Fodby Sogne & kirkeblad November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodby Sogne & kirkeblad November"

Transkript

1 Fodby Sogne & kirkeblad November 2014 Nyt om: Fodby kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår næsten ny. FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER VANDRESTIER VED BISTRUP VINDMØLLER VED SALTØ 1

2 Fodby menighedsråd Susanne Olsen har opdateret og ajourført vores hjemmeside, således at man fremover kan se bl.a. dagsordener for kommende menighedsrådsmøder og beslutningsprotokoller fra disse på hjemmesiden www. fodbykirke.dk Fodby Sogne & kirkeblad er ligesom en masse andre oplysninger også lagt på hjemmesiden. Hvis der er nogle som interesserer sig for kirkens økonomi, oplysninger om medlemmer m.m. kan det anbefales at gå ind på sogn.dk og søge på det sogn som man ønsker oplysninger om. SIDEN SIDST: Den 12. oktober var der høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i forsamlingshuset. 50 personer deltog i frokosten hvor vi havde nogle hyggelige timer sammen med god mad, snak og sang. I kirkebøssen blev der efter gudstjenesten indsamlet 680kr, og de penge går til mødrehjælpen i Næstved, hvor vi ved at pengene anvendes, uden at der bruges noget til administration. Spagettigudstjenesten den 9. oktober gik rigtig godt med et spændende dukketeater med Camilla og Kirsten Rasmussen som dukkeførere og Karsten graver med familie som primus motor i det hele. Anne Gitte Forslund var præst denne dag og hun faldt helt ind i handlingen på en god måde. Som sædvanlig havde Kirsten Nielsen fabrikeret maden som vi efterfølgende indtog i Sognegården. Den 25. oktober var der dragedag i Sognegården og der blev bygget og fløjet med drager. Den 30. oktober var der syng dansk aften i Forsamlingshuset og der blev spillet og sunget med stor succes. Den 2. november var 60 mennesker mødt op til en stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor vores nye organist Anja Nielsen med succes debuterede ved orglet i Fodby kirke, og ved den efterfølgende kirkekaffe blev Anja budt velkommen med bl.a. en buket blomster. På kirkegården er graverne i gang med pålægning af gran på gravstederne. Vest for tårnet er der lavet en plads med fast belægning i form af fliser og chassesten; dette af hensyn til aflæsning af kister på 2

3 katafalken og kørsel med denne. Niveauet er hævet skrånende op til øverste trappetrin således at denne indgang også kan anvendes af rollator og kørestolsbrugere. Ved lågerne ind til kirkegården er der foretaget en ændring niveauet ved hjælp af brosten og asfalt så der ikke mere er risiko for af falde over lågernes bundstøtter. Ved indgangen mod syd bliver der lavet er fast belægning med mursten på kant inden jul. I sognegården er udlængerne blevet kalket og stuehuset er blevet sandblæst og filtset i hvid indfarvet mørtel, så der bliver ikke megen vedligeholdelse af disse facader fremover. Særlige gudstjenester og kommende arrangementer: Torsdag den 11. december kl er der koncert med Cantemuskoret. De skulle have været på besøg hos os sidste år men det blev aflyst på grund af storm. Efter koncerten serveres der gløgg og æbleskiver. Søndag den 15. februar er det fastelavns søndag, og der skal vi selvfølgelig slå katten af tønden. Der vil i år også være en tønde til de voksne, og de sædvanlige 2 tønder til børnene. Vi mødes kl i kirken udklædte, til en kort gudstjeneste, og så går vi i Sognegården og slår til tønderne. Der bydes på varm kakao, kaffe, the og fastelavnsboller. Af hensyn til serveringen er det nødvendigt med tilmelding af antal henholdsvis børn og voksne på mail: senest den 8. februar. Den årlige sogneudflugt bliver i 2015 på tirsdag den 26. maj. Turen er ikke færdig- planlagt. Der kommer nærmere i næste blad. KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes bedst 9-10, fredag er fridag. Altid ved behov tlf mail: Organist: Anja Nielsen TLF

4 Graver: Karsten Jørgensen Træffes bedst tirsdag-fredag kl på tlf Mail: MHR-Karrebæk MHR-Fodby Formand Erik Sørensen Formand Palle Brushøj Tlf Tlf Mød os på: Facebook - Karrebæk - Fodby Kirke JULEKONCERT I FODBY KIRKE Torsdag d 11. december kl med Cantemuskoret under ledelse af Torben Beck Schnedler. Der er gratis adgang til koncerten. Menighedsrådet er vært ved gløgg og æbleskiver efter koncerten. Vel mødt til en stemningsfyldt aften. Fodby menighedsråd 4

5 Gudstjenesteliste for december, januar og februar i Fodby og Karrebæk kirker December: Onsdag den 3. december Karrebæk fyraftensgudstjeneste JG Søndag den 7. december Karrebæk JG Søndag den 14. december 9.00 Fodby Anne Gitte Forslund Søndag den 21. december Karrebæk JG Mandag den 22. december Karrebæk Skole og børneafslutning JG Onsdag den 24. december Karrebæk Juleaften JG Fodby Juleaften JG Karrebæk Juleaften JG Torsdag den 25. december Fodby Juledag JG Fredag den 26. december Karrebæk 2. juledag JG Søndag den 28. december 9.00 Fodby Anne Gitte Forslund Januar: Torsdag den 1. januar Fodby JG Søndag den 4. januar Karrebæk JG Søndag den 11. januar Fodby JG Søndag den 18. januar 9.00 Karrebæk Anne Gitte Forslund Torsdag den 22. januar Karrebæk Spagettigudstjeneste Søndag den 25. januar Fodby JG Februar: Søndag den 1. februar Karrebæk JG Søndag den 8. februar 9.00 Fodby Anne Gitte Forslund Søndag den 15. februar Karrebæk JG Fodby Fastelavngudstj. m. tøndeslagning Søndag den 22. februar Fodby JG 5

6 FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING I FODBY KIRKE SØNDAG DEN 15. FEBRUAR KL:14.00 Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i sognegården, for både børn og voksne. Husk tilmelding! Bankospil: Fodby Forsamlingshus Bankoforeningen bliver desværre nedlagt. Der mangler hjælpere og på trods af at nogle nye meldte sig var der ikke nok. Bankospillernes antal var også faldende, så det økonomiske overskud er for lille i forhold til indsatsen. Hermed en tak til alle dem som gennem mange år har været med til at få bankospillet til at fungere, og dermed skabe økonomisk overskud i en størrelsesorden på adskillige hundrede tusinder af kroner. Loppemarkedet: Loppemarkedet har i år givet et overskud på kr Hvis I har nogle effekter som I gerne vil af med, så kontakt: Ole Madsen på tlf eller Sv. Ejnar på tlf

7 Dilettant i forsamlingshuset. Scenearbejderne knokler på, for at blive færdige med tømrerarbejdet og udsmykningen af scene væggene, så når skuespillerne starter rigtigt til januar, er alt på plads. Efter nytårsaften er det så øveperioden der starter, hvor holdet samles tirsdag og torsdag indtil forestillingen opføres. Stykket hedder Under Sydens Palmer og Handler om Paul Carlsen som skal på kursus med en kollega, men nogen i familien aner uråd. Nå ja, vi må vente og se hvordan det går. Billetsalget starter den 5. januar 2015 kl i Fodby Forsamlingshus, Søndervej 5, Fodby. Dørene åbnes kl , og der kan trækkes nummer. Datoerne for forestillingerne er: Generalprøve d. 6. marts kl , hvor der serveres kaffe. Pris kr. 125,- Der er mulighed for at bestille smørrebrød. Premiere d 7. marts kl , hvor der serveres husets festplatte og siden kaffe. Pris kr. 225,- Grande Finale d. 14 marts kl.18 30, hvor der serveres 2 retter menu med efterfølgende kaffe. Efter forestillingen bliver der spillet op til dans. Pris kr. 275,- Fodby Forsamlingshus holder sin årlige ordinære generalforsamling mandag den 23.februar 2015 Fodby Arkivgruppe Fodby arkivgruppe udgiver denne gang et større skriv selv. Derfor er der ikke noget om dem i denne udgave. 7

8 Fodby Lokalråd Vindmøller ved Saltø Nu er det tæt på at lokalplanen vedrørende de store vindmøller ved Saltø slutter høringsfasen, det er d. 2/ Vindmølle gruppen under Fodby lokalråd havde indkaldt til møde d. 19/11 kl. 19 i Fodby sognegård, hvor der blev snakket om hvordan mødet d. 26/11 skulle gribes an. D. 26/11 er der borgermøde på Menstrup kro kl. 19. Alle kan møde op og høre om planerne. Alle kan stille spørgsmål til projektet. D. 2/12 er der igen møde i Fodby Sognegård, denne gang vil der blive snakket høringssvar, mødet afholdes af vindmøllegruppen. Samværshaven Der er bestilt materialer, men selv om vejret har været godt for årstiden og intentionen fra arbejdsgruppen, var at få lavet et par af tingene i samværshaven, må vi efterhånden erkende at vi ikke når mere i år, vi vil sætte fart på projektet i foråret og der vil blive afholdt opstartsmøde, når vi har et overblik over materiale leverancer og brugen af arbejdskraft. Skolestruktur Lokalrådet har ikke været direkte involveret i arbejdet med skolestrukturen, men været medunderskriver på flere indlæg til Næstved kommune. Vi har også været til møder med konsulentfirmaet der udarbejdede skolestrukturforslagene og udvalget der skulle komme med det endelige forslag. Reel indflydelse på forslagene har der ikke været. Sporet til besparelserne var lagt og resten virkede bare som noget der skulle overstås. Politisk var der dog for stor afstand og Næstved kommune udsendte en pressemeddelelse om, at ændringen af skolestrukturen udsættes, til det næste kommunal valg. Grunden til at vi ser det som en lille sejr er ikke selve udsættelsen, for den skaber egentlig bare et 8

9 tomrum de næste 3 år, de berørte områder fra struktur forslaget har, så vidt vi er informeret, allerede oplevet elever & lærere, som har søgt andre steder hen, skaderne er altså allerede begyndt at vise sig, men mere fordi at der lægges op til at få inddraget mange i denne proces med at få den nye struktur på plads. Vi håber på at blive inddraget inden der foreligger en ny køreplan. Ny affaldsordning Alle lokalråd er d. 26/11 blevet inviteret til, at diskutere processen op til indførelse af en ny affaldsordning i Næstved kommune. Vi er rigtig glade for at være med fra starten af en proces som kommer til at betyde noget for alle borgere i Næstved Kommune. I første omgang er det et møde, der skal fastlægge, i hvilket omfang lokalråd og andre med interesse for emnet skal involveres. Kollektiv trafik Per Persson fra lokalrådet er med i en arbejdsgruppe under den kollektive trafik. Denne gruppe er endnu et eksempel på at det er muligt at få indflydelse, indenfor de givne rammer der nu er på området. Forskønnelsesprisen 2015 Forskønnelsesprisen er åben hele året for kandidater, mail evt. til Generalforsamling Lokalrådets ordinære generalforsamling afholdes i slutningen af februar 2015, dato er ikke fastlagt endnu. Nye stier i Bistrup Ved kommunens hjælp har vi fået to nye stier i stedet for markvejene, der blev pløjet op. De udgår begge fra Bistrupgade. 9

10 Den ene sti finder du ved at dreje ind til nr. 18A fra Bistrupgade og gå op på marken mellem nr. 18A og nr. 16. Stien løber langs det levende hegn, som du har på din højre side, og fortsætter ned til åen. Her drejer du mod øst og følger det uopdyrkede område langs Saltø Å til skoven. Den anden sti udgår fra Nr. 38, hvor du følger laden og går rundt om gården ned til den lille eng/mose. Her følger du det levende hegn og drejer til venstre, hvor det slutter. Følg sporene ned til det uopdyrkede stykke langs åen. I øjeblikket er den ikke helt farbar på stykket fra mosen til åen, den er helt kørt op og meget glat pga mudder. Så gummistøvler er påkrævet. Med venlige hilsner Carsten Bangsted Christensen og Susanne Jørgensen Nye stier på Saltø s marker, med offentlig adgang. 10

11 Kontaktliste Fodby Lokalråd Kasper Nielsen Forskønnelsesprisen Telefon: Arkivgruppen Conny Larsen Telefon: Fodby Menighedsråd Palle Brushøj Telefon: Fodby GF Ivan Christensen Loppemarked forsamlingshus Ole Madsen Telefon: Telefon: Svend Ejner Hansen Telefon: Bistrup Vandværk Kasper Nielsen Telefon:

12 Vigtige datoer i Fodby Sogn Onsdag den 26. nov. Kl vindmøller på Menstrup kro. Tirsdag den 2. dec. Kl vindmøller i Fodby sognegård. Torsdag den 11. dec. Kl Tirsdag den 6. jan. Kl Torsdag den 22. jan. Kl kirke Søndag d. 15. feb. Kl Mandag d. 23. feb. Kl forsamlingshuset Fredag d. 6. mar. Kl Lørdag d. 7. mar. Kl Lørdag d. 14. mar. Kl Informationsmøde vedr. Møde vedr. høring om Cantemus koret i Fodby kirke Lokalrådsmøde i sognegården Spaghetti gudstjeneste i Fodby Fastelavn Fodby kirke Generalforsamling Generalprøve dilettant Premiere dilettant Grande finale dilettant Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodby Sogne & Kirkeblad eller på lokalrådets hjemmeside, så send det til Billedmateriale som viser vores lokalområde eller et arrangement er også meget velkomment, Billeder slettes eller tilbageleveres efter brug. Næste deadline på Fodby Sogne & Kirkeblad er ultimo januar

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED

KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 1 2 PRÆSTENS SIDE Julegæst og julevært! Det er en sjov verden vi lever i, fuld af kontraster, fuld af farver og muligheder og en

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang Bolbro Sogn 1 Februar Marts April 2015. 13 årgang Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej...

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Nors-Tved Tidende Indhold: Kirkebladet med i Tidende fra 1. marts. Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Dilettant 2008 Nyt fra Ungdomsklubben. Generalforsamlinger.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Sogn ØRTING-F e ALLING blad E F T E R å R 2 0 1 3

Sogn ØRTING-F e ALLING blad E F T E R å R 2 0 1 3 Sogneblad ØRTING-FALLING E F T E R å r 2 0 1 3 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens Theodor

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup

Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Kirkenyt Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup haarslevkirke.dk tingjellingekirke.dk krummerupkirke.dk december januar februar 2012 Julegaver 3 Hårslev Efterskole 4 Navnenyt 6 Siden sidst 7 Børneside 8 Arrangementer

Læs mere