hans blev en bragende succes! Stor deltagelse, godt humør og godt vejr sikrede succes en Som bekendt havde vi Sankt Hans party den 23. juni. Mange havde lagt gode kræfter i at få dette arrangement til at blive en succes. Mona og Willy stod for grillmad, is til børnene, og i det hele taget, hvad der skete på første sal. Festudvalget og flere frivillige opsatte partytelt, bål på vandet, fadølsanlæg, grillsteder og meget mere. At vi også fik hjælp fra højere magter i form af godt vejr og rigtig vind gør det jo ikke ringere. Vor formand Kurt holdt båltalen forud for fællessangen. Ergo, alt blev gjort og alle kom i godt humør, spiste, småhyggede, ja såvel dansede til ud på natten. Om morgene igen frivillige til oprydning. Absolut en succes, vi bør gentage til næste år.

9 Formandens båltale den 23. juni 2006 (forkortet udgave) Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Sådan skriver Holger Drachmann i den velkendte midsommervise fra Om lidt brænder vi bål som symbol på, at vi sender troldene ud af byen og heksen til Bloksbjerg, I gamle dage troede man på trolde og hekse, i dag ved vi godt, at de ikke findes. Men når de ikke findes i det virkelige liv, hvor er troldene og heksene så? Er de inde i os selv? Er det vore indre dæmoner vi slås med? Et menneske, der har for mange trolde omkring sig, eller som har splinter af troldspejlet i hjertet, får ikke selv et godt liv, og er med til at gøre andres liv forvrænget. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at bekæmpe dæmonerne og give plads til den indre gode fe. Er viljen stærk nok, er kampgejsten stor, så lykkes det også. Har Sydhavnen da sine trolde, der skal holdes fra livet med glædesblus? - og er der gode alfer og feer, der skal fremelskes og beskyttes? Sydhavnen har nemlig mange værdier, som er store og synlige for dem, der ikke har splinter af troldspejlet i hjertet. Fiskerhavnen er et levende havnemiljø, og havnens fiskere har flere gange måttet flytte deres både og redskabsskure til nye steder i havnen mod nord og syd. I dag er de få tilbageværende fiskere i København placeret i havnens absolut yderste periferi, i Fiskerihavnen i Nord og her i Fiskerhavnen i Syd. Den første fiskerihavn i Sydhavnen blev anlagt i Tømmergraven lige syd for det nuværende indkøbscenter, Fisketorvet. Den tidligere Havnebygmester, G. Lorenz, beskriver i 1934, hvordan denne

10 fiskerihavn var et tilholdssted for Vesterbros bøller og løse eksistenser. Den blev derfor med rette kaldt Djævle-øen. Visse jyder mener, at det gælder hele Sjælland. I 40 ernes begyndelse, blev Fiskerhavnen som vi kender den i dag etableret, klar til at tage over som fiskerihavn efter Djævle-øen. Fiskeriet har til alle tider været en integreret del af Københavns aktiviteter. København blev populært sagt grundlagt på sildefiskeriet i Øresund. Fiskernes redskabsskure udgør sammen med klubhuse, kølehus og andre småhuse et levende pittoresk havnemiljø med et vist klondikepræg. Omkring 1000 mennesker benytter Fiskerhavnen rekreativt og hovedparten af bådene er fritidsbåde. Fritidsbåde som tidligere kunne sejle nord eller sydover indtil den faste togbro til Amager fra slutningen af 90.erne og med en gennemsejlingshøjde på kun 3 meter satte en effektiv prop i havneløbet. Sydhavnen har så mange kvaliteter, som er iøjnefaldende for enhver, der ikke har troldspejlets splint i hjertet. Lad os derfor stå sammen om at holde trolden fra livet med glædesblus. Et glædesblus, som tiltrækker og gør plads for den gode fe, så vi kan samles i glæde over vor havn med dens egenart,.vi må samle kræfterne og i fællesskab fokusere på de ting, der kan gøres bedre. Vi skal vide at sikre området som et levende pittoresk havnemiljø, befri slusen for snærende bånd såsom togbane og motorvej. Lad os samles om Sydhavnens og Københavns ønske om at skabe et attraktivt miljø for alle brugere af havnen og vandet. Lad os skabe fri sejlads fra syd og nord gennem havnen, samt fjerne Jernbane og Sjællandsbro, og grave dem langt ned under Kalvebodløbet. Lad os samles igen næste år og fejre, at trolden er forsvundet, eller kan skimtes ude bag kimingen. Lad os glædes over, at den gode fe har udvirket, at beslutningerne om at befri sydhavnen og slusen er truffet, at København igen har genvundet sin tusindårige tradition om fri sejlads fra nord og syd gennem Københavns havn - en frihed uden snærende bånd, så enhver må sige: Hvor er her smukt, her vil jeg gerne arbejde, her vil jeg bruge min fritid sammen med min familie og gode venner, for her er ingen trolde! Om et øjeblik skal der tændes et glædesblus, som sender alle hekse og trolde ud af byen og gør plads til alle de gode alfer og feer, som er samlet her i aften. Men først skal vi råbe et trefoldigt leve for Fiskerhavnen.

11 Søsætningen den 7. maj Atter en gang var det tid til at få bådene i vandet. Vejret blev til sommer ganske få dage før, men sikken en kold tid før da. Dette møgvejr betød, at flere stadig ikke var helt klar med bådene og måtte vente med søsætningen. Alligevel blev ca. 10 både søsat. Forud, om morgenen kl og traditionen tro mødtes alle til morgenmad m.v. Ved frokosttid kunne alle tage en puster efter hårdt arbejde og mødes i West-In til Mona og Willys flæskesteg. Også på vandet blev der tid til dramatik i form af vor formands ekvilibristiske slæbemanøvre, hvor Arne ganske ufrivilligt måtte agere stævnfender med indbyggede ganske morsomme benspjæt. (desværre ingen billede p.g.a. cencur og privatlivets fred). Ulovlig parkering af format. Måske Ella kan gøre noget ved det?

12 Havnefesten den 5. august - et kæmpehit. For første gang i mange år lykkedes det at arrangere en havnefest! Hvor heldig kan man være? Også til dette arrangement var vejret med os, ingen regn men derimod en hel del sol. Festudvalget og andre engagerede havnefolk havde lagt et stort arbejde i hele planlægningen, opstilling af borde og alt muligt andet. Oprindelig var ideen, at alle klubberne skulle være medarrangør, således at det blev hele fiskerihavnen og området som sådan, der skulle markedsføres. Men som Kong Futze engang sagde, Enhver rejse starter med det første skridt. Måske kan vi gøre mere sammen til næste år med badekarsrace, loppemarked og hvad ellers kreativiteten muliggør - lad os nu se tiden an.

13 Festen begyndte så småt midt på dagen og stille og roligt myldrede det ind med gæster og småfolk, såvel fra havnen som udefra. Fadølsanlæg flere steder, fancy drinksbar i dekorative omgivelser hos Susan og Lasse, børnegade med kridttegninger, havnerundfart til Kalvebroen, salg af røgelsespinde som tager lugten fra bådsumpen, levende sambamusik om aftenen, helstegt pattegris samt diner i West Inn, snobrød på Rotteøen, ilddans samt minibassin med diverse fisk. Det var en oplevelse at se børnene fange fisk i bassinet og holde fast om dem, nogle mere krampagtigt end andre - godt man ikke er en Aborre. Martin var vandfornyelsesopfylder selvom vand jo ikke er hans stærke side. Det siges iøvrigt, at han er tilbudt job i Danmarks Akvarium. Alt i alt et kanon arrangement som vi ser gentaget til næste år. En stor tak til alle gode kræfter, der skabte denne succes - tilmed med et mindre overskud.

14 Standerhejsning og 60 års fødselsdag. Jeg vil gerne takke West for opmærksomheden ved min 60 års fødselsdag. At jeg også skulle havde æren af at hejse vores stander den kom helt bag på mig, det var der ingen der havde snakket om. Det er jo nogle år siden at jeg sidst har haft fat i den slags liner, så heldigvis for mig var der hjælp omkring mig, så det kom da op at hænge hvor det skulle, og knuderne blev bundet - måske ikke helt efter reglerne. Da jeg kom hjem var der en tanke der strejfede mig, nemlig alle de gange jeg har stået og kikket på andre, der skulle hejse vores stander og som jeg også havde lidt problemer med de hersens knuder, indrømmet jeg grinede sammen med resten af flokken og tænkte ikke så meget over, hvordan det arme medlem havde det med det. Det ved jeg nu, først bliver man lidt nervøs dernæst ser man på sine klubkammerater og opdager den varme de udstråler og borte er de famlende hænder. Det er West når det er bedst. Med Westlig Hilsen og tak for en strålende oplevelse. Fredi Bauerfeld Så er sæsonen startet igen.

15 Sejldag med Sydhavnens sejl- og motorbådsklubber onsdag den 31. maj. Igen i år havde klubberne inviteret hele Strandparksskolen til nogle timer på vandet. Efter skippermødet på Mellemfortet kl ankom de mange forventningsfulde unger med forskellige handikap. Jeg deltog fra West for første gang med 5 pædagoger og 6 børn. Alle prøvede at styre, trykke på hornet m.v. det var de grumme stolte over. Efter sejladsen i det gode vejr samledes vi alle på Mellemfortet til frokost og pølser. En rigtig god dag med en opfordring til medlemmer, om at stille båd til rådighed næste år.

16 Nu en flot Rotteø. Nye koste fejer bedst siger man! I hvert fald gælder dette vort nye festudvalg, Ella og Max. De påtog sig helt frivilligt at sætte øen i stand med delvis hjælp fra nogle få frivillige. Papir, øldåser, gamle ildsteder, hundehøm hømmer og alt andet skrammel, som folk ikke gider tage med ind fra øen blev samlet sammen i sække og bragt ind til vor nu fælles container med fiskerne. Det skete umiddelbart før søsætningen, også i godt vejr. Tusind tak til alle de energiske mennesker, også for de nye grilsteder som vi alle kan have gavn af. At vi havde lidt problemer da containeren m.v. skulle tømmes siger sig selv, men Ella og Brian klarede dette på behændig vis.

17 Broarbejde den 17. og 18. juni. To jollebroer blev renoveret på land i disse dage. Flot arbejde, som de indkaldte pligtarbejdere udførte i godt humør. Nye planker blev isat, beslag repareret m.v. alt sammen i strålende solskin. Tak til alle. Samtidig havde Brian travlt på vandet med flytning af pæle ude på vandet. Mange pæle var meget genstridige at få op eller også havde Brian sparet for meget på dynamitten. Men... det lykkedes dog trods alt og Brian kan se tilbage på sit livs hårdeste dage. Ovenover alt myldrede vor brofoged Arne på vand såvel som på land. Stresset og svedig det var han tusind tak Arne. flem Ophalersted repareret. Lige før Sankt Hans blev dykkerne færdige med reparationen af beddingen. Nye skinner blev lagt nede i vandet. Ganske interessant af følge.

18 Generalforsamlingen den 30. april 2006 (Forkortet) Hermed en kort opsummering af vor generalforsamling. Den lange udgave har været ophængt i klubhuset. I alt 35 stemmeberettigede medlemmer var representeret. Formanden bød velkommen og udtrykte sin store glæde over at så mange var mødt op til generalforsamlingen. En ny forretningsorden for generalforsamlingen blev vedtaget. Formålet hermed var at gøre gennemførelsen af generalforsamlingerne så let som muligt. Flemming Kruse blev enstemmigt valgt til dirigent. I sin beretning oplyste Formanden (Kurt Børgesen), at vi nu er 80 aktive medlemmer, 15 passive medlemmer. De passive medlemmer er dem, der tidligere hed I medlemmer. Så har vi 19 B-medlemmer, 6 hustrumedlemmer og et enkelt ungdomsmedlem. I modsætning til tidligere har nu også B medlemmer stemmeret. WEST INN kører nu fornuftigt efter mange tilløb til at få den i gang. Tak til Mona (og Villy), som blev antaget som forpagter. Mona har haft en svær tid at løbe en havnerestaurant i gang - især hen over vinteren. Det undersøges, hvad det vil koste at få opsat en digital antenne og få købt et fjernsyn, så man kan se TV 1, TV 2, m.m. Det kan også bruge til fremvisning af forskellig art,som f.eks. til generalforsamling eller undervisning o.l. Der er kommet et nyt nøglesystem i klubhuset. Det fungere ganske glimrende. Vi har lejet 500 m2 af fiskerforeningen, så West-bådene kan blive samlet. Det overvejes at etablere et lovligt el system. I øjeblikket trækkes strøm fra hjørnet af huset på tværs af pladsen, over grusarealet til bådene. Tanken er, at føre strømmen over til hegnet - også en vandledning, således, at man kan trække kabler fra hegnet og så hen til sin båd. Det vil forhåbentlig fjerne risikoen for, at nogen kommer til skade. Det blev pointeret, at Thorkil er pladsmand og at al placering af bådene på

19 pladsen skal foregå efter aftale med ham. Der kommer også et ordensreglement, hvordan pladsen skal styres. Også for huset er der lavet en husorden, den blev udsendt sammen med indkaldelsen. Der arbejdes på at få lavet et uddybet reglement for broerne. Det er sådan noget med, hvor tykt skal tovværket være, der fortøjer bådene, Hvad må man sætte op på broer, Må der skrues noget fast på broen m.v. En ny jollebro er indkøbt og placeret yderst ude med plads til 3 4 flere både. Der er også planer om, at skaffe plads til endnu 3 til 4 mindre både ved at lave en omrokering ved den inderste jollebro. Beddingbroen ved slæbestedet er en reparationsbro, hvor man kan lægge sig ind i kort tid og så sejle tilbage på sin plads. Det er meningen, at bygge en bro i den anden side, Det har været drøftet meget i ApS. Den skulle allerede havde været lavet, men det er foreløbigt udsat indtil en såkaldt pæleormsrapport er udfærdiget. Vi skal først vide om, vi skal have slået nye pæle ude på broerne. Skal vi det, bliver det en bekostelig affære. Affaldssorteringen er nu sat på plads. Om sommeren er der opsat affaldscontainere for enden af broerne Om vinteren har fiskerne en container, der står ved olieskuret. Idet fiskerne hidtil har betalt denne udgift selvom alle bruger containeren, blev det derfor besluttet på sidste Aps møde, at al affald måtte høre ind under Aps ansvarsområde. Så herefter fordeles regningerne ud til klubberne. Beslutningen blev til, at fiskerne betaler i perioden 30/9 til 1/4 og Aps fra 1/4 til 30/9. I forbindelse med den nye jollebro, skal de to gamle jollebroer repareres. Der er nogle af pladserne, der ikke er særlig hensigtsmæssige. Nogle har en meget bred plads, nogle er meget smalle, så nogle af pælene slås om. Slusen har forlænget sin åbningstid fra lige før påske til oktober. I for - og eftersæsonen er det så kun i weekenden, der er åben. Det er sådan, at pasning af slusen går på skift imellem klubberne. West står for en uge, hvor vi passer den. Nu er der ikke mulighed at blive slusemester i år, fordi listen er overtegnet, men hvis det er sådan, at man til næste år gerne vil passe slusen, så skal man bare snakke med Arne. Pasning af slusen er meget simpel. Det hele styres ved at trykke på nogle knapper, så klare automatikken resten.

20 Dansk Sejlunion. Alle både tilmeldes den kollektive ansvarsforsikring pr. 1. jan Der er mange, der har betalt forsikring for 2006 derfor. Under regnskabsaflæggelsen foreslog bestyrelse en mindre kontingentforhøjelse (en konsekvensliste af betydningen for hvert enkeltmedlem var velagt indkaldelsen). Desuden blev foreslået en forhøjelse af bestyrelseshonorarene. Efter en forudgående debat og spørgerække blev forslagene og regnskabet godkendt. Alle på valg blev genvalgt undtagen Preben, som efter mange aktive år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Som ny i bestyrelsen og sekretær blev valgt Flemming Røschmann. Festudvalget bestående af Preben og Thorkil ønskede ikke genvalg efter mange år i denne funktion. Max Kim Tobiasen og Ella Lorck havde meldt sig frivilligt til at tage over og blev valgt enstemmigt til denne krævende opgave. Sluttelig takkede formanden for en rimelig god generalforsamling samt en varm tak til Preben for hans mangeårige indsats. Herefter og traditionen tro samledes alle til den efterfølgende middag.

21 Hårdnakket mobberi i WEST!!! Faktisk er det yt med alt det der mobning. I skoler, på arbejdspladser ja selv konen må indse, at mobning gør folk kede af det. Sker det alligevel får man støtte, krisehjælp og et klap på skulderen man skal jo overleve! I WEST sker omstillingen jo ikke så hurtigt. Næ..., her drejer det sig om indkitningsbajere. Eksempel: Undertegnede må give disse bajere; ikke kun en gang næ, næ, såmænd flere gange - til de samme personer (navne udeladt af censuren). Efter pålydende skal dette ske i hele den første valgperiode på 2 år. Lige nu har jeg overvejelser om at forlade konen, hus, børn, Volvo og vovsebassen for dog om muligt at kunne udfører mit bestyrelsesarbejde Indkitningsbajerne vejer tungt i budgettet. Naturligvis bør denne udgift dækkes af medlemmerne og derfor dette simple regnestykke: Indkitningsbajere første gang 80 medlemmer x 10 kr. 800 kr De hårdnakkede gentagne opfordringer over sommeren 20 medlemmer x 10 kr x 50 gange kr I alt kr I 2 år I alt kr I beløber er ikke indregnet udgifter til krisecenter, Montebello m.v. På næste generalforsamling må vedtages en ny konto (Indkitningsbajere). Ovennævnte udgift skal så dækkes af medlemmerne med det til følge, at kontingentet hæves med 500 kr pr. år. Her er der kun tale om et medlem. Væltes hele bestyrelsen er beløbet 2500 kr pr år i gensn. pr medlem. Konklusion: Stop mobning. Flemming PS. Jeg kommer jo nok til at høre for dette.

22 Sæsonen slut Forsikringen dækker i vandet til:. Bestille tid til optagning Olie- og oliefilterskift Bukke/stativ, samles/rep. Afsætningsklodser af sundt træ. Hjemtag alle instrumenter Mærker på rigdele, afrigning. Vinterklargøring Bukke/bådstativ fastlåst. Mast, rig, spil og beslag. rengjort og polishbehandlet. Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort og vokset. Sejl efterset og evt. til rep. Motorens ferskvands- system aftappes eller frost- sikres. Motorens saltvandskøling renses med ferskvand og aftappes. Afmontere kølevandsrotor. Aqua-drev afmonteres og hjemtages. Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen hjemtages. Bundprop tages ud. Tømmes for bundvand. Vandtank tømmes. Toilet tømmes. Bådbatteri oplades/hjemtages. Luftventiler åbnes. Skabe, bænke, skuffer tømmes. Alt løst grej hjemtages. Rengøring indenbords. Overdækning af båden. Vintertilsyn og motor håndtørnet. Nabobåd sikkert afstivet.

23 Hva ska vi lave i vinter? Som vist på forsiden har vi allerede fastlagt nogen aktiviteter, men det er jo svært - Er der interesse? Kommer der nogen? Bliver det dyrt? Vi gør som de små hunde vi prøver. Ergo, hermed et kort oplæg: Navigationskurser starter den 25. sep. Husk, at alle medlemmer skal have et sådant. Bankospil som tidligere overvejes. Fisketur i okt., men denne gang ikke i vore egne både. Derimod fra en kutter i København (bedre samvær og flere fisk). Pligtarbejde den 7. og 8. okt. vedr. jollebroer ( nærmere senere). Klubaften den 2. nov. med gule ærter eller anden herreret. Har I gode forslag til nye aktiviteter? Knudekursus i nov.? Lær knobene og at flette eget tovværk Bådoptagning 12. nov. med efterfølgende frokost. Sportsaftener, hvor vi sammen kan følge fodbold, håndbold m.v. overvejes. Videoaftener (ikke porno) overvejes, Julemiddag 9. dec. Naturligvis. Standernedhaling 29. okt. med lidt til ganen. Hold øje med opslag i klubhuset. Desuden vil flere aktiviteter blive sendt pr. mail.. ANNONCE Gør et kup! Besøg Max s Loppemarked Hyldepladser på både for-, agter- og skydæk samt jollebro. Leveringsdygtig i lister med bøjede søm, second-hand skotplader, halve toiletter m.v.

24 Returneres ved vedvarende adresseændring med oplysning om ny adresse Motorbådsklubben WEST Bådehavnsgade 27, 2450 SV B WEST INN RESTAURANTEN I WEST HOLD FRI, TAG SYDPÅ, TAG TIL SYDHAVNEN (FISKERHAVNEN). VI KLARER DET HELE! LILLE SELSKAB, STORT SELSKAB, PRIVAT GRUPPE, FAMILIEFROKOST, VENNEHYGGE. NYD MADEN! NYD UDSIGTEN! NYD MILJØET! NYD SAMVÆRET! OPLEV DE LAVE PRISER! OPLEV STEMNINGEN. ÅBNINGSTIDER TORSDAG, FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 13 TIL 19. MED VENLIG HILSEN MK WEST TELEFON

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Oversigt over årets arrangementer!!!

Oversigt over årets arrangementer!!! Oversigt over årets arrangementer!!! Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: hws@ishoejby.dk Annoncer: Anette Monrad Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 3 32. Årg. December 2009 - Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter.

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere