Lænsepumpen. WEST - København. Nr. 2 Efterår Medlemsblad for motorbådesklubben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lænsepumpen. WEST - København. Nr. 2 Efterår 2006. Medlemsblad for motorbådesklubben"

Transkript

1 Lænsepumpen Medlemsblad for motorbådesklubben WEST - København Nr. 2 Efterår 2006 Husk! Standerhejsningen den 9. april. Navigation. Sejldag med Sydhavnsklubberne 31. maj. Fisketur i oktober? Generalforsamlingen den 30. april. Klubaften 2/11. Nyt festudvalg. Standernedhaling 29/10. Nu en flot Rotteø. Bådoptagning 12/11. Søsætningen den 7. maj. Julemiddag 9/12. Havnefest den 5. august. Nytårskur 7/1 Sankt Hans festen. Se mere inde i bladet!

2 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen Næstformand og Pladsmand Thorkil Thomsen Kasserer Palle Larsen Brofoged Arne Kjær Sekretær Flemming Røschmann Bestyrelsesmøder afholdes som følger: Sidste lørdag i månederne jan - apr - nov kl. 10. Sidste torsdag i månederne maj - jun - aug - sep kl. 19 samt 16. december kl 10. Klubhus: Bådehavnsgade SV Web: Redaktion: Flemming Røschmann Vestergaardsvej København NV Klubhus Som bekendt - Der er altid plads til forbedringer Ansvh. Kurt Børgesen Bladet udkommer 3 til 4 gange pr. år. Festudvalg: Ella Lorck Max Tobiasen

3 Redaktøren vil sige noget! I ser nu en ny udgave af Lænsepumpen. Efter at jeg blev valgt ind i bestyrelsen blev det så min lod at lave bladet og minsandten - også vor hjemmeside. Det er lidt hårdt, når man først skal til at lære programmerne m.v. Men altså - hermed det nye layout, som vi håber falder i god jord. Vi overvejer at bruge mere farve i bladet krydret med lidt anderledes indhold. Det skulle jo gerne være sådan, at I alle kommer i en slags forventningsfuld extase, ligesom til jul - Hvad får vi i gave, hvad kommer i næste nummer og hvornår? Ja, ja, man har vel lov til at ha lidt optimisme - selv her i Fiskerihavnen. Kære alle - brug bladet, kom med lidt indlæg, annoncer er gratis hvis i har lidt skrammel til salg eller til foræring. Husk, det er vort medlemsblad. Til orientering bliver vor hjemmeside opdateret umiddelbart efter dette blads udgivelse. Senere laves lidt ændringer, men frem for alt - i en enkel udførelse. Det var så det - Nu må jeg hellere fortsætte med mine sysler. Hilsen Flemming

4 FORMANDEN HAR ORDET Det har været den bedste sommer i mange år, alle der har været på togt i vandet rundt i Danmark er nu vendt hjem, med nye indtryk og ideer. Siden sidste blad har der været adskillige gode arrangementer i klubbens regi, en vellykket Sankt Hans fest blev det til, og en netop overstået havnefest. Mange glade medlemmer har støttet op om arrangementerne, ligeså opbakningen fra resten af havnen, med mange anerkendende nik til West. Det varsler om nye tider for havnen, og en styrkelse af sammenholdet. Fiskerhavnen har endnu engang vist, at vi vil det gode - nye kræfter er kommet til, kræfter som ikke hænger fast i det der var, men som ønsker fremdrift og skabe nyt liv til havnen i takt med tiden. Det skal vi støtte og bakke op om. Kun gennem forandring kan vi på længere sigt sikre havnens overlevelse, vi skal være åbne for nye ideer og give rum for udfoldelse, ellers vil havnen langsomt sygne hen, indtil udefra kommende kræfter, som kan se kvaliteterne i havnen, kommer til. De ændringer vil formodentlig ikke tilgodese de nuværende brugere. Derfor er det vigtigt, at alle brugere af havnen tager ejerskab, det er vores havn, vi skal vise, at vi vil bruge havnen som en aktiv erhvervshavn, fritidshavn og rekreativt område. Vi skal bygge videre på de gode intentioner, bestyrelsen vil i efteråret og vinteren søge at skabe øgede aktiviter i klubhuset med foredrag, undervisning og underholdning, mange har været på togt, lad os høre om det, kom og fortæl os om dine oplevelser. Vi har udstyr, der kan sikre en god frem-læggelse! Vi vil udover undervisning i duelighedsbevis, som i år bliver mandag aften, prøve at lave alternativ undervisning i motorpleje, sømandskab, radiokursus, navigationsopgaver, kanalkurser m.m. På underholdningssiden

5 vil vi holde øje med hvad efteråret byder, vi kan tage DR1, DR2 og TV2, Men oplagte emner er Europamesterskaberne i Damehåndbold sidst på året og Verdensme-sterskaberne i Herrehåndbold først i det nye år. Vi holder øje med TV oversigterne, er der interessante emner eller har du forslag, slår vi det op i huset og sender mails til med- lemmerne. Det er med stor fortrøstning at jeg ser fremtiden i møde, som afslutning skal lyde en stor tak til Ella og Max, som har gjort de sidste to arrangementer mulige. De har sikret, at de er landet økonomisk på benene,en stor tak skal også lyde til alle, der har været med i planlægningen og udførelsen. Tak Tysons liv i en nøddeskal! Hvor er farmand? Nå.., han kommer jo nok. - Hvad ser du? - Jer ser kun horisonten. - Nå..ro bare efter den - det er bedre end ingenting.

6 Interview med det nye festudvalg. Hvordan er det så gået i festudvalget? Som nævnt andetsteds fik vi et nyt festudvalg ved vor generalforsamling den 30. april. Ella Lorck og Max Tobiasen havde meldt sig frivilligt som nye arvtagere De må jo have haft nogle ambitioner eller gode ideer at føre ud i livet? Ella er passiv medlem i West og har boet ved havnen i ca. 7 år og kender de fleste hernede. Max blev førstegangs-bådejer og medlem af West sidste år. Unge torpedoer, der vil noget. Vi har stillet dem nogle spørgsmål nu her ca. 4 måneder efter deres debut. Hvorfor meldte I jeg til dette krævende job? Vi syntes, at der lå en stor udfordring i at få et bedre sammenhold i såvel West som i fiskerihavnen. Det er mange år siden, at man har haft en havnefest og andre fælles aktiviteter. Desuden har der været lidt knirkeri indbyrdes blandt medlemmerne. Det er bare ikke til at holde ud og derfor mener vi, at vort arbejde kan medvirke til at bringe folk mere sammen. Desuden er det jo sjovt at pønse på nye ideer og aktiviteter. Er I blevet skuffet indtil nu? Nej, tværtimod.. Der har været meget arbejde, som dog rigelidt opvejes af de mange frivilliges entusiasme og engagement, den store hjælpsomhed og glæde for at være med. Desuden har vi fået frie hænder af bestyrelsen, naturligvis inden for

7 begrænsede økonomiske rammer. Målet er at få opbygget et overskud fra aktiviteterne, som så senere kan anvendes til nye glade arrangementer. Altså, at medlemmerne ikke skal have ekstra udgifter i denne sammenhæng. Hvad er planerne fremover? Ork, vi er i fuld gang, men kan dog ikke her oplyse om detaljer. Dog kan siges, at vi overvejer et Tour de chambre inden så længe, et mini knob kursus med udvidelse til et flet kursus. Måske kan vi lave nogle filmaftener til vinter. Men., det er som nævnt lidt for tidligt med detaljerne. Har I fortsat energien til at fortsætte? Svaret er kort masser. Må vi lige komme med en opfordring til medlemmer, der måske har en god ide eller kan bidrage på en eller anden måde kontakt os i festudvalget (Se tlf. i klummen på side 2). Ja, ja vi kommer jo nok til at høre meget mere fra festudvalget, som ønskes al mulig succes i det fortsatte arbejde samt håbet om, at vi alle bakker op om arrangementerne. KYS»Kys, er en art sugende muskelbevægelse med læberne, brugt som udtryk for en følelse på en sådan måde, at læberne trykkes mod et levende væsen eller en ting.«fra NORDISK FAMILIEBAG, 1911 Rodespa lten Hjælp hinanden! Har du noget til salg, mangler du noget eller vil du give noget væk så er det her. Det er helt gratis, ring til sekretæren eller send en mail til West. Mekanisk ankerspil gratis. Ligger i klubhuset til afhentning. Hilsen Flemming ( )

8 Sankt Hans blev en bragende succes! Stor deltagelse, godt humør og godt vejr sikrede succes en Som bekendt havde vi Sankt Hans party den 23. juni. Mange havde lagt gode kræfter i at få dette arrangement til at blive en succes. Mona og Willy stod for grillmad, is til børnene, og i det hele taget, hvad der skete på første sal. Festudvalget og flere frivillige opsatte partytelt, bål på vandet, fadølsanlæg, grillsteder og meget mere. At vi også fik hjælp fra højere magter i form af godt vejr og rigtig vind gør det jo ikke ringere. Vor formand Kurt holdt båltalen forud for fællessangen. Ergo, alt blev gjort og alle kom i godt humør, spiste, småhyggede, ja såvel dansede til ud på natten. Om morgene igen frivillige til oprydning. Absolut en succes, vi bør gentage til næste år.

9 Formandens båltale den 23. juni 2006 (forkortet udgave) Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Sådan skriver Holger Drachmann i den velkendte midsommervise fra Om lidt brænder vi bål som symbol på, at vi sender troldene ud af byen og heksen til Bloksbjerg, I gamle dage troede man på trolde og hekse, i dag ved vi godt, at de ikke findes. Men når de ikke findes i det virkelige liv, hvor er troldene og heksene så? Er de inde i os selv? Er det vore indre dæmoner vi slås med? Et menneske, der har for mange trolde omkring sig, eller som har splinter af troldspejlet i hjertet, får ikke selv et godt liv, og er med til at gøre andres liv forvrænget. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at bekæmpe dæmonerne og give plads til den indre gode fe. Er viljen stærk nok, er kampgejsten stor, så lykkes det også. Har Sydhavnen da sine trolde, der skal holdes fra livet med glædesblus? - og er der gode alfer og feer, der skal fremelskes og beskyttes? Sydhavnen har nemlig mange værdier, som er store og synlige for dem, der ikke har splinter af troldspejlet i hjertet. Fiskerhavnen er et levende havnemiljø, og havnens fiskere har flere gange måttet flytte deres både og redskabsskure til nye steder i havnen mod nord og syd. I dag er de få tilbageværende fiskere i København placeret i havnens absolut yderste periferi, i Fiskerihavnen i Nord og her i Fiskerhavnen i Syd. Den første fiskerihavn i Sydhavnen blev anlagt i Tømmergraven lige syd for det nuværende indkøbscenter, Fisketorvet. Den tidligere Havnebygmester, G. Lorenz, beskriver i 1934, hvordan denne

10 fiskerihavn var et tilholdssted for Vesterbros bøller og løse eksistenser. Den blev derfor med rette kaldt Djævle-øen. Visse jyder mener, at det gælder hele Sjælland. I 40 ernes begyndelse, blev Fiskerhavnen som vi kender den i dag etableret, klar til at tage over som fiskerihavn efter Djævle-øen. Fiskeriet har til alle tider været en integreret del af Københavns aktiviteter. København blev populært sagt grundlagt på sildefiskeriet i Øresund. Fiskernes redskabsskure udgør sammen med klubhuse, kølehus og andre småhuse et levende pittoresk havnemiljø med et vist klondikepræg. Omkring 1000 mennesker benytter Fiskerhavnen rekreativt og hovedparten af bådene er fritidsbåde. Fritidsbåde som tidligere kunne sejle nord eller sydover indtil den faste togbro til Amager fra slutningen af 90.erne og med en gennemsejlingshøjde på kun 3 meter satte en effektiv prop i havneløbet. Sydhavnen har så mange kvaliteter, som er iøjnefaldende for enhver, der ikke har troldspejlets splint i hjertet. Lad os derfor stå sammen om at holde trolden fra livet med glædesblus. Et glædesblus, som tiltrækker og gør plads for den gode fe, så vi kan samles i glæde over vor havn med dens egenart,.vi må samle kræfterne og i fællesskab fokusere på de ting, der kan gøres bedre. Vi skal vide at sikre området som et levende pittoresk havnemiljø, befri slusen for snærende bånd såsom togbane og motorvej. Lad os samles om Sydhavnens og Københavns ønske om at skabe et attraktivt miljø for alle brugere af havnen og vandet. Lad os skabe fri sejlads fra syd og nord gennem havnen, samt fjerne Jernbane og Sjællandsbro, og grave dem langt ned under Kalvebodløbet. Lad os samles igen næste år og fejre, at trolden er forsvundet, eller kan skimtes ude bag kimingen. Lad os glædes over, at den gode fe har udvirket, at beslutningerne om at befri sydhavnen og slusen er truffet, at København igen har genvundet sin tusindårige tradition om fri sejlads fra nord og syd gennem Københavns havn - en frihed uden snærende bånd, så enhver må sige: Hvor er her smukt, her vil jeg gerne arbejde, her vil jeg bruge min fritid sammen med min familie og gode venner, for her er ingen trolde! Om et øjeblik skal der tændes et glædesblus, som sender alle hekse og trolde ud af byen og gør plads til alle de gode alfer og feer, som er samlet her i aften. Men først skal vi råbe et trefoldigt leve for Fiskerhavnen.

11 Søsætningen den 7. maj Atter en gang var det tid til at få bådene i vandet. Vejret blev til sommer ganske få dage før, men sikken en kold tid før da. Dette møgvejr betød, at flere stadig ikke var helt klar med bådene og måtte vente med søsætningen. Alligevel blev ca. 10 både søsat. Forud, om morgenen kl og traditionen tro mødtes alle til morgenmad m.v. Ved frokosttid kunne alle tage en puster efter hårdt arbejde og mødes i West-In til Mona og Willys flæskesteg. Også på vandet blev der tid til dramatik i form af vor formands ekvilibristiske slæbemanøvre, hvor Arne ganske ufrivilligt måtte agere stævnfender med indbyggede ganske morsomme benspjæt. (desværre ingen billede p.g.a. cencur og privatlivets fred). Ulovlig parkering af format. Måske Ella kan gøre noget ved det?

12 Havnefesten den 5. august - et kæmpehit. For første gang i mange år lykkedes det at arrangere en havnefest! Hvor heldig kan man være? Også til dette arrangement var vejret med os, ingen regn men derimod en hel del sol. Festudvalget og andre engagerede havnefolk havde lagt et stort arbejde i hele planlægningen, opstilling af borde og alt muligt andet. Oprindelig var ideen, at alle klubberne skulle være medarrangør, således at det blev hele fiskerihavnen og området som sådan, der skulle markedsføres. Men som Kong Futze engang sagde, Enhver rejse starter med det første skridt. Måske kan vi gøre mere sammen til næste år med badekarsrace, loppemarked og hvad ellers kreativiteten muliggør - lad os nu se tiden an.

13 Festen begyndte så småt midt på dagen og stille og roligt myldrede det ind med gæster og småfolk, såvel fra havnen som udefra. Fadølsanlæg flere steder, fancy drinksbar i dekorative omgivelser hos Susan og Lasse, børnegade med kridttegninger, havnerundfart til Kalvebroen, salg af røgelsespinde som tager lugten fra bådsumpen, levende sambamusik om aftenen, helstegt pattegris samt diner i West Inn, snobrød på Rotteøen, ilddans samt minibassin med diverse fisk. Det var en oplevelse at se børnene fange fisk i bassinet og holde fast om dem, nogle mere krampagtigt end andre - godt man ikke er en Aborre. Martin var vandfornyelsesopfylder selvom vand jo ikke er hans stærke side. Det siges iøvrigt, at han er tilbudt job i Danmarks Akvarium. Alt i alt et kanon arrangement som vi ser gentaget til næste år. En stor tak til alle gode kræfter, der skabte denne succes - tilmed med et mindre overskud.

14 Standerhejsning og 60 års fødselsdag. Jeg vil gerne takke West for opmærksomheden ved min 60 års fødselsdag. At jeg også skulle havde æren af at hejse vores stander den kom helt bag på mig, det var der ingen der havde snakket om. Det er jo nogle år siden at jeg sidst har haft fat i den slags liner, så heldigvis for mig var der hjælp omkring mig, så det kom da op at hænge hvor det skulle, og knuderne blev bundet - måske ikke helt efter reglerne. Da jeg kom hjem var der en tanke der strejfede mig, nemlig alle de gange jeg har stået og kikket på andre, der skulle hejse vores stander og som jeg også havde lidt problemer med de hersens knuder, indrømmet jeg grinede sammen med resten af flokken og tænkte ikke så meget over, hvordan det arme medlem havde det med det. Det ved jeg nu, først bliver man lidt nervøs dernæst ser man på sine klubkammerater og opdager den varme de udstråler og borte er de famlende hænder. Det er West når det er bedst. Med Westlig Hilsen og tak for en strålende oplevelse. Fredi Bauerfeld Så er sæsonen startet igen.

15 Sejldag med Sydhavnens sejl- og motorbådsklubber onsdag den 31. maj. Igen i år havde klubberne inviteret hele Strandparksskolen til nogle timer på vandet. Efter skippermødet på Mellemfortet kl ankom de mange forventningsfulde unger med forskellige handikap. Jeg deltog fra West for første gang med 5 pædagoger og 6 børn. Alle prøvede at styre, trykke på hornet m.v. det var de grumme stolte over. Efter sejladsen i det gode vejr samledes vi alle på Mellemfortet til frokost og pølser. En rigtig god dag med en opfordring til medlemmer, om at stille båd til rådighed næste år.

16 Nu en flot Rotteø. Nye koste fejer bedst siger man! I hvert fald gælder dette vort nye festudvalg, Ella og Max. De påtog sig helt frivilligt at sætte øen i stand med delvis hjælp fra nogle få frivillige. Papir, øldåser, gamle ildsteder, hundehøm hømmer og alt andet skrammel, som folk ikke gider tage med ind fra øen blev samlet sammen i sække og bragt ind til vor nu fælles container med fiskerne. Det skete umiddelbart før søsætningen, også i godt vejr. Tusind tak til alle de energiske mennesker, også for de nye grilsteder som vi alle kan have gavn af. At vi havde lidt problemer da containeren m.v. skulle tømmes siger sig selv, men Ella og Brian klarede dette på behændig vis.

17 Broarbejde den 17. og 18. juni. To jollebroer blev renoveret på land i disse dage. Flot arbejde, som de indkaldte pligtarbejdere udførte i godt humør. Nye planker blev isat, beslag repareret m.v. alt sammen i strålende solskin. Tak til alle. Samtidig havde Brian travlt på vandet med flytning af pæle ude på vandet. Mange pæle var meget genstridige at få op eller også havde Brian sparet for meget på dynamitten. Men... det lykkedes dog trods alt og Brian kan se tilbage på sit livs hårdeste dage. Ovenover alt myldrede vor brofoged Arne på vand såvel som på land. Stresset og svedig det var han tusind tak Arne. flem Ophalersted repareret. Lige før Sankt Hans blev dykkerne færdige med reparationen af beddingen. Nye skinner blev lagt nede i vandet. Ganske interessant af følge.

18 Generalforsamlingen den 30. april 2006 (Forkortet) Hermed en kort opsummering af vor generalforsamling. Den lange udgave har været ophængt i klubhuset. I alt 35 stemmeberettigede medlemmer var representeret. Formanden bød velkommen og udtrykte sin store glæde over at så mange var mødt op til generalforsamlingen. En ny forretningsorden for generalforsamlingen blev vedtaget. Formålet hermed var at gøre gennemførelsen af generalforsamlingerne så let som muligt. Flemming Kruse blev enstemmigt valgt til dirigent. I sin beretning oplyste Formanden (Kurt Børgesen), at vi nu er 80 aktive medlemmer, 15 passive medlemmer. De passive medlemmer er dem, der tidligere hed I medlemmer. Så har vi 19 B-medlemmer, 6 hustrumedlemmer og et enkelt ungdomsmedlem. I modsætning til tidligere har nu også B medlemmer stemmeret. WEST INN kører nu fornuftigt efter mange tilløb til at få den i gang. Tak til Mona (og Villy), som blev antaget som forpagter. Mona har haft en svær tid at løbe en havnerestaurant i gang - især hen over vinteren. Det undersøges, hvad det vil koste at få opsat en digital antenne og få købt et fjernsyn, så man kan se TV 1, TV 2, m.m. Det kan også bruge til fremvisning af forskellig art,som f.eks. til generalforsamling eller undervisning o.l. Der er kommet et nyt nøglesystem i klubhuset. Det fungere ganske glimrende. Vi har lejet 500 m2 af fiskerforeningen, så West-bådene kan blive samlet. Det overvejes at etablere et lovligt el system. I øjeblikket trækkes strøm fra hjørnet af huset på tværs af pladsen, over grusarealet til bådene. Tanken er, at føre strømmen over til hegnet - også en vandledning, således, at man kan trække kabler fra hegnet og så hen til sin båd. Det vil forhåbentlig fjerne risikoen for, at nogen kommer til skade. Det blev pointeret, at Thorkil er pladsmand og at al placering af bådene på

19 pladsen skal foregå efter aftale med ham. Der kommer også et ordensreglement, hvordan pladsen skal styres. Også for huset er der lavet en husorden, den blev udsendt sammen med indkaldelsen. Der arbejdes på at få lavet et uddybet reglement for broerne. Det er sådan noget med, hvor tykt skal tovværket være, der fortøjer bådene, Hvad må man sætte op på broer, Må der skrues noget fast på broen m.v. En ny jollebro er indkøbt og placeret yderst ude med plads til 3 4 flere både. Der er også planer om, at skaffe plads til endnu 3 til 4 mindre både ved at lave en omrokering ved den inderste jollebro. Beddingbroen ved slæbestedet er en reparationsbro, hvor man kan lægge sig ind i kort tid og så sejle tilbage på sin plads. Det er meningen, at bygge en bro i den anden side, Det har været drøftet meget i ApS. Den skulle allerede havde været lavet, men det er foreløbigt udsat indtil en såkaldt pæleormsrapport er udfærdiget. Vi skal først vide om, vi skal have slået nye pæle ude på broerne. Skal vi det, bliver det en bekostelig affære. Affaldssorteringen er nu sat på plads. Om sommeren er der opsat affaldscontainere for enden af broerne Om vinteren har fiskerne en container, der står ved olieskuret. Idet fiskerne hidtil har betalt denne udgift selvom alle bruger containeren, blev det derfor besluttet på sidste Aps møde, at al affald måtte høre ind under Aps ansvarsområde. Så herefter fordeles regningerne ud til klubberne. Beslutningen blev til, at fiskerne betaler i perioden 30/9 til 1/4 og Aps fra 1/4 til 30/9. I forbindelse med den nye jollebro, skal de to gamle jollebroer repareres. Der er nogle af pladserne, der ikke er særlig hensigtsmæssige. Nogle har en meget bred plads, nogle er meget smalle, så nogle af pælene slås om. Slusen har forlænget sin åbningstid fra lige før påske til oktober. I for - og eftersæsonen er det så kun i weekenden, der er åben. Det er sådan, at pasning af slusen går på skift imellem klubberne. West står for en uge, hvor vi passer den. Nu er der ikke mulighed at blive slusemester i år, fordi listen er overtegnet, men hvis det er sådan, at man til næste år gerne vil passe slusen, så skal man bare snakke med Arne. Pasning af slusen er meget simpel. Det hele styres ved at trykke på nogle knapper, så klare automatikken resten.

20 Dansk Sejlunion. Alle både tilmeldes den kollektive ansvarsforsikring pr. 1. jan Der er mange, der har betalt forsikring for 2006 derfor. Under regnskabsaflæggelsen foreslog bestyrelse en mindre kontingentforhøjelse (en konsekvensliste af betydningen for hvert enkeltmedlem var velagt indkaldelsen). Desuden blev foreslået en forhøjelse af bestyrelseshonorarene. Efter en forudgående debat og spørgerække blev forslagene og regnskabet godkendt. Alle på valg blev genvalgt undtagen Preben, som efter mange aktive år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Som ny i bestyrelsen og sekretær blev valgt Flemming Røschmann. Festudvalget bestående af Preben og Thorkil ønskede ikke genvalg efter mange år i denne funktion. Max Kim Tobiasen og Ella Lorck havde meldt sig frivilligt til at tage over og blev valgt enstemmigt til denne krævende opgave. Sluttelig takkede formanden for en rimelig god generalforsamling samt en varm tak til Preben for hans mangeårige indsats. Herefter og traditionen tro samledes alle til den efterfølgende middag.

21 Hårdnakket mobberi i WEST!!! Faktisk er det yt med alt det der mobning. I skoler, på arbejdspladser ja selv konen må indse, at mobning gør folk kede af det. Sker det alligevel får man støtte, krisehjælp og et klap på skulderen man skal jo overleve! I WEST sker omstillingen jo ikke så hurtigt. Næ..., her drejer det sig om indkitningsbajere. Eksempel: Undertegnede må give disse bajere; ikke kun en gang næ, næ, såmænd flere gange - til de samme personer (navne udeladt af censuren). Efter pålydende skal dette ske i hele den første valgperiode på 2 år. Lige nu har jeg overvejelser om at forlade konen, hus, børn, Volvo og vovsebassen for dog om muligt at kunne udfører mit bestyrelsesarbejde Indkitningsbajerne vejer tungt i budgettet. Naturligvis bør denne udgift dækkes af medlemmerne og derfor dette simple regnestykke: Indkitningsbajere første gang 80 medlemmer x 10 kr. 800 kr De hårdnakkede gentagne opfordringer over sommeren 20 medlemmer x 10 kr x 50 gange kr I alt kr I 2 år I alt kr I beløber er ikke indregnet udgifter til krisecenter, Montebello m.v. På næste generalforsamling må vedtages en ny konto (Indkitningsbajere). Ovennævnte udgift skal så dækkes af medlemmerne med det til følge, at kontingentet hæves med 500 kr pr. år. Her er der kun tale om et medlem. Væltes hele bestyrelsen er beløbet 2500 kr pr år i gensn. pr medlem. Konklusion: Stop mobning. Flemming PS. Jeg kommer jo nok til at høre for dette.

22 Sæsonen slut Forsikringen dækker i vandet til:. Bestille tid til optagning Olie- og oliefilterskift Bukke/stativ, samles/rep. Afsætningsklodser af sundt træ. Hjemtag alle instrumenter Mærker på rigdele, afrigning. Vinterklargøring Bukke/bådstativ fastlåst. Mast, rig, spil og beslag. rengjort og polishbehandlet. Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort og vokset. Sejl efterset og evt. til rep. Motorens ferskvands- system aftappes eller frost- sikres. Motorens saltvandskøling renses med ferskvand og aftappes. Afmontere kølevandsrotor. Aqua-drev afmonteres og hjemtages. Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen hjemtages. Bundprop tages ud. Tømmes for bundvand. Vandtank tømmes. Toilet tømmes. Bådbatteri oplades/hjemtages. Luftventiler åbnes. Skabe, bænke, skuffer tømmes. Alt løst grej hjemtages. Rengøring indenbords. Overdækning af båden. Vintertilsyn og motor håndtørnet. Nabobåd sikkert afstivet.

23 Hva ska vi lave i vinter? Som vist på forsiden har vi allerede fastlagt nogen aktiviteter, men det er jo svært - Er der interesse? Kommer der nogen? Bliver det dyrt? Vi gør som de små hunde vi prøver. Ergo, hermed et kort oplæg: Navigationskurser starter den 25. sep. Husk, at alle medlemmer skal have et sådant. Bankospil som tidligere overvejes. Fisketur i okt., men denne gang ikke i vore egne både. Derimod fra en kutter i København (bedre samvær og flere fisk). Pligtarbejde den 7. og 8. okt. vedr. jollebroer ( nærmere senere). Klubaften den 2. nov. med gule ærter eller anden herreret. Har I gode forslag til nye aktiviteter? Knudekursus i nov.? Lær knobene og at flette eget tovværk Bådoptagning 12. nov. med efterfølgende frokost. Sportsaftener, hvor vi sammen kan følge fodbold, håndbold m.v. overvejes. Videoaftener (ikke porno) overvejes, Julemiddag 9. dec. Naturligvis. Standernedhaling 29. okt. med lidt til ganen. Hold øje med opslag i klubhuset. Desuden vil flere aktiviteter blive sendt pr. mail.. ANNONCE Gør et kup! Besøg Max s Loppemarked Hyldepladser på både for-, agter- og skydæk samt jollebro. Leveringsdygtig i lister med bøjede søm, second-hand skotplader, halve toiletter m.v.

24 Returneres ved vedvarende adresseændring med oplysning om ny adresse Motorbådsklubben WEST Bådehavnsgade 27, 2450 SV B WEST INN RESTAURANTEN I WEST HOLD FRI, TAG SYDPÅ, TAG TIL SYDHAVNEN (FISKERHAVNEN). VI KLARER DET HELE! LILLE SELSKAB, STORT SELSKAB, PRIVAT GRUPPE, FAMILIEFROKOST, VENNEHYGGE. NYD MADEN! NYD UDSIGTEN! NYD MILJØET! NYD SAMVÆRET! OPLEV DE LAVE PRISER! OPLEV STEMNINGEN. ÅBNINGSTIDER TORSDAG, FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 13 TIL 19. MED VENLIG HILSEN MK WEST TELEFON

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere